T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:01
Karar No
:249
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz KARAKOYUNLU,
Öğün ÜNAL, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 249 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ekim ayı
meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 8 Ekim
2014 Çarşamba günü saat 17.00’da yapılmasına işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:01
Karar No
:248
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz KARAKOYUNLU,
Öğün ÜNAL, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 248 : İlçenin Yelaltı Mahallesi Kısmet Sokakta mevcut bulunan park alanına talep
üzerine isim verilmesi ile ilgili konunun incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale
edilmesine işaret oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:01
Karar No
:247
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz KARAKOYUNLU,
Öğün ÜNAL, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 247 : Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Yönetmeliğinin 4.maddesinin (ç) ve (e)
bendinin ve 5.maddesinin (h) bendinin değiştirilmesi ile ilgili konunun incelenmek üzere
Hukuk Komisyonuna havale edilmesine işaret oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:01
Karar No
:246
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz KARAKOYUNLU,
Öğün ÜNAL, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 246 : Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün alt birimi olan
Evlendirme Memurluğu’nun, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün alt birimi olarak değiştirilmesi ve
buna istinaden teşkilat şemasının yeniden düzenlenmesi ile ilgili konunun incelenmek üzere
Hukuk Komisyonuna havale edilmesine işaret oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:01
Karar No
:245
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz KARAKOYUNLU,
Öğün ÜNAL, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 245 : Mülkiyeti Belediyemize ait 1889 ada 2 parsel sayılı taşınmazın talep üzerine
Urla Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Derneği adına Eğitim Tesisi yapılmak üzere tahsisi ile
ilgili konunun incelenmek üzere İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesine işaret
oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:01
Karar No
:244
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz KARAKOYUNLU,
Öğün ÜNAL, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 244 : Urla Kadastro Biriminin talebi üzerine Birgi, Demircili, Gülbahçe, Kuşçular
ve Bademler Mahallesinde 22-a uygulama çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi seçimi
yapılması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine işaret
oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:01
Karar No
:243
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz KARAKOYUNLU,
Öğün ÜNAL, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 243 : Urla Merkez Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı
Plan Notları madde 3.8. bodrum katı maddesinde geçen “Bodrumlar yapının taban alanının
%50’sini aşamaz.” hükmünün yapı statiği, depreme dayanıklı yapı tasarımı ve deprem
bölgelerinde yapılacak binalar hakkındaki yönetmelik tarafından istenmeyen, kademeli temel
yapılmasını gerektirdiğinden bu ifadenin “Bodrumlar yapının taban alanı kadar yapılabilir.”
şeklinde değiştirilmesi ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale
edilmesine işaret oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:01
Karar No
:242
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz KARAKOYUNLU,
Öğün ÜNAL, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 242 : Bornova Belediyesi tarafından Belediyemize bedelsiz olarak hibe edilen 35
AU 6033 plakalı 1 adet kapalı kasa kombivan kamyonet ve 35 HCS 05 plakalı 1 adet
kamyonetin devir alınması ile ilgili konunun incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale
edilmesine işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:01
Karar No
:241
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz KARAKOYUNLU,
Öğün ÜNAL, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 241 : GSM konuşma ve data hatları için 3 yılı geçmemek üzere yıllara yaygın
hizmet alımının yapılması ile ilgili konunun incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale
edilmesine işaret oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:01
Karar No
:240
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz KARAKOYUNLU,
Öğün ÜNAL, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 240 : Urla Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile
ilgili konunun incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesine işaret oylamayla
oybirliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:01
Karar No
:239
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz KARAKOYUNLU,
Öğün ÜNAL, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 239 : İlçenin Zeytinalanı Mahallesi, tapunun 1848 ada, 1 parselinde kayıtlı
mülkiyeti Urla Belediyesi’ne ait taşınmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 15.12.2006 tarih
ve 02-1001 sayılı kararı ile onanan 1/1000 ölçekli Zeytinalanı ve Kıyı kesimi Revizyon İmar
Planına göre ‘İlköğretim Alanı’ olarak planlanmış olup, ilgili plan notlarında ‘ bu alanlarda
E:0,50 h max: 8.00 mt. geçmeyecek şekilde inşaat izni vardır’ hükmü bulunmaktadır. Söz
konusu taşınmazda 1560 m2 büyüklüğünde eğitim tesisi için 07.04.2000 tarih ve 104 sayı ile
yapı ruhsatı düzenlenmiş, 07.09.2000 tarihinde yapı ruhsatının temel vizesi bölümü
onaylanmış, 11.05.2007 tarih ve 158 sayı ile yapı ruhsatı yenilenmiş, 22.05.2007 tarih ve 158
sayılı yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. 1/1000 ölçekli Urla Merkez Revizyon İmar
Planı Plan Notlarının B-Genel Teknik ve İdari Koşullar, 11. Maddesinin ‘Özel Eğitim
Alanları, Kamusal Eğitim Alanları, Sağlık Tesisleri vb. kamusal yapılaşmalarda maksimum
E:1,00 olmak üzere h:9,50 (3 katı ) aşmamak kaydı ile avan projesinin ön onayı yapılarak
uygulama yapılması gerekmektedir.’ şeklinde değiştirilmesi Belediye Meclisimizin
06.07.2012 tarih ve 180 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, İzmir Büyükşehir Belediye
Meclisi’nin 09.07.2012 tarih ve M.35.1.İBB.0.10.04.301.05.676 sayılı kararı ile onanmıştır.
Söz konusu plan değişikliği 07.09.2012 tarihinde askıdan inmiş ve yürürlüğe girmiştir.
Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda, Urla Belediye’sine ait S.S. İzmir Uygar Eğitim Kooperatifi
Eğitim Binasının, Kitle tasdiğinin yapılması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar
Komisyonuna havale edilmesine işaret oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:01
Karar No
:238
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz KARAKOYUNLU,
Öğün ÜNAL, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 238 : Urla Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih ve 232 sayılı kararında düzeltme
yapılması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale
edilmesine işaret oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:01
Karar No
:237
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz KARAKOYUNLU,
Öğün ÜNAL, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 237 : İlçenin Rüstem Mahallesi sakinlerinin Rüstem Mahallesine bağlanma
talepleri ile ilgili mahalle sınırının belirlenmesi hususunun incelenmek üzere İmar ve Hukuk
Komisyonuna havale edilmesine işaret oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:01
Karar No
:236
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz KARAKOYUNLU,
Öğün ÜNAL, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 236 : 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve Belediyemiz Ücret Tarifelerinin
belirlenmesi ile ilgili konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale
edilmesine işaret oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:01
Karar No
:235
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz KARAKOYUNLU,
Öğün ÜNAL, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 235 : Her geçen gün gelişen İlçemizin, tarım ve turizmdeki gücü, eşsiz tarihi
geçmişi ve öncü belediyecilik hizmetleriyle örnek olmayı hedefleyen yönetim anlayışını
yansıtan; aynı zamanda, yasaları, ulusal ve uluslararası planları, dünyadaki eğilimleri,
sosyolojik ve teknolojik gelişmeleri yönetim bilimi ışığında temel alan, kent bilinci ve
kurumsallaşmış yapı ile sürdürülebilir kalkınma ve sağlıklı yaşam hakkını sağlayan, İlçe
yaşayanlarının ve Urla'yı yaşayanların hayallerini önemseyip ihtiyaçlarını hakça karşılama
ilkelerini benimseyen Urla Belediyesinin kurum kimliğinde kullanılacak özgün bir logoya
ihtiyacı vardır. Bu nedenle, herkese açık ve sonuçların halk oylamasıyla belirleneceği “Urla
Belediyesi Kurumsal Logo Yarışması” açılması ve yarışmada 1. seçilen kişiye verilecek
ödülün belirlenmesi ile ilgili konunun incelenmek üzere Hukuk, Plan ve Bütçe ile Kültür –
Sanat ve Turizm Komisyonlarına havale edilmesine işaret oylamayla oybirliği ile karar
verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:01
Karar No
:234
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz KARAKOYUNLU,
Öğün ÜNAL, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 234 : Meclis Üyesi A.Muzaffer TUNÇAĞ ve Oben SEZER’in mazeretlerinin
kabulüne işaret oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
Download

01 Ekim 2014 Meclis Kararı