KULLANIM VE BAKIM
TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ
ELS MAKİNE
BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
LACİVERT CAD.
NO:11
16140 BURSA
TEL:+90 224 241 30 90 – 91 -92 -93
FAX:+90 224 242 90 20
www.elsmakine.com
2
GENEL
Bir Personel Yükseltici Platform satın aldınız.
Kullanım bakım talimatlarına harfiyen uyduğunuzda size en iyi performansı sunacaktır.
Kitabın amacı bunu gerçekleştirmenize yardımcı olmaktır.
Aşağıdaki noktaların önemini vurguluyoruz:
 Makinenin kendisiyle, kullanımıyla ve çevresiyle ilgili güvenlik talimatlarına uymanız gereklidir.
 Makinenin, performansı sınırları içinde kullanmanız gerekir.
 Kullanım ömrünün bağlı olduğu uygun periyodik bakımının yapılması gereklidir.
Garanti süresi boyunca ve sonrasında, ELS Makine satış sonrası servisimiz her zaman hizmetinizdedir.
Böyle bir durumda, makinenin tipini, seri numarasını ve çalışma saatini belirterek ELS Makine satış sonrası departmanımıza başvurun.
Sarf malzemeleri veya yedek parça siparişinde bulunurken, değiştirilme ve mükemmel çalışma garantisi olan orijinal parça elde etmek için, bu kitapla birlikte “Yedek parça” kataloğunu da kullanın.
Bu kitap makineyle beraber verilir.
DİKKAT!
Bu Kitaptaki teknik veriler
Sorumluluğumuzu kapsamaz ve
Bu kılavuzu değiştirmeden makine üzerinde
Değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.
3
İÇİNDEKİLER
1–GENEL TAVSİYELER–GÜVENLİK
1.1-GENEL UYARILAR
1.1.1-Kullanıcı El Kitabı
1.1.2-Etiketler
1.1.3-Güvenlik
1.2-GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI
1.2.1-Operatörler
1.2.2-Çevre
1.2.3-Makinenin Kullanılması
1.3-TEHLİKELER
1.3.1-Sallanma–Devrilme Tehlikeleri
1.3.2-Elektrik Tehlikeleri
1.3.3-Patlama veya Yanma Tehlikeleri
1.3.4-Ezilme Tehlikesi
1.3.5-Anormal Gürültü
1.4-KONTROLLER
1.4.1-Düzenli Kontroller
1.5-BEAUFORT ÖLÇEĞİ (RÜZGÂR ÖLÇEĞİ)
2-SUNUM
2.1–TANITIM
2.2-GENEL ÇALIŞMA
2.3-ANA PARÇALAR
2.4-ÇALIŞMA ALANI
2.4-1-ÇALIŞMA ZAMANI, EL8-T
2.4.2–ÇALIŞMA ZAMANI, EL10
2.4.3–ÇALIŞMA ZAMANI, EL10-T
2.4.4–ÇALIŞMA ZAMANI, EL12
2.4.5–ÇALIŞMA ZAMANI, EL14
2.5-TEKNİK ÖZELLİKLER 2.5.1/EL8-T Teknik Özellikleri
2.5.2/EL10-T/EL10 Teknik Özellikler
2.5.3–EL12/EL14Teknik Özellikleri
2.6–TOPLAM ÖLÇÜLER
2.6.1/EL8-T
2.6.2/EL10-T
2.6.3–EL10
2.6.4–EL12
2.6.5-EL14
2.7–ETİKETLER
2.7.1–Genel “Sarı” Etiketler
2.7.2–Genel “Turuncu” Etiketler
2.7.3–Genel “Kırmızı” Etiketler
2.7.4–Modellere Özgü Etiketler
2.7.4.1/EL8-T
2.7.4.2/EL10-T
2.7.4.3-EL10
2.7.4.4-EL12
2.7.4.5- EL14
2.7.5–Özel Etiketler: İsteğe Bağlı
2.7.5.1-Organik Hidrolik Yağ 2.7.6–Makine Etiketlerin Referansları
2.7.7–Etiketlerin Makine Üzerindeki Yeri
7
7
7
7
7
8
8
8
9
11
11
11
11
12
12
12
12
13
14
14
15
15
16
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
29
29
29
29
30
30
30
31
4
3-ÇALIŞMA PRENSİBİ
3.1–HİDROLİK DEVRESİ
3.1.1–Platformu Yükseltme
3.1.2–Sürüş (Makinenin Sürülmesi)
3.1.2.1-Yüksek Sürüş Hızı
3.1.2.2-Düşük Sürüş Hızı
3.1.3–Dönüş
3.2-ELEKTRİK DEVRESİ
3.2.1–Elektronik Değişken Hızlı Ünite
3.2.2–Platform Üzerinde Akü Şarjı Kontrolü
3.2.3–Akü Şarj Göstergesi/Çalışma Saati
3.2.3.1-Akülerin Şarj Durumu
3.2.3.2-Çalışma Saatleri
3.2.3.3-Sıfırlama
3.2.3.4-Alarm(Makinede Sorun)
3.3–GÜVENLİK
3.3.1–Meyil Alarmı Kontrolü
3.3.2–Sürüş Hızları
3.3.3–Çukur Koruma Güvenlik Sistemi
3.3.4–Aşırı Yük
4-MAKİNENİN KULLANILMASI
4.1-GENEL TALİMATLAR
4.1.1–Makinenin Çevresi
4.1.1.1-Açık Alanlar
4.1.1.2-Kapalı Alanlar
4.1.2–Manuel Uzama
4.2-İNDİRME–YÜKLEME
4.2.1–Kaldırarak İndirme
4.2.2–Rampalarda İndirme
4.2.3–Yükleme
4.2.4–Nakliyat Talimatları
4.3–MAKİNEYİ İLK KEZ KULLANMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
4.3.1–Kumanda Kutularını Tanıma
4.3.1.1-Şasi Kontrol Kutusu 4.3.1.2-Platform Kontrol Kutusu
4.3.2–Makineyi Kullanmadan Önceki Kontroller
4.3.2.1-Güvenlik Giriş Çubuğu
4.3.2.2-Makinenin Genel Mekanik Görünümü
4.3.2.2.1-Bütün Makinanın Gözle Kontrolü
4.3.2.2.2-Tekerlekleri Kontrol Edin
4.3.2.2.3-Lastikleri Kontrol Edin
4.3.2.2.4-Kaldırma ve Dönüş Silindirlerini Kontrol Edin
4.3.2.2.5-Direksyona Bağlı Ön Aksı Kontrol Edin
4.3.2.3-Makinenin Çevresi
4.3.2.4-Hidrolik Sistem
4.3.2.5-Aküler
4.3.2.6-Güvenlik Devreleri
4.4–SÜRÜŞ
4.4.1–Genel Tavsiyeler
4.4.2–Yerde Çalışma
4.4.2.1-Tavsiyeler
4.4.2.1.1-Ezilme Tehlikesi
4.4.2.2-İşlem
4.4.2.2.1-Yükseltme
4.4.2.2.2-Alçaltma
4.4.3–Platformdan Çalıştırma
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
34
34
35
36
36
36
37
37
38
38
38
38
38
39
40
40
41
41
41
41
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
45
46
46
46
46
46
47
47
47
47
5
4.4.3.1-Tavsiyeler
4.4.3.2-İşlem
4.4.3.2.1-Yükseltme
4.4.3.2.2-Alçaltma
4.4.3.2.3-Sürüş 4.5-ŞARJ ALETİNİ KULLANMA
4.5.1-Özellikler
4.5.2-Şarja Başlama
4.5.3-Şarjı Tutma
4.5.4-Şarjı Durdurma
4.5.5-Kullanım Önlemleri
4.6–AKÜLERİN KULLANIMI VE BAKIMI
4.6.1–Tavsiyeler
4.6.1.1-Yanma Tehlikesi
4.6.1.2-Patlama Tehlikesi
4.6.2–Kullanıma Hazırlama
4.6.3–Boşalma
4.6.4–Şarj Etme
4.6.5–Bakım
4.6.64.7-ACİL İŞLEMLER
4.7.1–Acil Alçaltma
4.7.2–Kurtarma Amaçlı Alçaltma
4.7.3–Yedek Kumanda
4.8–FREN ÇÖZME
5-BAKIM
5.1-GENEL TAVSİYELER
5.2-PERİYODİK BAKIM İÇİN HAZIRLIKLAR
5.3-PERİYOTİK BAKIM TAKVİMİ
5.3.1–Sarf Malzemeleri
5.3.2–Periyodik Bakım Şeması
5.4-İŞLEMLER
5.4.1–Periyodik Bakım Tablosu
5.4.2–İşlem
5.4.2.1-Hidrolik Yağ Tankı
5.4.2.2-Hidrolik Yağ Filtresi 5.4.2.3-Dönüş Tekerleğindeki Saplama Piminin Yağlanması
5.4.2.4-Klavuz Raylarının Yağlanması
5.4.3–Sarf Malzemeleri Listesi
6-ÇALIŞMA PROBLEMLERİ
6.1-PLATFORM YÜKSELTME SİSTEMİ
6.2-SÜRÜŞ SİSTEMİ
6.3-DÖNÜŞ SİSTEMİ
7-GÜVENLİK SİSTEMİ
7.1-RÖLELERİN VE SİGORTALARIN İŞLEVİ
7.2-GÜVENLİK DÜĞMELERİNİN İŞLEVİ
8-ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI
8.1-ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI
9-HİDROLİK ŞEMALARI
9.1-EL8-T/EL10-T/EL10 HİDROLİK ŞEMALARI
9.2-EL12/EL14 HİDROLİK ŞEMALARI
47
48
48
48
48
48
48
49
49
49
49
50
50
50
50
50
50
50
51
51
53
53
53
53
54
55
55
55
57
58
59
60
60
61
61
61
62
62
63
64
65
66
66
67
67
67
68
68
69
69
70
6
1-GENEL TAVSİYELER/GÜVENLİK
1.1-GENEL UYARILAR
1.1.1–Kullanıcı El Kitabı
Bu kitabın amacı, ELS Makine akülü yükselticinin etkili ve GÜVENLİ bir şekilde kullanımı için operatöre yardımcı olmaktır. Ancak, çalışma alanındaki herhangi bir kullanıcı için gerekli temel eğitimin yerini tutmaz.
Yetkili kişi, operatörlerin bu kitaptaki talimatları bilmesinden sorumludur. Yetkili kişi aynı zamanda, makinenin kullanmakta olduğu ülkede geçerli “kullanıcı düzenlemelerine” uyulmasından da sorumludur.
Makineyi kullanmadan önce, platformu güvenli ve etkili bir şekilde kullanmak için bütün bu talimatları öğrenmek önemlidir.
Bu kitap operatör için hazır bulundurulmalıdır. İstek üzerine ELS Makine’den ek kopyalar temin edilebilir.
1.1.2–Etiketler
Makineyle ilgili potansiyel tehlikeler ve talimatlar etiket ve tanıtıcı plakalarda belirtilmiştir. Bu etiket ve plakalar üzerindeki bilgileri okumak önemlidir.
Bütün etiketler aşağıdaki renk koduna uygundur:
Kırmızı Renk;; Potansiyel ölüm tehlikesini belirtir.
Turuncu Renk; Ciddi yaralanmalara sebep olabilecek tehlikeleri belirtir.
Sarı Renk; Maddi hasara ve küçük yaralanmalara sebep olabilecek tehlikeleri belirtir. Yetkili kişi bu etiketlerin iyi ve okunur durumda tutulması için gerekli önlemleri almalıdır. İstek üzerine, ELS Makine ‘den ek etiketler temin edilmelidir.
1.1.3–Güvenlik
Makineyi teslim ettiğiniz kişinin, kullanımla ilgili güvenlik gereksinimlerini yerine getirecek kabiliyette olduğundan emin olunuz.
DİKKAT!
Kullanıcının dikkatini
Güvenliği tehlikeye sokabilecek çalışmalardan kaçının Çekmek için, talimatlar
talimatlara uygun olmayan kullanımlar yaralanmalara ve
Bir standart işareti
takip etmelidir.
maddi hasara neden olabilir.
Kullanıcı el kitabı, kiralama, ödünç verme veya satma gibi durumlar dâhil, makinenin kullanım ömrü boyunca daima kullanıcının yanında makine doküman kutusunda bulundurulmalıdır. Güvenlik ve tehlike ile ilgili bütün tanıtıcı plakalarının veya etiketlerinin takılı olduğundan ve okunabileceğinden emin olunuz.
7
1.2-GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI
1.2.1–Operatörler
Operatörler 18 yaşının üzerinde olmalı ve sağlık kontrolünden ve pratik yükseltici sürme / kullanma testinden geçtik' ten sonra iş sahibi tarafından kullanım izni alınış olmalıdır.
Aşağıdaki nedenlerden dolayı en az iki operatör olmalıdır:
 Gerektiğinde hemen müdahale etmek gerekmektedir.
 Kaza ve arıza durumunda kontrolü ele almak gerekir.
 Yükselticinin çevresini kontrol etmek ve makineleri ve yayaları yaklaştırmamak zorunludur.
Gerektiğinde, yükseltici operatörüne rehberlik etmek gerekir.
DİKKAT!
Sadece eğitimli operatörler,
ELS Makine Personel Yükselticileri kullanabilir.
1.2.2-Çevre
Kesinlikle makineyi aşağıdaki yerlerde kullanmayın:
 Yumuşak, dengesiz, engebeli zeminlerde kullanmayınız.
 İzin verilen sınırı aşan yükseklikte tümsekler olan zeminlerde kullanmayınız.
 İzin verilen sınırı aşan şiddetteki rüzgârlara maruz kalan yerlerde kullanmayınız. Makine dışarıda kullanıldığında, bir anemometre kullanarak, rüzgâr hızının izin verilen sınıra eşit veya daha düşük olduğundan emin olunuz.
 Elektrik tellerinin yakınında kullanmayınız.( voltaja bağlı olarak, minimum mesafeyi hesaplayınız.)
 -15°C‘nin altındaki sıcaklıklarda (Özellikle soğuk alanlarda.) -15° C‘nin altında sıcaklıklarda çalışmanız gerekiyorsa, ELS Makine’ ye danışınız.
 Patlayıcı alanlarda kullanmayınız.
 Egzoz gazları zehirli olduğundan dolayı, havalandırması iyi olmayan alanlarda
kullanmayınız.
8
 Yağmurlu havalarda kullanmayınız.(Yıldırım tehlikesi)
 Opsiyonel aydınlatma lambası yoksa geceleri kullanmayınız.
 Güçlü elektromanyetik alanların olduğu durumlarda kullanmayınız.(radar, cep telefonları, antenler ve yüksek gerilim hatları.)
ANAYOL VE TRAFİĞE AÇIK ALANLARDA KULLANMAYINIZ.
1.2.3–Makinenin Kullanılması
Normal yükseltici kullanılması sırasında, yükselticinin platformdan kontrol edilebilmesi için yükseltici kumanda seçme anahtarlarının kaldırma konumunda kaldığından emin olunuz.
Platformda bir sorun meydana geldiğinde, acil durumlara karşı hazır tutulan eğitimli kişi anahtarı yerden kontrol konumuna alabilir.
Makineyi aşağıdaki şekilde kullanmayın:
 Nominal değerden daha ağır bir yükle kullanmayınız.
 İzin verilenden daha fazla kişi ile kullanmayınız.
 İzin verilen değerden yüksek yükseltici yanal kuvveti ile kullanmayınız.
 İzin verilen hızdan daha şiddetli bir rüzgârda kullanmayınız.
Düşme tehlikelerini önlemek için, operatörlerin aşağıdaki talimatları uyması önemlidir:
 Yükseltici kaldırıldığında veya hareket ettirildiğinde korkuluklara sıkıca tutunmalıdır.
 Basamak zemin ve tutamaklardaki yağ veya gres temizlenmelidir.
 Özellikle tehlikeli alanlarda çalışırken, çalışma koşullarına ve geçerli yerel
düzenlemelere uygun koruyucu giysi giymelidir.
 Güvenlik devreleri üzerindeki sınırlama anahtarlarını boş konumuna almayınız.
 Sabit veya hareketli engellere çarpmaktan kaçınınız.
 Merdiven veya diğer araçları kullanarak çalışma yüksekliğini artırmayınız.
 Platforma çıkmak veya inmek için, korkulukları erişim aracı olarak kullanmayınız.(makinedeki bu amaç için mevcut basamakları kullanın)
 Platform kaldırılmış konumda iken korkuluklara tırmanmayınız.
 Dar olan ve görüş alanı yeterli olmayan alanlarda yükselticiyi yüksek hızda sürmeyin.
9
 Yükselticinin koruyucu giriş çubuğu takılmadan veya güvenlik çıkışı kapatılmadan makineyi kullanmayınız.
 Kapaklara tırmanmayınız.
DİKKAT!
Kesinlikle platformu bir vinç gibi malzeme kaldırmak vs. için kullanmayınız.
Kesinlikle platformu çekme veya itme amaçlı
kullanmayınız.
Devrilme tehlikelerini önlemek için, operatörlerin aşağıdaki talimatlara uyması önemlidir:
 Güvenlik devreleri üzerindeki sınırlama anahtarlarını boş konumuna almayınız.
 “0” konumunda durdurmadan, kumanda kolunu bulunduğu konumun tersi konumuna almaktan kaçınınız. (Sürüş sırasında durmak için kumanda Kolunu kademeli olarak hareket ettiriniz)
 İzin verilen maksimum yük ve yükseltici üzerinde kişi sayısı uyarılara uyunuz.
 Yükü dağıtın mümkünse yükselticinin ortasına yerleştiriniz.
 Zeminin, her bir tekerleğin baskısını ve yükünü taşıdığından emin olunuz.
 Sabit veya hareketli engellere çarpmaktan kaçınınız.
 Dar olan ve görüş alanı yeterli olmayan alanlarda yükselticiyi yüksek hızda sürmeyiniz.  Yükselticiyi geriye doğru sürmeyiniz.(görüş açısı yetersiz ise)  Makineyi dağınık yükle kullanmayınız.
 Makineyi, korkuluklardan sarkan ekipman veya cisimlerle kullanmayınız. (örnek;; paneller)
 Kaldırılmış durumda iken makinenin bakım işaretlerini yapacağınız zaman gerekli güvenlik devrelerini yerine takınız. (Hareketli vinç, vinç)
 Günlük kontrolleri yapın ve kullanım sırasında düzgün çalışıp çalışmadığını gözlemleyiniz.
 Kullanılmadığında, kurcalanmasını önlemek için makineyi koruyunuz.
NOT: Yükselticiyi çekmeyin.
(Bu amaçla tasarlanmamıştır ve römork üzerinde taşınmalıdır.)
10
1.3–TEHLİKELER
1.3.1–Sallanma Tehlikeleri/Devrilme
Aşağıdaki durumlarda sallanma veya devrilme tehlikesi yüksektir:
 Kumanda levyelerinin ani kullanımın da sallanma ve devrilme tehlikesi vardır.  Yükselticinin aşırı yüklenmesi sallanma ve devrilme tehlikesi vardır.
 Zeminin zayıflığı sallanma ve devrilme tehlikesi vardır. (kışın erimeye dikkat ediniz.)
 Şiddetli rüzgâr sallanma ve devrilme tehlikesi vardır.
 Yerdeki veya havadaki bir engele çarpma da sallanma ve devrilme tehlikesi vardır.
 İskele, körfez, kaldırım vs. üzerinde çalışırken sallanma ve devrilme tehlikesi vardır.
Yeterli Durma Mesafesini Bırakın:
 Yüksek hızda 3 m mesafe bırakınız.
 Düşük hızda 1 m mesafe bırakınız.
1.3.2–Elektrik Tehlikeleri
Aşağıdaki durumlarda elektrik çarpma tehlikesi yüksektir:
 Bir elektrik hattına çarpma tehlikesi vardır.
 Yağmurlu havalarda kullanma da elektrik çarpma tehlikesi vardır.
1.3.3–Patlama veya Yanma Tehlikeleri
Aşağıdaki durumlarda patlama veya yanma tehlikesi yüksektir:
 Patlayıcı veya yanıcı maddelerin bulunduğu bir ortamda çalışırken patlama ve yanma tehlikesi vardır.
 Açık alev yakınında yakıt tankına yakıt doldururken patlama ve yanma tehlikesi vardır.
 Motorun sıcak parçalarına temas edildiğinde patlama ve yanma tehlikesi vardır.
 Makinenin hidrolik kaçağı varken patlama ve yanma tehlikesi vardır.
DİKKAT!
Makinenin 220V bir güç beslemesi varsa,(maksi-mum 16 A),
Uzatma kablo-sunun 30 mA kısa devre bir koruyucu tarafından
Korunan bir elektrik prizi vardır.
11
1.3.4–Ezilme Tehlikeleri
 Makinenin çalıştığı alanlarda ezilme tehlikesi vardır.(sürüş veya ekipmanın kullanımı sırasında)
 Her kullanımda önce, operatör karşılaşabileceği tehlikeleri gözden geçirmelidir.
1.3.5–Anormal Gürültü
Platform çalıştığında kullanıcı dinleyerek anormal gürültü olup olmadığını kontrol Etmelidir;
 Tutukluk,
 Denge valfinin boşalması,
 Basınç sınırlayıcının boşalması vs.
Anormal gürültü varsa, makine hemen durdurulmalı ve sorunun kaynağını bulmak için. ELS Makine satış sonrası servis ile temasa geçirilmelidir.
1.4–KONTROLLER
Makinenin kullanmakta olduğu kontrollere uyunuz.
1.4.1–Düzenli Kontroller
Makine, kazalara neden olabilecek sorunların tespit edilmesi için, her 6 ayda bir kontrol edilmelidir.
Bu kontroller ELS Makine satış sonrası servis veya iş sahibi tarafından belirlenmiş ve onun sorumluluğundaki bir kişi tarafından yapılmalıdır.(Şirketin personeli olabilir veya olmayabilir.)
Bu kontrollerin sonuçları, iş sahibi tarafından açılan bir kontrol kayıt defterine girilmeli ve bu defter ile özel olarak belirlenen personelin bir listesi iş denetleyici veya şirketin iş güvenlik yetkilisi için (varsa) sürekli hazır bulundurulmalıdır.
12
1.5–BEAUFORT ÖLÇEĞİ (RÜZGÂR ÖLÇEĞİ)
Rüzgâr kuvvetinin Beaufort Ölçeği uluslararası alanda kabul edilir ve rüzgâr durumunu ölçmek için kullanılır. 0-17 arasındaki numaralardan oluşur ve her bir rakam, açık havada yer seviyesinden 10 m yükseklikteki rüzgârının hızının ve kuvvetinin temsil eder.
Rüzgârın
Tarihi
0
Serin
1 Açık Hava
2 Çok hafif Esinti
3
4
5
6
7
8
9
Hafif
Esinti
Normal
Esinti
Hafif
Şiddetli Esinti
Şiddetli Esinti
Hafif
Fırtına
Fırtına
Şiddetli Fırtına
Yer Üzerindeki Etkileri
MPH
Serin; duman dik kalkar.
0-1
Rüzgârın yönü duman tarafından gösterilir.
1-5
Rüzgâr yüz bölgesinden hissedilir;; yapraklar 6-11
kımıldar;; kanatlar rüzgâr tarafından hareket ettirilir.
Yapraklar ve küçük dallar sürekli hareket
12-19
eder;; rüzgâr bayrakları dalgalandırır.
Tozu ve kâğıt parçalarını kaldırır;; küçük 20-28
çalılar hareket eder.
Küçük yapraklı ağaçlar sallanmaya başlar;; iç 29-38
sularda küçük dalgalar oluşur.
Büyük dallar hareket eder;; telefon tellerinden uğultu sesi duyulur;; Şemsiyeyi kullanmak zorlaşır.
Bütün ağaçlar hareket eder;; rüzgâra karşı zor yürünür.
Ağaçların dalları kopar;; genel olarak ilerlemeyi engeller.
Küçük yapısal hasarlar meydana gelir. (bacalar ve çatılar uçar.)
m/s
0-0,2
0.3-1,5
1.6-3,3
3.4-5,4
5.5-7,9
8.0-10,7
39-49
10.8-13,8
50-61
13.9-17,1
62-74
17.2-20,7
75-88
20.8-24,4
13
2-SUNUM
EL8-T/EL10-T/EL10/EL12/EL14 akülü yükselticiler, makineyle ve kullanılan yerle ilgili bütün güvenlik uyarılarına dikkat edilerek, kendi kapasiteleri kapsamındaki bütün yüksek işlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ana kumanda kutusu platform üzerindedir.
Yükseltici kumanda kutusu, bir acil ve yedek kutudur.
2.1–TANITIM
Şasinin sağ arka tarafına sabitlenen bir tanıtıcı plaka, makinenin bütün ana özellikleriyle ilgili bilgiler sunar .(yazılar oyulmuştur.)
ELS MAKİNA
EKİPMAN
TİPİ
SERİ NO
TOPLAM
AĞIRLIK
ÜRETİM YILI
NOMİNAL GÜÇ
TIRMANMA
KABİLİYETİ
kg
kW
%
İÇ
KULLANIMI
MAKSİMUM YÜK
KİŞİ SAYISI +YÜK
MAKS.YANAL KUVVET
MAKS.RÜZGAR HIZI
MAKS. ÇALIŞMA EĞİTİMİ
P+
Kg
Kg
N
m/s
degres
DIŞ
KULLANIMI
P+
Kg
Kg
N
m/s
degres
NOT: Bilgi yardım veya yedek parça isterken, makinenin tipini ve seri numarasını ve çalışma saatini belirtiniz.
14
2.2–GENEL ÇALIŞMA
Elektrik motoru, iki kademeli hidrolik pompasını çalıştırır. Birinci kademe dönüş, sürüş ve düşük hızda yükseltme için;; ikinci kademe ise sürüş ve yüksek hızlı yükseltme için basınçlı yağ besler. Yağ solenoid tarafından kontrol edilen valfler tarafından çeşitli komponentlere gönderilir.
2.3–ANA PARÇALAR
01-Çekiş/ dönüş sağlayan ön tekerlek 10-Bağlantı noktası
02-Platform
11-Arka tekerlek
03-Uzamalar
12-15 – Forklift çatallarının yeri
04-Doküman kutusu 13-Şarj aleti
05-Üst panel kutusu 14-Devrilmeyi önleyici devre(toplama)
06-Koruyucu giriş çubuğu 16-Şasi
07-220V priz
17-Platform giriş çubuğu
08-Erişim merdiveni 18-Akü kutusu kilidi
09-Alt kontrol paneli
19/21-Bağlantı noktaları
20-Akü kutusu
15
2.4–ÇALIŞMA ALANI
2.4.1–ÇALIŞMA ALANI
EL8-T
FEET
16
2.4.2–ÇALIMA ALANI
EL10
FEET
17
2.4.3-ÇALIMA ALANI
EL10-T
FEET
18
2.4.4–ÇALIMA ALANI
EL12
FEET
19
2.4.5–ÇALIMA ALANI
EL14
FEET
20
2.5–TEKNİK ÖZELLİKLER
2.5.1/EL8-T Teknik Özellikler
Madde
Yük (içeride kullanım)
Yük (dışarıda kullanım)
Yanal manuel kuvvet(içeride kullanım)
Yanal manuel kuvvet(dışarıda kullanım)
Maksi. Rüzgâr hızı (içeride kullanım)
Maksi. Rüzgâr hızı (dışarıda kullanım)
Platform taban yüksekliği
Çalışma yüksekliği
Kapalı halde uzunluk
Basamaklarla birlikte kapalı halde uzunluk
Toplam genişlik
Kapalı halde Yükseklik (korkuluk)
Kapalı halde Yükseklik (Platform)
Dingil mesafesi
Yerden yükseklik
Devrilmeyi önleyici pot hole açık halde yerden yükseklik
Platform ölçüleri
Uzama ölçüleri
Uzama kapasitesi
Sürüş hızı, makine kapalı
Sürüş hızı, makine yükseltilmiş
İç dönüş yarıçapı
Dış dönüş yarıçapı
Maksi. Sürüş eğilimi
Maksi. İzin verilen eğim
Hidrolik yağ tankı kapasitesi
Toplam ağırlık
Bir tekerlek üzerindeki maksi. Yük
Maksi. Yer basıncı
Tahrik tekerleği sayısı
Dönüş tekerleği sayısı
Lastikler
Tekerlek çapı
Serbest dönme
Hareket
Aküler
Genel Hidrolik basınç
Sürüş
Dönüş
Yükseltme
Platform yükseltme süresi
Platform alçaltma süresi
EC standartları
EL8-T
350 kg, 2 kişi dâhil
120 kg, 1 kişi dâhil
40 da N
20 da N
0 mph
27.96 mph
6m
8m
2.1 m
2.46 m
0.8 m
2,2 m
0.6 m
1.86 m
130 mm
25 mm
2.3 m x0.8 m
0.92 m
150 kg
0/2.17 mph
0/0.62 mph
0.34 m
2.38 m
25%
2°
27 L
1730 kg
1350 da N
6.7 daN
2
2
İşaret olmayan;; dolgu lastikler
380 mm
EVET
Oransal kontrol
24 V-180 Amp /
h C5
200 bar
200 bar
150bar
165 bar
37 s
41 s
EVET
21
2.5.2/EL10-T/EL10 Teknik Özellikler
Madde
Yük (içeride kullanım)
Yük (dışarıda kullanım)
Yanal manuel kuvvet(içeride kullanım)
Yanal manuel kuvvet(dışarıda kullanım)
Maksi. Rüzgâr hızı (içeride kullanım)
Maksi. Rüzgâr hızı (dışarıda kullanım)
Platform taban yüksekliği
Çalışma yüksekliği
Kapalı halde uzunluk
Basamaklarla birlikte kapalı halde uzunluk
Toplam genişlik
Kapalı halde Yükseklik (korkuluk)
Kapalı halde Yükseklik (Platform)
Dingil mesafesi
Yerden yükseklik
Devrilmeyi önleyici pot hole açık halde yerden yükseklik
Platform ölçüleri
Uzama ölçüleri
Uzama kapasitesi
Sürüş hızı, makine kapalı
Sürüş hızı, makine yükseltilmiş
İç dönüş yarıçapı
Dış dönüş yarıçapı
Maksi. Sürüş eğilimi
Maksi. İzin verilen eğim
Hidrolik yağ tankı kapasitesi
Toplam ağırlık
Bir tekerlek üzerindeki maksi. Yük
Maksi. Yer basıncı
Tahrik tekerleği sayısı
Dönüş tekerleği sayısı
Lastikler
Tekerlek çapı
Serbest dönme
Hareket
Aküler
Genel Hidrolik basınç
Sürüş
Dönüş
Yükseltme
Platform yükseltme süresi
Platform alçaltma süresi
EC standartları
EL10-T
230 kg, 2 kişi dâhil
40 da N
EL10
450 kg, 3 kişi dâhil
120 kg, 1 kişi dâhil
40 da N
20 da N
0 mph
45 km/h
8m
10 m
0 mph
8m
10 m
2.3 m
2.46 m
1.20 m
2,2 m
1m
1.86 m
130 mm
25 mm
2.3 m x0.8 m
2.3 m x 1.2 m
0.92 m
120 kg
150 kg
0/2.17 mph (değiştirilebilir.)
0.62 mph
0.34 m
0.2 m
2.38 m
2.5 m
23%
2°
3°
27 L
2160 kg
2330 kg
1355 da N
1350da N
8 da N
7.65 da N/cm²
2
2
2
2
İz yapmayan, dolgu lastik 38x13x5 cm
380 mm
EVET
Oransal kontrol
24 V-180 Amp / h C5
24 V-250 Amp / h C5
220 bar
220 bar
150bar
165 bar
51 s
42 s
EVET
22
2.5.3–EL12/EL14 Teknik Özellikler
Madde
Yük (içeride kullanım)
Yük (dışarıda kullanım)
Yanal manuel kuvvet(içeride kullanım)
Yanal manuel kuvvet(dışarıda kullanım)
Maksi. Rüzgâr hızı (içeride kullanım)
Maksi. Rüzgâr hızı (dışarıda kullanım)
Platform taban yüksekliği
Çalışma yüksekliği
Kapalı halde uzunluk
Basamaklarla birlikte kapalı halde uzunluk
Toplam genişlik
Kapalı halde Yükseklik (korkuluk)
Kapalı halde Yükseklik (Platform)
Dingil mesafesi
Yerden yükseklik
Devrilmeyi önleyici pot hole açık halde yerden yükseklik
Platform ölçüleri
Uzama ölçüleri
Uzama kapasitesi
Sürüş hızı, makine kapalı
Sürüş hızı, makine yükseltilmiş
İç dönüş yarıçapı
Dış dönüş yarıçapı
Maksi. Sürüş eğilimi
Maksi. İzin verilen eğim
Hidrolik yağ tankı kapasitesi
Toplam ağırlık
Bir tekerlek üzerindeki maksi. Yük
Maksi. Yer basıncı
Tahrik tekerleği sayısı
Dönüş tekerleği sayısı
Lastikler
Tekerlek çapı
Serbest dönme
Hareket
Aküler
Genel Hidrolik basınç
Sürüş
Dönüş
Yükseltme
Platform yükseltme süresi
Platform alçaltma süresi
EC standartları
EL12
300 kg, 3 kişi dâhil
120 kg, 1 kişi dâhil
40 da N
20 da N
0 mph
27.96 mph
10 m
12 m
2.43 m
2.48 m
EL14
250 kg, 3 kişi dâhil
120 kg, 1 kişi dâhil
40 da N
20 da N
0 mph
27.96 mph
12 m
14 m
2.5m
2.49 m
1.20 m
2.2 m
1.26 m
1.86 m
130 mm
25 mm
1.20 m
2.2 m
1.26 m
1.86 m
130 mm
25 mm
2.3 m x 1.2 m
0.92 m
150 kg
0/2.2 mph
(değiştirilebilir.)
0.62 mph
0.2 m
2.5 m
23%
3°
27 L
2630 kg
1600da N
19.3 da N/cm²
2
2
İz yapmayan, dolgu lastik 38x13x5 cm
380 mm
EVET
Oransal kontrol
24 V-250 Amp / h C5
2.3 m x 1.2 m
0.92 m
140 kg
0/3 mph (değiştirilebilir.)
0.62 mph
0.2 m
2.5 m
23%
3°
27 L
3170 kg
2000da N
10.15 da N/cm²
2
2
İz yapmayan, dolgu lastik 38x13x5 cm
380 mm
EVET
Oransal kontrol
24 V-250 Amp / h C5
240 bar
240 bar
150bar
155 bar
240 bar
240 bar
150bar
155 bar
85 s
50 s
EVET
90 s
54 s
EVET
23
2.6–TOPLAM ÖLÇÜLER
2.6.1/EL8-T
24
2.6.2-EL10-T
2.6.3–EL10
25
2.6.4–EL12
2.6.5-EL14
26
2.7-ETİKETLER
2.7.1–GENEL “SARI” ETİKETLER
27
2.7.2–GENEL “TURUNCU ETİKETLER
2.7.3–GENEL “KIRMIZI” ETİKETLER
28
2.7.4–MODELLERE ÖZGÜ ETİKETLER
2.7.4.1/EL8-T
2.7.4.2/EL10-T
2.7.4.3-EL10
2.7.4.4-EL12
2.7.4.5-EL14
29
2.7.5–ÖZEL ETİKETLER: İSTEĞE BAĞLI
2.7.5.1–ORGANİK HİDROLİK YAĞ
2.7.6–MAKİNA ETİKETLERİNİN REFERANSLARI
Madde
10
9
9
9
9
9
21
3a
3b
3c
3d
3e
4
5
22
6
27
20
15
16
17
18
28
14
25
12
13
24
7
23
Adet
4
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
Tanıtımı
Bacağın üst kısımlarının ezilme tehlikesi (eller/parmaklar)
“EL8-T” etiketi
“EL10” etiketi
“EL10-T” etiketi
“EL12” etiketi
“EL14” etiketi
Ezilme tehlikesi, makineyi çalışma alanında park etmeyiniz.
EL8-T platform yüksekliği + yük kapasitesi
EL10 platform yüksekliği + yük kapasitesi
EL10-T platform yüksekliği + yük kapasitesi
EL12 platform yüksekliği + yük kapasitesi
EL14 platform yüksekliği + yük kapasitesi
Kullanıcı el kitabına bakınız.
TEHLİKE: sürüş yönü
Elektrik çarpması tehlikeli: Bu makine yalıtılmamıştır.
Hasar tehlikesi: Aküyü şarj ederken makineyi kullanmayınız.
Alçaltma sırasında durma süresi
“ELS” şeması
Bilgi: Bağlantı kancasının yeri
Bilgi: Forklift çatal yeri
İşlem: serbest dönme – fren çözme
Ezilme tehlikesi: Ayakların ezilmesi (çukurlar)
Bilgi: Kullanım talimatları
Hasar Tehlikesi: Akülerin bakımı
Devrilme tehlikesi: yatırmanın kontrolü
Yaralanma tehlikesi: Koruyucu elbise giyiniz.
Devrilme tehlikesi: Akü kutusunun kilitlenmesi
Bilgi: Alt panel etiketi
Bilgi: Kaldırma paneli etiketi
Elektrik çarpması tehlikeli: makineyi elektrik kaynağı topraklama amaçlı olarak kullanmayın. Yıkamayın…
Bilgi:220 V priz
30
19
19
11
1
1
1
Bilgi: Hidrolik yağ
Organik hidrolik yağ
Bilgi: 220 V fiş
2.7.7–ETİKETLERİN MAKİNA ÜZERİNDEKİ YERİ
O
∆
□
Genel Konumlar – Bütün Ülkeler
Ekstra Konumlar – Avustralya ve Hollanda
Ekstra Konumlar – ABD
31
3–ÇALIŞMA PRENSİBİ
3.1–HİDROLİK DEVRESİ
Bütün makine hareketleri değişken hızlı elektrikli motorla çalıştırılan bir dişli pompa tarafından beslenilen hidrolik enerji ile gerçekleştirilir.
Arıza durumunda, manuel yedekleme işlemi makasların açılmasını sağlar.
3.1.1–Platformu Yükseltme
Platformu yükseltmek için, EL8-T/E10/EL10-T/EL12/EL14 kullanımlarına göre silindir sayısı değişir.
Silindirler, hareket sürekliliği sağlayan bir değişken hızlı ünite aracılığıyla açma/kapatma valfleri tarafından kontrol edilir.
Her seferinde sadece bir hareket mümkündür.
3.1.2–Sürüş ( Makinenin Sürülmesi )
İki sürüş hızı (yüksek/düşük) bir anahtar tarafından kontrol edilir.
3.1.2.1-Yüksek Sürüş Hızı
2 motor sırayla beslenir;; bir motora giden pompa akışı alınır ve sonra diğer motora gönderilir.
DİKKAT!
3.1.2.2-Düşük Sürüş Hızı
Ayarları değiştirmeyiniz.
Bir sorun olursa,
2 motor paralel olarak beslenir;; her biri pompa akışının
ELS Makineyi arayınız.
Yarısını alır.
Bu motorların basınç beslenmesi, fren hareketlerini ortadan kaldırır. Hareket durur durmaz, yay hareketiyle fren normal konumuna döner.
3.1.3–Dönüş
Dönüşler, yükseltme konumunda mümkündür.
Dönüşler, kumanda kutusunun üst tarafındaki düğme kullanılarak kontrol edilir.
3.2–ELEKTRİK DEVRESİ
Kumandalar ve elektrikli hidrolik motoru için kullanılan elektrik enerjisi, dört adet 6 voltluk seri bağlı aküden beslenir.
Makine şase üzerindeki şarj aleti, 16A bir sokete takılarak bu akülerin geceleri şarj edilmesini sağlar.
32
3.2.1–Elektronik Değişken Hızlı Ünite
Bu, bütün kaldırma işlemlerin merkezi parçasıdır. Hareket ve sürüş hızını, motor tahrikli pompa dönüş hızını verilen komuta uygun olarak kontrol eder. Değişken hızlı ünite kumanda kutusundan sinyal ve aynı zamanda gerçekleştirilecek hareketin dolasıyla ve güvenlik devrelerinin durumuyla ilgili bilgileri alır. Bir sorun veya arıza meydana geldiğinde, çalışma arızalarıyla ilgili çeşitli tablolara bakınız.
3.2.2–Platform Üzerinde Akü Şarjı Kontrolü
Platformun yükü maksimum izin verilen değeri aşarsa, platform kontrol kutusundan hareket sağlanamaz. Platform paneli üzerindeki aşırı yük lambası göstergesi ve uyarı alarmı operatörü uyarır. 3.2.3–Akü Şarj Göstergesi/Çalışma Saatleri
Bu, tek bir ünitede birleştirilmiş ve aşağıdaki işlevleri sunar:
1. Akülerin şarj durumu
2. Çalışma saati
3. Sıfırlama
3.2.3.1–Akülerin Şarj Durumu
Aküleri şarj durumu 5 LED ile belirtilir:
 Akü düzgün bir şekilde şarj edildiğinde, dört yeşil LED yanar.
 Akü kendiliğinden boşaldığında LED’ler tek tek söner.
 Akü şarj edildiğinde Kırmızı LED yanar;; yükseltme işlemi yapılmaz ancak sürüş mümkündür.
 Aküleri şarj etmek zorunludur aksi takdirde, aşırı derecede boşalarak hasar göreceklerdir.
33
3.2.3.2–Çalışma Saatleri
Elektrikli hidrolik pompa çalıştığında ekrandaki saat çalışır. Bu sırada “zamanlayıcı” yanıp söner.
3.2.3.3–Sıfırlama
Akü düzgün şarj edildiğinde sıfırlama işlemi gerçekleşir.
34
3.2.3.4–Alarm: Makinede Sorun
 Makinede bir sorun olduğunu uyarır.
 Işık yanıp sönerek Platform üzerindeki operatör uyanır. Sorun, yanıp sönme sayısından belirlenebilir.(Aşağıdaki tabloya bakınız.)
 Yerdeki operatör sayısal bir gösterge ile uyarılır. Sorun, sayaç ekranında görünen numara ile belirlenebilir.(Aşağıdaki tabloya bakınız.)
Sayısal Gösterge
6
13
32
37
38
49
53
60
62
66
73
Yanıp Sönme Sayısı
6
6
3
4
4
5
5
3
9
8
1
74
4
Sayısal Gösterge
75
78
79
94
95
98
99
Tanımı
Seri panodan alım yetersiz veya yanlış.
Elektronik devrede sorun
Motor voltajı tutarlı değil
Ana anahtar sıkışmış
Değişken hızlı ünitede sorun
Değişken hızlı ünitede sorun
Değişken hızlı ünitede sorun
Değişken hızlı ünitede sorun
Değişken hızlı ünite sıcaklığı 75°C’nin üstünde
Akü boşalmış
Fren veya ana anahtar üzerindeki solenoid tarafından çalıştırılan valfte kısa devre.
Değişken hızlı ünitede sorun
Yanıp Sönme Sayısı
4
2
2
6
7
0
6
Tanımı
Hat anahtarı kapanma sorunu
2.5 V Kumanda kutusu voltaj arızası
Çalıştırılmadan önce hareket edilmiş
Değişken hızlı ünitede sorun
Basınç anahtarı alarmı
MDI ve değişken hızlı ünite saatleri farklı
Periyodik bakım gerekir
35
3.3–GÜVENLİK
3.3.1–Meyil Alarmı Kontrolü
Meyil alarmını bir seviye göstergesi olarak görmeyin. Çalışma konumunda
(1.5 metre yukarıda ), izin verilen maksimum eğilme ulaşıldığında, meyil monitör kutusu platformdan sesli bir sinyal verir.
DİKKAT!
Makineyi sert, sağlam ve
Bu durumda, 1-2 saniyelik bir gecikmeden sonra platformun
Düz bir zemine almadan
Yükseltilmesi ve sürüş kumandaları devre dışında kalır.
Platformu yükseltmeyiniz.
( tekrar sürmek için, platformu indiriniz.)
NOT: Makineyi kullanmaya başlamadan önce her gün kontrol
Etmeniz gerekir.
3.3.2–Sürüş Hızları
DİKKAT! İkaz düdüğü
Öttüğünde devrilme
Tehlikesi.
 Yükseltici alçak konumda veya 1,5 metrenin altında iken yüksek hızda sürüşe izin verilir.
 Platform alçak konumda veya 1,5 metrenin altında iken düşük hızda sürüşe izin verilir.
 Platform 1,5 metrenin üstünde olduğunda, otomatik olarak çok düşük hız aktif hale gelir.
36
3.3.3–Çukur Koruma (Pothole) Güvenlik Sistemi
Platform 1,5 metrenin üstüne kaldırıldığında, Pothole güvenlik sistemi otomatik olarak sisteme girer. Bu, durumda sadece çok düşük hızda sürüş mümkündür.
Platformun yüksekliği 1,5 metrenin altına düştüğünde bu sistem devreden çıkar ve yüksek veya düşük hızda sürüş yapılabilir. Pothole güvenlik sistemler devreye girmezse, çok
düşük hız ve kaldırma işlemleri otomatik olarak durdurulur.
37
DİKKAT!
Ezilme Tehlikesini önlemek için
Ayağınızı Pothole güvenlik sistemlerin
Yakınına koymayınız.
3.3.4–Aşırı Yük
Çalışma konumunu terk ettiğinizde (1.5 metrenin altı ), nominal yükü belirlemek için ayarlanan bir basınç sınırlama valfi, maksimum yüke ulaşıp ulaşmadığını algılar. Bu, durumda platform yükseltilemez. Çalışma konumunda, hidrolik güç sınırlandırılır. Basınç anahtarı, maksimum yüke ulaşıp ulaşmadığını algılar ve alçaltma hareketi boşa (nötr) alınır.
Bütün hareketleri kullanabilmek için, yükü düşürmek gerekir.
4–MAKİNANIN KULLANILMASI
4.1–GENEL TALİMATLAR
4.1.1–Makinenin Çevresi
4.1.1.1–Açık Alanlar
38
Dışarıda kullanırken, kaza risklerini önlemek için, kullanım talimatlarına ve tavsiyelere uymak önemlidir.
Dışarıda kullanım sırasında uyulması gereken noktalar başlıca şunlardır:
1.
2.
3.
4.
Maksimum yük aşılmamalıdır Maksimum rüzgâr hızına uyulması gereklidir.
Yanal manuel kuvvetine uyulması gereklidir.
Zemin sert ve sağlam olmalıdır.
DİKKAT!
Rüzgâr hızı 45 km/s’ i aşıyorsa,
Makineyi kullanmayınız.
4.1.1.2–Kapalı Alanlar
Kapalı alanlarda kullanırken, kaza riskleri önlemek için, kullanım talimatlarına ve tavsiyelere uymak önemlidir.
Kapalı alanlarda kullanım sırasında uyulması gereken noktalar başlıca şunlardır:
1. Maksimum yük aşılmamalıdır.
2. Yanal manuel kuvvet aşılmamalıdır.
3. Zemin sert ve sağlam olmalıdır.
4.1.2–Manuel Uzama
Platformların, iki kademeli tek manuel uzaması vardır.
Kullanım Koşulları:
 Pedala basın ve istediğiniz uzamaya göre, birinci veya ikinci kademeye kadar itiniz.
39
 Yükseltici bir römork veya araç üzerinde taşırken Manuel uzamanın kilitlenmesi uzamanın kapatılması gerekir.
40
4.2 –İNDİRME–YÜKLEME
Önemli: Herhangi bir işlemi yapmadan önce, nakliye sırasında hasar görüp görmediğinden emin olmak için makinenin durumunu kontrol edin. Aksi takdirde, taşıyıcı firma ile gerekli hasar tespitini yazılı olarak yapın.
NOT: Yanlış kullanım makinenin devrilmesine ve ciddi yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilir.
4.2.1–Kaldırarak İndirme
Önlemler:
DİKKAT!
İndirme işlemlerini
Dengeli, sağlam ve
Düz bir zeminde yapın.
Aşağıdakilerden Emin Olun:
 Makinenin tamamen kapatıldığından emin olunuz.
 Kaldırma ekipmanlarının iyi durumda ve yeterli kapasiteye sahip olduğundan emin olunuz.
 İşlemleri yapacak personelin, makineyi kullanmaya yetkili olduğundan emin olunuz.
İndirme:
İndirme işlemleri bir forklift kullanarak veya kaldırma yerlerine halatlar yerleştirilerek yapılabilir.
Bir sorunla karşılaşırsanız, ELS Makine Satış sonrası servise başvurmanızı tavsiye ederiz.
41
4.2.2-Rampaları Kullanarak İndirme
Önlemler:
Aşağıdakilerden emin olun:
 Makinenin tamamen kapatıldığından emin olunuz.
 Rampaların yükü tamamen kaldırabildiğinden ve indirme sırasında kayma tehlikesini
önlemek için iyice sabitlendiğinden emin olunuz.
ÖNEMLİ:
Bu yöntem makinenin çalıştırılması gerektiğinde, rampalarda kullanımı önlemek düşük sürüş hızını seçiniz.
NOT: %25 ‘den daha meyilli rampalarda, akü kutusu yere çarpabilir. Eğer meyil, maksimum sürüş eğiminden daha yüksek ise, çekiş veya tutuşa yardımcı olmak için bir vinç kullanınız.
4.2.3-Yükleme
Önlemler, indirme önlemleriyle aynıdır.
DİKKAT!
Bu işlemler sırasında kesinlikle
Makinenin altında veya
Yakınında durmayınız.
DİKKAT!
Yüksek hızda rampalardan
Aşağı inmeyiniz.  Makine, yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi sabitlenmelidir.
 Kamyon rampalarını çıkmak için, düşük sürüş hızını seçiniz.
4.2.4-Nakliye Talimatları
 Makineleri naklederken, araç, yükleme yüzeyleri ve halat ve bağlantı kapasitelerinin ağırlığını taşıyabileceğinden emin olunuz.
 Frenler çözülmeden önce makine düz bir zeminde olmalı veya bağlanmalıdır.
4.3–MAKİNEYİ İLK KEZ KULLANMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
Üretim sırasında, her bir yükseltici sürekli kalite kontrollerine tabi tutulmuştur. Nakliye, hasara sebep olabilir. Makineyi kullanmadan önce, hasarları taşıyıcıya
bildirmelisiniz.
NOT: Her hangi bir işlem yapmadan önce, bu kitaba ve çeşitli plakalar üzerindeki talimatlara bakarak makineyi tanıyınız.
42
4.3.1–Kumanda Kutularını Tanıma
Bütün hareketler platform uzaması üzerindeki bir kumanda kutusu tarafından kontrol edilir.
Bu ana sürüş kutusudur;; platform üzerindeki başka bir yere taşınmamalıdır;;
Aksi takdirde “İLERİ” ve “GERİ” kumandaları karışacaktır.
Şasi üzerindeki kumanda kutusu sadece yedek veya acil durum kutusudur.
NOT: Talimatları öğrenmeden herhangi bir manevra yapmayınız. Bazı arızalar, size doğru çalışan güvenlik devrelerinde bir arıza olduğunu Düşünmenize sevk edebileceğinden dolayı, makinenin özelliklerini ve çalışmasını iyi bilmeniz gerekir.
4.3.1.1–Şasi Kontrol Kutusu
1.
2.
3.
4.
5.
Acil destek çekme çubuğu Kumanda kutusunu çalıştırma anahtar
Çalışma saati-akü şarj durumu Döner ikaz lambası (isteğe bağlı)
Kaldırma - alçaltma düğmesi
43
4.3.1.2-Platform Kontrol Kutusu






Acil durdurma düğmesi
Hareket seçimi (düşük hız, yüksek hız, kaldırma, alçaltma )
Uyarı sinyal kontrolü
Görsel arıza göstergesi
Kumanda kutusu kolu
Dönüş kontrol düğmesi
4.3.2-MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCEKİ KONTROLLER
4.3.2.1–Güvenlik Giriş Çubuğu
Platforma erişim sağlamak için, güvenlik giriş çubuğunun serbest bir şekilde kaynağından emin olunuz.
Makineyi her kullanımdan önce, gözle kontrol ediniz.
4.3.2.2–Makinenin Genel Mekanik Görünümü
4.3.2.2.1-Bütün Makinenin Gözle Kontrolü
Kalkmış boya, eksik veya gevşek parçalar veya akü elektrolit sıvısı kaçakları dikkatinizi çekecektir. Sökülmüş cıvata, somun, konnektör ve hortum, hidrolik yağ kaçağı kesik veya ayrılmış elektrik iletkeni olmadığından emin olunuz.
4.3.2.2.2-Tekerlekleri Kontrol edin
Gevşek veya eksik bijon somunu olmamalıdır.
4.3.2.2.3-Lastikleri Kontrol Edin
Kesilme veya aşınma olmamalıdır.
4.3.2.2.4-Kaldırma ve Dönüş Silindirlerini Kontrol Edin
Hasar, paslanma ve çubuk üzerinde yabancı madde olmamalıdır.
4.3.2.2.5-Direksiyona Bağlı Ön Aksı Kontrol Edin
Saplama pimleri üzerinde fazla aşınma, gevşek veya eksik parça, deformasyon veya gözle görünür çatlak olmamalıdır.
 Kumanda kutusu elektrik kablosunun durumunu kontrol ediniz.
 Uyarı kullanıcının etiketleri ve kullanıcı el kitabını okuduğundan emin olunuz.
 Korkulukların ve kayar giriş çubuğunun durumunu kontrol ediniz.
44
4.3.2.3–Makinenin Çevresi
 Makine üzerinde çalışır bir yangın söndürücü bulundurunuz.
 Her zaman, her bir tekerleğin maksimum yükünü taşıyabilecek sert bir zeminde çalışınız.
 Sıcaklığın -15°C’nin altında olduğu yerlerde makineyi kullanmayınız;;
Özellikle soğuk hava depolarında kullanmayınız.
 Basamak, zemin ve tutamaklardaki yağı veya gresi temizleyiniz.
 Platformu kaldırmadan veya alçaltmadan önce, makinenin çevresinde kimsenin bulunmadığından emin olunuz.
 Aşağıdaki işlemleri önleyebilecek engeller olmadığından emin olunuz.
1. Sürüş (makinenin sürülmesi)
2. Platform kaldırma işlemleri
3. Not: bkz. “çalışma alanı” çizimine
4.3.2.4–Hidrolik Sistem
 Pompayı ve hidrolik kumanda bloğunu kontrol ediniz;; Kaçak, düzgün sabitlenmiş parça olmamalıdır.
 Hidrolik yağ seviyesini kontrol ediniz.
4.3.2.5-Aküler
 Düzenli olarak akü kutup başlarının temizliğini ve sıklığını kontrol ediniz. (Gevşek kutuplar veya paslanma düşük güce sebep olabilir.)
 Akü elektrolit sıvı seviyesini kontrol ediniz: Sıvı seviyesi plakalarının yaklaşık 10 mm üzerinde olmalıdır;; Gerekirse, saf su doldurunuz.
 Akü kutularının kaymasını kontrol ediniz.
45
4.3.2.6–Güvenlik Devreleri
 Alt ve üst acil durdurma düğmelerinin çalışmasını kontrol ediniz.
 Platform kaldırılmış durumda iken meyil göstergesinin çalışmasını kontrol ediniz.(kırmızı acil durdurma düğmesini açıkken, makinenin meyil limit açısına ulaşıldığında sesli ikaz ötmelidir.)
 Limit anahtarlarının üzerinde yabancı madde olmadığından emin olunuz.
 Görsel ve sesli alarmları kontrol ediniz.
46
4.4 – SÜRÜŞ ÖNEMLİ: Makine, sadece bütün kontrol işlemleri tamamladıktan sonra kullanılmalıdır. Kullanımda sonra, her zaman sigortayı DURMA
DİKKAT!
konumuna alınız.
Makinenin 220 volt bir güç
Beslenmesi / soketi varsa, uzatma
4.4.1–Genel Tavsiyeler
Kablosunun 30 mA hızlı atan bir
Koruyucu devre tarafından korunan
Makineyi sürmeden veya yüksekteki bir Bir elektrik soketine bağlanması gerekir.
işi yapmadan önce yakında insan, engel, çukur veya meyilli yerlerin olmadığından ve zeminin düz, sert ve sağlam olduğundan ve en önemlisi de, DİKKAT!
tekerleklerin ağırlığını kaldırabileceğinden emin Bu makineler yalıtılmamıştır ve elektrik
olunuz.
Hatlarının yakınında kullanılmamalıdır.
1. Her zaman dengesiz kenarlardan veya eğimli yerlerden yeterince uzak durunuz.
2. Makineyi hareket ettirmeden veya sürmeden önce, çevresinde kimsenin bulunmadığından emin olunuz. Görüş engelleneceğinden dolayı özellikle platformda uzama açıkken çok dikkatli olunuz.
NOT: Makineyi ana yolda, trafiğe açık yolda kullanmak yasaktır.
 Makineyi hareket ettirmek için, aşırı yüklü olmaması gerekir. Aksi takdirde, makine hareket etmeyecektir.
 Sürüş manevrası, sadece platform üzerindeki kumanda kutusundan gerçekleştirilebilir.
 Aynı anda sürüş ve platformda kaldırma işlemleri yapılamaz.
4.4.2–Yerden Çalıştırma
4.4.2.1–Tavsiyeler
4.4.2.1.1-Ezilme Tehlikesi
 Ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz makas kollarından uzak tutunuz.
 Makineyi yerden kontrol ederken, önsezilerinizi kullanın ve iyi hazırlık yapınız. Makine ile sabit engeller arasında güvenli bir mesafe bırakınız.
 Şasi üzerindeki kumandalardan, sadece yükseltme ve alçaltma işlemleri yapılabilir.
47
4.4.2.2–İşlem
4.4.2.2.1-Yükseltme
 Devre kesiciyi çekiniz.(Mantar düğme)
 Anahtarı şasi tarafından çevirin ve akülerin şarjını gösteren beş LED yanıncaya kadar anahtarı bu konumda tutunuz.
 Anahtarı (şasi tarafında)tutarak, basit bir kontrol ve düğmeyi kullanarak kurtarmak için platformu kaldırınız.
 Bir işlemi durdurmak için, anahtarı veya düğmeyi bırakınız.
4.4.2.2.2-Alçaltma
 Devre kesiciyi çekiniz.(Mantar düğme)
 Anahtarı şasi tarafından çevirin ve akülerin şarjını gösteren beş LED yanıncaya kadar anahtarı bu konumda tutunuz.
 Anahtarı (şasi tarafında)tutarak, basit bir kontrol ve düğmeyi kullanarak kurtarmak için platformu indiriniz. Alçaltma işlemi bir alarm ile sona erecektir.
 Bir işlemi durdurmak için, anahtarı veya düğmeyi bırakınız.
4.4.3–Platformdan Çalıştırma
4.4.3.1–Tavsiyeler
 Kullanım konumunda korkuluklar düzgün takılmamışsa ve kayar giriş çubuğu kapatılmamışsa, makineyi çalıştırmayınız.
 Makineyi sürerken veya kullanırken düşük görüş alanına görünmeyen noktalara dikkat ediniz.
 Makineyi hareket ettirirken platformun uzamaya iyice
yerleştirildiğinden emin olunuz.
DİKKAT!
Makineyi kullanmadan
Önce, yapılacak işlemin
Seçildiğinden emin olunuz.
 Makineyi kullanırken, operatörlerin uygun bir baret takmaları şiddetle tavsiye edilir.
 Çalışma alanını kontrol ederek üst engel veya diğer olası tehlikeler olup olmadığını kontrol ediniz.
 Makineyle akrobatik hareketler yapmayın ve bacaklarınızı yanlardan sarkıtmayınız.
 Yer, trafik ve eğim, insanların konumlarına ve çarpışmalara sebep olabilecek diğer faktörlere göre sürüş hızınızı ayarlayınız.
 Vinç kumandaları kilitlenmedikçe ve/veya çarpışmaları önlemek için önlemler alınmadıkça, vinç veya diğer makinelerin çalıştığı alanlarda makineyi kullanmayınız.
 Platforma acil durdurma düğmesi, hat düğmesini (akü devre kesicisini) keser.
48
4.4.3.2–İşlem
4.4.3.2.1-Yükseltme
 Düğmeyi kullanarak “yükseltme” modunu seçiniz.
 “Kumanda kolu emniyet mandalına“ bastıktan sonra kumanda kutusunu kullanarak yükselticiyi kaldırınız.
4.4.3.2.2-Alçaltma
 “Kumanda kolu emniyet mandalına” bastıktan sonra, kumanda kutusunu kullanarak yükselticiyi indiriniz.
 1.5 metre yükseklikte alçaltma sırasında, ezilme tehlikesini önlemek üzere makinenin altında kimsenin kalmaması için, 3-5 saniyelik bir gecikme olacaktır. Alçaltma işlemi bir alarm ile sonlanır.
4.4.3.2.3-Sürüş
Sürüş işlemi, “Kumanda kolu emniyet mandalına” bastıktan sonra kumanda kutusu kullanılarak yapılır. Yükseltici platformun alt konumu 1,5 metrenin altında ise iki kademeli hız kullanılabilir(Yüksek ve düşük hız) Düğme kullanarak bu iki hız seçilebilir.
Yükseltici 1,5 metrenin üstüne çıktığında, makine sadece çok düşük hızda kullanılabilir.
Dönüş, kumanda kolunun üst tarafındaki düğme kullanılarak eş zamanlı olarak kontrol edilir.
4.5–ŞARJ ALETİNİ KULLANMA
4.5.1–Özellikler
Aküler, bu amaç için verilen şarj aleti kullanılarak şarj edilmelidir. AŞIRI ŞARJ ETMEYİN.
Şarj aleti: 24V – 30 A.
Elektrik beslemesi: Tek fazlı 220V – 50 Hz.
DİKKAT! Aküyü şarj ederken
Makineyi kullanmayınız.
Beslenen voltajı: 24 V
Şarj süresi: %70 - %80 boşalmış aküler için yaklaşık 11 saat
Elektrik bağlantısı: Standart fişi 2 kutuplu + şasi 16 A – 230 V. (Toprak hatlı priz)
49
4.5.2–Şarj İstemine Başlama
Elektrik bağlantısından sonra şarj işlemi otomatik olarak başlar. Şarj aletinin
1 gösterge lambası vardır:
Bu lamba, şarj işleminin devam ettiğini belirtir.
4.5.3–Şarjı Tutma
DİKKAT!
Soğuk havalarda,
Şarj etme süresi artar.
Şarj aleti 48 saatten daha uzun süre elektriğe bağlı tutulursa, otomatik boşalmayı dengelemek için, her 48 saatten sonra şarj işlemini yeniden başlatır.
4.5.4–Şarjı Durdurma
Şarj aleti, elektrik fişi çekilerek durdurulur. Şarj işlemi sırasında makineyi çalıştırmak gerekirse, şarj cihazını ayırmalısınız. Bu, akünün ömrünü kısaltabilir. İşlemden sonra, şarj cihazını tekrar bağlayınız.
4.5.5–Kullanım Önlemleri
 Elektrolit sıcaklığı 40°C‘nin üstünde ise aküleri şarj etmeyiniz.
 Soğumasını bekleyiniz.
 Akülerin üst tarafını temiz ve kuru tutunuz. Yanlış bağlantı veya paslanma büyük oranda güç düşüşüne sebep olabilir.
 Yeni aküler takıldığında, 3 veya 4 saatlik kullanımdan sonra şarj edin ve bu işlemi
3 – 5 kez tekrarlayınız.
 Şarj aleti fabrikada, bağlı olan kablo ile ayarlanmıştır. Bu kablo değiştirilecekse, ELS Makine satış sonrası servise danışmanız önemlidir.
50
4.6–AKÜLERİN KULLANIMI VE BAKIMI
4.6.1–Tavsiyeler
4.6.1.1-Yanma Tehlikesi
 Aküler asit içerir. Aküler ile çalışırken daima, koruyucu elbise ve gözlük kullanılmalıdır.
 Elektrolitin dökülmesinden veya temasından kaçınınız. Dökülen akü elektroliti, sodyum karbonat ve su ile nötrlenebilir.
 Aküyü veya şarj aletini suya ve/veya yağmura maruz bırakmayınız.
4.6.1.2-Patlama Tehlikesi
 Bütün kıvılcımları, ateşi ve yanık sigaraları aküden uzak tutun. Akülerden patlayıcı gazlar açığa çıkmaktadır.
 Akü taşıyıcı kutusu, şarj işlemi boyunca açık tutulmalıdır.
 Akü kutuplarına veya kablo kelepçelerine aletlerle dokunmayınız;; kıvılcım oluşabilir.
 Aküler, platformunuzun enerji kaynağıdır.
Erken hasar tehlikesi yaratmadan, akülerin kapasitelerinden en iyi şekilde yaralanmak için birkaç ipucu.
4.6.2–Kullanıma Hazırlama
Elektrolit seviyesinin uygun olduğundan emin olunuz.
İlk zamanlar da aküleri sırayla kullanın. Nominal kapasitelerinin %80 den fazla boşaltılmadıklarından emin olun. Aküler, yaklaşık 10 kullanımdan sonra tam kapasite ile
çalışırlar. Bu 10 kullanımdan önce elektrolit eklemeyiniz.
4.6.3-Boşalma
 Kesinlikle 5 saat içinde, aküleri %80’ninden daha fazla boşalmasına izin vermeyiniz.
 Kesinlikle aküleri boşalmış durumda bırakmayınız.
 Aküler boşalırsa ve sadece bir şarj gösterge LED’i yanarsa, platformu yükseltmek mümkün değildir. Ancak alçaltmak mümkündür.
4.6.4-Acil Durum veya Kurtarma İşlemleri
 Monitörün düzgün çalıştığından emin olunuz.
 Soğuk havalarda, elektrolit donabileceğinden dolayı şarjı geciktirmeyiniz.
51
4.6.5–Şarj Etme
Ne Zaman Şarj Edilmelidir?
1. Aküler nominal kapasitelerinin %35 – 80’i oranında boşaldıklarında emin olunuz.
2. Uzun süre muhafaza sonunda şarj durumunu kontrol ediniz.
Nasıl Şarj Yapılır?
 Elektrik hattının şarj aletinin güç tüketim özelliğine uygun olduğundan emin olunuz.
DİKKAT! Akülerin Şarj
Edilmesi için 220V
Fiş takıldığında bütün
Kumandalar kesilir.
 Akü sıvı seviyesi minimum değerin altında ise, minimum seviyeye kadar elektrolit ilave edin.
 Temiz, havalandırması iyi olan ve ateş olmayan alanlarda çalışınız.
 Kapağı açınız.
 Daima makinenin şarj aletini kullanın. Bu aletin, Akülerin kapasitesine uygun bir şarj oranı vardır.
Şarj sırasında:
 Akü kapaklarını sökmeyin veya açmayınız.
 Elektrolit sıcaklığının 45°C ’ye aşmamasına dikkat ediniz. (Yazın ve sıcaklığı yüksek alanlara dikkat ediniz.)
Şarj işleminden sonra:
 Gerekirse akü sıvı seviyesini kontrol edin, gerekirse elektrolit doldurunuz.
4.6.6–Bakım
Normal kullanımda, elektrolit seviyesini haftada bir kontrol ediniz.
Gerekirse aşağıdaki sıvıları doldurun:
 Saf su veya mineralliği giderilmiş su.
 Şarj işleminden sonra kontrol ediniz.
DİKKAT!
Akü kutuplarını ayırmadan makine üzerinde
Elektrik kaynağı kesinlikle yapılmamalıdır.
Aküleri diğer makineleri çalıştırmak için
Kullanmayınız.
 Kesinlikle asit eklemeyiniz. (Asit dökülürse, ELS Makine satış sonrası Servise başvurunuz.)
 Kesinlikle boşalmış aküleri saklamayınız.
 Taşmalardan kaçınınız.
52
 Tuz oluşumunu veya akım kaçaklarını önlemek için aküleri temizleyiniz.
1. Kapakları açmadan akünün üst tarafını yıkayınız.
2. Basınçlı hava ile temiz bezlerle kurutunuz.
3. Kutup başlarına gres sürünüz.
 Akülerin bakım işlemleri güvenli bir şekilde yapılmalıdır. (eldiven ve gözlük takılarak yapılmalıdır.)
Akülerin durumlarını hemen teşhis etmek için, sonraki tabloya bakarak, bir hidrometre yardımıyla ayda bir her bir elementin yoğunluğunu kaydediniz. (Doldurduktan hemen sonra ölçüm yapmayınız.)
ŞARJ ETMEYİN
ŞARJ EDİN
1.30
1.29
1.28
1.27
1.26
1.25
1.24
1.23
1.22
1.21
1.20
1.19
1.18
1.17
1.16
1.15
1.14
1.13
1.12
1.11
1.10
%100
DURUN! ŞİMDİ ŞARJ EDİN
15°C
30°C
45°C
%80
%60
%40
Yoğunluğa ve sıcaklığa göre akü şarjının durumu.
%20
%0
53
4.7–ACİL İŞLEMLER
4.7.1-Acil Alçaltma
Yedek kumanda çalışmadığında, çalışma platformunu elle alçaltmak mümkündür.
4.7.2–Kurtarma Amaçlı Alçaltma
Bir arıza durumunda, alt kumanda kutusu üzerindeki yedek acil alçaltma düğmesi kullanılarak platform alçaltılabilir.
DİKKAT!
Yükselticinin devrilme tehlikesi olduğundan,
Acil alçaltma düğmesini kullanarak çok ağır yükleri indirmek yasaktır. 4.7.3–Yedek Kumanda
Platform üzerindeki operatör bayılırsa ya da kazaya maruz kalırsa yerdeki operatör müdahale edebilir.
 Anahtarı çeviriniz (Şasi tarafında) ve tutunuz.
 Anahtarı (Şasi tarafında) çevirmeye devam edin, platform üzerindeki kişiye
Yardım etmeniz gerekirse, ilgili düğmeyi kullanarak platformu alçaltınız.
 İşlemi durdurmak için anahtarı bırakınız.
NOT: Platform uzaması açılmış durumdayken yerden kurtarma ve acil durumlarda
Müdahale esnasında, platformun altında engel olmadığından emin olunuz.
(Duvar, Kiriş, elektrik hattı vs.)
54
4.8–FREN ÇÖZME
Fren çözme işlemi manuel olarak yapılır.
İşlem;;
 NV1 Valfini sıkınız.
 NV2’yi gevşetiniz.
 Fren çözme işlemi tamamlanıncaya kadar el pompasına basınız. (Bas-Çek)
 Düşük hızda çekiniz.
Çekme işlemi sonunda;;
 NV2’yi sıkınız.
 NV1’i gevşetiniz.
55
5–BAKIM
5.1–GENEL TAVSİYELER
Bu kitapta belirtilen bakım işlemleri normal koşullarda kullanım içindir.
Zor Koşullarda:
Aşırı sıcak, yüksek rutubet, kirli ortam yüksek rakım vs. durumlarda bazı işlemler daha sık yapılmalı ve daha özel önlemler alınmalıdır.
ELS Makine Satış sonrası servise danışın.
DİKKAT!
Makineyi elektrik kaynağı topraklama Amaçlı olarak kullanmayınız.
Akünün (+) ve (-)kutuplarını ayırmadan
Kaynak yapmayınız. Aküler bağlı iken
Diğer araçları çalıştırmayınız.
Makine üzerin bakım işlemleri sadece yetkili kişiler tarafından, güvenlik ve çevre koruma talimatlarına uygun olarak yapılabilir.
Düzenli aralıklarda, güvenlik devrelerinin çalışmasını kontrol edin:
1. Meyil: Uyarı alarmı + durma (sürüş ve yükseltme durur.)
2. Platform aşırı yük - yük
5.2–PERİYODİK BAKIM İÇİN HAZIRLIK
Bu bakım emniyet ayağı cihazı, operatörün her hangi bir riske girmeden makinenin altında çalışmasını sağlar. İşlem: EL8T/EL10T için;;
56
Bakım Emniyet Ayağının Takılması
 Yükseltici platformu sağlam ve yatay bir zemin üzerinde park ediniz.
 İki acil durdurma düğmesinin “ON” (açık) konumunda olduğundan emin olunuz.
 Şasi kontak anahtarlarını “Şasi” konumuna alınız.
 Platformun yükseltilmesi için, şasi yükseltme düğmesini yukarı konuma ayarlayınız.
 Bakım emniyet ayağını öne doğru çevirin ve alt pim saplama borusuna dikey olarak asınız.
 Yükseltme düğmesini alt konuma iterek, bakım emniyet ayağı alt saplama borusu üzerine oturuncaya kadar platformu kademeli olarak alçaltınız.
57
Bakım Emniyet Ayağının Çıkarılması
 Şasi yükseltme düğmesini üst konuma itin ve bakım emniyet ayağı alt saplama borusundan çözülünceye kadar platformu kademeli olarak yükseltiniz.
 Silindir takozu üzerindeki muhafaza konumuna alınması için bakım emniyet ayağını geriye doğru çeviriniz.
 Şasi yükseltme düğmesini alt konuma itin ve platformu tamamen alçaltınız.
İşlem: EL10/EL12/EL14 için;; Bu işlemler yükselticinin her iki tarafında yapılır.
Bakım Emniyet Ayağının Takılması
 Yükseltici platformu sağlam ve yatay bir zemin üzerinde park ediniz.
 İki acil durdurma düğmesinin “ON”(açık) konumunda olduğundan emin olunuz.
Şasi kontak anahtarlarını “Şasi” konumuna alınız.
 Platformun yükseltilmesi için, şasi yükseltme düğmesini yukarı konuma ayarlayınız.
 Bakım emniyet ayağını gevşetin, çevirin ve dikey asılmasını sağlayınız.
 Yükseltme düğmesini alt konuma iterek, bakım emniyet ayağı iki tespit noktası
(alt ve üst) üzerine oturuncaya kadar platformu kademeli olarak alçaltınız.
Bakım Emniyet Ayağının Çıkarılması
 Şasi yükseltme düğmesini üst konuma itin ve bakım emniyet ayağı çözülünceye kadar platformu kademeli olarak yükseltiniz.
 Muhafaza konumunda alınıncaya kadar bakım emniyet ayağını çevirin ve sabitlemek
için tekrar vidalayınız.
 Şasi yükseltme düğmesini alt konuma itin ve platformu tamamen alçaltınız.
5.3–PERİYODİK BAKIM TAKVİMİ
Aşağıdaki tablo aralıkları, bakım noktalarını (parçalarını) ve kullanılacak maddeleri belirtir.
 Simge içindeki işaret, aralığa göre bakım noktasını gösterir.
 Simge, kullanılacak sarf malzemeleri gösterir.(veya yapılacak işlem)
58
5.3.1–Sarf Malzemeleri
Sarf
Malzemeleri
Özellikleri
Dişli kutusu yağı
Hidrolik yağ
SAE15W40
AFNOR
48602
ISO VG 46
Simge
ELS Makine
Tarafından Kullanılan Yağlar.
SCHELL
RIMULA – X
BP
SHF ZS 46
ELF
TOTAL
HYDRELF
DS 46
EQUIVIS
ZS 46
Organik
hidrolik yağ
(isteğe bağlı)
BIO ISO 46
Lityum gres
ISO – XM –
2
CARDREX
A
DC1
Lityum gres
ENS / EP
700(basınca dayanıklı tolifren)
EPEXA 2
Kurşunsuz gres
ESSO
GP GREASE
Multimotive
2
Multis
EP 2
Değiştirmeye veya özel işlem
59
5.3.2–Periyodik Bakım Şeması
60
5.4–İŞLEMLER
5.4.1–Periyodik Bakım Tablosu
PERİYODİK BAKIM
ARALIĞI
İŞLEMLER
Aşağıdaki seviyeleri kontrol edin:
- Hidrolik yağ
- Aküler
- Göstergeyi kullanarak, akülerin şarj seviyesini kontrol ediniz.
Her gün veya Aşağıdaki noktaların temizliğini kontrol edin:
makineyi
- Makine (Konektörlerin ve hortumların sıklığını ve kullanmadan sızdırmazlığını kontrol ediniz);;Bunu fırsat bilerek lastiklerin, önce
kabloların ve bütün aksesuarların ve ekipmanların durumunu kontrol ediniz.
-Platform uzaması kaldıraç kılavuz rayını kontrol ediniz.
-Hidrolik yağ filtresinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol ediniz.
Dikkat: İlk 50 saatlik kullanımdan sonra:
-Hidrolik yağ filtresi kartuşunu değiştiriniz.
(bkz. 250 saatlik aralıkla)
-Akü kablolarının durumunu kontrol edin.
Her 50 saatte (Aşınmışsa değiştirin).
bir
Aşağıdaki parçaların sıklığını kontrol edin:
- Genelde vida ve cıvataların kontrol ediniz.
- Ön motor tespit vidası kontrol ediniz.( 9 da Nm )
- Arka fren tespit vidasını kontrol ediniz. ( 9 da Nm )
- Bijon somunlarını kontrol ediniz. ( tork;; 110 da Nm)
-Hidrolik filtresi kartuşunu değiştiriniz.
Yağlayın:
- Dönüş tekerlerindeki saplama pimleri yağlayınız.
Her 250 saatte - Kılavuz raylarının sürtünen parçaları yağlayınız.(ıspatula)
bir
Kontrol edin:
- Akü şarj cihazının bağlantısı kontrol ediniz.
- Akülerin seviyesini kontrol ediniz.
Her 500 saatte
bir
-Organik hidrolik yağ tankını boşaltınız.(isteğe göre)
Her
1000saatte bir
-Hidrolik yağ tankını boşaltınız.
-Motor tahrikli pompa ünitesinin karbon fırçasını temizleyiniz.
Her 2000
saatte bir
MADDE
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
14
15
16
17
Devre ve tanktaki hidrolik yağı tamamen boşaltınız.
Kontrol edin:
Her 3000
- Kılavuz raylarının durumunu kontrol ediniz.
saatte bir veya - Elektrik kablolarının ve hidrolik hortumların vs. durumunu her 4 yılda bir kontrol ediniz.
NOT: Zor çalışma koşullarında bütün aralıklar kısaltılmalıdır.(Gerekirse, ELS Makine satış Sonrası servise başvurun).
18
19
20
61
5.4.2–İşlem
ÖNEMLİ
 Doldurma ve yağlama için, sadece ELS Makine tarafından tavsiye edilen yağları kullanın. Bir problem olursa, Satış sonrası servise başvurun.
 Çevreye zarar vermemek için boşaltılan yağları uygun bir kaba doldurun.
5.4.2.1-Hidrolik Yağ Tankı
Hidrolik deposundaki yağ seviyesinin yeterli olduğundan emin olunuz.
5.4.2.2–Hidrolik Yağ Filtresi
 Hidrolik yağ filtre kartuşunu değiştiriniz.
 Gövdesini gevşetin ve kartuşu sökün. Yeni bir kartuş takınız.
62
5.4.2.3–Dönüş Tekerleğindeki Saplama Piminin Yağlanması
Saplama pimlerine kurşunsuz gres sürünüz.
DİKKAT!
Hidrolik yağ filtre kartuşunu
Sökmeden önce, hidrolik yağ devresinin
Basınç altında olmadığından ve yağın
Çok sıcak olmadığından emin olunuz.
5.4.2.4-Kılavuz Raylarının Yağlanması
Bir ıspatula kullanarak kılavuz raylarına kurşunsuz gres sürünüz.
63
5.4.3–Sarf Malzemeleri Listesi
Hidrolik yağ filtresi.
64
6–ÇALIŞMA PROBLEMLERİ
Makaslı yükselticide karşılaşabileceğiniz çalışma problemlerini “giderme” ile ilgili bilgi vermektedir.
Bu bölümde olmayan bir problem meydana gelirse veya aşağıdaki talimatlar takip edilerek problem giderilmezse, her hangi bir bakım işlemini yapmadan önce yetkili bir teknisyene danışmanız gerekir. Makine üzerinde karşılaşılan en büyük problemlerin genellikle elektrik ve hidrolik sisteminden kaynaklandığını bilmeniz önemlidir.
Her hangi bir başka işlem yapmadan önce, aşağıdaki kontrolleri yapın:
 Akülerin şarj edildiğini kontrol edin. Aküler doluysa yeşil lambalar yanacaktır.
 Şasi kumanda kutusu ve platform kumanda kutusu üzerindeki iki mantar başlı acil durdurma düğmesinin kilitli olduğunu kontrol ediniz.
NOT: Kavitasyon (bulanık yağ) hidrolik parçalarının yanlış çalışmasına sebep olabilir. Kavitasyon sonucu bulanıklaşmış yağın normale dönmesi yaklaşık 4 saat alır. Platformu bu süre içinde kullanmayınız.
DİKKAT!
Kabarcıklar + basınç + ısı=Kabul edilmeyen durum.
Patlama tehlikesi.
65
6.1–PLATFORM YÜKSELTME SİSTEMİ
PROBLEM
Ünite üzerindeki
Yükseltme düğmesi çalıştırıldığında ve kumanda kolu
kullanıldığında makine hareket
etmiyor.
Platform yukarı çıkıyor.
KONTROL
MUHTEMEL
SEBEBİ
Şasi kumanda
-Kumanda düğmesi kutusu üzerindeki çalışmıyor.
yükseltme düğmesi -Kumanda kolu
kullanıldığında çalışmıyor.
platformun
hareket edip
-Hidrolik devresinde
etmediğini yağ yetersiz.
kontrol ediniz.
ÇÖZÜM
-Düğmeyi değiştirin
(satış sonrası servis). Kumanda kolunu
değiştiriniz.
(Satış sonrası servis)
-Gerektiği kadar yağ doldurunuz.
-Platform üzerindeki -Yükü azaltınız.
yük çok fazla (personel ve ekipman)
-Hidrolik devresinde
yağ yetersiz.
-Gerektiği kadar yağ doldurunuz.
-Aküler %80'den fazla -Aküleri şarj edin veya boşalmış;; monitör motor ısıtma maduna yükseltmeyi durdurur. geçiniz.
Platform aşağı inmiyor.
Platform sarsıntılı bir şekilde inip çıkıyor.
-Platform üzerindeki
Yük çok fazla
(personel veya
ekipman)
-Hidrolik devresinde
yağ yetersiz.
-Yükü azaltınız.
-Gerektiği kadar yağ
Doldurunuz.
66
6.2–SÜRÜŞ SİSTEMİ
PROBLEM
KONTROL
Düğme sürüş konumuna
alındığında ve platform kumanda
kutusu üzerindeki kol kullanıldığında makine hareket
etmiyor.
MUHTEMEL
SEBEBİ
-Kumanda kolu
çalışmıyor.
-Hidrolik
devresinde yağ yetersiz.
Makine yokuş aşağı hızlı iniyor.
-Dengeleme valfi
yanlış ayarlanmış
Veya düzgün
Çalışmıyor.
ÇÖZÜM
-Kumanda kolunu tamir
edin veya değiştiriniz.
(Satış sonrası servis.)
-Gerektiği kadar yağ doldurunuz.
-Dengeleme valfini
tamir edin veya
değiştirin.
(Satış sonrası servis.)
6.3–DÖNÜŞ SİSTEMİ
PROBLEM
KONTROL
MUHTEMEL
SEBEBİ
ÇÖZÜM
Kumanda kolu
çalıştığında makine hareket etmiyor.
-Hidrolik devresinde
yağ yetersiz.
-Kumanda kolu
çalışmıyor.
Hidrolik pompa
gürültülü.
-Depoda yağ yetersiz. - Gerektiği kadar yağ doldurunuz.
Hidrolik pompası kavitasyonu
(yağ yetersizliğinden dolayı pompada
basınç.)
Hidrolik yağ -Yağ viskozitesi çok bulanık, donuk ve yüksek.
beyaz renkli,
(Kabarcıklar var.)
-Gerektiği kadar yağ doldurunuz.
-Kumanda kolunu
değiştiriniz.
(satış sonrası servis.)
-Hidrolik yağ tankı ve hidrolik devresindeki yağı boşaltın ve tavsiye edilen yağla doldurunuz.
Hidrolik devrenin
aşırı ısınması.
-Yağ viskozitesi çok yüksek.
-Hidrolik yağ tankı ve hidrolik devresindeki yağı boşaltın ve tavsiye edilen yağla doldurunuz.
-Depoda hidrolik yağ -Gerektiği kadar yağla yetersiz.
doldurunuz.
Sistem anormal bir
şekilde çalışıyor.
-Hidrolik Yağ uygun -Yağın ısınması için, değer çalışma platformu yüksüz birkaç sıcaklığında değil.
kez hareket ettiriniz.
Şarj göstergesi çalışmıyor.
-Gösterge düzgün çalışmıyor.
-Göstergeyi onarın veya değiştiriniz.
67
7–GÜVENLİK SİSTEMİ
7.1–RÖLELERİN VE SİGORTALARIN İŞLEVLERİ
Madde
FU1
FU2
FU3
FU4
Tanımı
Elektrikli hidrolik pompa sigortası
Değişken hızlı ünite çıkışı güvenlik sigortası
Değişken hızlı ünite girişi güvenlik sigortası
Çalışma lambası ve döner lamba güvenlik sigortası (isteğe bağlı)
7.2–GÜVENLİK DÜĞMELERİNİN İŞLEVİ
Madde
SB1
SB2
SQ1
SQ3
SQ4
SQ5/6
SQ10
HL1
PT1
Tanımı
Acil durdurma düğmesi, şasi üzerinde / hat düğmesi
Platform acil durdurma düğmesi
Meyil alarmı sıfırlama konumu düğmesi
Üst konum düğmesi
8 metre kesme konum düğmesi
Devrilmeyi önleyici devre çıkışı
Meyil alarmı göstergesi
Değişken hızlı ünite arıza gösterge lambası
Değişken hızlı ünite arıza sayısal göstergesi
68
8–ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI
8.1–ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI
69
9–HİDROLİK ŞEMALARI
9.1-EL8-T/EL10/EL10-T HİDROLİK ŞEMALARI
70
9.2-EL12/EL14 HİDROLİK MONTAJ ŞEMASI
71
www.elsmakine.com
[email protected]
BTSO Organize Sanayi Bölgesi Lacivert Cd. No.11
Nilüfer / Bursa / Türkiye
+90 224 241 30 90
+90 533 739 16 34
Download

Kullanım Kılavuzu İndir