Bekir Samet Şirinel
TEMEL PHP DERSLERI - DERS 1 DEĞIŞGENLER
Değişgen Nedir ?

Değişgenler sayfa içerisinde sayfa tamamlanana kadar kullanılan ram
içerisinde geçici olarak yer kaplayan verdiğiniz isme göre çağırma işlemi
yapan olaylardır .

Phpde değişgenler tanımlanırken $ işaretiyle başlar

Phpde değişgenler $ dan sonra herhangi bir kelime yazılarak tanımlanır.
Değişgen Örnekleri

$degisgen – Bir Değişgen Kullanım Örneğidir.

Değişgenler kullanılırken örnek olarak son kelime gibi bir değişgen
koyucaksınız ama söyle bir kuralımız vardır. Phpde Değişgenler 2 kelime
şeklinde yapılacaksa $son kullanım Yanlış kullanım

$son_kelime şeklinde kullanılabilir .

Değişgenler içerisinde Türkçe karakterler kullanılamaz.

Değişgenler sayfanın sonunda ramden otomatik olarak düşer ve sonradan
başka bir sayfada tekrardan kullanılamaz.
Veri Tipleri

Tüm Yazılım Dillerinde Temel Olarak Kullanılan Sabit 4 Veri Tipi Mevcuttur.

Bunlardan Bazıları Şunlardır.

String

Boolean

İnteger

Char
Veri Tiplerinin Kullanımı

Veri Tipleri Phpde Sizin Atamanıza Göre Kullanılır. Fakat Diğer Yazılım
Dillerinde Her Değişgen Veri Tipine Göre Ve Hafızada Saklayacağımız
Alana Göre Yer Saklayarak Kullanmaya Başlayabiliriz .

Ama Phpde Bu Tür Bir Özelliğe İhtiyacımız Yoktur .

Veri Tipleri Tanımlama Şekleri Vardır.

Bunları Tek Tek Tanımlıyalım.
String Veri Tipi

String veritipi ramde en çok yer kaplayan veri tiplerinden bir tanesidir.

Stringler aslında günlük hatta kullandığımız cümle dizimleridir . Örnek
Vericek Olursak ‘Ben Bekir Samet Şirinel ’ tırnak içerisinde yazığım yazı
aslında phpde veya herhangi bir yazı dilinde string değer olarak
tanımlanamaktadır. Bu değerler tanımlanırken şu şekilde yapılmaktadır.
Değişgen adımızı degisgen olarak belirtelim
$degisgen = ‘Ben Bekir Samet Şirinel’;
Diyerek değişgen tanımlamamızı tamamlıyoruz . Phpde unutulmaması
gereken şeyleden biri ise her bir satır veya kod bloğunun sonunda ‘;’ noktalo
virgül kullanılmalıdır.
İnteger Veri Tipi

İnteger veritipi adının Türkçesini söyleyecek olursak anlamı tam sayı
demektir. İnteger tam sayıları tutan bir veri tipine sahiptir. Bu veri tipinde
sadece sayısal işlemler yapılmaktadır. Örnek olarak hesap makinesi
işlemleri sayıları toplama çıkarma çarpma gibi işlemler örnek gösterile bilir.

Tabi ki yapılabileceklerin yanında bunlar en basit işlemlerdir.
Bir İnteger Tip Veri Tanımlama Şu Şekildedir:
$degisgen = 16;
Şeklinde Gösterilebilir. Bu Veri Tipi Kullanılırken Tırnaklar Kullanılmamalıdır.
Char Veri Tipi

Bu Veri Tipi Aslında String Değere Benzer Fakat String Değerden Farklı
Olarak Tek Bir Harfi Yada Karakteri Tutar.

Bilgisayarda Temel Olarak 255 char karakteri vardır.

Bunları Merak Edenler ASCII Tablo Bir Sonraki Slayttan İnceleyebilirler.

ASCII Tablodaki İlk 10 karakter bilgisayardaki space enter bip sesi gibi
özelliklerin kullanılmasına olanak sağlar
ASCII Tablo
Boolean Veri Tipi

Bildiğiniz üzere bilgisayarlar 2 lik taban üzerinde çalışırlar. Bu veri tipide
sadece bu 2 lik tabandaki gibi çalışır yani sistem sadece ya true yada
false olabilir. Veya benzer şekilde true yerine 1 aynı şekişde false yerine 0
da kullanıla bilir bilgisayar dilinde 2 side aynıdır.
Boolean Değişgenleri tanımlanırken şu şekilde kullanılır :
$degisgen = true; Veya $degisgen = false;
Şeklinde Kullanılabilir.
Echo Kodu

Echo kodunun işlevi şudur. Phpde kodlar htmldeki gibi bir görsel çıktı
vermez bu tur çıktılar verebilmek için sisteme bir çıkış kodu belirlemek
gerekir. Bu genel olarak echo i print,printf,print_r şeklinde de kullanılabilir.

Normalde yazılım dillerinde bu tür ekran çıktısı veren kod 1 tanedir. Fakat
Php C yazılım dilinden türemiş bir dil olduğu için C de kullanılan bazı
özellikler phpde de kullanılabilir.
Echo Kodu Kullanım Örneği Şu Şekildedir :
echo ‘Ekrana Cıktı vermek İstediğimiz şey ’;
php kodları çalıştığında ekranda sadece tırnaklar içerisindeki kısım
yazıcaktır. İsterlerse sistemde 1000 satırlık bir kod olsun echo içerisinde ne
verildiyse ekranda sadece bu kısım gözükecektir.
Echo Kullanım Örneği

Echo İşlemi Kullanılırken Sadece Yazı şeklinde kulanılmayabilir.

Echo İşleminde string bir değer yerine direk değişgen adı yazıldığında o
değişgene ait değerleri ekrana yazılabilir örnek olarak :
$degisgen = ‘Merhaba’;
echo $degisgen;
şekilde kullanırsak ekran çıktımızda ‘Merhaba’ yazıcaktır. Bunun sebebi
önceden degisgen ‘Merhaba’ denilerek degisgene ‘Merhaba’ değeri
yüklendi. Echo yazıp yanına degisgeni cagırdığımızda aslında daha önce
atadığımız ‘Merhaba’ değerini ekrana yazdırmış oluyoruz.
Değişgenin Örnek Kullanım Kodları
Son Bilgi

Phpde Kodlar satır satır okunur her satırın sonunu her kod bloğunu sonu
‘;’ile belirlenir eğer sistemde noktalı virgül unutursanız bir hata ile
karşılaşırsınız. Bu hatada bir hata satırı ve sayfa kodu verilecektir. Bu kodda
eğer bir noktalı virgül eksik ise hata satırının bir üst satırına baktığınızda
büyük bir ihtimalle noktalı virgülün olmadığını görebilirsiniz.

Phpde değişgenlere atanan değerler bir sayfa içerisinde atanır saklanır ve
sayfa tamamen yüklendiğinde ramdan silinir bir sonraki sayfaya ramden
veri aktarılamaz.
Download

Psd Dosyası - B.Samet Şirinel B.Samet Şirinel