GENEL YETENEK TESTİ
2014 - KPSS / GY
010110
Cevaplarınızı, cevap kağıdınının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1. Yadsıma: Yaptığı bir işi, söylediği
bir sözü ya da tanık olduğu bir şeyi
yapmadığını, bilmediğini söylemek,
inkar etmektir. D seçeneğine verilen
"Toplumsal sıkıntılara artık tepki göstermez olduk." cümlesinde yadsıma
değil; kanıksama vardır.
Kanıksama: Çok tekrarlanma sebebiyle etkilenmez olmak.
Çıkarım: Belli önermenin kabul edilen
ya da gerçek olan doğruluklarından
veya yanlışklarından, başka önermelerin kabul ya da gerçek olan doğruluk
veya yanlışlıklarını çıkarmak.
Cevap: D
2. Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı
anlam A, B, D ve E seçeneklerinde
verilenlerle yakından ilgilidir. Fakat B
seçeneği ile verilen "kısa ya da sürekli" cümleye uzak anlam katar.
Cevap : B
6. Metinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin
izlenme oranlarının nedeni olarak
dizinin gündemden beslenmesi, eklenen karakterlerle dizinin canlı tutulması ve Türkiye'nin dününü - bugününü anlatıyor olması gösterilebilir.
Cevap : E
4. İçerik: Yazarın neyi anlattığıdır. Seçtiği konu, ele aldığı temadır. Üslup ise
yazarın seçtiği konuyu nasıl anlattığıdır. Kullandığı ifadeler, dili kullanma
becerisi üslup cümleleridir.
A seçeneğinde verilen yazar, bu öykülerde Anadolu insanının açlık, pislik,
hastalık, sefalet ve çevre koşullarını
anlatmıştır." cümlesi içerik cümlesidir.
Diğer seçeneklerde verilenler ise üslup cümleleridir.
Cevap: A
5. Paragraf ele alındığında "Yer altı
edebiyatı için ne düşünüyorsunuz?
ve "Kendi romanınızı yer altı romanı
olarak tanımlar mısınız?" sorularına
yanıt alınabilir.
Cevap: A
Cevap: E
7. Parçaya göre, yerli yapımlar izlemeyi
sevenlerin Kurtlar Vadisi Pusu dizi izleyicisi olması beklenemez.
Cevap: E
13. D seçeneğindeki ünlem işareti yanlış
kullanılmıştır. Cümle tamamlandığı için
nokta gelmelidir.
Ünlem;
8. Parçanın anlamlı bir bütün oluşması için
II. ve V. cümlelerin yer değiştirmesi gerekir. II. cümle sonuç cümlesi olduğu için
sona gelmesi gerekir. V. cümle I. cümledeki ifadenin devamı niteliğindedir.
1. Sevinç, korku heyecan gibi duyguları ifade etmede kullanılır.
Cevap: B
Cevap: D
9. Parçanın akışını IV. cümle bozmaktadır. IV. cümlede paragraftaki anlamın
dışına çıkılmış, geminin yapım maliyeti belirtilmiştir.
Cevap: C
3. Derin sözcüğünün anlamı E seçeneğinde verilen "Birkaç derin nefesten
sonra kendine geldi." cümlesinin anlamı ile örtüşmemektedir. Bu cümledeki derin sözcüğü etkili anlamında
kullanılmıştır.
12. Alt, üst üzeri sözcükleri soyut olarak
yer belirtiğinde bitişik yazılır kuralından
hareketle; akşamüstü sözcüğü bitişik
yazılacaktır.
10. I. sabretti - Yardımcı fiille kurulan birleşik fiil
II. başlayabilir - Kurallı birleşik fiil yeterlilik fiili
III. Yardım etti - Yardımcı fiille kurulan birleşik fiil
2. Seslenmelerde kullanılır.
3. Alay, küçümseme gibi ifadelerde
kullanılır.
14. Burnuma, gögsüme, yumurta, alnımız, kayboldu sözcüklerinin hepsinde
ünlü düşmesi vardır. Fakat:
Burnuma
Göğsüme
→
Alnımızı
Yumurta - la
→
IV ve V. - bozuldu ve başladı - türemiş fiildir.
Soru kökü iyi okunmazsa akla ilk gelen IV. ve V. cümlelerdir.
Cevap: D
11. -
Basit
sözcük
Yumurta
↓
türemiş sözcük
Kayıp oldu
→
Kayboldu
↓
birleşik sözcük
Cevap: C
yaka - la - r → türemiş fiil
yapım eki
- resim - i → resmi → ünlü düşmesi
- Kolayca sözcüğü yakalar fiilin durum bakımından tamamladığı için
zarftır.
- Dikkat - li → türemiş sıfattır. Göz
sözcüğünü nitelidiği için isim değildir.
- Şiirdeki resim -işaret sıfatı belirtme sıfatının alt başlığıdır.
işaret isim
sıfatı
15. Ek fiilin iki görevi vardır: isim soylu olan
sözcükleri yüklem yapar; çekimli fiile
gelerek hikaye, rivayet, şart birleşik
zamanı yapar.
C seçeneğinde ek fiili geniş zamanın
hikayesi yapmıştır. Diğer cümlelerde
isim soylu sözcükleri yüklem yapmıştır.
Cevap: C
Cevap: D
Cevap: B
1
Diğer sayfaya geçiniz.
010110
Not: Fiilin başına "Onu" sözcüğünü
getirirsek soru kolaylıkla çözülebilir.
Cevap: B
25. Paragraf ikiye ayrılacak olursa, III.
cümleden sonra ayrılmalıdır. Bu cümleden sonra düşünce gelişme bölümüne geçmiştir.
Cevap: B
İleri
Verilen bilgileri tabloya işleyelim
"Emre'nin konuştuğu dillerden birini
Abdullah ileri, diğerini orta seviyede
konuşuyor" cümlesi bu dillerin Almanca
ve Çince olduğunu gösterir. Bu adımdan
sonra konuştukları seviyeler ortaya çıkar.
27. Cevap: E
28. Cevap: C
29. ve 30. soruların cevapları aşağıdaki
gibidir
26. Bu parçada çıkarılabilecek en kapsamlı yargı korkunun üstüne giderek
onu denetim altına alanlar mutluluğa
ulaşabilirler cümlesidir.
19. Parçada İstanbul geçmişi, kültür mirasından ve bırakılan eserlerden bahsediliyor.
Cevap: C
20. Anlam bütünlüğü sağlamak için I. cümleden sonra soruda verilen ifade getirilmelidir çünkü bu cümleler arasında
neden - sonuç ilişkisi vardır.
Emre'nin konuştuğu dillerde birini abdullah ileri diğerini başlangıç seviyesinde konuşuyorsa cümlesi bize her
ikisinin iki dili orta seviyede konuştuğunu gösterir.
1 ileri 2 orta seviye 2 başlangıç seviyesi
Cevap: A
2
Perş.
1. Adım: Abdullah ve Emre'nin konuştukları seviyeler belinlenmelidir.
Öncülde verilen ifadelerden hareketle Emre'nin ileri seviye konuştuğu dil
Fransızca'dır ifadesi her ikisinin bir dili
ileri seviye konuştuğunu gösterir.
Çarşamba
Cevap: A
27. ve 28. soruların cevapları aşağıdaki
gibidir
Salı
18. Öncülde verilen bilgiden kilo ve şeker
sorunu yaşayanların rahatsızlıkların
tükettikleri ürünlerdeki tahıl miktarıyla
ilişkili olduğuna kesin olarak ulaşılabilir.
Cuma
Cevap: A
Cevap: B
Pzt.
17. Öncülde verilen bilgiden hareketle,
"Gözlemlenebilir evrende birbirine
benzeyen gök adalar da vardır." yargısı kesin olarak çıkarılabilir.
Cmt
Pzr
Cevap: C
Candan
Gülşen
Erçetin
Not: Soruya sadece geçişli olup olmadığını kontrol ederek bakarsak A,
B, D, E seçeneklerindeki fiiller nesne
alamaz. Kılış fiili C seçeneğindeki "takip ederdi" fiilidir.
Orta
Demet
Akalın
Seçeneklerden "takip ederdi" yardımcı eylemle kurulmuştur. Birleşik zamanlı, etken geçişli bir eylemdir.
24. Cümlenin tamamlanması için boş bırakılan yerlere "basmakalıp ve yaratıcı kişilikler yetiştirmesi" sözleri getirilmelidir. Düşünme, eleştirme, yorum
yapma yaratır.
Ajda
Pekkan
Nesne olabilen fiillerdir.
Başlangıç
Fatih
Kısaparmak
Geçişli Fiil
Orta
Emel
Sayın
Cevap: C
Fiilin özne olmasıdır.
Orta
Burcu
Güneş
23. Parçanın anlamlı bir bütün oluşturması
için II. ve IV. cümleler yer değiştirmelidir.
Başlangıç
İleri
Gülşen
Etken Fiil
Cevap: E
Aynı Seviye
Başlangıç
Emel
Sayın
vazgeç-,
→ gözden
düşmek
Aynı Seviye
Başlangıç
Fatih
Kısaparmak
Anlamca
Kaynaşmış
Birleşik Fiil
22. Parçadan, Adalet Ağaoğlu'nun kitabı
hakkkında olumlu ve olumsuz eleştiri
yapıldığı bilgisine ulaşılamaz.
Orta
Ajda
Pekkan
→ affet, terk et
İleri/
Başlangıç
Candan Demet
Erçetin Akalın
Yardımcı fiille
Kurulan Birleşik
Fiil
Almanca
→ okuyabilirim
İngilizce
Kurallı Birleşik Fiil
Emre
Çince
Cevap: E
Birleşik fiil
Abdullah
Rusça
21. Paragraftan köylülerin daha önce mahkemelik olduğu bilgisine ulaşılamaz.
Fransızca
16. Birleşik zamanlı fiil: Fiilin iki tane kip
almasıdır.
Burcu
Güneş
2014 - KPSS / GY
Diğer sayfaya geçiniz.
010110
2014 - KPSS / GY
Verilen bilgilerde Burcu Gündeş, Ajda
Pekkan ve Gülşen'in konser vereceği
günler kesin bilinir.
kural gereği bu ifadeler
3 + 1 şeklinde açılır.
4+2 3 =
Tablodan hareketle;
3+1
3 .1
3 + 1 -^ 3 - 1h
29. Çarşamba günü Demet Akalın ve Fatih Kısaparmak konser verebilir.
5+2+2
=3
3
3 sayı kullandık, dolayısıyla cevap
2
Cevap: B
3 +1- 3 +1
30. Demet Akalın ve Fatih Kısaparmak
Cuma günü konser verebilir.
2
=
2
2
=
2
3
21
1+
3
2
1
2
2
= 1. =
3
3
3
2
2
1+
3
22
1+
3
34. ab = 16 ifadesini oluşturabilecek ikilileri yazarsak
1+
16b = 16
42 = 16
24 = 16
-24 = 16
-42 = 16
Bu ifade 1'e eşittir.
5 birim
35.
Cevap: D
32. a2 - b2 = (a + b) . (a - b) = 23
(16, 1)
(4, 2)
(2, 4)
(-2, 4)
(-4, 2)
(a + b) = 23
Cevap: C
2 3 - 2- 3
a + b ! 2. a.b
2. 2+ 3
2
2 (2 + 3 )
2
haline
2 ile çarpıp bölmeliyiz.
getirmek için
=
4+2 3 - 4-2 3
5 cm
4 ayda
x
orantısından 10 bulunur.
Dikildiğindeki uzunluk alan 10 cm
de bura eklenirse
10 + 10 = 20 cm bulunur.
-3-2-1 0 1 2
Cevap: B
7
O halde 2x - 7 = -3
2x = 4
x=2
ve
2 . 7 = 14
39. Tek harfi iki kez kullanan şifrelerle, iki
harfi ortak kullanan şifreler bizim ipucumuz;
ABA Kesinlikle 121 olmalıdır.
2x = 14
x=7
Cevap: D
ZAM 365
ten biri
ZEM 315
36. Önce amaçlanan kârı bulalım.
B=2
80 gömlek x 50 = 4000
50 pantalon x 70 = + 3500
7500
Z=3
E=6
M=5
Gömlek
Pantalon
Defolu
30
20
Sağlam
50
30
Defolu gömlekler
30 . 30 = 900
Defolu pantalonlar
20 . 50 = 1000
Sağlam pantalonlar
30 . 70 = 2100
Sağlam gömlek
50 . x =+50 . x
7500
4+2 3
2
2 ayda
Buradan
Büyük
ifadelerini
38. Grafiğe bakıldığında, her 2 ayda 5 cm
uzama görülüyor. Dolayısıyla 4 ayda
5 ikili
vardır.
23 . 1 = (a + b) . (a - b)
33.
Cevap: E
5 birim
2x - 7 = 7
Küçük
23 ifadesi asal olduğundan sadece
kendisinin ve 1'in çarpımı olarak yazılır.
Büyük
20 - 3 = 17
Cevap: D
2-1=1
Büyük
2
Cevap: B
Cevap: B
31.
37. Bütün sayıların ortalaması 3 ise 3
dışındaki sayılardan en azını kullanarak, ortalaması 3 olan bir sayı kümesi oluşturursak, elimizde en fazla
3 kullanmak için uygun dağılım kalır.
Mesela;
A=1
çıkıyor
EZM = 635 bulunur.
Cevap: B
40. Hepsini en küçük faktöriyelin parantezine alırsak.
4!(1 + 5 + 5 . 6)
4!(36) çarpanlarına ayıralım
7500- (2100 + 1000 + 900) = 50x
2 . 3 . 2 . 2 . 2 . 3 . 2 . 3 = 25 . 33
50x
3500
=
= 70
50
50
ifadede 5 çarpanı bulunmadığından
10 sayısına tam olarak bölünmez.
2
3
Cevap: C
Cevap: D
Diğer sayfaya geçiniz.
010110
2014 - KPSS / GY
41. Basamak sayılarına göre 3 kısma ayırırsak
1, 2 ............. 9
Tek basamaklı
10, 11 ........ 99
İki basamaklı
100 ............ 124
44. Bu iki ifade çift yani 2'ye tam bölünen
ve 7'ye tam bölünen sayılar ise 14'ün
katı olmalıdırlar. Bu yüzden bir ifadenin 14 eksiği ve fazlası diğer ifadeye
eşit olmalıdır.
Üç basamaklı
47. 8 tane (A + B)
5 tane (B + C)
9 tane (A + B + C)
satmıştır. Bu yüzden,
I. durum
Şimdi yapmamız gereken, terim sayıları ile basamak sayısını çarpmak.
9 + 5 + 8 = 22
3x - 7 + 14 = 2x + 3
Cevap: E
3x + 7 = 2x + 3
` 9 1 + 1j : 1 = 9
1
x = -4
` 99 10 + 1j : 2 = 180
1
42. Kesinlikle siyah çekmek demek, siyah
olmayan bütün bilyeleri çekip üstüne
1 bilye daha çekmek demektir. Düşen
3 bilyeyi de siyah kabul edip, yine siyah olmayan 9 bilyeyi çekip üstüne 1
bilye daha çekeceğiz. yani 9 + 1 = 10
bilye çekmeliyiz.
24 - 4 = 20
Cevap: B
45. Diziye bakıldığında artış miktarının
sürekli arttığı görülüyor.
+1
-3
Mehmet
Hasan
Kağan
Baştaki cevizimiz 4x olsun. Her kardeş kendinden büyüklere yaş farkı
kadar ceviz veriyorsa Ali 6 cevizini
verecektir.
Ali
Mehmet
Hasan
Kaan
x-6
x-2
x+2
x+6
20 cevizi olan Mehmet ya bu sıradadır, ya da Hasan'ın şu an olduğu sırada olabilir.
+6
13
18
............
43. Kardeşlerin sıralaması bilinmediğinden Ali'yi en küçük kardeş kabul edelim.
13
I
+6
+7
24
18
II
+7
24
III
+9
39
V
+10
48
VI
58
VII
7. terim 58'dir.
Cevap: D
42 4
40 10
2
içecek
aldı
Kapak
arttı
10 4
8 2
2
içecek
aldı
Kapak
arttı
46. f (2x+3) = f (64)
12 içecek aldıktan sonra artan kapaklarla 1 içecek daha alabilir. Yeni toplam 13 içecek.
f (2x+3) = f (26)
Cevap: D
x+3=6
50. İlk çubuk hariç, her üç bukula bir kare
oluşturulabilinir.
x - 2 = 20
x + 2 = 20
x=3
x = 22
x = 18
x'i yerine koyarsak
33 - 3 + 1
4x = 88
4x = 72
27 - 3 + 1 = 25
Cevap: C
Şıklarda 88 ifadesi vardır.
12 kişi
49. 31
+8
31
IV
10 kişi
1 kişi
1 kişi
Cevap: D
bu şekilde devam ettirilirse
+5
Burçin’in arkasında
Burçin’in önünde
Burçin’in kendisi
+1
+5
Cevap: E
Arka
2 3 4 5 6 7 Serap
8
Burçin'in önden 2. sondan 11. olduğu
görülür.
x = 24
Cevap: C
Ali
Ön
3x - 21 = 2x + 3
Toplarsak; 180 + 75 + 9 = 264
-1
Burçin
3x - 7 - 14 = 2x + 3
` 124 100 + 1j : 3 = 75
1
-2
48. En az ifadesi kullanıldığından,
II. durum
şeklinde dolayısıyla
oluşturulabilir.
24
=8
3
kare
Cevap: C
Cevap: D
4
Diğer sayfaya geçiniz.
010110
2014 - KPSS / GY - GK
51.
İlk kira
İkinci kira
x
x + 80
Kişi başı ilk kira
x
4
Kişi başı ikinci kira
x + 80
5
55. 120 = x
360 1800
18 00 . 120
3360
F
2k
x = 600 bulunur.
Cevap: A
E
B
2m
x
bulunur.
4
x
4
x
4
5x
C
D AB
&
&
1
=
ABF ` ACE olduğundan
2
BC
AE
&
&
1
=
ABE + ACD olduğundan
2
ED
olmalıdır. Buradan ED = 6k bulunur.
x = 520
Cevap: A
56. 5 hiktar pirinç x 1 = x hektar arpa x 2,5
x . 2, 5
5
=
2, 5
2, 5
ED
6k
=
=6
k
AF
x = 2 bulunur.
52. 2008
2009
2010
2011
2012
k
m
360 . x
=
360
Kişibaşı ikinci kira ilkinden 10 tl az ise
x + 80
+ 10 =
5
x + 80 50
+
=
5
5
x + 130
=
5
4x + 520 =
A
59.
Cevap: A
20
40
-20
20
+ 60
120 bulunur.
Cevap: C
Cevap: E
57. 40 + 18 = x
360
1800
58
x
=
360
1800
53. Grafiğe bakıldığında 2008 - 2011 yıllarında kâr eşit görülmektedir.
Cevap: E
5
1
x = 5 . 58
x = 290
Cevap: C
D
60.
70
70
r
x
54. Denklem sistemine çevirelim
Köfte = K
r
Patates = P Kola = C
K + P + C = 11
40
K+P
58. Açının tümleri
Açının bütünleri
2K + C = 15
90 - x
+ 180 - x
A
r
B
&
DAC ikizkenardır.
270 - 2x = x → açısının kendisi
2K + P = 17
+ 2P + K = 13
3P + 3K = 30
3 (P + K)
30
=
3
3
x
50
2P + K = 13
2K + C = 15
+ 2P + K = 13
3K + 2P + C = 15
- / K + P + C = 11
2K + P = 17
C
%
Bu yüzden s (DAC) = 40
%
s (CAB) = 90 - 40 = 50
270 = 3x
x = 90
Cevap: C
2x = 180 - 50
2x = 13
x = 65 bulunur.
P + K = 10
Cevap: B
Cevap: A
5
Diğer sayfaya geçiniz.
GENEL KÜLTÜR TESTİ
2014 - KPSS / GK
010110
Cevaplarınızı, cevap kağıdınının Genel Kültür Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde
yarı göçebe yaşam tarzına bağlı olarak hayvancılık, temel geçim kaynağı
olarak ön plana çıkmıştır. Bu durum
yaşam tarzının ekonomik faaliyetler
üzerinde etkili olduğunu gösterir.
4. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde
Çağrı Bey'in keşif seferleri ile Oğuzların Anadolu'ya akınları başlamıştır.
Anadolu'ya yapılan bu akınların artması üzerine Bizansla Pasinler Savaşı yapılmıştır. (1048)
Yazıyı geç kullanan ve daha çok sözlü
edebiyat unsurları ile ön plana çıkan
bu devletlerin kültürel hayatı üzerinde
yarı göçebe yaşam tarzı etkili olmuştur.
Cevap: B
Cevap: E
2. Selçuklular, Karahanlılar, Ihşitler ve
Tolunoğulları kuruluşlarından yıkılışlarına kadar aynı hanedan tarafından
yönetilmişledir.
Ancak Memlükler'de diğer Türk devletlerinden farklı olarak güçlü komutanlar ordunun desteğini alıp tahta
çıkabiliyordu. Bu durumun bir sonucu
olarak farklı aileler değişik dönemlerde yönetime hakim olmuştur.
Cevap: C
3. Türk - İslam devletlerindeki başkent
yapılanmasında yer alan Divan - ı
Arz'ın özellikleri şöyledir:
- Askeri işlerden sorumludur.
- Ordu masraflarının karşılanması görevini gerçekleştirir.
- Bu işi yapan görevlilere Arzül
Ceyş ya da Emir - i Arz denilmiştir.
Baba Zünnun İsyanı
↓
Vergi yüzünden Kanuni
Dönemi'nde ayaklamış ve
Yozgat'ı işgal etmiştir. İsyan
bastırılmıştır.
Kalender Çelebi İsyanı
Ölülerin Kurgan denilen mezarlara
gömülmesi dinsel inanış ile ilgilidir. Bu
durum Türklerde var olan ahiret inancının varlığını gösterir.
Ancak Türklerin İslamiyet'ten sonra
oluşturdukları mimari tarzların şekillenmesinde bile etkisi olan Türk çadırları göçebe yaşam tarzına bağlı
olarak şekilleri, yapı malzemesi ve
iç ve dış süslemeleriyle yaşam tarzının sanat anlayışını şekillendirdiğinin
doğrudan göstergesidir.
6.
↓
Tımarların elinden alınması
üzerine Kanuni Dönem'nde
isyan etmiştir. Anadolu'da çıkan
bu isyan bastırılmıştır.
Ahmet Paşa İsyanı
5. Osmanlı Devleti'nde Orhan Bey Dönemi'nde oluşturulan iskan politikası
ile göçebe Türkmenlerin Rumeli'ye
yerleştirilmesi amaçlanmış, bu yönüyle toprak geliri ile asker beslenip memur maaşlarının karşılandığı Tımar
sistemi bu yerleştirme sürecini kolaylaştıran bir sistem olmuştur.
Rumeli'nin Osmanlı Devleti'nin I. Murat Dönemi'nde beylerbeyliği olarak
bir yönetim merkezi haline getirilmesi,
iskan politikasının yoğun olarak uygulandığı bu bölgede devlet düzenini ve
otoriteyi sağlamaya yöneliktir. İlk kez
Orhan Bey Dönemi'nde uygulamaya
konulan iskan politikası ile Balkanlara yerleştirilen Türkmenler Rumeli
Beylerbeyliğinin I. Murat Dönemi'nde
oluşturulmasıyla göç ettikleri bölgeye
daha uyumlu hale getirilmişlerdir.
Ancak ülke sınırlarının genişlemesiyle
Orhan Bey Dönemi'nde oluşturulan ilk
düzenli ordu olan Yaya ve Müsellem
ve daha sonra I. Murat Dönemi'nde
kurulan Yeniçeri Ocağı doğrudan iskan politikasını desteklemeye yönelik
uygulamalar değil; beylikten devlet
sürecine geçişte zorunlu hale gelmiş
kurumlaşma çalışmalarıdır. Bu kurumlaşma çabalarının doğrudan iskan
politikası ile bağlantısı yoktur.
↓
Sadrazamlık beklentisinde
olmasına karşın Mısır'a vali
olarak gönderilmesi üzerine
Kanuni Dönemi'nde Mısır'da isyan etmiştir. İsyan bastırılmıştır.
Canberdi Gazali İsyanı
↓
Memlük Devleti'ni yeniden
canlandırmak için Mısır'da
Kanuni Dönemi'nde çıkan bu
isyan bastırılmıştır.
Ancak Bozoklu Şeyh Celal, Yavuz
Sultan Selim Dönemi'nde vergileri bahane ederek isyan etmiştir.
Not: Duraklama Dönemi'nde Anadolu'da çıkan isyanlara Celali isyanları denmesi, Yavuz Dönemi'nde çıkan Bozoklu
Şeyh Celal'in isminden kaynaklanır.
Cevap: A
Cevap: B
Cevap: A
6
Diğer sayfaya geçiniz.
010110
2014 - KPSS / GK
7. 1715 - 1718 Osmanlı - Venedik - Avusturya Savaşları'nın ardından imzalanan Pasarofça Antlaşması (1718) ile
Mora, Osmanlı Devleti'ne bırakılmış;
ancak antlaşmada Osmanlı Avusturya'ya yeni topraklar vermek zorunda
bırakılmıştır. Pasarafça Antlaşması ile
Osmanlı Devleti, Batı'nın üstünlüğünü
kabul etmiştir. Bu antlaşmanın ardından Batıyı yakından takip edebilmek
için girişmlerde bulunulan Lale Devri
başlamıştır.
Cevap: C
10. Plevne Müdafası 1877-78 Osmanlı
Rus Savaşı sırasında Balkan Cephesinde Gazi Osman Paşa'nın şahsında destanlaşan bir savunmadır. Bu
savaş sırasında Osmanlı padişahı II.
Abdülhamid'dir.
- Sakalar: Ordunun su ihtiyacını
karşılayan sınıftır.
- Akıncılar: Keşif ve yıpratma işlerini yürüten sınır birlikleridir.
- Cebeciler: Ordu silahlarının bakım ve onarımını yapan birliklerdir.
- Topçu Ocağı: Topların dökülmesi ve kullanımından sorumlu teknik sınıftır.
Cevap: C
9.
Orduyu düzeltmek için
Avrupa'dan ilk kez teknik
uzmanların getirilmesi
yy I. Mahmud
-
Deniz Mühendishanesinin
açılması
yy III. Mustafa
-
Barok ve Rokoko tarzı ilk mimari eserlerin inşa edilmesi
yy III. Ahmet
-
Avrupa'dan gelecek teknik
uzmanlarda aranan Müslüman olma şartının kaldırılması
yy I. Abdülhamit
Cevap: C
Cevap: C
11. 31 Mart isyanında;
Ordu içinde Avcı taburları, siyasette
Ahrar Fırkası, basında Volkan Gazetesi ve Serbesti Gazetesi önemli
rol oynamıştır. Ancak Tanin Gazetesi
İttihat ve Terakki Partisi'ne yakın ve
partinin politikalarını destekleyen bir
gazetedir.
Cevap: C
8. Osmanlı Devleti'nde görlüen yardımcı
kuvvetlerden bazıları şöyledir:
- Lağımcı Ocağı: Kale kuşatmalarında tünel kazan, surları yıkmakla ilgilenen teknik sınıftır.
14. Felah-ı Vatan Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde yer alan bir gruptur.
TBMM'de böyle bir grup bulunmamıştır.
12. ABD'nin 5. Cumhurbaşkanı James
Monroe "Avrupanın sorunlarına karışmama ve Avrupayı Amerika kıtasına karıştırmama esasına dayanan
bir politikayı uygulamaya koymuştur. I. Dünya Savaşı'na Almanya'nın
Amerikan yolcu ve ticaret gemilerinin batırması üzerine giren ABD, 18
Ocak 1919'da toplanan Paris Barış
Konferansı'ndan sonra tekrar Monroe
Doktrini gereği Avrupa sorunlarından
uzaklaşmış bu durum savaş sırasında
Osmanlı topraklarının paylaşılmasına
yönelik gizli antlaşmalar hazırlayan
İngiltere ve Fransa'nın paylaşım planlarını uygulmaya koymasını kolaylaştırmıştır. Çünkü ABD 8 Ocak 1918'de
yayımladığı Wilson ilkelerinde gizli
antlaşmaların yapılmasına ve sömürgeciliğe karşı tavır almıştır.
15. 1917 Bolşevik İhtilali sonucunda Rusya'da kurulan Sovyet rejimi 1918'de
ittifak kuvvetleri ile imzaladığı Bresk
Litowsk Antlaşması'yla savaştan çekilmiş, Rusların boşalttıkları bölgeler
yeni kurulan Ermenistan tarafından
işgal edilmiştir. Ermenilerin Magna
Armania (Büyük Ermenistan) ideali ile
Türk topraklarına saldırması üzerine
Kazım Karabekir'e bağlı 15. Kolordu karşı taarruza geçerek Ermenistan'dan Kars ve civarını almış Ermenilerin barış istemesi üzerine Gümrü
Antlaşması imzalanmıştır. Bu gelişme
ile Ermenistan TBMM'yi resmen tanımıştır.
I. İnönü Savaşı'ndan sonra Sovyet
Rusya ile imzalanan Moskova Antlaşması'nda "İki ülkeden birinin tanımadığı devletlerarası antlaşmayı diğeri
de tanımayacaktır." maddesinin bulunması Sevr'i, Sovyet Rusya'nın tanımadığını göstermektedir.
13. Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum
Kongresi öncesi bir sivil olmasına ve
istifasıyla birlikte hiçbir yetkisinin kalmamasına rağmen Erzurum Kongresi'nde başkan seçilmesi onun milli
mücadelenin lideri olarak görüldüğünün en açık kanıtıdır.
Ermenistan ve Sovyet Rusya itilaf
devleti olmadıkları için bu ülkelerle
yapılan antlaşmalar itilaf bloğunu parçalayıcı bir özellik taşımaz. Ancak
Sakarya Savaşı'ndan sonra Anadolu'da işgal ettiği topraklardan çekilen İtalya ve yine bu savaştan sonra
Hatay hariç işgal ettiği topraklardan
Ankara Antlaşması ile çekilen Fransa
itilaf devletidir. İngiltere ve Fransa'nın
işgal ettiği topraklardan çekilmesi İngiltere'nin Anadolu politikasında yalnız kaldığının ve itilaf bloğunun parçalandığının göstergesidir.
Cevap: E
Cevap: A
Cevap: D
Cevap: B
7
Diğer sayfaya geçiniz.
010110
2014 - KPSS / GY - GK
16. 1933'te ortaya çıkan Razgard Olayı
Bulgaristan'da Türk mezarlarının tahrip edilmesi üzerine Türkiye'de bu durumun protesto edilmesidir.
1933'te ortaya çıkan Fransız şirketi
Vagon - Lits'de çalışan Türk memurun
telefonda Türkçe konuşması nedeniyle işten atılması üzerine üniversite
öğrencilerinin İstanbul'da durumu protesto etmeleri olayıdır.
Bu iki olay milli mücadele döneminde
değildir. Ancak Darülfünun olayı 1922
yılının hemen başında Darülfünun'daki bazı öğretim üyelerinin Türklüğü
aşağılayan ifadeleri üzerine öğrencilerin tepkileri ve protestolarına neden
olan olaydır. Bu olay milli mücadele
döneminde gerçekleşmiştir.
Cevap: A
19. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile;
Eğitim ulusal, laik, çağdaş hale getirilmiş, okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na
bağlanarak eğitimde devlet otoritesi
sağlanmıştır.
22. Kızılay, Osmanlı Devleti'nde 1868'de
Hilal-i Ahmer Cemiyeti olarak kurulmuştur. 1947'de Türk Kızılay Derneği
olarak isim değiştirmiştir.
Cevap: D
Maarif Teşkilatı hakkında çıkarılan kanunla Tevhid-i Tedrisat Kanunu doğrultusunda eğitim faaliyetleri yeniden
düzenlenmiş devletin izni olmadan
hiçbir okulun açılamayacağı belirtilmiştir.
Medreselerin kapatılması laik ve akılcı eğitim anlayışını yerleştirmek amacıyla Tevhid-i Tedrisat Kanunu sonucunda ortaya çıkan bir gelişmedir.
23. Milliyetçilik ilkesiyle ilgili olan inkılaplar şöyledir:
- TBMM'nin açılması
Birbirini tamamlayan bu inkılap hareketleri, akılcılığı ön plana çıkaran ve
eğitim faaliyetleri devlet denetimi altına alan gelişmelerdir.
- Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil
Kurumu'nun açılması
Cevap: E
- Yabancı tekelindeki işletmelerin
millileştirilmesi
- İstiklal Marşı'nın kabulü
- Koruyucu Gümrük Politikası
- Misak-ı Milli ve Misak-ı İktisadi
- Tüm okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması
20. Gümrük Koruma Kanunu ile;
17. Yabancı okullar ve Boğazlar sorunu
Lozan Antlaşması'ndan sonra Türk
dış politikasında yeniden karşımıza çıkmıştır. Ancak Savaş Tazminatı
Lozan'dan sonra bir daha önümüze
gelmemiş ve aynı zamanda Yunanistan'dan Karaağaç kasabası alındığı
için resmen savaşı kazandığımız kabul edilmiştir.
Cevap: A
- Gümrük vergilerinin yükseltilerek ithalatın kısıtlanması,
- Devletçilik ilkesinin uygulamaya konulmasıyla devlet eliyle
üretime geçilmesine bağlı olarak ithalatın azaltılması,
- Türk Parasını Koruma Kanunu
ile yabancı paralar karşısında
Türk parasının değerinin korunması dış ticaret açığını önlemeye yönelik girişimlerdir.
- Kabotaj Kanunu
- Demir yollarının millileştirilmesi
- Türk Parasını Koruma Kanunu'nun çıkarılması
- Millet Mekteplerinin açılması ise
Halkçılık ilkesi ile ilgilidir.
Cevap: D
Cevap: E
18. Muhalif partilerin bulunmadığı bir
mecliste hükümet çalışmalarının denetlenmesi zorlaşır. Ancak bu dönemde inkılapların hızlı bir şekilde yapılması ve bu inkılapların yasal zemine
oturtulup hayata geçirilmesi muhalif,
organize bir grubun olmamasından
dolayı daha kolay gerçekleşmiştir.
21. Uluslararası ölçü birimlerinin kabulünde uygulamada birliği sağlama ve
batı ile ticari ilişkilerimizi kolaylaştırma
amacı vardır.
Okka yerine kilogram; endaze, arşın
gibi uzunluk ölçülerinin yerine metrenin getilmesi Harf İnkılabı ile ilgili değildir.
Cevap: E
Cevap: D
8
24. 1934'de oluşturulan Balkan Antantı üye devletlerin birbirine güvence
veridiği bir ittifaktır. İtalya'nın etkisi
altında kalan Arnavutluk, İtalyan tehlikesine karşı oluşturulan bu ittifaka
üye olmamıştır. İtalya'nın etkisinde ve
baskısında olduğu için Arnavutluğun
tarafsız politikalar izlemesi mümkün
değildir. Arnavutluk yayılımcı politika
izleyebilecek bir konumda ve güçte
olmadığı için cevap yalnızca tarafsızlığa dayalı dış politika izlemesidir.
Cevap: B
Diğer sayfaya geçiniz.
010110
2014 - KPSS / GY - GK
25.
28.
Kore
↓
30.
36˚07ʹ D
R
1950 ABD ve SSCB arasında,
Keşmir
M
↓
N
38˚26ʹ K
Şekilde kıyıda dağlar kıyıya paralel
uzanmakta ve boyuna kıyı tipi görülmektedir. (Akdeniz ve Karadeniz'de
olduğu gibi) Özellikle dağların kıyıya
paralel uzandığı ve kıyıya yakın olduğu yerlerde kıta sahanlığı (şelf) dardır.
Bu tarz kıyılarda dalga aşınım şekli
olan falez (yalıyar) yaygındır.
P
1948 Hindistan ve Pakistan
arasında,
1988 Ermenistan ve Azerbaycan
arasında,
Türkiye'nin kuzey-güney kuş uçuşu
uzaklığı 666 km iken doğu - batı yönlü
kuş uçuşu uzunluğu 2100 km civarındadır.
Kıbrıs
0° 26°D
Karabağ
↓
↓
45°D
Cevap: E
42°K
1954 Türkiye ile Yunanistan
arasında,
Kudüs
36°K
↓
1967 İsrail ve İslam ülkeleri
arasında sorun olarak ortaya
çıkmıştır.
Cevap: C
26. Rumların Megola İdea dahilinde Kıbrıs'ı Yunanistan'a katma amacına
ENOİS denilmektedir. Kıbrıs Rumlarının ENOİS amacı için 1950'lerde kurdukları örgütün adı ise EOKA'dır.
Cevap:D
0°
P ve R aynı meridyen üzerinde yer
aldığından dolayı gün içerisinde Güneş ışınlarını en dik açıyla aldıkları
(12.00) an aynıdır.
R merkezi P merkezine göre başlangıç meridyenine daha yakındır. (Meridyen aralıkları ekvatordan kutuplara
daralır.)
M ve N'in aynı anda yaşadıkları mevsim özellikleri özel konumlarının aynı
olmamasından dolayı farklıdır.
Cevap: D
27. 12 Eylül 1980 darbesinin ardından ülkede yaşanan gelişmelerden bazıları
şöyledir:
31.
- Emniyet müdürlüğü tüm örgütleriyle beraber Jandarma
Genel Komutanlığı emrine verilmiştir.
- Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Ulusu başbakanlığa getirilmiştir.
- Turgut Özal ekonomi yönetimini üstlenmiş, ve hükümette
başbakan yardımcısı olarak
yer almıştır.
- 25 Eylül 1980 yılında tüm il genel meclisleri ve belediye meclisleri feshedilmiştir.
14°
14°
13°
15°
16°
17°
18°
19°
19°
29. Türkiye ılıman iklim kuşağında yer
aldığından dolayı buzullar geniş alanlara yayılamamıştır. Türkiye'de buzul
ve buzul aşınım şekillerine yükseltisi
fazla olan (220m'den sonra) yerlerde
rastlanmaktadır ki Yıldız Dağları'nın
yükseltisi az olduğu için buzullara ve
buzul şekillerine rastlanmaz.
Cevap: A
Cevap: E
9
20°
19°
21°
19°
20°
Haritaya bakıldığında A, C, D ve E
seçeneklerindeki verilere ulaşılabilmektedir. Fakat; aynı enlem üzerinde
sıcaklıkların aynı olmadığını Akdeniz
ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki sıcaklıkların farklı olmasından anlayabilmekteyiz.
Cevap: B
Diğer sayfaya geçiniz.
010110
2014 - KPSS / GY - GK
34. Nüfus (Yüzde)
Artış Oranı (Binde)
10
0
0
Deniz
2000
2012
10
1990
30
20
1980
1985
50
40
30
20
1965
1970
1975
60
50
40
1960
70
60
1950
1955
70
1940
1945
80
1935
80
1927
32.
37. Tütün kaliteyi korumak amacıyla; şekerpancarı fabrikaların kapasitesi kadar üretim yapılması için devlet kontrolündeyken; haşhaş ve çeltik insan
sağlığından dolayı devlet kontrolündedir.
Cevap: C
Grafiğe bakıldığında A, B, C, D seçeneklerindeki verilere ulaşılamaz.
1985 yılından itibaren nüfus artış oranı sürekli olarak düşmüştür. Yani doğurganlık azalmıştır. Doğurganlığın
azalması genç nüfus oranının azaldığı, yaşlı nüfus oranının ise arttığı anlamına gelmektedir.
Orografik yağışlar bir dağ yamacı boyunca yükselen nemli hava kütlesinin
meydana getirdiği yağışlardır. Bu yağışlar özellikle dağların kıyıya paralel
uzandığı yerlerde, denize dönük yamaçlarda gerçekleşir.
Cevap: E
Toros Dağları'nın kuzey yamaçları,
Doğu Karadeniz Dağları'nın güney
yamaçları,
Cevap: A
Ilgaz Dağları'nın güney yamaçları,
Boz Dağların kuzey yamaçları denize
dönük olmayan yamaçlardır. Fakat;
Kaçkar Dağları'nın kuzey yamaçları
denize dönüktür.
Cevap: B
38. Marmara Bölgesi Türkiye'de iklim
çeşitliliğinin en fazla olduğu bölgedir.
Ergene Bölümü'nde karasal, Yıldız
Dağları Bölümü'nde Karadeniz, Güney Marmara'da ise Akdeniz iklimi görülmektedir. Dolayısıyla Marmara Bölgesi bitki örtüsü çeşitliliğinin en fazla
olduğu bölgedir.
35.
60
Doğum Oranları
Ölüm Oranları
Nüfus Artış Hızları
50
40
39. Manda ve sığır, eti ve sütü için beslenen hayvan türleri iken; tiftik keçisi
(Ankara keçisi) ve angora tavşanı sadece tüyü için beslenen hayvanlardır.
30
20
10
0
1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 2012
Cevap: C
Verilen grafikten doğum oranının en
düşük, ölüm oranının en yüksek olduğu yıl nüfus artış hızının en düşük
seviyede olduğu bilgisine ulaşılamaz.
Cevap: E
33. Doğal afet öncesi yapılması gerekenler şöyle sıralanabilir:
Cevap: C
- Afet yönetimi ve planlamaların
yapılması
- Erken uyarı, ikaz ve izleme sistemlerinin kurulması
- Risk değerlendirmesinin yapılması
- Halkın eğitilmesi ve tatbikatların
yapılması
İlkyardım ve tedavi sürecinin başlatılması doğal afet sonrası yapılacak
çalışmalardır.
40. Türkiye'deki madencilik faaliyetlerinin
yeterince gelişememesinde sermaye ve teknolojinin yetersiz olması en
önemli etkendir.
36. - Fındık - Karadeniz iklimi
- Zeytin - Akdeniz iklimi
- Turunçgil - Akdeniz iklimi
- Buğday - Karasal iklim
- Elmanın ise iklim seçiciliği yoktur.
Cevap: A
Cevap: E
41. Termik santraller; linyit, taşkömürü,
doğal gazla çalışan santrallerdir ve bu
enerji kaynaklarını çıkarıldıkları yerlerin dışına taşıma imkanı bulunmaktadır. Fakat jeotermal ve hidroelektrik
santralleri enerji kaynağına yakın kurulmak zorundadır.
Cevap: D
10
Diğer sayfaya geçiniz.
010110
2014 - KPSS / GY - GK
42. Bir akarsuyun yatak eğimi ne kadar
fazla olursa enreji potansiyeli de o kadar artar.
Keban ve Atatürk Fırat; Suat Uğurlu Yeşilırmak; Hirfanlı ise Kızılırmak
üzerinde yer alırken; Ömerli Barajı
İstanbul'da Civaderesi üzerinde kurulmuştur. Marmara ortalama yükseltinin
en az olduğu bölge olmasından dolayı akarsularının enerji potansiyeli de
düşüktür.
45. Saklıkent, Ani Harabeleri, Sümela
Manastırı ve Akdamar Kilisesi karşılarındaki merkezlerde yer alırken; Safranbolu evleri Karabük'te yer aldığı
için Ankara'dan daha uzun kara yolu
ile yolculuk yapmak zorundadırlar.
48. - Yasama Asliliği: TBMM'nin ele aldığı bir konuyu ara bir işlem gir-
meden düzenlenmesidir.
Cevap: E
- Yasama Sürekliliği: Yasama
yetkisinin hiçbir şekilde kesintiye
uğramamasıdır.
- Yasama Dokunulmazlığı: Milletvekillerinin, görevlerini baskı
altında olmadan yapmalarıdır.
Cevap: C
43. -
İhracatın ithalatı karşılama oranı azalmıştır.
- Ham madde ithalatı bir ülke için
olumludur. Fakat paragrafta sanayi malları ithalatı denildiğine
göre ham madde değil işlenmiş
madde alınmıştır.
- Tarım ürünleri ihracatının artmasından ziyade sanayi ürünleri
ihracatının artması bir ülke için
daha olumludur.
- Yasama Devredilmezliği: Yasama yetkisi TBMM'ye aittir ve devredilemez.
Cevap: D
46. -
Mevzu Hukuk (Mevzuat Huku-
ku): Bir ülkede yetkili makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüdür.
- Müspet Hukuk: Bir ülkede belirli
bir dönem yürürlükte olan yazılı
ve yazısız hukuk kurallarıdır.
- Tarihi Hukuk: Yürürlükte olmayan hukuk kurallarıdır.
Cevap: A
- Yurt dışına çıkan insan sayısının
artmasının gümrük birliği ile doğrudan bir bağlantısı yoktur.
49. Ceza Hukuku'na hakim olan ilkeler
şöyledir:
- Kanunilik ilkesi
- Kusursuz ceza olmaz ilkesi
- Cezaların şahsiliği ilkesi
- Ümanizm ilkesi
- Cezalandırmada adalet ve eşitlik
ilkesi
Cevap: E
- Dışarıdan gelen ürünler ile rekabet edebilmek amacıyla ülkemiz
firmalarının kaliteli ve ucuz mal
üretimi için gelişmelerini sağlamıştır.
Cevap: C
47. 1924 Anayasası'nın özellikleri şöyle sıralanabilir:
- Karma hükümet sistemi vardır.
(Yasama ve yürütme yasama organında toplanmıştır.)
44. - Sümela Manastırı - Trabzon
- Yeşil Türbe - Bursa
- Akdamar Kilisesi - Van
- Deyrul Zafaran Manastırı - Mardin inanç turizmi ile ilgili turizm
potansiyelleridir. Fakat; Cennet
Cehennem obrukları Mersin'de
karstik oluşumlu şekillerdir.
- Meclisin, yasaları yorumlama yetkisi ilk kez yer almıştır.
- Kuvvetler birliği, görevler ayrılığı
ilkesi benimsenmiştir.
- Çoğunlukçu demokrasi anlayışı
benimsenmiştir.
- Hem tek partili hem de çok partili
dönemde yürürlükte kalmıştır.
- Seçimler dört yılda bir yapılır.
Cevap: C
Cevap: A
11
50. Usulüne göre yürürlüğe girmiş bir
antlaşma şöyle hazırlanır:
- Bakanlar Kurulu imzalar.
- TBMM'nin kabulüne sunulur.
- Cumhurbaşkanı onaylar.
- Resmi Gazete'de yayımlanır.
- Yürürlüğe girer.
Cevap: C
Diğer sayfaya geçiniz.
010110
2014 - KPSS / GY - GK
51. Bakanlar Kurulu'nun görevleri:
- Ülkenin genel siyasetini yönetmek
- Tüzük çıkarmak
- Kanun tasarısı hazırlamak
- Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak
- Merkez Bankası başkanını seçmek
54. Kaymakamlık makamının yetkilerinden bazıları şöyledir:
- Kaymakam, ilçe idaresinin başıdır.
- Hükümetin, ilçedeki temsilcisidir.
- Erdem BAŞÇI: Merkez Bankası
Başkanı
- Kaymakamlar yetki genişliğine
sahip değillerdir.
- Davut DURSUN: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı
- Askeri birliklerden doğrudan yardım isteyemezler.
- Hakan FİDAN: Milli İstihbarat
Teşkilatı Başkanı
Cevap: D
- Mukim Öztekin: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
Başkanı
- Milli güvenliği sağlamak
- Genelkurmay başkanını seçmek
Yönetmelik ise Başbakanlık, Bakanlıklar ve Kamu Tüzel kişileri tarafından
çıkarılır.
Cevap: A
58. - Gökhan ÇETİNKAYA: Yükseköğretim Kurulu
Başkanı
Cevap: C
55. Avrupa Yeşil Başkent ödülü 2013 ayılında Fransa'nın Nantes, 2014 yılında
Danimarka'nın Kopenhag kentine verilmiştir. 2015 yılı için ülkemizden Kütahya ili aday gösterilmiştir.
Cevap: D
52. Sayıştay başkan ve üyeleri TBMM tarafından seçilir. Sayıştay, denetimlerini TBMM adına yapar. Anayasa Mahkemesi'nin siyasi partileri mali açıdan
denetlemesine yardımcı olur.
Cevap: C
59. 2014 yılı Avrupa Güvenlik ve İş Birliği
Teşkilatının dönem başkanlığını İsviçre yapacaktır. 2013 yılının dönem
başkanlığını ise Ukrayna yapmıştır.
Cevap: E
56. ATAK: İlk yerli taarruz helikopteri-
mizdir.
ALTAY: İlk ana muharebe tankı-
mızdır.
ARMA: Zırhlı muharebe aracı
ANKA: İlk insansız hava aracımız.
AZMİM: Zırhlı ve yüzme özelliğine sahip tek istihkâm dozeri
Cevap: A
53. -
Görevde alkol kullanmak,
- Göreve izinsiz gelmemek (3-9
gün),
- Ticaret yapmak, çıkar sağlamak,
- Amirine fiili harekette bulunmak,
- Mal bildiriminde bulunmamak,
- Verilen emirleri kasten yapmamak gibi suçları işleyen bir memur kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını alır.
Cevap: D
57. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
Ban Ki-moon tarafından Dünya İnsani
Yardım Zirvesi'nin Türkiye'de yapılacağı açıklanmıştır. Ban Ki-moon bu
konuda Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yardım etmesinin etkili olduğunu
söylemiştir.
60. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Kasım 2013'te yaptığı açıklamada ekonomik olarak en hızıl büyüyen
ülkenin Çin olduğunu açıklamıştır.
Cevap: A
Cevap: B
12
Diğer sayfaya geçiniz.
Download

genel kültür genel yetenek çözüm titapçığı için tıklayınız