4
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Üslü Sayılar - 1
1. 3 -2
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) - 9 B) - 6 C)
2.
Aşağıdakilerden hangisi
1 D) 1
9
8
1 ’e eşittir?
625
A) 25 25 B) 25 -25 C) 5 4 D) 5 -4
4. 27 4 = a 19 k
-3
olduğuna göre, 4 yerine aşağı-
daki sayılardan hangisi gelmelidir?
A) - 3 B) - 2 5.
C) 2
D) 3
1 2
8k
-3
3
2) _ - 0, 2 i = _ - 5 i
1 -4 = 10 000
3) a
10 k
1) 2 -6 = a -
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri
doğrudur?
A) Yalnız 1
C) 1 ve 2
3. 37 $ 37 $ 37 $ 37
işlemi aşağıdakilerden hangisine
B) Yalnız 2
D) 1, 2 ve 3
-3
6. _ 9 -2 i = - 729 olduğuna göre, 9 yerine aşa-
ğıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?
eşittir?
A) 3 -4 $ 7 -4 C) 3 -4 $ 7 4 B) 3 4 $ 7 -4 D) 3 4 $ 7 4
Î
A) - 9 B) - 3 C) 3
D) 9
TEST
4
Üslü Sayılar - 1
10. _ 0, 25 i $ _ 0, 25 i $ _ 0, 25 i $ _ 0, 25 i ifadesinin de-
7. a 12 k = 32 olduğuna göre, x kaçtır?
x
A) - 5 B) - 3 C) 3
8. x = - 2 ve y = - 3 olduğuna göre, x y
A)
ğeri aşağıdakilerden hangisidir?
D) 5
4
kaçtır?
1 B) 1 C) - 1 D) - 1
6
6
8
8
9. _ 0, 15 i $ _ 0, 15 i $ _ 0, 15 i ifadesinin üslü olarak
gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) a
A) 4 4 B) 8 2 C) 8 -2 D) 4 -4
3 3 B) 3 3 C) 2 3 D) 5 3
a2k
a3k
a 10 k
20 k
125
11. a 1000
k = 64 olduğuna göre, 4 yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?
D) - 4
A) - 1B) - 2 C) - 3 12. _ 0, 3 i-2, a 14 k , _ - 2 i5, _ - 3 i-4
3
sayılarının doğru
sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) _ - 2 i 1 _ - 3 i 1 a 1 k 1 _ 0, 3 i
5
-4
3
-2
4
3
-4
-2
5
B) a 1 k 1 _ - 3 i 1 _ - 2 i 1 _ 0, 3 i
4
C) _ 0, 3 i 1 a 1 k 1 _ - 3 i 1 _ - 2 i
-2
3
4
-4
5
D) _ - 3 i 1 _ - 2 i 1 _ 0, 3 i 1 a 1 k
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
-4
5
-2
3
4
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
Download

Test 4