Haftalık Şirket Haberleri
ADANA
Adana Çimento (A)
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
5.18 YTL
Ceren
TUT
Atalay
Telefon.:
5.34 TL 3.12%
+90 212 350 25 18
Piyasa Değeri .mn(TL):
457
E-Mail: [email protected]
31/10/2014
ADANA 3Ç14 mali tabloları: Güçlü faaliyet karına ek olarak ADANA iştiraklerinden 8 milyon TL kar kaydetti. Olumlu
Adana 39 milyon TL net kar açıkladı, bizim 29 milyon TL’lik piyasanın 33 milyon TL’lik beklentisinin oldukça üstünde. Karın
beklentilerin üstünde gelmesinde ana etken şirketin özkaynak yöntemiyle değerlemiş olduğu iştiraklerinden 8 milyon TL kar
kaydetmiş olması. Buna ek olarak şirketin FAVÖK’ü de beklentilerin %11 üstünde.
Önceki yıl aynı döneme göre, üçüncü çeyrekte yurtiçi satışlar %4 artarken, yurtdışı satışlar %7 geriledi. Toplam gelirler bir önceki
yılın sadece %3 üstünde. 3Ç14’de klinker kapasite kullanım oranları %99 seviyesine ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde kullanım oranı
%96 seviyesindeydi. Kullanım oranlarının artması satış hacminde artışa, birim başına sabit masraflarda düşüşe ve dolayısıyla
marjlarda iyileşmeye işaret ediyor. Bu şekilde 3Ç14’de brüt marj geçen yıl aynı döneme göre 5,3 puan iyileşme gösterdi. Bunlara
ek olarak şirketin pazarlama ve genel yönetim giderleri sırasıyla %7 ve %10 düşerek FAVÖK marjındaki iyileşmeye destek oldu.
Genel olarak bakıldığında şirketin mali tabloları beklentimizden iyi, fakat bölgede kısa-orta vadede devreye girecek yeni
kapasitenin resmi bozabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle hisse için TUT tavsiyemizi koruyoruz.
AKGRT
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
TUT
Aksigorta
2.69 YTL
Kutluğ
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
Doğanay
Telefon.:
3.60 TL 33.88%
+90 212 350 25 08
Piyasa Değeri .mn(TL):
823
E-Mail: [email protected]
31/10/2014
Net kar beklentilerin çok gerisinde.
Aksigorta 2014 yılı 3. Çeyrek solo finansallarında hem piyasa beklentisi olan 21 milyon TL’nin altında hem de bizim beklentimiz
olan 26 milyon TL’nin altında 13 milyon TL net kar elde etti. Hasar prim oranında beklentilerden daha düşük bir iyileşme olması ve
karşılık giderlerinin beklentilerden yüksek olması açıklanan veri ile beklentimiz arasındaki sapmanın temel nedenleri olarak öne
çıkıyor. Bir önceki çeyrekte yazılan tek seferlik giderden sonra çeyreksel bazda karda iyileşme beklememize rağmen düşen teknik
karlılık nedeniyle net karda da düşüş görüldü. Hasar prim oranı 2. Çeyrekte %71,7 iken 3. Çeyrekte %74,4’e yükseldi. Olumlu
olarak ise gider oranında ciddi bir iyileşme görüldü. Sonuç olarak kombine prim oranı %99 olan beklentimize karşın ancak başa
baş oranına gelebildi. Şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıklardaki ciddi artış beklentilerimizdeki sapmanın diğer önemli
nedenlerinden bir tanesi. Genel olarak, ilk dokuz ayda %101 olan kombine prim oranı ve %8,5 olan özsermaye karlılığı şirketin tüm
yıl için verdiği %93-95 ve %16-17 hedeflerinin çok altında. Sonuçlara piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz. Zayıf 3.
Çeyrek sonuçlarından sonra yılsonu beklentilerimizi aşağı yönlü revize edeceğiz.
ANHYT
Anadolu Hayat Emeklilik
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
4.96 YTL
Kutluğ
TUT
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
Doğanay
Telefon.:
5.82 TL 17.36%
+90 212 350 25 08
Piyasa Değeri .mn(TL):
1,885
E-Mail: [email protected]
30/10/2014
Emeklilik branşındaki iyileşme dikkat çekici.
Anadolu Hayat yılın üçüncü çeyreğinde 32 milyon TL solo net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi 34 milyon TL ve bizim
beklentimiz 37 milyon TL idi. Beklenenden daha düşük gerçekleşen yatırım gelirlerine karşın bireysel emeklilik segmentinin 5
milyon TL teknik karlılık ile güçlü bir toparlanma göstermesini olumlu buluyoruz. Şirketin ortalama fon işletim kesintisi ve yönetim
gider kesintisi sırasıyla %1,85 ve %0,34 düzeyinde önceki döneme göre önemli bir değişim göstermedi ancak faaliyet giderlerinin
emeklilik teknik gelirlerine oranı %86’dan %78’e gerileyerek teknik karlılığa önemli katkı sağladı. Bizce emeklilik segmentindeki bu
olumlu gelişme sayesinde piyasanın beklentilerden düşük açıklanan üçüncü çeyrek net karına tepkisi olumsuz olmayacaktır.
ANSGR
Anadolu Sigorta
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
1.41 YTL
Kutluğ
AL
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
Doğanay
Telefon.:
+90 212 350 25 08
1.75 TL 24.45%
Piyasa Değeri .mn(TL):
705
E-Mail: [email protected]
30/10/2014
Anadolu Sigorta yılın üçüncü çeyreğinde 17 milyon TL net kar açıkladı. Bu değer bizim tahminimiz ve ortalama piyasa beklentisi ile
uyumlu oldu. Net kar önceki döneme göre %18 artarken geçen yılın aynı dönemine göre %14 geri kaldı. Şirketin ilk yarıyıldaki
güçlü büyümesinin ardından bu dönemden itibaren ayağını gaz pedalından çektiğini görüyoruz. Çeyrek bazında hasar prim ve
kombine oranlar önemli bir değişim arz etmedi. Ancak geçen yıl başabaş noktasına kadar iyileşen kombine oranın bu yıl %103
düzeyine doğru bozulma kaydettiğini belirtelim. Bu çeyrek net kambiyo gelirleri toplam kardaki büyümeye önemli katkı sağladı.
03/11/2014
Sayfa 1 of 10
Haftalık Şirket Haberleri
Bizce net kar beklentiler dahilinde olsa da şirketin hasar prim ve kombine rasyolarında iyileşme görülmeyişi negatif olrak
değerlendirilebilir.
ARCLK
Arçelik
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
13.65 YTL
Başak
SAT
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
Dinçkoç
Telefon.:
13.44 TL -1.57%
+90 212 350 25 92
Piyasa Değeri .mn(TL):
9,224
E-Mail: [email protected]
27/10/2014
ARCLK 3Ç14 Sonuçları: Yurtiçi talep iyileşme gösteriyor, ihracat büyümesi yavaşladı
Bizim tahminimiz olan 171mn TL’nin altında ve CNBC-e beklentisi olan 161mn TL’ye yakın olmak üzere Arçelik 3Ç14’te 156mn TL
net kar açıkladı. Açıklanan net kar yıllık bazda %3 gerilemeye işaret etmektedir. 351mn TL olarak gerçekleşen VAFÖK bizim
tahminimiz olan 357mn TL’nin biraz altında ve piyasa beklentisi olan 345mn TL’nin biraz üzerinde oldu. Beklentilerin üzerinde
gerçekleşen finansman giderleri kar tahminimizdeki sapmanın en önemli sebebi olarak sayılabilir.
Uluslararası gelir büyümesindeki yavaşlama, bu çeyrek ilk defa büyüme gösteren yurtiçi satışlarla telafi edildi ve şirket 3Ç14’te
%11 net satış büyümesi gerçekleştirdi. Satış büyümesinin itici gücü %15 ile beyaz eşya satışları olurken elektronik segmentinin
büyümesi ilk yarıdaki Dünya Kupası nedeniyle güçlü olan elektronik talebinin sona ermesi nedeniyle %2’lere geriledi.
İşletme sermayesinin satışlara oranı 1Y14’teki %39.1’den 9AY14’te %38.7’ye gerilerken şirket yılsonu hedefi olan %35’e yine de
ulaşılacağını beklediğini belirtti. Buna gerekçe olarak da son çeyrekte mevsimsel olarak stoklarda ve ticari alacaklarda azalma
beklediğini söyledi.
Beklentilerdeki değişiklikler: Arçelik uluslararası beyaz eşya segmentindeki büyüme beklentisini %8’den %6’ya çekti. Bunun
gerekçesi olarak da Ortadoğu’da yaşanan olumsuzluklar ve Ebola salgının Afrika talebi üzerindeki negatif etkisi gösterildi. Yurtiçi
tarafta ise beyaz eşya talebinde %0-%5 oranında küçülme beklentisi korundu. Şirket 2014’te VAFÖK marjı beklentisini ise
%10.5’un üzerindeden %11’e revize etti. 2014 TL satış büyümesi beklentisi %10 olarak ve uzun vadeli VAFÖK marjı tahmini %11
olarak korundu. Tahminlerimizin üzerinden geçeceğiz. Ancak uzun vadeli marj tahminlerinde bir değişiklik için ve açıklanan
sonuçlarda da bir sürpriz olmadığı için piyasanın güçlü bir tepki vermeyeceğini düşünüyoruz.
BAGFS
Bağfaş
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
12.50 YTL
İlyas
TUT
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
Safa Urgancı
Telefon.:
13.50 TL 8.00%
+90 212 350 25 52
Piyasa Değeri .mn(TL):
563
E-Mail: [email protected]
31/10/2014
BAGFS 3Ç14: Sonuçlar beklentilerin altında
Hem bizim hem de piyasanın 4 milyon TL beklentisinin altında olarak, Bağfaş 3Ç14’te 1 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam
geçtiğimiz yıl aynı dönemde 0.3 mn TL olarak gerçekleşmişti.
Özellikle yurtiçi tarafta gerileyen satış hacimlerinin sonucunda ciro %15 düşerek 3Ç14’te 66 milyon TL olarak gerçekleşti.
3.çeyrekte yurtiçi satış hacimleri 31bin ton olurken bu rakam geçtiğimiz yıl 86bin ton olarak gerçekleşmişti. Hem bizim 11 milyon TL
hem de piyasanın 7 milyon TL beklentimizin altında kalarak, FAVÖK 3Ç14’te 6 milyon TL olarak gerçekleşti.
Dolayısıyla, hem ciro hem de FAVÖK’te beklentilerin altında kalması net karın zayıf gerçekleşmesine neden oldu. Bugün hisse
sonuçlara olumsuz yönde tepki verebilir.
BIZIM
Bizim Toptan
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
18.20 YTL
Başak
AL
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
Dinçkoç
Telefon.:
23.70 TL 30.22%
+90 212 350 25 92
Piyasa Değeri .mn(TL):
728
E-Mail: [email protected]
31/10/2014
BIZIM 3Ç14: Yavaş iyileşme sinyalleri
Bizim Toptan 3Ç14’te 4.5mn TL net kar açıkladı, açıklanan rakam piyasa beklentisi olan 4.3mn TL’ye yakın ancak bizim
beklentimiz olan 5.8mn TL’nin altında oldu. Satışlar ve VAFÖK tahminlere paralel gerçekleşti. Şirket 3Ç14’te bir mağaza açarken
performansı düşük iki mağazayı kapattı. 3Ç14’te 628mn TL satış geliri elde eden şirket önceki yılın aynı dönemine göre %6
büyüdü. Ağustos ayında faaliyete geçen franchising sistemi şirketin gelirlerine 18mn TL olumlu katkıda bulundu. Ana kategori
satışları yıllık bazda %7,8 büyüme gerçekleştirdi ki bu büyüme önceki çeyrekteki %3.5 büyümenin üzerinde oldu.
Şirketin karlılık üzerine yoğunlaşması bu çeyrekte de FAVÖK’e olumlu yansıdı. VAFÖK marjı önceki yılın aynı dönemine göre 0,4
puan iyileşerek %2,9’a ulaştı. Ancak faaliyet giderlerinin satışlara oranı Dia adının kullanım hakkı ile ilgili yapılan ödemenin de
etkisi ile yine de yüksek seyretti. Şirket franchise için yeni bir isim üzerinde anlaştıklarını açıkladı. Yeni anlaşmanın koşullarının
daha uygun şartlara sahip olmasını ve faaliyet giderlerini olumlu etkilemesini beklemekteyiz. Bizim Toptan Şok satışı sebebiyle
geçen yıl üçüncü çeyrekte 14.4mn TL tek seferlik gelir yazmıştı. Bu geliri çıkarttığımızda yıllık kar büyümesini %1,7 olarak
hesaplıyoruz.
Sonuçlar piyasa beklentilerine paralel olmasına rağmen marjlardaki iyileşmenin yavaş olduğunu düşünüyoruz. Şirket sonuçlara
03/11/2014
Sayfa 2 of 10
Haftalık Şirket Haberleri
ilişkin bugün bir telekonferans düzenleyecek. Uzun zamandır beklenen yeni stratejinin açıklanması önümüzdeki günlerde en
önemli gelişme olacak. Biz hisse için özellikle 2015 yılında yaşanacak iyileşmeler nedeniyle AL tavsiyemizi koruyoruz.
BOLUC
Bolu Çimento
Kapanış TRY:
Ceren
Analist:
Tarih:
AL
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
4.34 YTL
Atalay
Telefon.:
4.56 TL 5.04%
+90 212 350 25 18
Piyasa Değeri .mn(TL):
622
E-Mail: [email protected]
31/10/2014
BOLUC 3Q14 mali tabloları: Brüt marj beklenenin çok daha üstünde. Olumlu
Bolu üçüncü çeyrekte 35 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net karı bizim beklentimiz olan 22 milyon TL’nin üstünde. Sapmanın
ana nedeni beklenenin çok üstünde gelen hasılat ve brüt marj. Üçüncü çeyrekte şirketin brüt marjı %43’e ulaştı, marj geçen yıl aynı
dönemin 9 puan üstünde.
Geçen yıl aynı döneme göre şirketin gelirleri %20 arttı. Şirketin ihracatları %1’in altında dolayısıyla gelirlerdeki artış yurtiçi
satışlardan kaynaklanıyor.
3Ç14’de şirketin kapasite kullanım oranı %79’e seviyesine geriledi, geçen yıl aynı dönemde bu oran %85 seviyelerindeydi. 3Ç14
perfromansının özellikle bölgedeki fiyat artışına bağlı olduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde yılın üçüncü çeyreğinde şirketin brüt marjı
%43’e ulaştı, marj geçen yıl aynı dönemin 9 puan, bir önceki çeyreğin 1,5 puan üstünde.
Hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz.
BRISA
Kapanış TRY:
Tarih:
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
9.08 YTL
İlyas
Analist:
TUT
Brisa
Safa Urgancı
Telefon.:
7.74 TL ######
+90 212 350 25 52
Piyasa Değeri .mn(TL):
2,770
E-Mail: [email protected]
31/10/2014
BRISA 3Ç14: Güçlü ihracat gelirleri ciro ve net karı destekledi.
Bizim 52 milyon TL beklentimize paralel olarak, fakat piyasa beklentisi olan 48 milyon TL’nin bir miktar üzerinde, Brisa 3Ç14’te
geçtiğimiz yıla kıyasla hemen hemen sabit kalarak 53 milyon TL net kar kaydetti. Yurtiçinde zayıf lastik talebine rağmen, artan
ihracat gelirleri şirketin ciro ve operasyonel karlılığının artmasını sağladı. Doğal kauçuk fiyatlarında görülen gerileme sonucunda
brüt kar marjı 0.7 baz puan artarken, FAVÖK marjı artan pazarlama giderleri nedeniyle 1.6 baz puan gerileyerek 3Ç14’te %20.3
oldu. Bugün hissenin sonuçlara tepki vermesini beklemiyoruz fakat değerleme olarak hissenin pahalı olduğunu düşünüyoruz.
Hissenin yılbaşından bu yana %68 endeks üzerinde getiri sağladığını da hatırlatırız.
Doğuş Otomotiv
DOAS
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
9.55 YTL
Esra
AL
Suner
Telefon.:
11.10 TL 16.28%
+90 212 350 25 72
Piyasa Değeri .mn(TL):
2,101
E-Mail: [email protected]
27/10/2014
Doğuş Otomotiv Garanti Yatırım Ortaklığı ve LPD Holding’deki hisselerini satıyor
Dogus Otomotiv Garanti Yatırım Ortaklığındaki 9,720.50 nominal hissesini 7,870 TL bedelle Garanti Menkul Kıymetler’e satacağın
açıkladı. Hisse satışında 2,151.60 TL zarar kaydedileceği açıklamada belirtildi.
Dogus Otomotiv LPD Holding’deki %49 hissesini LeasePlan Corporation NV’ye satma konusunda görüşmelere başladığın duyurdu.
EKGYO
Emlak Konut GYO
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
2.50 YTL
Ceren
AL
Atalay
Telefon.:
+90 212 350 25 18
3.40 TL 36.09%
Piyasa Değeri .mn(TL):
9,500
E-Mail: [email protected]
28/10/2014
Emlak GYO’nun düzenlemiş olduğu Bahçelievler ihalesinin ilk oturumuna 13 şirket katıldı
Emlak GYO açık arttırmalı olmayan ilk oturumun sonuçlarını açıkladı. Bahçelievler ihalesinin ilk oturumuna 13 şirket katılırken en
yüksek teklif 96 milyon TL. İlk oturum açık arttırmalı olmadığı için teklifler ihale performansını yansıtmıyor. Önümüzdeki birkaç
hafta içinde açık arttırmalı ikinci oturumun yapılması bekleniyor. Bahçelievler arsasının son ekspertiz değeri 64 milyon TL, şirketin
net aktif değerini %0,5’ine denk geliyor.
EKGYO 3Ç14 mali tabloları: Tek seferlik gider ve finansal gelirlerdeki düşüş kardaki iyileşmeyi gölgeledi.
Emlak GYO 2014 yılının üçüncü çeyreğinde 177 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net karı 216 milyon TL’lik piyasa beklentisinin
altında diğer taraftan ise bizim 152 milyon TL’lik beklentimizin üstünde.
03/11/2014
Sayfa 3 of 10
Haftalık Şirket Haberleri
Şirket 3Ç14’de Evora İstanbul, Batişehir ve Sultanbeyli projelerinden teslimatlar yaptı. 3Ç14’de şirketin gelirleri bir önceki çeyreğin
iki katı, brüt marjı ise 5 puan daha iyi olmasına rağmen şirketin net karı bir önceki çeyreğe paralel. Net kardaki artışın kısıtlı
olmasının ana nedenleri 1) 43 milyon TL’lik tek seferlik gider 2) ikincil halka arz giderinden elde edilen finansal gelirdeki düşüş
sayılabilir. İkincil halka arz gelirleriyle şirketin arsa alımı yapması sonrasında finansal gelirlerde düşüş beklenmekteydi.
Şirketin ilk dokuz aylık karı 735 milyon TL. Şirketin yılsonu için hedeflemiş olduğu 1,1 milyarlık net kar hedefine ulaşmakta
zorlanmayacağını düşünüyoruz. Şirket 2014 yılında 1,1 milyar TL net kar kaydetmeyi ve bunun %40’ını nakit temettü olarak
dağıtmayı planlıyor. 2015 yılı temettü verimi %4,7’ye denk geliyor.
Tarih:
03/11/2014
Emlak GYO 85 milyon TL değerindeki Kartal Yakacık arsasını 124 milyon TL’ye ihale etti
Emlak GYO 85 milyon TL değerindeki Kartal Yakacık arsasını 124 milyon TL’ye ihale etti. İhale çarpanı 1,45x ile 1,95x’lik
ortalamanın altında. Arsa şirketin net aktif değerin %1’ine denk geliyor dolayısıyla piyasanın habere tepki vermesini beklemiyoruz.
Nötr
EREGL
Ereğli Demir Çelik
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
4.63 YTL
Başak
SAT
Dinçkoç
Telefon.:
4.32 TL -6.70%
+90 212 350 25 92
Piyasa Değeri .mn(TL):
16,205
E-Mail: [email protected]
30/10/2014
Düşen demir cevheri fiyatları ve zayıf kur beklentilerin üzerinde kara neden oldu
Ereğli Demir Çelik 3Ç14’te 437mn TL net kar açıkladı, açıklanan rakam önceki yılın aynı döneminin %96, 2Ç14’te şirketin
açıkladığı 345mn TL net karın ise %27 üzerinde gerçekleşti. Net kar bizim beklentimiz olan 391mn TL ve piyasa beklentisi olan
408mn TL’nin de üzerinde oldu. Tahminlerdeki sapmanın en önemli nedeni beklenenin üzerinde gerçekleşen VAFÖK marjı oldu.
Biz %22, piyasa %21,8 VAFÖK marjı beklerken şirketin açıkladığı marj %22,8 olarak gerçekleşti. Bunun yanısıra ABD$ üzerinden
yapılan muhasebeleştirmenin etkisi ile şirket kısa TL pozisyonu nedeni ile kur farkı geliri yazdı ve bu da net kara olumlu yansıdı.
Satış gelirleri 3Ç14’te yıllık bazda %37 artış gösterdi. Dolar bazında çelik fiyatlarında yaklaşık %3 düşüş gerçekleşmesine rağmen
satış hacmindeki %31 artış gelirlerdeki büyümenin asıl nedeni oldu. Şirket geçen yılın aynı döneminde İskenderun tesislerindeki
grev nedeniyle üretim ve satış programının gerisinde kalmıştı. TL’nin 3Ç14’te ABD doları karşısındaki değer kaybı şirketin kar
marjına olumlu yansıdı. Yine aynı nedenle Erdemir bu çeyrekte uzun dolar pozisyonu nedeniyle 39mn TL kur farkı geliri yazdı.
Şirket bugün sonuçlarla ilgili bir telekonferans düzenleyecek. Sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
FROTO
Ford Otosan
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
28.40 YTL
Esra
SAT
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
Suner
Telefon.:
28.90 TL 1.77%
+90 212 350 25 72
Piyasa Değeri .mn(TL):
9,966
E-Mail: [email protected]
31/10/2014
Operasyonel karlılıkta iyileşme
Ford Otosan piyasa beklentisi olan 136 milyon TL’nin altında bizim beklentimiz olan 108 milyon TL’nin üzerinde 3Ç14’de yıllık
bazda %52 büyüme ancak çeyrek bazda %19 düşüş ile 122 milyon TL net kar açıkladı. 3Ç14 net karındaki yıllık büyümeyi cirodaki
artışla birlikte artan karlılığa ve kambiyo giderlerinin azalmasıyla düşen finansman giderlerine bağlayabiliriz. Şirketin yılın ilk dokuz
ayı için kümüle net kar rakamı da yıllık bazda %8 düşüşle 476 milyon TL’ye ulaştı. Şirket 3Ç14’de yıllık %11 büyüme ile 2.9 milyar
TL ciro elde etti. Düşen satış hacmine rağmen cirodaki artışın nedenleri olarak artan araç satış fiyatlarını ve değişen ürün
karmasını söyleyebiliriz. 3Ç14’de şirketin toplam satış hacmi yıllık bazda %8 düşüşle 69,276 adete geriledi. Ford Otosan
beklentilerin üzerinde 3Ç14’de yıllık bazda %29 çeyrek bazda ise %14 artışla 229 milyon TL düzeltilmiş FAVÖK rakamı açıkladı.
Düzeltilmiş FAVÖK rakamı marjı ise 3Ç13’deki %6.9’dan ve 2Ç14’deki %6.3’den 3Ç14’de %7.9’a yükseldi. Şirket 2014 yılsonuna
ilişkin toplan satış hacim beklentisini 279 bin adetten 283 bin adete yükseltti. Ford Otosan’ın beklentilerin üzerinde gelen 3Ç14
operasyonel karlılığına piyasanın olumlu tepki vermesini bekliyoruz. Şirketin 4 Kasım’da yapacağı analist toplantısı sonrası
taminlerimizde revizyona gidebiliriz.
GARAN
Garanti Bankası
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
8.68 YTL
Bülent
TUT
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
Şengönül
Telefon.:
+90 212 350 25 66
9.32 TL 7.36%
Piyasa Değeri .mn(TL):
36,456
E-Mail: [email protected]
28/10/2014
Garanti 3Ç14’de TL852mn solo net kar açıkladı.
Açıklanan kar rakamı beklentimiz olan TL802mn ve piyasa beklentisi olan TL817mn’un üzerinde bir gerçekleşme. Dönem içinde
gelir kaydedilen TL85mn’luk serbest karşılığın olumlu etkisini düzeltirsek kar rakamı beklentilerimize yakın gerçekleşmiş olacaktı.
03/11/2014
Sayfa 4 of 10
Haftalık Şirket Haberleri
Net faiz marjı TÜFE’ye endeksli kağıtların düşük getirisine rağmen kredi-mevduat spredlerinin olumlu etkisi ve yatay kalmış
durumda. Ücret ve komisyon gelirlerinin seyri de olumlu gördüğümüz bir yön olarak beliriyor. Takibe atılan kredilerde bir hızlanma
olurken, toplam kredi riski Eylül itibarıyla 127 baz puana yükseldi. Bankanın hedefi bu yıl 110 baz puan düzeyinde. TGA
oluşumundaki hızlanmaya karşın banka kredi riski hedeflerini tutturabileceğine inanıyor. Son çeyrekte tahsilatlarda iyileşme
beklentisi ve bankanın henüz faydalanmadığı KOBİ ve ihracat kredilerine ilişkin genel karşılıkların serbest bırakılması imkanı bu
alanda destekleyici gelişmeler olacaktır. Garanti %1,63 aktif karlılığı ve %13,8 özkaynak karlılığı ile bu yılki eğilimlerini üçüncü
çeyrekte de korudu. Bizce piyasanın net faiz marjına ilişkin gelişmeler ve ücret ve komisyon gelirlerinin seyrine tepkisi olumlu
olurken tahsili gecikmiş alacak oluşumu sorgulanacaktır. Yine de son çeyreğe ilişkin iyimser beklentiler sayesinde kar
tahminlerinde yukarı yönlü revizyon mümkün görünüyor.
GLYHO
Global Yatırım Holding
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
Mustafa
AL
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
1.40 YTL
Küçükmeral
Telefon.:
1.75 TL 24.87%
+90 212 350 25 16
Piyasa Değeri .mn(TL):
286
E-Mail: [email protected]
28/10/2014
Global Holding’in bağlı ortağı Global Liman azami 300 milyon dolarlık tahvil ihraç edecek
Global Holding’in 100% iştiraki Global Liman azami 300 milyon dolar değerli tahvili sadece yurtdışında ve halka arz edilmeksizin
satış yöntemi ile ihraç etmek üzere gerekli izinleri aldığını duyurdu. Hatırlanacağı üzere Global Liman Karadağ limanının %62’sini,
Barcelona yolcu limanının %62’sini ve Lizbon yolcu limanının %46.2 hissesini aldı. Tahvil ihracından elde edilecek nakdin bu
projelerin finansmanı, var olan borcun vadesinin uzaltılması ve yeni yatırım fırsatlatları için kullanılacağını düşünüyoruz. Biz ayrıca
Global Liman’ın borcunun yeniden yapılandırılmasının holdinge temettü akışını hızlandırabileceğini düşünüyoruz.
HALKB
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
AL
Halkbank
14.85 YTL
Bülent
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
Şengönül
Telefon.:
20.60 TL 38.72%
+90 212 350 25 66
Piyasa Değeri .mn(TL):
18,563
E-Mail: [email protected]
31/10/2014
Net kar beklentilerin bir miktar üzerinde.
Net kar beklentilerin bir miktar üzerinde. Halkbank yılın üçüncü çeyreğinde 601 milyon TL solo net kar açıkladı. Ortalama piyasa
beklentisi 588 milyon TL düzeyindeydi. Bizim kar tahminimizdeki sapma bankanın daha düşük etkin vergi oranına sahip oluşundan
kaynaklandı. Diğer yandan temel gelirler, karşılıklar ve faaliyet giderleri beklentimiz dahilindeydi. TÜFE’ye endeksli menkul kıymet
getirilerindeki düşüşün marjlar üzerindeki etkisine karşın bankanın ortalama kredi getirilerini koruması ve mevduat maliyetlerinde
rakiplerine kıyasla çok daha yüksek iyileşme kayetmesi marjını destekledi. Banka bu çeyrekte daha önce yatırımcılarla paylaştığı
üzere 1 milyar TL’nin üzerinde bir krediyi TGA olarak kaydetti. Ancak bu TGA oluşumu dışında bankanın aktif kalitesi bu çeyrekte
paralel görünerek rakiplerine kıyasla sağlam durdu. Bu yüksek TGA tutarının üçüncü çeyrek mali tablolara olumsuz etkisi 90 milyon
TL civarıyla sınırlı kaldı zira banka aynı zamanda daha önceden ayırdığı 132 milyon TL karşılığı da serbest bıraktı. Sonuçta
bankanın özkaynak karlılığı önceki döneme göre 141 baz puan daralarak %15,6 düzeyinde gerçekleşti. Yılın son çeyreğinde bu
krediye ilişkin 200 milyon TL daha ilave karşılık ayrılacak.
Banka tahminlerini aşağı çekti. Sonuçlara ilişkin telekonferansta banka yönetimi bu yılki net kar beklentisini yıllık %15 düşüş olarak
revize ettiğini açıkladı. Daha önce banka yönetimi net karın önceki yıla paralel veya bir miktar artıda olmasını bekliyordu.
Beklentideki kötüleşme yüksek TGA girişiyle birlikte karşılık yükünün artması, faiz tahakkuklarının iptaliyle net faiz marjı iyileşmesi
beklentisinde daralma ile bunlardan bağımsız olarak net ücret ve komisyon büyümesinin yeni yürürlüğe giren yönetmeliklerle
birlikte %10 yıllık büyüme hedefine ulaşamayacağı olarak sıralanabilir. Ücret ve komisyon iadeleri bu çeyrekte sektörle birlikte
Halkbank’ı da etkiledi ve faaliyet giderlerinin yıllık büyümesi bütçe hedeflerinin bir miktar üzerine yükseldi. Ancak banka son
çeyrekte bu farkı telafi edebileceğini düşünüyor ve bu yöndeki beklentisini korudu.
2015 yılına ilişkin birkaç beklenti paylaşıldı. Banka yönetimi önümüzdeki yıl net faiz marjında 5-10 baz puan iyileşme, net ücret ve
komisyon gelirlerinde %10’a yakın büyüme ve kredi riskinin 70-75 baz puan düzeyinde olacağını düşünüyor. Bizce bir kereye
mahsus TGA girişi yatırımcılarla detaylı olarak paylaşılmıştı. Ancak karlılık beklentilerinin aşağı yönlü revizyonu ve önümüzdeki yıla
sarkan etkisi yatırımcıları bir miktar üzebilir. Her ne kadar son bir ayda bu beklenti piyasa tahminlerine yansımış olsa ve Halkbank
hisseleri bu dönemde emsallerinden geride kalsa da 2015 yılına ilişkin tahminler bu olumsuzlukları tam olarak kapsamıyor.
HLGYO
Halk GYO
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
1.14 YTL
Ceren
AL
Atalay
Telefon.:
+90 212 350 25 18
2.07 TL 81.75%
Piyasa Değeri .mn(TL):
796
E-Mail: [email protected]
28/10/2014
Halk GYO 3Ç14 mali tabloları: Bakırköy Referans Projesinden teslimatlar net karı olumlu etkiledi.
03/11/2014
Sayfa 5 of 10
Haftalık Şirket Haberleri
2014 yılının ikinci çeyreğinde şirket beklentimize paralel olarak 12 milyon TL net kar açıkladı. Net kar geçen yıl aynı dönemin %58
üstünde. Kardaki sıçramanın ana nedenleri: 1) Bakırköy Referans Projesi teslimatlarından 7 milyon TL gelir yazılması 2) Halka arz
geliriyle artan nakit pozisyonu üzerinden sağlanan 2 milyon TL finansal gelir. Diğer taraftan, 2013 yılındaki varlık satışlarına
rağmen şirketin kira gelirleri geçen yıla göre %4 artış gösterdi.
Şirket net aktif değerine göre %40 iskontolu işlem görmekte, sektör ortalaması ise %49.
İş Finansal Kiralama
ISFIN
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
0.92 YTL
Bülent
ÖNERİMİZ YOK
Şengönül
Telefon.:
Piyasa Değeri .mn(TL):
+90 212 350 25 66
425
E-Mail: [email protected]
31/10/2014
Güçlü faaliyet karına karşın net kar geriliyor
Iş Finansal Kiralama 2014 3Ç finansallarında 11 milyon TL net kar açıkladı bu geçen yılın aynı dönemine göre %48, bir önceki
çeyreğe göre ise %54 oranında bir gerilemeye işaret ediyor. Net kardaki düşüşe karşın faaliyet performansında, getirilerde iyileşme
ve fonlama maliyetlerindeki düşüşün etkisi ile iyileşme gözleniyor. Nitekim net faiz marjında önceki çeyreğe göre 46 baz puan
iyileşme var. Varlık kalitesinde de iyileşme kaydedilmiş. Net karda swapların değerlemesinden gelen negatif etkiye rağmen faaliyet
performansını olumlu buluyoruz.
ISGYO
İş GYO
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
1.31 YTL
Ceren
AL
Atalay
Telefon.:
1.94 TL 47.76%
+90 212 350 25 18
Piyasa Değeri .mn(TL):
891
E-Mail: [email protected]
31/10/2014
ISGYO 3Ç14 mali tabloları: Şirket karı beklentilere paralel. Nötr
Beklentilere paralel olarak İş GYO 18 milyon TL net kar açıkladı.
Kira ve konut teslimat gelirlerine ek olarak İş GYO Topkapı Projesine ilişkin arsa satışından 3,7 milyon TL kar kaydetti. Şirket
3Ç14’de 3,9 milyon TL konut teslimat geliri, 28,9 milyon TL kira geliri kaydetti. Şirket geçen yıl iki otel satmıştı dolayısıyla kira
artışlarına rağmen toplam kira geliri bir önceki yıla paralel kaldı. Şirket TL cinsi kiralarını enflasyonla arttırırken, döviz cinsi kiraları
ise ya enflasyonla ya da ortalama 3% kadar bir sabit oranlarla arttırıyor.
Eylül ayı sonu itibariyle şirketin açık pozisyonu 162 milyon TL (51,8 milyon dolar ve 15,3 milyon avro). Aralık 2013 sonu itibariyle
ise açık pozisyon 134 milyon TL idi (41,3 milyon dolar ve 15,5 milyon avro). Yatırımlar dolayısıyla şirketin net borcu 2014’de 245
milyon TL’den 304 milyon TL’ye yükseldi.
İş GYO için 1,94TL hedef fiyatımızı koruyoruz, hissenin yükselme potansiyeli %49.
MRDIN
Mardin Çimento
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
4.86 YTL
Ceren
TUT
Atalay
Telefon.:
6.01 TL 23.62%
+90 212 350 25 18
Piyasa Değeri .mn(TL):
532
E-Mail: [email protected]
31/10/2014
MRDIN 3Ç14 mali tabloları: Irak’a ihracatın durması satışları vurdu. Olumsuz
Şirket 13 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net karı beklentimiz olan 18 milyon TL’nin oldukça altında. Bir önceki yıl aynı çeyreğe
göre, üçüncü çeyrekte şirketin yurtiçi satışları %12 artarken yurtdışı satışlar %76 geriledi. Aynı dönemde şirketin toplam hasılatı
%15 düşerken, yurtdışı satışların ağırlığı %32’den %9’a geriledi. Irak’ta süregelen karışıklıklar nedeniyle Mardin’in yurtdışı
satışlarında iyileşme beklemiyoruz. 2013 yılı itibariyle şirketin Irak satışları tüm satışların %30’una denk geliyordu.
Şirket değerlememizi ve TUT tavsiyemizi gözden geçireceğiz.
OTKAR
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
Otokar
61.50 YTL
Esra
Suner
TUT
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
Telefon.:
55.70 TL -9.44%
+90 212 350 25 72
Piyasa Değeri .mn(TL):
1,476
E-Mail: [email protected]
27/10/2014
Zayıf 3Ç14 finansalları
Otokar beklentimizin altında 3Ç14’de yıllık bazda %89 çeyrek bazda %96 düşüşle 1.3 milyon TL net kar açıkladı. Cirodaki düşüşle
birlikte zayıf marjlar ve yüksek finansman giderlerini net kardaki düşüşün ana nedenleri olarak söyleyebilriz. Şirketin dokuz aylık
net kar rakamı ise yıllık bazda %29 düşüşle 48 milyon TL’ye ulaştı. Otokar beklentimizin altında yıllık bazda %22 düşüşle 234
03/11/2014
Sayfa 6 of 10
Haftalık Şirket Haberleri
milyon TL ciro elde etti. Belediyelerin bu sene otobüs ihalelerinin olmaması neticesinde düşen otobüs teslimatları Otokar’ın 3Ç14
cirosundaki gerilemenin ana nedenini oluşturuyor. Şirket beklentimizin altında 3Ç14’de yıllık bazda %48 düşüşle 18 milyon TL
düzeltilmiş FAVÖK rakamı elde etti. FAVÖK marjı 3Ç13’deki %11.3 seviyesinden 3Ç14’de %7.5’e geriledi. Şirketin dokuz aylık
düzeltilmiş FAVÖK rakamı ise 107 milyon TL’e ulaşırken bir önceki yıla kıyasla %15 düşüş kaydetti. Hisse için açılışta piyasanın
olumsuz tepki vereceğini düşünüyoruz.
PETUN
Pınar Et ve Un
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
9.13 YTL
İlyas
AL
Safa Urgancı
Telefon.:
12.40 TL 35.81%
+90 212 350 25 52
Piyasa Değeri .mn(TL):
396
E-Mail: [email protected]
31/10/2014
PETUN 3Ç14: Beklentilere paralel sonuçlar
Bizim tahminimiz olan 9 milyon TL’ye paralel olarak, Pınar Et 3Ç14’te 10 milyon TL net kar açıklarken, bu rakam geçtiğimiz yıl aynı
döneme göre %15 düşüşe karşılık geliyor. Ciroda %15 büyüme olmasına rağmen, kırmızı et fiyatlarında görülen %20 artışın ürün
fiyatlarına tam olarak yansıtılamaması sonucunda gerileyen brüt kar marjı nedeniyle net kar yıllık bazda geriledi.
Güçlü marka değeri ve pazar payıyla birlikte büyüyen satış hacimleri ve fiyatlarda görülen artışların neticesinde ciro %15 artarak
152 mn TL olarak gerçekleşti. Fakat, FAVÖK marjı hammadde maliyet artışı neticesinde 3Ç13’teki %11.2’den 3Ç14’te %8.7’e
geriledi. Şirket, katma değerli ürünlerin ciro içerisinde payını artırarak marjını artırmayı hedefliyor. Hisse için 12.40 TL hedef fiyat ve
%35 artış potansiyeli ile AL tavsiyemizi koruyoruz.
PNSUT
Pınar Süt
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
21.40 YTL
İlyas
AL
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
Safa Urgancı
Telefon.:
21.50 TL 0.47%
+90 212 350 25 52
Piyasa Değeri .mn(TL):
962
E-Mail: [email protected]
31/10/2014
PNSUT 3Ç14: Güçlü sonuçlar açıkladı.
Hem bizim 9 milyon TL hem de piyasanın 12 milyon TL net kar tahminin üzerinde olarak, Pınar Süt 3Ç14’te 18 milyon TL net kar
açıkladı. Operasyonel performanstaki iyileşmenin yanısıra kaydedilen TL4.8mn ertelenmiş vergi geliri net kar rakamının güçlü
gelmesini sağladı.
Bizim beklentimize paralel, fakat piyasanın 230 mn TL tahmininin üzerinde olarak, Pınar Süt yıllık bazda %16 ve çeyrek bazda %2
büyüme ile 240 mn TL ciro kaydetti. Hacim büyümesi ve ürün fiyatlarında yapılan artışlar ciro büyümesini sağladı. Çiğ süt
fiyatlarında görülen %10’un üzerinde artış sonrasında FAVÖK marjının 13 mn TL olarak gerçekleşmesinin tahmin ediyorduk.
Fakat, şirket bunun üzerinde olarak başarılı bir maliyet yönetimi ile 19 mn TL FAVÖK kaydetti. Hissenin sonuçlara bugün olumlu
tepki vermesini bekliyoruz.
PRKME
Park Elek. Madencilik
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
4.00 YTL
İlyas
GÖZDEN GEÇİRİLİYOR
Safa Urgancı
Telefon.:
Piyasa Değeri .mn(TL):
+90 212 350 25 52
595
E-Mail: [email protected]
31/10/2014
PRKME 3Ç14: Beklendiği gibi zayıf sonuçlar
Hem bizim 8 mn TL hem de piyasanın 6 mn TL beklentisinin altında kalarak, Park Maden 3Ç14’te 5 mn TL net kar açıklarken, bu
rakam geçtiğimiz yıl 22 mn TL idi. Düşük tenör ile üretim sonucunda gerileyen bakır üretimi ve satışları ile birlikte asfaltit
operasyonlarının olmaması net karın gerilemesine neden oldu.
Şirketin satış gelirleri %39 gerileyerek 3Ç14’te 47 mn TL olarak gerçekleşti. Asfaltit hariç, sadece bakır satışları dikkate alındığında
ciroda %31 gerileme görülüyor. FAVÖK marjı ise tenörün hala açık ocakta düşük seyretmesi sonucunda zayıf kalmaya devam etti.
Şirketin 3Ç14 FAVÖK rakamı %40 gerileyerek 24 mn TL olurken (Is Yat: 21 mn TL, Piyasa: 28 mn TL), FAVÖK marjı %49.8 oldu.
Zayıf sonuçların hisse üzerinde olumsuz etkisi olmayacaktır çünkü şirketin Silopi Elektrik ile birleşme sürecinden ötürü 4.20 TL
fiyattan ayrılma hakkı opsiyonu bulunuyor. Birleşmenin tamamlanmasından sonra hisse ile ilgili tavsiyemizi güncelleyeceğiz.
RYGYO
Reysaş GYO
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
Ceren
AL
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
0.57 YTL
Atalay
Telefon.:
+90 212 350 25 18
0.78 TL 36.70%
Piyasa Değeri .mn(TL):
137
E-Mail: [email protected]
31/10/2014
03/11/2014
Sayfa 7 of 10
Haftalık Şirket Haberleri
RYGYO 3Ç14 mali tabloları: Kira gelirleri geçen yıl aynı dönemin %19 üstünde. Olumlu
Reysas GYO 3,3 milyon TL net kar açıkladı. Şirket 3Ç14’de 10,4 milyon TL kira geliri ve 1,6 milyon TL finansal gelir kaydetti. Yeni
depoların faaliyete girmesiyle şirketin kira gelirleri bir önceki yıl aynı döneme göre %19 bir önceki çeyreğe göre ise %15 arttı.
Diğer yandan şirketin net karının geçen döneme göre gerilemesinin nedeni genel yönetim giderlerindeki ve finansman
giderlerindeki artış. Şirket 3Ç14’de 1,1 milyon TL harç, resim ve vergi gideri ve 1,3 milyon TL bakım onarım gideri kaydetti. Bu
giderler aynı büyüklükte ileriki dönemlerde tekrarlanmayabilir.
SASA
Sasa Polyester Sanayi A
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
2.02 YTL
Aslı Özata
GÖZDEN GEÇİRİLİYOR
Kumbaracı
Telefon.:
Piyasa Değeri .mn(TL):
+90 212 350 25 26
437
E-Mail: [email protected]
31/10/2014
SASA 3Ç14 finansallarını açıkladı
SASA 3Ç14’te geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 6.9 milyon TL net kara karşılık 29.4 milyon TL net kar açıkladı. Böylece
dokuz aylık net kar 61.3 milyon TL’ye ulaştı. 3Ç14’te şirketin satış hacminde yıllık bazda %3 oranında daralma olmasına rağmen
satışlar ürün fiyatların artması sayesinde yıllık bazda %3 artarak 303.5 milyon TL’ye ulaştı. 3Ç14’te ilk madde ve malzeme
giderindeki yıllık bazda %19 artışa rağmen satılan malın maliyeti yıllık bazda %2.2 oranında daraldı. Ürün fiyatlarındaki artış ve
satılan malın maliyetinin daralması brüt kar marjına olumlu yansıdı ve şirketin 3Ç13’teki brüt kar marjı %7.8 iken 3Ç14’te %12.6’a
yükseldi. Şirketlerin faaliyet giderlerinin yıllık bazda %7 oranında artmasına rağmen SASA 3Ç14’te 27.7 milyon TL FVAÖK
açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde ise 12.9 milyon TL idi. Şirketin Eylül ayı itibariyle 179 milyon TL net borç pozisyounu ve
12.7 milyon açık pozisyonu bulunuyor.Hatırlatmak gerekirse Nisan ayında Sabancı Holding SASA’da sahip olduğu %51 hissesinin
tamamını Indorama Netherlends B.V.’ye 62 milyon dolara satışına ilişkin hisse devir anlaşması imzaladığını açıklamıştı. Temmuz
ayında Rekabet Kurulu, SASA’nın %51 hissesinin Indorama Netherlands B.V firmasına satışını incelemeye almıştı. Rekabet
Kurulu’nun incelemesi sonuçlanana kadar satış işlemi askıya alınmıştı. Rekabet Kurulu’nun incelemesi hala devam ediyor.
SKBNK
Şekerbank
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
2.03 YTL
Bülent
GÖZDEN GEÇİRİLİYOR
Şengönül
Telefon.:
Piyasa Değeri .mn(TL):
+90 212 350 25 66
2,207
E-Mail: [email protected]
28/10/2014
Şekerbank 3Ç14’de TL30mn solo net kar açıkladı.
Açıklana kar rakamı yıılık bazda %21, çeyreklik bazda ise %47’lik bir düşüşe karşılık geliyor. Banka kredi ve mevduat
büyümesinde sektörün altında bir performans gösterdi. Kredi spredlerinin güçlü seyri, mevduatlardan daha çok repo fonlamaya
geçiş gibi faktörlerle bankanın marjlarını koruyabildiğini görüyoruz. Takipe atılan kreidlerde bir yavaşlama gözlemlenirken yine de
bankanın grup II (yakın izlemedeki krediler) kredilerinin yüksek oluşu ilerisi için aktif kalitesinde yeni endişelerin ortaya çıkmasına
neden olabilir. Görece yüksek karşılık ve faaliyet gider yükü karlılığı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
SNGYO
Sinpas GYO
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
0.89 YTL
Ceren
AL
Atalay
Telefon.:
+90 212 350 25 18
1.33 TL 49.06%
Piyasa Değeri .mn(TL):
534
E-Mail: [email protected]
31/10/2014
SNGYO 3Ç14 mali tablolar: Şirketin net karı beklentilerin oldukça üzerinde. Olumlu
Sinpaş GYO 16 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin sonuçları piyasanın 1 milyon TL’lik ve bizim 4 milyon TL’lik beklentimizin
oldukça üstünde. Şirketin karının beklentimizden iyi gelmesinin ana nedenleri teslimat gelirlerinin ve diğer gelirlerin beklentilerin
üstünde gelmesi.3Ç14’de Şinpaş GYO Incek Life, Egeboyu ve Istanbul Sarayları projelerinden sırasıyla 95, 31 ve 14 konut teslimi
yaparak 169 milyon TL gelir kaydetti. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, konut satışlarını konutları tamamlayıp müşterilere teslim
ettikten sonra mali tablolara yansıtabiliyorlar. Dolayısıyla beklenenden iyi gelen gelirler ve brüt kar geçmiş yılların performansını
yansıtmakta. Diğer taraftan faaliyet giderleri harcandıkları gibi mali tablolara yansıyorlar. Şirketin pazarlama giderleri o çeyrekte
yapılan önsatışlara tekabül ediyor. 3Ç14’de şirketin pazarlama ve genel yönetim giderleri geçen yıl aynı dönemin %36 üstünde
fakat aynı dönemde şirketin önsatış gelirleri %33 düştü. Dolayısıyla şirketin mali tabloları geçmiş yılların satışlarına ilişkin olarak
olumlu olsa da 3Ç14’de pazarlama giderlerinin artmasına rağmen önsatışların gerilediğini görüyoruz. Fakat bugün piyasanın
beklenenin çok üzerinde gelen net kara odaklanarak pozitif tepki vermesini bekliyoruz. Net kardaki artış temettü beklentilerini de
olumlu etkileyecektir.
03/11/2014
Sayfa 8 of 10
Haftalık Şirket Haberleri
TSKB
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
AL
TSKB
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
1.95 YTL
Bülent
Şengönül
Telefon.:
2.30 TL 17.95%
+90 212 350 25 66
Piyasa Değeri .mn(TL):
2,925
E-Mail: [email protected]
03/11/2014
Net kar beklentiler dahilinde.
TSKB yılın üçüncü çeyreğinde 89 milyon TL solo net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi ve bizim tahminimiz de 89 milyon TL
düzeyindeydi. Bankanın iştiraklerden elde ettiği temettü gelirleri hariç tutulduğunda net karı önceki döneme göre neredeyse dörtte
bir oranında düşük kalırken geçen çeyrek bir kereye mahsus olarak görülen net ticari kar zarar ve diğer faaliyet gelirlerinin bu
dönemde olmayışı net kardaki düşüşün nedenleri olarak sayılabilir. Bankanın net kredi spredi bu dönemde bir miktar gevşerken
TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerindeki düşüş nedeniyle net faiz marjı 30 baz puan kadar daraldı. Önümüzdeki dönem
spredlerin %3,5 düzeyinde korunması ve TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerinde iyileşme ile birlikte net faiz marjında 30 baz
puanın üzerinde toplarlanma olası. Bankanın yüksek kredi kalitesini koruduğunu görüyoruz. Tahsili gecikmiş alacak oranı 15 baz
puan ile sınırlı. Daha önce vergi cezaları için ayrılan 22 milyon TL karşılık bu Temmuz ayında ödendiği için faaliyet giderleri altına
kayarken karlılık üzerinde bir etkisi olmadı.
Al önerimizi koruyoruz. Banka yönetiminin tüm yıl için özkaynak karlılığı hedefini %17-18 düzeyinde açıklarken yılın ilk dokuz
ayında %19 özkaynak karlılığı düzeyinde. Bu değer son 5 yıllık ortalamanın korunduğuna işaret ediyor. Ayrıca banka bu yıl 20
milyon TL kredilere ilişkin muhtemel riskler için karşılık ayırmış durumda. Bizim tahminimiz bu yıl %10’un üzerinde net kar
büyümesi olacağı yönünde.
TTRAK
Türk Traktör
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
70.10 YTL
Esra
TUT
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
Suner
Telefon.:
71.20 TL 1.57%
+90 212 350 25 72
Piyasa Değeri .mn(TL):
3,741
E-Mail: [email protected]
27/10/2014
3Ç14 net karı beklentilerin altında kaldı
Türk Traktör beklentilerin altında 3Ç14’de yıllık bazda %21 düşüş, çeyrek bazda ise %25 düşüşle 54 milyon TL net kar açıkladı.
Satış hacminin büyümesiyle artan ciroya rağmen, düşen kar marjları net kardaki düşüşün ana nedeni olarak söyleyebiliriz. Şirketin
dokuz aylık net kar rakamı ise yıllık bazda %5 düşüşle 196 milyon TL’ye geriledi. Türk Traktör tahminlere parallel 3Ç14’de yıllık
bazda %36 büyüme ile 690 milyon TL ciro rakamı elde etti. Şirket 3Ç14’de 11,302 adet traktör satışı gerçekleştirerek satış hacmini
yıllık bazda %22 arttırdı. Şirketin dokuz aylık ciro rakamı da yıllık bazda %26 artarak 2,021 milyon TL’e ulaştı. Türk Traktör
3Ç14’de yıllık bazda %13 çeyrek bazda ise %17 düşüşle 77 milyond TL düzeltilmiş FAVÖK rakamı elde etti. FAVÖK marjı ise
3Ç13’deki %17.3’den 3Ç14’de %11.1’e geriledi. Şirketin dokuz aylık düzeltilmiş FAVÖK rakamı ise 260 milyon TL’e ulaşırken, yıllık
bazda %2 düşüş gösterdi. Türk Traktör’ün beklentilerin altında gelen 3Ç14 finansallarının açılışta hisseye olumsuz yansıyacağını
düşünüyoruz.
UNYEC
Ünye Çimento
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
4.71 YTL
Ceren
AL
Atalay
Telefon.:
5.57 TL 18.19%
+90 212 350 25 18
Piyasa Değeri .mn(TL):
582
E-Mail: [email protected]
31/10/2014
UNYEC 3Ç14 mali tabloları: Fiyatlar arttı fakat satış hacimlerinde ciddi bir artış yok. Nötr
Beklentimize paralel olarak Ünye 18 milyon TL net kar açıkladı. Aşkale Gümüşane’ye yapılan 1 milyon tonluk kapasite artışına
rağmen bölgede fiyatların artmaya başladığını fakat satış hacminin hala eski seviyesinin altında olduğunu gözlemliyoruz.
Şirketin yurtiçi satışları geçen yıl aynı döneme göre %7 artarken yurtdışı satışları %12 geriledi. Geçen yıla göre şirketin toplam
hasılatı %6 artarken ve yurtdışı satışların toplamdaki payı %10’dan %8’e geriledi. Diğer taraftan şirketin kapasite kullanım oranları
geçen yıl aynı dönemin oldukça altında.
Hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz.
VESTL
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
GÖZDEN GEÇİRİLİYOR
Vestel
7.36 YTL
Başak
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
Dinçkoç
Telefon.:
+90 212 350 25 92
Piyasa Değeri .mn(TL):
2,469
E-Mail: [email protected]
30/10/2014
Vestel Elektronik 3Ç14: Net kar ve operasyonel karlılık 2Ç14’e göre zayıf
Vestel Elektronik 3Ç14’te 46.6mn TL net kar açıkladı, açıklanan net kar önceki çeyrekteki 76,4mn TL net karın ve geçen yılın aynı
03/11/2014
Sayfa 9 of 10
Haftalık Şirket Haberleri
dönemindeki 28.1mn TL net zararın altında gerçekleşti. Piyasa beklentisi bulunmuyor. Satış gelirleri özellikle iç piyasadaki güçlü
TV talebi ve beyaz eşya segmentindeki Pazar payı kazanımları nedeniyle yıllık bazda %17 artış gösterdi. 3Ç14 VAFÖK’ü yıllık
bazda %62 yükselirken ikinci çeyreğin %14 altında oldu. Bu gerilemenin arkasında artan girdi maliyetleri, zayıflayan Euro ve
mevsimsellik nedeniyle azalan TV satışları sıralanabilir. Kur farkı giderlerinin olumsuz etkisi net kara olumsuz yansıyarak şirketin
46.6mn TL net zarar açıklamasında etkili oldu. Şirket yılın son çeyreğinde TV marjlarında iyileşmenin devam etmesini ve beyaz
eşya tarafında ise özellikle iç pazarda artan rekabet nedeniyle marjlarda zayıflama bekliyor.
YKBNK
Yapı Kredi Bankası
Kapanış TRY:
Analist:
Tarih:
4.87 YTL
Bülent
AL
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :
Şengönül
Telefon.:
+90 212 350 25 66
5.65 TL 16.11%
Piyasa Değeri .mn(TL):
21,170
E-Mail: [email protected]
28/10/2014
Yapı ve Kredi Bankası 3Ç14’de TL402mn solo net kar açıkladı.
Açıklanan bu kar rakamı beklentimiz olan TL389 mn’un üzerinde kalırken piyasa beklentisi olan TL402mn civarında gerçekleşti.
Sapmamızın ana nedenler gerçekleşen provizyon ve faaliyet gider rakamları bizim beklentilerimizden biraz daha aşağıda olması
olarak gösterilebilir. Ana faaliyet gelirleeri genel oalrak beklentilerimiz düzeyinde ve güçlü syerederken bankanın kar marjlarında
çeyreklik olaraka sadece 10 baz puanlık bir düşüş görüyoruz. Kredi-mevduat spredlerinin güçlü seyri TÜFE’ye endeksli kağıtların
düşen getirilireini büyük ölçüde telaif etmiş gözüküyor. Ücret ve komisyon gelrileri dönemsel olarak zayıf seyretse de banka 2014
için bu kalemin düşük çift haneli rakamlarda büyümesi öngörüsünü korumakta. Takipteki kredilerde bir miktar artış gözükürken,
tahslatlarda bir yavaşlama biraz da mevsimsel nedenlerle hissedilmiş durumda. Bu da provizyon-krediler rasyosunu 7 baz puan
artışla 129 baz puana çıkartmış durumda. Banka sene sonu için net faiz marjının 20 baz puan azalmasını tahmin etmekte ki bu
bizim beklentilerimizle uyumlu bir gerçekleşme. Özel karşılık-krediler rasyosunun da geçen seneki düzeyi olan 120 baz puan
civarında gerçekleşmesi olası. Banka için sene sonu tahminimiz olan TL2 milyar bir miktar aşağı yönlü revize edeceğiz.
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri
arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
03/11/2014
Sayfa 10 of 10
Download

Haftalık Şirket Haberleri