2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı
SAAT/GÜN
1. GÜN
SAAT/GÜN
08:00 ‐ 08:45 DERS ADI: Türkiye’nin Biyoçeşitliliği I
2. GÜN
SAAT/GÜN
08:00 ‐ 08:45 DERS ADI: Orman ve Su Kuşları I
3. GÜN
08:00 ‐ 08:45 DERS ADI: Sürüngenler I
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Özdemir ŞENTÜRK, Serkan ÖZDEMİR
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Vedat BEŞKARDEŞLER, Serkan ÖZDEMİR
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Mustafa YAVUZ, Serkan ÖZDEMİR
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Biyolojik çeşitlilik; yeryüzünde yaşayan tüm canlı varlıkların, içinde bulundukları karmaşık ekolojik yapılarla, birbirleriyle ve çevreleriyle olan karşılıklı etkileşimlerini ve buna bağlı olarak da değişimlerini ifade eden bir kavramdır. Dolayısıyla, bu ders kapsamında katılımcılara öncelikle canlı organizmalar hakkında genel bilgiler verilecektir. Bununla birlikte biyolojik çeşitliliğin temel unsurları olan genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği ve ekosistem çeşitliliği gibi hususlar açıklayıcı bir dille katılımcılara aktarılacaktır. Ayrıca, flora ve fauna zenginliği açısından oldukça zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olan ve dünyada kıta özelliği gösteren nadir ülkelerden biri olan Türkiye’nin genetik, tür ve ekosistem çeşitlilikleri ile ilgili detaylı bilgiler verilecektir. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Kuşların anlatılmasıdır. Galliformes, Pteroclidiformes, Columbiformes, Psittaciformes, Cuculiformes, Caprimulgiformes, Apodiformes, Coraciiformes, Piciformes, Passeriformes takımlarının önemli türleri anlatıalcaktır. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Sürüngenler. Sürüngenlerin; 1‐Vücutlarının çoğunlukla keratinden yapılan pullarla kaplı olduğunu, 2‐Akciğerleri vasıtasıyla solunum gerçekleştirdiğini,
3‐Sürüngenler Soğuk kanlı canlıllar olduğu,
4‐Kalplerinde üç göz bulunur ve karıncıkları yarım bir perde ile ikiye ayrıldığını,
5‐Yumurtalarının vücut içinde döllendiğini öğretilmedir. 09:00 ‐ 09:45 DERS ADI: Türkiye’nin Biyoçeşitliliği II
09:00 ‐ 09:45 DERS ADI: Orman ve Su Kuşları II
09:00 ‐ 09:45 DERS ADI: Sürüngenler II
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Özdemir ŞENTÜRK, Cihangir ALTUN
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Vedat BEŞKARDEŞLER, Ümit BOLAT, Emrah TAGİ ERTUĞRUL
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Mustafa YAVUZ, Cihangir ALTUN
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: birinci dersin devamı
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Su kuşları. Gaviiformes, Podicipediformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Charadriiformes takımlarının önemli türleri ile kış ortası kuş sayımları anlatılcaktır.
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Sürüngen türleri. Ülkemizde önemli olan sürünlerin biyoljileri ve yaşama ortamları hakkında bilgiler verilecektir.
10:00 ‐10:45 DERS ADI: Genel Zooloji I
10:00 ‐10:45 DERS ADI: Yırtıcı Kuşlar I
10:00 ‐10:45 DERS ADI: Sürüngenler III
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Şengül AKSAN
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Ebubekir GÜNDOĞDU,Emrah TAGİ ERTUĞRUL
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Mustafa YAVUZ, Canpolat KAYA
DERS KONUSU, İÇERİĞİ:Bu ders ile, temel zooloji bilgisi, Türkiye ormanlarındaki hayvan faunası, bu hayvanların korunması ve nesillerinin sürdürülmesi, Türkiye ormanlarında zarar yapan hayvanlar hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır. Bu amaçla aşağıda başlıklar halinde sıralanan konular anlatılacaktır: Zoolojiye giriş, canlıların özellikleri, orman zoolojisi, hücre, protoplazma, eşeysiz çoğalma, eşeyli çoğalma, partenogenez, metagenez, dokular, organlar, sistemler, hayvanlarda davranış, hayvanlarda öğrenme, hayvan ekolojisi, hayvanların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi (Nomenclature), hayvanlar alemi.
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Gündüz yırtıları. Falconiformes takına ait türler tanıtılması, yırtıcıları bekelyen tehlikler anlatılcaktır. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Yılan türleri. Yılanların biyoljileri ve yaşama ortamları hakkında bilgiler verilecektir.
11:00 ‐11:45 DERS ADI: Genel Zooloji II
11:00 ‐11:45 DERS ADI: Yırtıcı Kuşlar II
11:00 ‐11:45 DERS ADI: Sulak Alanlar I
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Şengül AKSAN, Ümit BOLAT, Doğan AKDEMİR
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Ebubekir GÜNDOĞDU, Cihangir ALTUN
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Mustafa YAVUZ, Berna YALÇINKAYA
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Hayvan Davranışları Tanım ve Kuralları, Hayvanlarda Sosyal Davranışlar, Zoocoğrafya Temel kavram ve kuramlar, Zoocoğrafik Bölgeler ve Faunaları, Omurgalıların Yeryüzündeki dağılımı, omurgalı ve omurgasız hayvanlar.
Omurgasızların (Tek hücreliler, süngerler, knidliler, yassı kurtlar, yuvarlak kurtlar, rotiferler, halkalı kurtlar, yumuşakçalar, eklembacaklılar, derisi dikenlilerin) sınıflandırılması, genel özellikleri iskelet, kas, sindirim, solunum, boşaltım, üreme ve sinir sistemlerinin karşılaştırılması. Omurgasız hayvanların ekosistematikteki yerinin, temel morfolojik yapılarının organ sistemleri ile ilişkilerinin tanımlanması.Omurgalı hayvanların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi. Kordalıların genel özellikleri, kökeni ve alt sistematik grupları. Omurgalı hayvanların genel karakterleri, morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum sistemleri vb, yaşama ortamları ve beslenmeleri, insanlarla ilişkileri ve sınıflandırılması.
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: gece yırtıcıları. Strigiformes takımı türleri ve bu türlerin görme yetenekleri bilgiler öğretilecektir.
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Sulak alanların önemi. Biyolojik çeşitlilik , doğal işleri ve ekonomik değerleri açısında sulak alanların anlatılmasıdır.
13:00 ‐13:45 DERS ADI: Yaban Hayatı I
13:00 ‐13:45 DERS ADI: Orman ve Su Kuşları III
13:00 ‐13:45 DERS ADI: Sulak Alanlar II
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Ebubekir GÜNDOĞDU, Canpolat KAYA
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Vedat BEŞKARDEŞLER, Halil SÜEL
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Mustafa YAVUZ, Ümit BOLAT
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: yaban hayatının tanımlanmasıdır. İşletmeye konu olan olmayan alanların tanımlanması, insan müdaleleriyle ortaya cıkabilcek durumlar, bitki, mantar ve evcil olmayan hayvan toplularınını tarif ederek yaban hayatı kavramını tanımlamak
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Uygulama. Uygun alanlarda kuş gözlemeleri yapılacaktır. Görülen kuşlar kuş gözlem kartlarına işlenecektir.
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Sulak alarımız. Ülkemizde bulunan sulak alanlar, bu alanların sahip olduğu değerler ve bu alanların uluslararası sözleşmelerdeki yerlerinin öğretilmesidir.
14:00 ‐14:45 DERS ADI: Yaban Hayatı II
14:00 ‐14:45 DERS ADI: Orman ve Su Kuşları IV
14:00 ‐14:45 DERS ADI: Sulak Alanlar III
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Ebubekir GÜNDOĞDU, Emrah TAGİ ERTUĞRUL
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Halil SÜEL, Vedat BEŞKARDEŞLER, Berna YALÇINKAYA
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Mustafa YAVUZ, Doğan AKDEMİR
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Yaban hayvanlarını ilgilendiren ekolojik tanımların yapılmasıdır. Tür, populasyon, natalite, mortalilte, göç, birlikte yaşama, pradatör‐anti pradatör davranışlar, cinsiyet oranı, yawru bakımı gibi faktörlerin acıklması ve örneklerle pekiştirilmesidir.
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: uygulama. Kuş gözlemleri ve kuş gözlem kartlarından yardımcı kitaplarla tür tespiti yaptırılacaktır. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Sulak alanların su rejimi acısından önemi. Sulak lanların yeraltı sularını nasıl beslediğini veya boşaltığını, taban suyunu nasıl dengelediğini, sel sularını nasıl depoladığını ve taşkınları nasıl kontrol ettiği öğretilecektir. 15:00 ‐15:45 DERS ADI: Yaban Hayatı III
15:00 ‐15:45 DERS ADI: Orman ve Su Kuşları V
15:00 ‐15:45 DERS ADI: İç Su Balıkları
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Ebubekir GÜNDOĞDU, Berna YALÇINKAYA
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Halil SÜEL, Vedat BEŞKARDEŞLER, Doğan AKDEMİR
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Mustafa YAVUZ, Emrah TAGİ ERTUĞRUL
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Yaban hayvanlarını ilgilendiren ilgilendireln temel konularına cıklanmasdır. Yaban hayvanalrı için doğuştan gelen davranışlar ve sonrandan kazaılan davranışların anlatılması ve öğretilmesidir.
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: uygulama. Kuş gözlemleri ve kuş gözlem kartlarından yardımcı kitaplarla tür tespiti yaptırılacaktır. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Balıklar. Balıklar hakkın bilgi verilmesi. Ülkemizde iç sularda yaşayan balıkların anlatılması. 16:00 ‐16:45 DERS ADI: Yırtıcı Kuşlar III
16:00 ‐16:45 DERS ADI: Memeliler I
16:00 ‐16:45 DERS ADI: İç Su Balıkları
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Yasin ÜNAL, Doğan AKDEMİR
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Ebubekir GÜNDOĞDU, Canpolat KAYA
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Mustafa YAVUZ, Emrah TAGİ ERTUĞRUL
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: ülkemizin önemli memeli türlerinin tanıtılmasıdır. Özelikle Artiodactyla ve Lagomorpha takımlarına ait türlerinin biyolojik, morfolojik, ekolojik özellikleri ve yayılışları anlatılacaktır.
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: uygulama. Yırtıcı kuşların gözlemi yapılacaktır. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: İç sularda yetiştirilen balık türleri ve ekonomik faydalarını öğretilecektir.
17:00 ‐17:45 DERS ADI: Yırtıcı Kuşlar IV
17:00 ‐17:45 DERS ADI: Memeliler II
17:00 ‐17:45 DERS ADI: Çift Yaşamlılar I
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Yasin ÜNAL, Serkan ÖZDEMİR
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Ebubekir GÜNDOĞDU,Serkan ÖZDEMİR
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Şengül AKSAN, Serkan ÖZDEMİR
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: ülkemizin öndemli türleri anlatılmaya devam edilecektir. Carnivora ve Insectivora takımlarının önemli türlerinin biyolojik, morfolojik, ekolojik özellikelri ve yayılışları anlatılacaktır. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: uygulama. Yıtıcı kuşların tür tespiti yaptırlaıcaktır.
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Amfibilerin içerdiği türlerin (Bacaksız kurbağalar, kuyruksuz kurbağalar, kuyruklu kurbağalar ve semenderler) genel özelikleri, sınıflandırılması, doğal yaşam ortamlarını, yapısal özelliklerini, benzerliklerini ve farklılıklarını, bulundukları coğrafi bölgeler. Toplam Ders Sayısı=9
Toplam Ders Sayısı=9
Toplam Ders Sayısı=9
SAAT/GÜN
SAAT/GÜN
4. GÜN
08:00 ‐ 08:45 DERS ADI: Çift Yaşamlılar II
08:00 ‐ 08:45
5. GÜN
SAAT/GÜN
6. GÜN
DERS ADI: Yaban Hayatı Envanteri‐Doğrudan Gözlemler I
08:00 ‐ 08:45
DERS ADI: Populasyon Yoğunluk Tahmininde Analiz Metotları ve Uygulanması I
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Halil SÜEL, Serkan ÖZDEMİR
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Şengül AKSAN, Serkan ÖZDEMİR
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Yasin ÜNAL, Serkan ÖZDEMİR
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Amfibilerde (Bacaksız kurbağalar, kuyruksuz kurbağalar, kuyruklu kurbağalar ve semenderler) sistemler ve Ekstremiteler. Türkiye de yasayan amfibi türleri.
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Doğrudan gözlem. Noktada sayım, sürek sayım yöntemlerinin varyantları, kabulleri ve teorik yönlerinin örneklerle katılmasıdır.
09:00 ‐ 09:45 DERS ADI: Yaban Hayatında Arazi Çalışmaları ve Malzeme Kullanımı I
09:00 ‐ 09:45
DERS ADI: Yaban Hayatı Envanteri‐Doğrudan Gözlemler II
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Oran Değişiminin İzlenmesi.
Şayet bir popülasyon cinsiyet, yaş, renk gibi bir özelliğe göre iki sınıfa ayrılabilir ve bunların popülasyondaki oranı da bilinirse, popülasyondan belli sayıda hayvan ihraç edildikten sonra oluşan yeni popülasyonun cinsiyet, yaş vb. oranında eskiye nazaran meydana gelen değişikliğe dayanarak popülasyon büyüklüğünü tahmin etmektir. Bu metot genellikle av sezonu öncesi ve sonrası popülasyonda seks veya yaş oranlarının tespit edilmesi şeklinde uygulanır . Metodun uygulanmasında, Av mevsimi boyunca vurulan hayvanlar yaş
ve cinsiyetleri itibariyle kaydedilir. Vurulan ve kalan popülasyonun seks ve yaş oranları arasında meydana gelen değişiklikten yola çıkarak, vurulanların popülasyonun ne kadarına tekabül ettiğinin hesaplayan formülün anlatılmasıdır.
09:00 ‐ 09:45
DERS ADI: Populasyon Yoğunluk Tahmininde Analiz Metotları ve Uygulanması I
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: İbrahim ÖZDEMİR, Cihangir ALTUN
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Yasin ÜNAL, Doğan AKDEMİR
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Halil SÜEL, Cihangir ALTUN
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: yaban hayvanlarında arazi çalışmlarının nasıl olduğunun anlatılmasıdır. Örnekleme metodları, örnek alanların araziye dağılımı, yeterli örnek alan sayısının hesaplanması. Transket, kuadrat ve plot çalışmalarının nasıl yapıldığı öğretilecektir.
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Doğran gözlem. Sürek bek, toptan sayım ve havadan sayım tekniklerinin öğretilmesidir.
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: uygulama. Örnekler sorularla anlatılan yöntemlerin pekiştirilmesidir.
10:00 ‐10:45 DERS ADI: Yaban Hayatında Arazi Çalışmaları ve Malzeme Kullanımı II
10:00 ‐10:45
DERS ADI: Yaban Hayatı Envanteri‐Dolaylı Gözlemler I
10:00 ‐10:45
DERS ADI: Yaban Hayatında Habitat Kavramı I
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: İbrahim ÖZDEMİR, Doğan AKDEMİR
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Ebubekir GÜNDOĞDU, Cihangir ALTUN
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Yasin ÜNAL, Berna YALÇINKAYA
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: malzeme bilgisi ve kullanımı. GPS, pusula, eğim ölçer, altimetre, çadır, mat, uyku tulumu gibi malzemelerin kullanımları anlatılcaktır. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: dolaylı gözlem. Hayvanlara ait iz, kemirme gibi unsurlar nasıl sayım yapıldığının ve tür tespitinin nasıl yapıldığının anlatılmasıdır. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Yaban hayvanlarının yasama alanları hakkında bilgi verilmesi. Habitat bir populasyonun, içinde bulunduğu, barındığı, geliştiği, üreyip çoğaldığı, varlığını ve neslini devam ettirdiği ortamdır. Bu tanıtımdan yola cıkarak yaban hayvanalrın habitatları anlatılacaktır.
11:00 ‐11:45 DERS ADI: Yaban Hayatında Teknolojinin Kullanımı I
11:00 ‐11:45
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: İbrahim ÖZDEMİR, Ümit BOLAT
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: yeni teknolojik ekipmanların yaban hayatındaki kullanımı ve tanıtımı. Fotokapan, dome kamera sistmlerin yaban hayatında kullanımı, bu ekipmanların araziye kullanımı ve bu cihazlarla ortaya cıkan 13:00 ‐13:45
13:00 ‐13:45 DERS ADI: Yaban Hayatında Teknolojinin Kullanımı II
11:00 ‐11:45
DERS ADI: Yaban Hayatında Habitat Kavramı II
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Ebubekir GÜNDOĞDU, Ümit BOLAT
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Yasin ÜNAL, Doğan AKDEMİR
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Dolaylı gözlem. Dışkılarla nasıl sayım yapıldığı ve hayvanların dışkıların karateristik öellikleri öğretilecektir. 13:00 ‐13:45
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: HABİTAT FAKTÖRLERİ
Habitat; örtü, besin ve su unusurları ve bunların içinde bulunduran mekan habitat faktörleridir. Bu faktörlerin görevleri, nasıl değerledirildikleri ve DERS ADI: Yaban Hayatında Habitat Kavramı III
DERS ADI: Yaban Hayatı Envanteri‐Dolaylı Gözlemler II
DERS ADI: Populasyon Yoğunluk Tahmininde Analiz Metotları ve Uygulanması I
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: İbrahim ÖZDEMİR, Berna YALÇINKAYA
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Halil SÜEL, Berna YALÇINKAYA
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Yasin ÜNAL, Ümit BOLAT
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Geliştirlen yeni CBS ve uzaktan algılama yazılımların yaban hayatı çalışmalrın nasıl kullanılcağının anlatılması ve örnek çalışmalarla aktarılmasıdır.
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: dolaylı gözlem ve doğrudan gözlem tekniklerinin kullanılan analiz yöntemleri ve markalama yönteminin anlatılması ve formüllerinin tanıtılmasıdır.
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Yaban hayatı habitatların taşıma kapasitesi. Habitat taşıma kapasite tanımlarının; "• Habitatın, belirli tür bir hayvandan besleyebileceği, barındırabileceği, kaldırabileceği sayı.
• Populasyon büyümesinde, daha ötesindeki bir artışı, alanın kaldıramayacağı en üst limit.
• Bir habitatın, canlı (sağlıklı) ve güçlü (gürbüz) olmak kaydıyla, beslenmesini sağlayarak varlığını sürdürmesine imkan verdiği hayvan sayısı" anlatılmasıdır. Önemli türlerimize ait taşıma kapasiteisyle ilgili bilgilerin öğretilmedir.
14:00 ‐14:45 DERS ADI: Yaban Hayatında Teknolojinin Kullanımı III
14:00 ‐14:45
DERS ADI: Yaban Hayatı Envanteri‐Doğrudan Gözlemler III
14:00 ‐14:45
DERS ADI: Ülkemizin Önemli Yaban Hayvanı Türlerine ait Habitat Tercihleri ve Kullanımlarının Tespiti I
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: İbrahim ÖZDEMİR, Emrah TAGİ ERTUĞRUL
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Yasin ÜNAL, Emrah TAGİ ERTUĞRUL
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Halil SÜEL, Emrah TAGİ ERTUĞRUL
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: uygulama. Fotokapan ve dome sistemleri için yer seçimi ve örnek fotokapan kurulması
DERS KONUSU, İÇERİĞİ:uygulama. Örnek olarak nokta sayım için örnek alan seçimi, arazide uygulatılmasıdır.
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Yaban keçisi, Geyik, Alageyik, Karaca, Çengel Boynuzlu Dağ keçisi, Yaban koyunu, Tavşan türlerinin habitat tercihleri, habitat tercihinde etkili faktörlerin anlatılması, ülkemizdeki dağılımları ve yoğunlukları hakkında bilgilerin verilmesidir. 15:00 ‐15:45 DERS ADI: Yaban Hayatında Arazi Çalışmaları ve Malzeme Kullanımı III
15:00 ‐15:45
DERS ADI: Yaban Hayatı Envanteri‐Doğrudan Gözlemler IV
15:00 ‐15:45
DERS ADI: Ülkemizin Önemli Yaban Hayvanı Türlerine ait Habitat Tercihleri ve Kullanımlarının Tespiti II
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: İbrahim ÖZDEMİR, Canpolat KAYA, Berna YALÇINKAYA
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Yasin ÜNAL, Canpolat KAYA
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Halil SÜEL, Canpolat KAYA, Berna YALÇINKAYA
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: uygulama. GPS, Eğim ölçer, pusula, altimeter, çadır, uyku tulumu malzemelerin örnek uygulamalı kullanımı.
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Sürek, sürek‐bek ve toptan sayiçin uygun alanalrın tespiti, bu sayımalr için arizide uygulamalı sayım yapılacaktır. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Kaya sansarı, porsuk, yaban domuzu ve diğer yırtıcı türlerin habitat kullanımları ve dağılımların anlatılmasıdır. Bu türlerin habitat tercihinde etkili olan faktörler örnek çalışmalarla gösterilecektir.
16:00 ‐16:45 DERS ADI: Memeliler I
16:00 ‐16:45
DERS ADI: Yaban Hayatı Envanteri‐Dolaylı Gözlemler III
16:00 ‐16:45
DERS ADI: Habitat Uygunluk Modellemesi ve Haritalamaları I
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Yasin ÜNAL
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Ebubekir GÜNDOĞDU
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Kürşad ÖZKAN
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: uygulama. Memeli yaban hayvanalrın ayrıcı özelliklerin sunu, boynuz, dışkı vb. belirti ve izler tanıtım uygulamaları
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: uygulama. Uygun araziye cıkılarak, iz ve belirti taramsı yapılarak bulunan unsurların teşisleri yaptırılacaktır.
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Ekoloji, ekosistem, bağılmlı‐bağımsız değişken, veri tipleri, analiz yöntemleri, ordinasyon yöntemleri, habitat uygunluğu , habitat uygunluk modellemesi ve haritalaması konuların anlatılması ve acıklanmasıdır.
17:00 ‐17:45 DERS ADI: Memeliler II
17:00 ‐17:45
DERS ADI: Yaban Hayatı Envanteri‐Dolaylı Gözlemler IV
17:00 ‐17:45
DERS ADI: Habitat Uygunluk Modellemesi ve Haritalamaları II
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Yasin ÜNAL, Serkan ÖZDEMİR, Doğan AKDEMİR
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Ebubekir GÜNDOĞDU, Serkan ÖZDEMİR
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Kürşad ÖZKAN, Serkan ÖZDEMİR, Emrah TAGİ ERTUĞRUL
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: uygulama. Memeli yaban hayvanlarının ayrıcı özelliklerin sunumu, boynuz, dışkı vb. belirti ve izlerler tanıtım uygulamaları
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: uygulama. Uygun araziye cıkılarak, dışkı taramsı ve örneklerin toplanması yapılacak ve elde edilen unsurların teşisleri yaptırılacaktır.
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Modern analiz, uygunluk ve haritalama metodların tanıtımı.
Toplam Ders Sayısı=9
Toplam Ders Sayısı=9
Toplam Ders Sayısı=9
SAAT/GÜN
08:00 ‐ 08:45
7. GÜN
DERS ADI: Habitat Uygunluk Modellemesi ve Haritalamaları I
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Kürşad ÖZKAN, Serkan ÖZDEMİR
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: yorumlama. Analiz sonuçunda ortaya cıkan model ve haritaların nasıl yorumlanması gerektiği ve önemli noktaların ne olduğunun acıklanması şeklinde yapılacaktır.
09:00 ‐ 09:45
DERS ADI: Habitat Uygunluk Modellemesi ve Haritalamaları I
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Kürşad ÖZKAN
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: uygulama. Örnek çalışmanın anlatıması örnek çalışmanın sunumu ve uygulamalı anlatılmasıdır. Bu örnek çalışma sadece var veriyle habitat uyguluk modellemesi ve haritalaması yapan "Isparta‐
Sütçüler Yöresinde Bazı Av Hayvanlarının Habitat Uygunluk Modellemesi" isimli doktora tezidir.
10:00 ‐10:45
DERS ADI: Habitat Uygunluk Modellemesi ve Haritalamaları I
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Kürşad ÖZKAN, Doğan AKDEMİR
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: uygulama. İkinci çalışma ise var yok veriyle yapılmış "Gölcük Tabiat Parkı'nda Bazı Yabani Memeli Türlerin Dağılımlarının Modellenmesi" isimli doktora tezidir.
11:00 ‐11:45
DERS ADI: Avcılık ve Avcılıkta Yaklaşımlar
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Yunus ESER, Berna YALÇINKAYA
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Av, avcı ve avcılığın safhalarının anlatılması. Av hayvanlarının anlatılması, avcılık tarihinin ve avcılık gelişim safhalarının öğretilmedir.
13:00 ‐13:45
DERS ADI: Avcılık ve Avcılıkta Yaklaşımlar
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Yunus ESER, Cihangir ALTUN
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: avcılık faaliylerinde kullanılan ekipmanların tanıtımı. Tüfekler, tuzaklar, mühreler, güme, ağ, olta vb. unsurların tanıtımının yapılmasıdır.
14:00 ‐14:45
DERS ADI: Yaban Hayatı Ekoturizm İlişkileri
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Mehmet KORKMAZ, Ümit BOLAT
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Ekoturizm. Ekoturizm nedir?, nasıl ortaya cıkmıştır? Ekoturizmin türleri nelerdir? Bu turizm kapsamında nasıl organizasyonlar yapılmaktadır? Ekonomik faydası ne ölçüdedir?
15:00 ‐15:45
DERS ADI: Yaban Hayatı Ekoturizm İlişkileri II
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Mehmet KORKMAZ, Canpolat KAYA
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Av turizmi nedir?, Dünyada ve ülkemizde av turizmi örnekleri?
16:00 ‐16:45
DERS ADI:Yaban Hayatının Ekonomik Katkısı I
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Mehmet KORKMAZ, Emrah TAGİ ERTUĞRUL
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Yaban hayvanlarının ekonomik değerleri ve hangi yönden nasıl fayda sağladıkları anlatılacaktır. Yöresel ve ülke çapında nasıl katkı sağlayacağı öğretilecektir. 17:00 ‐17:45
DERS ADI:Yaban Hayatının Ekonomik Katkısı II
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Mehmet KORKMAZ, Serkan ÖZDEMİR
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: dünyada yaban hayatı gelirleriyle örnek olmuş ülkeler ile ülkemizin karşılaştırılması, yaban hayatının ekonomiye katkısının artırılması için stratejik çözüm planların nasıl yapaıalcağinin tartışılması ve sonuçlarının ortaya konulmasıdır.
Toplam Ders Sayısı=9
Etkinlik Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Halil SÜEL
İmza:
Download

Eğitim programı | Adobe acrobat | 130 Kb