Kaplamalı CamPET Plasmax
SiOx(CAM) DOĞANAY
Hamburg, 05.05.2014
Vizyonumuz : PET gibi hafif – cam gibi sağlıklı
+ Uygunluk
+ Mükemmel ürün güvenliği
(koruması)
+ Düşük Ağırlık
+ Yüksek Kırılganlık
Güvenliği
+ 100 % geri
dönüştürülebilir
© KHS Plasmax GmbH; CAMPET / FreshSafe-PET®
+ Uzun Raf Ömrü
+
+ Tazelik
+ Kalite görünümü
2
CAMPET nedir?
+
•
CAMPET, PET şişenin cam malzemesi (SiOx(cam)) ile içten
kaplanmasıdır.
•
KHS Plasmax GmbH şirketi tarafından geliştirilen içten
cam ile kaplama (PICVD (Plasma Impulse Chemical
Vapour Deposition) prozesi ile PET şişe iç yüzeyi cam
malzeme ile kaplanmaktadır.
•
SiOx saf camdır. SiOx(CAM) tabakası çok ince kalınlıkta olup
(<100nm) esnek ve kırılmazdır
© KHS Plasmax GmbH; CAMPET / FreshSafe-PET®
3
CAMPET ne yapıyor?
+
FreshSafe-PET® / CAMPET sayesinde PET şişe içindeki ürün
aşağıda sayılı özellikleri kazanmaktadır:
 Ürün daha uzun süre tazeliğini korumaktadır,
 Daha yüksek kalite,
 Mükemmel ürün lezzeti
 Vitamin içeriği çok daha uzun süre korunuyor
Ürün PET ile hiçbir şekilde temas etmemektedir. Ürün sadece cam
ile temas etmektedir.
© KHS Plasmax GmbH; CAMPET / FreshSafe-PET®
4
CAMPET e neden
ihtiyaç duyuyorum?
+
•
PET şişe hafif ve kırılmazdır.
•
Pratik PET mahfazaları hasas gıda maddaleri de
doldurabilmek için koruma koşulları iyileştirmek gerekir.
SiOx(CAM) kaplamalı CAMPET şişedeki gaz bariyeri daha
uygun hale getirmektedir
•
Ne dışardan içeriye, ne de içerden dışarıya sızma olur...
© KHS Plasmax GmbH; CAMPET / FreshSafe-PET®
5
Uzmanlar ne der?
+
„18 aylık depolamadan
sonra Plasmax ve normal
cam şişe arasında her
hangi bir kalite farklılığı
gözlemlenmemiştir.“
FreshSafe-PET® ve CAMPET
bağımsız uzmanlar tarafından
beğenilmektedir.
VLB Berlin der ki:
Prof. Dr. Thomas Rieckmann
„Bariyerleri olacak olan bütün PET-şişelerin iç yüzeyleri SiOx(CAM) ile
kaplanmalıdır. Dönüşüm esnasında SiOx(CAM) yüzeyi tamamen
çözülmektedir. Böylelikle dönüşümlü PET şişenin (rPET) kalitesi olumsuz
etkilenmemektedir. Eğer bariyer iyileştirmesi için aditif alternatiflere yer
verilir ise, rPET kalitesini olumsuz etkiler.“
© KHS Plasmax GmbH; CAMPET / FreshSafe-PET®
„Plasmax kaplamalı
şişelerdeki Birada, 6 aylık
depolamadan sonra her
hangi bir bayatlama
(eskime)
gözlemlenmemiştir.”
6
Şişenin iç yüzeyi nasıl
kaplanır?
Yükleme
istasyonu
Kapatma ve
tahliye
© KHS Plasmax GmbH; CAMPET / FreshSafe-PET®
Reaksiyon gaz karışım
enjeksiyonu
Şişede darbeli
mikrodalga ve SiOx
ayırma ile Plasma
reaksiyon
7
PET iç yüzey
CAM ile Pet nasıl bir
arada?
+
< 0,0001 mm
(< 100 nm)
0,3 mm
•
KHS Plasmax’ın patentli kaplama prosesinde
PET şişenin iç yüzeyi sadece incecik bir cam
filmiyle kaplanmaktadır. Çözünmez bir şekilde
PET’e sıkıca bağlandığından dolayı da
kırılmazdır.
© KHS Plasmax GmbH; CAMPET / FreshSafe-PET®
8
Karşılaştırıldığında masa üzerindeki kağıdın kalınlığı PET
şişenin iç yüzeyindeki cam kaplaması kadar incedir...
+
•
•
PET yüzeyi
Cam kaplamanın
kalınlığı ne kadardır?
Cam kaplaması çok çok incedir.
PET şişe duvarı ve kaplama arasındaki
bağantı masa yüksekliği ve üzerindeki kağıt
arasındakine benzemektedir
9
Bu teknolojiyi başka
nerelerde görürüz?
+
SiOx(CAM) PET kaplama uygulaması dünyaca bir çok değişik
endüstrilerde uygulanmaktadır.
- Meşrubat endüstri:
- Premium ürünler için ürün koruması (şarap, bira, meyve
suları, vs...)
- Gıda endüstri:
- Soslar, vs...
- Ilaç endüstri:
- Diagnoz metodları ve ilaç için paketleme
Dünyada hassas ve kıymetli ürünlerde görürüz.
10
„Bu tekniğin geleceği
var mı?“
+
CAMPET tam anlamıyla gelecektir!
Ürünün korunması ve taşıma hafifliği her geçen gün daha da
önem kazanmaktadır. CAMPET bu istenilenlere cevaptır.
Tüketicilerde ise daha çok ağır basan sürdürülebilirlilik başlığı
gittikçe önem kazanmakta. Burada da CAMPET beklenen
neticeleri verip büyük potansiyeller göstermektedir.
© KHS Plasmax GmbH; CAMPET / FreshSafe-PET®
11
„CAMPET gıda
yasasına göre kabul
edilmiş mi?“
+
Lebensmittelrechtliche
Zulassung*
EUROPA
EUROPE
Schweiz
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Österreich
Dänemark
Norwegen
NORTHAMERIKA
NORD
AMERICA
USA (FDA – FCN329)
Kanada
ASIEN
Japan
+ Turkey pend.
Polen
 Niederlande
Belgien
Italien
Spanien
Russland
+ Turkey pend.
Japan Inspection Association of
Food and Food Industry Environment
Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung
Netherlands Organization for Applied Scientific Research
Evet, SiOx(CAM) kaplama çok sıkı denetlemelerden geçmiştir.
Dünyadaki üç büyük otorite tarafından onaylanmıştır.
US FDA (USA) Food and Drug Administration USA
- EFSA (Europa) European Food Safety Authority
- JIAFE (Japan) Japan Inspection of Food and Food Industry Environment
Ayrıca aşağıda yazılı enstitülerde kaplamayı sağlam ve güvenilir
olarak nitelendirmişlerdir:
- Bundesamt für Risikobewertung (BfR),
- Fraunhofer IVV, - TNO
© KHS Plasmax GmbH; CAMPET / FreshSafe-PET®
12
„IST CAMPET çevre
dostu mudur?“
+
+ Sürdürülebilir fiyat
•
•
•
•
100 %
Evet, CAMPET sürdürülebilir bir teknolojidir, 100% şişeden
şişeye geri dönüştürülebilir..
SiOx(CAM) -Kaplaması geri dönüşüm prosesi esnasında
tamamıyla uzaklaştırılmaktadır.
Geri dönüştürülen PET (rPET) CAMPET ile kaplanırsa daha
da sağlıklı olur.
CAMPET kaplama malzemeleri arasında en sağlıklı ve en
temiz geridönüşümü olan çözümdür.
+ Şişe şişirme işlemine hiçbir olumsuz katkısı yoktur
+ Hiçbir şekilde renklenme veya parlaklık kaybı yoktur
+ PET Polymer-yapısında değişikliğe yol açmaz
© KHS Plasmax GmbH; CAMPET / FreshSafe-PET®
13
„Bu teknoloji neden
bugüne kadar daha
çok yayılmadı?
+
•
•
•
•
Bugüne kadar çoğunlukla ilaç sektöründe kullanıldı
Gıdaların korunması gittikçe önem kazanmaktadır. Son
yıllarda çok daha fazla gündem teşkil etmektedir.
Ürünlerin güvenirliği ve tazeliği gittikçe önem kazanmakta,
«Birçok gıda ürünü bozuldukları için kullanılamamaktadır.
PET şişe ürünü korumada yetersiz ancak CAMPET ile bu
koruma tam anlamıyla sağlanabilmektedir.
Geri dönüşüm de bugünlerde olması gereken değeri
görmektedir
© KHS Plasmax GmbH; CAMPET / FreshSafe-PET®
14
Bu Premium Markalar bugüne kadar FreshSafe-PET®
teknolojisine önem vermişlerdir:
* Auszug aus den Anwendungen unserer Kunden
© KHS Plasmax GmbH; CAMPET / FreshSafe-PET®
15
„Bu teknoloji neden
bugüne kadar daha
çok yayılmadı?
+
•
•
•
•
•
BU TEKNOLOJİ GIDA ENDÜSTRİSİNDE BUGÜNE KADAR SADECE
ÜRÜN KORUMASI VE RAF ÖMRÜ ŞEKLİNDE PAZARLANDI
DOĞANAY FİRMASI BUNUN TÜKETİCİLER TARAFINDAN DA
BİLİNMESİ GEREKTİĞİNİ İLK DÜŞÜNEN FİRMADIR
ÜRÜN HAKKINDA SPEKÜLASYONLAR YAPILAN PET ŞİŞE
SAĞLIĞININ OLUMSUZ YANLARINI TAMAMEN ORTADAN
KALDIRMAKTADIR ÇÜNKÜ TAMAMEN ÜRÜN CAMLA TEMASTA
ARTIK PET ŞİŞELERİN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEREK YENİ PET ŞİŞE
YAPILMASININ GETİRDİĞİ OLUMSUZLUKLAR CAMPET SAYESİNDE
ORTADAN KALKMAKTADIR
DAĞANAY FİRMASI BU ÜSTÜN TEKNOLOJİ VE SAĞLIKLI AMBALAJI
TÜRKİYE YE DÜNYA’DA KULLANAN ÖNCÜ FİRMALAR ARASINDA
YERİNİ ALMIŞTIR.
© KHS Plasmax GmbH; CAMPET / FreshSafe-PET®
16
Download

Cam Pet Tanıtım