4. SINIFLAR
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
1. YARIYIL
AKADEMİK BİLGİLENDİRME BÜLTENİ
Sayın Velimiz,
2013- 2014 Eğitim-Öğretim yılı başında fmv.edu.tr adresinden ve e-posta ile sizlere, I. yarıyılda
yapılacak çalışmalarımız ile ilgili I. Akademik Bilgilendirme Bültenimizi ulaştırmıştık. Birinci
yarıyıl sonunda II. Akademik Bilgilendirme Bültenimiz aracılığıyla sizleri, yapılan ve II.
yarıyılda yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmek istiyoruz.
I. Yarıyılda öğretmenlerimiz öğretim programlarının zenginleştirilmesi, farklı öğretim ortamları
yaratılması, çağdaş öğretim yöntemleri gibi konularda çalışırken, çocuklarımız da tam ve kalıcı
öğrenme ile akademik birikimlerini çoğaltmaya devam ettiler. I. Yarıyıl sonunda tüm
düzeylerdeki öğrencilerimizin akademik başarıları bizleri gururlandırdı.
2013-2014 Eğitim öğretim yılında yeni yapılanmalar ve uygulamalar da hayata geçti:
Tablet Destekli Eğitim-Öğretim Çalışmaları: Bu öğretim yılında da devam etti. Bu yıl 5. Sınıf
olan öğrencilerimiz de tablet destekli eğitim-öğretim çalışmalarına başladı. 5. ve 6. sınıf
öğrencilerimizin yarıyıl boyunca oluşturdukları ürünleri “ Samsung School-Kütüphane”de
e-portfolyo dosyasının içinde bulabilirsiniz.
“Geçmişten geleceğe eğitimle aydınlanmak” vizyonumuzun bir gereği olarak, 1-2.ve 3.
sınıflarımız da tebeşirli tahtanın yanı sıra kullanılmak üzere Etkileşimli TV uygulamasına
geçildi. Öğrencilerimizin bilişim teknolojilerini, pedagojik bir yaklaşımla etkin bir biçimde
kullanmasını hedeflediğimiz bu uygulama sayesinde, görsel, işitsel ve interaktif çalışmalar
eğitim öğretim süreçlerine daha etkin bir biçimde dâhil edildi.
Ara Karne Uygulaması: Bu öğretim yılında yaptığımız bir diğer yeni uygulama da ara karne
çalışması oldu. MEB tarafından verilen ara karnenin e-okul çizelgelerinden farklı olmayışı,
yarıyıl sonu karnesinde de öğrencinin karşılaştırmalı tabloları olmayışı bizi ayrıntılı bir çalışma
yapmaya yönlendirdi. 4-5-6-7-8. sınıf öğrencilerimiz için daha ayrıntılı, tüm derslerin ve ders
öğretmenlerinin görüşünü yansıtan, öğrenciye akademik ve davranış anlamında bilgi veren bir
format geliştirdik. Bu uygulamanın öğrencilerimizin gelişimini takip etme açısından faydalı
olacağına inanıyoruz.
Disiplinler Arası Ortak Projeler: Disiplinler arası işbirliği çalışmaları okulumuzun akredite
olmasından önce de yapılan çalışmalardı ama akreditasyonun getirdiği gelişimler ile bu tür
yatay birliktelikler pek çok konuda öğrencilerimizin daha geniş bir bakış açısına sahip olmasını
sağladı. Bu öğretim yılı başında akademik zümre ve bölümlerimiz proje konularımızın da ortak
verilebileceğini düşünerek 5-6-7-8. Sınıflarda
“ Ortak Proje Konuları” çalışmasını
gerçekleştirdi. Beş ana ders öğretmenleri bir araya gelerek ortak proje konularını belirlediler.
İki ya da üç dersin tek bir konu etrafında birleşmesiyle öğrencinin yaptığı çalışmalar disiplinler
arası çalışmalara dönüştürüldü. Öğrencinin projeyi almasından teslim aşamasına kadar her
adımında neler yapması gerektiği akademik ders öğretmenleri tarafından belirlendi ve ortak
projeler öğrencilere duyuruldu. Yapılan projelerin çok daha nitelikli oluşu, öğrencinin yaptığı
çalışmada birden fazla disiplini birleştiren ürünler ortaya koyuşu ve akademik ders
öğretmenlerinin işbirliği bu çalışmanın amaçlandığı gibi başarılı olduğunun göstergesiydi. İkinci
yarıyılda da projeler ile ilgili çalışmalar bu kapsamda devam edecektir.
e-Işık Portalı: FMV Işık Okullarının daha öncede e-ışık adında hizmet veren bir portalı vardı
ama bu sitenin güncellenmesi, doküman kayıtları anlamında şu anda okulumuzda kullanılan
teknolojiye uyumlu hale getirilmesi gerekiyordu. Dört kampüsün bilişim teknolojileri uzmanları
tarafından hazırlanan yeni portal, şu anda tüm teknolojik yenilikleri barındıran, her türlü belge
ve dokümanın paylaşımına olanak tanıyan, bunun yanı sıra okul toplumunun iletişimini
sağlayan bir hale gelmiştir.
Ayrıca öğrencilerimiz, çoğu uzun soluklu olan ulusal ve uluslararası projelerde çalışmaya
devam ediyorlar.
Üç yıldır çeşitli çalışmalar ile süren Sağlıklı Beslenelim Projesi, bu yıl da okul projesi olarak
çalışılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılı boyunca yapılan tüm çalışmalar,
yılsonunda proje kitapçığında derlenmiş ve yine aynı kitapçıkta 2013- 2014 yılı için hedefler de
belirlenmişti. Anket sonuçlarında öğrencilerimizin su içme oranlarının düştüğünü, ara
öğünlerde zararlı yiyecekler tüketiminin arttığını, baklagil grubunu tanımadıklarını, gıda
alışverişi yaparken ürünün içeriğini incelemediklerini belirledik ve aşağıdaki yönlendirmelerle
bu durumu yaptığımız sabah törenlerinde onlarla paylaştık. Yıl boyu yapacağımız etkinlikleri
bu kapsamda planladığımızı duyurduk.
Proje çalışmalarımız kapsamında bu yılki Işık’tan Öyküler kitabımızın içeriği “ Sağlıklı
Beslenelim” projemizin bir parçası olan ve bu yılki Bilim-Kültür-Sanat ve Spor Şenliğimizin ana
teması olan “Olimpik Sporlar ” konusunda olacaktır. Kitabın oluşturulma çalışmasında Beden
Eğitimi ve Türkçe Zümreleri disiplinler arası işbirliği yapacaktır.
Yine üç yıldır okul projesi olarak sürdürülen Engel-Sizsiniz Projesi, bu eğitim-öğretim yılında
Öğrenci Kurulu- Rehberlik Zümresi ortak çalışmaları şeklinde planlandı. Bu proje Veysel
Vardar Görme Engelliler Okulu ile birlikte gerçekleştirilmektedir. Kasım ayı içinde Sosyal
Bilgiler, Fen Bilimleri, Türkçe, Matematik ve İngilizce zümre öğretmenleri ve gönüllü
öğrencilerle birlikte 8. Sınıf Merkezi Ortak Sınavına yönelik test soruları okunup CD’ye
yüklenerek Veysel Vardar Görme Engelliler Okulu’na teslim edilmiştir. İkinci yarıyıl okulumuzun
öncelikle 8. ve 7. Sınıf öğrencileri ( Öğrenci kurulu ve gönüllü öğrencilerle) ortak etkinlikler
yapmaları planlanmaktadır. Projenin bütün okul toplumu tarafından takip edilmesi için öğrenci
kurulu ile çalışmalar yapılıp, sunumlar gerçekleştirilecektir.
(JMUN) amacı, öğrencilerin Birleşmiş Milletler model alınarak kendi ülkeleri dışında başka ülke
delegasyonlarını temsil edip empati kurmalarını sağlamak; insan hakları, çevre, silahsızlanma,
sosyal ve politik konularla ilgili komitelerde çalışarak akademik gelişmelerine katkıda
bulunmaktır. JMUN' un başka bir özelliği de organizasyonun baştan sona öğrenciler tarafından
öğretmenleri rehberliğinde yönetilmesidir.
Okulumuzda her öğretim yılında sürdürülen ve uluslararası bir okul etkinliği olan, 6. ve
7.sınıflardan gelen 13 öğrenciden oluşan JMUN Kulübü, sosyal Bilimler ve yabancı diller
öğretmenleri rehberliğinde çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca 8.sınıf öğrencilerinin de
konferanslara katılımını sağlanmak amacıyla etkinlik saatleri dışında onlarla da çalışmalar
sürdürülmektedir.
Kulüp etkinlikleri kapsamında öğrencilerimiz, II. yarıyılda okulumuzu 14-15 Mart 2014
tarihlerinde KOÇ Okulları 8. Junior Model United Nations Konferansı’nda, 27-31 Mart
2014 tarihlerinde ise New York’ta yapılacak olan GC Middle School MUN Konferansı’nda
temsil edeceklerdir.
Öğrencilerimizin her yıl katıldığı FLL Robotik Turnuvalarının ana teması “Doğanın Gücü” olarak
belirlenmiştir. Bir takım olarak 8 öğrenci ile hazırlıklarımız devam etmektedir. Bu nedenle proje
hazırlık süreci kapsamında öğrencilerimiz İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne ziyaret
gerçekleştirmişlerdir. Uluslararası First Lego Lig Robotik, İstanbul elemelerinin olası tarihi 8-9
Mart 2014’tür. Diğer FLL Robotik kulübümüzdeki 6. sınıf öğrencilerimiz ise bu sene turnuvalara
katılmayacaklar, turnuva ruhunu öğrenip önümüzdeki sene için hazırlıklar yapmaktadırlar.
2010-2011 yılında kayıt olduğumuz ve 2011-2012 eğitim öğretim yılında “Yeşil Bayrak”
aldığımız “ uluslararası bir program olan Eko-Okullar Programı’nda bu yıl da çalışmalar devam
etmektedir. Okul çapında, tüm zümrelerin katkılarıyla hazırlanan eylem planı çerçevesinde, yıl
boyunca “Su” konusunda etkinlikler düzenlenecektir. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında
başladığımız “Su” teması ile ilgili çalışmalar yıl boyunca devam edecek, yılsonunda iki yıl
boyunca yaptığımız “Su” teması ile ilgili çalışmalar Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Proje
Koordinatörleri tarafından denetlenecektir. Denetleme sonunda “Yeşil Bayrak” ödülüne tekrar
hak kazanmak hedeflenmektedir.
Gördüğünüz gibi yeni çağın gereği olarak bilgiyi yaparak ve yaşatarak öğrencilerimizin
yaşamlarına sokan bir okul olmanın getirisiyle her yıl biraz daha gelişiyor, değişiyor, geleceği
yaratacak çocuklarımıza yeşermeleri için en iyi ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Bu
çalışmalarda görev alan tüm öğrenci, öğretmen ve yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyor;
sağlıklı, mutlu ve dinlendirici bir ara tatil geçirmenizi diliyorum.
24.01.2014
Faika TOPAL
Okul Müdürü
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
Sınıf öğretmenleri, haftada 21 saat derse girmiştir. 20 dakikalık rehberlik ve hazırlık saatinde
kitap okuma, zümre hedefi çalışmaları, gündem takibi vb etkinlikler yapılmış; ayrıca her sınıf
haftada bir gün etkin olarak sabah törenine katılmıştır.
TÜRKÇE
Türkçe dersi haftada 6 ders saati olarak sınıf öğretmenleri tarafından işlenmiştir. Sosyal
Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinin ünitelerini destekleyecek şekilde belirlenen metinler
üzerinde okuduğunu anlama, kelime çalışmaları, yazılı anlatım çalışmaları ve dinleme
etkinliklerine yer verilmiştir. Dersin işlenişinde yazım kılavuzu, sözlük, atasözü ve deyimler
sözlüklerinden yararlanılmıştır. Bunun yanı sıra anlama ve dilbilgisi konularını içeren
“Geliştiren Türkçe Dil ve Anlam Bilgisi 4” yardımcı kitabı ile konular desteklenmiştir.
Öğrencilerimizde okuma bilincinin gelişmesi amacıyla yıl boyunca okutulmak ve birebir
incelemesi yapılmak üzere seçilen dört kitaptan; ilk iki dönem “Bir Şeftali Bin Şeftali”, “Ben
Mustafa Kemal” adlı kitaplar okutulmuş; okunan kitaplar çeşitli yöntemlerle değerlendirilmiştir.
II. yarıyılda dinleme, okuduğunu anlama, yazılı anlatım, görsel okuma ve görsel sunu
alanlarında çalışmalara devam edilecektir. Kitap okuma etkinliğinde ise “ Kafesteki Çikolata”
ve “Zaman Bisikleti” adlı kitaplar okutulacaktır.
II. Yarıyıl Türkçe Dersi Performans Görevi:
14-21 Mart 2014 tarihleri arasında “ İstanbul Şiirleri” konulu performans görevi verilerek
değerlendirilecektir.
MATEMATİK
Matematik dersi okulumuzda haftada beş ders saati olarak sınıf öğretmenleri tarafından
uygulanmıştır. Bu derste MEB öğrenci ders ve çalışma kitabı okutulmuş; ünite konularının
pekişmesi amacıyla her ünite için matematik kitapçığı verilmiştir. Ders işlenişi sırasında
teknolojik ortamdan ve matematik materyallerinden yararlanılarak öğrencilerimizin yaparak
yaşayarak öğrenmesi sağlanmıştır.
I.yarıyılda; 1. Ünite : Geometriye Yolculuk (Üçgen, Kare ve Dikdörtgen – Açı ve Açı ölçüsü,
Simetri, Örüntü ve Süslemeler ) ; 2. Ünite : Verilerle ve Sayılarla İşlemler ( Veri, Doğal
Sayılar, Zamanı Ölçme, Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi, Doğal Sayılarla Çarpma
İşlemi, Doğal Sayılarla Bölme İşlemi, ) 3. Ünite : Ölçüp Tartalım Gerçeklere Ulaşalım
(Tartma, Sıvıları Ölçme, Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi, Doğal Sayılar) konuları
işlenmiştir.
II. yarıyılda; 3. Ünite : Ölçüp Tartalım Gerçeklere Ulaşalım (Tartma, Sıvıları Ölçme) 4.
Ünite: Kesirlerden Alanlara (Kesirler, Kesirlerle Toplama İşlemi, Kesirlerle Çıkarma İşlemi,
Alan) 5. Ünite Ondalık Kesirler ve Uzunluk Ölçme (Ondalık Kesirler, Uzunlukları Ölçme,
Çevre) 6. Ünite: Sayılarla İşlemler ve Saat (Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi, Doğal Sayılarla
Bölme İşlemi, Geometrik Cisimler, Zamanı Ölçme) konuları işlenecektir.
II. Yarıyıl Matematik Dersi Performans Görevi:
23-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında uzunluk ölçüleri konusuyla ilgili “Rüzgar Çanı“ adlı
performans görevi verilerek değerlendirilecektir.
FEN VE TEKNOLOJİ
Okulumuzda haftada 4 ders saati olarak uygulanan Fen ve Teknoloji dersi sınıf öğretmenleri
tarafından işlenmiştir. Dersin bir saati laboratuvar ortamında işlenerek deneyler ve etkinliklerle
pekiştirilmiştir. Bu öğretim yılında MEB Yayınları’na ait Fen ve Teknoloji Ders Kitabı okutulmuş;
konuların pekişmesi için etkinlik kağıtlarından ve bilgisayar ortamından yararlanılmıştır.
I.yarıyılda; Fen ve Teknoloji dersinde “Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım, Vücudumuz
Bilmecesini Çözelim, Kuvvet Hareket, Maddeyi Tanıyalım” üniteleri işlenmiştir.
II.yarıyılda; Maddeyi Tanıyalım, Kuvvet Hareket Işık ve Ses, Gezegenimiz Dünya,
Yaşamımızdaki Elektrik” üniteleri işlenecektir.
10-14 Mart 2014 tarihleri arasında “ Maddeyi Tanıyalım, Kuvvet ve Hareket “ üniteleri
kapsamında Cam Ocağı Vakfı’na 9-13 Haziran 2014 tarihleri arasında “Yaşamımızdaki
Elektrik” ünitesi kapsamında Rahmi Koç Müzesi’ne gezi yapılacaktır.
II. Yarıyıl Fen ve Teknoloji Dersi Performans Görevi:
24 Şubat-7 Mart 2014 tarihleri arasında Maddeyi Tanıyalım ünitesiyle ilgili “Ürün
Oluşturuyorum” adlı performans görevi verilerek değerlendirilecektir.
SOSYAL BİLGİLER
Sosyal Bilgiler dersi haftada üç ders saati olarak sınıf öğretmenleri tarafından işlenmiştir. Bu
derste MEB Yayınları’na ait ders kitabı okutulmuş, kazanımların pekişmesi amacıyla çalışma
kağıtları ve kitapçıklar verilmiştir. Ayrıca bilgisayar destekli öğretim kapsamında “ Vitamin,
Morpa, Okulistik v.b “ kaynaklardan yararlanılmıştır.
I.yarıyıl süresince “ Kendimi Tanıyorum, Geçmişimi Öğreniyorum, Yaşadığımız Yer” üniteleri
işlenmiştir.
II.yarıyılda; “Üretimden Tüketime, İyi ki Var, Hep Birlikte, İnsanlar ve Yönetim, Uzaktaki
Arkadaşlarım” üniteleri işlenecektir.
09 – 10 Mayıs tarihleri arasında “ İnsanlar ve Yönetim “ ünitesi kapsamında “Ankara Gezisi”
planlanmıştır.
II. Yarıyıl Sosyal Bilgiler Dersi Performans Görevi:
17-21 Şubat 2014 tarihleri arasında Milli Mücadele konusuyla ilgili “Bilgi Feneri”
performans görevi verilerek değerlendirilecektir.
adlı
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ
Haftada iki saat olan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi, sınıf öğretmenleri tarafından işlenmiştir.
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde I.yarıyılda “ Din ve Ahlâk Hakkında Neler Biliyoruz?,
Temiz Olalım, Hz. Muhammed’i Tanıyalım ” üniteleri işlenmiştir.
II. Yarıyıl; “Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım, Dostluk ve Kardeşlik, Aile ve Din” üniteleri işlenecektir.
II. Yarıyıl Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Performans Görevi:
11-14 Nisan 2014 tarihleri arasında Sevgi, Dostluk, Kardeşlik temalarını içeren şiir, hadis ve
atasözü bulma konulu performans görevi verilecek ve belirlenen ölçütler doğrultusunda
değerlendirilecektir.
TRAFİK GÜVENLİĞİ
Trafik Güvenliği dersi haftada bir saat olarak sınıf öğretmenleri tarafından işlenecektir. I. yarıyıl
Trafik Güvenliği,Trafik Bilgisi, Trafik Kuralları konuları işlenmiştir.
II. Yarıyılda; “Trafikte Alınacak Önlemler, İlkyardım üniteleri” işlenecektir.
II. Yarıyıl Trafik Güvenliği Dersi Performans Görevi:
25 Nisan-7 Mayıs 2014 tarihleri arasında “ Trafikte Alınacak Önlemler” konusuyla ilgili “Trafik
Kazaları” adlı performans görevi verilecek ve belirlenen ölçütler doğrultusunda
değerlendirilecektir.
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Ölçme değerlendirmede; yazılı sınavlar, performans görevleri, sınıf içi performanslar ve
projeler
esas alınmıştır. Sınavlar, önceden belirlenen sınav takvimine göre; düzey
öğretmenleri tarafından ortak hazırlanmış ve ortak okunmuştur. Her derse ait sınav analizleri
ölçme değerlendirme birimi tarafından yapılarak velilerimize ulaştırılmıştır.
Türkçe ve Matematik dersinde her sınav öncesi ara değerlendirme yapılarak eksik konular
belirlenmiş ve gerekli pekiştirici çalışmalar yapılmıştır.
Matematik dersi sınav analizleri doğrultusunda zümre öğretmenlerinin belirlediği öğrencilerle
okul sonrası etüt çalışmaları yapılmıştır.
Türkçe dersi sınav analizleri doğrultusunda belirlenen eksik konularla ilgili geri besleme
çalışmaları yapılmıştır.
Yaprak testler konu tarama amaçlı kullanılmıştır.
İNGİLİZCE
2013-2014 eğitim öğretim yılı I. yarıyılında 4.sınıflar
düzeyindeki çalışmalar yıllık plana uygun bir şekilde
yapılmıştır. Buna göre Spin 1 Student’s Book ve
Workbook kitabının ilk 5 ünitesi, Selections 3 New
Edition ve Thumbs Up 4 Student’s Book, Practice Book
, Cut outs and Holidays kitaplarının planlanan bölümleri
tamamlanmış ve öykü olarak da The Magic Finger adlı
kitap
okunmuştur.
Bilgisayar
destekli
öğrenim
çerçevesinde Little Bridge programı konularımızı destekleyecek şekilde
uygulanmaya başlanmıştır.
I. yarıyılda derslerimizde aşağıdaki konular işlenmiştir:
can/ can’t
have got/ has got
Possesive Adjectives & Pronouns
The Present Simple Tense
The Past Simple Tense
İmperatives – some / any.
Ayrıca, bu bilgileri kullanarak düzeylerine uygun paragraflar
yazma, okuduğunu anlama ve kendini ifade etme becerilerinin gelişimine
yönelik çalışmalar yapılmıştır.
II. yarıyılda öğrencilerin aşağıdaki konuları öğrenmeleri hedeflenmektedir:
The Present Continuous Tense (Positive/ Negative sentences/ Questions)
The Past Simple Tense (Positive/ Negative sentences/ Questions)
The Past Simple Tense (regular/ irregular verbs)
Comparative and superlative adjectives
The Future Tense – going to - will (Positive/ Negative sentences)
II. yarıyıl, I. yarıyıldaki kitapların yanısıra George’s Marvellous Medicine kitabı
da malzemelerimize eklenecektir.
4. sınıflarımızda I. yarıyıl okuma, yazma, öğrendikleri yapıları kullanabilme, kelime
bilgilerini değerlendirmeyi içeren 2 yazılı sınav yapılmıştır. Her yazılı sınav sonrası
öğrencilerin durumu kendileriyle konuşulmuş ve başarı analizleri velilerimize e mail
olarak gönderilmiştir.. Bunun yanısıra öğrencilere Temel İngilizce dersinde, yeni
öğrendikleri yapıları kullanma ve yazma becerilerini ölçen 1 küçük sınav (quiz)
yapılmış ve sonuçları sınıfta öğrencilerle paylaşılmıştır. Ayrıca, I. yarıyılın 2. dönemi
‘A Day in My Life’ başlıklı performans görevi sınıf içinde uygulanmış ve
değerlendirilmiştir. 2. dönemde ise ‘One Minute Speech’ ve ‘My Diary’ başlıklı performans
görevleri uygulanacaktır. Buna ek olarak öğrencilerimiz her ay sınıf-içi derse katılım, tavır,
malzeme, ödev ve sözlü performansları ile sınıf içi performans notu almışlardır. 2. yarıyılda
da öğrenciler aynı şekilde değerlendirilecektir.1. yarıyıl, öğrencilerimize Temel İngilizce
dersinde 6 çalışma kağıdı verilmiştir.
Okuma projemiz kapsamında, okulumuzda kullanılmaya başlanan Tumble Books ekitaplarıdan 5 tanesi ödev olarak okunmuş, öğrencilerimiz kendi seçtikleri orijinal İngilizce
kitapları okumaları için teşvik edilmiştir.
Yarıyıl tatilinde öğrencilerden, e-kitap serisi Tumble Books’tan ‘Franklin
Goes to School’ ‘I.Q.,It’s Time’ ve ‘Zoe Sophia’s Scrapbook’ adlı kitapların
okunarak alıştırmalarının yapılması istenmiştir. Ayrıca öğrencilerin yaşlarına
uygun İngilizce yayınlar izlemeleri yararlı olacaktır.
ALMANCA
2013 – 2014 Eğitim ve Öğretim Yılında öğrencilerimiz için yeni bir dil
olan Almanca haftada 1 saat işlenmiştir.
Ders içinde ” Mein Deutsch-Junior” defteri ve defterlerine
yapıştırılmak üzere küçük alıştırma
kağıtları dağıtılmıştır.
Öğrencilere
1.
ve
2.
döneminde
Almanca
dersinde
Begrüßungsform(Selamlaşma),
Sich vorstellen(Kendini Tanıtma), Das ABC(Alfabe), Die Schulsachen(Okul Eşyaları),
Die Farben (Renkler) konuları çeşitli el işi çalışmalarıyla ve sınıf içi oyunlarla işlenmiştir.
Sınıfta öğrencilerle Yılbaşı etkinliği olarak yeni yıl mesajı içeren ve her
öğrenci için ikişer adet
kitap ayraçları hazırlanmış ve öğrencilerimize Almanca dersi adına
yeni yıl
armağanı olarak dağıtılmıştır.
II. Yarıyılda Öğrencilerimiz;






Die Körperteile (Vücudumuz)
Adjektive (Sıfatlar)
Länder und Städte kennenlernen (Ülkeler ve Şehirler)
Die Familie (Aile)
Die Berufe (Meslekler)
Die Jahreszeiten (Mevsimler) konuları işlenecekti
4. Sınıflarda yapılan “Kitap Ayracı” çalışmaları
FRANSIZCA
2013-2014 Öğretim Yılı I. Yarıyıl sonunda öğrenciler Fransızca dersinde Fransayı kültürel
olarak tanımayı, uluslararası kelimeleri, alfabeyi, ismini ve yaşını söylemeyi, selamlaşma
kalıplarını, kendini tanıtmayı, sayıları, renkleri ve çeşitli şarkılar öğrenmişlerdir.
Yapılan çalışmalar 2 adet şarkı ve 8 adet çalışma kağıdı ile pekiştirilmiştir.Ayrıca alfabe ve hal
hatır sorma ile ilgili konuların Power point sunumları yapılmıştır.
II. Yarıyılda; öğrenciler hayvanları, günleri, okul araç gereçlerini, haftanın günlerini, meyve ve
yiyecek isimlerini, nerde yaşadığını söylemeyi öğreneceklerdir.
Yılbaşı etkinliği olarak “Noel Baba” ve Boyama çalışmaları yapılmıştır.
Fransa’da bir gelenek olan “La Galette des Rois” Ocak ayının ilk haftasında kutlanmıştır.
LA GALETTE DES ROIS ETKİNLİĞİ
La galette des rois
MÜZİK
4.Sınıflar düzeyinde bu yıldan itibaren branşlaşılmaya geçildiğinden Müzik dersinin 2 saatinde
de branş eğitimi yapdı. 9 Eylül 2013 - 25 Ocak 2014 tarihleri arasında öğrenciler ile İstiklal
Marşımız , Müziğin Dili, Sanat Etkinlikleri, Belirli Gün ve Haftalarımız, Atatürk Ölmedi
Müziklerimizde Yaşıyor, Ritimler Yazıyorum, Müzik Çalışmalarım konuları işlendi. Bu konular
ile öğrencilerin İstiklal Marşını anlamına uygun dinlemesi ve söylemesi, Temel Müzik yazı ve
öğelerini kullanma,dinlediği müziklerle ilgili yorum yapabilme, solfej konusunda düzeyine
uygun olan parçaları dikte etme kazanımları hedeflendi.
Branş saatinde öğrenciler; kulak ,ritm ve fiziki yatkınlıkları gözönünde bulundurularak
yerleştirildikleri “Keman, Klarnet, Saksafon, Çello, Gitar, Mandolin, Şan-Ses Eğitimi,
Perküsyon ve Orff “branşlarında çalışmalara başladılar.
Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi ; Müzik Dinleme Becerisi, Müzik
Parçalarını Söyleme ya da, Müzik Aletlerini Kullanma Becerisi, Müzik Kültürüne Duyarlı Olma,
Müziksel Algı Becerisi, Müziksel Yaratıcılık Becerisi ve Ders Araç-Gereç Devamlılığı
gözönünde tutularak belirlendi.
4.sınıf düzeylerimize bulundukları branş esas alınarak “Her enstrumanın temel tutuş
pozisyonunda bir oktav sesi çalabilmesi” konulu bir performans görevi verildi.
İkinci yarıyılda “Hız Değişiklikleri”, “Ezgiler Ritimler ve Hareketler” ve “Müzikte Gürlük
Değişiklikleri”, “Çeşitli Müzikler” ve branş konuları işlenecektir. Bu konular ile
öğrencilerimizin, müzikteki hız ve gürlük değişikliklerini algılama, ritim farklılıklarını doğru
uygulayabilme ve çeşitli müzik türlerini ayırt edebilme becerilerini kazanmaları ve branşında
seslendirebileceği eserlerden bir repertuar oluşturabilecek düzeye gelebilmesi
hedeflenmektedir.
Bu yarıyılda performans görevinin konusu “Branş Tanıtım Konserinde ilgili enstrümanın
partisini çalabilmesi” olacaktır. Öğrencinin branşı ile ilgili gelişiminin refaransı olan notaları,
nota sürelerini okumada ve çalmada eksiğinin kalmaması hedeflenmektedir.
Öğrencilerimiz Nisan ayında 2.ve 3. Sınıflara branş tanıtım konseri ve Haziran ayında da tüm
branşların bir arada olduğu konseri gerçekleştireceklerdir.
Orkestra-Performans kulübümüzde olan 4. Sınıf öğrencilerimiz ile konserlerimiz ve Müzikal
Sahne Sanatları Koro kulübünde ve koro-ses eğitimi branşında olan 4.sınıf öğrencilerimiz ile
30 Nisan-4 Mayıs 2014 tarihleri arasında Avusturya da gerçekleşecek olan “12th International
Choir Competition and Festival- Bad Ischl” korolar yarışmasına katılanacaktır.
GÖRSEL SANATLAR
Görsel sanatlar dersi
Sanat eğitimi alanında çağdaş gelişmeler ve yaklaşımlar sonucunda öğrenciye güzellik
kavramının kazandırılması, algı birikimi, el göz ve zihin birlikteliğinin sağlanması ve bu amaçla
çeşitli tekniklerin bilinçli bir rehberlikle kazandırılması sağlanmaktadır.
Sanatta uygulamalı çalışmalarla birlikte geçmişten günümüze meydana getirilmiş olan sanat
eserlerini anlama, onları görsel olarak okuma ve onlardan haz alma birikiminin kazandırılması
hedef alınmıştır.
4.sınıflarda görsel sanatlar dersi 1 ders saati olarak uygulanmaktadır.
1.yarıyılda;
* İnsan vücudunun oranları üzerine bir çalışma yapılmıştır. Bir vücut yapısının oran ve orantıları
hakkında paylaşım yapılarak, yüzey üzerine yerleştirilmiştir. 17,5 x 50 cm boyutundaki
kâğıtlara çeşitli geometrik formlar yerleştirilerek, bir insan vücudu oluşturulmuştur. Öğrencilerin
insan figürü çizimleri, sonraki kompozisyonları için farkındalık sağlanmıştır. Bu konu
performans görevi olarak verilmiştir.
*Renkli çalışmalar, pastel boya – akrilik tekniği olarak farklı konularda uygulanmıştır.
Bu uygulamada renklerin değerlerini kullanarak resim çalışmaları yapılmıştır.
*Anadolu medeniyetlerine ait vazo ve kilim desenlerini araştırmaları istenmiştir. Öğrencilere
power point sunum yapılarak, doğada var olan çizgi ve leke değerlerini fark etmeleri
sağlanmıştır. Araştırılacak olan vazo ve kilimler öğrenciler tarafından incelenerek, geçmişi
hakkında bilgi sahibi oldular. Vazolar, kilimler üzerindeki çizgi ve leke değerleri öğrenciler
tarafından incelenmiştir. Öğrenmiş oldukları bilgileri üç boyutlu tasarım, karakalem tekniği ile
resim olarak uyguladılar.
*Renklerle Oynuyorum – Portre Çalışmasın da; 70*100 cm boyutunda fon kartonlarına
portreler çizilmiştir. Portreler üzerine pastel boya tekniği kullanılarak, mozaik çalışması
uygulanmıştır.
4. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ PROJE KONULARI
1. Pop Art sanat akımını inceleyerek, resim sanatına getirdiği yenilikleri belirtiniz.
2. Ressam İbrahim Çallı’nın;
a. Sanatçı kişiliğini
b. Eserlerini inceleyerek, Türk resim sanatına katkısının araştırınız.
3. Bir yada birkaç ressamın eserlerinden oluşan 2014 takvimini oluşturunuz.
2. Yarıyılda;
*Birinci yarıyılda başlanan portre çalışmaları tamamlanacaktır.
*İnsanlar ve Yönetim ünitesinde öğrenciler amblem ve logo tasarımı yapacaklar. Grup
çalışması olarak uygulayacakları bu çalışmada kendileri bir Kültür ve Sanat Derneği
düşünecekler. Bu düşündükleri derneğe bir isim ve bununla beraber amblem, logo tasarımı
yapacaklar. Bu çalışmada öğrencilerden gazete, dergi ve çeşitli fotoğrafları getirmeleri
istenecektir.
*Natürmort çalışması yapılacaktır. Kağıt yüzeyine çizilen natürmort, farklı boya türleri ile
renklendirilecektir. Boyanın katı, sıvı ve gaz hali üzerine konuşularak, boya türleri
tanıtılacaktır. Bu çalışma aynı zamanda performans görevi olarak verilecektir.
*Öğrencilerden yazın türlerinden bir masal seçilerek, resimlemeleri istenecektir. Bir rengin
ışığa göre değiştiği fark etmeleri ve rengin değerlerini kullanmaları sağlanacaktır.
*Türk ve Yabancı ressamlardan Neşe Erdok ve Paul Gauguin ile ilgili bir sunum izleyecekler.
Sunumda bu sanatçıların eserleri hakkında bilgi sahibi olacaklar.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
4.sınıfların ders planları; özelleşmiş hareket becerileri, düzenli fiziksel etkinlik, Atatürkçülük ve
Ulusal duygu kazanımlarını geliştirmeyi dikkate alınarak planlanmıştır.
1.yarıyılda derslerimizde: sınıf boy sırasının yapılması, fiziksel uygunluk ve beceri testleri,
atletizmde hafif tempolu koşular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemi, Bayramımızı
kutluyoruz etkinliği, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası'nın önemi, Atatürk ve spor etkinliği, ne
hissettim etkinliği, tertemizim etkinliği, folklorik oyunlar, futbola hazırlayıcı oyunlar, hentbola
hazırlayıcı oyunlar, jimnastiğe hazırlayıcı oyunlar, kar fırtına etkinliği işlendi.
1.yarıyılda verilecek performans görevinin konusu; Okul-salon hepimizin etkinliği olarak
belirlenmişti. Bu görevle öğrencilerimize, fiziksel etkinliklerde başkalarının haklarına saygı
gösterme yönünde kazanımlar sağladık.
2.yarıyılda derslerimizde; paralimpik oyunlar, farkımız yok etkinliği, hemen çık etkinliği, önegeriye yuvarlanmalar, jimnastikte mum duruşu ve yerden köprü, voleybola hazırlayıcı oyunlar,
top kimin elinde etkinliği, voleybola hazırlayıcı oyunlar, ben yapabilirim etkinliği, yorulmuyorum
etkinliği, kültürümü tanıyorum etkinlikleri, kendimi kontrol edebilirim etkinliği, folklorik oyunlar,
halay çekme, geleneksel çocuk oyunları, sporcularımız etkinliği, hentbola hazırlayıcı oyunlar
işlenecektir.
2.yarıyılda verilecek performans görevinin konusu; Lal etkinliği olarak belirlenmiştir. Bu görevle
öğrencilerimize, fiziksel etkinliklere ilişkin düşüncelerini ifade etme, kazanma kaybetme
durumlarında duygularını kontrollü davranışlarla gösterme kazanımı hedeflenmiştir.
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ
4. SINIF DÜZEYİ : Psikolojik Danışman Yusuf YAKUPOĞLU (2324)

SINIF ETKİNLİĞİ:
2013 – 2014 Eğitim – Öğretim yılı, Eylül ayının 2. haftasında, öğrencilerimizle ‘Yeni
Sınıfımda Ben’ etkinliği yapılmıştır. Öğrencilerimize, Rehberlik ve danışmanlığın neler
olduğu konusunda hatırlatmalar yapılıp; yıl içerisinde nasıl iletişime geçebileceğimiz
paylaşılmıştır.
Ekim 2013’de Öğrencilerimize ‘Problem Tarama Envanteri’ uygulanarak, var olan
problemleri, onların aktarımlarıyla öğrenme fırsatı oluşturulmuştur. Böylelikle müdahale
programlarını, yer alan problemlere göre şekillendirip, öğrencilerle problem alanlarına göre
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlik, düzenlenecek öğrenci grup çalışmasını
şekillendirmeye yardımcı olmuştur. Gerekli görülen Aile üyelerine bu etkinlikle ilgili geri
bildirim verilmiştir.

GRUP ÇALIŞMALARI:
Aralık ayında, 4. sınıf öğrencilerimizle, yaşanan veya yaşanabilecek sorunlarla baş
etme konusunda grup çalışması yapılmıştır. Duygularını paylaşabilme ve ortak çözümler
üretebilme alanları oluşturulmuştur. Dört hafta süren grup çalışmasıyla ilgili gerekli görülen
aile üyelerine geri bildirim verilmiştir.
Ekim’de öğrencilerimizin Annelerine yönelik grup çalışması planlanmıştır. Ancak yeterli
katılımın olmaması, grup çalışmasının açılmasına engel olmuştur.

GÖRÜŞMELER:
Gelişimsel rehberlikten hareketle her geçen an, değişen ihtiyaç ve gereksinimler
doğrultusunda öğrencilerimizle ve öğrencilerimizi önemli derecede etkileyen aile üyeleri ve
öğretmenlerimizle yıl içerisinde görüşmeler yapılarak öğrencilerimizin duygu durumları
takip edilmiştir. İhtiyaç doğrultusunda görüşmelere II. Yarıyılda devam etmesi
planlanmaktadır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ
2013-2014 öğretim yılı 1. yarıyılında, öğrencilerimizin öğrenme düzeylerini tespit ederek,
gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve böylece eğitim öğretim faaliyetlerinin etkililiğini
artırmak amacıyla ölçme değerlendirme çalışmaları yürütülmüştür. Öğrencilerimizin
kazanımlara ulaşma derecelerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmalarda birimimiz
öğretmenlerimize destek vermektedir.
Bu kapsamda hazırlanan ölçme değerlendirme araçlarının, öğrencilerin gerçek
performanslarını yansıtacak nitelikte, geçerli ve güvenilir bir yapıda hazırlanması için
çalışmalar yapılmaktadır.
1.-4. sınıflar düzeyinde çalışmalarımız, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da dikkate alan,
öğrendiklerini günlük yaşamlarına taşımalarına ve öğrendiklerini farklı yollarla ifade etmelerine
olanak sağlayan bir yapıda sürdürülmektedir. Birimimiz, bu kapsamda yürütülen çalışmalardan
proje ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde, geçerli ve güvenilir araçların
hazırlanabilmesi için öğretmenlerimize destek vermektedir.
2. yarıyılda öğrencilerimiz geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yıl boyunca hazırladıkları ürün
dosyalarından seçtikleri çalışmaları “Portfolyo Sunum Günleri”nde velileri ile paylaşacaklardır.
Bu kapsamda Portfolyo (Öğrenci Ürün Dosyası) için öğretmenlerimizle birlikte içerik ve
planlama konusunda çalışmalar yapılmaktadır.
Birimimiz, öğrenmelerin izlenmesini etkili bir şekilde gerçekleştirmek, nitelikli geri bildirim
sağlamak ve bu yolla başarıyı artırmak hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye devam
edecektir.
OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları
yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir. Bu çalışmalara;
 Öğrencilerin yıl boyunca akademik olarak takip edilerek gerekli durumlarda
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’ne yönlendirilmesi,
 Öğrencilerimizi daha iyi tanımak amacıyla sınıf içi gözlem çalışmaları,
 Şube öğretmenler kurulu toplantıları,
 Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,
 Sizlerle ara karne sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için
planlanan genel veli toplantısı,
 Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri, örnek
gösterilebilir.
.

2.Yarıyıl veli görüşme günleri; 24 Şubat 2014’te başlayacak ve 30 Mayıs 2014’te sona
erecektir.
 2. Yarıyılda aşağıda belirtilen tarihte Veli toplantısı yapılacaktır.
05.04.2014 Cumartesi
Öğrencilerimizin devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- Okul
Veli Bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C.
Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz.
2013–2014 Eğitim Öğretim Yılı 3. ve 4. Dönem Takvimi
10 Şubat 2014 Pazartesi
3. Dönemin Başlaması
25 Nisan 2014 Cuma
3. Dönemin Tamamlanması
05 Mayıs 2014 Pazartesi
4. Dönemin Başlaması
20 Haziran 2014 Cuma
4. Dönemin Tamamlanması
Aşağıdaki tablolarda 4. sınıflar düzeyinin ders başarı analizlerini ve derslere göre öğrencilerin
aldıkları notların analizini görebilirsiniz. Bu ve benzeri birçok analiz, okul yönetim kurulu,
öğretmenler genel kurulu ve zümre toplantılarında değerlendirilmekte, okul hedeflerimiz
doğrultusunda gerekli önlemler ve iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
4-B SINIFI
1.YARIYIL KARNE NOT ANALİZİ TABLOSU
SINIF (20 Öğrenci)
DÜZEY (145 Öğrenci)
DERSLER
0-44
45-54
55-69
70-84
85-100 0-44
45-54
55-69
70-84
85-100
TÜRKÇE
---
---
---
6
14
---
----
8
42
95
MATEMATİK
---
---
---
3
17
---
---
2
27
116
FEN VE TEKNOLOJİ
---
---
---
3
17
---
----
5
26
114
SOSYAL BİLGİLER
---
---
---
7
13
----
---
4
40
101
İNGİLİZCE
---
---
3
8
9
1
3
14
48
79
 Karne not analizi tablosundaki sayılar, puan aralıklarındaki öğrenci sayısını belirtmektedir.
SINIF: Bir dersten sınıfta alınan notların dağılımını göstermektedir.
DÜZEY: Bir dersten tüm düzeyde alınan notların dağılımını göstermektedir.
MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca, verilen notlar ve puanlar
aşağıdaki gibi değerlendirilir.
DERECE
PUAN
NOT
Pekiyi
85-100
5
İyi
70-84
4
Orta
55-69
3
Geçer
45-54
2
Başarısız
0-44
1
Rüya BERKÖZ KALAFATOĞLU
4.Sınıflar Müdür Yardımcısı
0212 286 11 30 (2306)
[email protected]
Download

4. sınıflar 2013-2014 eğitim öğretim yılı 1. yarıyıl