TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
1-Aşağıda bilgileri verilen gayrimenkulün ihalesi, elektronik ortamda 20.03.2015 tarihinde 09:00 ile 18:00 saatleri arasında, https://hbgayrimenkul.intengo.com adresinde, teklif sahiplerinin katılımı ile
yapılacaktır.
2-Muhammen bedelin %3'ü kadar Geçici Teminat (Bankamız teminat mektubu olmamak kaydıyla, Banka teminat mektubu veya nakit) en geç 20.03.2015 saat 16:00'a kadar yatırılarak (Geçici Teminat bedelini
yatırmayan katılımcılar ihaleye alınmayacaktır), Gayrimenkul Elektronik İhale Teklif Formu, Gayrimenkul Satış Şartnamesi ve Gayrimenkul Satışı İdari Şartnamesi'ni ve yatırılan Geçici Teminat Dekontlarını en geç
20.03.2015 tarihinde saat 16:00 'a kadar Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 2.Cadde No:63 Kat:18 Söğütözü/ANKARA adresine ulaştırmış olmaları
gerekmektedir. (Belirtilen Teklif Evraklarını 20.03.2015 tarihi saat 16:00'a kadar belirtilen adrese ulaştırmamış olan katılımcılar ihaleye alınmayacaktır. Gecikmelerden Bankamız sorumlu değildir.)
3-Evraklarını belirtilen tarihte, belirtilen saate kadar tarafımıza ulaştıran teklif sahiplerine, ihale komisyonu tarafından evrak uygunluğu verildikten sonra teklif sahipleri tarafından belirtilen e-posta adreslerine ve/veya
cep telefonu numarasına https://hbgayrimenkul.intengo.com adresindeki ihaleye katılabilmeleri için Kullanıcı Kodu ve Şifre gönderilecektir.
4-Belirlenen Geçici Teminat tutarı bütün Şubelerimizden yatırılabilir.
5-Bankamız 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.
6-Bankamızın satışa sunduğu gayrimenkuller herhangi bir taahhüt veya garanti olmaksızın “oldukları koşulda” satılmaktadır. Gayrimenkuller ile ilgili olarak yayınlanan bilgiler Bankamız açısından herhangi bir taahhüt
içermediğinden, gerekli araştırmaların gayrimenkulün alıcısı tarafından yapılması önerilmektedir.
7- Bankamızın satışa sunduğu gayrimenkuller ve gayrimenkullere teklif verebilmek için gerekli olan evraklar web sitelerimizde (www.halkbank.com.tr ve www.halkbankgayrimenkul.com.tr) yayınlanmaktadır.
SERİ NO
GAYRİMENKULÜN ADRESi
19603 - 19604 19605 - 19667 - MUSTAFACIK MH EVREN SK ŞEREFLİKOÇHİSAR / ANKSARA
19668
MUHAMMEN
BEDEL TL
365.000,00
GEÇ. TEM.
TL
10.950,00
İL
ANKARA
İLÇE
ADA
PARSEL
KULLANIM
ALANI (m²)
ŞEREFLİKOÇHİSAR
1378
1 - 2 - 7 - 8 -9
668,00 + 439,00 +
644,00 + 433,00 +
464,92
NİTELİĞİ
işyeri + Arsa
BAĞ.
BÖL NO
YÜZÖLÇÜMÜ
0
668,00 + 439,00 +
644,00 + 433,00 +
464,92
ARSA PAYI
TAM
HİSSE
TAM
Download

2015 Mart ihale - Halkbank Gayrimenkul