JSEM JEDNODUCHÝ PRO KAŽDÉHO
iamnikon.cz
• Objektiv: AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f/2,8G • Expoziční režim: [A], 1/200 s, f/5,6 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky • Citlivost: ISO 200 • Předvolba Picture Control: Portrét
24,2 milionů efektivních pixelů
a vysoce kvalitní objektivy pro
špičkové rozlišení
24,2
milionů efektivních
pixelů
Zakuste
neuvěřitelně
vysokou
kvalitu obrazu, o jaké jste snili.
Nový Nikon D3200 přináší díky
kombinaci 24,2 milionů efektivních
pixelů zcela nového obrazového
snímače Nikon formátu DX a objektivů NIKKOR
s vynikajícími optickými kvalitami výjimečné snímky
s jemnou barevnou gradací a Full HD videosekvence.
Tento snadno ovladatelný přístroj se skvěle vyváženou kombinací těla foto­aparátu a objektivu je vytvořen tak, aby umožnil všem poznat radost z fotografování vysoce kvalitní digitální jednookou zrcadlovkou.
Dvě volitelná barevná provedení:
black a red.
Tajemství překrásných snímků: inovace společnosti Nikon
Nikon D4 — transformující digitální data ve
snímky vynikající kvality, jemných barevných
odstínů a špičkové úrovně detailů. Dalším
důležitým vybavením fotoaparátu je 420
pixelový RGB snímač, který zprostředkovává
data exkluzivnímu pokrokovému systému
detekce motivu Nikon. Tento systém během
fotografování
fovanou
analyzuje
scénu
a
každou
fotogra­
automaticky
upravuje
zaostření, expozici a vyvážení bílé barvy
pro dosažení optimálních výsledků. Vynikající
kvalita obrazu vyžaduje v neposlední řadě
rovněž kvalitní optiku: fotoaparát Nikon D3200
spolupracuje s rozsáhlou řadou objektivů
NIKKOR, s jejichž pomocí získávají zkušení
fotografové na celém světě ty nejlepší snímky
ze svých digitálních jednookých zrcadlovek
• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR • Expoziční režim: [M], 1/50 s, f/5 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky
• Citlivost: ISO 1 600 • Předvolba Picture Control: Standardní
Nikon. Pokud sečtete všechny tyto výhody,
zcela jistě uznáte, že Nikon D3200 je excelent-
Srdcem fotoaparátu D3200
Obrazový
je nově vyvinutý obrazový
široký rozsah citlivostí až do hodnoty ISO
snímač CMOS formátu Nikon
6 400* a umožňuje pořizovat excelentní snímky
DX nabízející 24,2 milionů
i za nízké hladiny osvětlení. Hnací silou těchto
efektivních pixelů pro snímky
pokročilých technologií je rychlý a
s úžasnou úrovní detailů, které lze snadno
výkonný obvod pro zpracování
zvětšovat na velké formáty nebo podle
obrazu EXPEED 3 — stejný jako
vlastních představ upravovat pomocí výřezů.
v našem špičkovém modelu
Obrazový snímač
CMOS
4
• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5–5,6G ED VR • Expoziční režim: [A], 1/250 s, f/8 • Vyvážení bílé barvy: Zataženo • Citlivost: ISO 400 • Předvolba Picture Control: Krajina
snímač
fotoaparátu
poskytuje
ní volbou pro dosažení skvělých výsledků při
fotografování digitální jednookou zrcadlovkou.
* Rozsah citlivostí ISO lze ještě dále zvýšit na hodnotu Hi 1 (ekvivalent
ISO 12 800) pro větší možnosti za extrémně nízkých hladin osvětlení.
EXPEED 3
5
Pořízení úžasných snímků pomocí jednoduchých kroků: režim Průvodce
Jste v oblasti digitálních jednookých zrcadlovek nováčky?
Makrosnímky nebo Portréty, stačí jen vybrat režim
Fotoaparát D3200 vám usnadní pořízení snímků, po jakých
Jednoduché operace. Budete-li chtít využívat více tvůrčí
jste toužili. Režim Průvodce společnosti Nikon vás pomocí
přístup a pracovat se změkčením pozadí nebo zmrazením
jednoduchých
nastavení
pohybu, vyberte režim Pokročilé operace. Praktické vzorové
fotoaparátu, pořízení snímků, prohlížení snímků i mazání
obrázky vám poskytnou vizuální příklady výsledků, jaké
snímků.
můžete při použití daných funkcí očekávat, a pomohou vám
kroků
Budete-li
provede
chtít
procesem
například
fotografovat
za
standardních podmínek běžné motivy, jako jsou například
lépe pochopit, jak dosáhnout požadovaného účinku.
Režim Průvodce vás pomocí jednoduchých kroků provede procesem fotografování.
1 Výběr požadované
operace
2 Výběr režimu
fotografování
3 Výběr a potvrzení
programu
4Prohlédnutí výkladu
fotografických technik
Jednoduché operace
Makrosnímky
Spící tváře
Při výběru tohoto režimu fotoaparát
automaticky optimalizuje vlastní nastavení
pro pořizování snímků květin a dalších
malých objektů ve velkém měřítku.
Menu
jednoduchých
operací
6
Tento režim umožňuje diskrétně
fotografovat malé děti s potlačeným
hlukem závěrky a bez použití blesku.
• Režim Auto • Vypnutý blesk • Vzdálené objekty
• Makrosnímky • Spící tváře • Pohyblivé objekty • Krajiny
• Portréty • Noční portrét
5Zobrazení vzorového
obrázku odrážejícího
účinky provedených
nastavení
6Výběr z možností: Použití
hledáčku, Použití živého
náhledu a Záznam
videosekvencí
Pokročilé operace
Zachycení červeně západů slunce
Tento režim použijte pro získání drama­
tických snímků západů slunce. Vyvážení
bílé barvy fotoaparátu je upraveno tak,
aby zdůrazňovalo teplé barevné
odstíny západu slunce.
Menu pokročilých
operací
Zmrazení pohybu (osoby)
Pokud se objekt pohybuje, určí
fotoaparát nejvhodnější čas závěrky
pro eliminaci pohybové neostrosti.
• Změkčení pozadí • Vysoká hloubka ostrosti • Zmrazení pohybu
(osoby) • Zmrazení pohybu (vozidla) • Zobrazení tekoucí vody
• Zachycení červeně západů slunce • Pořizování jasných
snímků • Tmavé snímky (low-key) • Redukce rozmazání snímků
Změkčení pozadí
• Objektiv: AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3,5G ED VR • Expoziční režim: [A], 1/250 s, f/3,5 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky • Citlivost: ISO 100 • Předvolba Picture Control: Standardní
7
Excelentní výsledky při fotografování téměř libovolných objektů
Stejně spolehlivé výsledky při fotografování statických i akčních scén
Zaostřování s detekcí tváří
Velkoplošná zaostřovací pole
Živý náhled pro snadné ovládání a ostrý obraz
Motivové programy a další tvůrčí
možnosti: ty nejlepší výsledky
u všech běžných motivů
Portrét
Krajina
l
p
m
n
o
k
Sporty
Makro Pohodlné fotografování v režimu
živého náhledu: automatická volba
motivových programů se okamžitě
postará o správné nastavení foto­
aparátu
Děti
Noční portrét
Fotoaparát D3200 nabízí kromě režimu
Průvodce rovněž běžné, dobře známé
motivové programy. Stačí jen vybrat
některý ze šesti symbolů na voliči
expozičních režimů: Portrét, Krajina,
Děti, Sporty, Makro a Noční portrét.
Ihned poté se fotoaparát nastaví tak,
aby automaticky poskytoval optimální
výsledky při daných snímacích podmínkách. Další, tvůrčím směrem více
orientované expoziční režimy digitálních jednookých zrcadlovek nabízejí
kontrolu nad nastavením času závěrky
a clony, a to buď kombinovaně — P
(programová automatika), jednotlivě —
S (clonová automatika) a A (časová
automatika) nebo zcela nezávisle — M
(manuální expoziční režim).
r t u p
• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR • Motivový program: Děti, 1/160 s, f/5 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky
• Citlivost: Automaticky (ISO 200) • Předvolba Picture Control: Standardní
Portrét
Krajina
s v w
k n
m o
Auto*
Auto (vypnutý blesk)*
Makro
Noční portrét
Fotografujete-li s fotoaparátem D3200
v režimu živého náhledu s využitím
expozičního režimu Auto nebo Auto
(vypnutý blesk), vybírá funkce automatické volby motivových programů**
nejvhodnější
motivový
program
z následujících možností: Portrét,
Krajina, Makro a Noční portrét. Nechte
na fotoaparátu D3200, aby sám
poskytl optimální výsledky, a věnujte
více času soustředění na fotografovaný motiv.
Fotografování digitální jednookou zrcadlovkou v režimu živého náhledu je snadné.
Ať již pořizujete statické snímky nebo
zaznamenáváte videosekvence, vždy máte
k dispozici čtyři praktické volitelné režimy
činnosti zaostřovacích polí: zaostřování
s detekcí tváří, velkoplošná zaostřovací
pole, standardní zaostřovací pole a sledování objektu. Kombinace režimu sledování
objektu a režimu nepřetržitého zaostřování
(AF-F) uchovává zaostření objektu při
fotografování akčních scén.
Statické snímky rychleji: optický
­hledáček
Digitální jednooké zrcadlovky se vyznačují tím, že při fotografování vidíte přesně
totéž, co objektiv. Fotografování s využitím hledáčku zaručuje stabilnější držení
fotoaparátu, kvalitnější obraz fotogra­fo­
vaného objektu a přesnější tvorbu kompozice při fotografování krajin, portrétů
a zátiší — výhody, které vám umožní
pořídit ve správný okamžik lepší snímky.
Jednotlivá zaostřovací pole
Získejte jistotu zachycení správného
okamžiku: sériové snímání frekvencí
cca 4 obr./s
Spolehlivé, přesné a rychlé automa­
tické zaostřování: 11bodový AF systém
Při fotografování s využitím optického
hledáčku je fotografovaný objekt rychle
a přesně detekován pomocí 11bodového
AF systému. Chcete-li mít jistotu rychlého
a přesného automatického zaostřování,
vyberte automatickou volbu zaostřovacích polí a nechte všechny potřebné
úkony pro získání ostrých snímků na
systému detekce motivu. Chcete-li foto-
grafovat rychle se pohybující objekty
nebo snadno měnit kompozici snímků
při uchování zaostření fotografovaného
objektu, vyberte dynamickou volbu
zaostřovacích polí* nebo 3D sledování
objektu (11 polí)*. A pokud chcete zaostřit nějakou konkrétní část fotografovaného objektu, vyberte režim jednotlivých
zaostřovacích polí.
* Při použití kontinuálního zaostřování (AF-C) nebo automatické volby zaostřovacího režimu AF-S/AF-C (AF-A).
Pohyb, pozice a výraz vašeho objektu
mohou být nepředvídatelné a nikdy
nemůžete vědět zcela přesně, kdy dojde
k očekávanému vyvrcholení fotografované
akce. Přesně pro tyto okamžiky nabízí
fotoaparát D3200 snímací frekvenci cca
4 obr./s, která umožňuje pořízením
sérií snímků zachytit stěžejní situace při
sportovních událostech či při foto­grafo­
vání neposedných domácích zvířat a dětí
za současného využití plné výkonnosti
automatického zaostřování.
* Vybere se v případech, kdy fotoaparát rozpozná situaci
nepokrytou programy Portrét, Krajina, Makro a Noční
portrét, nebo kdy rozpozná motiv vyhovující expozičnímu
režimu Auto nebo Auto (vypnutý blesk).
** Při použití automatického zaostřování (AF).
8
9
Vše potřebné pro mistrovské snímky
Optimalizace vašich tvůrčích vizí ještě
před pořízením snímku
Inteligentní vestavěný blesk Nikon
vyklápěný v případě potřeby
automaticky do pracovní polohy*
Optický hledáček pro rychlejší
fotografování
* Při nastavení voliče expozičních režimů na režim Auto,
Portrét, Děti, Makro nebo Noční portrét.
Extrémně snadné nerušící
ovládání s využitím
inteligentních automatických
režimů
Funkce Active D-lighting:
více detailů při
extrémním osvětlení
Tato
funkce
Kompaktní rozměry
a nízká hmotnost
pro snadnou přenosnost
a vysoký komfort
S funkcí Active D-Lighting
Tvůrčí práce s pořízenými snímky
Snadné pořizování
autoportrétů a makrosnímků
— infračervené přijímače
dálkového ovládání umístěné
na přední a zadní straně
fotoaparátu
Živý náhled aktivovaný jedním
stisknutím tlačítka
Strategické rozmístění
tlačítek a ovladačů pro
snadné ovládání
Efekt miniatury
Dálkové ovládání ML-L3
(volitelné)
automaticky
odkrývá detaily ve světlech
a stínech vysoce kontrastních
Bez funkce Active D-Lighting
scén a zachycuje snímky,
Barevná skica
Selektivní barva
Vyrovnání
Prolínání snímků
které lépe odpovídají vnímání fotografované scény
lidským zrakem. Chcete-li fotografovat bez starostí,
nechte funkci Active D-Lighting zapnutou.
Vaše snímky, váš vkus: předvolby Picture Control
Pomocí těchto předvoleb můžete přizpůsobit tonalitu
Mnoho způsobů zábavy se snímky: menu retušování
a charakter pořízených snímků a Full HD videosekvencí
Fotoaparát D3200 nabízí množství funkcí pro doladění
a vtisknout jim osobitý charakter. K dispozici je šest pevných
vzhledu snímků a získání osobitých výsledků. Menu nyní
předvoleb: Standardní, Neutrální, Živé, Monochromatické,
obsahuje populární položky, jako
Portrét a Krajina. Kromě toho můžete u každé z předvoleb
ještě manuálně měnit nastavení doostření, kontrastu,
jasu, sytosti barev a barevného odstínu pro maximální
přizpůsobení výsledků vlastním požadavkům.
Integrovaný systém
redukce prachu Nikon
pro trvale čisté a brilantní
snímky
Komfortní grip
fotoaparátu
padnoucí přirozeně
do ruky
Objektivy NIKKOR špičkové kvality
s vestavěnou redukcí vibrací (VR)
10
Monochromatické
Živé
jsou
Všestranné možnosti
přehrávání
Změna
velikosti
snímku,
Barevná skica a Selektivní barva.
Nízká spotřeba energie
umožňující pořídit cca
540 snímků na jedno
nabití baterie*
Jasný a přesný 7,5 cm (3“)
LCD monitor
s cca 921 000 pixely
*Podle standardů CIPA.
Dobíjecí lithium-iontová baterie
EN-EL14 (součást dodávky)
Další položky menu retušování:
• D-Lighting • Korekce efektu červených očí • Oříznutí snímků
• Monochromatické (Černobílé, Sépiové a Kyanotypie) • Filtrové efekty
(Skylight filtr, Oteplující filtr, Filtr zesilující červenou, Filtr zesilující zelenou,
Filtr zesilující modrou, Filtr typu hvězda a Změkčovací filtr) • Vyvážení
barev • Prolínání snímků • Zpracování snímků NEF (RAW) • Rychlé
vylepšení • Vyrovnání • Korekce zkreslení • Rybí oko • Omalovánky
• Korekce perspektivy • Efekt miniatury • Úprava videosekvencí
11
Sdílejte snadno své zážitky — přesvědčte se o možnostech Full HD videosekvencí
Neuvěřitelně kvalitní snímky a videosekvence začínají u skvělých objektivů NIKKOR
Volitelný stereofonní
mikrofon ME-1
umožňuje zaznamenávat dynamický stereofonní zvuk za současné minimalizace hluku
způsobeného vibracemi objektivu během
automatického zaostřování.
Full HD
1 920 × 1 080/30p
Záznam videosekvence
zahájíte jednoduchým
stisknutím tohoto tlačítka
AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1,8G
Objektivy kompaktních rozměrů s pevnou
ohniskovou vzdáleností, jako je tento, nabízejí
překrásně neostrou reprodukci pozadí u portrétů a dovolují
pořizovat ostré snímky při fotografování z ruky — i za nízké
hladiny osvětlení.
®
Záznam úžasných videosekvencí na dosah ruky: Full HD
videosekvence (1 920 × 1 080/30p)
Fotoaparát D3200 se neomezuje pouze na pořizování
výjimečně kvalitních statických snímků. Nabízí také
skvělou funkci D-Movie s možností záznamu Full HD
videosekvencí. Společně s dalšími výhodami digitálních
jednookých zrcadlovek, jako je překrásná reprodukce
neostrých míst obrazu (bokeh), vynikající výkon za nízké hladiny osvětlení a kompatibilita
s rozsáhlou nabídkou objektivů NIKKOR tak
můžete vytvářet vlastní videosekvence
snáze a s většími tvůrčími možnostmi než
12
do­posud. Automatické zaostřování v režimu živého náhledu
s režimem nepřetržitého zaostřování (AF-F) a sledováním
objektu je plně kompatibilní se záznamem videosekvencí
D-Movie — vaše objekty tak budou stále zaostřené, i pokud
se budou pohybovat. Při záznamu videosekvencí D-Movie
je k dispozici rovněž zaostřování s detekcí tváří, což znamená,
že se nemusíte soustředit na správné zaostření tváří osob
a můžete si plně užívat vlastní pořizování
­videosekvencí. Fotoaparát D3200 zaznamenává rovněž zvuk a je vybaven funkcemi
úprav pro vyšší produktivitu při práci s video­
sekvencemi.
Při záznamu videosekvencí D-Movie pracuje
zaostřování se sledováním objektu
Tento výkonný superteleobjektiv se
zoomem a redukcí vibrací (VR II)
umožňuje přiblížit se ke vzdáleným objektům při foto­
grafování z ruky. Silný účinek stlačení perspektivy přispívá
k dynamickým snímkům. Ideální objektiv pro foto­
grafování přírody a sportu.
NIKKOR, exkluzivní značka
objektivů společnosti Nikon,
jejímž cílem je tvorba nejlepší optiky na světě, je syno­
nymem spolehlivosti, brilance a splněných požadavků
náročných fotografů. Přidejte se k tomuto společenství
a sdílejte lásku ke skvělým snímkům s fotografy na
celém světě.
Praktické funkce úprav videosekvencí
pro okamžitou postprodukci záznamů ve fotoaparátu
AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f/2,8G
AF-S DX NIKKOR 55–300 mm
f/4,5–5,6G ED VR
Kompaktní makroobjektiv s vysokou
světelností f/2,8, který je konstruován pro
fotografování malých objektů z blízkých vzdáleností.
Ideální objektiv pro pořizování snímků v životní velikosti
(1:1), vhodný rovněž pro portréty a snímky krajin.
Technologie redukce vibrací VR (Vibration
Reduction) minimalizující účinky chvění fotoaparátu
VR
Společnost Nikon využívá oproti některým jiným
značkám redukci vibrací v objektivech. Tento
systém zaručuje potlačení účinků chvění fotoaparátu
optickou cestou ještě před kontaktem obrazu vytvořeného
objektivem s obrazovým snímačem, což vede k brilantnějším snímkům a rychlejší odezvě přístroje. A protože je
stabilizace obrazu prováděna v objektivu, znamená to, že je
stabilnější rovněž obraz v hledáčku fotoaparátu a umožňuje
snazší a přesnější tvorbu kompozice.
13
Zjistěte, jak velkou míru zábavy vám může poskytnout digitální jednooká zrcadlovka
Bezdrátové ovládání fotoaparátu
pomocí chytrých zařízení
Propojení pomocí volitelného
bezdrátového mobilního
adaptéru WU-1a umožňuje
bezdrátově fotografovat
WU-1a
a odesílat snímky z fotoaparátu
D3200 na „chytrá“ zařízení*,
jako je například telefon smartphone nebo
tablet — rychlý a jednoduchý způsob sdílení
snímků prostřednictvím sociálních sítí (SNS)
nebo e-mailu. Z připojeného zařízení lze navíc
přímo ovládat spouštění závěrky fotoaparátu
D3200.
SNS,
e-mail, atd...
Optimálně rozmístěné ovládací prvky pro
snadné ovládání
9
!
1
2
3
"
#
$
4
5
%
6
&
(
7
8
V následující tabulce jsou uvedeny přibližné počty snímků, které lze uložit na
paměťovou kartu SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I o kapacitě 8 GB při různých
nastaveních kvality a velikosti obrazu. Pamatujte si, že kapacita vyrovnávací paměti se
při použití citlivostí ISO 1 600 a vyšších snižuje.
Fotoaparát D3200 je vybaven praktickým vestavěným výklopným
bleskem, ale při použití volitelných blesků se stává inspirující
záblesková fotografie ještě snazší a tvořivější. Kompaktní a lehký
blesk SB-400 nabízí i-TTL řízení záblesku a možnost osvětlení
nepřímým zábleskem pro získání přirozenějších
světelných efektů bez tvrdých stínů. Multifunkční
blesk SB-700 nabízí vynikající potenciál bezdrátového provozu více blesků s využitím systému
Blesk SB-700
kreativního osvětlení Nikon.
nasazený na
Kvalita obrazu Velikost obrazu Velikost souboru1 Počet snímků1 Kapacita
vyrovnávací
paměti2
3
NEF (RAW)+JPEG Jemný Velký (L) 31,9 MB
171
10
NEF (RAW)
JPEG Jemný
Osvětlení nepřímým zábleskem
při použití blesku SB-700
foto­aparátu
D3200
SB-400
:
;
<
* Vyžaduje specializovanou aplikaci. Aplikaci lze stáhnout z webových
stránek Google Play Store (zdarma). Kompatibilní OS: Android 2.3
(smartphone); Android 3.x (tablet).
ViewNX 2 (součást dodávky) — sada
nástrojů pro zpracování snímků
my Picturetown — inteligentní služba pro
sdílení a ukládání snímků
ViewNX 2 je praktický prostředek pro správu
snímků v počítači, který nabízí množství prak­
tických funkcí pro ukládání, procházení, úpravy
a sdílení snímků a videosekvencí.
Program umožňuje rovněž přidávat ke snímkům
štítky pro jejich pozdější rychlé vyhledání. Tento
software dodávaný s fotoaparátem nabízí široké
spektrum funkcí pro úpravy snímků, včetně
otáčení, změn
velikosti, ořezu,
vyrovnání, korekce
efektu červených
očí a dalších.
Webová stránka my Picturetown společnosti
Nikon, určená pro sdílení snímků, umožňuje
snadno ukládat, spravovat a sdílet snímky
s rodinou a přáteli po celém světě. Služba je
dostupná zdarma a umožňuje uložení až 2 GB
snímků a/nebo videosekvencí. A v případě
zaplacení doplňkového poplatku můžete rozšířit
kapacitu prostoru pro ukládání dat až na 200 GB*.
Služba je kompatibilní
rovněž s „chytrými“
zařízeními.
* Dostupnost služby a výše poplatku se
může měnit v závislosti na domovské
zemi uživatele.
http://mypicturetown.com
>
?
~
+
,
.
@
[
SB-910
Hledáčková
lupa DG-2
Okulárový adaptér DK-22
Úhlový hledáček
DR-6
^
#Tlačítko zábleskových
režimů / Tlačítko korekce
zábleskové expozice
$Mikrofon
%Funkční tlačítko
&Krytka konektorů (konektor
pro připojení příslušenství,
konektor USB a A/V, mini­
konektor HDMI, konektor
pro externí mikrofon)
(Tlačítko aretace bajonetu
) Infračervený přijímač (zadní
strana)
~ Tlačítko režimu přehrávání
+ Tlačítko menu
, Tlačítko zvětšení výřezu
snímku
- Tlačítko zmenšení výřezu
snímku / Tlačítko náhledů /
Tlačítko nápovědy
. Tlačítko změny nastavení
informací
/ Monitor
: Okulár hledáčku
; Volič dioptrické korekce
hledáčku
< Tlačítko AE-L/AF-L/Tlačítko
ochrany snímků
= Příkazový volič
> Přepínač živého náhledu
? Multifunkční volič
@ Krytka slotu pro paměťovou
kartu
[ Tlačítko OK
\ Tlačítko snímacích režimů /
Tlačítko samospouště /
Tlačítko dálkového ovládání
] Kontrolka přístupu na
paměťovou kartu
^ Tlačítko mazání
Studiové
blesky**
Sada
makroblesků
Close-up
Speedlight
Commander Kit
R1C1
SB-700
Blesky Nikon
SB-910/700/400
TTL kabel
SC-28, SC-29
Adaptér AS-15 se
synchronizačním
konektorem
SB-400
Krytka okuláru hledáčku DK-5*
OBJEKTIVY NIKKOR
Fotoaparát D3200 je
konstruován výhradně pro
použití s objektivy AF-S a AF-I
Nikkor, které jsou vybaveny
zaostřovacím motorem.
DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ GPS
A STEREOFONNÍ MIKROFON
PŘÍSLUŠENSTVÍ K TELEVIZORU
PŘÍSLUŠENSTVÍ
DIGISCOPING
Kabel HDMI**†
Adaptér Fieldscope pro
digitální jednooké
zrcadlovky FSA-L1
Zařízení GPS
GP-1
Kabelová spoušť
MC-DC2
Stereofonní mikrofon Bezdrátové dálkové
ME-1
ovládání ML-L3
†
A/V kabel EG-CP14*
Televizor**
Adaptér Fieldscope pro
digitální jednooké
zrcadlovky FSA-L2
SÍŤOVÉ ZDROJE, BATERIE A BATTERY PACKY
PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUVISEJÍCÍ S POČÍTAČEM
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
„CHYTRÁ“ ZAŘÍZENÍ
Dobíjecí lithium-iontová
baterie EN-EL14*
Wireless Mobile
Adapter Utility ††
Síťový zdroj EH-5b
Nabíječka baterií
MH-24*
Paměťové karty SD**
Adaptér PC card**
Čtečka paměťových karet SD**
Počítač**
„Chytré“ zařízení (se Bezdrátový mobilní
systémem Android)**
adaptér WU-1a
POUZDRO
Capture NX 2
† Je-li videosekvence zaznamenaná včetně stereofonního zvukového doprovodu s využitím volitelného stereofonního mikrofonu ME-1 zobrazena
na televizoru propojeném s fotoaparátem pomocí A/V kabelu, je zvukový výstup monofonní. Propojení HDMI podporuje stereofonní výstup.
† †Aplikaci lze stáhnout z webových stránek Google Play Store (zdarma).
259
18
11,9 MB
509
80
100
Střední (M)
7,4 MB
853
Malý (S)
3,8 MB
1 600
100
Velký (L) 6,2 MB
1 000
100
100
JPEG Normální
Střední (M)
3,7 MB
1 600
Malý (S)
1,9 MB
3 200
100
Velký (L) 3 MB
1 900
100
Střední (M)
1,9 MB
3 200
100
Malý (S)
1 MB
6 300
100
JPEG Základní
1 Všechny hodnoty jsou přibližné. Výsledky se liší v závislosti na typu paměťové karty,
nastavení fotoaparátu a zaznamenávaném motivu.
2 Maximální počet snímků, které lze uložit ve vyrovnávací paměti při použití citlivosti ISO
100. Tento počet se snižuje při použití redukce šumu pro dlouhé expozice nebo při aktivní
automatické korekci zkreslení.
3 Velikost obrazu platí pouze pro snímky ve formátu JPEG. Velikost obrazu snímků ve formátu
NEF (RAW) nelze změnit. Velikost souboru je celková velikost souborů NEF (RAW) a JPEG.
Schválené typy paměťových karet
Paměťové karty SD
Paměťové karty SDHC2
Paměťové karty
SDXC 3
SanDisk
2 GB1
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB
Toshiba
2 GB1
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB
Panasonic
2 GB1
4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB,
16 GB, 24 GB, 32 GB
48 GB, 64 GB
Lexar Media
2 GB 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
—
2 GB1
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
—
Platinum II
1
Professional
2 GB1
Video v rozlišení Full HD —
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB
—
4 GB, 8 GB, 16 GB
—
1 Pokud chcete používat kartu se čtečkou paměťových karet nebo
jiným zařízením, zkontrolujte, zda toto zařízení podporuje paměťové
karty o velikost 2 GB.
USB kabel UC-E17*/UC-E6
Konektor pro připojení
síťového zdroje EP-5A
20,4 MB
Pro použití ve fotoaparátu D3200 byly testovány a schváleny následující paměťové
karty SD. Pro záznam videosekvencí jsou doporučeny paměťové karty s rychlostí
zápisu třídy 6 nebo rychlejší. Při použití paměťových karet s menší rychlostí zápisu
může docházet k neočekávanému ukončení záznamu videosekvence.
Gumová očnice DK-20*
\
]
/
1Volič expozičních režimů
2Tlačítko záznamu video­
sekvence
3Tlačítko informací
4Tlačítko korekce expozice /
Tlačítko nastavení clony /
Tlačítko korekce zábleskové
expozice
5Tlačítko spouště
6Hlavní vypínač
7Infračervený přijímač
(přední strana)
8Pomocné světlo AF /
kontrolka samospouště /
reflektor předblesku proti
červeným očím
9Sáňky pro upevnění
příslušenství (např. blesku)
!Vestavěný blesk
"Reproduktor
BLESKY
Okulárové korekční čočky
DK-20C (–5 až +3 m-1)
—
Velký (L) PŘÍSLUŠENSTVÍ K HLEDÁČKU
)
Osvětlení přímým zábleskem
Přehled systému
=
14
Kapacita paměťových karet
Blesky Nikon — jednoduše brilantní
Polotuhé pouzdro
CF-DC2
ViewNX 2*
*Dodávané příslušenství
**Nejedná se produkty společnosti Nikon
2 Pokud chcete používat kartu se čtečkou paměťových karet nebo
jiným zařízením, zkontrolujte, zda toto zařízení podporuje standard
SDHC. Fotoaparát podporuje standard UHS-I.
3 Pokud chcete používat kartu se čtečkou paměťových karet nebo
jiným zařízením, zkontrolujte, zda toto zařízení podporuje standard
SDXC. Fotoaparát podporuje standard UHS-I.
Poznámka: Jiné typy paměťových karet nebyly testovány. Podrobnosti
o výše uvedených paměťových kartách získáte od jejich výrobce.
15
Specifikace digitální jednooké zrcadlovky Nikon D3200
Typ
Typ
Upevňovací bajonet
Efektivní obrazový úhel
Počet efektivních pixelů
Počet efektivních pixelů
Obrazový snímač
Obrazový snímač
Celkový počet pixelů
Systém redukce prachu
Digitální jednooká zrcadlovka
Bajonet Nikon F (s AF kontakty)
Ekvivalentní objektivu s cca 1,5násobkem ohniskové vzdálenosti u kinofilmu (formát
Nikon DX)
24,2 milionů
Snímač CMOS 23,2 × 15,4 mm
24,7 milionů
Čištění obrazového snímače, referenční data pro funkci odstranění prachu ze snímku
(vyžaduje volitelný software Capture NX 2)
Ukládání snímků
Velikost obrazu (v pixelech) 6 016 x 4 000 (L), 4 512 x 3 000 (M), 3 008 x 2 000 (S)
Formát souborů
• NEF (RAW): 12 bitů, komprimované • JPEG: standardní algoritmus JPEG
s volitelnou kompresí Jemný (cca 1:4), Normální (cca 1:8) a Základní (cca 1:16)
• NEF (RAW)+JPEG: záznam snímku současně ve formátech NEF (RAW) a JPEG
Systém Picture Control Předvolby Standardní, Neutrální, Živé, Monochromatické, Portrét a Krajina; možnost
modifikace parametrů zvolené předvolby
Paměťová média
Paměťové karty SD (Secure Digital), paměťové karty SDHC a SDXC s podporou UHS-I
Systém souborů
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif
(Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge
Hledáček
Hledáček
Pevně vestavěný optický člen pentamirror
Obrazové pole
Cca 95 % obrazu vertikálně a 95 % obrazu horizontálně
Zvětšení
Cca 0,8× (objektiv 50 mm f/1,4 zaostřený na nekonečno, −1 m -1)
Předsunutí výstupní
18 mm (−1 m -1; od vrcholu oční čočky okuláru hledáčku)
pupily okuláru
Dioptrická korekce
–1,7 až +0,5 m -1
Zaostřovací matnice
Čirá matnice typu B BriteView Clear Matte Mark VII
Zrcadlo
Automaticky vratné
Clona objektivu
Elektronicky řízená automatická irisová clona
Objektiv
Kompatibilní objektivy
Automatické zaostřování v kombinaci s objektivy AF-S a AF-I; automatické zaostřování
není dostupné s ostatními objektivy typu G a D, objektivy AF (objektivy IX-NIKKOR
a objektivy pro F3AF nelze na fotoaparátu použít) a objektivy AI-P;
objektivy bez CPU lze používat pouze v expozičním režimu M a bez měření expozice
Elektronický dálkoměr lze použít u objektivů se světelnosti f/5,6 a vyšší
Závěrka
Typ
Elektronicky řízená štěrbinová závěrka s vertikálním chodem
Rozsah časů
1/4 000 až 30 s v krocích po 1/3 EV; Bulb (B), Time (T) (vyžaduje volitelné bezdrátové
dálkové ovládání ML-L3)
Synchronizační čas pro X=1/200 s; synchronizace s časy závěrky 1/200 s a delšími
práci s bleskem
Snímací režimy
Snímací režimy
8 (jednotlivé snímky), s (sériové snímání), E (samospoušť), " (dálkové ovládání se
zpožděním), # (dálkové ovládání s rychlou reakcí), J (tichá expozice)
Snímací frekvence
Max. 4 obr./s (manuální zaostřování, expoziční režim S nebo M, čas závěrky 1/250
s nebo kratší, všechny ostatní funkce nastaveny na výchozí hodnoty)
Samospoušť
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 až 9 snímků
Expozice
Měření expozice
TTL měření expozice pomocí 420pixelového RGB snímače
Režimy měření expozice • Měření Matrix: 3D Color Matrix II (objektivy typu G a D); Color Matrix II (ostatní objektivy s vestavěným CPU) • Integrální měření se zdůrazněným středem: 75 % citlivosti je
soustředěno do kruhové plošky o průměru 8 mm ve středu obrazového pole • Bodové
měření: Měří kruhovou plošku o průměru 3,5 mm (cca 2,5 % obrazového pole) v místě
zvoleného zaostřovacího pole
Pracovní rozsah
• Měření Matrix a Integrální měření se zdůrazněným středem: EV 0 až EV 20
(ISO 100, objektiv f/1,4 , 20 °C) • Bodové měření: 2 až 20 EV
Propojení expozimetru
CPU
Režimy
Plně automatické režimy (i Auto, j Auto [vypnutý blesk]), motivové programy
(k portrét, l krajina, p děti, m sporty, n makro; o noční portrét), programová
automatika s flexibilním programem (P); clonová automatika (S); časová automatika (A);
manuální expoziční režim (M)
Korekce expozice
–5 EV až +5 EV v krocích po 1/3 EV
Expoziční paměť
Naměřené hodnoty jasu lze uložit do paměti stisknutím tlačítka A (L )
Citlivost ISO
ISO 100 až 6 400 v krocích po 1 EV; lze nastavit na cca 1 EV nad hodnotu ISO 6 400
(doporučený expoziční index) (ekvivalent ISO 12 800); automatická regulace citlivosti ISO
Funkce Active D-Lighting Zapnuto, Vypnuto
Zaostřování
Automatické zaostřování AF modul Nikon Multi-CAM 1000 s TTL fázovou detekcí, 11 zaostřovacími poli (včetně
jednoho křížového snímače) a pomocným světlem AF (pracovní rozsah
cca 0,5–3 m)
Pracovní rozsah
–1 až +19 EV (ISO 100; 20 °C)
Zaostřovací režimy
• Automatické zaostřování (AF): Jednorázové zaostření (AF-S); Kontinuální zaostřování
(AF-C); Automatická volba režimu AF-S/AF-C (AF-A); Automatická aktivace prediktivního
zaostřování v závislosti na stavu fotografovaného objektu • Manuální zaostřování (MF):
lze použít elektronický dálkoměr
Zaostřovací pole
11 volitelných zaostřovacích polí
Režimy činnosti
Jednotlivá zaostřovací pole, dynamická volba zaostřovacích polí, automatická volba
zaostřovacích polí zaostřovacích polí, 3D sledování objektu (11 polí)
Blokování zaostření
Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím tlačítka spouště do poloviny
(jednorázové zaostření) nebo stisknutím tlačítka A (L )
Blesk
Vestavěný blesk
i, k, p, n, o: Automatická aktivace blesku s automatickým vyklopením do pracovní
polohy; P, S, A, M: Manuální vyklopení do pracovní polohy pomocí tlačítka
Směrné číslo
Cca 12; 13 v manuálním zábleskovém režimu (m, ISO 100, 20 °C)
Řízení záblesku
• TTL: i-TTL řízení záblesku pomocí 420pixelového RGB snímače v kombinaci
s vestavěným bleskem a blesky SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 a SB-400;
i-TTL vyvažovaný vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky při použití měření
expozice Matrix a integrálního měření se zdůrazněným středem, standardní i-TTL
záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky při použití bodového měření
Zábleskové režimy
Automatická aktivace blesku, automatická aktivace blesku s redukcí efektu červených
očí, automatická aktivace blesku včetně synchronizace s dlouhými časy závěrky, automatická aktivace blesku včetně synchronizace s dlouhými časy závěrky a redukce efektu
červených očí, doplňkový záblesk, redukce efektu červených očí, synchronizace
s dlouhými časy, synchronizace s dlouhými časy včetně redukce efektu červených očí,
synchronizace na druhou lamelu včetně synchronizace s dlouhými časy, synchronizace
na druhou lamelu, vypnuto
Korekce zábleskové
–3 EV až +1 EV v krocích po 1/3 EV
expozice
Indikace připravenosti
Svítí po plném nabití vestavěného blesku a volitelných blesků; bliká po vyzáření záblesku
k záblesku na plný výkon
Sáňky pro upevnění
Standardní sáňky ISO 518 se středovým kontaktem, datovými kontakty a aretací
příslušenství
Systém kreativního
Podpora pokrokového bezdrátového osvětlení s blesky SB-910, SB-900, SB-800
osvětlení Nikon (CLS) a SB-700 jako blesky Master a blesky SB-600 a SB-R200 jako blesky Remote, resp.
s řídicí jednotkou SU-800; podpora přenosu hodnoty barevné teploty záblesku do těla
fotoaparátu v kombinaci se všemi blesky systému CLS
Synchronizační konektor Adaptér AS-15 se synchronizačním konektorem (volitelné příslušenství)
Vyvážení bílé barvy
Vyvážení bílé barvy
Automaticky, Žárovkové světlo, Zářivkové světlo (7 typů), Přímé sluneční světlo, Blesk,
Zataženo, Stín, Manuální nastavení; všechny předvolby kromě manuálního nastavení lze
jemně vyvážit
Živý náhled
Zaostřovací režimy
• Automatické zaostřování (AF): Jednorázové zaostření (AF-S); Nepřetržité zaostřování
(AF-F); • Manuální zaostřování (MF)
Režimy činnosti
Zaostřování s detekcí tváří, Velkoplošná zaostřovací pole, Standardní zaostřovací
zaostřovacích polí pole, Sledování objektu
Automatické zaostřování Automatické zaostřování s detekcí kontrastu v libovolném místě obrazového pole (při
použití režimu Zaostřování s detekcí tváří nebo Sledování objektu volí fotoaparát místo
zaostření automaticky)
Květen 2012
Navštivte webovou stránku společnosti Nikon Europe na adrese:
NIKON spol. s r.o. K Radotínu 15, 156 00 Praha 5, Česká republika www.nikon.cz
cs
Tištěno v Nizozemsku Kód č. 6CC12050 (1205/A)K
2012
Automatická volba
K dispozici v expozičních režimech i a j
motivových programů
Videosekvence Měření expozice
TTL měření expozice pomocí obrazového snímače
Režimy měření expozice Matrix
Velikost obrazu (v pixelech) • 1 920 × 1 080, 30p (progresivní)/25p/24p, H vysoká/normální kvalita • 1 280 × 720,
a snímací frekvence 60p/50p, H vysoká/normální kvalita • 640 × 424, 30p/25p, H vysoká/normální kvalita
Snímací frekvence 30p (přesná snímací frekvence je 29,97 obr./s) a 60p (přesná snímací
frekvence je 59,94 obr./s) jsou k dispozici při použití režimu videovýstupu NTSC; snímací
frekvence 25p a 50p jsou k dispozici při použití režimu videovýstupu PAL; přesná snímací frekvence při použití nastavení 24p je 23,976 obr./s
Formát souborů
MOV
Komprese videa
Pokročilé kódování videa H.264/MPEG-4
Formát záznamu zvuku Lineární PCM
Zařízení pro záznam zvuku Vestavěný monofonní nebo externí stereofonní mikrofon; regulace citlivosti
Citlivost ISO
ISO 200 až 6 400; lze nastavit rovněž na cca 1 EV nad hodnotu ISO 6 400 (ekvivalent
ISO 12 800)
Monitor
Monitor
7,5cm/3“ TFT LCD monitor s cca 921 000 pixely (VGA), pozorovacím úhlem 160°;
zobrazením cca 100 % obrazového pole a regulací jasu
Přehrávání
Přehrávání
Jednotlivé snímky a náhledy (4, 9 nebo 72 snímků; přehrávání podle kalendáře), zvětšení
výřezu snímku, videosekvence, prezentace snímků a videosekvencí, zobrazení
histogramů, indikace nejvyšších jasů, automatické otáčení snímků a textové komentáře
ke snímkům (v délce max. 36 znaků)
Rozhraní
Rozhraní USB
Hi-Speed USB
Videovýstup
NTSC, PAL
Výstup HDMI
Minikonektor HDMI typu C
Konektor pro připojení
Kabelová spoušť MC-DC2 (dostupná samostatně), jednotka GPS GP-1 (dostupná
příslušenství
samostatně)
Zvukový vstup
Stereofonní konektor mini jack (průměr 3,5 mm)
Podporované jazyky
Podporované jazyky
Arabština, čínština (zjednodušená a tradiční), čeština, dánština, holandština, angličtina,
finština, francouzština, němčina, řečtina, hindština, maďarština, indonéština, italština,
japonština, korejština, norština, polština, portugalština (portugalská a brazilská), rumunština,
ruština, španělština, švédština, thajština, turečtina, ukrajinština
Napájení
Baterie
Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL14
Síťový zdroj
Síťový zdroj EH-5b; vyžaduje konektor pro připojení síťového zdroje EP-5A (dostupný
samostatně)
Stativový závit
Stativový závit
1/4“ (ISO 1222)
Rozměry/hmotnost
Rozměry (Š × V × H) Cca 125 × 96 × 76,5 mm
Hmotnost
Cca 505 g (včetně baterie a paměťové karty, ale bez krytky těla);
cca 455 g (pouze tělo fotoaparátu)
Provozní podmínky
Teplota
0 až 40 °C
Vlhkost
Relativní vlhkost pod 85 % (bez kondenzace)
Příslušenství
Dodávané příslušenství Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL14, nabíječka baterií MH-24, krytka okuláru
(může se lišit v závislosti na hledáčku DK-5, gumová očnice DK-20, kabel USB UC-E17, A/V kabel EG-CP14,
zemi nebo regionu prodeje) popruh AN-DC3, krytka těla BF-1B, krytka sáněk pro upevnění příslušenství BS-1,
disk CD-ROM se softwarem ViewNX 2
• Microsoft, Windows a Windows 7 jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. • Macintosh a QuickTime jsou ochranné známky resp. registrované
ochranné známky společnosti Apple Inc. v USA a dalších zemích. • Loga SD, SDHC a SDXC jsou ochranné známky
organizace SD Card Association. • PictBridge je ochranná známka. • HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multi­media Interface jsou registrované ochranné známky, resp. ochranné známky společnosti HDMI Licensing,
LLC. • Google, Android a Google Play Store jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti
Google Inc. • Názvy ostatních produktů a značek jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
příslušných vlastníků. • Obrázky v hledáčcích, na displejích a monitorech znázorněné v této brožuře jsou simulované.
Download

Stáhněte si brožuru