PHILIPSPhilips
66 TARTIŞMA
(1/6)
66TEKNIĞI
Tartışma
Tekniği
1
PHILIPS 66 TARTIŞMA TEKNIĞI (1/6)
66 Tekniği, öğrencilerin verilen bir
konuyu gruplar halinde ve kısa sürede tartışması
temeline dayanan bir tekniktir.
Philips
Öğretmen
6 kişilik gruplar oluşturur ve her gruba
tartışma süresi olarak 6 dakika verilir.
PHILIPS 66 TARTIŞMA TEKNIĞI
3
PHILIPS 66 TARTIŞMA TEKNIĞI (2/6)
Donald Phillips tarafından geliştirilen bu
etkinlik, tartışma becerilerinin inşa
edilmesinde kullanılan diğer tartışma
etkinliklerine göre ön koşul niteliği taşıyan,
pratik, yönlendirme gerektirmeyen, rol
alma, liderlik, sorumluluk üstlenme,
karşısındakileri dinleme ve görüş kazanma
gibi önemli sosyal becerilerin öğrenildiği
oldukça kullanışlı bir yöntemdir.
PHILIPS 66 TARTIŞMA TEKNIĞI (3/6)
Tekniğin
kullanılmasının amacı, öğrencileri kısa
sürede aktif hale getirmek ve konuyla ilgili bir fikir
sahibi olmalarını sağlamaktır.
PHILIPS 66 TARTIŞMA TEKNIĞI (3/6)
Örnek: Günümüzde bilgisayar ve sosyal medya
oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Sizce bu durum
geleceğimizi ne şekilde etkileyebilir?
PHILIPS 66 TARTIŞMA TEKNIĞI (4/6)
YARARLARI:

Öğrenci merkezlidir. Öğrencilere kazandırdığı en önemli
beceriler dinleme ve özetleme becerileridir.

Öğrencilere hızlı karar verme yeteneği kazandırır.

Öğrenilenlerin daha kalıcı olmalarını sağlar.

Öğrencilerin dinleme ve konuşma yeteneklerini geliştirir.

Öğrencilere başkalarının fikirlerine saygılı olmayı öğretir.
PHILIPS 66 TARTIŞMA TEKNIĞI (5/6)
:YARARLARI:
- Öğrencilerin ilgi alanlarının belirlenmesi
sağlanır.
- Eleştirel düşünmeyi sağlar.
- Öğrencilerin konuya farklı açılardan
bakmalarını sağlar.
- Öğrencilerin bazı yeteneklerinin ortaya
çıkmasına sebep olabilir.
- Öğrenci yaparak, yaşayarak, eleştirel
düşünerek öğrenir.
PHILIPS 66 TARTIŞMA TEKNIĞI (6/6)
:SINIRLILIKLARI:
Yavaş bir yöntemdir.
 İyi hazırlanmadığında ya da amacından
saptığında zaman boşa geçmiş olur.
 Bazı öğrencilerin tartışmayı yönlendirmesine yol
açabilir.
 Bazı öğrenciler tartışmaya katılmak
istemeyebilir.
 Çok kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.

EĞITSEL OYUNLAR- BILGISAYAR
OYUNLARI
EĞITSEL OYUNLAR- BILGISAYAR
OYUNLARI
 Oyun, belli bir amaca yönelik olan veya
olmayan, kurallı ya da kuralsız gerçekleştirilen,
her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer
aldığı, fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve sosyal
gelişiminin temeli olan, gerçek hayatın bir parçası
ve çocuk için en etkin öğrenme süreci olarak ifade
edilir.
EĞITSEL OYUNLAR- BILGISAYAR
OYUNLARI
Çocuk İçin Oyun Neden Gereklidir?
 Oyun,
 Oyun
çocuğun en doğal öğrenme ortamıdır .
çocuğun özgürlüğüdür.
 Oyun,
çocuğun yaratma ortamıdır.
 Oyunun,
 Oyun,
çocuk için eğitici bir işlevi vardır.
çocuğun gelişmesi ve kişilik kazanması için
sevgiden sonra gelen ikinci en önemli ruhsal
besinidir.
EĞITSEL OYUNLAR- BILGISAYAR
OYUNLARI
Oyunlar, eğitimde öğrencilerin yüksek motivasyon
sağlayacağı, dikkatini çekeceği, yaşayarak öğreneceği,
yaptıklarından haz duyacağı ortamların oluşturulması için
kullanılmaya başlanmıştır ve Eğitsel Oyunlar olarak
adlandırılan bir öğretim tekniği olarak karşımıza
çıkmıştır.Oyunlar derslerde materyal olarak da
kullanabilinir.

EĞITSEL OYUNLAR- BILGISAYAR
OYUNLARI
OYUN TABANLI ÖĞRENME MODELİ
İŞLEM
GİRDİ
ÇIKTI
Karar
Ders İçeriği
Bilgi Alma
Oyun
Karakteristiği
Geri Bildirim
Davranış
ÖĞRENME
EĞITSEL OYUNLAR- BILGISAYAR
OYUNLARI
Eğlenerek Öğrenme
• Eğitsel oyunun yapılma amacı çocukların
oyunlar aracılığıyla zihinsel faaliyetlerinin
artırmak ve bu sayede eğitimi daha etkin hale
getirmektir.
Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar
Oyunları
BILGISAYAR OYUNLARI
Malone’a (1981) göre bilgisayar
oyunları dört temel unsurdan oluşmalıdır:
Eğlence
 Merak
 Güçlük
 Kontrol

EĞITSEL OYUNLAR- BILGISAYAR
OYUNLARI
Bilgisayar Oyunları

Eğlence, öğrencinin üzerinde büyük bir ilgi uyandırdığı kadar,
etkili ve kalıcı öğrenmeye de sebep olur.

Merak, yeni bilgilerin ya da belirgin olmayan sonuçların
tanışılmasıyla sürdürülen bir dürtüdür.
Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar
Oyunları
BILGISAYAR OYUNLARI
Güçlük, oyunun her zorlu etap veya
seviyelerinin içerisinde bulunur.

Kontrol ise, oyuncuların
karar verme ve seçim yapma
süreçlerinde sahip
oldukları yetkilerdir.

Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar
Oyunları
BILGISAYAR OYUNLARI
• Çocukların büyük bir bölümü eğlence amaçlı
boş zaman geçirme aktivitesi olarak bilgisayar
oyunlarını görmektedirler.
• Bilgisayar oyunlarının bu özelliklerine
rağmen, literatürde pek çok oyun tabanlı
öğrenme ortamları ile ilgili araştırmalar
yapılmaktadır.
EĞITSEL OYUNLAR- BILGISAYAR
OYUNLARI
Bilgisayar Oyunlarında Olması
Gereken Özellikler
 Eğlenerek Öğrenme
 Problem Çözme
 Kritik Düşünme
 Kavram Öğretimi
 Strateji Geliştirme
 Olgunlaşma
 Hedefe yönelik olma
EĞITSEL OYUNLAR- BILGISAYAR
OYUNLARI
Bilgisayar Oyunlarında Olması
Gereken Özellikler
 Dikkat dağıtmama
 Bireysel ve grup çalışmalarına uygunluk
 Tasarım olarak yeterlilik
 İçeriğe uygunluk
 Öğrenci seviyesine uygun kullanım
 Alıştırmaların özellikleri
 Güncellenme özelliği
EĞITSEL OYUNLAR- BILGISAYAR
OYUNLARI
Bilgisayar Oyunlarının Zararları
Şiddet;
 Yapılan bazı araştırmalar şiddet içeren
oyunların bu tür oyunları oynayanları daha
saldırgan yapabileceğini iddia ediyor.
 Bazı karşıt görüşler ise oyunların kişileri
saldırgan yapmadığını, zaten saldırgan olan
kişilerin bu tür oyunları tercih ettiğini
belirtiyorlar.
EĞITSEL OYUNLAR- BILGISAYAR
OYUNLARI
Bilgisayar Oyunlarının Zararları
23
EĞITSEL OYUNLAR- BILGISAYAR
OYUNLARI (19/23)
Bilgisayar Oyunlarının Zararları
Modelleme
(Bandura, 1986)
– Özellikle çocukların
özendikleri bir
karakterin ya da
idolün hareketlerini
taklit etmesi ihtimali
yetişkinlere
nazaran çok daha
fazla.
EĞITSEL OYUNLAR- BILGISAYAR
OYUNLARI
Bilgisayar Oyunlarının Zararları
Bağımlılık:
 MMORPG’lerle ilgili birtakım
hikayeler mevcut, örneğin
Everquest oynarken açlıktan ölen ya da
oynarken kendisini rahatsız etmesin diye
çocuklarını dolaba kilitleyen babalar gibi.
Bu hikayelerin bazılarında dolapta
unutulan çocuklar açlıktan ölüyorlar.
Bununla birlikte bunların birçoğunun
şehir hikayeleri olduğunu
görüyoruz.
EĞITSEL OYUNLAR- BILGISAYAR
OYUNLARI
Bilgisayar Oyunlarının Zararları
Tutum;
Sayısal oyunlara
çok zaman harcayan
çocuklar
eğitimlerinin de
eğlenceli olmasını
istiyorlar.
EĞITSEL OYUNLAR- BILGISAYAR
OYUNLARI
Bilgisayar Oyunlarının Yararları
 El-göz koordinasyonu
 Problem çözme
 Çoklu görev
 Zeka
 Mantık
 Uzaysal
 Strateji
EĞITSEL OYUNLAR- BILGISAYAR
OYUNLARI
Örnek Bilgisayar Oyunları
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/32/11/706442
/icerikler/egitsel-oyunlar_83782.html
HAZIRLAYAN
AHMET ÖCÜT
110535035
BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR
EDERİM.
Download

Eğitsel Oyunlar