I. YÖNETİM
DANIŞMANLARI
ZİRVESİ
KURUMSAL YÖNETİŞİM VE DEĞİŞİM YÖNETİMİNİN
DANIŞMANLIK PROJELERİNE YANSIMALARI
11 Nisan 2014, Çırağan Palace Kempinski
YÖNETİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ
Türkiye’de bir “ilk”e imza atıyoruz!
Yönetim Danışmanlığı mesleğinin, sürdürülebilirlik kavramının kültüre dönüşmesinde her
düzeyde etkide bulunan kritik öneme sahip hizmet alanlarından birisi olduğu, iş dünyasında
artık genel kabul gören bir gerçeklik haline gelmiştir.
Bu mesleğin mensupları olarak bizler de, danışanların daha rekabetçi, daha verimli, daha
kurumsal ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmalarına olumlu yönde etki yaratmak hedefiyle
çalışıyor ve yarattığımız sonuçlarla ülke ekonomisinin de sürdürülebilirliğine katkıda
bulunmayı amaçlıyoruz.
Yönetim Danışmanları Derneği, mesleğimizin tanıtımı, bilinirliği ve hizmet kalitesinin
gelişimini sağlamaya yönelik yaptığı pek çok çalışmanın yanı sıra, 11 Nisan 2014
tarihinde ilk olarak Yönetim Danışmanları Zirvesi’ni gerçekleştirecektir. Hedefimiz,
dünyada ve ülkemizde gelişen kavramları ve öne çıkan yaklaşımları birlikte incelemek, iyi
örneklerden ve deneyimlerden yararlanmak ve böylece mesleğimize katkıda
bulunabilmektir.
“Kurumsal Yönetişim ve Değişim Yönetiminin Danışmanlık Projelerine
Yansımaları” ana teması etrafında düzenlenecek olan Zirve’de, bir başka “ilk”e daha imza
atacağımızı gururla belirtmek isteriz: Yönetim Danışmanlığı Projesi Ödülleri de ilk kez,
11 Nisan’da gerçekleştirilecek Zirve’de sahibini bulacaktır.
Özel sektör ve kamu sektöründen çok sayıda seçkin katılımcı ve konuşmacının yer alacağı
Yönetim Danışmanları Zirvesi’nde, yurt dışından, konusunda uzman, uluslararası geniş
deneyime sahip ve kurumlarda kritik sorumluluklar almış konuşmacılar da katılacaktır.
I. Yönetim Danışmanları Zirvesi’ni, benzer vizyona sahip olduğuna inandığımız
kurumlarımızın katkılarıyla en etkili ve sinerji yaratacak şekilde gerçekleştirmeyi arzu
ediyor, desteklerini esirgemeyerek bu yeni ve önemli platformda yer alacak kurumlarımıza
en yüksek değeri yaratmayı hedefliyoruz.
Saygılarımızla,
Tülin SEÇEN
Yönetim Danışmanları Derneği Başkanı
Yönetim Danışmanları Derneği (YDD)
Türkiye’de, Yönetim Danışmanlığı mesleğinin tanımlanması, belgelendirilmesi ve
geliştirilmesinde söz sahibi, ve danışanlar nezdinde mesleki referans ve güvence merkezi
tek kuruluş olmak, Yönetim Danışmanları Derneği’nin ana amaçlarından birisidir.
Derneğimiz, mesleki misyonunu, oluşturduğu kurumsal yapı ve yönetim sistemi
çerçevesinde, bireysel üyelerin özveri ve gayretleri ile saygın bir şekilde sürdürmektedir.
Dünyanın 49 ülkesinde faaliyetini sürdüren, Yönetim Danışmanları kuruluşlarının
uluslararası konseyi olan ICMCI akredite üyeliğine kabul edilen YDD, 2003 yılında kurumsal
yapısı, yönetim sistemi ve belgelendirme süreci itibariyle ICMCI tarafından denetlenmiş,
değerlendirilmiş ve CMC (Certified Management Consultant) belgesi vermek üzere
görevlendirilmiştir.
Dernek olarak inancımız ve amacımız;
Türkiye’de danışmanlık kuruluşlarının ve danışmanların sektörde yaşadıkları ortak sorunları
çözümlemek,
mesleki standartları oluşturmak,
yetkin işgücü kaynağını sağlamak ve geliştirmek,
haksız rekabeti önlemek,
değer yaratan işbirlikleri oluşturmak,
mesleki tanınmışlığı ve saygınlığı sağlamak,
aynı platformda ve birlik içinde ortak amaç ve hedefleri paylaşarak çağdaş, uluslararası
mesleki değerlerin yaratılabileceği ortamı yaratmaktır.
Danışmanlık sektöründe sunulan hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefleyen Derneğimiz, bu
yönde hem yol gösterici olup, hem de doğru örnekleri ön plana çıkartarak gelişimi
destekleyici bir rol oynamayı arzu etmektedir. Bu çerçevede, Yönetim Danışmanlığı Projesi
Ödülleri’ni de ilk Yönetim Danışmanları Zirvesi ile birlikte planlamış ve hayata geçirmiştir.
I. YÖNETİM DANIŞMANLARI ZİRVESİ
KURUMSAL YÖNETİŞİM VE DEĞİŞİM YÖNETİMİNİN
DANIŞMANLIK PROJELERİNE YANSIMALARI
PROGRAM
8:00 - 9:00
KAYIT
9:00 - 9:30
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Tülin SEÇEN
Yönetim Danışmanları Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa KAPLAN
T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi, Başkanı
Dr. Orhan YILMAZ
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı
9:30 - 11:00
KURUMSAL YÖNETİŞİM
David R. BEATTY
Toronto Üniversitesi, İş Etiği ve Yönetim Kurulu Etkinliği Merkezi, Yönetim Kurulu Başkanı
11:00 - 11:15
11:15 - 13:00
13:00 - 14:00
KAHVE MOLASI
PANEL - TÜRKİYE’DE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI
Oturum Başkanı: Mehmet GÖÇMEN
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı,
Sabancı Holding, Çimento Grup Başkanı
Anıl YILMAZ
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürü
Mike DAVEY
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye Direktörü
Dr. Berk ÇAĞDAŞ
Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Üyesi Finansman, Bütçe Planlama, Risk Yönetimi, Strateji ve İş
Geliştirme, İç Kontrol ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu, Genel Müdür
Doğan TANRISEVEN
Ernst&Young Danışmanlık Hizmetleri, Direktör
ÖĞLE YEMEĞİ
DEĞİŞİM YÖNETİMİ
14:00 - 15:30
15:30 - 15:45
Oliver MATAR
ICMCI ABD Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi
KAHVE MOLASI
PANEL – DEĞİŞİM YÖNETİMİNDE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ – NEDİR? NASIL ÖLÇÜLÜR?
15:45 - 17:30
Oturum Başkanı: Dr. Yılmaz ARGÜDEN
ARGE Danışmanlık A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
Murat ÖZBİLEN
Business Management Consultants, Yönetici Ortak
Besim ŞİŞMAN
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili
Ömer Faruk KOÇAK
Elazığ Valisi
Arda KARAÇELEBİ
PricewaterhouseCoopers, Yönetim Danışmanlığı Direktörü
Necla AKSOY
MAPFRE Genel Sigorta, İnsan Kaynakları Direktörü
17:30 - 17:45
KAHVE MOLASI
17:45 - 19:30
ÖDÜL TÖRENİ - Ödül Süreci Hakkında Bilgilendirme
Başvuru Yapan Firmaların Tanıtımı
Ödüle Hak Kazanan Adayların Açıklanması
Kazanan Proje Konuşmacıları
I. YÖNETİM DANIŞMANLARI ZİRVESİ
ÖZEL KONUŞMACILAR
David BEATTY
Toronto Üniversitesi, The Rotman School of Management’da ders vermektedir. Clarkson
Centre, İş Etiği ve Yönetim Kurulu Etkinliği Merkezinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve
stratejik yönetim konularında öğretim üyeliği yapmaktadır.
Inmet Madencilik ve Western Canadian Coal’da Yönetim Kurulu başkanlığını yürütmektedir.
Uzun yıllar Yönetim danışmanlığı ve pek çok kurumda başkanlık yapmıştır halen, Montreal
Bankası’nda Direktörlük yapmaktadır.
Kanada’da Kurumsal Yönetişim Komitesi’nin kurucusudur. (2003 -2008). Dünya çapında 31
Yönetim Kurulu üyesi ve yedi kamu kuruluşunda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev
almıştır.
Peter Drucker Vakfı’nda on yıldan uzun süre Yönetim Kurulu’nda yer almış, son dönemde
Başkan Yardımcılığı yapmıştır.
Oliver MATAR
Liderlik ve Stratejik Planlama konusunda uzmanlaşmış, CMC sertifikalı, Uluslararası
Yönetim Danışmanıdır.
Çeşitli alanlarda 18 yıllık iş deneyimi vardır. 10 yıl önce kurduğu APT Facilitators adlı
yönetim danışmanlığı şirketinde, kamu ve özel sektör kuruluşlarında uluslararası boyutta
100’den fazla büyük proje gerçekleştirmiştir. (Turizm, Belediyeler, Ulaşım, Banka, Dış
Ticaret, Sigorta, Üretim, Hizmet, Perakende sektörlerinde). Kuzey Amerika, Avrupa, Afrika
ve Asya’da olmak üzere dört kıtada projeler gerçekleştirmiştir.
“Counselors Beyond Knowledge” kitabının yazarıdır. Kitabında, Yönetim Danışmanlarının
bugün ve gelecekte, hızlı değişimde kendilerini nasıl konumlandırmaları, değişimi nasıl
yönetmeleri gerektiği konusundaki görüşlerini paylaşmıştır.
Uluslararası pek çok organizasyona ve üniversitelere konuşmacı olarak davet edilmiştir.
Strathclyde Business School’da, MBA öğrencilerine stratejik planlama konusunda ders
vermektedir. 2008 yılından beri CMC sertifikasına sahiptir.
“EN BAŞARILI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI PROJELERİ”
TÜRKİYE’DE İLK KEZ ÖDÜLLENDİRİLECEK
Yönetim Danışmanları Derneği temel olarak, Danışmanlık sektöründe sunulan hizmet
kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda Yönetim Danışmanlığı
Projesi Ödülleri tesis edilmiştir. Ödüllerin, sektörde hem yol gösterici, hem de doğru
örnekleri ön plana çıkartarak gelişimi destekleyici bir rol oynayacağına inanıyoruz.
“En Başarılı Yönetim Danışmanlığı Projeleri” 2014 yılından başlayarak her yıl
ödüllendirilecektir. Böylece, Yönetim Danışmanlığı’nda, doğru yöntemlerle gerçekleştirilerek
katma değer yaratan sonuçlar ürettiği belirlenen projelerin ve doğru yaklaşım örneklerinin
ön plana çıkarılması da sağlanacaktır.
Tesis edilen ödül süreci ile, başarılı yönetim danışmanlığı projelerinin kriterleri de ortaya
konmuş olmaktadır. Bir başka deyişle, danışanların doğru beklentilerle danışmanlık
hizmetini almayı planlamaları için yol gösterici nitelikte tanımlar, ödül süreci ile birlikte artık
oluşturulmuştur.
Ödüller için başvuruyu Danışan ve Danışmanın birlikte gerçekleştirmesi gerekmektedir.
Zira, Yönetim Danışmanlığı projelerinin başarısı sadece danışman performansına dayalı
değildir. Kurum yönetiminin ve danışmanın birlikte ve uyumlu çalışması, proje başarısı için
vazgeçilmez unsurdur. Bu nedenle, ödüle aday olan “proje”dir. Değerlendirme, projenin ilk
aşaması olan ihtiyacın tanımlanmasından, proje sonuç ve hedeflerine ulaşım performansına
kadar ve sürdürülebilirliğine ilişkin yapının kurgulanması üzerinden yapılacaktır.
“Proje” derken, kurumda kültürel, yapısal anlamda önemli değişim yaratan, kalite,
verimlilik, kârlılık geliştirme yönünde bütünsel sistemlerin kurulmasını sağlayan çalışmalar
kastedilmektedir. Projenin, kurumun bütününe yönelik etki sağlayacak kapsamda olması
önemlidir. Farklı lokasyonlarda faaliyet gösteren kurumlar için kurum bütünü ifadesi, belli
bir lokasyonun tamamı olarak da nitelendirilebilir.
PROJE DEĞERLENDİRME KATEGORİLERİ
1. Bilgi Sistemleri
2. Eğitim
3. Kalite / Çevre
4. Strateji ve Yönetim Sistemleri Geliştirme
PROJE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1. Proje ihtiyacının, kapsam ve kaynaklarının belirlenmesi süreci
2. Metodolojinin/Standartların ortaya konması, kurumla uyumlaştırılması
3. Proje uygulamasının gerçekleştirilmesi – Proje yönetimi
4. Proje performansının ölçülmesi
5. Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması
6. Proje kaynaklı değişimin yönetilmesi
I. YÖNETİM DANIŞMANLARI ZİRVESİ
ZİRVE KAYIT ÜCRETLERİ
YDD Üyesi
KAYIT BEDELİ
(KDV hariç)
210 Euro
Katılımcı
275 Euro
Grup İndirimi (2-5 kişi)
245 Euro
Grup İndirimi (6-9 kişi)
235 Euro
Grup İndirimi (10 kişi üstü)
220 Euro
Üniversite Öğrencisi
20 Euro
ÖDÜL KAYIT ÜCRETLERİ
KOBİLER
1.250 Euro
BÜYÜK İŞLETMELER
2.000 Euro
YÖNETİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ
Sevda KILIÇ
Tel
: +90 216 545 44 21
Faks : +90 216 545 44 74
Mobil : +90 530 694 56 49
[email protected]
www.ydd.org.tr
Download

Yönetim Danışmanları Derneği