3. SINIFLAR OCAK AYI PROGRAM AÇILIMI
TÜRKÇE
MATEMA
TİK
DERSLER
OCAK AYI BÜLTENİ
KONU VE KAVRAMLAR
Noktalama işaretleri
Yazım kuralları
Eş sesli, zıt anlamlı, eş
anlamlı kelimeler
5N1K
Görselleri yorumlama
Dikte
Sebep sonuç
Metnin bölümleri
Hikaye unsurları
Adın durumları
Soru cümlesi
-de eki ve de bağlacı
Basit, birleşik, türemiş
sözcükler
Yazı Türü: Anı
Çıkarma işlemi
Eksi, eksilen, çıkan, kalan,
fark
Problemi anlama
KONU VE KAVRAM
ETKİNLİKLERİ
Metin künyesi oluşturma
çalışması
Görsel yorumlama
Sözlük kullanımı
Bilinmeyen sözcükler
etkinliği
Metin okuma anlama
çalışmaları
İnteraktif konu anlatımları
ve eğitsel oyunlar
Adın durumları
Soru cümlesi
-de eki ve de bağlacı
Yaratıcı drama çalışmaları
Sözcük çalışması
Çıkarma işlemi ile ilgili slaytlar
Onluk taban bloklarla çıkarma
işlemleri
EĞİTİM RUTİNLERİ
AYIN KİTABI
5 Dakika Uygulamaları
Yaratıcı Yazma / Görsel Okuma
Kütüphane Uygulamaları
Kitap Kurdu Uygulaması
Kırkambar Çalışmaları
Ayın Sınıfı Uygulaması
ANABİLİM AKROSTİŞ / DEĞERLER
AKILCI
NAZİK
AHLAKLI
BİLİMSEL: Gözlenebilir olgulara
dayanma, araştırma sonuçlarına göre
davranma, nesnel davranma yani
bireyin kişisel bağımsız olması,
eleştirici olabilmesidir.
İnsanların dürüst ve tarafsız olması,
karşılaşılan problemleri sabırlı, ayrıntılı
ve uzak görüşlü bir biçimde ele
alabilmesidir.
İLETİŞİMCİ
LİDER
İLKELİ
MERAKLI
Çizmeli Kedi
ÖZEL GÜN VE KUTLAMALAR
Enerji tasarrufu haftası
(Ocak ayının ikinci pazartesi başlar.)
LABORATUVAR ÇALIŞMALARI
Yeni Yıl
3. SINIFLAR OCAK AYI PROGRAM AÇILIMI
Problemi planlama
Uygulama ve kontrol etme
Problem kurma ve çözme
Problemin çözüm basamakları
HAYAT
BİLGİSİ
FEN BİLİMLERİ
Zihinden çıkarma işlemi
Tahmin etme
Verilmeyen terimi bulma
Ses
Ses şiddeti
İşitme ile ses ilişkisi
Kulak
İşitilebilir sesler
Ses şiddeti ile uzaklık
arasındaki ilişki
Ses kaynakları
Sınıflama
Doğal ve yapay ışık
kaynakları
Dürüstlük
Davranış
Güven
Adres
Tema kapağı hazırlama
İnteraktif konu anlatımları
ve eğitsel oyunlar
Işık ve ses ile ilgili kavram
haritası
İçinde ışıkla ilgili kavramların
geçtiği yaratıcı yazma çalışması.
Işık kaynakları ile ilgili etkinlik
Doğal ışık kaynakları, yapay
ışık kaynakları
Işık kaynakları belgeseli
“ Ses Şiddetiyle Uzaklık
Arasındaki İlişki” deneyi
Çevrelerindeki, çeşitli ışık
kaynaklarını (Güneş, yıldız,
ampul, mum, trafik ışıkları, el
feneri vb.) gözlemleme ve
karşılaştırma
Gözlem sonuçlarını tartışma
Yön bulmada kullanılan çeşitli
yöntemler isimli yaratıcı
drama çalışmaları
Pusulanın amacı etkinliği,
Bilim insanlarını tanıyalım
1.Deney: Gece – gündüz
Deneyin Amacı: Gece ve gündüzün nasıl meydana geldiğini öğrenmek
Araç ve Gereçler: Işık kaynağı (el feneri) ve Dünya modeli
2.Deney: Ay Tutulması
Deneyin Amacı: Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini öğrenmek.
Araç ve Gereçler: Işık kaynağı ( el feneri), Dünya modeli ve Ay modeli
DÜŞÜNME BECERİLERİ PROGRAMI
3. SINIFLAR OCAK AYI PROGRAM AÇILIMI
Yön
Pusula
Tarif
Bilim insanları
Akıl Oyunları: Kendoku, Sütun işlemleri
Yaratıcı Yazma: Karaktere bürünme, Hikâye Tamamlama,
Eğer olsaydı, Seç Yarat, Karakter oluşturma, Kelimeden masala, Sen
olsaydın
Görsel Okuma: Karikatür yorumlama
ATASÖZLERİ VE DEYİMLER
Lafı ağzından kaçırmak.
İp inceldiği yerden kopar.
Kendini dev aynasında görmek.
Gülü seven dikenine katlanır.
OCAK AYI BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI
DERS ADI
ETKİNLİK BAŞLIKLARI
Yaratıcı Drama
Öz yeterlilik temasından yola çıkarak, kendisini ilgilendiren konularda kendi kararlarını verebilir, olumlu ve olumsuz
duygularını açık olarak ifade edebilir, başkalarının istek ve ihtiyaçlarını açıkça ortaya koyar.
KGP
(Kişilik Gelişim Programı)
Güvenli ve Sağlıklı Hayat temasından yola çıkarak, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemini kavrarken, sağlıklı ve dengeli
beslenme alışkanlıklarını geliştirmeyi öğrenir.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR)




1. Sınıf öğrencilerimizin sorumluluk becerilerini geliştirmek adına SORUMLULUK ÇİZLEGESİ uygulamamıza devam edeceğiz.
KGP derslerine Yaratıcı Drama öğretmenlerimizle birlikte katılıyoruz
Teneffüs etkinliklerimizde öğrencilerimizle birlikte mandala boyamaları yapıyoruz.
Ocak ayının en “Bilimsel” sınıfını seçiyoruz.
3. SINIFLAR OCAK AYI PROGRAM AÇILIMI
 Ocak ayı sonunda öğrencilerimiz ve sizler için tatil önerilerinin yer aldığı bültenimizin konusu “TATİL”
Müzik
Ritim enstrümanları tanıtılır ve tanıtılan ritim enstrümanlarıyla ritmik çalışmalar yapılır. Solfej çalışmaları yapılır.
Oyun ve Fizikî Etkinlikler
(Beden Eğitimi)
ATAŞEHİR KAMPÜSÜ
3-A Sınıfı: Ocak ayı boyunca Tenis çalışmaları yapılacaktır. Tenis derslerinde raket ve top alıştırmaları ile öğrencilerde tenis
temel tekniklerini geliştirici forehand ve backhand vuruş çalışmaları ile, servis çalışmalarına yer verilecektir.
YGP
(Yetenek Gelişim Programı)
3-B Sınıfı: Ocak ayı boyunca cimnastik branşı yapılacaktır. Temel cimnastik becerilerini içeren çalışmaların yanı sıra önegeriye takla, çember, atlamalar, amut çalışmaları ve yardımlı überşlak çalışmaları yapılacaktır.
3-E Sınıfı: Ocak ayı boyunca Yüzme branşı yapılacaktır. Derslerde serbest ve sırt üstü stilde teknik çalışmalar yapılarak
kurallara uygun olarak çıkış, dönüş ve bitiriş çalışmaları yapılacaktır.
3-F Sınıfı: Ocak ayı boyunca Voleybol Branşı yapılacaktır. Voleybol çalışmalarında branşa özgü top alıştırmaları ile temel teknik
becerileri içeren (parmak pas- manşet pas) çalışmalarına yer verilecektir. Ayrıca alttan servis çalışmaları yapılacaktır.
SANCAKTEPE KAMPÜSÜ
3-A Sınıfı: Ocak ayı boyunca Yüzme branşı yapılacaktır. Yüzme dersinde serbest ve sırt üstü stilde teknik çalışmalar yapılarak
kurallara uygun olarak çıkış, dönüş ve bitiriş çalışmaları yapılacaktır.
3-B Sınıfı: Ocak ayı boyunca Yüzme branşı yapılacaktır. Yüzme dersinde serbest ve sırt üstü stilde teknik çalışmalar yapılarak
kurallara uygun olarak çıkış, dönüş ve bitiriş çalışmaları yapılacaktır.
3. SINIFLAR OCAK AYI PROGRAM AÇILIMI
Görsel Sanatlar
3.sınıf öğrencilerimizin bu ay yapacakları ilk çalışma “Melek Figürleri” olacaktır, bu çalışma iki hafta devam edecek olup, bu
konunun kazanım hedefi; ekleme ve çıkarma yoluyla farklı malzemeleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yapması, form ve
fonksiyon arasındaki ilişkiyi incelemesi hedeflenmektedir.
3.sınıf öğrencilerimizin Ocak ayında yapacakları ikinci çalışmalarının konusu ‘’Masal Kahramanım ‘’olacaktır. Bu çalışma ile
öğrencilerimizin görsel sanat çalışmalarını, kendi hayal dünyasında tasarladığı bir masal kahramanını betimlemesi ve gözleme
dayalı çizimlerinde geometrik ve organik biçimleri kullanması hedeflenmektedir.
İngilizce
YABANCI DİL
Ocak ayı içerisinde öğrencilerimiz,
 Geniş zaman içinde cümle kuracak
 Günlük rutinlerden bahsedecek
 1.2. ve 3.şahısta cümle kuracak
 Soru soracak
 Olumsuz yapıda cümle kuracak
 Always, usually, often, sometimes, never gibi zaman zarflarını öğrenip, nerede kullanıldıklarını ayırt edecek
 Ülke isimlerini bilecek
 1. 2. 3. Tekil ve çoğul şahısların hangi ülkeden olduğunu söyleyecek
 Bir eylemi hangi sıklıkla yaptığını belirtecek
 Quest adlı kitabımızdan Technology Time adlı üniteyi yapacak
 Kullandığı teknolojilerden bahsedecek
 Little Bridge oynamaya devam edecektir.
Almanca
Die Schulsachen
 Okul eşyalarını tanır.
 Okul eşyalarıyla ilgili olumlu ve olumsuz cümle kurar.
3. SINIFLAR OCAK AYI PROGRAM AÇILIMI
 Okul eşyalarıyla ilgili soru ve cevap yazar.
 Okul eşyalarıyla ilgili proje hazırlar.
Kavratılan Yapı
der Bleistift, die Schere, das Heft, der Rucksack, die Tafel, das Buch
Das ist eine Schere. Das ist keine Schere.
Das ist ein Buch. Das ist kein Buch.
Ist das ein Heft? Ja, das ist ein Heft. Nein, das ist kein Heft.
İspanyolca
Decir el tiempo, las cosas de clase, los números 0-100, la familia.
 Hava durumu ile ilgili bilgi verir.
 Sınıf eşyalarını söyler.
 Sınıfta ve çantasında bulunan eşyaları söyler.
 0-100 arası sayıları sayar.
 Aile bireylerini söyler.
 Aile bireyleri ile ilgili kısa bilgiler verir. (adı, yaşı )
Hedeflenen Yapı
¿Qué tiempo hace?
¿Qué hay en tu clase?
¿Qué hay en tu mochila?
¿Cuántos libros hay...?
¿Cuántas mesas hay....?
¿Cómo se llama tu padre?
¿Cuántos años tiene tu padre?
-Hace frío / Hace calor / Hay tormenta
- En mi clase hay diez mesas , veinte sillas y una pizarra.
- En mi mochila hay un libro, un cuaderno y un estuche.
-Hay diez libros.
-Hay cinco mesas.
-Mi padre se llama Ahmet.
-Mi padre tiene cuarenta años.
3. SINIFLAR OCAK AYI PROGRAM AÇILIMI
DUYURU VE HATIRLATMALAR
o
Her sabah 08:00-8.20 saatleri arasında kitap okuma saati uygulaması yapılmaktadır. Öğrencilerimizin bu saatler arasında sınıfta hazır bulunmalarını önemle rica
ediyoruz.
o
Anabilim değerlerinden bu ay “Bilimsellik” değerini işleyeceğiz. Okul dışında öğrencilerimizle bu değer üzerine paylaşımlarda bulunmanız yararlı olacaktır.
o
Yüzme dersi olan günlerde öğrencimizin yüzme kıyafetlerini ayrı bir çantada ve tüm eşyalarına isim yazılmış olarak (mayo, bone, havlu, terlik, yedek kıyafet)
eksiksiz olarak okula göndermenizi rica ediyoruz.
o
20 Ocak 2016 Çarşamba günü serbest kıyafet günüdür. Diğer günlerde öğrencilerimizin okul eşofmanlarını giymelerini rica ediyoruz.
o
22 Ocak 2016 Cuma günü karne alınacak, serbest kıyafet giyilebilir. Diğer günlerde öğrencilerimizin okul eşofmanlarını giymelerini rica ediyoruz.
o
Sancaktepe Kampüsümüzdeki 1.dönem içerisinde beceri koordinasyon, cimnastik ve yüzme branşı görmektedir. Beden Eğitimi programımızı OBS bilgi
merkezinden takip edebilirsiniz.
Download

3. sınıflar ocak ayı program açılımı