Tasarım Projesi Poster Sunumu Nasıl
Hazırlanır?
Özel tasarım programlarından bazıları aşağıdadır.
– Quarkxpress,
– Latex,
– Illustrator,
– CorelDraw,
– Freehand,
–Microsoft Powerpoint.
Poster Sunumun Akademik ya da İş
Ortamında Avantajları
Sözlü olarak anlatabilecek fikirlerin şematik olarak
aktarılması işlemidir.
Pratiktir
 Bilimsel tartışma ortamı yaratır;
Poster başında, interaktif sunumlarda karşılıklı
bilgi alış verişi yoğun olarak gerçekleşir.
Daha rahat iletişim kurulur.
Asılı kaldığı süre daha uzundur.
İyi hazırlandığında sözlü sunumdan çok daha fazlası
verilebilir.
Kişi sözlü sunumda ,dinleyicilerin karşısında
sadece anlatan durumundadır.
Poster Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Poster boyutları?
Sayfa Boyutu örnek PowerPoint'te
yandaki gibidir
– Ebatlar?
– Dikey mi? yatay mı?
– Kaç sütun?
– Yazı tipi ve boyutu?
– Fotoğraf?
– Grafikler?
– Tablolar
Metin ve içerik?
• Giriş?
• Materyal metod?
• Bulgular?
• Tartışma?
• Sonuç?
• Referanslar?
Mevcut bilgiler örnek Powerpoint
üzerinden alınacaktır. Diğerleri
sonraki slaytlarda verilmektedir.
Yazı Tipi ve Boyutu
Gerekmiyorsa tek yazı tipi ve boyutu seçilmeli
ve rahat okunanlar tercih edilmelidir
– Arial,
– Helvetica
– Lucida,
– Tahoma,
– Times New Roman
Başlık
İlk göz temasının olduğu en etkili kısımdır.
– Vurgulayıcı olmalıdır
– En az 3 metreden okunabilmelidir
– 2 Satırdan fazla yer tutmamalıdır
Yazı Boyutu
Yazılar, 2 metre mesafeden rahatça
okunabilmelidir.
–30 punto olması uygundur.
– Daha küçük yazılar sıkıcıdır.
– Yazı içerisinde, 1,5 yada 2 satır aralığı olmalıdır
Yaygın Kullanılan Örnek Yazı Boyutları
 Font boyutu,
Daha büyük
yazılar (ve daha
az yazı)
hazırlanan posteri
daha ilgi çekici
yapacaktır.
Yazı Tipi ve Boyutu
Vurgulanmak istenen yerler (Alt başlıklar)
– Kalın ya da zıt farklı tek bir renkte olmalıdır;
– altı çizili olması okumayı zorlaştırır.
Posterin tümünün 800 kelimeyi geçmemesi
uygundur.
 Okunan ile ilgili olarak yaklaşık 1 dakikada fikir
sahibi olabilmek esastır.
KISACA; SADELİK posterde temel unsur olmalıdır.
Poster İçeriğinin Özellikleri -1
Poster hazırlarken temel kural :
daha çok görsel, daha az yazı
olmalıdır.
Posterin asıl amacı, aynı konuda çalışan kişilerle
bilgi alışverişinde bulunabilmenin kolaylaşmasıdır.
 Çalışmada yapılan tüm işleri postere sığdırmaya
çalışmak kesinlikle amaç olmamalıdır.
Vurgulanmak istenen tablo resim grafik varsa,
etrafına, altına ya da üstüne zıt renkli şerit
çekilebilir.
Poster İçeriğinin Özellikler-2
Hazırlanan poster, hangi konuda çalışıldığını,
kabaca neler yapıldığını bir bakışta
aktarabilmelidir.
Böylece konuyla ilgilenenlere daha kolay
ulaşabilmek mümkün olacaktır.
En fazla 3 farklı renk kullanılması uygundur.
 Benzer renkler yayana kullanılmamalıdır
 Zıt renklerin bir arada kullanılması ile daha
vurgulayıcıdır
Zıt renkler ile daha uzaktan okuma kolaydır.
Sadece vurgu yapılan yerler hariç yazıların tümü tek
renk olmalıdır.
Tablo, Grafik ve Resimler
Resim çözünürlüğüne (dpi) poster baskısı için tavsiye
edilen oran 300-600dpi'dır.(1 inch'e (2.54 cm) 300-600 tane nokta
konulacaktır. )
En kötü ihtimalle 150 dpi olabilir; daha düşük olursa
baskıda resim kalitesi bozulur.
Çizim yada metin içeren resimler için uygun format
PNG olarak kabul edilir.
 JPEG ile sıkıştırıldıklarında bu resimlerdeki çizgi ve
metinlerin etraflarında halkalanmalar görülmektedir.
Poster İçeriğinin Özellikleri -3
Powerpoint ile poster hazırlarken yazıları
yerleştirmeden önce poster boyutları
ayarlanmalıdır.
 Posterin tamamı yazı ve şekillerle dolmamalı,
boş alanlar olmalı, bu okumayı anlamayı
kolaylaştırır.
Poster İçeriğinin Özellikleri -4
Okuyucular bir reklam panosunu yada afişi
genellikle yukardan aşağı ve soldan sağa
süzerler. Önemli mesajlar buraya yazılmalıdır.
Bu nedenle dik ve 3 sütunlu bir posterde ilk yazı
grubu sol üst köşeye konur,
Daha sonra eklenecek resim ya da grafikler
belirlenir.
 İlk sütun bitince 2. sütuna geçilir.
Tüm materyaller geçtikten sonra, sütunların
dağılımı anlam bütünlüğünü bozmadan
dengelenir.
Poster İçeriğinin Özellikleri -5
Resim grafik ve tablolar yazı içinde geçtiği
sıraya göre numaralandırılmalıdır.
Her görsel öğenin üst kısmında açıklayıcı başlık
olmalıdır.
Tüm şekiller benzer format ve boyutta olması
gerekir.
Poster Giriş Metninin İçeriği
Giriş metni 200 kelimenin altında olmalıdır. Bu
bölümde:
Hipotez açıklanmalı,
Çözümlenen problemin tanımı yapılmalı,
Çalışmanın önem ve amacı belirtilmelidir.
Posterde özet bölümüne gerek yoktur.
Bazı ayrıntılar verildikten sonra ,şekillerle
izleyicilerin postere odaklanması
sağlanmalıdır.
Poster Sonuç Metninin İçeriği
Sonuçlar Bölümünün ilk paragrafında,
kalitatif nitelik ile ilgili) ve tanımlayıcı değerlere
yer verilmelidir.
İkinci paragrafta ise ortaya atılan hipotezi
destekleyen bulgular değerlendirilmelidir.
Poster Metninin Özellikleri
Tüm posterde, en önemli kriter kelime sayısıdır.
Bu nedenle 800 kelimeden fazlası tavsiye
edilmez.
Aslında bu poster için gerek şart değildir;
Daha fazla kelime kullanılması okuyuculara panoya
asılmış makale hissi verebilmektedir.
Baskıya Hazırlama
Baskıya gitmeden önce:
A4 kağıda (mümkünse renkli) bir baskısı, kontrol
edilmelidir.
Koca bir ruloda hatalar bulmak moral bozacaktır.
Baskıyı yapılacak yerin, doğrudan Powerpoint'den
çıktı alınmasını desteklemesi gerekir.
Ayrıca:
Fotokopicinin Ofis sürümü başka olabilir.
Resim kaliteleri beklenenden kötü çıkabilir
Renk tonları tam istenildiği gibi çıkmayabilir.
ÇÖZÜM: Dosyanın önce PDF'ye çevrilmesidir.
Baskıya Hazırlama
Yazıcı özellikleri seçeneğinden, gelişmiş'i
tıklayarak, sayfa boyutunu sizin baskı
formatınıza ve çözünürlüğü 600 dpi'a (ya da en
kötü 300 dpi) ayarlamayı unutmayın
Download

PowerPoint Sunusu