MULTIMET-03-144
Multimetre
A
V
3 sn set tuşuna
basarak girilir
SET
IL1, IL2, IL3
VL1N, VL2N, VL3N
VL12, VL23,VL13
Hz
L1
A~
L2
A~
L3
A~
Akım trafo
primer değeri
Arttır
A~
SET
A~
Azalt
TRUE RM S
Ek onom ik M ode l
L1
A~
L2
A~
L3
A~
Gerilim trafo
oranı değeri
Arttır
A~
SET
A~
Azalt
L1
A~
L2
A~
L3
A~
SET
ÇIKIŞ
PARAM ETRELERE GİRİŞ:
Set tuşuna 3 sn boyunca basıldığında cihaz, parametre
menüsüne girer.
Yön tuşları ile yukarıdaki menü içinde yukarı ve aşağı ilerlemek
mümkündür.
ilk parametre akım trafo primer değeridir. Set tuşuna basıp, yön
tuşları kullanılarak değer arttırılır veya azaltılır. İstenen değere
getirilince Set tuşuna basarak yeni değer hafızaya alınır.
ÖZELLiKLERİ
-
Mikroişlemci tabanlı
3 Faz elektriksel büyüklüklerin ölçümü (VL-N, A, VL-L, Hz)
Akım trafo oranı ve gerilim traf o oranı girebilme
Menülere kolay ulaşım
Panoda çok sayıda ölçü cihazı kullanımından ve montaj
zamanından tasarruf sağlar.
- Pano maliyetini düşürür.
Genel Bilgi
Gerilim lerin
İzle nm e si
L1
V~
L2
V~
L3 V~
TEKNİK BİLGİ :
(Yardımcı Besleme)
İşletme Gerilimi (Un)
İşletme Aralığı
İşletme Frekansı
Besleme Güç Tüketimi
Ölçme Girişleri Güç Tüketimi
Gerilim ölçme Aralığı
Akım ölçme Aralığı
:
:
:
:
:
:
:
:
Gösterim Aralığı
Ölçme Hassasiy eti
Gerilim Traf osu Oranı
Akım Traf osu Oranı
Gösterge
Koruma Sınıf ı
Klemens Koruma Sınıf ı
Ortam Sıcaklığı
Nem
Bağantı Şekli
Boy utlar
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
V 1N
V 2N
V 3N
220Vac
(0,8-1,1) x Un
50 Hz
< 6VA
< 1VA
(Faz-Nötr ) 20 - 350 Vac, 45-90 Hz
(Faz-Faz) 30 - 600 Vac, 45-90 Hz
(Sekonder akımı olarak)
50mA - 6 Amp AC
0 - 999,9 kV
%1±1 dijit
1 ............1000
5/5..........10000/5 A
3 Dijit LED display
IP 20
IP 00
- 5 °C .... + 50 °C
%15 ...... %95 (Yoğuşma olmadan)
Pano kapağına önden
144x144x40 mm
Akım Yönü
L1
L2
V~
N
L1
X/5 A
V 12
X/5 A
L2
X/5 A
L2
L3 V~
V 23
Akım Girişleri
Gerilim Girişleri
N
L
N
L1
L2
L3
I1
I2
k1
V 13
l3
L3 V~
L3
k2
L1
k3
3 Fazlı elektrik sistemlerinde
bilinmesi gereken elektriksel
parametrelerden her faza ait
faz akımları, faz-nötr ve
faz-faz gerilimleri, frekansı
izleme imkanı verir.
Akım trafo ve gerilim trafo
oranları kullanıcı tarafından
ayarlanabilir. Akım ve frekans
ilgili ekranlarda kesintisiz olarak
izlenebilir.
Yön tuşları kullanılarak,
izlenmek istenen gerilimlere
çok kolay ulaşılabilir.
Ct :Akım trafo prim e r de ğeri ( 5 .....10000 / 5A )
Örnek: 500 / 5A akım trafosu için 500 girilir.
Ut :Ge rilim trafo oranı ( 1 .....1000 )
Gerilim trafosu kullanılmıyorsa, bu değer 1 olmalıdır.Fabrika
çıkış değeri 1 dir.
Yardı mcı
Besleme
230 Vac,
50 Hz
Download

multımet-03-144