Kiracı Tanıtım Formu
…../…../…..
Focus Gayrimenkul Operasyon Departmanına,
Aşağıdaki bilgiler tarafıma ve kefilime ait olup, söz konusu bilgilerde yanlışlık veya eksiklik
bulunmamaktadır.
Tebligat adreslerimizde değişiklik olması halinde, adreslerimizi başta Focus Gayrimenkul Yönetim
Hizmetleri ve Danışmanlık Ticaret A.Ş olmak üzere kanunen zorunlu olan tüm yerlere bildireceğiz. Aksi halde
eski adreslerimize yapılacak tebligatların geçerli tebligat hükümlerini doğuracağını kabul ve beyan ederiz.
KİRACI
KEFİL
Kimlik Bilgileri
Kimlik Bilgileri
T.C. Kimlik Numarası
T.C. Kimlik Numarası
Ad / Soyad
Ad / Soyad
Cep Telefon
Cep Telefon
Telefon
Telefon
Adres
Adres
E-Mail
E-Mail
İş Yeri Bilgileri
İş Yeri Bilgileri
İş Yeri Unvan
İş Yeri Unvan
Adres
Adres
Telefon
Telefon
Faks
Faks
E-Mail
E-Mail
İmza
İmza
*EK – 1: Kiracı Kimlik Fotokopisi
*EK – 2: Kefil Kimlik Fotokopisi
MDF-008
Download

deneme - Mapro Danışmanlık