Bose SoundLink
Bluetooth hoparlör III
Kullanma Kılavuzu
Güvenlik
Lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun
Lütfen bu Önemli Güvenlik Talimatlarını okumak için zaman ayırın ve hepsine uyun. Bu talimatlar sisteminizi doğru
bir şekilde kurmanıza ve gelişmiş özelliklerini en iyi şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Bu kılavuzu daha sonra
başvurmak üzere saklayın.
DİKKAT
ELEKTRİK ‚ ARPMASI
RİSKİ - A‚ MAYIN
DİKKAT: ELEKTRİK ‚ ARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İ‚ İN
KAPAĞI (VEYA CİHAZIN ARKASINI) A‚ MAYIN.
CİHAZIN İ‚ ERİSİNDE KULLANICININ ONARABİLECEĞİ
PAR‚ ALAR MEVCUT DEĞİLDİR.
SERVİS İŞLEMLERİ İ‚ İN EHLİYETLİ PERSONELE DANIŞIN.
Üçgen içerisindeki ok başlı yıldırım sembolü, kullanıcıyı sistem kasası içinde bulunan ve elektrik çarpması
riski oluşturacak derecede yalıtımsız voltaj tehlikesine karşı uyarır.
Eşkenar üçgen içerisindeki ünlem işareti, sistem üzerinde işaretlendiği gibi, kullanıcıya bu kullanma kılavuzu
içerisindeki dikkat edilmesi gereken önemli çalıştırma ve bakım talimatlarına işaret eder.
UYARILAR:
• Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürünü yağmur veya rutubete maruz bırakmayın.
• Ürün sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalı ve vazo gibi sıvı dolu cisimler ürünün
üstüne konulmamalıdır. Tüm elektronik ürünlerde olduğu gibi sıvıların ürünün herhangi bir kısmına
dökülmemesine dikkat edin. Sıvılarla temas, arıza ve/veya yangınlara neden olabilir.
• Cihazın üzerine veya yanına yanmakta olan mum gibi korumasız açık ateş kaynakları yerleştirmeyin.
• Bu ekipman ile kullanılmak üzere kutu içerisinde gelen şarj aleti dışında başka bir şarj aleti kullanmayın.
• Pil, kullanılmadan önce şarj edilmelidir. Her zaman doğru şarj aletini kullanın ve doğru şarj talimatları için
üreticinin talimatlarına veya ekipman kullanma kılavuzuna başvurun.
• Uzun süre kullanılmadıktan sonra, maksimum performans elde etmek için pili bir kaç kere tam olarak şarj
edip boşaltmak gerekebilir.
• Pil, en iyi performansını normal oda sıcaklığında (68°F +/- 23°F veya 20°C +/- 5°C) çalıştırıldığında verir.
• Kullanılmadığı zamanlarda pili şarj halinde uzun süre bırakmayın.
• Pil kutusu güneş ışığı, yangın veya benzeri aşırı sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.
• Pil kutusunu mekanik şoka maruz bırakmayın.
• Pil kutusunun sızıntı yapmaya başlaması durumunda sıvının cildinize veya gözlerinize temas etmesine
izin vermeyin. Temas gerçekleşmişse, zarar gören alanı bol miktarda suyla yıkayın ve derhal
doktorunuza başvurun.
• Bu ekipman ile kullanılmak üzere tasarlanmamış herhangi bir pil kullanmayın.
• Pil kutusunu temiz ve kuru tutun.
• Pil değişimi için lütfen Bose Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
Bluetooth® sözcük işareti ve logosu Bluetooth SIG, Inc.’a ait tescilli ticari markalardır ve Bose Corporation tarafından bu işaretlerin her
kullanımı lisans altında gerçekleşmiştir.
Wi-Fi, Wi-Fi Alliance’ın bir ticari markasıdır.
©2013 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiç bir parçası önceden yazılı izin alınmadan yeniden üretilemezi değiştirilemez, dağıtılamaz veya
başka şekillerde kullanılamaz.
2 - TŸ rk•e
Güvenlik
UYARI: Bu ürün manyetik materyaller içermektedir. Eğer implante medikal cihazınızın çalışmasını etkileyip
etkilemeyeceği ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen doktorunuz ile temasa geçin.
DİKKAT: Sistem veya aksesuarlarında değişiklik yapmayınız. İzinsiz yapılan değişiklikler, güvenlik,
emniyet düzenlemelerine uygunluk ve sistem performansını etkileyebilir.
NOTLAR:
• Ürün etiketi, ürünün altında yer almaktadır.
• Elektrik fişi ya da cihaz bağlantısının cihazın elektrik bağlantısını kesme aygıtı olarak kullanıldığı yerlerde, bu
bağlantı kesme aygıtı kolayca kullanılabilir durumda olmalıdır.
• Bu ürün ile gelen güç kaynağı sadece iç mekanlarda kullanılmalıdır. Dış mekanlarda, eğlence araçlarında veya
teknelerde kullanılmak üzere tasarlanmamış ve test edilmemiştir.
• Bu ürün sadece, beraberinde gelen güç kaynağı veya bu ürün ile kullanılmak üzere tasarlanmış bir Bose® güç
kaynağı veya şarj aleti ile kullanılmalıdır.
Önemli Güvenlik Talimatları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bu talimatları okuyun.
Bu talimatları saklayın.
Tüm uyarılara önem verin.
Talimatların tamamına uyun.
Bu cihazı su yakınlarında kullanmayın.
.
Sadece kuru bir bezle temizleyin.
Havalandırma deliklerini kapamayın. Ürünü üreticinin talimatlarına uygun olarak kurun.
Ürünü kalorifer, ısıtma mazgalı, soba gibi ısı kaynakları ve ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil)
yanına kurmayın.
9. Sadece üreticisi tarafından belirlenmiş ek parçaları/aksesuarları kullanın.
10. Cihazı yıldırımlı havalarda veya uzun bir süre kullanılmadığı durumlarda fişten çekiniz.
11. Tüm onatım hizmetleri için yetkili servise başvurun. Cihazın aşağıda belirtilen şekillerde hasar görmüş
olduğu durumlarda onarıma gerek vardır: örneğin elektrik kablosu veya fişin hasarlı olması; cihazın
üstüne sıvı dökülmüş veya kimi cisimlerin cihazın içine düşmüş olması; cihazın yağmur veya rutubete
maruz bırakılmış olması, normal bir şekilde çalışması veya yere düşürülmüş olması gibi durumlarda.
Elektrik paraziti üreten ürünler hakkında bilgi
Bu cihaz, FCC ve Industry Canada RF genel nüfus için radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur.
Bu sistem, başka anten veya vericilerle birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.
Bu cihaz FCC Kuralları’nın Bölüm 15’i ile uyumludur. İşlem neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya
neden olabilecek müdahale dahil, alınan her türlü müdahaleyi kabul aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz,
zararlı parazite etmek zorundadır.
TŸ rk•e - 3
Güvenlik
U.S.A. only
NOT: Bu ekipman FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca, B Sınıfı sayısal cihaz sınırlarına göre test edilmiş olup bu
sınırlara uyduğu gösterilmiştir. Bu sınırlar konut içi kurulumlarda zararlı müdahalelere karşı uygun koruma sağlamak
üzere tasarlanmıştır. Bu donanım radyo frekansı enerjisi üretmekte, kullanmakta ve yayabilmekte olup talimatlara
göre kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde telsiz görüşmelerinde rahatsız edici parazite neden olabilir. Ancak,
bu husus, belirli bir montaj sonrasında müdahale meydana gelmeyeceği anlamına gelmez. Eğer bu donanım radyo
veya televizyon yayın alımında zararlı parazite yol açacak olursa (ki zararlı parazit olup olmadığını donanımı açıp
kapatarak anlayabilirsiniz), paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını deneyerek düzeltmeniz tavsiye edilir:
• Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
• Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
• Donanımı, alıcının bağlı olduğu devredekinden farklı bir devredeki prize takın.
• Yardım için yetkili satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.
Bose Corporation tarafından yazılı izin alınmadan yapılan değişiklikler ve oynamalar kullanıcının bu ekipmanı
kullanma hakkını geçersiz kılabilir.
Kanada
Bu Class B dijital cihaz, Kanada ICES-003 ile uyumludur.
Bu cihaz, Industry Canada lisanssız RSS standart(ları) ile uyumludur. İşlem, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu
cihaz parazite neden olmaz, ve (2) bu cihaz, çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek sinyaller dahil, her türlü dış
sinyali kabul etmelidir.
Çıkış gücü: 7 mW @ 2400-2483.5 MHz
Bose Corporation, bu ürünün 1999/5/CE sayılı Direktifindeki ve diğer uygulanabilir AB direktiflerindeki
temel gerekliliklerle ve ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının tamamı
www.Bose.com/compliance adresinde yer almaktadır.
Zehirli veya Tehlikeli Maddelerin veya Elementlerin İsimleri ve İçerikleri
Zehirli veya Tehlikeli Maddeler ve Elementler
Parça Adı
Kurşun
(Pb)
Cıva
(Hg)
Kadmiyum Hekzavalan
(Cd)
(CR(VI))
Polibromlu Bifenil
(PBB)
Polibromlu Difenil Eter
(PBDE)
PCBler
X
O
O
O
O
O
Metal parçalar
X
O
O
O
O
O
Plastik parçalar
O
O
O
O
O
O
Hoparlörler
X
O
O
O
O
O
Kablolar
X
O
O
O
O
O
O: Bu parçanın tüm homojen malzemelerinde bulunan bu zehirli veya tehlikeli maddenin, SJ/T 11363-2006'daki limit gerekliliğinin altında
olduğunu belirtir.
X: Bu parçada kullanılan en az bir homojen malzemenin içerdiği bu zehirli veya tehlikeli maddenin, SJ/T 11363-2006'daki limit gerekliliğinin
üstünde olduğunu belirtir.
Lütfen kendi kayıtlarınız için doldurun ve saklayın
Seri ve model numarası, sistemin arkasında veya altında bulunabilir.
Seri numarası: _____________________________________________________________
Model numarası: ____________________________________________________________
Satın alma tarihi: ____________________________________________________________
Satış fişinizi güvenli bir yerde saklamanızı öneririz.
4 - TŸ rk•e
İçindekiler
Giriş
Genel bakış ..........................................................................................................
6
Paketi açma.........................................................................................................
6
Kullanım
Elektrik prizine takma .......................................................................................
7
Hoparlör ile bir cihazı eşleştirme ve bağlanma ............................................
9
İlk kurulum...................................................................................................
9
Hoparlöre başka bir cihaz ekleme............................................................
10
Hoparlör hafızası.........................................................................................
10
Bir cihaza yeniden bağlanma ...................................................................
10
Başka bir cihaza geçme .............................................................................
10
Kontrol düğmeleri..............................................................................................
11
Sistem durum göstergeleri ..............................................................................
12
AUX konektörünü kullanarak bir cihaz bağlama..........................................
13
Pil gücü ile çalıştırma ........................................................................................
14
Pili kontrol etme .........................................................................................
14
Pili şarj etme................................................................................................
14
Pil koruma modu.........................................................................................
14
Hoparlörü yerleştirme ile ilgili ipuçları...........................................................
15
Koruma ve Bakım
Sorun giderme ......................................................................................................
16
Pili değiştirme ....................................................................................................
18
Hoparlörü temizleme ........................................................................................
18
Müşteri hizmetleri ile iletişim kurma.............................................................
18
Teknik bilgi ..........................................................................................................
18
TŸ rk•e - 5
Giriş
Genel bakış
Bose¨ SoundLink¨ Bluetooth¨ seri III hoparlörü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Akıllı telefonunuz, tabletiniz, dizüstü bilgisayarınız ve diğer Bluetooth cihazınızdan
müzik dinleme keyfini kablosuz olarak istediğiniz yerde çıkabilirsiniz.
… zellikler
• Kablosuz Bluetooth bağlantısı, Bluetooth cihazınızı fiziksel olarak bağlama
ihtiyacını ortadan kaldırır.
• Şarj edilebilir lityum-iyon pil saatlerce Bose performansı sağlar.
• AUX konektörü herhangi bir müzik cihazını direk olarak hoparlörünüze
bağlamanıza olanak tanır.
• Altı adede kadar Bluetooth cihazı eşleştirebilirsiniz.
• Kolayca yanınıza alıp taşıma rahatlığı sunar.
Paketi açma
Kutuyu açın ve hoparlör ve AC güç adaptörünü çıkarın. Bulunduğunuz bölgeye/ülkeye
bağlı olarak kutudan ayrıca AC güç adaptörü için farklı uçlar çıkabilir. Tüm paketleme
malzemelerini muhafaza etmenizi öneririz. Bu paketleme malzemeleri ilerideki sevk
ve taşıma işleriniz için en güvenli malzemelerdir.
Ürünün herhangi bir bölümü hasarlı görü nüyorsa, kullanmaya çalışmayın.
Derhal yetkili Bose satıcınıza başvurun veya Bose Müşteri Hizmetlerini arayın.
İrtibat bilgileri için, bu kılavuzun sonunda bulunan irtibat listesine başvurun veya
http://global.Bose.com adresini ziyaret edin.
SoundLink ¨ Bluetooth ¨ hoparlš r III
6 - TŸ rk•e
AC güç adaptörü
AC güç adaptörü
uçları
Kullanım
Elektrik prizine takma
SoundLink¨ Bluetooth¨ III hoparlörünüzü ilk kez kullanırken, hoparlörü ana şebeke
elektrik prizine bağlayın ve üç saat boyunca pili şarj edin. Pil şarj olurken
hoparlörünüzü kullanmaya başlayabilirsiniz.
1.
Ülkenizde kullanılan AC elektrik tipine bağlı olarak:
a.
AC güç adaptörünün dişlerini dışarı doğru uzatın.
Veya,
b.
Bulunduğunuz ülke/bölge için uygun olan AC güç adaptörü ucunu
güç adaptörüne takın.
.
TŸ rk•e - 7
Kullanım
2.
AC güç adaptörünün güç kablosunu hoparlörün arkasındaki DC konektörüne
takın.
3.
AC güç adaptörünü çalışan bir elektrik prizine takın.
Hoparlörün elektriğe bağlandığını ve şarjın başladığını belirten bir ses gelir.
Hoparlörün önündeki pil durum göstergesi
pilin şarj olduğunu gösteren
sarı renkte yanıp sönmeye başlar.
8 - TŸ rk•e
Kullanım
Hoparlör ile bir cihazı eşleştirme ve bağlama
Bose¨ Soundlink¨ Bluetooth¨ III hoparlš rŸ nŸ zden mŸ zik dinlemeden š nce, Bluetooth
cihazınızı hoparlör ile eşleştirmeli ve bağlamalısınız.
İlk kurulum
Hoparlörünüzü ilk kez açtığınızda, ilk cihazınızla eşleşmeye ve bağlanmaya
hazırdır.
1.
2.
Hoparlörü açmak için Power
düğmesine basın.
Hoparlš rŸ n Bluetooth durum göstergesi
göstermek için mavi renkte yanıp söner.
hoparlörün bulunabilir olduğunu
Cihazınız Bluetooth özelliğini açın, Bluetooth cihaz listesini bulun ve “Bose
SLIII” isimli cihazı seçin. Eğer cihazınız bir şifre girmenizi isterse “0000”
(dört adet sıfır) girin.
Settings
Bluetooth
Bluetooth
ON
Devices
Bose SLIII
Connected
Eşleştirme tamamlandığında ve cihazınız hoparlöre bağlandığında, hoparlörün
Bluetooth durum göstergesi yanıp sönen maviden sabit yanan beyaza
değişir ve hoparlörden bir ses gelir.
Not: Eğer hoparlör beş dakika sonra kapanırsa, cihazınız ile eşleşmemiş veya
bağlanmamış demektir. Hoparlörü kapayın ve tekrar açın, ve cihazınızı
tekrar eşleştirmeyi deneyin. Sayfa 16’daki “Sorun giderme” bölümüne başvurun.
TŸ rk•e - 9
Kullanım
Hoparlöre başka bir cihaz ekleme
Hoparlörü bulunabilir moda alarak başka bir cihaz eşleştirebilirsiniz.
1.
2.
Hoparlör üzerinde Bluetooth¨ tuşuna basın. Böylece Bluetooth durum
göstergesi
mavi olarak yanıp sönmeye başlar.
Cihazınızda Bluetooth’u açın, Bluetooth cihaz listesini bulun, ve “Bose SLIII”
isimli cihazı seçin. Eğer cihazınız bir şifre girmenizi isterse “0000” (dört adet sıfır)
girin.
Cihaz hoparlöre bağlandığında, Bluetooth durum göstergesi sabir yanan
beyaza dönüşür.
Not: Hoparlör üzeründe Bluetooth’a basarak bağlanıyor/bağlı ve bulunabilir mod
arasında geçiş yapabilirsiniz.
Hoparlör hafızası
Hoparlör altı adet eşleştirilmiş cihazı hafızasında tutabilir. Eğer hoparlörü ek bir cihaz
ile eşleştirirseniz, listenin sonundaki cihaz hoparlörün eşleştirme listesinden silinir.
Not: Hoparlör hafızasındaki tüm cihazları silmek için, bir ses duyana kadar Bluetooth
düğmesine basın ve yaklaşık 10 saniye kadar basılı tutun. Tüm cihazlar silinir
ve hoparlör bulunabilir moda girer.
Bir cihaza yeniden bağlanma
Açıldığında, hoparlör en son bağlı cihazdan başlayarak hafızasındaki bir cihazla
yeniden bağlanmaya çalışır. Eğer son bağlandığı cihaz müsait değilse, hoparlör
sırayla bir önce bağlandığı cihazlara bağlanmya çalışır. Hoparlör yaklaşık 30
saniye kadar eşleştirilmiş bir cihaz arar.
Başka bir cihaza geçme
Hoparlörü bağlı olduğunuz cihazdan daha önce eşleştirdiğiniz başka bir cihaza bağlayabilirsiniz. Geçiş yapmak istediğiniz cihaz hoparlör hafızasında olmalıdır.
1.
2.
3.
Daha önce eşleştirilmiş olan cihazınızda, Bluetooth özelliğinin açık olduğundan
emin olun.
Hoparlörü bulunabilir moda sokmak için hoparlör üzerinde Bluetooth
düğmesine basın.
Bluetooth durum göstergesi hoparlörün bulunabilir modda olduğunu
göstermek için mavi renkte yanıp söner.
Cihazınızdaki Bluetooth cihaz listesinden “Bose SLIII” seçeneğini seçin.
Bluetooth durum göstergesi beyaz yanıp sönerken hoparlör cihaza bağlanmaya
çalışır.
Hoparlör ve Bluetooth cihazı başarılı olarak birbirlerine bağlandığında,
Bluetooth durum göstergesi yanıp sönen beyazdan devamlı yanan beyaz
ışığa değişir ve hoparlör bir ses çıkarır.
10 - TŸ rk•e
Kullanım
Kontrol düğmeleri
Kontrol düğmeleri hoparlörün üst bölümünde bulunmaktadır.
Kontrol
düğmesi
Açıklama
Hoparlörü açmak ve kapamak için basın.
• Seçili kaynak Bluetooth¨ ise, hoparlör en son bağlandığı cihaz ile yeniden
bağlanmaya çalışır. Eğer eşleştirilmiş cihaz yoksa, hoparlör bulunabilir
moda girer. Sayfa 9’daki “Hoparlör ile bir cihazı eşleştirme ve bağlanma”
bölümüne başvurun.
• Eğer pil gücü ile çalışıyorsa, pil durum göstergesini görmek için basın ve
basılı tutun. Sayfa 14’teki “Pili kontrol etme” bölümüne başvurun.
• Eğer hoparlör 30 dakika içinde kullanılmazsa, pil gücünü korumak için
hoparlör otomatik olarak kapanır.
Bluetooth kaynağını seçmek için basın.
• Hoparlör en son eşleştirilmiş olan cihaza bağlanmaya çalışıyor. Eğer
eşleştirilmiş bir cihaz yoksa, hoparlör bulunabilir moda geçer.
• Eğer Bluetooth bağlanıyor/bağlıysa, başka bir Bluetooth cihazı ile
eşleşmesine izin vermek için hoparlörün bulunabilir moda geçmesi için
basın. Bağlanma moduna geri dönmek için tekrar basın.
AUX konektörüne bağlı bir cihazı dinlemek için basın. Sayfa 13’teki “AUX
konektörünü kullanarak bir cihaz bağlama” bölümüne başvurun.
Hoparlörü sessize almak ve sessizden çıkarmak için basın.
Hoparlör volümünü kademe kademe azaltmak için basın. Volümü duraksız
azaltmak için basın ve basılı tutun.
Hoparlör volümünü kademe kademe arttırmak için basın. Volümü duraksız
arttırmak için basın ve basılı tutun.
TŸ rk•e - 11
Kullanım
Sistem durum göstergeleri
Durum göstergeleri bir ses kaynağı veya hoparlör durumunun aktive olduğunu
gš stermek Ÿ zere yanar. Durum gš stergeleri hoparlörün ön tarafında bulunur.
Durum
Sistem
gš stergesi durumu
Bluetooth kaynağı seçiliyken hoparlörün Bluetooth¨ durumunu gš sterir.
Sayfa 9’daki “Hoparlör ile bir cihazı eşleştirme ve bağlanma” bölümüne
başvurun.
• Yanıp sönen mavi ışık Ð Başka bir cihaz tarafından bulunabilir ve yeni
bir cihazla eşleşmeye hazırdır.
• Yanıp sönen beyaz ışık – Eşleştirilmiş bir cihaza bağlanmaya çalışıyor.
• Devamlı yanan beyaz Ð Eşleştirilmiş bir cihaza bağlıdır.
• Bluetooth kaynak olarak seçiliyken hoparlör volümü artar veya alçalırken
yanıp söner. Gš sterge iki kere yanıp söndüğünde, maksimum veya minimum
volüm seviyesine ulaşılmış demektir.
• Hoparlör AUX IN
konektörüne bağlı olan kaynağı çalmakta.
• AUX kaynak olarak seçiliyken hoparlör volümü artarken veya alçalırken
yanıp sš ner. Gš sterge iki kere yanıp söndüğünde, maksimum veya minimum
volüm seviyesine ulaşılmış demektir.
Sessize alındığında yanıp söner.
Pil seviyesini veya şarj durumunu gösterir. Sayfa 14’teki “Pili kontrol etme”
bölümüne başvurun.
12 - TŸ rk•e
Kullanım
AUX konektörünü kullanarak bir cihaz bağlama
Hoparlörünüzü bir kulaklık veya ses çıkışına sahip herhangi bir cihazlar kullanabilirsiniz.
Bu özellik hoparlör üzerindeki AUX IN girişine
bağlanmak için bir ucu 3.5 mm
fişe sahip olan bir stereo ses kablosunu kullanmanızı gerektirir. Bu tip bir kabloyu
elektronik cihazlar satan mağazalardan temin edebilirsiniz
AUX IN konektš rŸ nŸ kullanmak i• in:
1.
Ses cihazınıza taktığınız kablonuzun diğer ucunu hoparlörün arkasındaki
AUX IN
konektörüne takın.
2.
Hoparlör üzerindeki Power
3.
4.
düğmesine basın.
Hoparlör üzerindeki AUX düğmesine basın.
Bağladığınız cihazın sesini neredeyse en yüksek ses seviyesine ayarlayın,
sonra da hoparlörün ses düğmelerini kullanarak istediğiniz ses seviyesine
ayarlayın.
Notlar:
• Eğer bağlı bir cihaz 30 dakika boyunca müzik çalmazsa, hoparlör pil gücünü
korumak için otomatik olarak kendisini kapatır.
• Hoparlörün arkasındaki SERVİS konektörü sadece yazılım güncellemeleri içindir.
Bir ses cihazı bağlamak için kullanılamaz.
TŸ rk•e - 13
Kullanım
Pil gücü ile çalıştırma
Pil performansı çalınan içeriğe ve volümün yüksekliğine göre değişiklik gösterir. Tipik
kullanımda, hoparlör pili 14 saate kadar dayanır.
Pili kontrol etme
Hoparlör açıldığında, pil durum göstergesi kısa bir süre için yanar, sonra da pil gücünü
korumak için söner. Fakat, eğer pilin şarja ihtiyacı varsa, pil durum göstergesi yanar
ve hoparlör bir elektrik prizine takılana ve pil şarj olmaya başlayana kadar kırmızı
olarak yanıp söner.
Pil şarj seviyesini kontrol etmek için, hoparlör üzerindeki Power
düğmesine basın
ve basılı tutun ve pil durum göstergesinin ne renkte yandığına bakın.
Devamlı yanan yeşil
Tam şarj seviyesi
Devamlı yanan sarı
Orta şarj seviyesi
Yanıp sönen kırmızı
Şarj gerekir
Pili şarj etme
Pilin şarj edilmesi gerektiğinde, hoparlörün üzerindeki pil durum göstergesi kırmızı
renkte yanıp söner.
Pili şarj etmek için, hoparlörü elektrik prizine takın (bkz. sayfa 7 “Elektrik prizine
takma”). Hoparlör elektrik bağlantısının yapıldığını onaylamak için bir ses çıkarır.
Pili tamamen şarj etmek için önerilen şarj süresi üç saattir. Pil durum göstergesi
şarj durumunu gösterir. Pilini şarj ederken hoparlörü kullanabilirsiniz.
Yanıp sönen sarı
Pil şarj oluyor
Devamlı yanan yeşil
Pil tamamen dolu
Pil koruma modu
Hoparlör 24 günden fazla bir süre boyunca fişe takılmadıysa ve kullanılmadıysa,
pil gücünü korumak için pil koruma moduna geçer. Hoparlörü yeniden aktive etmek
için bir elektrik prizine takın (bkz. sayfa 7 “Elektrik prizine takma”).
14 - TŸ rk•e
Kullanım
Hoparlörü yerleştirme ile ilgili ipuçları
Hoparlörü iç mekanda kullanırken, hoparlörün odanın içinde nereye yerleştirildiğine
bağlı olarak ses kalitesi değişebilir.
Hoparlörü açık havada kullanırken, siz hoparlörden uzaklaştıkça ses kalitesi
değişebilir.
Hoparlörün yerini değiştirirken aşağıdaki ipuçlarını takip edin:
• Hoparlör, bir rafa, tezgaha, masaya veya 24-28 inç yüksekliğinde masa üstüne
yerleştirildiğinde en iyi ses kalitesi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
• En iyi bas performansı i• in, hoparlörün arka tarafı bir duvarın yakınına, direk olarak
duvara dayanmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Bas tepkisi, hoparlör duvardan
uzaklaştırıldıkça azalır. Hoparlš rŸ arka tarafının Ÿ zerine yatırmayın. Ses hem š n
taraftan hem de arka taraftan yayılmaktadır.
• Hoparlš r, š n tarafı haricinde tŸ m yanları kapalı kŸ • Ÿ k bir alana yerleştirilmemelidir,
çünkü bu durum ses kalitesini olumsuz bir şekilde etkiler.
• Hoparlörü ıslak veya kirli yüzeylere yerleştirmeyin.
TŸ rk•e - 15
Koruma ve Bakım
Sorun Giderme
Sorun
Hoparlör
açılmıyor
Yapılması gerekenler
Eğer elektrik (AC) prizinden gelen güç ile çalışıyorsa:
• Sisteminizin çalışan bir ana elektrik (AC) prizine takılı olduğundan emin olun.
• Hoparlörünüz ile birlikte gelen Bose® AC güç adaptörünü kullandığınızdan veya bu
hoparlör için tasarlanmış bir Bose aksesuar şarj aletini kullandığınızdan emin olun.
Eğer pil gücü ile çalışıyorsa, pil, koruma modunda olabilir veya şarjı bitmiş olabilir.
Pili çalışan moda getirmek ve şarj etmek için çalışan bir elektrik (AC) prizine
bağlayınız.
Hoparlörü
Bluetooth®
cihazım ile
eşleştiremiyorum
• Hoparlörünüzün bulunabilir olduğundan emin olun (Bluetooth durum göstergesi mavi yanıp
söner). 9. sayfadaki “Bir cihazı hoparlör ile eşleştirmek ve bağlanmak” bölümüne başvurun.
• Cihazınızın Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun.
• Cihazınızın Bluetooth cihaz listesinden “Bose SLIII” seçeneğini seçtiğinizden ve
bağlantının cihazınız tarafından onaylandığından emin olun.
• Bluetooth cihazınız kapsamdışı olabilir. Cihazı hoparlöre yaklaştırmayı deneyin.
• Eğer mümkünse, yakındaki diğer tüm Bluetooth cihazları kapatın veya Bluetooth
fonksiyonlarını devre dışı bırakın ve dinlemek istediğiniz cihaza tekrar bağlanın.
• Cihazınızın A2DP (stereo Bluetooth) profilini desteklediğinden emin olun.
• Bir PC veya Mac bilgisayarı ile eşleştirilir ve bağlanılırken, bilgsayarın ses ayarları
menüsünde ses çıkış cihazı olarak SoundLink® Bluetooth® III hoparlörü seçtiğinizden
emin olun. Bağlantıyı finalize etmek için bir ses parçası çalmanız gerekebilir (daha
detaylı talimatlar için bilgisayar üreticisinin kılavuzuna başvurun).
• Bluetooth cihazınız için diğer Bluetooth cihazları ile nasıl bağlandığını öğrenmek
için kullanma kılavuzuna, yardım sistemine, veya teknik desteğine başvurun.
• Hoparlörü kapatın ve tekrar açın ve cihazınızı eşleştirin ve hoparlöre bağlanın. 9. sayfadaki
“İlk kez kurulum” ve 10. sayfadaki “Başka bir cihaz ekleme” bölümlerine başvurun.
• Hoparlörü sıfırlayın. Bütün durum göstergeleri kısa bir süre için yandıktan sonra
hoparlör kapanana kadar, hoparlör üzerindeki Sessize Alma (Mute) tuşuna basın
ve 10 saniye kadar basılı tutun. Hoparlörü tekrar açın ve cihazınızı eşleştirip bağlanın.
• Bluetooth cihazınız için yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol edin, veya
SoundLink® Bluetooth® hoparlör III için güncellemeler için owners.Bose.com
adresini ziyaret edin.
Eşleştirilmiş
Bluetooth
cihazı
hoparlöre
bağlanmıyor
• Hoparlörünüzün bulunabilir olduğundan emin olun (Bluetooth durum göstergesi
mavi yanıp söner). 9. sayfadaki “Bir cihazı hoparlör ile eşleştirmek ve bağlanmak”
bölümüne başvurun.
• Cihazınızın Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun.
• Bluetooth cihazınız kapsamdışı olabilir. Cihazı hoparlöre yaklaştırmayı deneyin.
• Cihazınızı kapatın ve tekrar açın, ve hoparlöre bağlanın. 10. sayfadaki “Bir
cihazı tekrar bağlama” bölümüne başvurun.
• Eğer mümkünse, yakındaki diğer tüm Bluetooth cihazları kapatın veya Bluetooth
fonksiyonlarını devre dışı bırakın ve dinlemek istediğiniz cihaza tekrar bağlanın.
• Hoparlörü sıfırlayın. Bütün durum göstergeleri kısa bir süre için yandıktan sonra
hoparlör kapanana kadar, hoparlör üzerindeki Sessize Alma (Mute) tuşuna basın
ve 10 saniye kadar basılı tutun. Hoparlörü tekrar açın ve cihazınızı eşleştirip bağlanın.
• Hoparlör hafızasını temizleyin. Cihazınızı hoparlör ile tekrar eşleştirin ve bağlanın.
10. sayfadaki “Hoparlör hafızası” ve 9. sayfadaki “İlk kez kurulum” bölümlerine başvurun.
16 - TŸ rk•e
Koruma ve Bakım
Sorun
Yapılması gerekenler
Hoparlör bir
bağlantı
olduğunu
gösteriyor ama
müzik çalmıyor
• Dinlemek istediğiniz cihazın hoparlöre bağlı olduğundan ve müzik çaldığından emin olun.
• Hoparlörün sessize alınmamış olduğundan ve sesinin açık olduğundan emin olun.
• Cihazınızın sesini yükseltin.
• Bluetooth cihazınız kapsamdışı olabilir. Cihazı hoparlöre yaklaştırmayı deneyin.
• Cihazınızı, başka bir Bluetooth cihazı, telsiz telefon, mikrodalga fırın veya
kablosuz yönlendirici gibi elektromanyetik müdahale oluşturan cihazlardan
uzaklaştırın.
• Eğer mümkünse, yakındaki diğer tüm Bluetooth cihazları kapatın veya Bluetooth
fonksiyonlarını devre dışı bırakın ve dinlemek istediğiniz cihaza tekrar bağlanın.
• Bluetooth cihazınız için diğer Bluetooth cihazları ile nasıl bağlandığını öğrenmek
için kullanma kılavuzuna, yardım sistemine, veya teknik desteğine başvurun.
• Hoparlörü kapatın ve tekrar açın.
• Hoparlörü sıfırlayın. Bütün durum göstergeleri kısa bir süre için yandıktan sonra
hoparlör kapanana kadar, hoparlör üzerindeki Sessize Alma (Mute) tuşuna basın
ve 10 saniye kadar basılı tutun. Hoparlörü tekrar açın ve cihazınızı eşleştirip bağlanın.
Bluetooth
cihazından
ses kalitesi
kötü geliyor
Bluetooth cihazınızı hoparlöre AUX konektörünü kullanarak bağlayın. Eğer ses
kalitesi AUX bağlantısını kullanınca iyileşiyorsa, aşağıdakileri deneyin:
• Bluetooth cihazınız kapsamdışı olabilir. Cihazı hoparlöre yaklaştırmayı deneyin.
• Cihazınızı, başka bir Bluetooth cihazı, telsiz telefon, mikrodalga fırın veya
kablosuz yönlendirici gibi elektromanyetik müdahale oluşturan cihazlardan
uzaklaştırın.
• Cihazınızda açık olan uygulamaların sayısını azaltın. Birden fazla uygulama
çalıştırmak, ses iletmek için mevcut olan dahili kaynakların miktarını azaltabilir.
Gereksiz uygulamaları kapatmanız ses kalitesini arttırabilir.
• Ses kalitesini iyileştirmek için cihazınızda Wi-Fi®’ı kapatmayı deneyin.
• Cihazınızda Bluetooth’u devre dışı bırakarak cihazınızı hoparlör hafızasından
silmeyi deneyin. Cihazınızı hoparlör ile tekrar eşleştirin.
• Eğer cihazınız cebinizdeyse, cihazınız ve hoparlör arasında vücudunuz
olmayacak şekilde açık havaya
.
yerleştirmeyi deneyin.
• Hoparlörü kapatın ve tekrar açın.
• Hoparlörü sıfırlayın. Bütün durum göstergeleri kısa bir süre için yandıktan sonra
hoparlör kapanana kadar, hoparlör üzerindeki Sessize Alma (Mute) tuşuna basın
ve 10 saniye kadar basılı tutun. Hoparlörü tekrar açın ve cihazınızı eşleştirip bağlanın.
• Bluetooth cihazınız için yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol edin, veya
SoundLink® Bluetooth® hoparlör III için güncellemeler için owners.Bose.com
adresini ziyaret edin.
Ses yok veya • Bağlı cihazınızın açık olduğundan ve müzik çaldığından emin olun.
AUX girişinden • Stereo kablonun 3.5 mm fişinin bir ucunun hoparlöre, diğer ucunun AUX cihazına
bağlı cihazdan tamamen sokulduğundan emin olun.
kötü ses
• Hoparlör üzerinde AUX’a basın ve AUX durum göstergesinin açık olduğundan emin olun.
kalitesi
• Hoparlörün sessize alınmadığından ve hoparlör sesinin açık olduğundan emin olun.
• Eğer ses yoksa, AUX girişinden bağlı cihazın ses seviyesini yükseltin.
• Eğer ses kalitesi kötüyse, AUX girişinden bağlı cihazın ses seviyesini düşürün.
• Farklı bir AUX kablosu kullanmayı deneyin.
TŸ rk•e - 17
Koruma ve Bakım
Pili değiştirme
Pil, aşağıdaki durumlarda değiştirilmelidir:
• 10 saat kesintisiz olarak şarj edildikten sonra pil göstergesi sarı yanıyorsa.
• Pilin çalışma süresi dikkat çekecek şekilde kısaldıysa.
Hoparlörünüzün içindeki pili sadece Bose değiştirebilir. Eğer yeni bir pile ihtiyacınız
varsa lütfen ülkenizdeki Bose kurumu ile iletişime geçin. İletişim bilgileri için bu
kılavuzun sonundaki iletişim bilgilerine başvurun veya http://global.Bose.com
adresini ziyaret edin.
Hoparlörü temizleme
Ürününüzün dış yüzeyini temizlemek için, kuru ve yumuşak bir bez kullanarak silebilirsiniz.
• Çözücü, kimyasal madde veya sprey kullanmayın.
• Sistemin açık yerlerine sıvıların dökülmesine veya cisimlerin düşmesine izin vermeyin.
Müşteri hizmetleri ile iletişim kurma
Bose ¨ SoundLink ¨ Bluetooth ¨ hoparlör III hakkındaki sorularınız için yerel Bose
yetkili satıcınıza başvurun. Bose ile doğrudan irtibata geçmek için, bu kılavuzun sonunda bulunan adres listesine bakın veya http://global.Bose.com adresini ziyaret edin.
Sınırlı garanti
Bose¨ SoundLink ¨ Bluetooth ¨ seri III hoparlörünüz sınırlı garanti kapsamındadır.
Sınırlı garantinin detayları, ambalajda yer alan ürün kayıt kartında sunulmuştur.
Nasıl kaydedildiği hakkında bilgi için lütfen karta başvurun. Kaydetme işlemini
yapmamanız sınırlı garanti haklarınızı değiştirmez.
Teknik bilgi
Güç kaynağı değerleri
Giriş: 100 - 240V , 50/60 Hz, 600 mA
Çıkış: 17 VDC, 1A Max
Giriş güç değeri
Giriş: 17 - 20 VDC, 1A Max
Ebatlar
5.2" Y x 10" G x 1.9" D (13.5 cm x 25.6 cm x 4.8 cm)
Ağırlık
3.03 lb (1.37 kg)
Kullanım için sıcaklık aralığı
32° - 113°F arası (0° - +45°C arası)
18 - TŸ rk•e
Bose Corporation
ABD
Bose Corporation, The Mountain
Framingham, MA 01701-9168
1-800-901-0472
Telefon saatleri - ET (Doğu Saati):
Haftaiçi 8:30 a.m. - 8 p.m.
Cumartesi 9 a.m. - 3 p.m.
owners.Bose.com
Kanada
Bose Limited
280 Hillmount Road, Unit 5
Markham, Ontario
Canada L6C 3A1
1-800-465-2673
Telefon saatleri - ET (Doğu Saati):
Haftaiçi 9 a.m. - 5 p.m.
www.Bose.ca
Avustralya
Bose Pty Limited, Unit 3/2 Holker Street
Newington NSW 2127
TEL 1 800 061 046 (AU)
TEL 008 501 511 (NZ)
www.Bose.com.au
www.Bose.com.nz
Belçika
Bose N.V., Limesweg 2
B-3700 Tongeren
TEL 012-259960
www.Bosebelgium.be
Çin
Bose Greater China Operations
1st Floor, EYON Building, No. 118
East Dong Baoxing Road
Shanghai 200080 P.R.C.
People’s Republic of China
TEL 400-880-2266
Danimarka
Bose A/S, Industrivej 7
2605 Brøndby
TEL 04343-7777
www.Bose.dk
Hong Kong
Norveç
Hindistan
Polonya
Suite 1203, Midas Plaza, 1 Iai
Yau Street, San Po Kong
Kowloon, Hong Kong
TEL 852 2123 9000
Bose Corporation India Private Limited
The Bose Service Centre
C13, Ground Floor
SDA Commercial Complex
Community Centre
New Delhi, India 110016
TEL 1 800 102 2673
İtalya
İsviçre
Japonya
İsveç
Bose S.p.A. con socio unico
Via Spadolini 5
20141 Milano
TEL 06 60 292 292
www.Bose.it
Bose K.K.
Sumitomo Fudosan Shibuya
Garden Tower 5F,
16-17 Nampeidai-cho
Shibuya-ku, Tokyo 150-0036
TEL 0570-080-021
www.Bose.co.jp
Lüksemburg
Bose N.V.
Limesweg 2
B-3700 Tongeren
TEL +32 12 259 960
www.Bosebelgium.be
Meksika
Finlandiya
Hollanda
Fransa
Bose S.A.S.
12 rue de Témara
78100 Saint Germain en Laye
TEL 01 30 61 63 63
www.Bosefrance.fr
Avusturya
Bose Ges.m.b.H.
Vienna Business Park
Wienerbergstrasse 7 (10.OG)
A-1100 Vienna
TEL 01-60404340
FAX 01-604043423
www.Bose.at
Bose GmbH
Kundenbetreuung
Neuenhauser Str. 73
D-48527 Nordhorn
TEL 0800 2673444
www.Bose.de
Bose Finland
Kornetintie 6B
00380 Helsinki
TEL 10 778 69 00
Bose sp. z o.o.
ul. Woloska 12
02-675 Warszawa
TEL 22-852-2928
www.Bose.pl
Bose SMS Ltd.
Castleblayney Road
Carrickmacross, Co Monaghan
TEL 1-800-932-436
www.Bose.ie
İrlanda
Bose de Mexico S. de R.L. de C.V.
Paseo de las Palmas # 405
Despacho 204
Lomas de Chapultepec
C.P. 11000, Mexico D.F., Mexico
TEL +52 (55) 52 02 35 45
TEL +52 (55) 52 02 41 95
www.Bose.com.mx
Almanya
Bose A/S
Kongsvinger Festning
2213 Kongsvinger
TEL +47 62 82 75 00
Bose B.V.
Nijverheidstraat 8
1135 GE Edam
TEL 0299-390290
[email protected]
www.Bose.nl
Bose AG
Hauptstrasse 134
4450 Sissach
TEL 061-9757733
www.Bose.ch
Bose A/S
Johannefredsgatan 4
S-43153 Mölndal
TEL +46 774 - 450 450
Türkiye
Modern Elektronik
Nispetiye Mah. Aydın Sok.
No.10 34340 1. Levent
İSTANBUL
TEL +90 212 385 4747
www.modern.com.tr/bose
İngiltere
Bose Limited
1 Ambley Green
Gillingham Business Park
Gillingham, Kent ME8 ONJ
TEL 0800 081 3569
www.Bose.co.uk
İnternet
www.Bose.com
www.Bose.eu
global.Bose.com
www.modern.com.tr/bose
Yeni Zelanda
TEL 0800 501 511
www.Bose.co.nz
TŸ rk•e - 19
©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM373985 Rev. 00
Download

Kullanma Kılavuzu - Modern Elektronik