İklim Değişikliği ile Mücadelede
Yeni Rejime
Doğru: Lima’dan İpuçları
COP-20 Lima’nın Türkiye
Açısında Sonuçları ve 2020
sonrası Yol Haritasının
Değerlendirilmesi
Dr. Nilüfer Oral
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
İklim Müzakereleri
1992
BMiDÇS
+ 2004
KYOTO
İKLiM
MÜZAKERELERİ
2020 öncesi
*Cancun
vaadler
*Kyoto 2
2020
sonrası
2015
Parıs
İklim Müzakereleri
Genel Olarak
Annex Parties
Non-Annex
Parties
Developed/Developing
countries
İklim Müzakereleri
• 1992 Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
(BMIDÇS) ve 3. maddedeki prensipler
• Ortak fakat farklı sorumluluklar ve
ulusal imkanlara göre
• Hakkanilik ilkesi
• Sürdürülebilir kalkınma hakkı
• (Tarihi sorumluluk)
İklim Müzakereleri
• Gelişmiş Taraf ülkeler ve Gelişmekte olan
Taraf ülkeler arasında bölünme
• Geçmiş tarihi sorumluluk ile geleceğin
tarihi sorumluluğu
• Sürdürülebilir kalkınma hakkı
• Arttırılmış azaltım hırsı
• Finans
• MRV
ABD-Çin Anlaşması
 9-11 Kasım 2014 tarihleri arasında Pekin’de gerçekleştirilen Asya-Pasifik
Ekonomi İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde iki ülke iklim değişikliği ile mücadele
konusunda anlaştığını açıkladı.
 ABD, 2050 itibariyle ekonomi genelinde % 80’lik azaltım yapacağını, bu amaçla
emisyonlarını 2025 yılı itibariyle 2005 yılı seviyesine göre % 26 ile 28 azaltmayı
hedeflediğini duyurdu.
 ÇİN, 2030’da en üst seviyeye ulaşacak olan emisyonlarını azaltmak için
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımları yapacağını ilan etti.
 Anlaşmaya varılmasında Çin’deki aşırı hava kirliliğinin de etkili olduğu ifade
edildi.
2020 SONRASI AVRUPA BİRLİĞİ
(AB)
 23 Ekim 2014 BM İklim Zirvesi’nde, AB tarafından 2030
yılında;
 Emisyonların 1990 yılına göre en az % 40
azaltılacağı,
 Yenilenebilir enerjinin payının en az % 27’ye
çıkarılacağı,
 En az % 27 düzeyinde enerji verimliliği sağlanacağı
açıklanmıştır.
2020 ÖNCESİ
• 2009 Copenhag Mütabakatı vaadler (pledges)
• Türkiye bildirimde bulunmadı ve Copenhag Mütabakatını
onaylamadı
ULUSLARARASI EMİSYON AZALTIM ÇABALARI
2020 ÖNCESİ EK - 1 TARAFLARI (Copenhag pledges)
Baz yıla göre emisyon azaltımı
ABD
2020 yılında 2005 yılının %17 altı
Kanada
2020 yılında 2005 yılının %17 altı
Japonya
2020 yılında 2005 yılına göre %3.8
İzlanda
2020 yılında 1990 yılının %15 altı
Avustralya
2020 yılında 2000 yılının %5 altı
Avrupa Birliği
2020 yılında 1990 yılının %30 altı
Kazakistan
2020 yılında 1992 yılının %15 altı, 2050 yılında 1992 yılının %25 altı
Lihtenştayn
2020 yılında 1990 yılının %20 altı
Monako
2020 yılında 1992 yılının %30 altı, 2050 yılında karbon nötr
Yeni Zelanda
2020 yılında 1990 yılının %5 altı
Norveç
2030 yılında karbon nötr
İsviçre
2020 yılında 1990 yılının en az % 20 altı
Ukrayna
2020 yılında %20, 2050 yılında %50
ULUSLARARASI EMİSYON AZALTIM ÇABALARI
2020 ÖNCESİ EK - 1 DIŞI TARAFLAR
Baz yıla göre emisyon azaltımı
Antigua ve
Barbuda
2020 yılında 1990 yılının
%25 altı
Marshall
Adaları
2020 yılında 2009 yılının
%40 altı
Moldova
2020 yılında 1990 yılının en
az %25 altı
Emisyon yoğunluğunda azaltım
BAU Senaryosuna göre emisyon
azaltımı
Brezilya
2020 yılında %36,1
ila %38,9
Şili
2020 yılında %20
(başlangıç yılı: 2007)
Endonezya
2020 yılında %26
İsrail
2020 yılında %20
Çin
2020 yılında 2005 yılına
göre %40-45
Meksika
2020 yılında %30
Hindistan
2020 yılında 2005 yılına
göre %20-25
Papua Yeni
Gine
2030 yılından önce
en az %50
Güney Kore
2020 yılında %30
Singapur
2020 yılında %16
Güney Afrika
2020 yılında %34
Karbon Nötrlüğü (Sıfır Karbon)
Bhutan
Yutak alanlarla eşitlenecek
Kosta Rika
2021 yılından itibaren
Maldivler
2020 yılından itibaren
2009 Kopenhag – 2014 Lima arası bazı
temel gelişmeler
1.
2.
3.
4.
5.
Hızlı Başlangıç Finans (Fast-Track Finance) kuruldu.
Düşük karbon ekonomisine geçiş hedefi konuldu
Yeşil İklim Fonu oluşturuldu
Uyum Çerçevesi ve Uyum Komitesi kuruldu
Teknoloji Mekanizması ve bunun için bir Yürütme Komitesi (Technology Executive
Committee) ile İklim Teknoloji Merkezi ve Ağı kuruldu
6. Gelişmekte olan ülkelerin ulusal imkanlarına uygun azaltım eylemlerinin (NAMA)
7. NAMAlar için ayrı bir sicil kuruldu
8. Yeni bir MRV sistemi kuruldu: Gelişmekte olan ülkeler ve gelismis ulkelere gore farkli
9. REDD+ somutlaştı ve kural kitabı kabul edildi
10. Kyoto Protokolü'nün ikinci dönemi için karar alındı (2013-2020)
•
2020 yılına kadar salım sınırlandırma ve azaltım taahhütleri 1990 yılına göre toplam olarak en az
%25-40 azaltımaları gerekiyor
11. Artırılmış Eylem İçin Durban Platformu Geçici Çalışma Grubu'nun (AWG-ADP) kuruldu
12. Çalışması en geç 2015 yılında bitecek ve 2020 yılında yürürlüğü girecek ve tüm Taraflarca
uygulanılacak bir protokol, veya başka hukuki bir enstruman veya hukuki gücü olan ve
mütabakat sağlanılmış bir sonuç verecek Geçici Arttırılmış Eylem İçin Durban Platformu
Çalışma Grubunun kurulmasını ve 2012 yılında yeni bir sürecin acilen başlatılmasına karar
verildi.
13. Uluslararası Kayıp ve Zararların Telafisi (Loss and Damage) için yeni bir mekanizmanın ve İcra
Komitesinin kuruldu
14. Tüm Taraf ülkeler 2015 yılında kabul edilecek olan ve 2020 yılında yürürlüge girmesi öngörülen yeni
anlaşmanın bır hazırlık çalışması olan Intended Nationally Determined Contribution hazırlamaları
kararı.
20. TARAFLAR KONFERANSI
COP 20 - GÜNDEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Organizasyonel Konular
Yardımcı Organların Raporları
Durban Güçlendirilmiş Eylem Platformu Geçici Çalışma Grubu Raporu
Sözleşmenin 17. maddesi gereğince Tarafların önerilerinin değerlendirilmesi
Sözleşmenin 15. maddesi gereğince Tarafların önerilerinin değerlendirilmesi
Adaptasyon Komitesi Raporu
Kayıp ve Zararlara İlişkin Varşova Uluslararası Mekanizması.
Teknoloji transferi ve teknoloji mekanizması
2013-2015 gözden geçirme
Sözleşmenin Madde 4 paragraf 2 (a) ve (b)’nin yeterliliğinin ikinci gözden geçirmesi
Finansa İlişkin konular
Ek-I ülkelerinin raporları
13.
Ek-I dışı ülkelerin raporları
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Kapasite geliştirme
Sözleşmenin Madde 4., 8. ve 9. paragraflarının uygulanması
Cinsiyet ve iklim değişikliği
Yardımcı organlar tarafından taraflar konferansına atıfta bulunulan hususlar
İdari, finansal ve kurumsal konular
Üst düzey bölüm
Diğer konular
20. TARAFLAR KONFERANSI
CMP 10 - GÜNDEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
Organizasyonel konular
Yardımcı Organların Raporları
Temiz Gelişme Mekanizmasına İlişkin Konular
Ortak Uygulamaya İlişkin Konular
Uyum Komitesi Raporu
Adaptasyon Fonu
Kyoto Protokolü taahhütleri istekliliğinin arttırılmasına ilişkin Bakanlar
Toplantısı raporu
Ek-1 ülkelerinin raporları
Doha kararları metninin G bölümünün açıklanması
Kyoto Protokolü altında kapasite geliştirme
11.
Kyoto Protokolü madde 2.2 ve 2.3 ile madde 3.14’e ilişkin hususlar
12.
13.
14.
Yardımcı organlarca Taraflar Konferansına atıfta bulunulan hususlar
İdari, finansal ve kurumsal konular
Üst düzey bölüm
15.
Diğer konular
7.
Intended Nationally Determined
Contributions
Varşova kararı
Intended Nationally Determined
Contributions (INDC)
Varşova kararı 1/CP.19
2(b) To invite all Parties to initiate or intensify domestic
preparations for their intended nationally determined
contributions, without prejudice to the legal nature of the
contributions, in the context of adopting a protocol, another
legal instrument or an agreed outcome with legal force under
the Convention applicable to all Parties towards achieving the
objective of the Convention as set out in its Article 2 and to
communicate them well in advance of the twenty-first session
of the Conference of the Parties (by the first quarter of 2015 by
those Parties ready to do so) in a manner that facilitates the
clarity, transparency and understanding of the intended
contributions, without prejudice to the legal nature of the
contributions;
Intended Nationally Determined
Contributions (INDC)
• Varşova kararı 1/CP.19
• INDC (Niyet edilen ulusal olarak belirlenmiş katkılar ) –
bağlayıcı değil ve herkez kendi katkısını kendisi
belirliyor
• Bottom-up approach (ABD yaklaşımı) vs. top-down Karar
•
•
•
•
•
•
gönüllülük ilkesine göre (“invites”)
Tüm Taraf ülkelere uygulanılıyor (all Parties)
Eklere referans yok
Şefaflık (incelenilecek)
2015 yılın ilk çeyreği (Paris´den çok önce)
Azaltım konusundaki çabaların durum tespiti yapma amacı
Eksik olan ortak bir hedef yılı (2025 2030 2040 2050 ??)
LIMA Kararı
Intended Nationally
Determined Contributions
• Amacı:
• Azaltım (Mitigation)
• Endüstriyel çağından öncesine göre 2°C altı hedefe ulaşabilmek için
azaltım hırsını arttırmak
• 2015 /2020
• Paris anlaşmasına hazırlanmak ve tarafların azaltım konusunda nasıl
bir katkı yapabileceklerin bilerek anlaşmaya varmak.
• Mevcut azaltım vaadleri hedef için yetersiz.
• Tartışma noktaları
•
•
•
•
•
Sözleşme ve prensiplere sadık kalmak
Zorunlu veya gönüllü olması
Uyumun (adapatation) dahil edilmesi
Kayıp ve zararın (loss and damage) dahil edilmesi
Gelişmiş ülkelerin yeterli finans desteği sağlamaları
COP 20 Lima Kararı
(INDC)
Operative paragraphs
8. Notes that the arrangements specified in this decision in
relation to intended nationally determined contributions
are without prejudice to the legal nature and content of
the intended nationally determined contributions of
Parties or to the content of the protocol, another legal
instrument or agreed outcome with legal force under the
Convention applicable to all Parties;
COP 20 Lima Kararı
(INDC)
10. Agrees that each Party’s intended nationally determined
contribution towards achieving the objective of the Convention
as set out in its Article 2 will represent a progression beyond
the current undertaking of that Party;
Türkiye´nin henüz bir ´undertaking´ı yok.
COP 20 Lima Kararı
(INDC)
• 12. Invites all Parties to consider communicating their
undertakings in adaptation planning or consider including an
adaptation component in their intended nationally
determined contributions;
COP 20 Lima Kararı
(INDC)
14. Agrees that the information to be provided by Parties
communicating their intended nationally determined
contributions, in order to facilitate clarity, transparency and
understanding, may include, as appropriate, inter alia,
quantifiable information on the reference point (including, as
appropriate, a base year), time frames and/or periods for
implementation, scope and coverage, planning processes,
assumptions and methodological approaches including those for
estimating and accounting for anthropogenic greenhouse gas
emissions and, as appropriate, removals, and how the Party
considers that its intended nationally determined contribution is
fair and ambitious, in light of its national circumstances, and
how it contributes towards achieving the objective of the
Convention as set out in its Article 2;
COP 20 Lima Kararı
(INDC)
15. Reiterates its call to developed country Parties, the
operating entities of the Financial Mechanism and any other
organizations in a position to do so to provide support for the
preparation and communication of the intended nationally
determined contributions of Parties that may need such
support
COP 20 Lima Kararı
(INDC)
• 16. Requests the secretariat to:
• (a) Publish on the UNFCCC website the intended nationally
determined contributions as communicated;
• (b) Prepare by 1 November 2015 a synthesis report on the
aggregate effect of the intended nationally determined
contributions communicated by Parties by 1 October 2015;
COP 20 Lima sonuçları
• 2 hafta ve son 48 saat uykusuz tartışmaların sonucunda
hukuken son derece zayıf bir karar
• 2015 Paris için
• Gelişmiş ve tarihi sorumluluk taşıyan ile gelişmekte olan ülkeler
olarak tartışma devam edecek
• Zayıf bir karar çıkabilir
• Kesin belirlenmiş taahhütler yerine her tarafın kendi belirlediği
katkılar ´contribution´ olarak kalabilir (Kyoto´dan farklı)
• Bottom-up approach (ABD)
• Değişimin başlangıcı mı?
• Eklere atıf yok – tüm Taraflar
• Bu yaklaşım 2015 anlaşmasına yansıyacak mı?
Paris 2015
Sorular?
• Nasıl bir hukuki form alacak?
• Ekler sistemi devam eder mı?
• Yeni kategoriler olacak mı?
• INDC bilgileri nasıl kullanılacak?
• Kesin taahhütler olacak mı?
• Kyoto esnek mekanizmaların yerine ne alacak?
• Karbon emisyon ticaret nasıl devam edecek?
• Kyoto gibi cezai yaptırım mekanizması olacak mı?
Görüşler
ABD
• ´….we would not support a
post-2020 agreement based
on a 1992-era bifurcated
approach. The only case in
which we would be able to
consider a bifurcated
approach would be on the
basis of categories that are
updated, in line with evolving
realities, not categories fixed
in a time that will be nearly
30 years old when the new
agreement comes into effect.
´
Gelişmekte olan ülkeler
• 1992 Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
(BMIDÇS)
• Gelişmiş ülkeler daha fazla
sorumlu tutuluyor (tarihi
sorumluluk)
• 3. maddedeki prensipler
• Ortak fakat farklı sorumluluklar ve
ulusal imkanlara göre
• Hakkanilik ilkesi
• Sürdürülebilir kalkınma hakkı
Mevcut taslak non-paper
3. All Parties to take action and cooperate to further implement the
Convention in order to reach its ultimate objective as stated in its Article 2
on the basis of equity and in accordance with their evolving common but
differentiated responsibilities and respective capabilities by achieving an
emissions pathway consistent with limiting the global average
temperature increase to below 2°C or 1.5°C above pre-industrial levels,
which entails:
• Ensuring significant global greenhouse gas emissions reductions over
the next few decades or a 40–70 per cent reduction in global
greenhouse gas emissions below 2010 levels by 2050 and near zero
emissions of CO2 and other long-lived greenhouse gases by the end of
the century;
• Ensuring resilience and adaptive capacity to the adverse effects of
climate change, while recognizing the local, national and global
dimensions of adaptation;
• Ensuring that all investments are resilient to climate change and
facilitate the transition to low-emission development paths and the
adequacy of finance, technology and capacity-building support towards
achieving the implementation of this agreement.
Mevcut taslak non-paper
• D. Mitigation 93
• Long-term and global aspects of mitigation
• 13. All Parties to make efforts and cooperate to enhance mitigation ambition to
ensure that the aggregate level of mitigation commitments/contributions increases
over time to achieve the long-term emission reductions in the context of Article 2 of
the Convention:
• In the form of:
• a. A long-term decarbonisation pathway:
•
Consistent with carbon neutrality/net zero emissions by 2050, or full
decarbonisation by 2050 and/or negative emissions by 2100;
•
Consistent with science/ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (e.g.
40–70 per cent below 2010 levels by 2050);
•
Consistent with emissions peaking for developed countries in 2015 aiming at zero
net emissions by 2050;
•
Consistent with a peaking of global greenhouse gas emissions as soon as possible,
reaffirming that the time frame for peaking will be longer in developing countries.
• b. A global carbon budget to be divided amongst Parties in accordance with
historical responsibilities, ecological footprint, capabilities, and state of development;
• c. A maximum concentration of greenhouse gases in the atmosphere of below
350ppm CO2 eq.
Mevcut taslak non-paper
• D. Mitigation
• Commitments/contributions on mitigation
• 14. All Parties to progressively enhance the level of ambition
of their mitigation commitments/contributions such that
each commitment/contribution is of a type, scope, scale and
coverage no less ambitious compared with those previously
undertaken within this agreement or under the Convention
and its Kyoto Protocol (KP).
Mevcut taslak non-paper
• K. Time frames and process related to commitments/contributions
• Commitment/contributions
• 59. Pursuant to Article 2 of the Convention, Parties to periodically communicate or
update their commitments/contributions:
• Option 1: Every 5 years for all Parties or every 5 years for developed country Parties
only;
• Option 2: Every 5 years indicating the commitment/contribution for the subsequent
5-year period as well as an indicative commitment/contribution for the following 5year period;
• Option 3: Every 10 years;
• Option 4: For a period to be determined by the governing body.
• The scope of the commitments/contributions will:
• a. Be nationally determined;
• b. Be defined by the provisions of this agreement;
• c. Include mitigation, adaptation, finance, technology, and capacity-building;
• d. Include mitigation, recognizing that commitments on adaptation, finance,
technology and capacity- building are subject to separate provisions under this
agreement.
TÜRKİYE
Türkiye ve INDC
• Temel soru; Türkiye sürdürebilir kalkınma çerçevesinde düşük
karbon ekonomisine nasıl geçecek?
• IPCC
• İklim değişikliği sürdürebilir kalkınmaya engeldir.
Türkiye
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´nın hazırladığı
2010-2020 İklim Değişikliği Stratejisi
Vizyon
• İklim değişikliği ve kalkınma politiklarını entegre etmek
• Enerji verimliliği yaygınlaştırmak
• Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanımını arttırmak
• Aktif katılım sağlayan ve yüksek yaşam kalitesiyle refahı tüm
vatandaşlarına düşük karbon yoğunluğu ile sunulabilen bir ülke
olmak
Türkiye
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´nın hazırladığı İklim
Değişikliği Eylem Planı 2011-2023 ve Stratejisi INDC´nin
temelini veriyor:
• Enerji
• Ulaşım
• Sanayii
• Eksik olan:
•
•
•
•
•
•
Sayısallaşmış hedef (quantification)
Zamanlama (time)
Kapsam (scope)
Yöntem (process)
Referans noktası (reference point)
Global olarak nasıl bir katkı sağliyoruz
2011-2023 Eylem Planı ve Enerji
•
• AMAÇ
E1.
Enerji
yoğunluğunun
düşürülmesi
• HEDEF E1.1. Yürütülen ve planlanan
çalışmalar kapsamında birincil enerji
yoğunluğunun, 2015 yılında 2008 yılına
göre %10 oranında azaltılması
• HEDEF E1.2. 2015 yılına kadar enerji
verimliliğine
yönelik
kapasitenin
geliştirilmesi
• HEDEF E1.3. Enerji verimliliğine yönelik ArGe çalışmalarının desteklenmesi
• HEDEF E1.4. Enerji verimliliği uygulamaları
için ETKB tarafından verilen teşvik
miktarının 2015 yılına kadar %100
artırılması
•
•
•
•
•
•
•
•
AMAÇ E2. Temiz enerjinin üretim ve
kullanımdaki payının artırılması
HEDEF E2.1. Yenilenebilir enerjinin elektrik
üretimindeki payının artırılmasının sağlanması
HEDEF E2.2. Yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımının artırılması için 2015 yılına kadar
kapasitenin geliştirilmesi
HEDEF
E2.3.
Yenilenebilir
enerji
kaynaklarından üretim yapmak üzere 2023
yılına kadar teknolojik gelişim sağlanması
AMAÇ E3. Temiz k.mür teknolojileri ve
verimlilik artırıcı önlemler
uygulanarak elektrik üretiminde k.mür
kullanımından kaynaklanan
sera gazı emisyonunun sınırlandırılması
HEDEF E3.1. 2023 yılına kadar k.mürle çalışan
mevcut termik santrallerin ortalama çevrim
verimlerinin artırılması
AMAÇ E4. Elektrik dağıtımında kayıp ve
kaçakların azaltılması HEDEF E4.1. 2023 yılına
kadar ülke çapında elektrik dağıtım
kayıplarının %8’e indirilm
Türkiye´nin İklim Değişikliği Eylem Planı 2011-2023
SANAYİ
• AMAÇLAR HEDEFLER
• AMAÇ S1. Sanayi sekt.ründe enerji verimliliğinin arttırılması
• HEDEF S1.1. Sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasına ve enerji
verimliliğine yönelik yasal düzenlemelerin yapılması
• HEDEF S1.2 Sanayi sekt.ründe enerji kullanımından (elektrik enerjisi payı
dâhil) kaynaklanan sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması
• AMAÇ S2. 2023 yılına kadar sanayi sekt.ründe üretilen GSYİH başına
eşdeğer CO2 yoğunluğunun azaltılması
• HEDEF S2.1. Sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasına yönelik mali ve
teknik altyapının geliştirilmesi
• HEDEF S2.2. 2023 yılına kadar sanayi sekt.ründe sera gazı emisyonlarının
sınırlandırılmasına yönelik yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve
kullanılması
• AMAÇ S3. İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik olarak sanayi sekt.rü
kapasitesinin gü.lendirilmesi
• HEDEF S3.1. 2015 yılına kadar sanayi sekt.ründe sera gazı emisyonlarının
sınırlandırılmasına yönelik bilgi altyapısının oluşturulması
BMİDÇS TÜRKİYE KARARLARI
TARİHÇE
COP 7, Marakeş
: Taraflar özel koşullarımızı tanımaya davet edildi.
COP 16, Cancun : Özel koşullarımız tanındı.
COP 17, Durban
: Özel koşullarımız teyit edildi; ülkemize sağlanacak desteğin
modalitelerinin
belirlenmesine
ilişkin
müzakerelerin
sürdürülmesi kararlaştırıldı.
COP 18, Doha
: Ülkemize sağlanacak desteğe ilişkin kuralların
belirlenmesine için yol haritası oluşturulması kararlaştırıldı.
Mayıs 2013
: Sekretarya teknik kağıdı hazırladı.
COP 19, Varşova : SBI müzakerelerinde Tarafımızdan «teknik kağıdın kabul
edilir olmadığı» bildirildi.
Şubat-Mart 2014 : Sekretaryaya teknik kağıdın geliştirilmesini teminen bir
Kağıt (Non-Paper) tevdi edildi. SBI Başkanı, Sekretarya ve
ilgili taraflarla temaslarda bulunuldu.
Haziran 2014
: SBI 40 oturumları sonucunda aşağıda yer alan taslak
karar metni ortaya kondu. Peru’daki 20. Taraflar
Konferansında Türkiye için yeni bir COP kararı alınması
beklenmektedir.
COP 20 Türkiye kararı
• 1. Recognizes the opportunities for Parties included in Annex I
to the Convention whose special circumstances are recognized
by the Conference of the Parties to benefit, at least until
2020, from support from relevant bodies established under
the Convention and other relevant bodies and institutions to
enhance mitigation, adaptation, technology, capacitybuilding and access to finance;
• 2. Encourages Parties included in Annex I to the Convention
whose special circumstances are recognized by the
Conference of the Parties to fully utilize those opportunities;
COP 20 Türkiye kararı
• 3. Urges Parties included in Annex II to the Convention which
are in a position to do so, through multilateral agencies,
including the Global Environment Facility within its mandate,
relevant intergovernmental organizations, international
financial institutions, other partnerships and initiatives,
bilateral agencies and the private sector, or through any
further arrangements, as appropriate, to provide financial,
technological, technical and capacity-building support to
Parties included in Annex I to the Convention whose special
circumstances are recognized by the Conference of the Parties
in order to assist them in implementing their national
strategies, actions and plans on climate change mitigation
and adaptation, and developing their low-emission
development strategies or plans in accordance with decision
1/CP.16.
Green Climate Fund (Yeşil İklim Fonu)
Objectives and principles
• “[i]n the context of sustainable development, the Fund
will promote the paradigm shift towards low emission
and climate-resilient development pathways by
providing support to developing countries to limit or
reduce their greenhouse gas emissions and to adapt to
the impacts of climate change, taking into account the
needs of those developing countries particularly
vulnerable to the adverse effects of climate change.”
• The Fund is also to be guided by the principles and
provisions of the Convention and to be guided by the
Conference of the parties.
Green Climate Fund (Yeşil İklim Fonu) ve
Türkiye
• Eligibility
• The Governing Instrument, paragraph 35,
• “[a]ll developing country Parties to the Convention are
eligible to receive resources from the Fund.”
• The Green Climate Fund is mandated to finance “agreed full
and agreed incremental costs for activities to enable and
support enhanced action on adaptation, mitigation…” and
“support developing countries in pursuing project-based and
programmatic approaches in accordance with climate change
strategies and plans, such as low-emission development
strategies or plans, nationally appropriate mitigation actions
(NAMAs), national adaptation plans of action (NAPAs),
national adaptation plans (NAPs) and other related activities.”
Türkiye ve 2015 Paris
• 2015 Paris anlaşmasından beklentimiz nedir?
•
•
•
•
•
•
•
•
Form
Azaltım
Uyum
Teknoloji ve ArGe
Finans
Raporlama
MRV
Esnek mekanizmalar…
• 2015 Paris anlaşması hazırlıklarımız katılımcı bir şekilde yapılıyor mı?
• Sivil toplum
• İş dünyası
Teşekkür ederim
Download

Nilufer-Oral-COP-20-Limanin-Turkiye-Acisinda-Sonuclari-ve-2020