SIRA
NO
1
2
3
4
5
ÇAĞRI ALANI
BİT
BİT
BİT
GIDAFONKSİYONEL
GIDALAR
GIDAFONKSİYONEL
GIDALAR
ÇAĞRI BAŞLIĞI
ÇAĞRININ KONUSU VE KAPSAMI
ÇAĞRININ
KAPANMA
TARİHİ
Mikrodalga, milimetre ve terahertz dalga
bantlarında sivil ve askeri RF
uygulamaları için MEMS tabanlı veya
mikro işlenmiş sistemlerin, alt bileşenlerin
ve devrelerin geliştirilmesi
RF MEMS anahtar, çınlaç (resonator), kapasitör, ayarlanabilir devre bileşenleri, yeniden şekillendirilebilir
antenler ve anten dizileri ile RF MEMS devre bileşenlerinin entegre devre (CMOS, GaAs, SiGe vb.)
teknolojileri ile beraber monolitik veya hibrit olarak tümleştirilmiş almaç/göndermeç modülleri, THz frekansları
için MEMS tabanlı veya mikro işlenmiş bileşenler ve modüller geliştirilmesi konularında yapılacak çalışmalar
desteklenecektir. Ayrıca RF MEMS uygulamaları için paketleme ve güvenilirlik artırıcı çalışmalar da destek
kapsamındadır.
19.Oca.15
4.000.000 TL
36 ay
1511-BİT-2014-MEMS-02
MEMS/NEMS tabanlı biyolojik ve
kimyasal sensör ve/veya eyleyici
sistemlerin geliştirilmesi
Tümleşik özellikli mikro/nano üretim teknikleri kullanılarak üretilmiş biyosensörler, kimyasal sensörler ve
eyleyici sistemlerin geliştirilmesi çağrı konusudur. Gıda bozulmasını ve/veya katkı maddelerini tespit edebilen
biyosensörler ve kimyasal sensörler, salgın hastalıkların erken tanısına yönelik biyosensörler, kanser ve
kanser metastazı erken teşhisine yönelik biyosensörler, sepsis tanısına yönelik biyosensörler, kontrollü ilaç
salınım sistemlerine yönelik biyosensörler, çevreye zararlı ve/veya zehirli gazları (sarin, hardal gazı, CO, vb.)
tespit edebilen kimyasal sensörler, akaryakıt saflığını ölçen kimyasal sensörler, kontrollü madde (narkotik) ve
ilaçların kullanımının belirlenmesi için sensör ve analiz sistemi geliştirilmesi çağrı kapsamını oluşturmaktadır.
Bu kapsamda olmak üzere küçük hacimli sıvı, sıcaklık, düşük debili akış, vizkozite, kırılma indisi ve
özyoğunluk ölçebilen mikroakışkan sistemleri ile uyumlu algılayıcılarının tümleşik üretilmesi için süreçlerin,
malzeme ve aygıtların geliştirilmesi de çağrı kapsamındadır. Ayrıca mikroakışkan tümleşik sistemlerin alt
bileşenlerinin (mikropompa, mikrovana, mikrokarıştırıcı, mikroreaktör, mikroiğne, algılayıcı ve eyleyici vb.)
geliştirilmesi ve mikroakışkan ilaç etkisi analiz sistemi geliştirilmesi de çağrı kapsamındadır.
19.Oca.15
3.000.000 TL
36 ay
1511-BİT-2014-MEMS-03
Sivil ve taktik/navigasyon askeri
uygulamalar için MEMS Ataletsel Ölçüm
Birimi (AÖB), ivmeölçer, dönüölçer ve
benzeri harekete dayalı yapıların ve
bunlarla ilgili paketleme teknolojilerinin
geliştirilmesi
Taktik, navigasyon ve ticari seviye uygulamalar için günümüz teknolojik seviyesinin getirdiği performansı
yakalayacak MEMS ivmeölçer, dönüölçer, ataletsel ölçüm birimi, 3 eksenli ivmeölçer duyarga ve okuma
devresi ile benzeri, harekete dayalı yapıların geliştirilmesi çağrı kapsamındadır. Ayrıca, bu ürünler için
paketleme teknolojilerinin geliştirilmesi de çağrı kapsamındadır.
19.Oca.15
3.000.000 TL
36 ay
Tuz/yağ/şeker içeriği azaltılmış, biyoaktif
bileşenlerce zenginleştirilmiş, güvenli
fonksiyonel gıda ürünlerinin geliştirilmesi
Biyoaktif bileşenler kullanılarak sağlık üzerine olumlu etkileri olan gıda ürünlerinin geliştirilmesi ile
tuz/yağ/şeker oranı azaltılarak yeni gıda formülasyonlarının geliştirilmesi çağrı kapsamındadır. Hem
tuz/yağ/şeker içeriği azaltılmış, hem de fonksiyonellik kazandırılmış ürünlerin geliştirilmesine yönelik projeler
öncelikli olarak değerlendirilecektir.
Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
• Tuz/yağ/şeker içeriği azaltılmış gıda ürünlerinin geliştirilmesi
• Fonksiyonel gıda ürünlerinin geliştirilmesi
• Proje kapsamında geliştirilip üretilecek olan ürünlerin Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Tebliği’ne uygun olması
• Bu ürünlerin özelliklerinin iyileştirilmesi veya üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
19.Oca.15
2.000.000 TL
24 ay
Gıda katkı maddeleri ve yardımcı
maddelerin üretimi / mevcut katkı
maddeleri ve yardımcı maddelerin
iyileştirilmesi
Hammadde ve atıklarından gıda katkı maddeleri ve yardımcı maddelerin üretimi ve mevcut katkı
maddeleri/yardımcı maddelerinin iyileştirilmesi çağrı kapsamındadır. Hammadde olarak tıbbi ve aromatik bitki
ekstraktlarının katkı maddesi olarak kullanılması da çağrıya dahildir. Bu maddelerin
geliştirilmesinde/üretilmesinde konvansiyonel yöntemlerin kullanılması çağrı kapsamında olmakla birlikte,
biyoteknolojik yöntemlerin kullanılması öncelikli olarak değerlendirilecektir.
Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
• Doğal gıda boyaları/renklendiriciler, koruyucular, aroma maddeleri, enzimler, enzim modifiye ürünler, kıvam
arttırıcılar, baharat, tatlandırıcılar, organik asitler vb.
• Gıda katkı maddesi olarak fonksiyonel bileşenler (Fitosterol, fitostanol, omega-3 yağ asitleri (EPA, DHA),
inülin, laktuloz, biyoaktif peptit vb.)
• Sodyum ve yağ kullanımını azaltmaya yönelik ikame katkı maddeleri/yardımcı maddeler
• Çağrı dokümanında tanımlanmayan ancak gıda katkısı/yardımcı madde olarak kullanılan diğer ürünler
• Bu maddelerin üretiminde ürün özelliklerinin iyileştirilmesi veya üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
19.Oca.15
3.000.000 TL
36 ay
ÇAĞRI KODU
1511-BİT-2014-MEMS-01
1511-GIDA-2014-FG-01
1511-GIDA-2014-GKM-01
BÜTÇE
PROJE
SÜRESİ
SIRA
NO
6
7
ÇAĞRI ALANI
MAKİNA KALIP
TASARIMI VE
İMALATI
MAKİNA KALIP
TASARIMI VE
İMALATI
ÇAĞRI KODU
ÇAĞRI BAŞLIĞI
ÇAĞRININ KONUSU VE KAPSAMI
ÇAĞRININ
KAPANMA
TARİHİ
BÜTÇE
PROJE
SÜRESİ
Eksenel veya Radyal Tipte Değişken
Deplasmanlı Pistonlu Pompa/Motor
Geliştirilmesi
Eksenel veya radyal tipte değişken deplasmanlı pistonlu pompaların/motorların ve bunlarla entegre olarak
kullanılacak deplasman kontrol sistemlerinin (basınç dengelemeli (kompanzasyonlu), sabit güç ve sabit debi
gibi) tasarımı, prototip üretimi, testi ve seri üretime hazırlık çalışmaları çağrı konusu ve kapsamıdır.
Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Geliştirilecek pompanın/motorun, 5 kW ve üzeri güç değerlerinde, en az 175 bar sürekli azami basınç
sağlayabilen/basınçta çalışabilen ve genel veriminin güncel teknolojik muadilleriyle uyumlu (örneğin %90)
olması beklenmektedir. Değişken deplasmanlı pompalar, entegre olarak kontrol sistemini de içermelidir.
19.Oca.15
4.000.000 TL
Bütünleşik Hidrolik Servo Silindir
Geliştirilmesi
Çağrı konusu ve kapsamı:
Hidrolik servo sistemlerinde kullanılan silindir, elektronik donanım, kontrol algoritmaları ve yazılımın bütünleşik
olarak geliştirilmesi, test edilmesi ve seri üretime hazırlık çalışmaları çağrı konusu ve kapsamıdır.
Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
• Hidrolik servo silindir 0,5 ton ve üzeri yük değerinde, farklı kurs boyları sağlayan bir ürün olmalıdır.
• 0-8 Hz aralığında genlik kaybı olmamalı ve 30 Hz’e kadar frekanslarda çalışabilmeli, hassas konum, kuvvet
veya hız kontrolü yapabilmelidir. Kontrol yazılımı farklı kontrol yöntemlerini uygulamaya olanak vermelidir.
19.Oca.15
3.000.000 TL
36 ay
1511-MAKİNE-2014-AG-03
Hidrolik Güç Sistemlerinde Verimlilik
Artırımına Yönelik Yenilikçi Çalışmalar
Kesintili güç gerektiren şekillendirme presleri, hidro-şekillendirme presleri, giyotinler gibi sistemler ile mobil
sistemler için servo veya hız kontrollü motorlarla sürülen pompa kullanımı, rejeneratif sistemler, değişken
deplasmanlı pompaların akıllı kontrolü, valf ile kontrol yerine üretilen gücün kontrol edilmesi vb. yenilikçi
uygulamalar geliştirilerek enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar çağrı konusudur. Projeler
öngörülen bir uygulama için tasarım, prototip imalat ve deneysel olarak doğrulama ile kontrolcü ve kullanıcı
dostu arayüz yazılımları faaliyetlerini kapsamalıdır.
Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Mevcut uygulamalara göre enerjide kayda değer verim artışı (%20 mertebelerinde) ve gürültüde azalma
sağlanmalıdır.
19.Oca.15
3.000.000 TL
36 ay
1511-MAKİNE-2014-AG-04
Hidro-Şekillendirme Presleri Hidrolik ve
Kontrol Sistemlerinin Geliştirilmesi
Bu çağrı kapsamında; büyük boyutlu sac parça (örneğin otomotiv sektöründe kaput, kapı, şasi sistemleri;
beyaz eşya sektöründe ise fırın ve ocak gövdeleri, tepsi vb.) üretiminde kullanılmak üzere, hidro-şekillendirme
preslerinin hidrolik devre ve kontrol sistem tasarım ve imalatına yönelik projeler beklenmektedir.
Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Hidro-şekillendirme presinin kapasitesi en az 1200 ton, presten çıkacak ürün boyutu en az 150 mm ve kalıp
içi hidrolik basınç en az 2000 bar olmalıdır.
19.Oca.15
3.000.000 TL
36 ay
Vidalı Kompresörler İçin Vida Grubu
Geliştirilmesi
19.Oca.15
2.000.000 TL
24 ay
19.Oca.15
4.000.000 TL
36 ay
1511-MAKİNE-2014-AG-01
1511-MAKİNE-2014-AG-02
8
MAKİNA KALIP
TASARIMI VE
İMALATI
9
MAKİNA KALIP
TASARIMI VE
İMALATI
10
MAKİNA KALIP
TASARIMI VE
İMALATI
1511-MAKİNE-2014-AG-05
11
MAKİNA KALIP
TASARIMI VE
İMALATI
1511-MAKİNE-2014-AG-06
Farklı kapasiteler için vida gruplarının tasarlanması, prototip imalatları, kompresörler üzerinde performans
testleri, verimlilik ve ömür testlerinin yapılmasıdır.
Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Kompresör grubu en az 25 kW güce sahip olmalı ve proje çıktısı vida grupları en azından muadil ürünlerin
performans, gürültü seviyesi, verim, ömür vb. yakalamalıdır.
Bu çağrı kapsamında ağır iş makinalarında (mobil vinçler, forkliftler, yol, inşaat, kazı, askeri ve zirai alanlarda
kullanılan iş makinaları vb.) kullanılan hidrolik sistemlerin tasarım ve imalatına yönelik projeler
Ağır Güç Hidroliği Sistemlerinin Tasarımı beklenmektedir.
ve İmalatı
Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
• Ürün/sistem maliyetlerinin yurtdışı muadillerine göre performans ve fiyat avantajı sağlaması,
• Yeni ve uygulanabilir ürün/sistem tasarımlarının geliştirilmesi.
36 ay
SIRA
NO
12
13
14
ÇAĞRI ALANI
SAĞLIKBİYOMEDİKAL
EKİPMANLAR
SAĞLIKBİYOMEDİKAL
EKİPMANLAR
SAĞLIKBİYOMEDİKAL
EKİPMANLAR
ÇAĞRI KODU
1511-SAĞLIK-2014-BE-03
ÇAĞRI BAŞLIĞI
Tanı ve/veya tedavi amaçlı medikal
görüntüleme cihazlarının, bu cihazlarda
kullanılan alt bileşenlerinin ve
yazılımlarının geliştirilmesi
ÇAĞRININ KONUSU VE KAPSAMI
Çağrı, tanı ve/veya tedavi amaçlı medikal görüntüleme cihazlarının ve bu cihazlarda kullanılan iyonize ışınlı,
optik, ultrasonik, RF-mikrodalga vb. tabanlı sensörlerin/dedektörlerin/ transdüserlerin geliştirilmesi
hakkındadır. Yukarıda belirtilen bu sistemlerin ve donanım bileşenlerinin tasarımlarının yapılması ve/veya
bunların mevcut görüntüleme cihazlarına entegre edilebilir şekilde geliştirilmesi beklenmektedir.
Genel olarak optik, elektromanyetik ve termal görüntüleme sistemlerinin sensör/transdüser/ dedektör
birimlerinin geliştirilmesini amaçlayan çağrı konusuna yönelik bazı örnek uygulamalar ve kapsamları aşağıda
özetlenmektedir:
• Mevcut görüntüleme sistemlerinde kullanılan sensörlerin çözünürlüğünü artıran donanım ve yazılımlar,
• Fetal ultrasonda ya da diğer ultrasonografi (USG) uygulamalarında (damar içi USG, elastografi,
ekokardiyografi vb) kullanılmak üzere ultrasonik transdüserler,
• Dermatoloji, oftalmaloji ve diğer branşlarda kullanılabilecek optik dedektörler,
• Kanser ve diğer hastalıklarda kullanılabilecek iyonize ışın, optik, termal ya da RF tabanlı
sensör/transdüser/dedektörler,
• Dokunma hissini taklit eden basınç ölçme tabanlı sensör/transdüser/dedektörler,
• Fotoakustik görüntülemede kullanılabilecek sensör/transdüser/dedektörler,
• Meme görüntüleme gibi uygulamalarda kullanılabilecek termal görüntüleme dedektörleri,
• RF tabanlı kalp hareketlerinin görüntülenmesine yarayan sensör/transdüser/dedektörler,
• Kateter tabanlı damar içi, doku ya da organ görüntülemede kullanılabilecek mikrosargı yapılı RF
dedektörleri,
• İyonize ışın teknolojilerinin kullanıldığı (X ışını, Gama ışını gibi) görüntüleme sistemleri ve alt bileşenleri,
• Manyetik rezonans görüntüleme sistemleri ve alt bileşenleri
Yukarıda verilen örneklerle sınırlı olmamak kaydıyla, çağrı amacı ve hedefleriyle birebir uyumlu benzer
sistemler ve alt bileşenlerinin tasarımları ve geliştirilmesi de çağrı kapsamı içinde yer almaktadır.
Bu çağrı kapsamında tüm robotik cerrahi uygulamalarında hali hazırda kullanılan ya da kullanılması muhtemel
robotik sistemler için geri beslemeli kumanda kolları geliştirilmesi hedeflenmektedir. Basınç, sıcaklık, titreşim,
sertlik, kuvvet gibi büyüklükleri algılayarak kumanda koluna aktarabilecek (haptik) sistemlerin geliştirilmesi
beklenmektedir. Gerek bu geri beslemeleri sağlayabilen kumanda kolları, gerekse geri besleme sağlayacak
algılayıcı sistemlerin geliştirilmesi bu çağrı kapsamındadır.
Proje önerisi hazırlığı sırasında, projenin özgün değeri ve yenilikçi yönleri açıklanırken, mevcut teknoloji
seviyesinin ilgili patentler ve akademik yayınlar göz önünde bulundurularak detaylandırılması beklenmektedir.
Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Geliştirilecek tüm sistemler, türüne göre uluslararası standartların gerektirdiği asgari teknik özelliklere sahip
olmalıdır. Hedeflenen ilgili standardın proje önerisinde belirtilmesi ve hedeflerin rakip ürünlerle karşılaştırmalı
olarak verilmesi beklenmektedir.
1511-SAĞLIK-2014-BE-04
Biyomedikal robotik sistemlere hizmet
edecek şekilde dokunma hissi, kuvvet,
sıcaklık, titreşim hissi iyileştirilmiş çok
fonksiyonlu el kumandası ve
algılayıcıların geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2014-BE-05
Bu çağrı kapsamındaki sistemlerde kullanılabilecek kameralar, üretim işlemleri açısından ülkemizde
geliştirilmesi öncelikli teknoloji alanlarından yüksek yoğunluklu mikroelektronik devre elemanları (CCD, TFT,
vb) yanında, hızlı işlemler yapan mikrodenetleyici elektronik devre alt birimleri ile entegre şekilde
çalışmaktadır. Bu tip kameraların ve kamera sistemlerinin donanım ve yazılımlarının beraber geliştirilmesi,
var olan robotik sistemlere ve minimal invazif görüntüleme yaklaşımlarına entegrasyonu, bu çağrı ile
hedeflenmektedir.
Bu çağrıya konu olabilecek ürün ve teknolojiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Optik, elektromanyetik ve termal görüntüleme kamera sistemleri,
Robotik cerrahi sistemlerinde, endoskopik • Robotik cerrahi uygulamalarında kullanılan kameraları ve görüntü iletim araçları,
ve laparoskopik girişimlerde kullanılmak • Robotik cerrahi uygulamalarında kullanılan görüntüleme sistemlerinin hareket yeteneklerini ve görüntü
üzere yüksek çözünürlüklü kamera ve
kalitesini artırıcı uygulamalar,
kamera sistemlerinin geliştirilmesi
• Endoskopi ve laparoskopi amaçlı görüntüleme sistemlerinin kamera ve görüntü iletim araçları,
• Endoskopi ve laparoskopi amaçlı görüntüleme sistemlerinin hareket yeteneklerini ve görüntü kalitesini
artırıcı uygulamalar.
Proje önerisi hazırlığı sırasında, projenin özgün değeri ve yenilikçi yönleri açıklanırken, mevcut teknoloji
seviyesinin ilgili patentler ve akademik yayınlar göz önünde bulundurularak detaylandırılması beklenmektedir.
Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Geliştirilecek tüm sistemler, türüne göre uluslararası standartların gerektirdiği asgari teknik özelliklere sahip
olmalıdır. Hedeflenen ilgili standardın proje önerisinde belirtilmesi ve hedeflerin rakip ürünlerle karşılaştırmalı
olarak verilmesi beklenmektedir.
ÇAĞRININ
KAPANMA
TARİHİ
BÜTÇE
PROJE
SÜRESİ
10.000.000 TL
19.Oca.15
Çağrı konusu
tüm sistemi
içermeyen,
ancak bu
sistemin alt
bileşenlerinin
ve ilgili
yazılımının
tasarımını/gelişt
irilmesini
amaçlayan
projeler için:
Proje süresi üst
sınırı : 24 Ay
Proje bütçesi
üst sınırı :
2.500.000 TL
48 Ay
19.Oca.15
2.500.000 TL
24 Ay
19.Oca.15
5.000.000 TL
36 Ay
Download

bu linkte bulabilirsiniz