T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI
İŞLETME TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2013-2014 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Saat
T+U
Kredi
ECTS
AKTS
511202007
Hizmet Pazarlaması
3+0
3
6
511202010
Satış Yönetimi
3+0
3
511202009
İleri İstatistik Teknikleri
3+0
511202016
Modern Yönetim ve Örgüt Teorileri
511202032
Türü
Öğretim Üyesi
Gün ve Saat
Seçmeli
Yrd.Doç.Dr. Halil Semih KİMZAN
Salı 14.00-17.00
6
Seçmeli
Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM
Cuma 09.00-12.00
3
6
Seçmeli
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin GÜRBÜZ
Perşembe 09.00-12.00
3+0
3
6
Seçmeli
Yrd.Doç.Dr. Özlem UZUN
Çarşamba 14.00-17.00
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
3+0
3
6
Seçmeli
Yrd.Doç.Dr. Umut KOÇ
Salı 10.00-13.00
511202035
Finansal Kurumlarda Risk Yönetimi
3+0
3
6
Seçmeli
Yrd.Doç.Dr. Arzum ERKEN ÇELİK
Pazartesi 09.00-12.00
511202037
Nicel Analiz Teknikleri II
3+0
3
6
Seçmeli
Doç.Dr. Nuray GİRGİNER
Perşembe 10.00-13.00
511202038
Çok Kriterli Karar Problemleri ve Uyg.
3+0
3
6
Seçmeli
Doç.Dr. Nuray GİRGİNER
Perşembe 14.00-17.00
511202039
Muhasebede Güncel Konular
3+0
3
6
Seçmeli
Yrd.Doç.Dr. Tunga BOZDOĞAN
Perşembe 09.00-12.00
511202040
Finansal Ekonometri
3+0
0
6
Seçmeli
Doç.Dr. Abdullah YALAMA
Pazartesi 09.00-12.00
511202027
İşletme Hukuku Semineri
0+3
0
6
Zorunlu
Prof.Dr. Ömer Adil ATASOY
Salı 14.00-17.00
511202028
Muhasebe ve Finansman Semineri
0+3
0
6
Zorunlu
Doç.Dr. Murat KİRACI
Çarşamba 09.00-12.00
511202030
Sayısal Yöntemler Semineri
0+3
0
6
Zorunlu
Doç.Dr. Nuray GİRGİNER
Pazartesi 09.00-12.00
511202058
Pazarlama Yönetimi Semineri
0+3
0
6
Zorunlu
Yrd.Doç.Dr. Halil Semih KİMZAN
Çarşamba 14.00-17.00
511202026
Yönetim ve Organizasyon Semineri
0+3
0
6
Zorunlu
Yrd.Doç.Dr. Özlem UZUN
Cumartesi 09.00-12.00
511202071
Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yönetimi
3+0
3
6
Seçmeli
Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM
Cuma 13.00-16.00
511204007
Muhasebe Uygulamaları(DP)
0+2
0
30
Zorunlu
Doç.Dr. Murat KİRACI
Çarşamba 14.00-17.00
511204008
Finansman Uygulamaları(DP)
0+2
0
30
Zorunlu
Doç.Dr. Abdullah YALAMA
Salı 17.00-20.00
511204009
Yönetim Uygulamaları (DP)
0+2
0
30
Zorunlu
Yrd.Doç.Dr. Özlem UZUN
Pazartesi 9.00-11.00
511201043
Pazarlama Çalışmaları (DP)
0+2
0
30
Zorunlu
Yrd.Doç.Dr. Halil Semih KİMZAN
Cuma 14.00-16.00
511302701
Yüksek Lisans Tezi
0+1
0
25
Zorunlu
Prof.Dr. Ömer Adil ATASOY
Perşembe 16.00-17.00
511301900
Uzmanlık Alan Dersi A
3+0
0
5
Zorunlu
Prof.Dr. Ömer Adil ATASOY
Cumartesi 13.00-16.00
511301900
Uzmanlık Alan Dersi B
3+0
0
5
Zorunlu
Prof.Dr. F.Münevver YILANCI
Cumartesi 09.00-12.00
511301900
Uzmanlık Alan Dersi C
3+0
0
5
Zorunlu
Yrd.Doç.Dr. Köksal BÜYÜK
Cumartesi 09.00-12.00
511301900
Uzmanlık Alan Dersi D
3+0
0
5
Zorunlu
Yrd.Doç.Dr. Müjdat ÖZMEN
Cumartesi 09.00-12.00
511301900
Uzmanlık Alan Dersi E
3+0
0
5
Zorunlu
Doç.Dr. Nuray GİRGİNER
Cumartesi 09.00-12.00
511301900
Uzmanlık Alan Dersi G
3+0
0
5
Zorunlu
Doç.Dr. Nurullah UÇKUN
Cumartesi 09.00-12.00
511301900
Uzmanlık Alan Dersi H
3+0
0
5
Zorunlu
Yrd.Doç.Dr. Zeliha KAYGISIZ ERTÜĞ
Cumartesi 12.00-15.00
511301900
Uzmanlık Alan Dersi I
3+0
0
5
Zorunlu
Yrd. Doç. Dr. Halil Semih KİMZAN
Cumartesi 13.00-16.00
511301900
Uzmanlık Alan Dersi j
3+0
0
5
Zorunlu
Yrd. Doç. Dr. Arzum ERKEN ÇELİK
Cumartesi 09.00-12.00
511301900
Uzmanlık Alan Dersi K
3+0
0
5
Zorunlu
Yrd.Doç. Dr. Özlem UZUN
Cumartesi 15.00-18.00
511301900
Uzmanlık Alan Dersi L
3+0
0
5
Zorunlu
Doç. Dr. Murat KİRACI
Cumartesi 15.00-18.00
511301900
Uzmanlık Alan Dersi M
3+0
0
5
Zorunlu
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin GÜRBÜZ
Cumartesi 09.00-12.00
511301900
Uzmanlık Alan Dersi N
3+0
0
5
Zorunlu
Doç.Dr. Sıtkı ÇORBACIOĞLU
Cumartesi 09.00-12.00
511301900
Uzmanlık Alan Dersi O
3+0
0
5
Zorunlu
Doç.Dr. Abdullah YALAMA
Cumartesi 09.00-12.00
511301900
Uzmanlık Alan Dersi Q
3+0
0
5
Zorunlu
Doç.Dr. Tunç KÖSE
Cumartesi 12.00-15.00
511301900
Uzmanlık Alan Dersi P
3+0
0
5
Zorunlu
Doç.Dr. Birol YILDIZ
Cumartesi 09.00-12.00
Programların Ders Yükü ve Mezuniyet: İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı Ders aşaması 9 ders, 1 seminer (en az 27 kredi); Tez aşaması ise; Yüksek Lisans Tezi
dersi, Uzmanlık Alan Dersi(tez önerisini verdiği yarıyıl) ile tamamlanır.
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise 15 Ders(en az 45 kredi), 1 Dönem Projesi ile tamamlanır.
Download

işletme tezli-tezsiz yüksek lisans programı