T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM
FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
MÜZİK BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU
SINAV BAŞVURU KOŞULLARI
1. Lise ya da dengi okullar ya da açık öğretim lisesinden 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı veya
daha önce mezun durumda olmak.
2. 2014-YGS ’ye katılmış olmak.
3. Özel Yetenek Sınavı’na YGS sonucuna göre herhangi bir yükseköğrenim kurumuna girmeye hak
kazandığı halde kesin kaydını yaptırmayan adaylar başvurabilirler.
4. Liseler ve dengi okullardan mezun olan adaylardan 2014 YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6
puan türlerinin herhangi birinden en az 140 puan almaları gerekir.
5. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanına müracaat edecek adayların
2013 veya 2014 YÖS sonucu ile başvurmaları, bu sınavın Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 40 standart
puan alması zorunludur.
6. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ÖZEL YETENEK SINAVI için ön kayıt işlemleri Online başvuru ile
yapılacaktır. Başvuru için takip edilecek olan aşamalar aşağıda belirtildiği gibidir.
8
BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ, YERİ VE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ONLINE Başvuru Koşulları
1-Adaylar başvurularını ön kayıt tarihlerinde http://gstf.karabuk.edu.tr/ adresinden İnternet üzerinden
gerçekleştireceklerdir.
2-Adayların ödeme ve online başvuru yapmadan önce istenilen şartlara uygun ve belgelere sahip olduklarından
emin olmaları gerekmektedir. Başvurunun veya sınavın geçersiz sayılması durumunda para iadesi
yapılmayacaktır.
3-Ön kayıt işleminin gerçekleştirilebilmesi için adayların öncelikle belirtilen banka hesap numarasına Sınav
Giderleri Ücretini yatırmış olmaları gerekir.
4-Banka ödemeleri online kayıt sistemine bir gün sonra aktarılabildiğinden ödemelerin başvurudan bir gün
önce yapılması gerekmektedir. Sınav ücretini yatırmış olsalar bile, ilan edilen ön kayıt tarihleri içerisinde
internet üzerinden ön kayıt işlemini tamamlamamış olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
10 Temmuz 2014 Saat 17:30 dan sonra yapılacak olan banka hesap ödemeleri geçersiz sayılacak ve
11 Temmuz 2014 saat 17:30 itibariyle başvuru sistemi kapatılmış olacaktır.
5-İnternet üzerinden ön kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar gerekli olan evrakları 12 Temmuz 2014 Cumartesi
günü 1. Aşama Sınavının Öncesinde, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Ve Tasarım
Fakültesi Müzik Bölümü ön kayıt masasına teslim edeceklerdir. (Ön Kayıt Masası Adayların Sınava Gireceği
yerde oluşturulacaktır) Adayların belgelerini eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile
başvuru ve kayıt kabul edilmeyecektir.
6-Online başvuru sırasında beyan edilen bilgileri ve belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava girmiş olsalar
dahi, sınavları geçersiz sayılacaktır.
EVRAK TESLİMİNDE İSTENEN BELGELER
1. 2 adet Online Başvuru Belgesi çıktısı.
2. YGS - 2014 sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Yabancı uyruklu adaylardan bu belge istenmez).
3. Fotoğraflı T.C. Nüfus Cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (Belge teslim sırasında nüfus cüzdanı aslı ve
fotokopisi karşılaştırılacaktır)
4. 2 adet vesikalık fotoğraf: Fotoğraflar 4.5 x 6 cm boyutlarında ve kıyafet yönetmeliğine uygun olmalı, adayın
son 6 aylık durumunu göstermelidir.
5. Mezun olduğu kurumdan alınan diploma, mezuniyet belgesi veya lise son sınıf öğrencileri ise son sınıfta
okuduğuna dair ilgili kurum belgesi (Kesin kayıtta diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ) istenir. Halen bir
üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinin öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava başvuru
yapabileceklerdir.
6. Özel
Yetenek Sınav Ücreti olarak Karabük Üniversitesi Rektörlüğü adına T.C. Ziraat Bankası
Karabük Şubesi TR 160001000425517219655001 no’lu (Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü) hesabına 100
TL. yatırıldığını gösteren banka dekontu. (Not: Yatırılan dekont üzerinde, Aday TC Kimlik No, Adı
Soyadı ve Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü bilgileri mutlaka
bulunmalıdır.)
8
SINAV TARİHİ VE YERİ
1.Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilecektir.
2. Müzik Bölümü kontenjanları, ön kayıt tarihleri ve sınav tarihlerini içeren tablo aşağıda gösterilmiştir.
ÖZEL YETENEK SINAVI
Alınacak Öğrenci
Sayısı
Türk
Taban
Ön Kayıt
Puanı
Tarihi
2. Aşama
12
13
Temmuz
Temmuz
2014
2014
(09:30)
(09:30)
Asıl Adaylar
Yedek Adaylar
Yabancı
2014
YGS
65*
1. Aşama
KESİN KAYIT TARİHİ
2
140
7-11
Temmuz
2014
01-03
Eylül 2014
04-05
Eylül 2014
* 25 Müzik Bölümü. 20 Türk Halk Müziği Anasanat Dalı. 20 Türk Sanat Müziği Anasanat
Dalı.
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
1. Adayların sınav süresince; sınav salonu ve çevresinde cep telefonu, ses kayıt ve benzeri cihazları
bulundurmaları yasaktır.
2. Sınav sırasında uyulması gereken kurallara uymayanlar, sınav disiplinini bozan ve kendisi yerine başkasını
sınava sokan adaylar belirlenirse sınava alınmaz, durum tutanağa işlenir ve bu kişiler hakkında yasal işlem
başlatılır.
3. Kazanan adaylara 1 yıl Hazırlık (İngilizce ve Müzik Hazırlık) eğitimi verilecektir.
ÖZEL YETENEK SINAVININ UYGULANMASI
1. Özel yetenek sınavları iki aşamada yapılacaktır. Birinci aşamada 100 (yüz) tam puan üzerinden
değerlendirme yapılır; 50 (elli) tam puan ve üzerinde puan alan adaylar, ikinci aşama sınavına
girmeye hak kazanır ve diğerleri başarısız olarak değerlendirilir.
2. Birinci aşama Özel Yetenek Sınavına katılmayan adaylar, ikinci aşama Özel Yetenek
Sınavına katılamazlar.
3. Sadece eleme niteliğinde olan birinci aşama sınavında alınan puanın, ikinci aşama
sınavına bir etkisi yoktur.
4. Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavının her iki aşaması, sınav süresince sesli ve görüntülü
olarak kaydedilir.
8
BİRİNCİ AŞAMA ÖZEL YETENEK SINAVI
Bu sınava ön kayıt yaptıran bütün adaylar katılır. Sınav, olağanüstü bir durum olmadıkça birinci gün
bitirilir. Sınav ön eleme niteliğinde olup, müziksel işitme ve algılamaya yöneliktir; sözlü-uygulamalı
olarak yapılır. Bu aşamada, adayın “müziksel işitme” yeteneği aşağıda verilen ölçütler
doğrultusunda değerlendirilir.
1.Müziksel İşitme:
Tek Ses İşitme; Piyanoda çalınan 5 adet tek sesin aday tarafından sesiyle yinelenmesi.
İki Ses İşitme; Piyanoda çalınan ve aynı anda tınlayan 6 adet çeşitli, iki sesli aralığın aday
tarafından sesiyle yinelenmesi.
Üç Ses İşitme; Piyanoda çalınan ve aynı anda tınlayan 4 adet çeşitli üç sesli akorun aday
tarafından sesiyle yinelenmesi.
Dört ses İşitme; Piyanoda çalınan ve aynı anda tınlayan 3 adet çeşitli dört sesli akorun aday
tarafından sesiyle yinelenmesi.
2.Ezgisel Bellek:
Piyano ile çalınan bir tonal ve bir makamsal iki ayrı ezginin "a" veya "na" hecesi ile yinelenmesi.
3. Ritmik Bellek:
Basit ve aksak ölçülü 2 ritim cümlesinin vurarak yinelenmesi.
TABLO-1 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU
Tek ses
İki Ses
Üç Ses
Dört Ses
Ezgisel
Ritmik
Toplam
İşitme
İşitme
İşitme
İşitme
Bellek
Bellek
Puan
5x1p= 5p
6x2p= 12p
4x3p= 12p
3x5p= 15p
8
2x20p= 40p
2x8p= 16p
100p
İKİNCİ AŞAMA ÖZEL YETENEK SINAVI
İkinci aşama Özel Yetenek Sınavı beş ayrı basamaktan oluşmaktadır. Bunlar; “Genel Müzik
Kültürü, Müziksel Yazma (Dikte), Müziksel Okuma (Solfej-Deşifre), Müziksel Söyleme ve
Müziksel Çalma” sınavlarıdır. Birinci aşamada başarılı olan adaylar, ertesi gün ikinci aşama
sınavına girmek için belirtilen yer ve saatte hazır bulunacaklardır. İlk olarak tüm adaylar sınav
salonuna hep birlikte alınacak, Genel Müzik Kültürü ve Müziksel Yazma (Dikte) sınavı
uygulanacaktır. Bu sınavların ardından adaylar İkinci aşama Özel Yetenek Sınavı’na, ikinci
aşama sınav listesindeki sıraya göre bireysel olarak devam edeceklerdir. Bu nedenle
adayların sıralarını takip etmeleri gerekmektedir.
Aday listesinin son sırasındaki öğrencinin sınavı yapıldıktan sonra sınav sona erer. Bu süre
içerisinde gelmeyen adaylar sınava girmemiş sayılır.
1. Genel Müzik Kültürü Sınavı: Bu sınava ikinci aşamaya girmeye hak kazanan tüm adaylar
daha önceden duyurulacak olan gün ve saatte, aynı anda toplu olarak alınacak ve
adaylardan, genel müzik kültürlerinin değerlendirileceği bir kompozisyon yazmaları
istenecektir. Bu sınav için adaylar, kurşun kalem ve silgi getirecektir. Mühürlü sınav kağıdı
Dekanlık tarafından verilecektir.
2. Müziksel Yazma (Dikte): Müziksel Yazma (Dikte) sınavına, ikinci aşamaya girmeye hak
kazanan tüm adaylar daha önceden duyurulacak olan gün ve saatte, aynı anda toplu olarak
alınacaktır. Dikte sınavı, tek oturumda yapılacak olup, sınava geç kalan veya girmeyen
adaylar için yenilenmeyecektir. Bu sınav için adaylar, kurşun kalem ve silgi getirerek
kendilerine dağıtılacak mühürlü nota kağıdı ile hazır olacaklardır. Bu aşamada adaylardan
piyano ile çalınacak iki ayrı ezgiyi ölçü, nota ve süreleriyle yazmaları istenecektir. Yazma için
verilecek süreler çalma işlemi başlamadan önce adaylara bildirilecektir.
3. Müziksel Okuma (deşifre-solfej): Bu aşamada, aday öğrenciler sınav salonuna teker
teker alınacak ve sınav jürisi tarafından önceden hazırlanmış bir ezgiyi deşifre etmeleri
istenecektir.
TABLO-2 İKİNCİ AŞAMA (MÜZİKSEL YAZMA, OKUMA ve GENEL MÜZİK KÜLTÜRÜ)
SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU
Müziksel Yazma ve Okuma
Genel Müzik
(Dikte ve Solfej-Deşifre)
Kültürü
Toplam
(Kompozisyon)
Dikte
Solfej-Deşifre
(40 puan)
(40 puan)
1.ezgi(4 ölçü x 5p=20 puan)
1 Ezgi
2.ezgi(4 ölçü x 5p=20 puan)
20 puan
100 puan
4x10 = 40 puan)
Müziksel Yazma, Müziksel Okuma ve Genel Müzik Kültürü sınavlarından alınan
toplam puanın sınav puanı içerisindeki ağırlığı % 50’ dir.
8
4. Müziksel Söyleme: Bu sınavın ağırlığı % 25’tir. İkinci aşamadaki bu sınavda, adayın sesini
kullanmaya ilişkin özellikleri ve becerileri ölçülür. Müziksel söyleme sınavında adaylar İstiklal
Marşı’nı doğru, temiz bir sesle ve anlaşılır bir Türkçe ile söyleyeceklerdir. Sınav için
hazırlanacak ikinci eser (parça), sözleri Türkçe olmak kaydı ile adayın kendisi tarafından
seçilecektir. Müziksel söyleme becerileri puanlanırken aşağıdaki kriterler göz önünde
bulundurulacaktır.
a) Ses Gürlüğü: Yeterli güçlükte bir sese sahip olma.
b) Ses Genişliği: Yeterli bir ses alanına sahip olma.
c) Sesin Tınısı: Güzel ve etkileyici bir ses rengine sahip olma.
d) Sesin Doğruluğu ve Temizliği: Şarkıyı temiz sesle ve doğru ritimle söyleyebilme.
e) Konuşmada Anlaşırlık: Şarkının sözlerini açık ve anlaşılır söyleyebilme.
f) Müziksel Yorum: Sesini duyarlı, etkili kullanabilme ve şarkıyı anlamlı, karakterine uygun
söyleyebilme.
TABLO-3 MÜZİKSEL SÖYLEME SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU
Ölçülecek
Ses
Ses
Ses
Sesin Doğruluğu
Konuşmada
Müziksel
Toplam
Boyutlar
Gürlüğü
Genişliği
Tınısı
ve Temizliği
Anlaşırlılık
Yorum
Puan
Puanlar
15
15
15
30
10
15
100
5. Müziksel Çalma: Bu sınavın ağırlığı % 25'tir. Aday sınava, hazırladığı parçaları içeren bir
liste ile gelir; bunlardan birini, istenirse diğerlerini çalar. Sınavda, parçayı doğru çalma,
çalınan parçanın güçlük düzeyi ve teknik özellikleri, çalgıyı çalma tekniğine uygun
kullanma,
doğru ve güzel yorumla çalma özellikleri ölçülür. Sınav Jürisi, adayları öğrencilik hakkı
kazandıklarında çalabilecekleri çalgılar açısından da değerlendirir.
Adaylar, sınav öncesi piyano dışındaki çalgılarını beraberinde getirecektir. Bir aday sınavda
yalnız bir çalgı çalabilecektir.
Müziksel çalma becerileri puanlanırken aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulacaktır.
a. Doğru Tutuş ve Duruş; Doğru çalmanın gerektirdiği temel davranışlara sahip olma,
b. Doğru ve Temiz Çalma; Eseri doğru ve temiz çalabilme,
c. Eserin Teknik Düzeyi; Çalacağı eseri baştan sona bir bütün olarak koparmadan
çalabilme. Eserin gerektirdiği teknik becerileri uygulayabilme. (adayın çalacağı
eserin düzeyi ve güçlük derecesi dikkate alınacaktır),
d. Müziksel Yorum; Çalgıdan duyarlı ve etkili ses elde edebilme, parçayı duyarlı ve
etkili çalabilme.
8
TABLO-4 MÜZİKSEL ÇALMA SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU
Ölçülecek
Doğru Tutuş
Doğru ve
Boyutlar
Ve Duruş
Temiz Çalma
10
35
Puan
Eserin Teknik
üzeyi
Müziksel
Yorum
35
20
Toplam
Puan
100
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
1.
İkinci aşama Özel Yetenek Sınavı’ndan alınan puan, adayın Özel Yetenek Sınav
Puanı’dır. Birinci aşamada (elemede) alınan puanlar, Özel Yetenek Sınav Puanı’nın
hesaplanmasında değerlendirmeye alınmaz.
2.
Adayların ikinci aşama sınav puanı Genel Müzik Kültürü, Müziksel Yazma (dikte),
Müziksel Okuma (solfej-deşifre) sınavından aldığı puanın %50’sinin, Müziksel Söyleme
sınavından aldığı puanın %25’inin ve Müziksel Çalma sınavından aldığı puanın %25’inin
toplamından elde edilir. Ortaya çıkan puan adayın Özel Yetenek Sınavı Puanı’dır (ÖYSP). Özel
Yetenek Sınavı Puanı 50 (elli)’nin altında olan adaylar değerlendirmeye alınmazlar.
TABLO-5 MÜZİK BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI İKİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME TABLOSU
Genel Müzik Kültürü,
Müziksel
Yazma ve Müziksel Okuma
Sınavı
%50
Müziksel
Söyleme
Sınavı
%25
Müziksel
Çalma
Sınavı
Özel Yetenek Sınavı 2. Aşama Puanı
(ÖYSP)
%25
%100
3.
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu
puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için
önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her
aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının
ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)= 10 X ( Ad a yın ÖYSP P u a n ı – ÖYSP P u an Dağ ılımın ın Orta la ma s ı ) + 50
ÖSYP Puan Dağılımının Standart Sapması
8
4. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesi:
Hangi alandan geliyorsa gelsin (Yükseköğretim Kurulunun 29.06.2012 tarih ve 028446
sayılı yazısı) aşağıdaki şekilde hesaplanır.
YP= (1,17 x ÖYSP – SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 YGS-P)
(YP=Yerleştirme Puanı, ÖYSP=Özel Yetenek Sınavı Puanı, OBP = Ortaöğretim Başarı Puanı,
YGS-P = Yükseköğretime Giriş Sınavı Puanı, ÖYSP–SP = ÖYSP Standart Puanı.)
Formülüyle hesaplanarak, adaylar yerleştirme puanlarına (YP) göre en yüksek puandan
başlamak üzere sıraya konulur ve duyurulan bölüm kontenjanı kadar asil ve yedek
aday listesi belirlenir.
5. 2013-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim
programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları
yarıya düşürülecektir. Bu kural Açıköğretim’in kontenjan sınırlaması olan programları için de
uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya Açıköğretim’in kontenjan
sınırlaması olmayan programlarına 2013-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural
uygulanmayacaktır.
6. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve
kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
SINAV İÇİN GEREKLİ BELGE VE MALZEMELER
1. Sınav giriş belgesi.
2. Özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb).
3. Müziksel Çalma sınavı için her aday, piyano dışındaki çalgısını beraberinde getirecektir.
4. Müziksel Yazma (Dikte) sınavında kullanılacak dizekli kağıt ve Genel Müzik Kültürü
sınavında kullanılacak dosya kağıdı Rektörlük tarafından verilecektir.
SINAV SONUÇLARININ İLANI VE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
1. Kazanan adaylar Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Dekanlığı’nca ilan edilir.
2. Kesin kayıt işlemleri için asil adayların, Rektörlükçe istenen belgeler ile birlikte 01-03 Eylül 2014
tarihleri arasında, yedek adayların 04-05 Eylül 2014 tarihleri arasında Dekanlık
Kayıt Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen süre dışında yapılan
başvurular işleme konulmayacaktır.
8
2014 ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ
2014 yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunun http://gstf.karabuk.edu.tr
internet adresinde yayınlanması
On Line Başvurular
11 Haziran 2014
7-11 Temmuz 2014
http://gstf.karabuk.edu.tr
tarihleri arası
1.Aşama-Baraj Sınavının yapılması
12 Temmuz 2014
Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu
Merkez Kampüsü Balıklarkayası Mevkii KARABÜK
Cumartesi,
Saat 09:30
2. Aşama Sınavının yapılması
Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu
13 Temmuz 2014
Pazar, Saat: 09:30
Merkez Kampüsü Balıklarkayası Mevkii KARABÜK
Kesin Kayıt Tarihleri (Asil adaylar)
01-03 Eylül 2014
Yedek Kayıt Tarihleri (Yedek adaylar)
04-05 Eylül 2014
Ön Kayıt Ücreti : 100TL.
Hesap No : IBAN : TR 160001000425517219655001 (Karabük Şubesi)
Hesap Adı : Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
(Dekont üzerinde, Aday TC Kimlik No, Adı Soyadı ve Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar
ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü bilgileri mutlaka bulunmalıdır.)
ÖNEMLİ NOT:
Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen
veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan
veya sınavı geçersiz sayılan adayların ücretleri geri ödenmez.
Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek
yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu, Karabük Üniversitesi
Senatosu, Karabük Üniversitesi ve SFTGSTF Yönetim
Kurulu
kararları
gerekli
kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Karabük Üniversitesi
tarafından saptanır. Bu
kılavuzda belirtilmeyen durumlar için Karabük Üniversitesi
Senatosu tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır.
Bu kılavuz Üniversitemiz Web Sayfasından http://www.karabuk.edu.tr ve
Fakültemiz web sayfasından http://gstf.karabuk.edu.tr yayınlanacak olup basımı ve
dağıtımı ayrıca yapılmayacaktır.
Tüm Adaylarımıza Başarılar Dileriz.
SFTGSTF Dekanlığı
8
Download

müzik bölümü özel yetenek sınavı kılavuzu