I.YÖNETİM
DANIŞMANLARI
ZİRVESİ
KURUMSAL YÖNETİŞİM ve DEĞİŞİM
YÖNETİMİNİN DANIŞMANLIK
PROJELERİNE YANSIMALARI
11 NİSAN 2014, ÇIRAĞAN SARAYI
1. YÖNETİM DANIŞMANLARI ZİRVESİ – 11 Nisan 2014
Kurumsal Yönetişim ve Değişim Yönetiminin Danışmanlık Projelerine Yansımaları
Yönetim danışmanlığı mesleği sürdürülebilirlik kavramının kültüre dönüşmesinde her düzeyde etkide bulunan
kritik öneme sahip hizmet sektörü alanlarından birisi. Bu mesleğin mensupları olarak bizler danışanların daha
rekabetçi, daha verimli, daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya dönüşmesinde olumlu yönde etki yaratma
hedefiyle çalışarak, yarattığımız sonuçlar ile ülkemiz ekonomisinin de sürdürülebilirliğine katkıda bulunmayı
amaçlıyoruz.
Yönetim Danışmanları Derneği olarak, mesleğin tanıtımı, bilinirliği, hizmet kalitesinin gelişimi sağlamaya yönelik
gerçekleştirdiğimiz pek çok çalışmanın yanında, 2014 yılında ilk olarak Yönetim Danışmanları Zirvesi’ni
gerçekleştiriyoruz.
Hedefimiz, dünyada ve ülkemizde gelişen kavramlar ve öne çıkan yaklaşımları birlikte incelemek, iyi örneklerden
ve deneyimlerinden yararlanmak ve böylece mesleğimize katkıda bulunabilmek.
Bu yıl gerçekleşecek ilk Zirvemizde başka bir “ilk” daha yaşayacağız. “Yönetim Danışmanlığı Projesi Ödülü”
ilk defa Nisan ayında gerçekleşecek Zirvemizde sahibini bulacak.
Katılımcılarımızın yanı sıra Kamu ve Özel Kurumlardan 30 kadar davetlinin bulunması planlanan bu seçkin
toplantıda, yurtdışından konusunda uluslararası geniş deneyim ve kritik sorumluluklar almış konuşmacılar
olacaktır.
Zirvemiz, Kurumsal Yönetişim ve Değişim Yönetimi konularının ele alınacağı doyurucu bir içerikle katılımcılara
önemli katkılar sağlayacaktır.
Yönetim Danışmanları Derneği
Türkiye’de, Yönetim Danışmanlığı mesleğinin tanımlanması, belgelendirilmesi, geliştirilmesinde söz sahibi ve
danışanlar nezdinde, mesleki referans ve güvence merkezi tek kuruluş olmak, Derneğimizin ana amaçlarından
birisidir.
Mesleki misyonunu, oluşturduğu kurumsal yapı ve yönetim sistemi çerçevesinde, bireysel üyelerin özveri ve
gayretleri ile saygın bir şekilde sürdürmektedir.
Dünya’nın 49 ülkesinde faaliyetini sürdüren, Yönetim Danışmanları kuruluşlarının uluslararası konseyi olan
ICMCI akredite üyeliğine kabul edilen YDD, 2003 yılında kurumsal yapısı, yönetim sistemi ve belgelendirme
süreci itibariyle ICMCI tarafından denetlenmiş, değerlendirilmiş ve CMC (Certified Management Consultant)
belgesi vermek üzere görevlendirilmiştir.
İnancımız ve amacımız, Türkiye’de Danışmanlık kuruluşlarının ve danışmanların sektörde yaşadıkları ortak
sorunları çözümlemek, mesleki standartları oluşturmak, yetkin işgücü kaynağını sağlamak ve geliştirmek, haksız
rekabeti önlemek, değer yaratan işbirliklerini oluşturmak, mesleki tanınmışlığı ve saygınlığı sağlamak, aynı
platformda ve birlik içinde ortak amaç ve hedefleri paylaşarak çağdaş, uluslararası mesleki değerlerin
yaratılabileceği ortamı sağlamaktır.
Danışmanlık sektöründe sunulan hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefleyen Derneğimiz, bu yönde hem yol
gösterici hem de doğru örnekleri ön plana çıkartarak, gelişimi destekleyici rol oynayacak ödül sürecini
kurgulamıştır.
KURUMSAL YÖNETİŞİM ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ PROGRAMI
8:00 - 9:00
KAYIT
AÇILIŞ KONUŞMASI
Anıl YILMAZ
TC. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürü
9:00 - 9:30
Dr. Orhan YILMAZ
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı
Tülin SEÇEN
Yönetim Danışmanları Derneği,
Yönetim Kurulu Başkanı
KURUMSAL YÖNETİŞİM
9:30 - 11:00
11:00 - 11:15
David R. BEATTY
İş Ahlakı ve Kurul Etkinliği Merkezi Direktörü
KAHVE MOLASI
PANEL -
Türkiye'de Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Oturum Başkanı: Mehmet GÖÇMEN
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı - Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı
11:15 - 12:30
Anıl YILMAZ
TC. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürü
Dr. Berk ÇAĞDAŞ
Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Üyesi Finansman, Bütçe Planlama, Risk Yönetimi, Strateji ve İş Geliştirme, İç
Kontrol ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür
Arda KARAÇELEBİ
PricewaterhouseCoopers, Yönetim Danışmanlığı Direktörü
12:30 - 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
DEĞİŞİM YÖNETİMİ
14:00 - 15:30
15:30 - 15:45
Oliver MATAR
ICMCI ABD Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi
KAHVE MOLASI
PANEL - Değişim Yönetiminde Türkiye Örnekleri - Nedir? Nasıl Ölçülür?
Oturum Başkanı: Dr. Yılmaz ARGÜDEN
ARGE Danışmanlık A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı
Murat ÖZBİLEN
Business Management Consultants, Yönetici Ortak
15:45 - 17:15
Memet Ali KAYA
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanı
Doğan TANRISEVEN
Ernst&Young Danışmanlık Hizmetleri, Direktör
Necla AKSOY
MAPFRE İnsan Kaynakları Direktörü
17:15 - 17:30
KAHVE MOLASI
17:30 - 19:30
ÖDÜL TÖRENİ - Ödül Süreci Hakkında Bilgilendirme
Başvuru Yapan Firmaların Tanıtımı
Ödüle Hak Kazanan Adayların Açıklanması
Kazanan Proje Konuşmacıları
KAYIT ÜCRETLERİ
KONGRE KAYIT
11 Mart 2014
11 Mart 2014
ÜCRETLERİ
öncesi
sonrası
YDD Üyesi
150€
210€
Katılımcı
250€
275€
Grup İndirimi (2-5 kişi)
225€
245€
Grup İndirimi (6-9 kişi)
215€
235€
Grup İndirimi (10 kişi üzerinde)
200€
220€
Öğrenci
20€
20€
*Yukarıdaki fiyatlara %18 KDV eklenecektir.
DAVETLİ KONUŞMACILAR
David Beatty
Conway Director, Clarkson Centre for Business Ethics & Board Effectiveness Adjunct Professor of Strategic
Management
MA in Economics, Cambridge University BA in Political Science & Economics, University of Toronto
David Beatty is Conway Chair of the Clarkson Centre for Business Ethics and Board Effectiveness. Currently, he
serves as Chair of Inmet Mining and Alpha Trading; he is also the Director of First Service Corporation, Walter
Energy and Canada Steamships Lines. He was the founding Managing Director of the Canadian Coalition for
Good Governance (2003-2008). He has served on 31 boards worldwide and been Chairman of seven public
companies. David served on Peter Drucker’s Foundation Board in the United States for over a decade, the last few
years as Vice Chairman.
Oliver MATAR
CMC®, is an International Management Consultant specialized in Leadership and Strategic Planning. His
experience include successful execution of 80 Large International Consulting Projects in the Public and Private
Sectors (in the Police, Judicial, Tourism, Municipal, Roads and Transport, Civil Aviation, Culture, Humanitarian,
Media Free Zones, Foreign Trade, Rehabilitation, Banking, Insurance, Manufacturing, Services, Retail & Trading
Sectors) in 12 North American, European, African and Asian Countries.
Oliver is the author of “Counselors Beyond Knowledge”. A book about how independent experts (including
Management Consultants) should manage accelerated change and position themselves to be successful now and in
the future.
Oliver was a speaker at international forums such as professional associations’ conferences (like the Institute of
Management Consulting USA 2010 and 2011 conferences) as well as universities events.
Oliver is a Business Fellow of Strathclyde Business School, Glasgow, UK
Oliver is the Lead Trustee of the Institute of Management Consulting USA (IMC USA) to the International
Council of Management Consulting Institutes (ICMCI). He is a Member of the IMC USA Board of Directors. He
is a Certified Management Consultant since 2009
EN BAŞARILI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ÖDÜLÜ
Danışmanlık sektöründe sunulan hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefleyen Yönetim Danışmanları Derneği, bu
yönde hem yol gösterici hem de doğru örnekleri ön plana çıkartarak örneklerle gelişimi destekleyici rol oynayacak
ödül sürecini kurgulamıştır.
2014 yılından başlayarak en başarılı Yönetim Danışmanlığı projeleri belirlenerek ödüllendirilecektir.
Bu amaçla, Yönetim Danışmanlığında, doğru yöntemlerle gerçekleştirilerek katma değer yaratan sonuçlar ürettiği
belirlenen projelerin belirlenmesi, bu şekilde örneklerle doğru yaklaşımların ön plana çıkarılması sağlanacaktır.
Ödül süreci ile başarılı yönetim danışmanlığı projelerinin
kriterleri ortaya konmaktadır. Böylece, danışanların
doğru beklentilerle danışmanlık hizmetini almayı
planlamaları için yol gösterici nitelikte tanımlar
oluşturulmuştur.
PROJE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1.
PROJE İHTİYACININ, KAPSAM ve
KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ SÜRECİ
2.
METODOLOJİNİN /STANDARTLARIN
ORTAYA KONMASI, KURUMLA
UYUMLAŞTIRILMASI
3.
PROJE UYGULAMANIN
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ - PROJE YÖNETİMİ
4.
PROJE PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ
5.
PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN
SAĞLANMASI
6.
PROJE KAYNAKLI DEĞİŞİMİN YÖNETİLMESİ
Başvuruyu
Danışan
ve
Danışmanın
birlikte
gerçekleştirmesi gerekmektedir. Yönetim Danışmanlığı
projelerinin başarısı sadece danışman performansına
dayalı değildir. Kurum yönetiminin ve danışmanın
birlikte ve uyumlu çalışması, proje başarısı için
vazgeçilmez unsurdur. Bu nedenle, ödüle aday olan
“proje”dir. Değerlendirme, projenin ilk aşaması olan ihtiyacın belirlenmesinden / tanımlanmasından, proje sonucu
ve hedeflere ulaşım performansına kadar ve sürdürülebilirliğine ilişkin yapının kurgulanması üzerinden
yapılacaktır.
Projeler dört farklı kategoride değerlendirilecektir:
1.
2.
3.
4.
BİLGİ SİSTEMLERİ
EĞİTİM
KALİTE /ÇEVRE
STRATEJİ ve YÖNETİM SİSTEMLERİ GELİŞTİRME
Proje tanımı; Proje kurumda kültürel, yapısal anlamda öndemli değişim yaratan, kalite, verimlilik, karlılık
geliştirme yönünde bütünsel sistemlerin kurulmasını sağlayan çalışmalardır. Kurumun bütününe yönelik etki
sağlayacak kapsamda olmalıdır. Farklı lokasyonlarda faaliyet gösteren kurumlar için kurum bütünü ifadesi – belli
bir lokasyonun tamamı olarak da nitelendirilebilir. Ancak, bir tek eğitim, bilgi sistemlerindeki ara yazılım, mevcut
durum ve benzeri raporlamalar gibi bütüne, iş yapma yönetimine ve sonuçlara etki etmeyen projeler, ödül
kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Ödül Alan Proje (ler);
• Ödül töreninde açıklanır.
• Tören sonrası basın bülteninde duyurulur.
• YDD web sitesinde duyurulur.
• Ödül alan Danışan ve Danışman proje adı ile birlikte YDD ödülüne ilişkin logoyu kendi web
sitelerinde kullanabilirler.
• Ödül alan Danışan ve Danışman projeleri ile ilgili yıl içinde en az iki tanıtım toplantısı düzenlemeyi
tahahhüt eder.
YÖNETİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ
Sevda KILIÇ
Tel
: +90 216 545 44 21
Fax : +90 216 545 44 74
Mobil : +90 530 694 56 49
[email protected]
www.ydd.org.tr
Download

I.Y˜NETİM DANIŞMANLARI ZİRVESİ