18.09.2014 TARİHİNDE YAPILAN UKOME TOPLANTISI GÜNDEM VE KARARLARI
1.GÜNDEM
İLGİ: Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 24.07.2014 Tarih ve 2014/02- 05 Sayılı Kararı.
RAPOR: Türkoğlu Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Direksiyon Eğitim ve Sınav Parkuru konulu yazısı incelenmiş olup;
31/07/2011 tarih ve 28370 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2012/16 nolu Başbakanlık Genelgesi ile 2011-2020 yılları arasında
uygulanacak 10 yıllık Trafik Güvenliği Eylem Planında; “direksiyon eğitimi dersi sınavlarının Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu
Direksiyon Eğitim Dersi Sınav Yönergesinin 6’ıncı maddesi ikinci fıkrası (b) bendinde özellikleri belirtilen sınav güzergahında
yapılması gerektiği” belirtilmektedir. Bu bağlamda Türkoğlu ilçesi PTT Müdürlük binası önünden başlayarak Atatürk Caddesini
takiben D 825 Türkoğlu-Kahramanmaraş anayolu boyunca devam edip Kılılı Mahallesinde bulunan sinyalizasyondan Kazım
Karabekir Caddesi Hatice Zekeriya TANRIVERDİ Kuran Kursundan Abdulhamithan Bulvarından Arif BALDUK caddesine dönüp D
825 nolu anayoldan Gaziosmanpaşa Mahallesi İstiklal Caddesinden Kaymakamlık Binası önünden başlangıç noktasından itibaren
toplam 11.5 km olan alanın, sınav günlerinde gerekli güvenlik önlemleri alınması şartı ile Eğitim ve Sınav Parkuru güzergahı olarak
belirlenmesi uygun bulunmuştur.
KARAR: Alt Komisyon raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.GÜNDEM
İLGİ: Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 24.07.2014 Tarih ve 2014/02-06 Sayılı Kararı.
RAPOR: Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Trafik Düzeni ve Güvenliği hakkındaki yazının incelenmesi neticesinde; ekli krokide
belirtildiği üzere Adnan Menderes Bulvarından başlayarak Emniyet Caddesi, Hamza Akbaş Caddesi ve Hacı Ali Güler caddesinde ring
yapacak şekilde tek yön olması, gidiş yönü istikametine göre yolun sağ tarafının ücretli otopark için ihale edilmesi, yolun sol tarafının
araç park yasağı getirilmesi uygun bulunmuştur.
KARAR: Alt Komisyon raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.GÜNDEM
İLGİ: Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 24.07.2014 Tarih ve 2014/2-22,23 Sayılı Kararları.
RAPOR: 125nolu Kara Elbistan Özel Halk Otobüsü Kooperatifi ile 28 nolu Elbistan Şehir içi Halk otobüsleri kooperatiflerinin yeni hat
talebi incelenmesi neticesinde; talep edilen yeni güzergâh verildiği takdirde belediye otobüslerinin gelirinde düşüş olacağından,
hattın ihale yolu ile kiralama yapılmaması durumunda kamu zararı yaşanacağından ve diğer toplu taşıma grupları arasında haksız
rekabet yaşanacağından, 125 nolu Kara Elbistan Özel Halk Otobüsü Kooperatifi ve 28 nolu Elbistan Şehir içi Halk otobüsleri
kooperatiflerinin yeni hat talepleri uygun bulunmamıştır.
KARAR: Alt Komisyon raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.GÜNDEM
İLGİ: Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 24.07.2014 Tarih ve 2014/02-40 Sayılı Kararı.
RAPOR: Ahmet HOROZ, Ali GÜNEŞ, Mahmut ÇAKIR, Durmuş ÇAKIR ve İsmet DELİCE İlimiz Nurhak İlçesinde şehir içi toplu
taşımacılık yapabilmek için (H) veya (M) plaka talepleri, yapılan incelemeler neticesinde Nurhak ilçesi içerisinde herhangi bir ticari
plakanın bulunmamasından dolayı 3 adet (H) plakanın ihale yolu ile verilmesi uygun bulunmuştur.
KARAR: Alt Komisyon raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.GÜNDEM
İLGİ: Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 24.07.2014 Tarih ve 2014/2-45 Sayılı Kararı.
RAPOR: Veysel ORTAÇ’ ın Pazarcık İlçesinden 20.11.2013 tarih ve 2013/53/4 sayılı İhale Komisyon kararı ile İşletmeciliğini
kiraladığı, 2 Nolu Özel Halk Otobüsü hattında çalıştırmak üzere araç alabilmesi için tarafına ( H ) plaka verilmesi talebi, ihale
şartnamesinin detaylı incelenmesi ve değerlendirilmesi için alt komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun bulunmuştur.
KARAR: Alt Komisyon raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.GÜNDEM
İLGİ: 24.07.2014tarih ve 14075914 takip nolu dilekçe
TEKLİF: Mustafa KAYIŞLI ’nın Adana yolu üzeri 4. km kasis talebi.
KARAR: Adana servis yolu üzeri 4. km kasis talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.
7.GÜNDEM
İLGİ:18.08.2014 Tarih ve 4371 sayılı dilekçe
TEKLİF: Hasancıklı Mahalle muhtarı Ali AKKIL’ ın Hasancıklı İlkokulu ve Hasancıklı Camii önü kasis talebi
KARAR: Hasancıklı İlkokulu ve Hasancıklı Camii önü 1 adet plastik kasis yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
8.GÜNDEM
İLGİ:25.08.2014 Tarih ve 08146979 takip nolu dilekçe
TEKLİF: Abdulhamithan Mahallesi muhtarı Hacı Osman Kayran’ ın Abdulhamithan mah. Katip Çelebi cad. Kocatepe ilkokulu önü
kasis talebi
KARAR: Abdulhamithan Mahallesi Kâtip Çelebi cad. Kocatepe İlkokulu önü kasis talebinin reddine; Kocatepe ilkokulu önü yaya
geçidi ve uyarı levhalarının konulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
9.GÜNDEM
İLGİ:03.09.2014 Tarih ve 09147298 takip nolu dilekçe
TEKLİF: Habibe GÜMÜŞER Anaokulu müdürü Gaffar Polat ‘ın Habibe GÜMÜŞER Anaokulu önü kasis talebi
KARAR: Habibe GÜMÜŞER Anaokulu ön cephesinde yapılmakta olan kavşak düzenlemesi ile trafiğin kontrollü akışı sağlandığından
kasis talebinin reddine; söz konusu okulun bahçe kapısı önü levha ve yaya geçidi çalışmalarının yapılmasına oy birliği ile karar
verilmiştir.
10.GÜNDEM
İLGİ:01.09.2014 Tarih ve 4935 sayılı dilekçe
TEKLİF: Karamanlı Mahallesi muhtarı Ziya ÇETİNASLAN’ ın Fatih ŞEKKELİ İlköğretim okulu ön ve arka kapısı kasis talebi
KARAR: Fatih ŞEKKELİ İlköğretim Okulu kasis talebinin incelenmesi için alt komisyona havale edilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir
11.GÜNDEM
İLGİ: 23.06.2014 Tarih ve 1534 sayılı dilekçe
TEKLİF: Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ nün Zübeyde Hanım Anaokulu önü kasis talebi
KARAR: Bağlarbaşı Mahallesi Yavuz Selim Caddesi Zübeyde Hanım Anaokulu önü asfalt kasis ve yaya geçidi çalışmalarının
yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
12.GÜNDEM
İLGİ: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Teklifi
TEKLİF: Ulaşım Planlama Müdürlüğü’ nün Andırın Terminal kavşağı düzenleme çalışması
KARAR: Ulaşım Planlama Müdürlüğü’ nün Andırın Terminal kavşağı düzenleme çalışmasının kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
Ek: 1 adet kroki
13.GÜNDEM
İLGİ: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Teklifi
TEKLİF: Mimar Sinan Mahallesi Arnelia Alışveriş Merkezi kavşağı doğusundaki 50043. Sokakta bulunan 7m’ lik bağlantı yolunun iniş
yönünde tek yön olarak belirlenmesi talebi
KARAR: Mimar Sinan Mahallesi Arnelia Alışveriş Merkezi kavşağı doğusundaki 50043. Sokakta bulunan 7m’ lik bağlantı yolunun iniş
yönünde tek yön çalışmasının kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
14.GÜNDEM
İLGİ: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Teklifi
TEKLİF: Ali Sezai Efendi caddesi Arasa camii ön cephesinden Derepazarı’na inen 10m’lik yolun refüj adası yapılarak kasisin
kaldırılması ve toplu taşıma araçlarına sağa katılımın serbest olması talebi
KARAR: Ali Sezai Efendi caddesi Arasa camii ön cephesinden Derepazarı’na inen 10m’lik yolun refüj adası yapılarak kasisin
kaldırılması ve toplu taşıma araçlarına sağa katılımın serbest olması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir
15.GÜNDEM
İLGİ:12.08.2014 Tarih ve 1315 sayılı dilekçe
TEKLİF: Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanlığı’nın (M) Plakalı Orman ve Evliya dolmuşlarından 12.000,00 TL; Hastane, Fatih ve Yavuz
dolmuşlarından 15.000,00 TL olarak alınan devir ücretlerinin 5.000,00 TL ya da 7.000,00 TL olarak belirlenmesi talebi
KARAR: Konunun Büyükşehir Belediye meclisine havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.
16.GÜNDEM
İLGİ:12.08.2014 Tarih ve 1323 sayılı dilekçe
TEKLİF: Pazarcık Belediye Başkanlığı’nın daha önce sivil 1,00 TL, öğrenci 0,50 TL olan şehir içi dolmuş ücretlerinin sivil 1,50 TL
öğrenci 1 TL olarak belirlenmesi talebi
KARAR: Konunun incelenmesi için alt komisyona havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.
17.GÜNDEM
İLGİ:02.09.2014 Tarih ve 4896 sayılı dilekçe
TEKLİF: S.S. 108nolu İğde Mot. Taş. Koop. Başkanı Durmuş Üzüm’ ün Elbistan’ da mevcut güzergâhları üzerinde bulunan Kara
Elbistan Devlet Hastanesine giriş yapma talebi
KARAR: S.S. 108nolu İğde Mot. Taş. Koop. Başkanı Durmuş Üzüm’ ün Elbistan’ da mevcut güzergâhları üzerinde bulunan Kara
Elbistan Devlet Hastanesine giriş yapma talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.
18.GÜNDEM
İLGİ:03.09.2014 Tarih ve 5057 sayılı dilekçe
TEKLİF: Mehmet Polat ve Habip Circi’nin Afşin-Tanır Mahallesi arası taşımacılık yapan minibüslerdeki ücret tarifesinin yeniden
düzenlenmesi talebi
KARAR: Konunun incelenmesi için alt komisyona havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.
19.GÜNDEM
İLGİ: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Teklifi
TEKLİF: Toplu Taşıma Müdürlüğü’ nün ilçeler ve beldeler arası yolcu taşımada ücret tarifesinin belirlenmesi talebi
KARAR: Konunun incelenmesi için alt komisyona havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.
20.GÜNDEM
İLGİ: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Teklifi
TEKLİF: Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın; plaka devir işlemlerinin UKOME kararları ile yapılması zaman açısından mağduriyet
oluşturmakta olduğundan, bu mağduriyetin giderilmesi için, plaka devir işlemlerinde yetkinin Ulaşım Dairesi Başkanlığına verilmesi
talebi
KARAR: Plaka devir işlemlerinde, plaka iptal işlemlerinde ve zayi kaydı olan plaka işlemlerinde yetkinin Ulaşım Dairesi
Başkanlığının Daire Başkanı ve UKOME Müdürüne verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.GÜNDEM
İLGİ: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Teklifi
TEKLİF: Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın; ilçelerdeki plaka devir işlemlerinde alınan devir ücretlerinin, nüfus, araç sayıları, rant
değerleri ve gelir dağılımı gibi etkenler göz önünde bulundurularak, merkez ilçede uygulanan ücret tarifesi üzerinden her ilçeye göre
belirlenen kat sayılarla yeniden değerlendirilmesi talebi
Elbistan
:0,8
Afşin, Göksun, Pazarcık, Türkoğlu
: 0,5
Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Nurhak
: 0,2
KARAR: Konunun Büyükşehir Belediye meclisine havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.
22.GÜNDEM
İLGİ: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Teklifi
TEKLİF: Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın; (S) ve (J) plakalı araçlar hakkında, “bulunduğu il/ilçe veya plaka aldığı il/ilçede personel yada
öğrenci taşımacılığı yapabilirler; ancak ilçede ikamet edip il merkezindeki okullarda eğitim gören öğrencileri getirip götürebilirler”
olarak yeni bir kıstasın belirlenmesi talebi
KARAR: (S) ve (J) plakalı araçlar hakkında, “bulunduğu il/ilçe veya plaka aldığı il/ilçede personel yada öğrenci taşımacılığı
yapabilirler; ancak ilçede ikamet edip il merkezindeki okullarda eğitim gören öğrencileri getirip götürebilmelerine oy birliği ile karar
verilmiştir.
23.GÜNDEM
İLGİ: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Teklifi
TEKLİF: Terminaller ve Otoparklar Şube Müdürlüğünün “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Karayolu üzeri Park Yerleri ve
Otopark İşletme” yönetmeliğinin değerlendirilmesi talebi
KARAR: Konunun incelenmesi için alt komisyona havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.
24.GÜNDEM
İLGİ: 20.08.2014 Tarih ve 1458 sayılı dilekçe
TEKLİF: Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ nün Ertuğrul Gazi mah. Mükremin Halil caddesinin çift yönlü yol üzeri parklanma
sebebi ile oluşan trafik probleminin yolun geliş ya da gidiş istikametinde park yasağı levha ve işaretlerle çözümlenmesi talebi
KARAR: Ertuğrul Gazi mah. Mükremin Halil caddesinin iniş istikametinde sol tarafın park yasağı getirilmesi oy birliği ile kabul
edilmiştir
25.GÜNDEM
İLGİ: 16.07.2014 Tarih ve 3377 Sayılı dilekçe
TEKLİF: Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün Pazarcık ilçesi Direksiyon Uygulama Sınav güzergahının Pazarcık YBOO
girişinden Pınarbaşı Mobilya istikametinde K.Maraş- Malatya karayoluna inerek, yol boyunca devam edip İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünün bulunduğu bölgeden U dönüşü ile tekrar ilçe merkezi içinden geçen karayolu boyunca, Pınarbaşı Mobilyanın
bulunduğu bölgedeki dönel kavşaktan geri dönerek hemzemin geçitten sonra sağa dönüş ile YBOO’ nun önü olarak belirlenmesi
talebi
KARAR: Konunun incelenmesi için alt komisyona havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.
26.GÜNDEM
İLGİ: 16.07.2014 Tarih ve 1036 Sayılı dilekçe
TEKLİF: Ramazan BAYARÇELİK’ in Pazarcık 59 Nolu Kartalkaya Dolmuş Kooperatifi bünyesinde şehir içinde toplu taşımacılık
yapabilmek için 7 araçlık (M) plaka talebi
KARAR: Pazarcık 59Nolu Kartalkaya Dolmuş Kooperatifi, ticari plakaların 2886 Devlet İhale kanununa göre sadece ihale yolu ile
verildiğinden, 7 araçlık (M) plaka talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.
27.GÜNDEM
İLGİ:26.08.2014Tarih ve 1533 Sayılı dilekçe
TEKLİF: Ahmet SAYLAK’ ın 13.02.2012 tarih ve 2012/02-03 sayılı İl Trafik Komisyonu kararı ile Öz Yavşan Ltd.Şti. bünyesinde
kiralık olarak çalıştığı 46K0899 (K) plaka hakkının iptal edildiğini, Kahramanmaraş İdare Mahkemesinin 2013/253 Esas No ve
2014/699 no’lu kararı ile İl Trafik Komisyonu kararının iptal edildiğini (K) plaka hakkının yeniden verilmesi talebi.
KARAR: Konunun incelenmesi için alt komisyona havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.
28.GÜNDEM
İLGİ:07.08.2014 Tarih ve 1267 Sayılı dilekçe
TEKLİF: Necdet YİNANÇ Elbistan Belediye Başkanlığının 13.09.1989 tarih ve 1989/805 sayılı kararı ile Taşkömürü İşletmeleri
Siteler hattında çalışmak üzere adına hat tahsis edildiğini, söz konusu hatta çalışırken 46 ED 841 Plakalı aracı ile 1990 yılında kaza
yaptığını söz konusu hattı yeniden aktif hale geçirme talebi.
KARAR:06.03.2013 Tarih ve 2013/03-131 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren Dolmuş ve Otobüsler Yönetmeliği’nin 1.
Maddesinde “Kira süresi 1 yıllık olup;her yılın ocak ayında ruhsatlarına vize yaptırmayanların ruhsat ve kira sözleşmeleri iptal
edilir.” olarak belirtilmektedir. Bu maddeye göre söz konusu hattın yeniden aktif hale geçirme talebinin reddine oy birliği ile karar
verilmiştir
29.GÜNDEM
İLGİ:11.08.2014 Tarih ve 1310 Sayılı dilekçe
TEKLİF: ÇKR Kahramanmaraş Turz.Taş.Tem.Gıda San. Ve Tic.Ltd.Şti’nin 46 HS 918, 46 HS 357, 46 HS 480, 46 HS 258, 46 HS 458, 46
HS 587, 46 HS 992, 46 LT 895, 46 PF 635 ve 46 PF 621 plakalı araçlarını minibüse çevirerek, Gaziantep-Kahramanmaraş arasında
yolcu taşımacılığı yapabilmek için D4 yetki belgesi talebi.
KARAR: ÇKR Kahramanmaraş Turz.Taş.Tem.Gıda San. Ve Tic.Ltd.Şti’nin Gaziantep-Kahramanmaraş arasında yolcu taşımacılığı
yapabilmek için D4 yetki belgesi alabilme talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.
30.GÜNDEM
İLGİ:20.08.2014 Tarih ve 1453 Sayılı dilekçe
TEKLİF: Ekinözü Turz. Taş. Tem. Ltd. Şti. 03.07.2009 tarih ve 2009/04-04 sayılı İl Trafik Komisyonu kararı ile Ekinözü, Elbistan,
Kahramanmaraş hattında tarifeli yolcu taşımacılığı hattından çekildiklerini, Ekinözü, Elbistan, Kahramanmaraş güzergahında
yeniden düzenli yolcu taşımacılığı yapma talebi
KARAR: Ekinözü Turz. Taş. Tem. Ltd. Şti. Ekinözü, Elbistan, Kahramanmaraş güzergahında yeniden düzenli yolcu taşımacılığı yapma
talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.
31.GÜNDEM
İLGİ:10.09.2014 Tarih ve 5395 Sayılı dilekçe
TEKLİF: Ali ÇİFTÇİ, Hüseyin TOPAK ve Ali KAYA Elbistan Belediye Başkanlığının 21.04.2009 tarih ve 2009/145 sayılı kararı ile 7
araçlık CAN Taksi Durağı adı altında taksi durağı açmalarına izin verildiğini ancak Elbistan Belediyesinden gelen durak listesinde
isimlerinin olmadığı ve duraklarının isminin Can Taksi olarak verilmesi talebi.
KARAR: Konunun incelenmesi için alt komisyona havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.
32.GÜNDEM
İLGİ:15.09.2014 Tarih ve 2032 Sayılı dilekçe
TEKLİF: Mustafa DANYILDIZI 46T0556 ve Mevlana DANYILDIZI 46T0652 Plakalı Araçları ile Kültür sitesi taksi durağından Müftülük
yanı Bim Market Önünde iki araçlık yer talebi.
KARAR: Mustafa DANYILDIZI 46T0556 ve Mevlana DANYILDIZI 46T0652 Plakalı Araçları ile Kültür sitesi taksi durağından Müftülük
yanı Bim Market Önünde iki araçlık yer talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.
33.GÜNDEM
İLGİ:17.09.2014 Tarih ve 2163-2168 Sayılı dilekçe
TEKLİF: Ahmet Ovayolu’ nun ve CTB Tur. İnş. Tar. Gıda Kuyumculuk San. Lim. Şti.’nin Pazarcık ilçesinde Pazarcık Özel Halk otobüsü
plakasını ihale yolu ile aldıkları ancak plakalarını takamadıklarını, taraflarına (H) plaka verilmesi talebi
KARAR: Konunun incelenmesi için alt komisyona havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.
34.GÜNDEM
İLGİ:26.08.2014 Tarih ve 1522 Sayılı dilekçe
TEKLİF: Vahittin NAHIRCI’ nın 67 EN 594 plakalı 2004 Model Otoyol marka aracı ile Matesa Tekstil San. ve Tic.A.Ş’ ne personel
taşımacılığı yapabilmek için (S) Plaka talebi.
KARAR: 2014 yılı bütçe tarifesine göre ücret alınarak, Vahittin NAHIRCI’ nın 67 EN 594 plakalı 2004 Model Otoyol marka aracına (S)
Plaka verilmesi talebi oy birliği ile kabul edilmiştir.
35.GÜNDEM
İLGİ:22.08.2014Tarih ve 1486 Sayılı dilekçe
TEKLİF: Cemal KAŞIK 63 M 4690 Plakalı 2004 Model İveco marka aracı ile Matesa Tekstil San. Ve Tic.A.Ş’ne Personel Taşımacılığı
yapabilmek için (S) Plaka talebi.
KARAR: 2014 yılı bütçe tarifesine göre ücret alınarak, Cemal KAŞIK 63M4690 Plakalı 2004 Model İveco marka aracına (S) Plaka
verilmesi talebi oy birliği ile kabul edilmiştir.
36.GÜNDEM
İLGİ:26.08.2014 Tarih ve 1535 Sayılı dilekçe
TEKLİF: Teknomelt Teknik Mensucat San. ve Tic.A.Ş’ nin, firmasında çalışan personellerini taşımak için sıfır faturalı 2014 Model
Renault Marka aracına ( S ) Plaka talebi
KARAR: 2014 yılı bütçe tarifesine göre ücret alınarak, Teknomelt Teknik Mensucat San. ve Tic.A.Ş’ nin2014 Model Renault Marka
aracına(S) Plaka verilmesi talebi oy birliği ile kabul edilmiştir.
37.GÜNDEM
İLGİ:05.06.2014 Tarih ve 2181 Sayılı dilekçe
TEKLİF: Ali İNCE 46 PN 748 Plakalı 1999 Model Levend Marka aracı ile Atlas Piserro Tekstil San. ve Tic.Ltd.Şti.’ne personel
taşımacılığı yapabilmek için ( S ) Plaka talebi
KARAR: 2014 yılı bütçe tarifesine göre ücret alınarak, Ali İNCE 46 PN 748 Plakalı 1999 Model Levend marka aracına (S) Plaka
verilmesi talebi oy birliği ile kabul edilmiştir.
38.GÜNDEM
İLGİ:19.08.2014 Tarih ve 1429 Sayılı dilekçe
TEKLİF: Mehmet PALABIÇAK31 KLF 98 Plakalı 2011 Model Mercedes-Benz Marka aracı ile Done Mensucat San. ve Tic. A.Ş’ ne
personel taşımacılığı yapabilmek için ( S ) plaka talebi.
KARAR: 2014 yılı bütçe tarifesine göre ücret alınarak, Mehmet PALABIÇAK31 KLF 98 Plakalı 2011 Model Mercedes-Benz marka
aracına (S) Plaka verilmesi talebi oy birliği ile kabul edilmiştir.
39.GÜNDEM
İLGİ:05.08.2014 Tarih ve 1217 Sayılı dilekçe
TEKLİF: Tahsin KARAPINAR 61 S 0214 Plakalı 2005 Model Otoyol marka aracı ile Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ne personel
taşımacılığı yapabilmek için ( S ) plaka talebi
KARAR: 2014 yılı bütçe tarifesine göre ücret alınarak, Tahsin KARAPINAR 61 S 0214 Plakalı 2005 Model Otoyol marka aracına (S)
Plaka verilmesi talebi oy birliği ile kabul edilmiştir.
40.GÜNDEM
İLGİ:05.08.2014 Tarih ve 1218 Sayılı dilekçe
TEKLİF: Ersin KARAPINAR 31 AB 487 Plakalı 2006 Model Iveco marka aracı ile Matesa Tekstil San. ve Tic.A.Ş. ne personel
taşımacılığı yapabilmek için (S) plaka talebi.
KARAR: 2014 yılı bütçe tarifesine göre ücret alınarak, Ersin KARAPINAR 31 AB 487 Plakalı 2006 Model Iveco marka aracına (S)
Plaka verilmesi talebi oy birliği ile kabul edilmiştir.
41.GÜNDEM
İLGİ:05.08.2014 Tarih ve 1216 Sayılı dilekçe
TEKLİF: Mustafa KARAPINAR 35 KC 2519 Plakalı 2006 Model Otoyol Marka aracı ile Matesa Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.ne personel
taşımacılığı yapabilmek için ( S ) plaka talebi.
KARAR: 2014 yılı bütçe tarifesine göre ücret alınarak, Mustafa KARAPINAR 35 KC 2519 Plakalı 2006 Model Otoyol marka aracına (S)
Plaka verilmesi talebi oy birliği ile kabul edilmiştir.
42.GÜNDEM
İLGİ:12.08.2014 Tarih ve 1311 Sayılı dilekçe
TEKLİF: Talip BEKTUR’ un 46 PP 996 Plakalı 1998 Model Isuzu marka aracı ile Kahramanmaraş Cam Pazar.Ltd.Şti’ ne personel
taşımacılığı yapabilmek için ( S ) Plaka talebi
KARAR: 2014 yılı bütçe tarifesine göre ücret alınarak, Talip BEKTUR’ un 46 PP 996 Plakalı 1998 Model Isuzu marka aracına (S)
Plaka verilmesi talebi oy birliği ile kabul edilmiştir
43.GÜNDEM
İLGİ:07.08.2014 Tarih ve 1271 Sayılı dilekçe
TEKLİF: Fatih KARAPINAR’ ın 06 DZ 2536 Plakalı 2007 Model Iveco marka aracı ile Matesa Tekstil San. ve Tic.A.Ş’ne personel
taşımacılığı yapabilmek için ( S ) Plaka talebi
KARAR: 2014 yılı bütçe tarifesine göre ücret alınarak, Fatih KARAPINAR’ ın 06 DZ 2536 Plakalı 2007 Model Iveco marka aracına (S)
Plaka verilmesi talebi oy birliği ile kabul edilmiştir
44.GÜNDEM
İLGİ:06.08.2014 Tarih ve 1234 Sayılı dilekçe
TEKLİF: Kadir TOPALOĞLU ’nun 46 AG 586 Plakalı 2004 Model Volkswagen Marka aracı ile Bonera Tutuku Metal San. ve Tic.Ltd.Şti’
ne personel taşımacılığı yapabilmek için (S) Plaka talebi.
KARAR: 2014 yılı bütçe tarifesine göre ücret alınarak, Kadir TOPALOĞLU’ nun 46 AG 586 Plakalı 2004 Model Volkswagen marka
aracına (S) Plaka verilmesi talebi oy birliği ile kabul edilmiştir.
45.GÜNDEM
İLGİ:08.09.2014 Tarih ve 1765 Sayılı dilekçe
TEKLİF: Şeref AKGÜL’ ün 01 Y 0430 Plakalı 2000 Model Ford Marka aracı ile Kelebekler Hayv.Tar.Gıda Nak.Otom.Teks.San. ve
Tic.Ltd. Şti.’ ne personel taşımacılığı yapabilmek için ( S ) plaka talebi
KARAR: 2014 yılı bütçe tarifesine göre ücret alınarak, Şeref AKGÜL’ ün 01 Y 0430 Plakalı 2000 Model Ford marka aracına (S) Plaka
verilmesi talebi oy birliği ile kabul edilmiştir.
46.GÜNDEM
İLGİ:03.09.2014Tarih ve 5076 Sayılı dilekçe
TEKLİF: Mislina ÇAMLIBEL’ in SS 110 Nolu Öz Tatlar Mot.Taş.Koop. Bünyesinde Ali ALIŞ’ ın Kooperatif Hissesini devir aldığını,
Tatlar-Elbistan arasında 46VK976 Plakalı 2009 Model Ford Marka aracı ile yolcu taşımacılığı yapabilmek için tarafına (K) plaka
talebi.
KARAR:MislinaÇAMLIBEL’in46 VK 976 Plakalı 2009 Model Ford marka aracına (K) Plaka verilmesi talebi oy birliği ile red edilmiştir
47.GÜNDEM
İLGİ:22.08.2014Tarih ve 1483 Sayılı dilekçe
TEKLİF: Menderes CAN’ ın 46 U 1792 Plakalı 2005 Model Ford Marka aracı ile Altunelma Mahallesi Afşin arasında yolcu taşımacılığı
yapabilmek için ( K ) Plaka talebi.
KARAR: Menderes CAN’ ın 46 U 1792 Plakalı 2005 Model Ford marka aracına (K) Plaka verilmesi talebi oy birliği ile reddedilmiştir.
48.GÜNDEM
İLGİ:06.08.2014 Tarih ve 1238 Sayılı dilekçe
TEKLİF: Süleyman DELİCE Tatlar Kullar Mahallesinde (K) plakadan başka hiçbir ticari plakanın olmadığı Milli Eğitim Müdürlüğünün
Taşımalı Eğitim döneminde öğrencileri (K) plakalı araçların yaptığını tarafına yeni bir (K) plaka verilmesi talebi.
KARAR: Süleyman DELİCE’ nin (K) Plaka verilmesi talebi oy birliği ile reddedilmiştir.
49.GÜNDEM
İLGİ:18.06.2014 Tarih ve (64035)-13908
TEKLİF: Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ nün Karayolları Trafik Yönetmeliği değişikliğine istinaden ilimiz çevre yollarındaki
taşıma kapasitesi yüksek D825 ve D835 Devlet Karayollarında, can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirler alınarak bu yollarda
hız limitlerinin artırımı yönünde gerekli düzenlemelerin yapılması talebi
KARAR: Konunun incelenmesi için alt komisyona havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Download

Edirne İli Kamu Hastaneleri Birliği