T.M.O GAZİANTEP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI
Şube Müdürlüğümüz kayıtlarında bulunan ve trafikten çekme işlemleri yapılmış olan 27 HA
978 resmi plakalı 1987 model Desoto Dodge marka çift kabinli kamyonet ile 31 KL 696 resmi
plakalı 1987 model Renault-12 marka binek otomobil 13 Nisan 2015 günü saat 14:00 da TMO
İhale Yönetmeliğinin 22/4 üncü maddesi doğrultusunda Kapalı Zarfla Teklif Alma ve İhaleye
Kapalı Zarfla Teklif veren alıcılar (istekliler) arasında Açık Artırma yapmak suretiyle satışları
yapılacaktır.
1-13 Nisan 2015 günü saat 14:00 da iştirakçinin olmaması veya bedelin düşük olması gibi
nedenlerle ihalenin gerçekleşmemesi halinde ihale 20 Nisan 2015 günü saat 14:00 da
tekrarlanacaktır.
2-İstekliler ihaleye katılmak için yeterlilik belgelerini kapalı dosya içinde 13.04.2015 günü saat
14:00’e kadar TMO Gaziantep Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Servisine teslim edilecektir.
3-Geçici teminat miktarı:
27 HA 978 plakalı 1987 model Desoto Dodge marka çift kabinli kamyonet için : 120,00 TL.
31 KL 696 resmi plakalı 1987 model Renault-12STW marka binek otomobil için : 105,00 TL.
Şube Müdürlüğümüz Muhasebe Servisine nakit olarak yatırılabilir.
4-İhale teklif fiyatı TL/Adet verilecektir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
en az 60 takvim günü olmalıdır. İstekliler her iki araç için teklif verecekleri gibi herhangi birisine de
teklif verebileceklerdir.
5-İhaleye ait şartname Şube Müdürlüğümüz Teknik İşler Servisinde görülebilir, 50,00 TL (KDV
dahil) karşılığında alınabilir. İhaleye katılacaklar 50,00 TL şartname bedeli ödemek zorundadır.
6- Kanunla, Bakanlar kurulu Kararı ile veya resmi gazetede yayınlanan yasaklama kararı ile geçici
veya sürekli olarak genel, katma ve özel bütçelerle idare olunan daire ve kuruluşlarla, kamu iktisadi
teşebbüsleri, öğrenim kurumları ve bankaların ihalelerine girmeleri yasaklanmış olanlar, TMO
personeli ve ihale komisyonu üyeleri ile ihaleyi onaylayacak kişilerin eş ve üçüncü dereceye kadar
kan ve sıhri hısımları doğrudan veya aracı kullanarak ihaleye katılamazlar.
7- TMO 2886 sayılı kanun kapsamında olmadığı, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta
veya dilediğine yapmakta serbesttir.
Sıra
No
1
2
SATIŞA AİT ARAÇ BİLGİLERİ VE MUHAMMEN BEDELLERİ
Plaka
Marka ve Model
Cinsi
Model Yılı Muhammen
Bedeli
27 HA 978 Model Desoto Çift Kabinli Kamyonet
1987
4.000,00 TL
31 KL 696 Renault-12 STW
Otomobil
1987
3.500,00 TL
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

Araç satış ihale ilan metni