MODÜL BİLGİ SAYFASI
: ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ
: Akıllı Röle (LOGO) ve Özellikleri
:
: 40/32
:
:Uygulamalı olarak Endüstriyel Otomasyon laboratuvarında
işlenecektir.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, sorucevap, grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve
bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Kursiyer, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında;
PLC’nin elektriksel bağlantısını yapmayı; Önemli kumanda
devrelerini analiz edip PLC ile kurmayı sisteme zarar
vermeden ve hatasız olarak yapabilecektir.
AMAÇLAR :
Kursiyer
1.
Akıllı Röle (Logo) PLC’nin elektriksel beslemesini ve giriş-çıkış eleman
bağlantılarını yapabilecektir.
2.
Kumanda devrelerini Akıllı Röle (Logo) PLC ile kurabilecektir.
ALAN
MODÜL
KODU
SÜRE
ÖN KOŞUL
AÇIKLAMA
İÇERİK
:
A. AKILLI RÖLE PLC ÖZELLİKLERİ
1. Tanımı ve giriş-çıkış eleman bağlantıları
2. Programlama
3. Fonksiyonları
4. Zamanlayıcılar
5. Sayıcılar
6. Genişleme Modülleri
B. AKILLI RÖLE PLC KULLANIMI
1. Bir Programın PLC’ye Girilmesi ve Çalıştırılması
2. Hafıza Alanları ve Kullanımı
3. Yedi Günlük Zaman Şalteri
4. Röleler
5. PLC Uygulama Devreleri
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.
A. AKILLI RÖLE PLC ÖZELLİKLERİ
1. PLC’nin kullanım amacı ve çeşitlerini yazılı /sözlü / görsel olarak
açıklar.
2. İş güvenliği tedbirlerini alarak, PLC’yi hatasız olarak monte eder.
3. PLC programının kullanımını ve komutlarını öğrenip uygulayabilir.
1
B. AKILLI RÖLE PLC KULLANIMI
1. PLC’deki Hafıza alanlarını; Röleleri ve Zaman şalterlerini öğrenir ve
uygular.
2. Önemli Kumanda devrelerini PLC ile kurup çalıştırabilir.
3. PLC ile kurulmuş olan devrelere müdahale edebilir ve gerekli ilave ile
düzenlemeleri yapabilir.
2
MODÜL BİLGİ SAYFASI
: ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ
: MİKRO SEVİYE PLC (S7 200) VE ÖZELLİKLERİ
:
: 40/32
:
: Uygulamalı olarak Endüstriyel Otomasyon laboratuvarında işlenecektir.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, sorucevap, grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve
bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Kursiyer, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında; Mikro
Seviye PLC (S7 200) elektriksel bağlantısını yapmayı;
Kumanda devrelerini analiz edip PLC ile kurmayı sisteme
zarar vermeden ve hatasız olarak yapabilecektir.
AMAÇLAR
:
Kursiyer:
1. Mikro PLC(S7 200) özelliklerini öğrenip uygulayabilecektir.
2. Devre şemalarının Mikro Seviye PLC ile kurabilecektir.
ALAN
MODÜL
KODU
SÜRE
ÖN KOŞUL
AÇIKLAMA
İÇERİK
:
A. MİKRO SEVİYE PLC ÖZELLİKLERİ
1. Giriş-çıkış elemanları
2. Tipik bağlantısı ve PC/PPI kablosu
3. Program ve Komut kavramları
4. PLC programı (Step7-Micro/win)kullanımı
5. Flaglar, Zaman Röleleri, Sayıcılar ve Özel Hafıza Bitleri
B. DEVRE ŞEMALARININ PLC İLE KURULMASI
1. Karşılaştırmalı kontaklar
2. Dallanma ve İvedi İşlem komutu
3. Matematiksel İşlemler
4. Gerçek zaman saati ve Genişleme modülleri
5. Örnek Uygulama devreleri
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.
A. MİKRO SEVİYE PLC ÖZELLİKLERİ
1. PLC’nin yapısını, bağlantılarını, programlama yöntemlerini öğrenir.
2. PLC programının (STEP7-MICRO/WIN) kullanımını ve özelliklerini öğrenir.
B. DEVRE ŞEMALARININ PLC İLE KURULMASI
1. İş güvenliği tedbirlerini alarak, PLC’yi hatasız olarak monte eder.
2. Önemli kumanda devrelerini PLC ile kurabilir.
3. PLC ile kurulmuş olan devrelere müdahale edebilir ve gerekli ilave ile
düzenlemeleri yapabilir.
3
Download

Modül Bilgi Sayfaları