Güvenlik
Lütfen bu kullanma kılavuzunda yer alan talimatlara dikkatli bir şekilde uymak için zaman ayırın. Sisteminizi doğru
bir şekilde kurarak çalıştırmanıza ve böylece gelişmiş özelliklerinden faydalanmanıza yardımcı olacaktır. Lütfen
bu kılavuzu gelecekte başvurmak üzere saklayın.
Tüm Bose ürünleri, yerel, ulusal, federal ve endüstriyel düzenlemelere uygun olarak kullanılmalıdır.
DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI
RİSKİ - AÇMAYIN
DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN
KAPAĞI (VEYA CİHAZIN ARKASINI) AÇMAYIN.
CİHAZIN İÇERİSİNDE KULLANICININ ONARABİLECEĞİ
PARÇALAR MEVCUT DEĞİLDİR.
SERVİS İŞLEMLERİ İÇİN EHLİYETLİ PERSONELE DANIŞIN.
Üçgen içerisindeki ok başlı yıldırım sembolü, kullanıcıyı sistem kasası içinde bulunan ve elektrik çarpması
riski oluşturacak derecede yalıtımsız voltaj tehlikesine karşı uyarır.
Eşkenar üçgen içerisindeki ünlem işareti, sistem üzerinde işaretlendiği gibi, kullanıcıya bu kullanma kılavuzu
içerisindeki dikkat edilmesi gereken önemli çalıştırma ve bakım talimatlarına işaret eder.
UYARILAR:
• Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için, ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın.
• Bu cihazı su damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın. Vazo gibi sıvı dolu nesneleri cihazın
üzerine veya yanına koymayın. Herhangi bir elektronik üründe olduğu gibi, sistemin herhangi bir parçasına
sıvı dökmemeye dikkat edin. Sıvılar, arızaya ve/veya yangın tehlikesine neden olabilir.
• Pili (veya pilleri) çocuklardan uzak tutun. Yanlış kullanıldığı takdirde yangına veya kimyasal yanıklara
yol açabilir. Yeniden şarj etmeyin, parçalarına ayırmayın, 100º C’nin (212º F) üzerine çıkacak şekilde
ısıtmayın veya yakmayın. Kullanılmış pilleri derhal atın. Sadece doğru
.
tip ve model numarasındaki piller
ile değiştirin.
• Pilin (veya pillerin) hatalı yerleştirilmesi halinde patlama tehlikesi vardır. Sadece AA piller (IEC LR06) kullanın.
• Cihazın üzerine veya yanına yanmakta olan mum gibi korumasız açık ateş kaynakları yerleştirmeyin.
UYARI: Boğulma tehlikesi olabilen küçük parçalar içermektedir. 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.
UYARI: Bu ürün manyetik malzeme içerir. Eğer bu durumun tıbbi implant cihazınızın çalışmasını
etkileyip etkilemeyeceği konusunda sorularınız varsa doktorunuza danışın.
Kullanılmış pilleri yerel yönetmelikler gereğince lütfen uygun bir şekilde atın.
Yakarak imha etmeyin.
DİKKAT:
• Elektrik çarpmasını önlemek için, elektrik kablosundaki fişin geniş ucunu AC (şebeke) prizinin geniş
yuvasına takın. Fişi, prize tam olarak takın.
• Ürün, iç mekanlarda kullanılmak zorundadır. Açık havada, eğlence araçlarında veya botlarda kullanım
için tasarlanmamış veya test edilmemiştir.
• Sistemdeki veya aksesuarlarda herhangi bir modifikasyon yapmayın. Yetkisiz değişiklikler, güvenlik,
düzenleyici uyum ve sistem performansını riske atabilir.
NOTLAR:
• Sistem kurulumu için kişisel bir bilgisayar gerekir. Bir ev Wi-Fi® ağı ve İnternet erişimi gerekir.
• Ana kablo prizinin veya cihaz bağlama kolunun, kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, söz konusu
kesme cihazı, çalıştırılabilir konumda kalacaktır.
• Ürün etiketi ürünün altında bulunmaktadır.
• Bu sistemle birlikte verilen hoparlör kablosu ve ara bağlantı kabloları duvar içi tesisatı için onaylanmamıştır.
Doğru kablo türü ve duvar içi tesisat için gerekli olan kablolarla ilgili yerel kurulum düzenlemelerini kontrol edin.
• Bose Corporation tarafından açık bir şekilde onaylanmamış değişiklik veya modifikasyonlar kullanıcının bu cihazı
çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
• Bu ürünü 32° F - 104° F (0° C - 40° C) sıcaklık aralığı içine kullanın.
2 - Türkçe
Güvenlik
Önemli Güvenlik Talimatları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Bu talimatları okuyun.
Bu talimatları saklayın.
Tüm uyarılara dikkat edin.
Tüm talimatlara uyun.
Bu cihazı su veya nem içeren ortamlarda kullanmayın.
Sadece kuru bir bez ile temizleyin.
Havalandırma deliklerini kapatmayın. Kurulumun u üreticinin talimatlarına göre yapın.
Ürünü kalorifer, ısıtma mazgalı, soba gibi ısı kaynaklarının ve ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler
dahil) yakınına kurmayın.
Kutuplu veya topraklı tipteki fişin emniyet özelliğini iptal etmeyin. Polarize bir fiş, biri diğerinden daha
geniş iki kanada sahiptir. Bir topraklama tipi fişin, iki kanadı ve bir üçüncü topraklama ucu vardır.
Geniş olan kanat veya üçüncü uç, güvenliğiniz içindir. Eğer sunulan fiş, prizinize uymazsa, eski prizin
değiştirilmesi için bir elektrikçiye danışın.
Elektrik kablosunu özellikle fişlerde, priz yuvalarında ve cihazdan çıktığı noktadaki sıkışmalara karşı koruyun
ve üzerinde basılmamasını sağlayın.
Sadece üretici tarafından belirlenmiş ek parçaları/aksesuarları kullanın.
Şimşek fırtınaları sırasında ya da cihaz çok uzun süre kullanılmayacağı zaman fişini çekin.
Tüm bakım hizmetlerinde nitelikli servis personelin e başvurun. Güç kaynağı kablosunun veya prizin zarar
görmesi, sıvı dökülmesi, cihazın üzerine nesnelerin düşmesi, cihazın yağmura veya neme maruz kalması,
olağan şekilde çalışmaması veya düşmesi gibi cihazın herhangi bir şekilde hasar görmesi durumunda,
genel bakım gereklidir.
Önemli A.B.D. ve Kanada uyumluluk bilgileri
• Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümüne ve Industry Canada lisanstan muaf RSS standartlarına uygundur.
İşletim, şu iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazitlere neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen işletim de
dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.
• Bu cihaz FCC ve Industry Canada RF genel nüfus için radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur.
• Bu cihaz, başka antenlerle veya vericilerle birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.
• Bu cihaz, Industry Canada lisanstan muaf RSS standartlarıyla uygundur. Çalıştırma, aşağıdaki iki koşula
bağlıdır: (1) Bu cihaz parazite neden olmamalıdır ve (2) istenmeyen işlemlerin neden oldukları dahil her
paraziti kabul etmek zorundadır.
• Bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için açıklanmış olan FCC ve Industry Canada radyasyona maruz kalma sınırları
ile uyumludur. Bu cihaz, aktif anten ve vücudunuz arasında minimum 20 cm (8 inç) mesafe olacak şekilde
kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya
çalıştırılmamalıdır.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Bu B Sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003 teknik spesifikasyonlarına uygundur.
Elektrik paraziti üreten ürünler hakkında bilgi
Bu ekipman FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca, B Sınıfı sayısal cihaz sınırlarına göre test edilmiş olup bu sınırlara
uyduğu gösterilmiştir. Bu sınırlar, ekipman ev ortamında çalıştırıldığında zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu donanım radyo frekansı enerjisi üretmekte, kullanmakta ve yayabilmekte olup talimatlara
göre kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde telsiz görüşmelerinde rahatsız edici parazite neden olabilir. Ancak bir
kurulumda parazit meydana gelmeyeceğine dair bir garanti yoktur. Eğer bu donanım radyo veya televizyon sinyal
alımında parazite neden olursa (böyle olup olmadığı donanım kapatılıp açılarak belirlenebilir), kullanıcı paraziti
düzeltmek için aşağıdaki önemlerden birini alması konusunda teşvik edilir:
• Alıcı anteninin yönünü veya konumunu değiştirin.
• Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
• Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
• Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.
Bose Corporation bu ürünün Direktif 1999/5/EC ve yürürlükteki diğer AB direktif gerekliliklerinin temel
gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanının tamamı şu
adreste bulunabilir: www.Bose.com/compliance.
Türkçe - 3
Güvenlik
Zehirli veya Tehlikeli Maddelerin veya Elementlerin İsimleri ve İçerikleri
Zehirli veya Tehlikeli Maddeler ve Elementler
Kurşun
(Pb)
Cıva
(Hg)
Kadmiyum
(Cd)
Hekzavalan
(CR(VI))
Polibromlu
Bifenil (PBB)
Polibromlu
Difenil Eter (PBDE)
PCBler
X
O
O
O
O
O
Metal parçalar
X
O
O
O
O
O
Plastik parçalar
O
O
O
O
O
O
Hoparlörler
X
O
O
O
O
O
Kablolar
X
O
O
O
O
O
Parça Adı
O: Bu parçanın tüm homojen malzemelerinde bulunan bu zehirli veya tehlikeli maddenin, SJ/T 11363-2006’daki limit gerekliliğinin
altında olduğunu belirtir.
X: Bu parçada kullanılan en az bir homojen malzemenin içerdiği bu zehirli veya tehlikeli maddenin, SJ/T 11363-2006’daki limit
gerekliliğinin üstünde olduğunu belirtir.
Lütfen kendi kayıtlarınız için doldurun ve saklayın
Seri ve model numaraları sistemin altında bulunabilir.
SA-4 amplifikatör seri ve model numaraları: _______________________________________
Kablosuz adaptör seri ve model numaraları: _______________________________________
SoundTouch ™ kumandası seri ve model numaraları: _________________________________
Satın alma tarihi: ____________________________________________________________
Satış fişinizi bu kullanma kılavuzu ile birlikte saklamanızı öneririz.
AirPlay, iOS 4.3.3 veya üzeri kullanan Apple iPhone, iPad ve iPod touch; OS X Mountain Lion yüklü Mac’ler
ve iTunes 10.2.2 veya üzeri yüklü Mac’ler veya PC’lerde çalışır.
AirPlay, Apple iPad, iPhone, iPod touch, iTunes, Mac, ve OS X, Apple Inc.’ın tescilli ticari markasıdır ve
Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescillidir.
“Made for iPod,” (iPod için üretilmiştir) “Made for iPhone,” (iPhone için üretilmiştir) ve “Made for iPad” (iPad için
üretilmiştir) bir elektronik aksesuarın özellikle iPod, iPhone veya iPad’e bağlanmak için tasarlandığı ve üretici
tarafından Apple performans standartlarına uyumunun sertifikalandığı anlamına gelir. Apple bu cihazın kullanılmasından ya da güvenlik ve düzenleyici standartlara uygunluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod,
iPhone veya iPad ile kullanımı kablosuz performansı etkileyebilir.
Bluetooth ® sözcük işareti ve logoları, Bluetooth SIC, Inc.’a ait tescilli ticari markalardır ve Bose tarafından
bu işaretlerin her kullanımı lisans altında gerçekleşmiştir.
Android ve Google Play, Google, Inc.’ın ticari markalarıdır.
SoundTouch ve kablosuz nota tasarımı, Bose Corporation’ın A.B.D. ve diğer ülkelerde ticari markalarıdır.
Wi-Fi, Wi-Fi Alliance’ın bir ticari markasıdır.
Windows, Birleşik Devletler ve diğer ülkelerde Microsoft Corporation’ın bir ticari markasıdır.
© 2013 Bose Corporation. Bu kılavuzun hiçbir kısmı, yazılı izin olmadan yeniden üretilemez, değiştirilemez,
dağıtılamaz veya başka şekillerde kullanılamaz.
4 - Türkçe
İçindekiler
Bose® sunar:SoundTouch™
Anahtar Özellikler .......................................................................................
7
Giriş
SoundTouch™ SA-4 amplifikatörünüz hakkında ..........................................
8
Sistem özellikleri.........................................................................................
8
Sistemin Kurulumu
Sistemin kutusundan çıkarılması...................................................................
9
Sistemi Wi-Fi ağınıza ekleme .........................................................................
10
SoundTouch™ uygulamasının kurulumu ...............................................
10
®
Sistemi evinizin Wi-Fi ağına bağlama...................................................
11
SoundTouch™ SA-4 amplifikatörün kurulumu..............................................
13
SoundTouch™ kablosuz adaptörün kurulumu.......................................
13
SA-4 amplifikatöre hoparlörlerin bağlanması ..............................................
14
®
Sistemi Uygulamayı Kullanarak Kontrol Etme
SoundTouch™ uygulamasının kullanımı........................................................
15
Yardım alma.................................................................................................
15
Mobil cihazınız için uygulamayı indirme.......................................................
16
Sistemi başka bir bilgisayardan kontrol etme..............................................
16
Sistemin Kullanımı
SoundTouch™ kumandası ile müzik çalma....................................................
17
SoundTouch™ kumandasının kullanımı .................................................
17
SoundTouch™ kumandasını duvara monte etme
........................................
18
Bir AirPlay yayınının çalınması........................................................................
19
Durum göstergeleri............................................................................................
19
SoundTouch™ SA-4 amplifikatör durum göstergesi............................
19
SoundTouch™ kablosuz adaptör Wi-Fi durum göstergesi................. 20
®
Gelişmiş Özellikler
Alternatif kurulum modu..................................................................................
21
Wi-Fi özelliğinin devre dışı bırakılması/etkinleştirilmesi..........................
22
Güç Tasarrufu modu..........................................................................................
22
®
Türkçe - 5
İçindekiler
Ön Ayarlarınızın Kişiselleştirilmesi
Ön ayarlar nasıl çalışır .......................................................................................
23
Bilmeniz gerekenler ...................................................................................
23
Bir ön ayarın çalınması .....................................................................................
23
SoundTouch™ kumandası ile ön ayar ayarları ..............................................
23
Bir ön ayar ayarlamak için.........................................................................
23
Bir ön ayarı değiştirmek için.....................................................................
23
Koruma ve Bakım
Bir Wi-Fi® ağı ekleme .........................................................................................
24
Sorun giderme ....................................................................................................
24
Temizleme ..........................................................................................................
26
Müşteri hizmetleri .............................................................................................
26
Sınırlı garanti bilgileri........................................................................................
26
Teknik Bilgiler
SoundTouch™ SA-4 amplifikatör ....................................................................
27
SoundTouch™ kablosuz adaptör .....................................................................
28
SoundTouch™ kumandası ................................................................................
28
Ekler
Ek A: SA-4 amplifikatör konektör paneli........................................................
29
Ek B: SoundTouch™ SA-4 amplifikatörün duvara monte edilmesi ........... 30
Ek C: SoundTouch™ kablosuz adaptörün duvara monte edilmesi............
32
Ek D: Ağ bağlantısı için bir masaüstü bilgisayar kullanma ........................
33
6 - Türkçe
Bose® sunar: SoundTouch™
SoundTouch™ ile İnternet radyo yayınları, müzik servisleri ve müzik arşivinizden
müzik yayını yapabilirsiniz. Eğer evinizde Wi-Fi® varsa, istediğiniz odada veya dış
mekanda en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarmaya hazırsınız demektir.
Anahtar Özellikler
• İnternet radyo yayınlarına, müzik servislerine ve müzik arşivinize kablosuz
erişimin keyfini çıkarın.
• Kişiselleştirilmiş ön ayar istasyonları ile sevdiğiniz müziği kolayca dinleyin.
• Evinizde halihazırda kurulu olan Wi-Fi ağı ile birlikte çalışır.
• Bilgisayarınız, akıllı telefonunuz veya tabletiniz için ücretsiz SoundTouch™
uygulaması, daha fazla kontrol imkanı sunar.
• Birden fazla odada dinleme deneyimi için istediğiniz zaman daha fazla sistem
ekleyebilirsiniz.
• Geniş Bose® ses sistemi seçenekleri, her oda ve dış mekan için en doğru
çözümü seçmenize olanak tanır.
Türkçe - 7
Giriş
SoundTouch™ SA-4 amplifikatörünüz hakkında
SoundTouch™ SA-4 amplifikatör, evinizdeki Wi-Fi® ağı üzerinden herhangi
bir odaya veya dış mekanlara yüksek kaliteli ses sunmanın zarif bir yoludur.
Sisteminizi kurmak ve kumanda etmek için SoundTouch™ uygulamasını
kullanabilirsiniz. 10. sayfadaki “Sisteminizi Wi-Fi® ağına ekleme” bölümüne bakınız.
Sistem özellikleri
• Evinizin her yerinde güçlü ses performansı için seçtiğiniz hoparlörlere
- hatta dış mekan hoparlörlerinize bile - kolayca bağlanır. (Amplifikatörün
kendisi her türlü kullanımda içeride ve kuru kalmalıdır.)
• Bose® patentli sinyal işleme özelliği, ton dengesini otomatik olarak ayarlar ve
böylece neredeyse tüm volüm seviyelerinde dolgun ve zengin bas performansı sunar.
• SoundTouch™ kumandası, 21 metre (70 fit) uzaklığa kadar kontrol imkanı sağlar.
• Altı adet ön ayar ile müziğiniz tek bir düğme dokunuşu uzaklığında.
• Bir Ethernet konektörü sayesinde ev ağınıza kablolu erişim mümkündür.
• Apple® cihazlarınız ile müziğinizi AirPlay üzerinden dinleyin.
• Ağ kurulumu için USB konektörleri.*
* Sistemin arkasındaki USB konektörleri (SETUP A ve SETUP B), sadece kurulum içindir.
Konektörler, akıllı telefonları, tabletleri veya benzer cihazları şarj etmek için tasarlanmamıştır.
8 - Türkçe
Sistemin Kurulumu
SoundTouch™ SA-4 amplifikatörün kurulumu
SA-4 amplifikatörü iç mekana, bir AC (ana şebeke) elektrik prizinin yakınına kurun.
Hoparlörlerinize yakın olmasına gerek yoktur.
SoundTouch™ SA-4 amplifikatörün ağırlığı 5 kg’dır (11 lbs). Zemine veya bir rafa
yerleştirilebilir ya da bir duvara monte edilebilir. Duvara montaj talimatları için 30.
sayfaya bakınız.
SA-4 amplifikatörünüz için konum seçimi yaparken aşağıdakilere dikkat edin.
DİKKAT:
• SA-4 amplifikatör, iç mekanlarda kullanılmalıdır. Açık havada, eğlence
araçlarında veya deniz taşıtlarında kullanılmak üzere tasarlanmamış, bu tür
yerlerde kullanım için test edilmemiştir.
• SA-4 amplifikatörü yeterince sağlam olmayan bir yüzeye ya da arkasında
elektrik kabloları ya da su tesisatı gibi gizli tehlikeler olan yerlere yerleştirmeyin.
• Kablosuz adaptör, SA-4 amplifikatöre 1.8 metrelik (6 fit) bir kablo ile bağlanır.
SA-4 amplifikatörü, Wi-Fi® yönlendiricinizin veya ağ erişim noktanızın menzili
içine yerleştirin.
• SA-4 amplifikatörü ve kablosuz adaptörü, maksimum ortam sıcaklığının 40°C
(104°F) olduğu bir yere yerleştirin.
• Optimum performans için, SA-4 amplifikatör iyi havalandırılan bir bölgede olmalıdır.
• SA-4 amplifikatörü, tamamen kapalı bir yere yerleştirmeyin. Eğer yeterli
havalandırma sağlanmazsa, amplifikatör kendi sıcaklığını kontrol altına
almak için ses seviyesini otomatik olarak azaltacaktır.
• SA-4 amplifikatörü, mobilyaların kaplamalı yüzeyleri gibi ısıya hassas bir
yüzeye koymayın. Bütün elektrikli ekipmanlarda olduğu gibi cihaz bir miktar
ısı yayar.
• SA-4 amplifikatörü, nemli bir yerde KULLANMAYIN. Sistemin içine nem
girmemesini sağlamak çok önemlidir.
SoundTouch™ kablosuz adaptörün kurulumu
SoundTouch™ kablosuz adaptör, SA-4 amplifikatör için ağ girişi sağlar. Wi-Fi
yönlendiricisinin kapsama alanında ve SoundTouch™ kumandasının 21 metrelik
(70 fit) menzilinde kalmalıdır.
Parazitleri en aza indirgemek ve Wi-Fi sinyalinin gücünü arttırmak için, kablosuz
adaptörü metal kabinlerin içine kurmayın. Ayrıca kablosuz adaptör yine metal
kabinlerden, diğer ses/video cihazlarından ve direkt ısı kaynaklarından uzak olmalıdır.
Duvara montaj talimatları için 32. sayfaya bakınız.
Not: Eğer ağ bağlantınızda bir parazit yaşarsanız, SoundTouch™ kablosuz
adaptörü kabin veya dolap dışına çıkarın ve metal eşyalardan uzakta
bir yere koyun. Eğer sorun devam ederse 24. sayfadaki “Sorun Giderme”
bölümüne bakınız.
Türkçe - 13
Sistemi Uygulamayı Kullanarak Kontrol Etme
5.
6.
7.
Kabloların diğer ucunu hoparlörlerinize bağlamak için elektriksiz hoparlörlerinizin
kullanım talimatlarına bakın. İşaretli kabloların pozitif terminallere bağlandığından
emin olun.
Hoparlörleri kalıcı konumlarına yerleştirin.
SA-4 amplifikatörü tekrar AC (ana şebeke) elektrik prizine takın.
İpucu: Hoparlör kablosu bağlantılarını korumak için TRV bant gibi bir silikon
kalafat malzemesi kullanın. Bu malzeme hırdavatçılarda bulunabilir.
SoundTouch™ uygulamasının kullanımı
SoundTouch™ uygulaması, sisteminizi bilgisayarınız, akıllı telefonunuz veya tabletinizden kontrol etmenizi sağlayan bir yazılım uygulamasıdır. Bu uygulamayı kullandığınızda, akıllı cihazınız SoundTouch™ sisteminiz için zengin bir uzaktan kumanda
olarak çalışır.
Uygulama, sistem ayarlarınızı yönetmenizi, yerel ve global İnternet radyo istasyonlarını
keşfetmenizi, ön ayarları ayarlamanızı ve değiştirmenizi, sisteme müzik yayını göndermenizi, ne çalındığını görüntülemenizi ve daha pek çok şeyi sağlar.
SoundTouch™ uygulamasını kullanarak sistemi ağınıza kurduktan sonra, müzik
yayınlarını keşfetmeye ve ön ayarlarınızı kişiselleştirmeye hazır olursunuz.
Yardım alma
Eğer sitemin kullanımı hakkında yardıma ihtiyacınız olursa, Yardım İpuçlarını
veya Çevrimiçi yardımı kullanın.
Yardım İpuçları
Kurulum tamamlandıktan sonra ekranda, yapmak istediğiniz işleme göre yardımcı
ipuçları çıkar. Bu ipuçları ön ayarların nasıl yapılacağı da dahil olmak üzere
sistemin nasıl kullanılacağı konusunda yardım sunar.
İpuçlarını etkinleştirmek için
Eğer ipuçlarını daha önce devre dışı bıraktıysanız, aşağıdaki adımları izleyerek
tekrar etkinleştirebilirsiniz.
1.
2.
SoundTouch™ uygulamasını başlatın ve EXPLORE > SETTINGS > Help
Tips (Keşfet>Ayarlar>Yardım İpuçları) seçeneğine tıklayın.
SHOW TIPS (İpuçlarını Göster) çubuğunu ON (Açık) konumuna getirin.
Çevrimiçi yardım
SoundTouch™ müzik sisteminin kullanımı hakkında bilgi almak için:
1.
2.
Uygulamada EXPLORE > HELP (Keşfet > Yardım) menüsüne girin.
Yardım konularını inceleyin.
Türkçe- 15
Sistemi Uygulamayı Kullanarak Kontrol Etme
Mobil cihazınız için uygulamayı indirme
Bose®, sistemi akıllı telefonunuz veya tabletinizden kontrol edebilmeniz için
SoundTouch™ uygulamasının ücretsiz bir mobil versiyonunu sunar.
Uygulamayı akıllı telefonunuza veya tabletinize kurmak için:
• iOS kullanıcıları için: App Store’dan SoundTouch™ kumanda uygulamasını indirin.
• Android™ kullanıcıları için: Google Play™ mağazasından SoundTouch™
kumanda uygulamasını indirin.
Sistemi başka bir bilgisayardan kontrol etme
SoundTouch™ sistemini evinizin Wi-Fi® ağına kurduktan sonra, sistemi aynı ağda
bulunan herhangi bir bilgisayardan kumanda edebilirsiniz.
1.
2.
Sistemi kumanda etmek istediğiniz bilgisayarda bir tarayıcı açın ve şu adrese
gidin:
http://www.Bose.com/soundtouch_app
SoundTouch™ uygulamasını indirin, kurun ve başlatın.
Oturum açma ekranı çıkar.
SoundTouch™ hesabınızda oturum açmaya hazırsınız.
16 - Türkçe
Ön Ayarlarınızın Kişiselleştirilmesi
Ön ayarlar nasıl çalışır
En sevdiğiniz müzik yayını servislerine, istasyonlara, çalma listelerine, sanatçılara,
albümlere veya müzik kitaplığınızdaki şarkılara erişim için altı adet ön ayar kişiselleştirebilirsiniz. Böylece SoundTouch™ kumandasındaki bir düğmeye basarak müziğinize
istediğiniz zaman erişmeniz mümkün olur.
İpucu: Ön ayarlarınızı bilgisayarınız, akıllı telefonunuz veya tabletinizdeki
SoundTouch™ uygulamasını kullanarak da erişebilirsiniz. Sayfa 15’deki
“SoundTouch™ uygulamasının kullanımı” bölümüne başvurun.
Bilmeniz gerekenler
• Ön ayarları uygulamadan veya SoundTouch™ kumandasından ayarlayabilirsiniz.
• Eğer ön ayar kaynağı iTunes® veya Windows Media Player® müzik arşivi ise,
müzik arşivinizin bulunduğu bilgisayarın SoundTouch™ sistemi ile aynı ağa
bağlı olduğundan emin olun.
Bir ön ayarın çalınması
Uygulamayı kullanarak ön ayarlarınızı kişiselleştirdikten sonra, bir ön ayarı çalmaya
başlamak için SoundTouch™ kumandasındaki ön ayar düğmesine basmanız yeterlidir. Eğer ön ayarlarınızı henüz ayarlamadıysanız, uygulamayı başlatın ve ön
ayarlarınızı ayarlayın. Yardım için uygulamanın Yardım bölümüne bakabilirsiniz.
Kaynağa göre ekranda bir simge, şarkı veya istasyon adı gibi bilgiler görünebilir.
SoundTouch™ kumandası ile ön ayar ayarları
Bu bölümde, SoundTouch™ kumandasının Ön ayarlar çemberi kullanılarak
bir ön ayarın nasıl ayarlanacağı ve değiştirileceği anlatılır.
Not: SoundTouch™ uygulamasının ön ayarların ayarlanması ve değiştirilmesi için
kullanımıyla ilgili bilgi almak için uygulamanın Yardım bölümüne bakabilirsiniz.
Bir ön ayar ayarlamak için
1.
2.
Uygulamayı kullanarak sisteme müzik yayınını başlatın.
Müzik çalarken SoundTouch™ kumandasındaki bir ön ayar düğmesine
yaklaşık 2 saniye kadar basılı tutun.
Ekranda, “A New Preset Assigned” (Yeni bir ön ayar atandı) mesajı görünür.
Bir ön ayarı değiştirmek için
“Bir ön ayar ayarlama” bölümündeki talimatları izleyin.
Türkçe - 23
Koruma ve Bakım
Bir Wi-Fi® ağı ekleme
Eğer ağ bilgileriniz değiştiyse ya da sisteminizi başka bir ağa bağlamak istiyorsanız,
yeni ağ bilgilerinizi uygulamaya eklemeli ve sonra da sistemi bağlamalısınız.
1.
SoundTouch™ uygulamasını başlatın.
3.
Sistemi seçin.
2.
4.
5.
EXPLORE > SETTINGS > Systems (Keşfet>Ayarlar>Sistemler) menüsüne girin.
CONNECT TO A WI-FI NETWORK (Bir WI-FI ağına bağlanın) seçimine tıklayın.
Bilgisayarınızdaki talimatları izleyin.
Sorun giderme
Daha fazla sorun giderme bilgisi almak için SoundTouch™ uygulamasının Yardım
bölümüne bakabilirsiniz.
Sorun
Yapılması gerekenler
Ağ kurulumu
tamamlanamıyor
• SoundTouch™ kablosuz adaptörün BoseLink INPUT konektörüne
bağlı olduğundan, SA-4 amplifikatörün de AC (şebeke) gücüne
bağlandığından emin olun.
• Ağ adının ve parolasının doğru olduğundan emin olun.
• Ağ hizmetinin kullanılabilir durumda olduğundan ve bilgisayarın ve
sistemin aynı ağda olduğundan emin olun.
• Sistemi kablosuz yönlendiriciye veya ağ erişim noktasına yakınlaştırın.
• Diğer müzik veya video yayını uygulamalarını durdurun.
• Uygulamayı kapatın, tüm kabloları çıkarın ve kurulum işlemine
baştan başlayın.
Ağ bağlantısı
kurulamıyor
• Eğer ağınız değiştiyse ya da sisteminizi başka bir ağa bağladıysanız,
24. sayfadaki “Bir Wi-Fi® ağı eklemek” bölümüne bakınız.
• Ağa, bir Ethernet kablosu kullanarak bağlanmayı deneyin.
SoundTouch™
sesi kesintili veya
hiç ses yok
• SoundTouch™ kablosuz adaptörün BoseLink INPUT konektörüne
takıldığından emin olun.
• SoundTouch™ kablosuz adaptörü mikrodalga fırınlar, kablosuz
telefonlar, metal kabinler veya diğer metal eşyalar gibi olası
parazit kaynaklarından uzaklaştırın.
• Diğer müzik veya video yayını uygulamalarını durdurun.
• Sistemin açık olduğundan ve bilgisayar ile aynı ağa bağlı
olduğundan emin olun.
• Sistemi veya ses kaynağını kablosuz yönlendiriciye veya ağ
erişim noktasına yakınlaştırın.
• Sistem sesinin kesik ya da çok kısık olmadığından emin olun.
• Güç kablosunu çıkarın; bir dakika bekledikten sonra tekrar takın.
AirPlay cihazı
duyulmuyor
24 - Türkçe
•
•
•
•
Sistemin ve AirPlay cihazının aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.
AirPlay cihazının çalmakta olduğundan emin olun; ses seviyesini artırın.
Sistemin, cihazın AirPlay menüsünden seçildiğine emin olun.
AirPlay cihazını olası parazit kaynaklarından uzaklaştırın ve kablosuz
yönlendiriciye veya ağ erişim noktasına yakınlaştırın.
Not: AirPlay cihazının sisteme yakın olması önemli değildir, önemli olan
kablosuz yönlendiriciye veya ağ erişim noktasına yakınlıktır.
Koruma ve Bakım
Sorun
Yapılması gerekenler
İki hoparlörden de
ses gelmiyor
• Amplifikatörün AC (şebeke) gücüne bağlı olduğundan emin olun.
• Fişin takılı olduğundan ve AC (şebeke) prizinin çalıştığından
emin olun.
• SoundTouch™ uygulaması ile içerik seçildiğinden emin olun.
• SoundTouch™ kablosuz adaptör kablosunu amplifikatörden çıkarın.
AC güç bağlantısını, SA-4 amplifikatörden üç dakikalığına kesin.
SoundTouch™ kablosuz adaptörü tekrar bağlayın. SA-4 amplifikatörün
güç bağlantısını tekrar yapın.
Sadece tek hoparlör
çalışıyor
Çalmayan hoparlörün kablolarını kontrol edin ve kabloların her iki
ucunun da iyi ve sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.
Bir hoparlör
halen çalmıyor
Bu çalmayan hoparlörü, diğer hoparlörün kablosunu kullanarak bağlamayı deneyin. Eğer hoparlörden yine ses gelmiyorsa sorun hoparlörde olabilir. Eğer hoparlörden ses gelirse, hem hoparlörün hem de
kablonun sorunsuz olduğu anlaşılır. Kabloyu amplifikatör terminalinden çıkarın ve diğer terminal konektörüne bağlayın. Eğer hoparlörden
şimdi ses gelirse, sorun muhtemelen diğer hoparlör kablosundadır.
Kabloyu değiştirin. Eğer hoparlörden yine ses gelmezse, sorun
amplifikatörün kanalında olabilir.
Sağ ve sol stereo
kanalları yanlış
hoparlörlerden
duyuluyor
Bas veya tiz zayıf
• Amplifikatördeki L hoparlör çıkışlarına bağlanan kablonun dinleme
bölgenizdeki sol hoparlöre, R hoparlör çıkışlarına bağlanan
kablonun dinleme bölgenizdeki sağ hoparlöre bağlandığından
emin olun.
Hoparlörün kablo bağlantılarını kontrol edin. + kabloların + kablolara,
– kabloların da – kablolara bağlandığından emin olun.
Parazit
• Hoparlör kablolarının, hoparlörlerin arkasındaki ve amplifikatörün arka
panelindeki terminallere sıkı bir şekilde takıldığından emin olun. Herhangi
bir kablonun terminallere boydan boya temas etmediğinden emin olun.
• SoundTouch™ kablosuz adaptörünün metal nesnelerden, diğer
ses/video bileşenlerinden ve doğrudan ısı kaynaklarından uzakta
olduğundan emin olun.
SoundTouch ™
kumandası ses
ayarı yapmıyor
• SoundTouch™ kumandasının pillerini değiştirin.
• Eğer lokal bir ses kontrolü (VCA) kullanıyorsanız, bunu kapalı
konuma getirin.
Ses seviyesi
ansızın azalıyor
• Ses seviyesinin normale dönüp dönmediğini görmek için sesi kısın.
Eğer ses seviyesi normale dönerse, ani ses seviyesi kaybı amplifikatörün aşırı yük koruma özelliğinin bir sonucu olarak meydana gelmiş
demektir. Bu özellik, ses çok yüksek bir seviyeye ayarlanırsa ve
hoparlörleri zorlarsa devreye girer. Daha düşük bir ses ayarı seçmek
sürekli ve dengeli bir ses seviyesi sağlar.
• Amplifikatörün AC (şebeke) gücü bağlantısını kesin ve soğumasını
bekleyin. Havalandırmayı artırın. Güç bağlantısını tekrar yapın. Eğer
ses seviyesi normale dönerse, ani ses seviyesi kaybının sebebi
amplifikatörün termal aşırı yük koruma özelliğinin devreye girmesidir.
Bu, amplifikatör çok ısınırsa otomatik olarak çalışır. Havalandırmanın artırılması sürekli ve dengeli bir ses seviyesi sağlayacaktır.
Kablosuz adaptör
güç tasarruf
modundan
çıkmıyor.
SoundTouch™ kablosuz adaptör kablosunu amplifikatörden
çıkarın. AC güç bağlantısını, SA-4 amplifikatörden üç dakikalığına
kesin. SoundTouch™ kablosuz adaptörü tekrar bağlayın. SA-4
amplifikatörün güç bağlantısını tekrar yapın.
Türkçe - 25
©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM625304 Rev. 00
Download

Kullanma Kılavuzu - Modern Elektronik