T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
FAKÜLTE-SANAYİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İŞYERİ EĞİTİMİ
BİLGİLENDİRME
SEMİNERİ
24.02.2014
1
İŞYERİ EĞİTİMİ NEDİR?
örgün eğitim koşulları altında öğrenciye
verilemeyen «bilgi, beceri, deneyim,
uygulama ve işyeri görgüsü» nün bir
müfredat kapsamında
sanayi-okul-öğrenci
işbirliği ile öğrencilerimize, yeni nesil
mühendislere kazandırılmasını amaçlayan
bir proje, bir programdır.
24.02.2014
2
İŞYERİ EĞİTİMİ NEDİR?
Teknoloji Fakültesi Mühendislik programlarında
öğrenciler, toplam 8 yarıyıllık eğitim-öğretim süresinin;
okuyan
 7 yarıyılını fakültede,
 1 yarıyılını ise tüm öğrenciler zorunlu olarak
İŞYERİ EĞİTİMİ adı altında
uygulama becerilerini güçlendirmek
için endüstri sektöründe tamamlarlar.
24.02.2014
3
İŞYERİ EĞİTİMİ MODELİ
İşyeri Eğitimi Modeli'nin en başarılı örneklerini
“Co-op/Cooperative Education”
“Uygulamalı Eğitim”
adıyla
ABD, Kanada, İngiltere ve Almanya gibi
ileri ve sanayileşmiş ülke üniversitelerinde
görmekteyiz. Bu ülkeler, ortak eğitim
programlarını kendi sanayi ve kültürel özellikleri
çerçevesinde gerçekleştirmektedirler.
24.02.2014
4
İŞYERİ EĞİTİMİ MODELİ
Üniversitemiz ve Fakültemiz olarak bu
programdaki amaçlarımız şunlardır:
a. Alanı ile ilgili firmaları tanıma
b. Teorik bilgiyi pratiğe aktarma
c. Bilgi, beceri ve görgü artırma
d. İletişim becerisi kazanma
e. Sektörel teknolojik gelişmelerin takibi
24.02.2014
5
İŞYERİ EĞİTİMİ NASIL İŞLER?
ÖĞRENCİ
GÖREV VE
SORUMLULUKLARI
Müfredat, plan, program
çerçevesinde işyeri eğitimi
yapar
İşyeri Eğitimi Sözleşmesini
uygular
İŞYERİ
EĞİTİMİ
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
SEKTÖR
SANAYİ
İŞYERİ
İşyeri Yöneticisi
İşyeri Eğitimi Yetkilisi
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
24.02.2014
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Fakülte İşyeri Eğitimi Kurulu
Fakülte-Sanayi Koordinatörlüğü
Fakülte-Sanayi Koordinatörü
Denetçi Öğretim Üyesi/Elemanı
Müfredat, plan, program
çerçevesinde işyeri eğitimi verir
Değerlendirme yapar
İşyeri Eğitimi Protokolü ve
Sözleşmesini uygular
Müfredat, plan, program hazırlar
Öğrenciyi sigortalar
Denetleme, değerlendirme yapar
Tüm koordinasyondan sorumludur
6
İŞYERİ EĞİTİMİ NASIL İŞLER?
İşyeri Eğitimi, Fakülte-Sanayi Koordinatörlüğü
tarafından yönetilecek olup;
• Firmaların/kurumların bulunması, ziyaret
edilmesi
• Protokol imzalanması
• Firma-Öğrenci-Denetçi eşleştirmeleri
• Denetim ziyaretleri
gibi görevleri gerçekleştirecektir.
24.02.2014
7
İŞYERİ EĞİTİMİ NASIL İŞLER?
• Öğrenci tam zamanlı olarak 14 hafta çalışır.
• Öğrenci, İşyeri Eğitimi Yetkilisi’nin (mühendis-teknik
personel) denetimindedir.
• Denetçi Öğretim Elemanı, öğrencinin çalışmalarını
değerlendirmek üzere işyerine periyodik ziyaretler yapar.
• Dönem sonunda:
-İşyeri Eğitim Yetkilisi Değerlendirme Raporu
-Öğrenci İşyeri Eğitim Raporu
-Öğrencilerin Dönem Sonu Sunumu
-Danışman Raporları
dikkate alınarak öğrencinin İşyeri Eğitimi değerlendirilir ve
başarı notu verilir.
24.02.2014
8
İŞYERİ EĞİTİMİ NASIL İŞLER?
24.02.2014
9
ÖĞRENCİ AÇISINDAN KAZANIMLAR
•
Çalışma hayatını gören gözle görme
•
Sanayi odaklı proje hazırlama katkısı
•
Mezuniyetten sonra daha kolay iş bulabilme imkanı
•
Maddi gelir elde edebilme
24.02.2014
10
FİRMA AÇISINDAN KAZANIMLAR
•
Mali külfet olmaksızın deneme süreci
•
Sigorta yükümlülüğü olmaması
•
Beyin gücü olarak firmanın geleceğine yatırım yapma
imkanı
24.02.2014
11
ORTAK KAZANIMLAR
•
İşyeri Eğitimi, üniversite-sanayi arasındaki
işbirliğinin gelişimini hızlandırır.
•
Ortak araştırma projeleri daha kolay aktif hale
getirilebilir.
•
İşgücü arz-talep piyasasında taraflar birbirleriyle
buluşma, görüşme, çalışma imkanını Üniversite
aracılığıyla ve kontrollü bir şekilde sağlamış olur.
24.02.2014
12
İ
Ş
Y
E
R
İ
E
Ğ
İ
T
İ
M
İ
24.02.2014
A
N
K
E
T
İ
13
İ
Ş
Y
E
R
İ
E
Ğ
İ
T
İ
M
İ
24.02.2014
A
N
K
E
T
İ
14
İ
Ş
Y
E
R
İ
E
Ğ
İ
T
İ
M
İ
24.02.2014
A
N
K
E
T
İ
15
İŞYERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRMELERİ
İşyeri Eğitimi süresinin uzatılması hakkındaki düşünceniz nedir?
24.02.2014
16
İŞYERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRMELERİ
İş Kültürü edinimi bakımından
İşyeri Eğitimi size fayda sağladı mı?
24.02.2014
17
İŞYERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRMELERİ
Teorik bilgilerinizi pratiğe dökmede İşyeri Eğitimi’nin katkısı
nedir?
24.02.2014
18
İŞYERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRMELERİ
Gelecekte uzmanlaşmak istediğiniz alanı seçmede İşyeri
Eğitimi’nin size katkısı oldu mu?
24.02.2014
19
İŞYERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRMELERİ
İşyeri Eğitimi’nde, mühendislik uygulamalarında kullanılan
gelişmiş alet ve ekipmanları kullanma fırsatı buldunuz mu?
24.02.2014
20
İ
Ş
Y
E
R
İ
24.02.2014
E
Ğ
İ
T
İ
M
İ
R
A
P
O
R
U
21
İ
Ş
Y
E
R
İ
24.02.2014
E
Ğ
İ
T
İ
M
İ
R
A
P
O
R
U
22
İ
Ş
Y
E
R
İ
24.02.2014
E
Ğ
İ
T
İ
M
İ
R
A
P
O
R
U
23
EEM
ANLAŞMA SAĞLANAN FİRMALAR
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 41 firma ile işyeri anlaşması
yapmıştır. Öğrencileri, büyük ve orta ölçekli işletme ve fabrikalarda
İşyeri Eğitimlerini başarıyla tamamlamışlardır.
7 Öğretim Üyemiz «Denetçi Öğretim Üyesi» olarak görev almıştır.
İşyeri Eğitimi uygulaması gerçekleştirdiğimiz firmalardan bazılarının
isimleri aşağıda sıralanmıştır:
Artem Elektrik Otomasyon Ltd. Şti.
Anel Elektrik
ATAK Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Deneysan Eğit. Cihaz. San.ve Tic. Ltd. Şti.
EFEM Mekatronik
ELKOTGS Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş.
ELSAN Elektrik Otomasyon Ltd. Şti.
Fıraport IC-İçtaş Antalya Havalimanı
GÖLTAŞ
HABAŞ Sınayi ve Tıbbi Gazlar
24.02.2014
KEN-KİPAŞ Elektrik Üretim A.Ş.
Maren Maraş Elektrik Ürt. San. ve Tic. A.Ş.
Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Neta Elektronik Cihaz San. ve Tic. A.Ş.
Panel Endüstriyel Elekt. San.ve Tic. Ltd. Şti.
PSL Elektrik Elektronik San.ve Tic. Ltd. Şti.
SIEMENS Sanayi ve Ticaret A.Ş.
TEDAK Elektrik-Elektronik Otomasyon
WENTA
ZAKE Müh. Oto. Çevre Teknolojileri
24
EEM İŞYERİ EĞİTİMİ DENEYİMLERİ
Santral içi ve kuyulardaki pnömatik
vanaların feed-back bilgisi ayarlamaları
24.02.2014
25
EEM İŞYERİ EĞİTİMİ DENEYİMLERİ
24.02.2014
26
ESM
ANLAŞMA SAĞLANAN FİRMALAR
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 28 firma ile işyeri anlaşması
yapmıştır. Öğrencileri, büyük ve orta ölçekli işletme ve fabrikalarda
İşyeri Eğitimlerini başarıyla tamamlamışlardır.
7 Öğretim Üyemiz «Denetçi Öğretim Üyesi» olarak görev almıştır.
İşyeri Eğitimi uygulaması gerçekleştirdiğimiz firmalardan bazılarının
isimleri aşağıda sıralanmıştır:
A.V.D. Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.
AYETEK Proje Dan. Enj. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cantek Soğutma Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.
EFEM Mekatronik
Enerji-Sa Enerji Üretim A.Ş.
GSK Mühendislik Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
GÜRİŞ İnşaat ve Mühendislik A.Ş.
Hatay Enerji A.Ş.
Mavi İda Enerji Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.
24.02.2014
Menderes Geothermal Elekt. Ürt. A.Ş.
Messan Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.
Orma Orman Mahs. San. ve Tic. A.Ş.
Özgün Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.
Öztek Havalandırma Ltd. Şti.
Setaş Enerji Ltd. Şti.
Solimpeks Ist. Soğ. San. Tic. Ltd. Şti.
WENTA
27
ESM İŞYERİ EĞİTİMİ DENEYİMLERİ
24.02.2014
28
ESM İŞYERİ EĞİTİMİ DENEYİMLERİ
24.02.2014
29
ESM İŞYERİ EĞİTİMİ DENEYİMLERİ
24.02.2014
30
ESM İŞYERİ EĞİTİMİ DENEYİMLERİ
24.02.2014
31
ESM İŞYERİ EĞİTİMİ DENEYİMLERİ
24.02.2014
32
İML
ANLAŞMA SAĞLANAN FİRMALAR
İmalat Mühendisliği Bölümü 41 firma ile işyeri anlaşması yapmıştır.
Öğrencileri, büyük ve orta ölçekli işletme ve fabrikalarda İşyeri
Eğitimlerini başarıyla tamamlamışlardır.
7 Öğretim Üyemiz «Denetçi Öğretim Üyesi» olarak görev almıştır.
İşyeri Eğitimi uygulaması gerçekleştirdiğimiz firmalardan bazılarının
isimleri aşağıda sıralanmıştır:
1) Schaeffler Rulman Fabrikası (Almanya): Yaklaşık 10.000 kişi istihdam
oluyor.
2) Schneider Electric AŞ. (Manisa): Yaklaşık 900 kişi istihdam oluyor.
3) Sekromeç Dişli AŞ. (İzmir): Yaklaşık 700 kişi istihdam oluyor.
4) Indesit AŞ. (Manisa): Yaklaşık 800 kişi istihdam oluyor.
5) Astaş Alüminyum AŞ. (Çorlu): Yaklaşık 400 kişi istihdam oluyor.
6) Tekfen İmalat AŞ.(İzmit): Yaklaşık 300 kişi istihdam oluyor.
7) SIO Automotive (Çorlu): Yaklaşık 300 kişi istihdam oluyor.
8) Makine Takım AŞ. (İzmit): Yaklaşık 250 kişi istihdam oluyor.
9) Vansan AŞ. (İzmir): Yaklaşık 250 kişi istihdam oluyor.
10)Çoşkunöz Holding AŞ. (Eskişehir): Yaklaşık 250 kişi istihdam oluyor.
11)Dirinler Makine AŞ. (izmir): Yaklaşık 300 kişi istihdam oluyor.
12)İzmit Makine AŞ. (İzmit): Yaklaşık 120 kişi istihdam oluyor.
13)Adell Armatür AŞ: (İstanbul): Yaklaşık 300 kişi istihdam oluyor.
14)Kağan Döküm AŞ.(Konya): Yaklaşık 150 kişi istihdam oluyor.
15)Berdan Cıvata AŞ. (Mersin): Yaklaşık 200 kişi istihdam oluyor.
24.02.2014
33
İML İŞYERİ EĞİTİMİ DENEYİMLERİ
D
İ
R
İ
N
L
E
R
24.02.2014
D
İ
R
İ
N
L
E
R
34
İML İŞYERİ EĞİTİMİ DENEYİMLERİ
D
İ
R
İ
N
L
E
R
24.02.2014
D
İ
R
İ
N
L
E
R
35
İML İŞYERİ EĞİTİMİ DENEYİMLERİ
S
E
N
K
R
O
M
E
Ç
24.02.2014
S
E
N
K
R
O
M
E
Ç
36
İML İŞYERİ EĞİTİMİ DENEYİMLERİ
İ
Z
M
İ
T
İ
Z
M
İ
T
M
A
K
İ
N
A
M
A
K
İ
N
A
24.02.2014
37
FAKÜLTE-SANAYİ KOORDİNATÖRÜ
Seyit Ahmet İNAN
24.02.2014
38
FAKÜLTE-SANAYİ SEKRETERİ
M. Nesim DİKMEN
24.02.2014
39
İLETİŞİM
S ü l e y m a n D e m i re l Ü n i ve rs i te s i
Te k n o l o j i Fa k ü l te s i
Fa k ü l te - Sa n ay i Ko o rd i n a tö r l ü ğ ü
E - 1 4 B l o k 3 . K a t B a t ı Ye r l e ş ke s i
I S PA R TA
Tel
: 0 246 211 14 74
0 246 211 14 88
Faks
24.02.2014
: 0 246 211 19 84
E-Posta: [email protected]
[email protected]
Web: http://teknoloji.sdu.edu.tr/isyeri
40
T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
FAKÜLTE-SANAYİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
TEŞEK KÜR L ER…
M. Nesim DİKMEN
24.02.2014
41
Download

işyeri eğitimi nedir? - Teknoloji Fakültesi