VII. ULUSAL
HİDROLİK PNÖMATİK
KONGRESİ VE SERGİSİ
VII. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ
KONGRE BÜLTENİ REKLAM ŞARTNAMESİ
Ocak-Aralık 2014 tarihleri arasında 3 sayı olarak yayımlanması planlanan Kongre Bülteni 1. sayısı Mart 2014 tarihinde renkli olarak 10.000 adet basılmış,
ülkemizdeki Hidrolik Pnömatik Sektörü içerisinde yer alan kişi ve kuruluşlara ücretsiz olarak gönderilmiştir. Ayrıca E-Bülten formatında web sitelerimizde
yayınlanmış, öncelikle meslektaşlarımız olmak üzere onbinlerce kişi ve kuruluşa e-posta ile ulaşmıştır. Kongre Bülteni 2. ve 3. sayılarının her biri minimum
10.000 adet basılıp aynı yol ve yöntemle dağıtımı yapılacaktır. Kongre Bülteni 21x 29,7 cm boyutlarındadır. Aşağıda verilen fiyatlar bir sayı için reklam
bedelidir. Reklam filmleri reklam veren firma tarafından hazırlatılacak, elektronik ortamda aşağıda belirtilen adreslere gönderilecektir.
KONGRE BÜLTENİ REKLAM BEDELLERİ
İç Sayfalar - Tam Sayfa
İç Sayfalar - 1/2 Sayfa
1.500.00 TL
900.00 TL
Reklam bedeline %18 KDV eklenir.
VII. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ
KONGRE BÜLTENİ REKLAM SÖZLEŞMESİ
Kuruluşun Adı
:
Kuruluşun Yetkilisinin Adı ve Görevi :
Adres
:
Telefon
:
E-posta
:
Vergi Dairesi, Vergi No
:
Faks:
REKLAM YERİ
BÜLTEN NO
REKLAM BEDELİ-KDV (TL)
TOPLAM (TL)
ÖDEME PLANI
Her bir bültenin reklam
bedelinin ödenmesi yayın
tarihinden itibaren 15 gün
içinde banka havalesiyle
yapılır.
GENEL TOPLAM
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBE BAŞKANLIĞI’NA
Reklamlarımızın, Reklam Şartnamesinde yer alan koşullarda Şubeniz tara fından yayınlanan “KONGRE BÜLTEN”inde yayınlanmasına karar verdiğimizi
bildirir, reklam bedeli olan ..................................................... TL’yı (yazıyla; ...............................................................) yukarıda beirtilen
ödeme planına uygun olarak ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz. (Not: Sözleşmenin aslının imza tarihini takip eden 15 gün içinde aşağıda belirtilen
yazışma adresine posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir
.)
FİRMA
Tarih, İmza ve Kaşe
ODA ONAYI
Tarih, İmza ve Kaşe
Not: Ödemeler için Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin aşağıdaki hesap numaraları kullanılacaktır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Türkiye İş Bankası Yenişehir Şubesi
Banka Kodu: 0064 • Şube Kodu: 4218 • Hesop No: 5994210 • Şube Adı: Yenişehir• IBAN No: TR 0006 4000 0014 2185 9942 10
Not: Banka dekontunun fotokopisi başvuru formuyla birlikte gönderilecektir.
Yazışma Adresi: TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Tel: (+90) 212 252 95 00 D: 134
•
Gsm: 0530 517 43 15
•
•
Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No: 9 34433 Beyoğlu-İSTANBUL
•
•
Fax: (+) 212 249 86 74 www.hpkon.mmo.org.tr
wwwhpkon.org
•
[email protected]
Download

vıı. ulusal hidrolik pnömatik kongresi ve sergisi