Elimko
E-Bülten
2014 / 1
KOMPLE TESİS
PROJELERİNDE
GÜVENİLİR İSİM…
İçindekiler
Ortadoğu, Körfez Ülkeleri ve diğer
yurt dışı pazarların da etkin durumdayız…
oldu
• Elimko bayiler toplantısı sabırsızlıkla
Çok uzun yıllardır, dünyanın bir çok
ülkesinde enstrümantasyon,
otomasyon ve komple anahtar teslimi
taahhüt işleri yapan firmamız, özellikle
son yıllarda giderek artan bir üne
kavuşmuş durumdadır. Gerek son
kullanıcılar, gerekse bu bölgelerde iş
yapan yabancı ya da Türk müteaahhit
veya mühendislik firmaları bizlerle
çalışmak arzusunda olduklarını ifade
ederek, aynı iş için bir çok kanaldan
teklif istemekteler. Yurt dışında
yaptığımız işlerden biri de kireçtaşı
öğütme tesisi…
Elimko’dan başarılı bir
kireçtaşı öğütme tesisi…
Elimko’nun özel tasarımı ve
donanımıyla kireçtaşı öğütme tesisi
Elimko tarafından işletmeye alınmıştır.
Kireçtaşının öğütülerek, mikron toz
haline getirilmesiyle, verim ve kalitesi
arttırılmaktadır. Üretim kapasitesi
3-5 ton olan, kireçtaşı öğütme
tesisinde 0-6 cm boyunda ürün
işlenmekte, 0-150 mikron öğütülmüş
ürün elde edilmektedir. 160 m³
işlenmiş ve öğütülmüş ürün stoklama
kapasitesine sahiptir.
Daha fazla bilgi için tıklayınız.
Elimko ERP SİSTEMİNE
GEÇTİ…
Elimko BANT KANTARLARI
DOZAJ BANTLARI
Elimko Bant Kantarları – Dozaj
Bantları ve diğer tartı
sistemlerimiz, dünyanın bir çok
ülkesinde güvenle
kullanılmaktadır.
Elimko olarak ülkemiz içinde, ya da
direkt ihraç ettiğimiz veya çeşitli
müteahhit kuruluşlar aracılığı ile
sattığımız tartı ekipmanlarımız ülkemiz
dahil bir çok yabancı ülkede güvenle
kullanılmaktadır.
Daha fazla bilgi için tıklayınız.
Uzun yıllardır ERP sistemine geçmek
istememize rağmen, tam arzu
ettiğimiz, Elimko’nun çok uzun yıllara
dayalı alışageldiği çalışmayı rahatlıkla
sürdürebileceği bir sistem seçimi
konusunda tereddütlerimiz oldu.
Nihayet 2013 ün ortalarında Canias
programına karar verildi ve sisteme
adaptasyon sağlandı. Bundan böyle
ERP sistemi ile çalışmamızın siz
müşterilerimize olumlu yansıyacak bir
çok tarafı olacak. Sistemin
adaptasyonunda ve uygulamaya
girmesinde canla başla çalışan Elimko
personeline teşekkürler.
• Komple Tesis Projelerinde Güvenilir İsim…
• Eüaş Elektrik A.Ş. ye teşekkürler
• Bant kantarları ve Dozaj Bantları
• Ankara Sanayi Devleri Futbol Turnuvası
• Elimko ERP sistemine geçti
• Socar Gaz Azerbeycan için çok önemli bir
müessese
• Şişecam fabrikaları her zaman “kalite”den yana
bekleniyor
• Pirelli kamyon lastiği pişirme preslerinde Elimko
PR-100 kayıt cihazları
• Goodyear lastik fabrikasında ABB
C-1900 Dairesel Kayıt Cihazları
• Enerji sektöründe Beamex’e artan ilgi
• Deva ilaç fabrikasında Beamex kalibratör
sistemi
• Çaykur çay fabrikasında bir uygulama
EÜAŞ ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş’YE
TEŞEKKÜRLER…
Enerji sektörünün göz bebeği
kuruluşumuz EÜAŞ sayesinde, ülkemiz
de yerli “Kağıtsız Kayıt Cihazı”
üretimine başlanıldı. Çok uzun yıllar
konvansiyonel kayıt cihazları ile
endüstriyel otomasyonda ciddi bir
boşluğu dolduran, firmamız Elimko,
EÜAŞ’ın bize verdiği motivasyon, belki
biraz ısrarla kağıtsız kayıt cihazlarının
üretimine başlamamıza neden oldular.
Daha fazla bilgi için tıklayınız.
ANKARA SANAYİ DEVLERİ
FUTBOL TURNUVASI
Daha fazla bilgi için tıklayınız.
Elimko
E-Bülten
2014 / 1
SOCAR GAZ, AZERBAYCAN
İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR
MÜESSESE…
ŞİŞE CAM FABRİKALARI
HER ZAMAN “KALİTE” DEN
YANA OLDU…
Bünyesinde çok çeşitli kuruluşları bir
araya getiren dev gurup, Azerbaycan
sanayi için çok büyük önem
taşımaktadır. Socar Gaz’a bağlı
Azerkimya fabrikasında, EtilenPolietilen plantte, eski tip Rus cihazları
yerine E-PR-150 tip kağıtsız kayıt
cihazları verildi. Reaktörler, hava ve
gaz nakil hatları, sıcaklık, basınç
izleme merkezindeki cihazlar
değiştirildi, yine Elimko’nun yazmış
olduğu software ile sistem komple
modernize edildi.
Ülkemizin gurur kaynağı, Dünya
pazarları ve Avrupa pazarlarında çok
üst sıralarda, ilk bir kaç firma içinde
pazar payına sahip olan, Şişe ve Cam
Fabrikaları, şüphesiz kalitelerini, hem
kullandıkları en son teknolojiye, hem
de alım yaptıkları yedek ve sarf
malzemelerinin kalitesinde
gösterdikleri özene borçludurlar.
Daha fazla bilgi için tıklayınız.
PİRELLİ KAMYON LASTİĞİ
PİŞİRME PRESLERİNDE
Elimko PR-100 KAYIT
CİHAZLARI
Yıllardır güvenilir bir hizmet verdiğimiz
Pirelli Fabrikası, yurt dışından temin
ettikleri bir çok cihaz ve sensörü
geçmişten beri firmamız Elimko’dan
sağlayarak bugünlere gelmiştir. Belli
bir ölçüde dış rekabete karşın,
kamyon preslerinin modernizasyonun
da, Elimko’nun yerli ürettiği PR-100
Kağıtsız Kayıt Cihazlarını, Pt-100
sensörlerini, mümessili olduğumuz
ABB Instrumentation firmasının basınç
transmitterlerini, yine ABB nin I/P
pozisyonerlerini kullanarak amacına
tam erişmiştir.
Daha fazla bilgi için tıklayınız.
GOODYEAR LASTİK
FABRİKASINDA ABB
C-1900 DAİRESEL KAYIT
CİHAZLARI
Daha fazla bilgi için tıklayınız.
ÇAYKUR ÇAY FABRİKASINDA
BİR UYGULAMA…
Karadeniz, çay yetiştiriciler için önemli
bir bölge. Bu bölgede çok sayıda çay
fabrikası var. Kurulduğumuz yıllardan
beri çay kurumuna çeşitli ürünlerimizle
hizmet verdik. Son uygulamamızda,
çay yaprağının kesiminden sonra,
kurutma prosesine girmeden önce
sıcaklık, nem, gibi parametreler
ölçülüyor, kayıt ediliyor.
Daha fazla bilgi için tıklayınız.
Özellikle enerji santrallerinde çok
sayıda ve çok çeşitli cihazlar
kullanılmaktadır. Üretim hatlarında
kullanılan cihazların kalibrasyonlarının
kontrol edilmesi, belli aralıklarla
kalibrasyonların yenilenmesi ve
raporlarının saklanılması önemli bir
konudur. Bu nedenle enerji santralleri,
kalibrasyon cihazlarını seçerken çok
özen gösterirler, kaliteli cihazlar
seçmeye çalışırlar. Bu doğrultuda
Beamex markası, enerji santrallerinde
hep tercih edilen bir markadır.
ELİMKO BAYİLER
TOPLANTISI SABIRSIZLIKLA
BEKLENİYOR…
Bu yıl düzenleyeceğimiz bayi
toplantımızdan bir önceki Kıbrıs’ta
yapılmıştı. En son yapılan bayi
toplantımızda, Elimko ana bayileri Kıbrıs
Mercure Otel’de buluşmuştu. Son derece
samimi, keyifli bir ortamda gerçekleşen
Elimko bayileri toplantısında en yüksek
ciro sağlayan 3 bayi ve bir önceki yıla
Lastik üretim sektöründe dairesel
kayıt cihazları çok önemlidir, dairesel
kayıt kağıdına bir bakışta, prosesin
hareketini izlemek, varsa aksayan bir
noktayı kolayca görmek açısından,
lastik üretim proseslerinde dairesel
kağıt cihazları kullanılır.
Daha fazla bilgi için tıklayınız.
ENERJİ SEKTÖRÜNDE
Beamex’e ARTAN İLGİ…
Daha fazla bilgi için tıklayınız.
DEVA İLAÇ FABRİKASINDA
Beamex KALİBRATÖR
SİSTEMİ…
Deva Holding İlaç Fabrikası Beamex
entegre kalibrasyon sistemi, MC6 çok
fonksiyonlu kalibratör, kalibrasyon
fırınları ve ilgili CMX kalibrasyon
yazılımlarını Elimko’dan temin etti.
Daha fazla bilgi için tıklayınız.
Daha fazla bilgi için tıklayınız.
Diğer sayımızda görüşmek üzere saygılarımızla Elimko Ltd.Şti.
Download

Elektronik Bülten 2014/1