KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞR. GÖR. ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde açılan Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayları dosyaları, Yüksek Öğretim Kurulu’nun
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adları ve puanları yazılmış olan adaylar, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan sınava
katılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler aşağıdadır.
No
Adayın Adı
Adayın Soyadı
ALES Puanı
ALES Puanı
(60%)
Yabancı Dil
Puanı
Yabancı Dil
Puanı (40%)
Toplam Puan
Durum
1
SERAP
BATI
70.32
42.19
60.00
24.00
66.19
Sınava Çağrılması
2
SİNEM
BAĞCI
71.28
42.77
50.00
20.00
62.77
Sınava Çağrılması
Sınav Yeri: KTO Karatay Üniversitesi / Tıp Fakültesi Katı
Sınav Tarihi: 16.03.2015
Saati: 14.00
Download

Hemşirelik Bölümü ön değerlendirme sonuçları için tıklayınız.