T.C.
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI
19.06.2014TARİHİNDE YAPILAN UKOME TOPLANTISI GÜNDEM VE KARARLARI
KARAR NO : 2014/1-01
UKOME; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter V. Sn. Av. Kadir EROL Başkanlığında 19.06.2014 gün ve saat
15.00’de gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.
1.GÜNDEM
İLGİ
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Teklifi.
TEKLİF
: 15.06.2006Tarih ve 26199 sayılı resmi gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 23.
Maddesinde; “UKOME görevleri ile ilgili konuların incelenmesi için kendi üyeleri arasından komisyon kurabilir. Komisyonun kur ulmasına
ilişkin kararda belirtilir ve komisyon raporunu kararda belirtilen süre içerisinde vermek zorundadır.” hükmü gereği alt komisyon
kurulmasına ilişkin karar alınması.
Konunun UKOME de değerlendirilmesi teklif edilmektedir.
KARAR: 15.06.2006Tarih ve 26199 sayılı resmi gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 23.
Maddesinde; “UKOME görevleri ile ilgili konuların incelenmesi için kendi üyeleri arasından komisyon kurabilir. Komisyonun kur ulmasına
ilişkin kararda belirtilir ve komisyon raporunu kararda belirtilen süre içerisinde vermek zorundadır.” hükmü gereği alt komisyon kurulması
teklifinin kabul edilmesine ve bu komisyon üyelerinin Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı, Fen İşleri Dairesi Başkanı, İmar ve Şehircilik
DairesiBaşkanı, 1. Hukuk Müşavirliği, Zabıta Dairesi Başkanı ile gündemde görüşülecek konulara göre ilgili diğer iki üye, toplamda 7 üyeden
oluşmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
2.GÜNDEM
İLGİ
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Teklifi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı, İlimiz Dulkadiroğlu İlçesi, Menderes Mahallesi, Girne Caddesi üzerinde sinyalize kavşağa
yaklaşık 40 m mesafede bulunan kasisin yeri değiştirilerek aynı cadde üzerinde bulunduğu noktadan yaklaşık 75 m Kuzey Batısına
konulması.
Konunun UKOME de değerlendirilmesi teklif edilmektedir.
KARAR: Boya ve levhalandırma yapılmak şartı ile ilimiz Dulkadiroğlu ilçesi Menderes mahallesi, Girne Caddesi üzerinde bulunan kasisin
yerinin değiştirilerek aynı cadde üzerinde bulunduğu noktadan yaklaşık 75 mKuzey Batısına konulması oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.GÜNDEM
İLGİ
:Hacı KÖSE’nin27/05/2014 Tarih ve 14353960 Takip Nolu Çözüm Masası Başvuru Formu.
TEKLİF
:Gayberli Mahallesi Muhtarı Hacı Köse, GayberliMahallesi 28005. Sokak üzerindeki Zafer Ortaokulu önüne ve 28005. Sokağın
İslam KerimovBulvarı ile kesiştiği noktaya kasis konulması.Konunun UKOME de değerlendirilmesi teklif edilmektedir.
KARAR
:Gayberli mahallesi 28005. sokak üzerindeki Zafer Ortaokulu önüne ve 28005. Sokağın İslam Kerimov bulvarı ile kesiştiği noktay a
kasis teklifinin reddine ;
Zafer Ortaokulu önüne yaya geçidi çalışması yapılması için alt komisyona
havalesine karar verilmiştir
4.GÜNDEM
İLGİ
: Mehmet KAPUDERE’nin16/05/2014 Tarih ve 14053649 Takip Nolu Çözüm Masası Başvuru Formu.
TEKLİF
: Şeyhadil Mah. Ziya Gökalp İlköğretim Okulu ön cephesindeki Veysi Kaynak Bulvarı üzerine kasis konulması.
Konunun UKOME de değerlendirilmesi teklif edilmektedir.
KARAR: ŞeyhadilMah. Ziya Gökalp İlköğretim Okulu ön cephesindeki Veysi Kaynak bulvarı üzerine kasis talebinin reddine, Ziya Gökalp
İlköğretim Okulu bahçe kapısının önüne yaya geçidi yapılması ve yaya geçidinin öncesine hız kesici konulmasına oy birliği ile karar
verilmiştir.
5.GÜNDEM
İLGİ
: İl Emniyet Müdürlüğü’nün 15/05/2014 Tarih ve (64035)/9289 Sayılı Yazısı.
TEKLİF
: Dulkadiroğlu ilçesi Deniz Bitmiş Ortaokulu Kuzeyinden geçen Büğlek ve Mehmet Esenceli Caddelerine kasis konulması.
Konunun UKOME de değerlendirilmesi teklif edilmektedir.
KARAR: Dulkadiroğlu ilçesi Deniz Bitmiş Ortaokulu kuzeyinden geçen Büğlek ve Mehmet Esenceli caddelerine asfalt kasis konulması oy
birliği ile kabul edilmiştir.
6.GÜNDEM
İLGİ
: Osman BOZTEPE’nin26/05/2014 Tarih ve 1752/403 Sayılı Dilekçesi.
TEKLİF
: İlimiz Üngüt Mahallesi 183. Sokağa hız kesici konulması.
Konunun UKOME de değerlendirilmesi teklif edilmektedir.
KARAR
: Üngüt mahallesiÜngüt İÖO. Öğrencilerinin 183. Sokak üzerinde uygun yere yaya geçidi yapılması ve yaya geçidinin güvenliğini
sağlayacak şekilde 2 adet hız kesici konulması oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.GÜNDEM
İLGİ
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Teklifi
TEKLİF
: İlimiz Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Mahallesi Alparslan TÜRKEŞ Bulvarı üzerindeki, Necip Fazıl KISAKÜREK Kültür Merkezi ön
cephesindeki kavşak ile aynı bulvar üzerindeki Kervan Pastanesi ön cephesindeki kavşakların orta refüjlerinde U dönüşleri yapılarak bu iki
nokta arasındaki Akçay kavşağındaki kontrolsüz refüj açıklığının kapatılarak sinyalize sisteminin kaldırılması.
Konunun UKOME de değerlendirilmesi teklif edilmektedir.
KARAR: İlimiz Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Mahallesi Alparslan TÜRKEŞ Bulvarı üzerindeki, Necip Fazıl KISAKÜREK Kültür Merkezi ön
cephesindeki kavşak ile aynı bulvar üzerindeki Kervan Pastanesi ön cephesindeki kavşakların orta refüjlerinde U dönüşleri yapılması, Akçay
kavşağındaki kontrolsüz refüj açıklığının dolmuş güzergahlarının düzenlenmesinden sonra kapatılması ve sinyalize sisteminin kaldırılmasıoy
birliği ile kabul edilmiştir.
Web Adresimiz: www.kahramanmaras.bel.trE-Mail: [email protected]
T.C.
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI
8.GÜNDEM
İLGİ
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Teklifi
TEKLİF
: İlimiz Onikişubat ilçesi, Akif İnan Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarının 5006. Sokak ile kesiştiği noktadaki orta refüj açıklığının
kapatılması talebi.
Konunun UKOME de değerlendirilmesi teklif edilmektedir.
KARAR: İlimiz Onikişubat ilçesi, Akif İnan Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarının 5006. Sokak ile kesiştiği noktadaki orta refüj açıklığı
kontrolsüz kavşak oluştuğundan bu refüj açıklığının kapatılması oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.GÜNDEM
İLGİ
: Şehit Abdullah Çavuş Mahalle Muhtarı Fatih KARAKÖSE’nin 18.06.2014 Tarih ve 2534/709 Sayılı Dilekçesi.
TEKLİF
:Şehit Abdullah Çavuş Mahalle Muhtarı Fatih Karaköse’nin İlimiz Onikişubat ilçesi, Piri Reis Mahallesi, Adil Erdem Beyazıt
Caddesi’nin 66012. Sokak ile kesiştiği noktada Adil Erdem Beyazıt Caddesi üzerindeki orta refüj açıklığının kapatılması talebi.
Konunun UKOME de değerlendirilmesi teklif edilmektedir.
KARAR
:Söz konusu gerekli çalışmaların yapılması içinalt komisyona havale edilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.GÜNDEM
İLGİ
: İl Emniyet Müdürlüğü’nün 18.06.2014 Tarih ve (64035)-13908 Sayılı Yazısı.
TEKLİF
: Kahramanmaraş Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından talep edilen mevkilerde sinyalizasyon, hız kesici kasis, trafik levhaları
vb. olmak üzere trafik güvenliğinin düzenlenmesi talebi.
Konunun UKOME de değerlendirilmesi teklif edilmektedir.
KARAR: Söz konusu konularda gerekli çalışmaların yapılması içinalt komisyona havale edilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.GÜNDEM
İLGİ
: Kahramanmaraş İl Sınav Koordinatörlüğü’nün 21.04.2014 Tarih ve 2014/17 Sayılı Yazısı.
TEKLİF
: İlimiz Dulkadiroğlu ilçesi ÖSYM Bahçelievler kampüsüne ulaşımı sağlayan 36008. Sokak ile Emniyet Caddesinin bir bölümünde
trafik akışının sağlanması ve sınav günleri söz konusu yolların sol tarafının park yasak levhasının konulması talebi.
Konunun UKOME de değerlendirilmesi teklif edilmektedir.
KARAR: İlimiz Dulkadiroğlu ilçesi ÖSYM Bahçelievler kampüsüne ulaşımı sağlayan 36008. Sokak ile E mniyet Caddesinin bir bölümünün sol
tarafının park yasak levhasının konulmasıoy birliği ile kabul edilmiştir.
12.GÜNDEM
İLGİ
: Halil ÇETİNKAYA’ya ait 27.05.2014 Tarih ve 14053980 Takip Nolu Çözüm Masası Başvuru Formu.
TEKLİF
: Şazibey Mahallesi Muhtarı, Halil ÇETİNKAYA’nınŞazibey Mahallesi Ayşe Gümüşer Ortaokulu Batı cephesindeki 64004 Sokağa hız
kesici kasis konulması veya söz konusu kavşağın sinyalize edilmesi
Konunun UKOME de değerlendirilmesi teklif edilmektedir.
KARAR: Ayşe Gümüşer Ortaokulu Batı cephesindeki 64004 Sokağa kasis konulması talebinin reddine, Söz konusu mevkiide kavşak
düzenleme yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
13.GÜNDEM
İLGİ
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Teklifi.
TEKLİF
: İlimiz Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi Kuyumcu Sokak (Bedesten Girişi), Garajlar Caddesi (Sular Otel önü), Ekmekçi
Mahallesi Kanlıdere Caddesi (Atatürk Meydanı) hidrolik mantar çalışma saatlerinin 09:00 – 17:00 saatleri arasında hidrolik mantar
bariyerlerin aktif kalması durumunun belirlenmesi talebi.
Konunun UKOME de değerlendirilmesi teklif edilmektedir.
KARAR: İlimiz Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi Kuyumcu Sokak (Bedesten Girişi), Garajlar Caddesi (Sular Otel önü), Ekmekçi
Mahallesi Kanlıdere Caddesi (Atatürk Meydanı) hidrolik mantar çalışma saatlerinin 09:00 – 17:00 saatleri arasında hidrolik mantar
bariyerlerin aktif kalması oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.GÜNDEM
İLGİ
: MitatGÜNDÜR’e Ait 20.05.2014 Tarih ve 2014053680 Takip Nolu Çözüm Masası Başvuru Formu.
TEKLİF
: Akif İnan Mahallesi 5006 Sokak ile 5001 sokağın kesiştiği noktada hız kesici kasis, trafik işaret levhası konulması veya bu
noktadaki yapıların parsel sınırındaki duvarların sürücülerin görüş alanını engellediğinden bu duvarların kavşak geometrisine uygun açıyla
yeniden düzenlenmesi talebi.
Konunun UKOME de değerlendirilmesi teklif edilmektedir.
KARAR: Akif İnan Mahallesi 5006 Sokak ile 5001 sokağın kesiştiği noktada parsel sınırındaki duvarların kavşak geometrisine uygun açıyla
yeniden düzenlenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.GÜNDEM
İLGİ
: Afşin Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 29.04.2014 Tarih ve 2014/636 Sayılı Yazısı.
TEKLİF
: Afşin Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’nce hazırlanan raporda Afşin İlçe Merkezi
Atatürk ve Elçibey Caddeleri üzerinde yaşanan trafik problemlerinin çözümlerine dair rapor görüşlerinin değerlendirilmesi tal ebi.
Konunun UKOME de değerlendirilmesi teklif edilmektedir.
KARAR: Söz konusu konularda gerekli çalışmaların yapılması içinalt komisyona havale edilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.GÜNDEM
İLGİ
: Göksun Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 08.05.2014 Tarih ve 1842851 Sayılı Yazısı.
TEKLİF
: Göksun Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen direksiyon uygulama sınav güzergahlarının geçici olarak
yeniden planlanması talebi.
Konunun UKOME de değerlendirilmesi teklif edilmektedir.
KARAR: Söz konusu konularda gerekli çalışmaların yapılması içinalt komisyona havale edilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
Web Adresimiz: www.kahramanmaras.bel.trE-Mail: [email protected]
T.C.
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI
17.GÜNDEM
İLGİ
: Türkoğlu Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 25.04.2014 Tarih ve 1668996 Sayılı Yazısı.
TEKLİF
: Türkoğlu Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitim alanı ve
sınav güzergahının belirlenmesi talebi
Konunun UKOME de değerlendirilmesi teklif edilmektedir.
KARAR: Söz konusu konularda gerekli çalışmaların yapılması içinalt komisyona havale edilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir
18.GÜNDEM
İLGİ
: Elbistan Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 23.05.2014 Tarih ve 2014/01-4564 Sayılı Yazısı.
TEKLİF
: Elbistan Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Dulkadiroğlu, Ahmet Karacabey ve İstiklal Caddelerine yönelik hazırlanan
raporun incelenmesi talebi.
Konunun UKOME de değerlendirilmesi teklif edilmektedir.
KARAR: Söz konusu konularda gerekli çalışmaların yapılması içinalt komisyona havale edilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.GÜNDEM
İLGİ
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Teklifi.
TEKLİF
: İlimiz merkez ilçelerinde çalışan toplu taşıma araçlarındaki ücret tarifesinin revize edilmesi talebi.
Konunun UKOME de değerlendirilmesi teklif edilmektedir.
KARAR: Belediye otübüslerindegeçiş sürecinde yolcular ile bozuk para sıkıntısı yaşanmaması için yeni kart sistemi oluşturulana kadar
ücret tarifesinin Sivil: 1.50 TL, Öğrenci: 1.25 TL olmak üzere revize edilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir
20.GÜNDEM
İLGİ
: Murat ZORKUN’un 27.05.2014 tarih ve 1828-434 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Personel Taşımacılığı yapan Ali ZORKUN adına kayıtlı bulunan 46 S 0336 plakalı aracın
sadece plaka hakkının devrinin yapılarak Murat ZORKUN’un almış olduğu 27 RY 761 plakalı 2001 Model Isuzu Marka araca ( S ) plakasının
verilmesi ve Murat ZORKUN’a devir işleminin yapılması.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR
: Personel Taşımacılığı yapan Ali ZORKUN adına kayıtlı bulunan 46 S 0336 plakalı aracın sadece (S) plaka hakkınınMurat
ZORKUN’a devrinin yapılarak, Murat ZORKUN’un almış olduğu 27 RY 761 Plakalı 2001 Model Isuzu Marka araca 46 S 0336 plaka ile çalışmak
üzereBelediye çalışma ruhsatı verimesine, 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı
kanunun 75. Maddesine istinaden 07.07.2018 tarihine kadar Belediye çalışma ruhsatı verilmesine ve babadan oğluna devir olduğu için
devir ücreti alınmadan devir işleminin yapılmasınaoy birliği ile karar verilmiştir.
21.GÜNDEM
İLGİ
: Mehmet DAĞ’ın 09.04.2014 tarih ve 305-2 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Personel Taşımacılığı yapan Ahmet TURNA adına kayıtlı bulunan 46 S 0392 Plakalı 1997
Model BMC Marka aracın ( S ) plakası ile birlikte Mehmet DAĞ’a devir işleminin yapıması.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR: Personel Taşımacılığı yapan Ahmet TURNA adına kayıtlı bulunan 46 S 0392 Plakalı 1997 Model BMC Marka aracı ( S ) plakası ile
birlikte Mehmet DAĞ’a devir işleminin yapılarak, 2014 yılı bütçe tarifesi doğrultusunda 1.500,00 TL devir ücreti alınarak, 19.02.2014 tarih ve
28918 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı kanunun 75. Maddesine istinaden 07.07.2018 tarihine kadar Belediye
çalışma ruhsatı verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
22.GÜNDEM
İLGİ
: Mehmet YILMAZ’ın 26.05.2014 tarih ve 1751-542 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Personel Taşımacılığı yapan Mehmet ÖZOCAK adına kayıtlı bulunan 46 S 1017 Plakalı
1997 Model HYUNDAI Marka aracın ( S ) plakası ile birlikte Mehmet YILMAZ’a devir işleminin yapıması.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR: Personel Taşımacılığı yapan Mehmet ÖZOCAK adına kayıtlı bulunan 46 S 1017 Plakalı 1997 Model HYUNDAI Marka aracın ( S )
plakası ile birlikte Mehmet YILMAZ’a devir işleminin yapılarak, 2014 yılı bütçe tarifesi doğrultusunda 1.500,00 TL devir ücreti alınarak,
19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı kanunun 75. Maddesine istinaden 07.07.2018
tarihine kadar Belediye çalışma ruhsatı verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
23.GÜNDEM
İLGİ
: Ahmet OKUR’un 18.04.2014 tarih ve 563-115 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Personel Taşımacılığı yapan Kalip ÇUKADAR adına kayıtlı bulunan 46 S 0999 plakalı
aracın sadece plaka hakkının devrinin yapılarak Ahmet OKUR’un almış olduğu 27 PN 907 plakalı 1999 Model MERCEDES -BENZ Marka araca (
S ) plakasının verilmesi ve Ahmet OKUR’a devir işleminin yapılması.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR: Personel Taşımacılığı yapan Kalip ÇUKADAR adına kayıtlı bulunan 46 S 0999 plakalı aracın sadece (S) plaka hakkının Ahmet
OKUR’adevrinin yapılması,2014 yılı bütçe tarifesi doğrultusunda 1.500,00 devir ücreti alınması, Ahmet OKUR’un almış olduğu 27 PN 907
plakalı 1999 Model MERCEDES-BENZ Marka araca 46 S 0999 plaka ile çalışmak üzere 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı kanunun 75. Maddesine istinaden 07.07.2018 tarihine kadar belediye çalışma ruhsatı verilmeisneoy
birliği ile karar verilmiştir.
24.GÜNDEM
İLGİ
: Ali KANLIDERE’nin 29.05.2014 tarih ve 1940-476 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Personel Taşımacılığı yapan Emre YAĞLICIOĞLU adına kayıtlı bulunan 46 S 0151 Plakalı
1996 Model LEVENT Marka aracın (S) plakası ile birlikte Ali KANLIDERE’ye devir işleminin yapıması.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR: Personel Taşımacılığı yapan Emre YAĞLICIOĞLU adına kayıtlı bulunan 46 S 0151 Plakalı 1996 Model LEVENT Marka aracın ( S )
plakası ile birlikte Ali KANLIDERE’ye devir işleminin yapılarak, 2014 yılı butçe tarifesi doğrultusunda 1.500,00 TL devir ücreti alınarak
19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı kanunun 75. Maddesine istinaden 07.0 7.2018
tarihine kadar Belediye çalışma ruhsatı verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Web Adresimiz: www.kahramanmaras.bel.trE-Mail: [email protected]
T.C.
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI
25.GÜNDEM
İLGİ
: Bayram EKŞİ’nin 23.05.2014 tarih ve 1732-400 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Personel Taşımacılığı yapan İbrahim HARMAN adına kayıtlı bulunan 46 S 0214 plakalı
aracın sadece plaka hakkının devrinin yapılarak Bayram EKŞİ’nin almış olduğu 27 RE 711 plakalı 1998 Model MERCEDES-BENZ Marka araca
(S) plakasının verilmesi ve Bayram EKŞİ’ye devir işleminin yapılması.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR: Personel Taşımacılığı yapan İbrahim HARMAN adına kayıtlı bulunan 46 S 0214 plakalı aracın sadece (S) plaka hakkının Bayram
EKŞİ’yedevrinin yapılması, 2014 yılı bütçe tarifesi doğrultusunda 1.500,00 TL devir ücteti alınması, Bayram EKŞİ’nin almış olduğu 27 RE 711
plakalı 1998 Model MERCEDES-BENZ Marka araca 46 S 0214 plaka ile çalışmak üzere 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı kanunun 75. Maddesine istinaden 07.07.2018 tarihine kadar Belediye çalışma ruhsatı v erilmesine
oy birliği ile karar verilmiştir.
26.GÜNDEM
İLGİ
:AbdurahmanDÖNÜK’ün 24.04.2014 tarih ve 727-101 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Personel Taşımacılığı yapan Mürüvet PAK adına kayıtlı bulunan 46 S 0001 Plakalı 2005
Model MERCEDES-BENZ Marka aracın ( S ) plakası ile birlikte AbdurahmanDÖNÜK’e devir işleminin yapıması.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR: Personel Taşımacılığı yapan Mürüvet PAK adına kayıtlı bulunan 46 S 0001 Plakalı 2005 Model MERCEDES-BENZ Marka aracı ( S )
plakası ile birlikte AbdurahmanDÖNÜK’e devir işleminin yapılarak,2014 yılı bütçe tarifesi doğrultusunda 1.500,00 TL devir ücreti alınarak,
19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı kanunun 75. Maddesine isti naden 07.07.2018
tarihine kadar Belediye çalışma ruhsatı verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
27.GÜNDEM
İLGİ
: Mehmet KABAK’ın 26.03.2014 tarih ve 8912-1261 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Personel Taşımacılığı yapan Hacı İbrahim KURUDERE adına kayıtlı bulunan 46 S 1093
Plakalı 2002 Model BMC Marka aracın ( S ) plakası ile birlikte Mehmet KABAK’a devir işleminin yapıması.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR: Personel Taşımacılığı yapan Hacı İbrahim KURUDERE adına kayıtlı bulunan 46 S 1093 Plakalı 2002 Model BMC Marka aracı ( S )
plakası ile birlikte Mehmet KABAK’a devir işleminin yapılarak, 2014 yılı bütçe tarifesi doğrultusunda 1.500,00 TL devir ücreti alınarak,
19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı kanunun 75. Maddesine isti naden 07.07.2018
tarihine kadar Belediye çalışma ruhsatı verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
28.GÜNDEM
İLGİ
:AdemGÖK’ün 24.03.2014 tarih ve 8530-1251 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Personel Taşımacılığı yapan Yusuf GÖKBURUN adına kayıtlı bulunan 46 S 0054 Plakalı
1992 Model ISUZU Marka aracın ( S ) plakası ile birlikte AdemGÖK’e devir işleminin yapıması.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR: Personel Taşımacılığı yapan Yusuf GÖKBURUN adına kayıtlı bulunan 46 S 0054 Plakalı 1992 Model ISUZU Marka aracın ( S ) plakas ı
ile birlikte AdemGÖK’e devir işleminin yapılarak, 2014 yılı bütçe tarifesi doğrultusunda 1.500,00 TL devir ücreti alınarak, 19.02.2014 tarih
ve 28918 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı kanunun 75. Maddesine istinaden 07.07.2018 tarihine k adar
Belediye çalışma ruhsatı verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
29.GÜNDEM
İLGİ
: Mehmet ARICIOĞLU’nun 02.05.2014 tarih ve 149-1322 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Personel Taşımacılığı yapan Hasan DURUR adına kayıtlı bulunan 46 S 1043 Plakalı 1992
Model ISUZU Marka aracın ( S ) plakası ile birlikte Mehmet ARICIOĞLU’na devir işleminin yapıması.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR: Personel Taşımacılığı yapan Hasan DURUR adına kayıtlı bulunan 46 S 1043 Plakalı 1992 Model ISUZU Marka aracın ( S ) plakası ile
birlikte Mehmet ARICIOĞLU’na devir işleminin yapılarak, 2014 yılı bütçe tarifesi doğrultusunda 1.500,00 TL devir ücreti alınarak,
19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı kanunun 75. Maddesine istinaden 07.07.2018
tarihine kadar Belediye çalışma ruhsatı verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
30.GÜNDEM
İLGİ
: Cuma KAPLAN’ın 24.03.2014 tarih ve 8522-1192 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Personel Taşımacılığı yapan Duran YILMAZ adına kayıtlı bulunan 46 S 0762 Plakalı 2000
Model LEVENT Marka aracın ( S ) plakası ile birlikte Cuma KAPLAN’a devir işleminin yapıması.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR: Personel Taşımacılığı yapan Duran YILMAZ adına kayıtlı bulunan 46 S 0762 Plakalı 2000 Model LEVENT Marka aracın ( S ) plakası ile
birlikte Cuma KAPLAN’a devir işleminin yapılarak, 2014 yılı bütçe tarifesi doğrultusunda 1.500,00 TL devir ücreti alınarak, 19.02.2014 tarih
ve 28918 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı kanunun 75. Maddesine istinaden 07.07.2018 tarihine k adar
Belediye çalışma ruhsatı verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
31.GÜNDEM
İLGİ
:AdemGÜZEL’in 24.03.2014 tarih ve 8563-1195 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Personel Taşımacılığı yapan Cengizhan YILDIZ adına kayıtlı bulunan 46 S 1086 Plakalı
1997 Model MERCEDES-BENZ Marka aracın ( S ) plakası ile birlikte AdemGÜZEL’e devir işleminin yapıması.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR: Personel Taşımacılığı yapan Cengizhan YILDIZ adına kayıtlı bulunan 46 S 1086 Plakalı 1997 Model MERCEDES-BENZ Marka aracın ( S
) plakası ile birlikte AdemGÜZEL’e devir işleminin yapılarak,2014 yılı bütçe tarifesi doğrultusunda 1.500,00 TL devir ücreti alınarak,
19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı kanunun 75. Maddesine istinaden 07.0 7.2018
tarihine kadar Belediye çalışma ruhsatı verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Web Adresimiz: www.kahramanmaras.bel.trE-Mail: [email protected]
T.C.
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI
32.GÜNDEM
İLGİ
: Fethi KOZDİBİ’nin 27.05.2014 tarih ve 1819-431 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Personel Taşımacılığı yapan Ramazan KAPLAN adına kayıtlı bulunan 46 S 1104 Plakalı
2000 Model MERCEDES-BENZ Marka aracın ( S ) plakası ile birlikte Fethi KOZDİBİ’ne devir işleminin yapıması.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR: Personel Taşımacılığı yapan Ramazan KAPLAN adına kayıtlı bulunan 46 S 1104 Plakalı 2000 Model MERCEDES-BENZ Marka aracın ( S
) plakası ile birlikte Fethi KOZDİBİ’ne devir işleminin yapılarak, 2014 yılı bütçe tarifesi doğrultusunda 1.500,00 TL devir ücreti alınarak,
19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı kanunun 75. Maddesine istinaden 07.07.2018
tarihine kadar Belediye çalışma ruhsatı verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
33.GÜNDEM
İLGİ
: Veli ARDIÇ’ın 27.05.2014 tarih ve 1830-433 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Personel Taşımacılığı yapan Sezai ÇETİNKAYA adına kayıtlı bulunan 46 S 0585 plakalı
aracın sadece plaka hakkının devrinin yapılarak Veli ARDIÇ’ın almış olduğu 27 PP 771 plakalı 2012 Model CITROEN Marka araca ( S )
plakasının verilmesi ve Veli ARDIÇ’a devir işleminin yapılması.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR: Personel Taşımacılığı yapan Sezai ÇETİNKAYA adına kayıtlı bulunan 46 S 0585 plakalı aracın sadece (S) plaka hakkının devr inin
yapılması, Veli ARDIÇ’ın almış olduğu 27 PP 771 plakalı 2012 Model CITROEN Marka araca 46 S 0585 plaka ile,2014 yılı bütçe tarifesi
doğrultusunda 1.500,00 TL devir ücreti alınarak, 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı
kanunun 75. Maddesine istinaden 07.07.2018 tarihine kadar Belediye çalışma ruhsatı verilmesine oy birliği ile karar verilmişt ir.
34.GÜNDEM
İLGİ
: Ali ÇEHRE’nin 27.05.2014 tarih ve 1826-457 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Personel Taşımacılığı yapan Emin TİYEK adına kayıtlı bulunan 46 S 0040 plakalı aracın
sadece plaka hakkının devrinin yapılarak Ali ÇEHRE’nin almış olduğu 46 PK 446 plakalı 2004 Model MERCEDES-BENZ Marka araca ( S )
plakasının verilmesi ve Ali ÇEHRE’ye devir işleminin yapılması.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR: Personel Taşımacılığı yapan Emin TİYEK adına kayıtlı bulunan 46 S 0040 plakalı aracın sadece (S) plaka hakkının devrinin yapı lması,
2014 yılı bütçe tarifesi doğrultusunda 1.500,00 TL devir ücreti alınarak, Ali ÇEHRE’nin almış olduğu 46 PK 446 plakalı 2004 Model
MERCEDES-BENZ Marka araca 46 S 0040 plaka ile, 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6518 sayıl ı
kanunun 75. Maddesine istinaden 07.07.2018 tarihine kadar Belediye çalışma ruhsatı verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
35.GÜNDEM
İLGİ
: Recep KELEK’in 22.05.2014 tarih ve 1714-388 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Personel Taşımacılığı yapan Fehmi GÜNEŞ adına kayıtlı bulunan 46 S 0278 plakalı aracın
sadece plaka hakkının devrinin yapılarak Recep KELEK’in almış olduğu 46 PP 154 plakalı 2002 Model LEVEND Marka araca ( S ) pl akasının
verilmesi ve Recep KELEK’in devir işleminin yapılması.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR: Personel Taşımacılığı yapan Fehmi GÜNEŞ adına kayıtlı bulunan 46 S 0278plakalı aracın sadece (S) plaka hakkının devrinin
yapılması, Recep KELEK’in almış olduğu 46 PP 154 plakalı 2002 Model LEVEND Marka araca 46 S 0278 plaka ile, 19.02.2014 tarih ve 28918
sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı kanunun 75. Maddesine istinaden 07.07.2018 tarihine kadar 2014 yılı bütçe
tarifesi doğrultusunda devir ücreti alınarak Belediye çalışma ruhsatı verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
36.GÜNDEM
İLGİ
: Yusuf GÖNEN’in 24.03.2014 tarih ve 8526-1193 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Yusuf GÖNEN’in Zayi kaydı bulunan 46 S 0609 ( S ) plaka hakkının iptal edilerek, Yusuf
GÖNEN’in almış olduğu 46 NV 931 Plakalı 1998 Model Otoyol Marka aracına yeni bir ( S ) plaka verilmesi.
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 44.Maddesi ( d ) fıkrasında (Ek:RG-19/02/2014-28918) Her iki tescil plakasının çalınması veya
kaybolması halinde, aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşunca veya araç sahibinin yerleşim yeri adresinin bulunduğu yer deki trafik tescil
kuruluşunca araca Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen listelerdeki harf ve rakam gruplarından sıra esasına göre yeni bir tescil pl aka sıra
numarası verilir denilmektedir.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR
: Yusuf GÖNEN’in zayi kaydı bulunan 46 S 0609 ( S ) Plaka hakının iptal edilerek, Yusuf GÖNEN’in almış olduğu 46 NV 931 plakalı
1998 Model Otoyol Marka aracına 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı kanu nun 75.
Maddesine istinaden 07.07.2018 tarihine kadar yeni bir ( S ) plaka ve Belediye çalışma ruuhsatı verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
37.GÜNDEM
İLGİ
: Resul AKBEN’in 06.05.2014 tarih ve 1124-217 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Resul AKBEN’in Zayi kaydı bulunan 46 S 0208 ( S ) plaka hakkının iptal edilerek, Resul
AKBEN’in almış olduğu 46 PN 918 Plakalı 2006 Model Ford Marka aracına yeni bir ( S ) plaka verilmesi.
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 44.Maddesi ( d ) fıkrasında (Ek:RG-19/02/2014-28918) Her iki tescil plakasının çalınması veya
kaybolması halinde, aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşunca veya araç sahibinin yerleşim yeri adresinin bulunduğu yer deki trafik tescil
kuruluşunca araca Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen listelerdeki harf ve rakam gruplarından sıra esasına göre yeni bir tescil plaka sıra
numarası verilir denilmektedir.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR
: Resul AKBEN’in zayi kaydı bulunan 46 S 0208 ( S ) Plaka hakının iptal edilerek, Resul AKBEN’in almış olduğu 46 PN 918 plakalı
2006 Model Ford Marka aracına 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı kanunun 75.
Maddesine istinaden 07.07.2018 tarihine kadar yeni bir ( S ) plaka ve Belediye çalışma ruhsatı verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Web Adresimiz: www.kahramanmaras.bel.trE-Mail: [email protected]
T.C.
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI
38.GÜNDEM
İLGİ
: Yakup Ejder AKYAR’ın 05.05.2014 tarih ve 1076-201 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Yakup Ejder AKYAR’ın Zayi kaydı bulunan 46 S 0622 ( S ) plaka hakkının iptal edilerek,
Yakup Ejder AKYAR’ın almış olduğu 46 PP 558 Plakalı 1998 Model Levend Marka aracına yeni bir ( S ) plaka verilmesi.
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 44.Maddesi ( d ) fıkrasında (Ek:RG-19/02/2014-28918) Her iki tescil plakasının çalınması veya
kaybolması halinde, aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşunca veya araç sahibinin yerleşim yeri adresinin bulunduğu yer deki trafik tescil
kuruluşunca araca Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen listelerdeki harf ve rakam gruplarından sıra esasına göre yeni bir tescil plaka sıra
numarası verilir denilmektedir.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR
: Yakup Ejder AKYAR’ın zayi kaydı bulunan 46 S 0622 ( S ) Plaka hakının iptal edilerek, Yakup Ejder AKYAR’ın almış olduğu 46 PP
558 plakalı 1998 Model Levend Marka aracına 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 651 8 sayılı
kanunun 75. Maddesine istinaden 07.07.2018 tarihine kadar yeni bir ( S ) plaka ve Beledye çalışma ruhsatı verilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.
39.GÜNDEM
İLGİ
: Osman SAYGILI’nın 17.06.2014 tarih ve 2517-703 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Osman SAYGILI’nın Zayi kaydı bulunan 46 K 0805 ( S ) plaka hakkının iptal edilerek,
Osman SAYGILI’nın almış olduğu 46 F 2887 Plakalı 2004 Model Ford Marka aracına yeni bir ( K ) plaka verilmesi.
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 44.Maddesi ( d ) fıkrasında (Ek:RG-19/02/2014-28918) Her iki tescil plakasının çalınması veya
kaybolması halinde, aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşunca veya araç sahibinin yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil
kuruluşunca araca Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen listelerdeki harf ve rakam gruplarından sıra esasına göre yeni bir tescil plaka sıra
numarası verilir denilmektedir.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR
: Osman SAYGILI’nın zayi kaydı bulunan 46 K 0805 ( K ) Plaka hakının iptal edilerek, Osman SAYGILI’nın almış olduğu 46 F 2887
plakalı 2004 Model Ford Marka aracına 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı kanunun
75 Maddesine istinaden 07.07.2018 tarihine kadar yeni bir ( K ) plaka verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
40.GÜNDEM
İLGİ
: Kadir MERT’in 18.06.2014 tarih ve 2541-713 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Afşin Öğrenci Servislerinde Bünyamin KÖKER adına kayıtlı bulunan 46 J 2047 Plakalı
2004 Model Volkswagen Marka aracın ( J ) plakası ile birlikte Kadir MERT’e devir işleminin yapıması.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR
: Afşin Öğrenci Servislerinde Bünyamin KÖKER adına kayıtlı bulunan 46 J 2047 Plakalı 2004 Model Volkswagen Marka aracın ( J )
plakası ile birlikte Kadir MERT’edevrinin yapılması ve 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6518
sayılı kanunun 75. Maddesine istinaden 07.07.2018 tarihine kadar Belediye çalışma ruhsatı verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
41.GÜNDEM
İLGİ
: Şeref DURNA’nın 22.05.2014 tarih ve 1711-387 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Orman Dolmuş durağında adildurna adına kayıtlı bulunan 46 M 0057 Plakalı 2004
Model Levend Marka aracın ( M ) plakası ile birlikte Şeref DURNA’ya devir işleminin yapıması.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR
: Orman Dolmuş durağında Adil DURNA adına kayıtlı bulunan 46 M 0057 Plakalı 2004 Model Levend Marka aracın ( M ) plakası ile
birlikte Şeref DURNA’ya devrinin yapılması, babadan oğluna devir olduğu için devir ücreti alınmaması, 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı
Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı kanunun 75. Maddesine istinaden 07.07.2018 tarihine kadar, Belediye çalışma
ruhsatı verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
42.GÜNDEM
İLGİ
: Sıdıka ÇOLAK’ın 25.03.2014 tarih ve 8624-1215 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Ersan Taksi durağında %25 Hisse ile Lütfi ÇOLAK, Sıdıka ÇOLAK, Zafer ÇOLAK ve Mesude
DENİZ adına kayıtlı bulunan 46 T 0607 Plakalı 2011 Model Hyundaı Marka aracın sadece Zafer ÇOLAK ve Mesude DENİZ’in hissesini ( T )
plakası ile birlikte Sıdıka ÇOLAK’a devir işleminin yapıması.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR
: Ersan Taksi durağında %25 eşit hissei ile Lütfi ÇOLAK, Sıdıka ÇOLAK, Zafer ÇOLAK ve Mesude DENİZ adına kayıtlı bulunan 46 T
0607 Plakalı 2011 Model Hyundaı Marka aracın Zafer ÇOLAK ve MesudeDENİZ’in % 25 hissesinin ( T ) plakası ile birlikte Sıdıka
ÇOLAK’adevrinin yapılması Oğlu ve Kızından Anneye devir olduğu için, devir ücreti alınmadan Belediye çalışma ruhsatı verilmesine oy birliği
ile karar verilmiştir.
43.GÜNDEM
İLGİ
: Mehmet KAYNARCAN’ın 26.05.2014 tarih ve 1808-446 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Pazarcık İlçesi Merkez Taksi durağında Fuat Yavuz ARIKadına kayıtlı bulunan 46 T 6006
Plakalı 2007 Model Fıat Marka aracın sadece ( T ) plaka hakkının Mehmet KAYNARCAN’a devir işleminin yapıması.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR
: Pazarcık İlçesi Merkez Taksi durağında Fuat Yavuz ARIK adına kayıtlı bulunan 46 T 6006 Plakalı 2007 Model Fıat Marka aracın
sadece ( T ) plaka hakkının Mehmet KAYNARCAN’ya devrinin yapılması Mehmet KAYNARCAN’ın almış olduğu 46 ZA 005 Plakalı 2005 Model
Peugeot Marka aracına 46 T 6006 plaka ile çalışmak üzere Belediye çalışma ruhsatı verilmesine oy birliği ile karar verilmişti r.
44.GÜNDEM
İLGİ
: Ahmet GÜVENEN’in 26.05.2014 tarih ve 1781-413 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının SS 21 Nolu SEVTUR Mot. Taş. Koop. Uhdesinde Zeki SANDUK adına
kayıtlıKahramanmaraş Şehirlerarası Terminal-Gaziantep arasında taşımacılık yapmak üzere 46 K 0460 plakalı aracın sadece ( K ) plaka
hakkının Ahmet GÜVENEN’e devir işleminin yapıması.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR
: SS 21 Nolu SEVTUR Mot.Taş.Koop. uhdesinde Kahramanmaraş Şehirlerarası İlçe Terminali-Gaziantep arası yolcu taşımacılığı
yapan Kemal SANDUK adına kayıtlı bulunan 46 K 0460 Plakalı aracın sadece ( K ) plaka hakkının Ahmet GÜVENEN’e devrinin yapılması
Web Adresimiz: www.kahramanmaras.bel.trE-Mail: [email protected]
T.C.
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI
Ahmet GÜVENEN’in almış olduğu 46 KT 767 Plakalı 2013 Model Volkswagen Marka aracına 46 K 0460 plaka ile çalışmak üzere Beledi ye
çalışma ruhsatı verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
45.GÜNDEM
İLGİ
:PeridağTaş.Otom.San. ve Tic.ltd.Şti.’nin 26.05.2014 tarih ve 1801-424 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının personel servisi taşımacılığı yapan Sedat EKERSULAR adına kayıtlı bulunan 46 S 0032
plakalı 2007 Model Ford Marka aracın sadece ( S ) plaka hakkının PeridağTaş.Otom.San. ve Tic.Ltd.Şti.’ne devir işleminin yapıması.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR
: Personel taşımacılığı yapan Sedat EKERSULAR adına kayıtlubukunan 46 S 0032 Plakalı 2007 Model Ford Marka aracın sadece ( S
) Plaka hakkının Peridağ Taş.Otom. San. ve Tic.Ltd.Şti.’nedervinin yapılması, 2014 yılı bütçe tarifesinde belirlenen 1.500,00 TL devir ücreti
alınanrak, PeridağTaş.Otom.San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin almış olduğu 46 PC 322 Plakalı 2012 Model Mercedes-Benz aracına 46 S 0032 plaka ile
çalışmak üzere 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğüe giren 6518 sayılı kanunun 75. Maddesine istinaden
07.07.2018 tarihine kadar Belediye çalışma ruhsatı verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
46.GÜNDEM
İLGİ
: İdris KABAKCI’nın 27.05.2014 tarih ve 1849-445 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının personel servisi taşımacılığı yapan Yılmaz YILDIRIM adına kayıtlı bulunan 46 S 0406
plakalı 2008 Model Ford Marka aracın sadece ( S ) plaka hakkının İdris KABAKCI’ya devir işleminin yapıması.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR
: Personel taşımacılığı yapan Yılmaz YILDIRIM adına kayıtlubukunan 46 S 0406 Plakalı 2008 Model Ford Marka aracın sadece ( S )
Plaka hakkının İdris KABAKCI’adervinin yapılması, 2014 yılı bütçe tarifesinde belirlenen 1.500,00 TL devir ücreti alınanrakİdrisKABAKCI’nın
almış olduğu 21 AZ 625 Plakalı 2001 Model Volkswagen aracına 46 S 0406 plaka ile çalışmak üzere 19.02.2014 tarih ve 28918 say ılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğüe giren 6518 sayılı kanunun 75. Maddesine istinaden 07.07.2018 tarihine kadar, Belediye çalışma ruhsatı
verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
47.GÜNDEM
İLGİ
: Osman TERLİK’in 23.05.2014 tarih ve 1722-395 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının personel servisi taşımacılığı yapan Hürü KURT adına kayıtlı bulunan 46 S 0631 plakalı
1996 Model Otoyol Marka aracın ( S ) plakası ile birlikte Osman TERKİK’e devir işleminin yapıması.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR
: Personel taşımacılığı yapan Hürü KURT adına kayıtlubukunan 46 S 0631 Plakalı 1996 Model Otoyol Marka aracın ( S ) Plakası ile
birlikte Osman TERKİK’edervinin yapılması 2014 yılı bütçe tarifesinde belirlenen 1.500,00 TL devir ücreti alınanrak, 19.02.2014 tarih ve
28918 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğüe giren 6518 sayılı kanunun 75. Maddesine istinaden 07.07.2018 tarihine kadar,
Belediye çalışma ruhsatı verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
48.GÜNDEM
İLGİ
: Şahıs ve Tüzel kişilerin ( Şirketlerin ) muhtelif dilekçeleri.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 1- Abdullah KERTEK’in 46 PN 924 Plakalı 1997 Model Hyundaı Marka aracına ( S ) Plaka
Talebi, 2 – Ahmet PEKMEZCİ’nin 80 GM 659 Plakalı 2001 Model Volkswagen Marka aracına (S ) plaka talebi, 3 – GİRAY Turz. Pet. Ürnl.Paz.Ve
Tic.Ltd.Şti.’nin Sıfır Faturalı 2014 Model Ford Marka, Sıfır Faturalı 2014 Model Ford Marka, Sıfır Faturalı 2014 Model Ford Marka, Sıfır
Faturalı 2014 Model Ford Marka, Sıfır Faturalı 2014 Model Ford Marka, Sıfır Faturalı 2014 Model Ford, 27.BDH 75, 27 BDH 79, 27 BDH 78,
27 BDH 92, 27 BDH 91, 27 BDH 82 ve 27 BDH 84 plakalı 2013 Model FordMarka araçlarına ( S ) plaka talebi, 4 – Sünbül Gıda
Bes.Taş.Tem.Güv.İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti’nin 46 PN 982 Plakalı 2000 Model Levend Marka aracına ( S ) Plaka talebi, 5 – Fatih TURNA’nın 46 NL
734 Plakalı 2011 Model Fıat Marka aracına ( S ) plaka talebi, 6 – ---’ın 80 EH 873 Plakalı 2005 Model Ford Marka aracına ( S ) plaka talebi, 7 –
Mesut FISTIK’ın 46 PN 031 Plakalı 2001 Model Levend Marka aracına ( S ) plaka talebi, 8 – Nuriye YILMAZ’ın 46 PN 704 Plakalı 1994 Model
Fıat Marka aracına ( S ) Plaka talebi, 9 – Bahattin KIYAK’ın 20 NH 161 Plakalı 2004 Model Volkswagen Marka aracına ( S ) plaka talebi, 10 –
Mehmet KURT’un 46 PC 258 Plakalı 2002 Model Levend Marka aracına ( S ) Plaka talebi, 11 – Kamil CERİTLİ’nin 46 F 5223 Plakalı 2001
Model Volkswagen Marka aracına ( S ) plaka talebi, 12 – Kazım BOZ’un 46 AB 794 Plakalı 2003 Model Levend Marka aracına ( S ) Plaka
talebi, 13 – Ahmet PEKMEZCİ’nin 46 PN 294 Plakalı 2006 Model Volkswagen Marka aracına ( S ) plaka talebi , 14 – Ayşe DEMİRCİ’nin 46 LF
058 Plakalı 1998 Model Levend Marka aracına ( S ) plakalı talebi, 15 – Ayşe DEMİRCİ’nin 46 NN 617 Plakalı 1989 Model Otoyol Marka
aracına ( S ) plakalı talebi, 16 – Şükran GÜLAÇTI’nın 55 ACR 97 Plakalı 2006 Model Volkswagen Marka aracına ( S ) plaka talebi, 17 – İşler
Kitap Kırtasiye Taş. Tem.Pet.Gıdaİnş.Turz.San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin 52 RD 711 Plakalı aracına ( S ) plaka talebi, 18 – Niyazi AĞCA’nın 46 PP 958
Plakalı 2005 Model Volkswgen Marka aracına ( S ) plaka talebi, 19 – Mustafa KALIN’ın 46 PP 239 Plakalı 2003 Model Levend Marka aracına (
S ) Plaka talebi, 20 – Ramazan SAZ’ın 46 NT 412 Plakalı 2001 Model Ford Marka aracına ( S ) plaka talebi, 21 – Muhammed ŞARLI’nın 38 E
3356 Plakalı 2001 Model Volkswagen Marka aracına ( S ) plaka talebi, 22 – Abdurrahman NAHIRCI’nın 46 NH 798 Plakalı 2008 Model
Volkswagen Marka aracına ( S ) plaka talebi, 23 – Musa ARSLAN’ın 31 N 3584 Plakalı 1998 Model Ford Marka aracına ( S ) plaka talebi, 24 –
Tevfik SALCAN’ın 46 PC 659 Plakalı 1997 Model Otoyol Marka aracına ( S ) Plaka talebi, 25 – Osman AKKİL’in 46 NC 201 Plakalı 2000 Model
Volkswagen Marka aracına ( S ) plaka talebi, 26 – Mevlit KELEK’in 46 DS 292 Plakalı 2000 Model Levend Marka aracına ( S ) Plaka talebi, 27 –
Hakan BOZOĞLU’nun 46 AB 831 Plakalı 2004 Model Volkswagen Marka aracına ( S ) plaka talrebi, 28 – EnnesKILLIOĞLU’nun 46 N 3831
Plakalı 2005 Model Volkswagen Marka aracına ( S ) Plaka talebi:
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR
: Şahıs ve Tüzek kişilerin ( Şirketlerin ) ( S ) plaka taleplerinin, ne şartlarda verileceği alt komisyona havale edilmesine oy birliği ile
karar verilmiştir.
1-48 sayılı kararın devamı
İLGİ
: Emrah TUNCEL’in 21.05.2014 tarih ve 1633-360 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Emrah TUNCEL 46 N 2772Plakalı 2008 Model Volkswagen Marka aracı ile Akifiye
Mahallesi –Andırın İlçesi arasınada Yolcu taşımcılığı yapabilmek için ( K ) Plaka talebi.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR
: 46 N 2772 Plakalı 2008 Model Volkswagen Marka aracı ile Akifiye Mahallesi-Andırın ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapmak
isteyen ve ( K ) plaka talep eden Emrah TUNCEL’in ( K ) plaka talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.
Web Adresimiz: www.kahramanmaras.bel.trE-Mail: [email protected]
T.C.
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI
49.GÜNDEM
İLGİ
: Hacı CEREN’in 12.06.2014 tarih ve 2391-637 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Hacı CEREN 46 S 0829 Plakalı aracı ile Kızıldamlar Mahallesi – Kahramanmaraş Köy
Garajı arasınada Yolcu taşımcılığı yapabilmek için ( K ) Plaka talebi.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR
: 46 S 0829 Plakalı aracı ile Kızıldamlar Mahallesi – Kahramanmaraş Köygarajı arasında yolcu taşımacılığı yapmak isteyen ve ( K )
plaka talep eden Hacı CEREN’in ( K ) plaka talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.
50.GÜNDEM
İLGİ
: Fatih HORASAN’ın 12.06.2014 tarih ve 2390-636 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Fatih HORASAN 46 S 0309 Plakalı aracı ile Kızıldamlar Mahallesi – Kahramanmaraş Köy
Garajı arasınada Yolcu taşımcılığı yapabilmek için ( K ) Plaka talebi.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR: 46 S 0309 Plakalı aracı ile Kızıldamlar Mahallesi – Kahramanmaraş Köygarajı arasında yolcu taşımacılığı yapmak isteyen ve ( K )
plaka talep eden Fatih HORASAN’ın ( K ) plaka talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.
51.GÜNDEM
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının İlimizde M, H, K, S, J ve T Plakalı araç sahiplerinin mevcut araçlarını yenilemelerinde
zaman ve iş kaybı olmaması için araç yenilemelerine izin verebilmesi için Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkan’ına yetki verilmesi.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR
: İlimizde M, H, K, S, J ve T plakalı araç sahiplerinin mevcut araçlarını yenileyebilmeleri içiz zaman ve iş kaybının olmaması ve
araçlarını yenilemek içteyen M, H, K, S, J ve T plaka işletmecilerine gerekli izini verilemesi için Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı’na yetki
verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
52.GÜNDEM
İLGİ
:Gülpak Kardeşler Akary.Tem.Taş.Gıda Tic. Ve San. Ltd.Şti.’nin 22.05.2014 tarih ve 1705-383 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Gülpak Kardeşler Akaryakıt Tam. Taş.Gıda Tic. Ve San. Ltd.Şti’nin ( J ) Plakalı aracı ile
MenzeletHes İşletme Müdürlüğüne Personel taşımacılığı yapıp yapamayacağı talebi.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR
: İlimizde ( J ) plakalı araç Öğrenci Taşımacılığı, Personel taşımacılığını ise ( S ) Plakalı araçların yaptığından Gülpak Kar deşler
Akaryakıt Gıda Tem. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ( J ) plakalı aracı ile MenzeletHes.İşletme Müdürlüğüne Personel taşımacılığı yapma
talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.
53.GÜNDEM
İLGİ
:YunisÖZCAN’ın 20.05.2014 tarih ve 1575-359 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının YunisÖZCAN’ın üzerine kayıtlı buluna ve Elnistan Belediye Başkanlığının 03.09.2012 tarih
ve 2012/633 sayılı kararına istinaden almış olduğı 46 S 3018 ( S ) plaka hakkının iptal edilemesi talebi.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR
:YunisÖZCAN’ın Elbistan Belediye Başkanlığının 03.09.2012 tarih ve 2012/633 sayılı kararına istinaden almış olduğu 46 S 3018 ( S
) plaka hakkının iptal edilemsi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
54.GÜNDEM
İLGİ
: Kahramanmaraş Valiliği İl mniyet Müdürlüğünün 23.05.2014 tarih ve 9281 sayılı yazısı.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Gövdeli-Kapıdere-Elbistan güzergahında yolcu taşımacılığı izni bulunan Emirhan DOĞAN
isimli şahsın 15 koltuk kapasiteli aracını 20 koltuk kapasiteli araç ile değiştirme talebi.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR
: Gövdeli-Kapıdere Elbistan güzergahında yolcu taşımacılığı izni bulunan Emirhan DOĞAN isimli şahsın 15 koltuk kapasiteli aracını
20 koltuk kapasiteli araçla değiştirme talebinin alt komisyona havale edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
55.GÜNDEM
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği çercevesinde Aile ve Sosyal Politik alar İl
Müdürlüğünden izin alarak ticari plaka alan ( M, H, J, S, ) araç sahiplerinin izin süresi dolanlar ile ilgili ne tür bir işle m yapılacağı talebi.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR
:Erişebilirlik İzleme de Denetleme Yönetmeliği çerçecesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden İzin alarak ticari plaka
veya araç yenilemesi yapan araç sahiplerinden Otobüs grubu araçlar için yasal zorunluluğa uyamaları mevcut araçlarına Engelli rampası
yaptırmaları veya araçlarını Engelli rampalı araçla değiştirmeleri, minübüs gurubu araçlar için ise 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı resmi
gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı Kanunun 75 maddesine istinaden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetl eme Şube
Müdürlüğüne müracat edenlerin trafik ve tescil belgelerini yenilenmesi, yenilenen belgelere 07.07.2018 tarihine kadar süre verilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir.
56.GÜNDEM
İLGİ
: Fuat KAMIŞ’ın 26.05.2014 tarih ve 1762-406 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Fuat KAMIŞ’ın SS 119 NoluKapıçamMot.Taş.Koop. Bünyesinde Köy Garajı, Güzelyurt,
Yeniyurt, Sivricehöyük ( Terolar) Alibeyuşağı, Ekberoğlu,Abbaslar Mahallesi güzergahında çalışma talebi.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR
: SS 119 NoluKapıçamMot. Taş.Koopbüneysinde ( K ) plaka ile yolcu taşımacılığı yapan Fuat KAMIŞ’ın Köy Garajı, Güzelyurt,
Yeniyurt, Sivricehöyük ( Terolar) Alibeyuşağı, Ekberoğlu, Abbaslar Mahallesi yolcu taşıyabilmek için güzergah değişikliği talebinin reddine oy
birliği ile karar verilmiştir.
57.GÜNDEM
İLGİ
: Hüseyin DOĞAN’ın 13.06.2014 tarih ve 2418-660 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Hüseyin DOĞAN Elbistan Belediye Başkanlığının 11.08.2005 tarih ve 2005/198 sayılı
kararı ile Elbistan Kent Taksi durağında taksi işletmeciliği yaptığını 2007 yılında aracını hususiye ayırtığını şu an ise yeniden taksi işletmeciliği
yapabilmek için zaman aşımından iptal olan T plaka hakkının yeniden verilmesi talebi.
Web Adresimiz: www.kahramanmaras.bel.trE-Mail: [email protected]
T.C.
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR
: Elbistan Belediye Başkanlığının 11.08.2005 tarih ve 2005/198 sayılı kararı ile T plaka ( 46 T 3024 ) işletme haakı olan ve ar acını
hususi plakaya ayırtarak zaman aşımı neden ile ( T ) plaka hakkı iptal edilen Hüseyin DOĞAN’ın talebinin alt komisyona havale edilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir.
58.GÜNDEM
İLGİ
: Osman KALAYLI’nın 09.06.2014 tarih ve 2256-586 sayılı dilekçesi.
TEKLİF
: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Özel Halk Otobüsleri Dönerli Grupta Faruk DAL adına kayıtlı bulunan 46 H 0105 plakalı
aracın sadece %75 Durak hissesinin Osman KALAYLI’ya devir işleminin yapılması.
Konunun UKOME’de değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
KARAR: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Özel Halk Otobüsleri Dönerli Grupta Faruk DAL adına kayıtlı bulunan 46 H 0105 plakalı
aracın sadece %75 Durak hissesinin Osman KALAYLI’ya devir işleminin yapılarak, 2014 yılı bütçe tarifesi doğrultusunda devir ücretinin %75’i
alınarak Belediye çalışma ruhsatı verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Web Adresimiz: www.kahramanmaras.bel.trE-Mail: [email protected]
Download

19.06.2014 Tarihli UKOME gündem ve kararları