T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Toplantı Tarihi: 02.05.2014
Toplantı No: 05
Birleşim No: 01
Karar
No: 102
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY,
Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 102: Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU ve Mehmet BİLGİN’in mazeretinin
kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Toplantı Tarihi: 02.05.2014
Toplantı No: 05
Birleşim No: 01
Karar
No: 103
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY,
Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 103 – İlçenin İskele Mahallesi 97 ada 13 – 18 – 19 – 20 parseller ve 98 ada 14
parselin cephe alacağı 1/1000 ölçekli İskele Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişiklik
önerisi değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesine işaret oylamayla oy
birliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Toplantı Tarihi: 02.05.2014
Toplantı No: 05
Birleşim No: 01
Karar
No: 104
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY,
Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 104 – İlçenin İskele Mahallesi 52 ada 13 parsel sayılı taşınmazın akaryakıt
istasyonu olarak belirlenmesi amaçlı plan değişikliği önerisi değerlendirilmek üzere, İmar
Komisyonuna havale edilmesine işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Toplantı Tarihi: 02.05.2014
Toplantı No: 05
Birleşim No: 01
Karar
No: 105
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY,
Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 105 – 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.Maddesi gereği, 2013 yılı Bütçesi Kesin
Hesabı ile ilgili konu incelenmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaret
oylamayla oy birliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Toplantı Tarihi: 02.05.2014
Toplantı No: 05
Birleşim No: 01
Karar
No: 106
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY,
Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 106 – Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Servisine
mükelleflerimizden gelen yoğun talepler üzerine halen kullanmakta olduğumuz Halk Bankası
pos cihazına ek olarak, İlçemizde bulunan diğer bankaların da pos cihazlarının kullanılması ve
sözleşme yapılması gerekliliği doğduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye
Başkanının Görev ve Yetkileri Başlıklı 38. Maddesinin g fıkrası gereğince Belediye
Başkanına ilgili bankalarla sözleşme yapılmak üzere yetki verilmesine oy birliğiyle karar
verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Toplantı Tarihi: 02.05.2014
Toplantı No: 05
Birleşim No: 01
Karar
No: 107
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY,
Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 107 – İlçemiz Sınırları dahilinde, 2014 yılı yaz sezonu boyunca kurulacak olan
Çeşmealtı Gece Pazarı tezgah ücret tespitinin yapılması ve üzerinde satış yapacak el
arabalarının yer kullanım bedelinin belirlenmesi ile ilgili yazı değerlendirilmek üzere, Plan ve
Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Toplantı Tarihi: 02.05.2014
Toplantı No: 05
Birleşim No: 01
Karar
No: 108
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY,
Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 108 – Belediyemiz memurlarına ait 2014 Yılı Yan Ödeme ve Özel Hizmet
Tazminatları ile ilgili yazı değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale
edilmesine işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Toplantı Tarihi: 02.05.2014
Toplantı No: 05
Birleşim No: 01
Karar
No: 109
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY,
Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 109 – 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesine göre, 31.03.2014 tarihinden
geçerli olmak üzere Meclis, Encümen ve İhtisas komisyon toplantılarına katılan Meclis
Başkanı ve Üyelerine ödenecek olan hakkı huzur ücretleri ile ilgili yazı değerlendirilmek
üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaret oylamayla oy birliği ile karar
verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Toplantı Tarihi: 02.05.2014
Toplantı No: 05
Birleşim No: 01
Karar
No: 110
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY,
Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 110 – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Teknik Hizmetler Sınıfında 1
adet Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili yazı değerlendirilmek üzere, Hukuk
Komisyonuna havale edilmesine işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Toplantı Tarihi: 02.05.2014
Toplantı No: 05
Birleşim No: 01
Karar
No: 111
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY,
Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 111 – 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden Sözleşmeli
Personel çalıştırılması düşünüldüğünden mühendis kadrosunun ücretinin belirlenmesi ile ilgili
yazı değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaret oylamayla
oy birliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Toplantı Tarihi: 02.05.2014
Toplantı No: 05
Birleşim No: 01
Karar
No: 112
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY,
Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 112 – Köylerimizin bizlere ve yaşayanlara sunduğu tarihsel birikim ve güzelliklere
saygı gereği, aşağıda adı geçen yeni mahallelere yapılan isim önerileri ile ilgili konu
değerlendirilmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesine işaret oylamayla oy birliği ile
karar verildi.
Mahalle Adı
Bademler Mahallesi
Ovacık Mahallesi
Kuşçular Mahallesi
Demircili Mahallesi
Yağcılar Mahallesi
Özbek Mahallesi
Balıklıova Mahallesi
Barbaros Mahallesi
Kadıovacık Mahallesi
Birgi Mahallesi
Uzunkuyu Mahallesi
Zeytinler Mahallesi
Zeytineli Mahallesi
Nohutalan Mahallesi
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Önerilen İsim
Bademler Köyü Mahallesi
Ovacık Köyü Mahallesi
Kuşçular Köyü Mahallesi
Demircili Köyü Mahallesi
Yağcılar Köyü Mahallesi
Özbek Köyü Mahallesi
Balıklıova Köyü Mahallesi
Barbaros Köyü Mahallesi
Kadıovacık Köyü Mahallesi
Birgi Köyü Mahallesi
Uzunkuyu Köyü Mahallesi
Zeytinler Köyü Mahallesi
Zeytineli Köyü Mahallesi
Nohutalan Köyü Mahallesi
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Toplantı Tarihi: 02.05.2014
Toplantı No: 05
Birleşim No: 01
Karar
No: 113
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY,
Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 113 – Mülkiyeti Belediyemize ait 34 pafta 1781 ada 1 parselin 5000 m2’lik
kısmında araç muayene istasyonu kurmak için 30 yılı geçmemek üzere TÜVTÜRK A.Ş.
lehine irtifak hakkı verilerek aynı hak tesis edilmesi ile ilgili konu değerlendirilmek üzere,
İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale edilmesine işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Toplantı Tarihi: 02.05.2014
Toplantı No: 05
Birleşim No: 01
Karar
No: 114
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY,
Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 114 – Çiftçi Mallarını Koruma Meclisinin 5 asil ve 5 yedek üye ile Murakabe
Heyetinin 5 asil ve 5 yedek üye isimlerinin gizli oyla seçiminin yapılması ile ilgili konu
değerlendirilmek üzere, Hukuk Komisyonuna havale edilmesine işaret oylamayla oy birliği
ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Toplantı Tarihi: 02.05.2014
Toplantı No: 05
Birleşim No: 01
Karar
No: 115
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY,
Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 115 – Özel Kalem Müdürü kadrosunun ihdasının yapılması ile ilgili konu
değerlendirilmek üzere, Hukuk Komisyonuna havale edilmesine işaret oylamayla oy birliği
ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Toplantı Tarihi: 02.05.2014
Toplantı No: 05
Birleşim No: 01
Karar
No: 116
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY,
Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali
Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU,
Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar
ŞENER.
KARAR 116- Gündem maddeleri tamamlanmış olduğundan, Mayıs ayı meclis toplantısının
1. birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 07 Mayıs 2014 Çarşamba günü
saat 16.00’da yapılmasına işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
Download

02 Mayıs 2014 Meclis Kararları