Yrd. Doç. Dr. Can KAKIŞIM
Kişisel Bilgiler
Doğum Tarihi ve Yeri
21.02.1983 / Trabzon
Uyruk
T.C.
Adres
Karabük Üniversitesi, Balıklarkayası Mevkii, İ.İ.B.F., Kat: 5, No: 510, 78050, KARABÜK
Telefon
0 (370) 433 82 00 / 2793
E-posta
[email protected]
İş Deneyimi
Kurum
Tarihler
Pozisyon
Verilen Dersler
Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Karabük
2014 – halen
Uluslararası İlişkiler Bölümü / Öğretim Üyesi
ULS 101 Uluslararası İlişkilere Giriş
(Uluslararası İlişkiler Lisans Programı, 2014-15 Güz Dönemi)
ULS 214 Siyaset Sosyolojisi
(Uluslararası İlişkiler Lisans Programı, 2014-15 Bahar Dönemi)
UPE 702 Çokkültürlülük
(Uluslararası Politik Ekonomi Yüksek Lisans Programı, 2014-15
Bahar Dönemi)
Kurum
Tarihler
Pozisyon
Temel Görevler
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi / İstanbul
2009 – 2014
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Araştırma Görevlisi
Öğrenci danışmanlığı, Bologna Süreci sorumluluğu, Bölüm asistanı olarak çeşitli dersleri yürütme
görevi
Başlıca Çalışma Alanları
Siyaset Felsefesi, Kimlik Siyaseti, Çokkültürlülük, Demokrasi, Marksizm, Küreselleşme
Eğitim
Üniversite / Doktora Derecesi
Tarihler
Anabilim Dalı
Akademik Başarı
Doktora Tezi Başlığı
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / İstanbul
2009 – 2014
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
3,65 / 4.00
Sosyalist Hareketlerin Etnik Kimlik ve Azınlık Meselelerine Yaklaşımlarının Geçmişi ve Bugünü: Bir
Paradigma Değişimi
Tez Danışmanı
Araştırmacı
Tarihler
Bölüm
Proje Danışmanı
Üniversite / Yüksek Lisans
Derecesi
Tarihler
Anabilim Dalı
Akademik Başarı
Yüksek Lisans Tezi Başlığı
Tez Danışmanı
Üniversite / Lisans Derecesi
Tarihler
Bölüm
Akademik Başarı
Prof. Dr. Toktamış Ateş / Prof. Dr. Levent Ürer
Queen’s University, Faculty of Arts and Science / Kingston, Canada
2012 – 2013
Siyaset Felsefesi
Prof. Dr. Will Kymlicka
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ankara
2007 – 2009
Uluslararası İlişkiler
3,63 / 4.00
An Analysis of the U.S. Foreign Policy Attitudes in the Post-Cold War Era and Their Implications at the
Global Level
Doç. Dr. Emel Oktay
Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ankara
2001 – 2004
Uluslararası İlişkiler
3,38 / 4.00 (Bölüm ikincisi olarak mezun)
Dil Yeterliliği
Anadil
Türkçe
Yabancı Diller
İngilizce (Akıcı) (KPDS 88/100)
Almanca (Orta) (Goethe Institut – Stufe A2.1/C2.2)
Seçme Çalışmalar
2011. World International Studies Committee (WISC) tarafından Porto Üniversitesi’nde düzenlenen
"Third Global International Studies Conference" adlı konferansta sunulan “Rethinking the Concepts of
State Sovereignty and Territory in the Age of Globalization in the Light of ‘Colour Revolutions’ of the
2000s” başlıklı makale.
2012. Kahire Amerikan Üniversitesi’nde düzenlenen "The Sixteenth Annual International Conference
on Economics and Security" adlı konferansta sunulan “Possible Effects of the Turkey-Israel
Confrontation on the Regional Security of the Middle-East” başlıklı makale.
2012. "Roman Olup Çingene Kalmak" adlı kitapta yayınlanan (İstanbul: Melek Yayınları, s. 271-284)
"Türk Futbolunda Çingeneler” başlıklı bölüm.
2012. "Birikim" dergisinin 284. Sayısında yayınlanan (s. 56-61) “Bir Alt Emperyal Serüven Olarak Yeni
Osmanlıcılık” başlıklı makale.
2013. "Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anemon"da yayınlanan (Cilt: 1, Sayı: 2. s.
83-99) “İtalyan Faşizmi ve Tarihsel Gelişimi” başlıklı makale (Abdül Samet Çelikçi ile).
Download

Yrd. Doç. Dr. Can KAKIŞIM - kbü-iibf fakültesi