Yıl: 7 Sayı: 75/ Aralık 2013 Year: 7 Issue: 75/ December 2013
www.recyclingdergisi.com
Yayıncı - Publisher
GRUP E YAYINCILIK DAN. ORG.
TUR.TİC. LTD. ŞTİ.
[email protected]
İmtiyaz Sahibi ve
Genel Yayın Yönetmeni / CEO
Türkay ÖZGÜR
[email protected]
GRUP E Genel Müdür Yardımcısı
Assistant General Manager
Şenol BAŞTAKAR
[email protected]
Editör
Editor
Ercan ÇATALCI
[email protected]
Görsel Yönetmen
Visual Director
Cüneyt MERT
[email protected]
Reklam ve Halkla İlişkiler Sorumlusu
Advertising and Public Relations Specialist
Aslı ATİK
[email protected]
Fotoğraflar / Photos
Mehmet GÜNDOĞDU
[email protected]
Avrupa ve Ortadoğu Temsilcisi
Europe and Middle East Representative
Güllü ALDAĞ
[email protected]
İngilizce’ye Çeviri / English Translation
UTH
Baskı - Printing
Matsis Matbaa Sistemleri
Tevfikbey Mahallesi
Dr. Ali Demir Caddesi No:51
34290 Sefaköy / İSTANBUL
Tel: 0 212 624 21 11
DANIŞMA KURULU
Consultative Committee
Yurtiçi Dağıtım
National Distribution
Aras Kargo - PTT
Yurtdışı Dağıtım
International Distribution
TNT - PTT
İdare Merkezi
GRUP E YAYINCILIK
Kozyatağı 19 Mayıs Mah.
İnönü Cad. No: 85/12
34744 Erenköy-İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 216 360 46 36 - 360 43 33
Fax: +90 216 360 46 65
www.recyclingdergisi.com
[email protected]
[email protected]
Ayda Bir Yayınlanır
It is published once
within a month
Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın
Type of Publication
National Periodic
Yayın Dili
Publication Language
Türkçe - İngilizce / Turkish - English
ISSN - 1307-7546
Teknik Özellikler
Technical Character
A4 (21 cm x 29.7 cm)
Kağıt / Paper
Mat Kuşe - Matte glossy paper
Fiyatı: 10 TL / 12 EURO
“Recycling INDUSTRY Dergisi AKAT, üyesidir”
Kozyatağı 19 Mayıs Mah. İnönü Cad. No: 85/12 Erenköy-İstanbul / TÜRKİYE
Tel & Phone : 0090 216 360 46 36 - 0090 216 360 43 33 - 0090 216 360 31 95
Fax: 0090 216 360 46 65
Web: www.recyclingdergisi.com / www.grupe.com.tr
E-mail: [email protected] / [email protected]
Vergi Dairesi: Erenköy Vergi No : 411 034 0766 Ticaret Sicil: 634404
8 • ARALIK / DECEMBER 2013
Prof Dr. Aysel ATIMTAY
Arif ACIÖZ
Mustafa AKALP
Prof. Dr. Ata AKÇIL
Beyhan ASLAN
Prof. Dr. Semiha ARAYICI
Prof. Dr. Savaş AYBERK
Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR
Doç. Dr. Müfide BANAR
Ömer BENLİ
Dr. Oğuz CAN
Prof. Dr. Mustafa ÇANAKCI
Prof. Dr. İsmet ÇOK
Dr. Esra Bozyazı DAYLAN
Prof. Dr. Ahmet DEMİR
Dr. Haluk DOĞU
Sebahattin DÖNMEZ
Prof. Dr. Osman Nuri ERGÜN
Zafer ERGÜN
Prof. Dr. M. Talha GÖNÜLLÜ
Dr. Fatih HAMŞİOĞLU
Ediz HUN
Murat ILGAR
Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU
Aydın ÖZBEY
Prof. Dr. Adem ÖZER
Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Muhammet SARAÇ
Doç. Dr. Turhan ŞALVA
Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA
Prof. Dr. İsmail TORÖZ
Dr. Veysel YAYAN
Prof Dr. Ülkü YETİŞ
Dr. Caner ZANBAK
Her hakkı saklıdır. Recycling INDUSTRY Dergisi,
GRUP E YAYINCILIK DANIŞMANLIK TUR. VE
ORG. TİC. LTD. ŞTİ.’nin lisansıyla yayınlanmaktadır.
Dergide yeralan haber, makale, fotoğraf ve illustrasyonların elektronik ortamlar dahil olmak üzere çoğaltılma hakları Recycling INDUSTRY
Dergisi’ne ve GRUP E YAYINCILIĞA aittir. Yazılı
izin olmaksızın çoğaltılması yasaktır. Recycling
INDUSTRY Dergisi’nde yayınlanan ilanların
tüm hukuki sorumluluğu firmalara, köşe yazarlarının yazıları yazarına aittir. Recycling INDUSTRY
Dergisi’nden kaynak gösterilse dahi yazılı izin alınmadan alıntı yapılamaz, fotoğraf kullanılamaz.
All rights reserved.The Recycling INDUSTRY
Magazine is published under the license of
GRUP E YAYINCILIK DANIŞMANLIK TUR. VE
ORG. TİC. LTD. CO. Rights of reproducing news,
articles, pictures and illustrations in the magazine
including electronic media are vested in the INDUSTRY Magazine and GRUP E YAYINCILIK.
Reproduction without written consent is prohibited. All legal liability of ads given out in Recycling
INDUSTRY Magazine is on the part of the
respective companies whereas articles of all columnists are on the part of the respective writer.
No excerpt from the Recycling INDUSTRY
Magazine can be taken and picture can be used
without written consent even if acknowledged.
www.recyclingdergisi.com
SADECE BEN VARIM
anlayışı doğayı yok eder...
Ediz HUN
Uzman Biyolog
[email protected]
G
ünümüzde doğal ekosistemlerin yanında yeni bir
kavram gündeme gelmiştir. Bu yeni oluşuma “İnsan
Ekosistemleri veya Antropojenik Ekosistemler (insan kökenli)” adı verilmektedir. Bu ekosistemlerin
çevreleriyle olan ilişkileri; doğal kaynakları işletme, yeni yerleşim alanları kurma, enerji gereksinimini karşılama ve kültürel yapılar meydana getirme gibi etkin karakterlerle biçimlenmektedir. Ancak bu tarz çalışmaların düşündürücü olan
tarafı ise, bu ortamların yeryüzüne ait doğal ekosistemlerin
bir parçası olduğu ve daha da önemlisi hepsinin kendilerine
özgü yasaları bulunduğunun hiç düşünülmediğidir.
Düşünen, zaman ve mekanı ele geçiren, geçmişle geleceği birleştiren insanoğlu, özel bir varlık olması sebebiyle dünyanın
sadece kendisine ait olduğu yanılgısına düşmüştür. Oysa biz,
tekamül etmiş mümtaz birer varlık olarak sadece yeryüzü
canlılarının bir bölümünü oluşturuyoruz.
“BEYAZ ADAM”A SİTEM
Bundan takriben 150 yıl önce ABD’de yaşamış Kızılderili Şefi
Seattle’ın şu veciz sözlerini hatırlamakta fayda var sanırım:
“Bu dünyanın her parçası benim insanlarım için büyük kıymet
ifade eder. Güzel kokulu çiçekler, bizim kız kardeşlerimizdir.
Geyik, bufalo ve büyük kartal, bunlar da bizim erkek kardeşimizdir. Kayalık tepeler, ıslak çayırlardaki damlalar, atın vücudundan buharlaşan ısı ve insan; hepsi aynı ailedendir. Beyaz
adamın kentlerinde sakin yer yoktur. Orada bahar gelince
yaprakların açılışını, çiçeklerin tomurcuklanışını veya böceklerin kanat seslerini dinleyecek yer bulunmaz. İnsan eğer bir
kuşun yalnız başına ağlayışını veya su birikintisi etrafında
tartışan kurbağaların sesini dinleyemezse, yaşamın ne anlamı kalır? İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler, hepsi aynı nefesi, aynı
havayı paylaşmıyor mu? Çayırlardaki çiçeklerden tat alan
rüzgârı koklamasını öğrenmelisiniz. Dünya insanlara ait değil,
insan dünyanın bir varlığıdır. Bütün her şey, aileyi bağlayan
kan bağı gibi birbirine bağlıdır...”
Umarım bu Kızılderili mesajı sizi de benim gibi etkilemiştir.
EĞİTİM VE TABİAT AŞKI
Değerli okurlar, nüfus artışıyla birlikte hammadde kullanımı,
besin tüketimi ve konut ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.
Buna bağlı olarak da doğal mekanlar daralmakta, katı, sıvı ve
gaz halindeki zararlı ve zehirli maddeler gittikçe çoğalmaktadır. Sebebi nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, dünya çapında çevre sorunları gerçeğiyle karşı karşıyayız. Kalkınma süre-
10 • ARALIK / DECEMBER 2013
Yeşil Dünya
cini başarıyla yürütmekte olan ülkemizde dikkat edilmesi
ve itina gösterilmesi gereken en önemli hususlar; Nitelikli
Eğitim ve Doğayı Tahrip Etmeyen Kalkınma şeklinde özetlenebilir. 1992’de Brezilya’nın Rio kentindeki Çevre Konferansı
bitiminde dünyaya yapılan çağrı şöyledir: “Daha güvenli ve
mutlu yarınlara ulaşmanın tek yolu kalkınma ile çevre’nin
birlikte dengeli olarak yürütülmesinden geçecektir”. Her yıl
haziran ayının 5’inde Dünya Çevre Günü etkinliklerinin bizde
de, diğer ülkelerde olduğu gibi artıyor olması bu gerçeğin bir
kanıtıdır.
TEKNOLOJİ ÇEVRENİN DÜŞMANI DEĞİLDİR
Şu hususu özellikle belirtmek isterim: Ekoloji (Çevre Bilimleri) ve Teknoloji birbirinin asla karşıtı değildir, bunların her
ikisi Eko-teknoloji olarak bir bütün oluşturabilir. Bu nedenle
zamanımızda ve gelecek yıllarda, çevre problemlerinin çözümünü sağlayacak anahtar deyim, “Eko-Teknoloji”dir. Çeşitli
çevre sorunlarıyla bunların etkileri ve çözüm yolları arasında
organik bir bağ bulunmaktadır. Bu bağların temelinde ekolojik ilkeler ve teknolojik tedbirler yatmaktadır. Yaşadığımız
ortamı kurtarmak için henüz çok geç kalınmamıştır. Ama
olaya sadece karşıdan bakıp kritik etmekle zaman kaybetmeyip, çevreyi aktif olarak koruma eylemini gerçekleştirmeliyiz.
Dünya bize geçmişin mirası değil, geleceğin emanetidir.
Tabiattan yararlanmak ve doğal güzelliklerin zevkine varmak
herkesin hakkıdır. Ancak, böyle bir hak onu koruma sorumluluğunu da beraberinde getirir. Bir kuş veya çiçek türünün
ortadan kaldırılması, aynı zamanda insanların hayatı için de
tehdittir! Son yıllarda çevre sorunlarının çözümü için çok
yönlü öneri ve istekler öne sürülmüştür. Bunların başlıcaları
şöyle özetlenebilir:
◗ Aile planlamasıyla özellikle gelişmekte olan ülkelerde nüfus dengelenmelidir.
◗ Doğal kaynaklardan makul düzeyde, ama tüketmeden sürekli olarak yararlanmanın yolları bulunmalıdır.
◗ Tüketimdeki malzemeleri yeniden kullanıma alma, doğal
enerji kaynaklarından çevreyi ve ekosistemleri yıkıma uğratmadan yararlanma, kaliteli öğretim ve eğitimle yaşam niteliğini iyileştirme sağlanmalıdır.
◗ Zararlı atık maddeleri en düşük seviyeye indirecek sosyoekonomik ve sosyo-politik tedbirler uygulamaya alınmalıdır.
www.recyclingdergisi.com
İçindekiler
SAYFA / PAGE
SAYFA / PAGE
Contents
24
28
T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanı Erdoğan
Bayraktar Kolombiya’ya
çıkartma yaptı.
Bakan Bayraktar: “İnanıyorum ki, bu
toplantı sırasında gerçekleştirilen
görüşmeler; Kolombiya ile Türkiye
arasında mevcut ticari ilişkilerin
geliştirilmesine katkıda bulunacak,
ayrıca ülkelerimiz arasındaki
ekonomik işbirliği açısından da
olumlu sonuçlar doğuracaktır”
Avrupa Birliği çelik hurdası
ihracaatını kısıtlıyor !
EFR, bir basın bildirisinde, Avrupa
Komisyonu’nun sürdürülebilir bir AB
çelik endüstrisi geliştirme gayretini
tamamıyla desteklediğini, fakat ortaya
attığı önlemlerin hurda toplama,
ayırma ve işleme sektörüne zarar
verebileceğini ifade etti.
Atık florasan lamba tesisi kurduk
Bakü Kenti
Sürdürülebilir Atık
Yönetiminin Ayrılmaz bir
Parçası olarak Atıktan
Enerji Üretimi
46
Stefano Danieli, CNIM AZERBAIJAN
Bakü Atıktan Enerji Tesisi Direktörü
12 • ARALIK / DECEMBER 2013
zerbaycan Cumhuriyeti’nin
başkenti olan Bakü, Kafkasya bölgesinin en büyük kentidir. En büyük
endüstriyel, bilimsel ve
kültürel merkez olarak Hazar Denizi
havzasında önemli bir limandır da.
Bakü 2130 km2’lik bir alan üzerinde
kurulmuş olup, AbşeronYarımadası’nın
temel kısmını teşkil etmektedir.
Büyük ve modern bir endüstriyel kentte, petrol ve gaz endüstrisi, petrol ve
gaz kimyası, makine mühendisliği ve
gıda endüstrileri geliştirilmiştir. Bakü,
11 idari-bölgesel birime –ilçeye- bö-
A
Baku, the capital of the Republic
of Azerbaijan, is the biggest city of
the Caucasus region. Being the biggest industrial, scientific and cultural center, it is also a big port in the
Caspian Sea basin. Baku is situated
in about 2130 km2 territory and almost occupies the main part of the
Absheron Peninsula. Being a big
modern industrial city, there have
been developed oil and gas industry,
oil and chemistry, mechanical engineering and food industries. The
territory of Baku is divided into 11
administrative-territorial units – dist-
www.recyclingdergisi.com
Exitcom atık florasan lambaların içerdiği tehlikeye
dikkat çekerek çarpıcı uyarılarda bulundu. Firma
tarafından gerek üreticilerin gerekse tüketicilerin
sorumluluklarının farkında olmadığına vurgu yapıldı.
SAYFA / PAGE
Atıktan Enerji Üretimi
mi Vaka Çalışması:
58
SAYFA / PAGE
IŞIĞIMIZ SÖNDÜ!
Exitcom
Yönetim Kurulu
Başkanı
Murat Ilgar
vrupa’daki yatırımlarını
bu yıl yavaşlatan Exitcom, Türki Cumhuriyetlere ve Ortedoğuya
açıldı. Öte yandan firma Türkiye’deki çalışmalarına da hız
vererek bir dizi yatırım yaptı. 2013’ün
değerlendirmesini de yaptığımız röportajda firma Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ilgar çarpıcı açıklamalarda
bulundu. “Almanya’da çalışmalar yapıyoruz. Bir ülkeye yatırım yapacağımız
zaman ilk önce gidip o ülkenin dev-
A
000 • NİSAN / APRIL 2013
letiyle konuşuyoruz. Bu Suudi Arabistan için de, Azerbeycan için de geçerli. 2003 yılında Türkiye’ye geldiğimiz
zaman devlete dedik ki bakın bizim
projelerimiz var. Geri dönüşümle ekonomiye katkımız var, bununla alakalı
teknolojileri de getireceğiz, yatırımları
artıracağız!... Onlar da bize tabi ki sizi
görmek isteriz, faydalanmak isteriz
dediler. Türkiye’ye geldiğimiz zaman
Türkiye’nin elektronik atık geri dönüşüm noktasında hiç tecrübesi yoktu.
Atığın a’sı yokken milyonlarca Euro-
www.recyclingdergisi.com
www.recyclingdergisi.com
SAYFA / PAGE
SAYFA / PAGE
36
38
Çin çelik üretiminde
2013’te şampiyonluğu
bırakmadı...
ALBA da 2013’te
umduğunu bulamadı...
Dünya Çelik Derneği kendisiyle
verileri paylaşan 65 ülkenin içinden Çin’in en fazla çelik üretimi
bildirdiğini açıkladı.
Avrupalı çelik üreticileri bu yıl
çoğunlukla zararda. Bu durum çelik
ve metal geri dönüşüm sektörünün
işlerini de etkiledi.
REKLAM İNDEKSİ/ ADVERT INDEX
64
SAYFA / PAGE
SAYFA / PAGE
Alüminyumu geri
dönüştürmek çok karlı...
Eğer işletmeler ve
tüketiciler, her şeyin
bir kere kullanıldıktan
sonra başka bir şeye
dönüştürüldüğü ve hiçbir
şeyin çöpe gitmediği
bir döngüsel ekonomi
yaratmak istiyorlarsa
alüminyum başlangıç için
ideal.
www.recyclingdergisi.com
lüminyum içecek kutularını, boksit çıkararak
ve külçeler imal ederek
üretmek yerine geri
dönüştürülmüş hurdadan üretmek enerji, karbon emilimi
ve para tasarrufu sağlar. Aynı durum
araba, uçak, elektronik ve binalarda
kullanılan alüminyum için de geçerlidir.
Eğer işletmeler ve tüketiciler, her şeyin bir kere kullanıldıktan sonra başka bir şeye dönüştürüldüğü ve hiçbir
şeyin çöpe gitmediği bir döngüsel
ekonomi yaratmak istiyorlarsa alüminyum başlangıç için ideal.
Birleşik Devletler’deki alüminyum kutuların geri dönüştürülme oranı sade-
A
Producing aluminum beverage cans
out of recycled scrap, instead of by
mining bauxite and manufacturing
new ingots, saves energy, carbon
emissions and money. The same is
true for the aluminum that goes into
cars, planes, electronics and buildings.
If businesses and consumers want
to get serious about creating a circular economy – where everything,
once used, is made into something
else and nothing goes to waste –
aluminum is a very good place to
start.
Yet the recycling rate for aluminum
cans in the US is a mere 55%. That’s
below the global average of about
www.recyclingdergisi.com
AGED
BENLİ
ÇEMAŞ
GEKSANDER
GREEN CAMERA
EXITCOM
IREMCON
İFAT
MESEK METAL
REMONDİS
ŞALLILAR
TÜMAKÜDER
TÜÇEV
TÜRKTAY
UNTHA
WATER WORLD
23
ARKA KAPAK İÇİ
15
31
6-7
ÖN KAPAK İÇİ
4-5 ARKA KAPAK
33
11
19
21
3
63
43
17
69
ARALIK / DECEMBER 2013 • 13
kısa kısa
Canon’dan çevreci X MARK II hesap makinesi
Canon X MARK hesap
makinesi serisine akıllı
ve ince tasarımlı X MARK
II hesap makinesini
eklediğini duyurdu.
icari amaçlı veya kişisel
kullanım için tasarlanan
bu yeni hesap makinesi,
şimdiye kadar üretilmiş
en ince X MARK serisi
modeli. X MARK II hesap makinesi
tamamen güneş enerjisiyle, doğal ve
yenilenebilir enerji kullanılarak besleniyor. Hiçbir şekilde pil gücü kullanılmadığı için çevreye zararlı bir atık üretmiyor. Artık bir simge haline gelmiş X
serisinin sahip olduğu tasarımı birçok
fonksiyonla birleştiren X Mark II, doğal yaşama zarar vermeyecek şekilde
çevreci bir bilinçle üretildi. Kompakt
boyutlu düz tuşlarıyla, ofiste kullanım
veya toplantılara ya da etkinliklere yanınızda taşımak için ideal bir ürün.
T
Kullanışlı ticari hesaplama işlevleri
12 haneli X MARK II hesap makinesi
yüksek bir hafıza kapasitesine sahip.
Maliyet-Satış-Kâr, Genel Toplam, İşaret
Değiştirme ve Geri Tuşu gibi işlevlerle
donatıldığı için karmaşık hesaplamaları
yapmak kolaylaşıyor. Ayrıca zamandan
da tasarruf ediliyor. Hesap makinesinin sahip olduğu diğer işlevler arasında Belleğe Alma, Shift, Yüzde ve Kare
Kök hesaplama tuşları yer alıyor.
Sofistike ve esnek tasarım
Şık ve ince tasarımlı X MARK II hesap
makinesi sağlam, mat yüzeyi toza/
kire karşı dayanıklı. Zarif alüminyum
alt muhafazasıyla gözalıcı beyaz veya
siyah renk seçenekleriyle sunuluyor.
İnce ve kullanışlı gövdesinde, görüntülemeyi kolaylaştıran içten açılı bir
ekranı var. Tuşların baş kısımları lazerle
işlenmişken; bu nedenle tuşlar üzerindeki işaretler ve rakamlar çabucak
aşınmıyor ve makinenizi uzun süreyle
kullanabiliyorsunuz.
Güneş enerjisi kullanıyor
Canon’un sürdürülebilir özellikli tüm
hesap makineleri gibi X MARK II’nin
de çevreye etkisi asgari düzeyde. X
serisinde yer alan tüm hesap makinesi
modellerinde olduğu gibi bu cihazın da
parçaları geri dönüştürülmüş Canon
malzemeleri kullanılarak üretiliyor. X
MARK II hesap makinesi tamamen
güneş enerjisiyle, doğal ve yenilenebilir enerji kullanılarak besleniyor. Hiçbir
şekilde pil gücü kullanılmadığı için çevreye zararlı bir atık üretmiyor.
X MARK II – temel özellikler:
tÃTUàOÚ[FMMJLMJBMàNJOZVNNBM[FNFEFOàSFUJMNJāVMUSBJODFHÚWEF
tHàOFāFOFSKJMJTJTUFNQJMTJ[LVMMBO‘N
t-B[FSMFJāMFONJāTJNHFMFSMFTPOEFSFDFEBZBO‘LM‘UVāMBS
t3BIBUUJDBSJIFTBQMBNB.BMJZFU4BU‘āWF,ÉS
“Oto Sanayi Atıkları Geri Dönüşsün”
taşehir Belediyesi, Petrol Sanayicileri Derneği (PETDER) ve Lastik
Sanayicileri
Derneği
(LASDER)
işbirliğiyle
başlatılacak “Oto Sanayi Atıkları Geri
Dönüşsün” adlı kampanyanın tanıtım
toplantısı 19 Kasım 2013 Salı günü
yapıldı.
A
Bostancı Oto Sanayi Sitesi Yönetim
Binası’nda gerçekleşen toplantıda,
14 • ARALIK / DECEMBER 2013
oto tamirhanelerinden kaynaklı tehlikeli atıklara dikkat çekilerek ne tür önlemler alınacağı hakkında bilgi verildi.
Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma
Kontrol Müdürü Ayten Kartal oto sanayinde gerçekleştirilen toplantıda
yaptığı açıklamada akü’den atık yağ,
lastik’ten her türlü otomobil atığına
kadar her atığın ekonomik bir değeri
olduğunu ve Ataşehir Belediyesi olarak tüm atıkları ekonomiye kazandırmak için çalıştıklarını ifade etti.
www.recyclingdergisi.com
Haber
DURAN DOĞAN’A ÇEVRE ÖDÜLÜ...
D
Duran Doğan İklim Değişikliği
Liderleri Arasında Yer Aldı...
Türkiye karton ambalaj
sektörünün köklü firması
Duran Doğan Ambalaj,
çevre dostu üretim
prensibi ve benimsediği
sürdürülebilirlik
politikasıyla CDP (Karbon
Saydamlık Projesi)
kapsamında ödüle layık
görüldü.
16 • ARALIK / DECEMBER 2013
010 yılından beri SaCBOD‘
ÃOJWFSTJUFTJ
Kurumsal
Yönetim
Forumu Akbank’ın ve
Ernst&YoungTürkiye’nin
rapor sponsorluğunda yürütülen CDP,
firmaların iklim değişikliği politikalarını uluslararası platformlarda tanıtıyor.
Şirketlerin karbon salınımı ve çevreye
duyarlılığı kriterlerine göre değerlendirdiği projede Duran Doğan 29 firma
arasında İklim Değişikliği Lideri kategorisinde ödül aldı.
Türkiye karton ambalaj sektörünün
eski ve tecrübeli iki firması Duran
2
Ofset ve Doğan Matbaası’nın 2005
yılında birleşmesi sonucu son derece
güçlü bir yapı ile yeniden doğan Duran Doğan Ambalaj, geliştirdiği çevreci ürünlerin yanı sıra iklim değişikliği
konusundaki duyarlılığıyla da öncü bir
kuruluş olduğunu ispatladı.
Dünyanın prestijli ve yaygın çevre girişimi olarak kabul edilen CDP (Karbon
Saydamlık Projesi) tarafından şirketlerin bu konudaki bilinç düzeylerini arttırmak ve daha şeffaf olmalarını sağlamak amacıyla gaz salınım oranları
verileri toplandı. Halka açık 100 Türk
şirketine yapılan davete 29’unun veri
www.recyclingdergisi.com
göndermeyi kabul ettiği araştırma,
Türkiye’deki gaz salınım oranları giderek artan bir grafik ortaya koydu.
4BCBOD‘ÃOJWFSTJUFTJOEFEà[FOMFOFO
törende ödül alan Duran Doğan Genel Müdür Yardımcısı Alican Duran,
“Kurulduğumuz günden sera gazı
emisyon hesaplamalarında bütünsel bir yaklaşım kullandık. Türkiye’de
uluslararası standartlara uygun sera
gazı emisyonu raporlaması taahhüdünü veren ilk ambalaj firması olmaktan
dolayı gurur duyuyoruz. Yaptığımız
tüm yatırımları çevresel boyutlarda
www.recyclingdergisi.com
değerlendirerek karar veriyoruz. Önceliğimiz çevreyi korumak ve mümkün olabildiğince geri dönüşümü
sağlamaktır. Bu noktadan hareketle
Türkiye’de ilk defa film olmaksızın
metalize görüntü sağlayan teknolojiyi
àSFUJNJNJ[EF LVMMBO‘ZPSV[ 5Ã#Ā5",
işbirliği ile kurduğumuz laboratuvarda
yeni ürünler geliştiriyoruz. Sürdürülebilir çevre politikamızın tüm sektör
tarafından benimsenmesini hedefliyoruz’ dedi.
Yapılan araştırma sonucunda İklim
Değişikliği Saydamlık kategorisinde
Coca-Cola İçecek, Duran Doğan Basım Ambalaj, Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası ve Türk Telekominikasyon
ödül aldı.
Şirketlere ödüllerini Ernst&Young
Türkiye İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Ortağı Zeynep
Okuyan takdim etti. Ödülleri şirketleri
adına Coca Cola İçecek Kurumsal İlişkiler Direktörü Atilla Yerlikaya, Duran
Doğan Basım Ambalaj Genel Müdür
Yardımcısı Alican Duran, Türkiye Sınai
Kalkınma Bankası Genel Müdürü Özcan Türkakın, Türk Telekomünikasyon
Kurumsal İletişim Direktörü Aslıhan
Ahıskal aldı.
ARALIK / DECEMBER 2013 • 17
kısa kısa
Jorgen Randers: Daha iyi bir gelecek mümkün
Sürdürülebilirlik, iklim
stratejileri ve küresel
öngörü uzmanı Jorgen
Randers, 150.Yıl
etkinlikleri çerçevesinde
Boğaziçi Üniversitesi’ne
geldi.
Jorgen Randers
ürdürülebilirlik, iklim stratejileri ve küresel öngörü
uzmanı Jorgen Randers, 150. Yıl etkinlikleri
çerçevesinde Boğaziçi
ÃOJWFSTJUFTJOJO LPOVþV PMEV 3BOders daha önce çeşitli çalışmalarında
da ele aldığı “Büyümenin Sınırları”
üzerine yaptığı konferansta Dünya’nın
geleceği hakkında açıklamalarda buMVOEV#PþB[JÎJÃOJWFSTJUFTJ:‘MWF
Endüstri Mühendisliği Bölümü 40. Yıl
etkinlikleri kapsamında sürdürülebilirlik
ve iklim stratejisti, sistem bilimci/modellemeci Jorgen Randers İstanbul’a
geldi. 1970’lerde kaleme aldığı 30 dile
çevrilen ve 30 milyon nüshası satılan
‘Büyümenin Sınırları’ kitabıyla 21. yüzyılda dünyadaki gelişmeleri öngören
Jorgen Randers, son kitabı ‘2052: Gelecek 40 Yıl için Küresel bir Öngörü’ ile
gelecek 40 yıl için karamsar ancak gerçekçi bir tablo çizdi. 40 yıl önce yazdığı
kitapla bugün arasında bağlantı kuran
67 yaşındaki Randers, “40 yıl boyunca
sürdürülebilir kalkınma için çalışsam
da bu konuda başarısız oldum. Çünkü
dünya artık daha az sürdürülebilir durumda” dedi. 2050’li yıllarda nüfusun
çıkabileceği en üst noktaya çıkacağını
diğer yandan küresel ısınmanın yıkıcı boyutlara ulaşacağını ifade eden
Randers, “Önümüzdeki 40 yıl boyunca dünya nüfusu çıkabileceği en üst
noktaya çıkacak. Ancak bundan sonra
nüfusta artma beklemiyorum. Bunun
da nedeni şehirleşmenin ve bununla birlikte bilinçlenmenin de artması
S
olarak görüyorum. Şehirde yaşayıp da
çok nüfuslu bir ailede yaşamak günümüz şartlarında çok da mantıklı değil.
Dünya 2050’de şu anki halinden iki kat
daha fazla büyüyecek. 2030 yılında fosil
yakıt kullanımı en üst seviyeye çıkacakken sonrasında hızla düşecek. Dünya
yenilenebilir enerji kullanımına yönelecek. 2052 yılında dünya üzerindeki
ortalama sıcaklık iki dereceden fazla
artacak” şeklinde konuştu. Kapitalizm
sisteminin dünyamızdaki çevresel sorunları çözmeye yardımcı olmayacağını
söyleyen Jorgen Randers, “Kapitalizm
sisteminde önemli olan, harcayabileceğiniz en az paraya en verimli yatırımı
yapmaktır. Ancak dünyayı kurtarmak
istiyorsak bundan vazgeçmemiz gerekir. İhtiyaç duyduğumuz, çevreyi
koruyacak projelere sermaye ayırmaktır. Daha çok para harcanan ama daha
çevreci bir dünya… Kapitalizm sorunlarımızı çözmeyecektir” diye konuştu.
“Daha iyi bir gelecek mümkün”
Daha sağlıklı ve daha iyi geleceğin
mümkün olduğunu ifade eden Randers gerekçelerini şöyle açıkladı: “Teknik olarak küresel ısınma sorununu
çözmemiz mümkün. Tek ihtiyacımız
çevreyi kirleten yatırımlardan çevreyi
LJSMFUNFZFOZBU‘S‘NMBSBMJMLCJSQBZ
aktarmak. Örneğin benzinli arabalar
yerine elektrikli arabalar, kömürle çalışan fabrikalar yerine güneş enerjisiyle
çalışan fabrikalar kullanılabilir. Çok pahalı yatırımlar değil. Daha pahalı olsa
da son derece gerekli yatırımlardır”
Sinop Belediyesi’nden Geri Dönüşüme Destek
Sinop’ta kağıt, cam, plastik
gibi malzemelerin geri
dönüşümü için merkezde
muhtelif bölgelere
geri dönüşüm kutuları
yerleştirildi.
18 • ARALIK / DECEMBER 2013
onu ile ilgili bir açıklama
yapan Başkan Baki ER(Ã- A(FSJ EÚOàāàNF
kazandırılan her malzemenin ülke ekonomisine sağladığı katkıyı, çevre temizliği
ve sağlığına olan etkisini artırmak
her vatandaşımızın önemli görevleri
arasında yer almaktadır. İleri derecede tüketim toplumu olmamak ve tüketimi tekrar üretimle veya geri dönüşümle yerine koymak geleceğimiz
için değerli bir yatırım olacaktır. Her
vatandaşımızı geri dönüşüme katkıda bulunmaya davet ediyoruz.’’ dedi
K
Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül
www.recyclingdergisi.com
kısa kısa
Nerede bu atık yağlar ?...
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nı en çok
meşgul eden ve
çözüme bir türlü
kavuşturulamayan atık
yağları kayıt dışı toplama
sorunu hala baş ağrıtıyor.
Atık yağ ekonomisinin
nerdeyse tamamı kayıt
dışı.
lkemizin en temel sorunlarından biri olan
kayıtdışılık, atık sektöründe özellikle atık yağ
alanında kendini gösteriyor. Türkiye’de her yıl ortaya çıkan
yüzbinlerce litre atık yağ hala kayıt altına alınabilmiş değil. Atık yağ toplama
yetkisine sahip PETDER atık yağların
toplanmasında yetersiz kalıyor. Atık
yağların çok azını toplayabilen PETDER bu yağların büyük bir bölümünü
de çimento sektörüne satarak büyük
eleştiri alıyor. Atık yağ geri dönüşüm
firmalarına baktığımızda ise burada
da büyük sorunlar olduğu görülüyor.
Mevcut lisanslı firmaların bir veya ikisi dışında hiçbiri standartlara uygun
değil. Öte yandan bu firmaların pek
çoğunda da mevcut yönetmelik dışın-
Ü
da yasal olmayan çalışmaların yürütülmesi sorunu daha da ağırlaştırıyor.
Türkiye atık yağları kayıt içinde toplayamadığı için uzmanlara göre her yıl
milyarlarca liralık kayba uğruyor. Atık
yağ sektörünün derlenmesi toparlanması amacıyla faaliyet gösteren GEKSANDER farklı atık grupları işleyen
firmaları da içine alarak çalışmalarını
sürdürüyor. Derneğe göre çözüm için
atık yağ toplama yetkisi sektöre de
verilmeli.
Atatürk Barajı kirlilikten kurtulacak
Adıyaman’da yürütülen,
Atık Su Arıtma Tesisi ve
Atık Su Kolektör Hattı’nın
temeli törenle atıldı.
20 • ARALIK / DECEMBER 2013
dıyaman’da Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı,
Avrupa Birliği ve Adıyaman Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü Atık
Su Arıtma Tesisi ve Atık Su Kolektör
Hattı’nın temeli törenle atıldı.
B
Bahçecik
Mahallesi Sitilce mevkis
sinde
temeli atılan ve 18 milyon
5
536
bin Avroya mal olacak tesisle,
A
Adıyaman’ın
atık suyu arıtılarak Atat
türk
Barajı kirlilikten kurtulacak. Adıyam Valisi Mahmut Demirtaş, törenman
d yaptığı konuşmada, temeli atılan
de
a
arıtma
tesisiyle Atatürk Barajı’nın
y
yanı
sıra suyun aktığı bütün bölgeler temizleneceğini söyledi. Projenin
rin
ç
çevre
kirliliğini azaltma ve gelecek
n
nesillere
daha yaşanılabilir bir çevre
bırakma adına önemli olduğunu vurgulayan Demirtaş, “Dünyamızın hızla
kirlendiği bu zamanda çevre sorunları
had safhaya gelmiştir. Çevrenin tehdit altında kaldığı günümüz dünyasında su temini ve atık suların çevreye
zarar vermeden bertaraf edilmesi
çok önemli bir yer tutmaktadır. Bugün temelini atacağımız bu tesis
Adıyaman için hayati önem taşımaktadır” diye konuştu. Tesis sayesinde
Adıyaman’ın atık suyunun arıtılarak
Atatürk Barajı’na boşaltılacağını belirten Demirtaş, şunları kaydetti: “Pro-
A
je kapsamında, atık su arıtma tesisi
kurulacak ve Atatürk Barajı Gölü’nün
kirlenmesi önlenmiş olacaktır. Adıyaman bu tesis sayesinde çevre kirliliği
ile mücadele eden şehirlerden biri
olacaktır. Doğayı, çevreyi korumak
ve onu gelecek kuşaklara yaşanır bir
şekilde bırakmak, hepimizin görevi
olmalıdır. Çevre ve Şehircilik Bakan
Danışmanı Raif Yetim ise tesisin
Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyum
sürecinde çevre alanındaki yükümlülüklerini zamanında tamamlamasına
katkı sağlayacağını belirtti.
Arıtma tesisi hakkında bilgiler veren
Yetim, “Arıtma tesisi, 26 kilometre
kolektör hattı ve bir adet sifon inşa
edilecektir. Arıtma tesisinin günlük
kapasitesi 33 bin metreküp olup,
aktif çamur yöntemiyle arıtma yapılacaktır. Adıyaman Atık Su Arıtma
Tesisi’nde yılda 173 bin metreküp
çamur üretilecek. Çamurun orman
alanları ve tarımda kullanılması ön
görülmektedir. Tesis atık fermantasyonu sonucunda oluşan gazdan yılda
2,7 milyon kilovat elektrik üretilecek
olup bu tesisin ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 96’sını karşılayacaktır. Bu
gibi yatırımların tamamlanmasından
sonra sürdürülebilir işletmecilik anlayışı ile işletilmesi çok büyük önem
arz etmektedir” diye konuştu.
www.recyclingdergisi.com
kısa kısa
Atık pet şişeler ekonomiye kazandırılıyor...
Toplanan 82 Bin 688
ton pet şişeden; halı
tabanları, uyku tulumları,
giysilerdeki yalıtım
maddesi, boya fırçaları, can
kurtarma simidi, torbalar,
posta kutuları, piknik
masaları, çitler, yürüyüş
botları, çift bölmeli kovalar,
laser toner kartuşu,
kayışlar üretildi.
ürkiye genelinde 82
Bin 688 ton pet şişe
toplandı. 124 milyon 32
bin TL ekonomiye katkı sağlayan pet şişeler
geri dönüşümle cankurtaran yastığı,
boya fırçası, kayış, paspas oldu. Türkiye genelinde 2012 yılında üretilen pet
ambalajın 320 bin 287 tonu piyasaya
sürüldü, 108 bin 941 ton pet ambalaj
ise ithal edildi.
T
2013 yılında 82 bin 688 ton pet ambalaj atığı toplandı ve ikincil hammadde
olarak ekonomiye kazandırıldı. Geri
dönüşümü sağlanan pet şişelerin
ekonomiye katkısı ise 124 milyon 32
bin TL. Bir ton balyalı pet ambalaj atığı
yaklaşık 1.500 TL’ye satılıyor.
PET ŞİŞELER HERŞEY OLDU;
KAYIŞ, CANKURTARAN YASTIĞI
Toplanan 82 Bin 688 ton pet şişeden;
halı tabanları, uyku tulumları, giysilerdeki yalıtım maddesi, boya fırçaları,
can kurtarma simidi, torbalar, posta
kutuları, piknik masaları, çitler, yürü-
yüş botları, çift bölmeli kovalar, laser
toner kartuşu, kayışlar üretildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar, atıkların geri dönüşümünde
Türkiye’yi dünya standartlarının üzerine çıkaracak çalışmalar yaptıklarını
belirterek, önümüzdeki günlerde çok
daha önemli projeleri hayata geçirileceklerini ifade etti.
25 PET ŞİŞESİ BİR MONT
2.5 LT’lik bir plastik şişe geri kazanılıp
üretimde kullanıldığında 6 saatlik 60
watt’lık elektrik enerjisi tasarruf ediliyor. 25 adet geri kazanılmış pet şişesinden bir plastik mont elde ediliyor.
PET ŞİŞELER HAFİFLEDİ
Çevre Yönetimi Genel Müdür Vekili Muhammet Ecel ise, pet ambalaj
atıkları hakkında şu bilgileri verdi:“Pet
şişelerin ağırlığı düşüyor.1970 den günümüze plastik şişelerin ağırlığında
B[BMNB PMEV Z‘M‘OEB LT’lik pet su şişesinin ağırlığı 22,5 gr
iken 2013 yılında10,5 gr oldu” dedi.
14.560.500 çam ağacının kesilmesi önlendi...
Bakan Bayraktar: “2013
yılı son on ayında
856.500 ton kağıt – karton
atığı toplandı. Atık
kâğıtların geri dönüşümü
sonucunda, 2013 Yılı Ekim
Ayı itibariyle ülkemiz
genelinde 14.560.500 adet
çam ağacı ve 6618 hektar
ormanlık arazi korunmuş
oldu” dedi.
A
mbalaj atıklarının ekonomiye sağladığı katkıyı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar
açıkladı. Bakan Bayraktar “Ambalaj Atık Sisteminin 2013 yılı
ekim ayı ham verilerine göre yılın son
on ayında 856.500 ton kâğıt – karton
ambalaj atığı, 321.173 ton plastik ambalaj atığı, 49.866 ton metal ambalaj
atığı ve 123.086 ton cam ambalaj atığı
geri dönüştürüldü” dedi.
14.560.500 ADET ÇAM AĞACI VE
6618 HEKTAR ARAZİ KORUNDU
Bakan Bayraktar “2013 yılı son on
ayında 856.500 ton kağıt – karton
atığı toplandı. Atık kâğıtların geri dönüşümü sonucunda, 2013 Yılı Ekim
Ayı itibariyle ülkemiz genelinde
14.560.500 adet çam ağacı ve 6618
hektar ormanlık arazi korunmuş olup,
21.412.500 ton su tasarrufu ve 300
milyon TL ekonomik kazanç sağlandı”
açıklamasında bulundu.
22 • ARALIK / DECEMBER 2013
790.875 TON SU TASARRUFU VE 99
MİLYON TL EKONOMİK KAZANÇ
SAĞLANDI
Bakan Bayraktar “49.866 ton metal
atığı ve 123.086 ton cam atığı toplandı. Metal atıkların geri dönüşümü sonucunda, ülkemizde 790.875 ton su
tasarrufu ve 99 milyon TL ekonomik
kazanç sağlanmıştır. Camın geri dönüşümü sonucunda ise ülkemizde 2013
Yılı Ekim Ayı itibariyle 12,3 milyon litre
benzin tasarrufu, 15 milyon TL ekonomik kazanç sağlanmıştır” dedi.
Plastik ambalaj atıklarının dönüşümünde büyük yol kat edildiğini belirten Bakan Bayraktar “2013 yılı son
on ayında 321.173 ton plastik atık
toplanmıştır. Plastik ambalaj atığının
geri dönüşümü sonucunda, ülkemiz
genelinde 2013 yılı ekim ayı itibariyle tasarruf edilen enerji miktarı 4,5
Milyon megavattır. Bununla sağlanan
ekonomik kazanç ise 482 milyon TL
dir” ifadelerini kullandı.
www.recyclingdergisi.com
Haber
T.C. Çevre ve Şehİrcİlİk Bakanı
ERDOĞAN BAYRAKTAR
KOLOMBiYA’YA
ÇIKARTMA YAPTI
KOLOMBİYA’YI
ZİYARET EDEN
İLK TÜRK BAKAN
24 • ARALIK / DECEMBER 2013
Ç
evre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan
Bayraktar,
Kolombiya’yı
ziyaret eden İlk Türk Bakanı olarak tarihe geçti. Bakan Bayraktar, Kolombiya’nın
başkenti Bogota’da düzenlenen
Türkiye-Kolombiya Karma Ekonomik
Komisyon (KEK) 1. Dönem toplantısına Eşbaşkan olarak katıldı. Bakan
Erdoğan Bayraktar, Kolombiya prog-
ramı kapsamında Kolombiya Konut
ve Arazi Kalkınma Bakanı Luis Felipe
Henao, Kolombiya Ticaret, Sanayi
ve Turizm Bakanı Santiago Rojas Arroyo, Dışİşleri Bakanı Maria Angela
Holgun’ı ile Çevre ve Sürdürülebilir
Kalkınma Bakanı Luz Elana Sarmıento ile görüştü.
KEK PROTOKÖLÜ İMZALANDI
Bakan Bayraktar, Dışişleri Bakanlığı’nda
www.recyclingdergisi.com
Bakan Bayraktar:“İnanıyorum ki, bu toplantı sırasında
gerçekleştirilen görüşmeler; Kolombiya ile Türkiye
arasında mevcut ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıda
bulunacak, ayrıca ülkelerimiz arasındaki ekonomik
işbirliği açısından da olumlu sonuçlar doğuracaktır”
düzenlenen Türkiye Kolombiya 1. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu
toplantısına Eşbaşkan olarak katıldı.
Bakan Bayraktar ve Kolombiya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Santiago
Rojas Arroyo karşılıklı olarak KEK protokölünü imzaladılar. Bakan Bayraktar burada yaptığı konuşmada iki ülke
arasına 17 Mayıs 2006 tarihinde imzalanan “Türkiye-Kolombiya Ticaret
İşbirliği Anlaşması” uyarınca kurulan
www.recyclingdergisi.com
Karma Ekonomik Komisyon(KEK)’un
ilk toplantısının bu vesilesiyle gerçekleştirilmesinden mutluluk duyduğunu belitti. Bakan Bayraktar,
“İnanıyorum ki, bu toplantı sırasında
gerçekleştirilen görüşmeler; Kolombiya ile Türkiye arasında mevcut ticari
ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacak, ayrıca ülkelerimiz arasındaki
ekonomik işbirliği açısından da olumlu sonuçlar doğuracaktır” dedi.
BAKAN BAYRAKTAR
KOLOMBİYA
PROGRAMI
KAPSAMINDA 4 AYRI
BAKAN İLE GÖRÜŞTÜ
ARALIK / DECEMBER 2013 • 25
Haber
BAKAN BAYRAKTAR
İLE KOLOMBİYA
HEYETİ ARASINDA
KEK PROTOKOLÜ
İMZALANDI
Türkiye’nin ekonomik başarısı, gerçekleştirdiği reformlarla
dünyada
parmakla gösterilen güçlü bir ülke
olduğuna dikkat çeken Bakan Bayraktar, Türkiye’yi 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri
yyapmayı hedeflediklerini ifade etti.
T
TİCARET HACMİMİZ 966 MİLYON
Bakan Bayraktar konuşmasında iki
ülke arasındaki ticaret hacminin,
2000 yılında 8,6 milyon dolar civarındayken, geçen yıl bu rakamın 112
kat artarak 966 milyon dolar seviyelerine çıktığını belirtti. Bakan Bayraktar, “Bu rakam, iki ülke açısından
bugüne kadar ulaşılan en yüksek
seviye. 2012 yılında Kolombiya’ya
JISBDBU‘N‘[ Z‘M‘OB HÚSF oranında artarak 152 milyon dolara,
aynı dönemde ithalatımız ise oranında artarak, 678 milyon dolardan
814 milyon dolara ulaşmıştı. Ticaret
hacmimizi genişletecek, ürün yelpazesini çeşitlendirecek yollar üzerine
yoğunlaşmalıyız” diye konuştu.
TÜRK DEMİR-ÇELİĞİ KALİTELİ
Bayraktar, iki ülke arasındaki sektörel
tanıtım faaliyetlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Bakan Bayraktar,
ilk aşamada, Kolombiya’da; ülkemizin
demir-çelik ürünlerinin tanıtılacağını
ve Kolombiya’nın bu ürün grubumuza karşı tereddütlerini aşmayı hedeflediklerini söyledi.
Kolombiya tarafından bazı demir çelik
ürünleri ithalatına karşı 3 ayrı koruma
önlemi soruşturması başlatıldığına
da dikkat çeken Bayraktar. ”Türkiye,
Bakan Bayraktar
konuşmasında iki ülke
arasındaki ticaret
hacminin, 2000 yılında
8,6 milyon dolar
civarındayken, geçen
yıl bu rakamın 112 kat
artarak 966 milyon dolar
seviyelerine çıktığını
belirtti.
26 • ARALIK / DECEMBER 2013
www.recyclingdergisi.com
Kolombiya Ticaret, Sanayi ve Turizm
Bakanı Santiago Rojas Arroyo, turizmde
Türkiye’nin çalışmalarını model olarak
kullanmak istediklerini, Türkiye ile
ticaretimizi artırması gerektiğini söyledi.
Kolombiya Ticaret, Sanayi ve Turizm
Bakanı Santiago Rojas Arroyo
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar
dünyanın en önemli demir-çelik, inşaat demiri ve profil ihracatçılarından
birisidir. Kalitesi konusunda hiçbir
ülkede sorun yaşamadı. Kolombiyalı
yetkilileri ve firmaları Türkiye’de ağırlamaya ve demir-çelik üretim tesislerimiz ile kalite kontrol sistemlerimizi
tanıtmaya hazırız” dedi.
MÜTEAHHİTLER KOLOMBİYA’DA
ETKİN OLMAK İSTİYOR..
Bakan Bayraktar, son yirmi yılda, Türk
müteahhitlik sektörünün dünya pazarlarına başarıyla girdiğini söyleyerek,
şu şekilde konuştu: “Türk müteahhitlik firmaları, bugüne kadar 102 ülkede
260,9 milyar dolar değerinde 7.271
projeyi başarıyla gerçekleştirdi.2013
yılı itibariyle, müteahhitlik firmalarımızca Kolombiya’da üstlenilen ve
2,3 milyon dolar değerinde sadece 1
projemiz bulunuyor.
Söz konusu proje; İpiales şehrindeki teleferik projesi. Bu çerçevede,
Türk müteahhitleri Kolombiya Hükümetinin programlarında yer alan konut ve altyapı projeleri başta olmak
üzere, Kolombiya’da inşaat projeleri
üstlenmeyi arzuluyor. Bu konuda
verilecek her türlü desteğin bizi ziyadesiyle memnun edeceğini bilmenizi
isterim. Yapılacak bir Serbest Ticaret
Anlaşması (STA) ile ile iki ülke arasında düşük seviyede bulunan ticaret
hacminin önemli oranda artacak. Söz
konusu anlaşma, işadamlarımızın
önündeki gümrük duvarlarının kaldırılacak.”
BAŞARILI TÜRKİYE’Yİ MODEL
ALMAK İSTİYORUZ...
Kolombiya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Santiago Rojas Arroyo,
turizmde Türkiye’nin çalışmalarını
model olarak kullanmak istediklerini, Türkiye ile ticaretimizi artırması
gerektiğini söyledi. Kolombiya Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı
Luz Elana Sarmıento ise Türkiye’nin
Kolombiya’ya yatırımları desteklemek
için Cumhurbaşkanımdan talimat aldıklarını ifade ederek, “ Birbirine benzeyen
iki ülke olarak , beraber ortak çalışabiliriz” dedi. Bakan Bayraktar Kolombiya
programı kapsamında Bogota Mega
Projesi Alanı’nı da ziyaret etti. Kolombiya çevre alanında da Türkiye’nin deneyimlerinden faydalanmak istiyor.
Kolombiya Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Luz Elana Sarmıento ise Türkiye’nin
Kolombiya’ya yatırımlarını desteklemek için Cumhurbaşkanından talimat aldıklarını
ifade ederek, “Birbirine benzeyen iki ülke olarak, beraber ortak çalışabiliriz” dedi.
www.recyclingdergisi.com
ARALIK / DECEMBER 2013 • 27
Haber
Avrupa Birliği çelik hurdası
ihracaatını kısıtlıyor !
The European Union restricts the steel scrap export !
EFR, bir basın bildirisinde,
Avrupa Komisyonu’nun
sürdürülebilir bir AB
çelik endüstrisi geliştirme
gayretini tamamıyla
desteklediğini, fakat
ortaya attığı önlemlerin
hurda toplama, ayırma ve
işleme sektörüne zarar
verebileceğini ifade etti.
28 • ARALIK / DECEMBER 2013
vrupa Demir Hurdası
Geri Kazanım ve Geri
Dönüştürme Birliği Avrupa
Komisyonu’nun
Çelik Eylem Planı’na
kadar ve bu plandaki tutarsız politikalar ve teşebbüsler üzerine yapılan bir
çalışmanın bulgularını yayınladı. Çalışmanın açıklanması, AB Komisyonu
tarafından bu yılın ilk aylarında yayımlanan Avrupa çelik endüstrisini canlandırmak için bir dizi öneriler üzerine
bir duyuru ardından yapıldı. Fransız
danışmanlık şirketi Laplace Conseil,
tedbirlerin geri dönüşüm endüstrisine etkilerini değerlendiren araştırmayı
yürüttü. EFR, bir basın bildirisinde, Avrupa Komisyonu’nun sürdürülebilir bir
AB çelik endüstrisi geliştirme gayretini
tamamıyla desteklediğini, fakat ortaya
attığı önlemlerin hurda toplama, ayırma ve işleme sektörüne zarar verebileceği ifade etti. EFR başkanı Tom Bird
A
The European Ferrous Recovery
& Recycling Federation (EFR) has
published the findings of a study on
conflicting policies and initiatives
up to, and including, the European
Commission’s Steel Action Plan. The
release of the study follows an announcement by the EU Commission on
a set of recommendations, which it
released earlier this year, to revive the
European steel industry.
The French consulting firm Laplace
Conseil conducted the survey, which
evaluated the impact of the measures
on the recycling industry.
In a press release, EFR notes that while it fully supports the EC’s intention to
foster a sustainable EU steel industry,
it expressed concern that measures it
promoted could jeopardize the scrap
collection, sorting and processing industry. “Export restrictions and high
regulation costs on the EU scrap recy-
www.recyclingdergisi.com
“İhracat kısıtlamaları ve AB hurda geri
dönüşüm endüstrisindeki yüksek düzenleme maliyetleri, Avrupa Birliği’nin
istihdamını, ticari ilişkilerini ve çevreyi
olumsuz etkileyecek” yorumunu yaptı. “EAF çelik endüstrisi yanı sıra hurda
toplayıcıları ve işleyicileri, yeni düzenlemenin istenmeyen sonuçlarıyla riske atılması değil, aksine geliştirilmesi
gereken bir karar ortaklığının keyfini
sürmektedir.” EFR için önemli kaygılar
yaratan noktalar arasında, hurda metal
ihracatını kısıtlamaya veya ek denetim
yükleri koymaya yönelik öneriler var.
Laplace Conseil’in kurucusu ve yönetim müdürü, aynı zamanda raporun da
yazarı Marcel Genet; “AB’nin büyük
ve büyümeye devam eden bir hurda
rezervi mevcut. İhracatı kısıtlayıcı önlemlere gerekçe olarak gösterilebilecek hurda kıtlığı riski yok” ifadelerini
kullandı. Bird, “Çelik hurdası ihracatını
engelleyecek hiçbir politikayı destekleyemeyiz. Hurdanın serbest dolaşımını korumamız gerekir ve herhangi
bir kısıtlamanın bizi olumsuz etkileyeceğinden endişe ediyoruz” ifadelerini
FLMFEJ ÃTUFMJL&'3ÎBM‘āNBO‘OJISBÎ
kısıtlamalarının, iç talep tarafından
yönlendirildiğinden iç EAF (elektrikli
ark ocağı) çelik endüstrisi üretimini
artırmayacağını ileri sürdüğünü söyledi. Hurda tüketen EAF üreticileri son
ürünün metrik tonu başına daha yüksek düzenleme maliyeti yüklenmişken, Bazik Oksijen Fırını (BOF) ve EAF
üreticileri zaten oldukça farklı düzenleme maliyetleriyle karşı karşıyalar. AB
hurda geri dönüşüm endüstrisi, karar
alıcılar yeni hurda ihraç kısıtlamaları,
denetimleri ve düzenlemelerine başvurduğundan var olan düzenlemelerin
olumsuz etkilerinin değişmeden kalmasından korkmaktadır. Bird, “EFR,
Komisyon’un sürdürülebilir bir AB çelik endüstrisi geliştirme gayretini tamamıyla desteklemektedir fakat bizim
sağlıklı hurda endüstrimizi tehlikeye
sokacak kısıtlamalara da karşı çıkmak
zorundadır. Bunun yerine çeliğin geri
dönüşümünü artıracak daha fazla önlem görmek isteriz” diye ekledi.
www.recyclingdergisi.com
cling industry will have a detrimental
impact on EU’s employment, trade
relations and environment,” says EFR
President Tom Bird. “Scrap collectors
and processors, along with the EAF
steel industry, enjoy a symbiotic relationship that needs to be nurtured,
not put at risk by unintended consequences of new regulation.” Issues
that created significant concerns for
the EFR includes proposals to restrict
the exports or impose additional monitoring burdens on scrap metal trade. Marcel Genet, founder/managing
director of Laplace Conseil and author
of the report, notes, “The EU has a
huge and growing scrap reservoir.
There is no risk of scrap shortage that
would justify export restrictions.”
Bird adds, “We cannot support any
policy that impedes the export of steel scrap. We need to protect the free
flow of scrap and are concerned that
any restrictions would have a detrimental impact on us.” Moreover, EFR
says that the study claims that export
restrictions will not increase domestic EAF (electric arc furnace) steel industry output, since that is driven by
domestic demand. Basic Oxygen n
Furnace (BOF) and EAF producers are
already facing very different regulatory
costs, with the scrap consuming EAF
producers burdened with a higher regulatory cost per metric ton of finished products. The EU scrap recycling
industry fears that negative effects of
existing regulations will remain unaddressed as policy makers turn to new
scrap export restrictions, monitoring
and regulations. “EFR fully supports
the Commission’s intention to foster
a sustainable EU steel industry, but
must oppose measures that jeopardize our healthy scrap industry,” Bird
adds. “Instead we would like to see
more measures to increase the recycling of steel.” In fact, Bird points out,
there is no risk of a scrap shortage. At
the present time there is more ferrous scrap collected in Europe than is
needed.
EFR notes that while it fully
supports the EC’s intention
to foster a sustainable EU
steel industry, it expressed
concern that measures it
promoted could jeopardize
the scrap collection,
sorting and processing
industry.
ARALIK / DECEMBER 2013 • 29
Vakıf
Ekonomik işletmeler ambalaj
atıklarını yakından öğreniyor....
21 Kasım’da Türkiye
Odalar ve Borsalar
Birliği’nde gerçekleştirilen
“Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği
Uygulamaları” toplantısına
100’ün üzerinde ekonomik
işletme katıldı.
30 • ARALIK / DECEMBER 2013
Ç
EVKO Vakfı, her yıl ekonomik işletmelere yönelik olarak düzenlediği
bilgilendirme toplantılarına bu yıl İstanbul’dan
başlangıç yaptı. 21 Kasım’da Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nde gerçekleştirilen “Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği Uygulamaları” toplantısına 100’ün üzerinde ekonomik işletme katıldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve
Bursa’da gerçekleştirilecek toplantılar
ile 500’ün üzerinden ekonomik işletmeye ulaşılması hedefleniyor.
Toplantının açılış konuşmasını yapan
ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Yaşar Nadir Atilla konuşmasında
ÇEVKO Vakfı’nın geçtiğimiz yıl geri kazanımını belgelendirdiği 400.000 ton
ambalaj atığının çevresel ve ekonomik faydalarından bahsederek ÇEVKO Vakfının gerçekleştirdiği eğitim ve
bilinçlendirme çalışmalarını aktardı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın düzenlenen bilgilendirme toplantılarına
desteği nedeniyle Sn. Aylin Çiçek’e
teşekkür eden Atilla, “ Bakanlığımızdan talebimiz, sistemde yer almayan
www.recyclingdergisi.com
firmaların sisteme katılmasını sağlamaları ve sistemin finanse edilmesi
konusunda yaşanan en büyük sıkıntılardan biri olan haksız rekabetin ortadan kaldırılması için gerekli denetim
ve yaptırımları uygulamalarıdır.” şeklinde konuştu.
Toplantıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü,
Belediye ve Ambalaj Atıkları Şubesi
Çevre Mühendisi Aylin Çiçek; Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
yeni gelişmeler, tarafların sorumlulukları ve uygulamada yaşanan sıkıntıları
aktardı. Çiçek sunumunda “Sistemde
yer alan tüm paydaşların kaynakta ayrı
toplama çalışmalarına gereken önemi
vermeleri, yükümlülüklerini yerine
getirmeleri ve toplumda bilinç yaratmaları konusunda yapılan çalışmalara
destek vermeleri gerekiyor. Mevzuat
iyileştirme çalışmaları 2005 yılından
beri devam ediyor. Biz bakanlık olarak
ekonomik işletmelerin ve diğer paydaşların uygulamadaki sıkıntıları ko-
nusunda duyarlıyız. Yaşanan sıkıntıları
bizlerle paylaşın” şeklinde konuştu.
ÇEVKO Vakfı Endüstri İlişkileri ve Atık
Yönetimi Uzmanları ekonomik işletmelerin yükümlülük devri, gerçekleştirilmesi süreci, bu süreçte belediye
ve lisanslı firma sorumlulukları ile
bakanlığımızın Atık Ambalaj Sistemi
ve ÇEVKO İletişim Portalı (ÇİP) sistemi uygulamalarından bahsettiler.
Toplantının son bölümünde yer alan
soru-cevap bölümünde ağırlıklı olarak
2013 itibariyle geri kazanım hedefi
PMBSBLLPOBOBIāBQBNCBMBKBU‘Lları konuşuldu.
Toplantılara sektörün önemli yayınlarından Recycling Industry dergisi de
stand açarak ve yayınlarını ekonomik
işletmeler ile paylaşarak destek verdi.
İkincisi 28 Kasımda İzmir’de düzenlenen “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Uygulamaları” toplantıları,
bakanlığımızın desteğiyle 12 Aralık’ta
Ankara ve 19 Aralık’ta Bursa’da düzenlenecek.
ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yaşar Nadir Atilla, Recycling INDUSTRY standını ziyaret etti.
www.recyclingdergisi.com
>$40$$*-.+.)(+$0(-(-
$+$"$&;(-$.1<&$+#(-(8
:!7=1
&!&$!
/($ /)-&"'#
($!!$ !)!-!
555(%!2#$2("*$21$-
@-7!-=-?-#$&$+$-32=*13
2=*!,,!##$*.-.,(1(3!0=
&1 /($&!""$%&0$11!&&"#!-+-!
%*"$"'!!/1$1!$(+0!1%&$&$)%,)-!
.*%'!' $- -*!(''%$$%-+- -*!)$$!-!
=-7302#=1<=-#!*(#(&;$0%3!0+!0=-=#!8(7!0$2$#(-
presented by IFAT CHINA | EPTEE | CWS
: !7=1
555($$6/.".,
:*(,
555(%!2(-#(!".,
555(%!2#$
30(8,4$("2#<2(
$+
9(-%.,$11$,3$-"'$-".,20
Kongre
ULUSLARARASI
ÇEVRESEL ETKİ
DEĞERLENDİRMESİ
KONGRESI
İSTANBUL’DA
YAPILDI
Türkiye’de ilk defa
düzenlenen Uluslararası
ÇED Kongresinde
konuşan Çevre ve
Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar “ Çevremizi,
Avrupalı muhataplarımızın
geçmişte düştüğü hatalara
düşmeden koruyup
kollayacağız” dedi.
34 • ARALIK / DECEMBER 2013
ürkiye’de ilk defa düzenlenen Uluslararası ÇED
Kongresi’nde konuşan
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar
“Çevremizi, Avrupalı muhataplarımızın geçmişte düştüğü hatalara düşmeden koruyup kollayacağız” dedi.
Uluslararası ÇED Kongresi; Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel
Müdürlüğü’nün öncülüğünde İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yıldız
5FLOJL ÃOJWFSTJUFTJ WF5àSLJZF ±FWSF
,PSVNB 7BLG‘ 5ñ&7
CJSMJLUFMJþJZMF
gerçekleştirilen kongrede konuşan
Bakan Erdoğan Bayraktar “Biz hem
T
gelişeceğiz, büyüyeceğiz hem de çevremizi; geçmişte Avrupalı muhataplarımızın düştüğü hatalara düşmeden,
onların da tecrübelerinden istifade
ederek koruyup kollayacağız. Çünkü
birilerinin fantezisi olan çevreyi, biz;
hayatın vazgeçilmez bir gerçeği olarak görüyoruz” dedi.
Geçmişte AB üyesi ülkelerin yıllarca,
inşa ettikleri hiçbir nükleer santrale
hatta fabrikaya ÇED raporu almadığının altını çizen Bakan Bayraktar,
“Halbuki biz, dünyanın en büyük
havalimanlarından biri olacak olan,
İstanbul’da inşa edilen havalimanının
ve ülkemizde inşa edilecek olan 2
nükleer santralin, yanlış bilinenin ak-
www.recyclingdergisi.com
sine ÇED sürecine uygunluğunu denetliyor ve kontrol ediyoruz” dedi.
■ AB İLERLEME RAPORUNDA
TÜRKİYEYE ÖVGÜ
AB İlerleme Raporu’nda Türkiye’nin
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütmüş olduğu
Çevre politikalarından bahsedildiğini
belirten Bakan Bayraktar “Su kalitesi,
gürültü kirliliği ile mücadele, atık yönetimi ve hava kalitesi çalışmalarından övgüyle bahsedilmesi; konunun
muhatapları tarafından da doğru algılandığını göstermektedir” dedi.
■ 10 YIL İÇİNDE MODERN DÜNYA
STANDARTLARININ ÜZERİNE
ÇIKACAĞIZ
Türkiye’nin 10 yıl içinde; Avrupa’yı
yakalayacağını ifade eden Bayraktar
“Modern dünya standartlarının üzerine çıkmış bir Türkiye hedefliyoruz”
dedi. Bayraktar ayrıca “Türkiye, sera
gazı emisyon azaltım hedefi almamasına rağmen; iklim değişikliği ile
mücadele konusunda üzerine düşen
sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmektedir. Türkiye; ABD ve Çin gibi
ülkelerin imzalamaya cesaret ede-
www.recyclingdergisi.com
mediği Kyoto Sözleşmesi’ne büyük
bir cesaret göstererek imzalamıştır”
şeklinde konuştu.
■ “SERA GAZI EMİSYONLARI
YÜZDE 21 ORANINDA AZALTILDI”
Bakan Bayraktar konuşmasına şöyle
EFWBN FUUJ iÃMLFNJ[ TBEFDF LFOEJ
kaynakları ile 1990-2012 döneminde,
TFSBHB[‘FNJTZPOMBS‘O‘PSBO‘OEB
azaltma başarısını göstermiştir. Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve hayat
kalitesi yüksek bir çevrede yaşaması
için uygulanan ÇED sürecini Bakanlık
olarak, büyük bir dikkat ve kararlılıkla
yürütmekteyiz.”
■ ÇED SÜRECİ ARTIK ONLİNE
3 Ekim 2013 tarihli ÇED Yönetmeliği
ile ÇED sürecinin elektronik ortama
aktarıldığını belirten Bakan Bayraktar,
“ÇED sürecinin e-devlet kapsamına
alınmasıyla, yaşanan zaman kayıpları
önlenecek, ÇED yönetmeliği kapsamında verilen tüm kararlara hızlı erişim sağlanacaktır” dedi. Bayraktar;
Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Sistemi uygulamasının bu alanda dünyada
yapılan ilk uygulama olduğunu dile
getirdi.
İstanbul Kongre
Merkezi’nde 8-10
Kasım tarihleri arasında
gerçekleşen kongreye,
Çevre ve Şehircilik
Bakanı Erdoğan Bayraktar
ile kamu kurum ve
kuruluşlarının üst düzey
yöneticileri ile çok sayıda
yabancı ve yerli davetli
katıldı.
ARALIK / DECEMBER 2013 • 35
Haber
News
Çin çelik üretiminde 2013’te
şampiyonluğu bırakmadı...
China is again champion in steel production.....
Dünya Çelik Derneği
kendisiyle verileri
paylaşan 65 ülkenin
içinden Çin’in en fazla
çelik üretimi bildirdiğini
açıkladı.
36 • ARALIK / DECEMBER 2013
ünya Çelik Derneği, kendisine rakam bildiren 65
ülkenin global ham çelik
üretimini, geçen yıl aynı
döneme oranla yüzde
6,6’lık artışla Ekim 2013’te 134 milyon ton olarak bildirdi. Önde gelen
ülke, geçen Ekim’den bu yana yüzde
9,2’lik artışla 65,1 milyon metrik ton
aylık ham çelik üretimi bildiren Çin’di.
Bahse değer diğer Asya ülkeleri arasında, Ekim ayında 2012 Ekim’e göre
yüzde 7,7 artışla 9,5 milyon metrik ton
ham çelik üreten Japonya ve geçen
yılın aynı dönemine oranla yüzde 5,2
D
Share on facebook Share on twitter
Share on pinterest_share Share on
linkedin Share on email Share on
print
The World Steel Association has reported global crude steel production
for the 65 countries reporting figures to it totaled 134 million metric
tons in October 2013, an increase of
6.6 percent compared to the same
time last year. Leading the way was
China, which reported monthly crude steel production of 65.1 million
metric tons, a 9.2 percent increase
from last October. Other Asian co-
www.recyclingdergisi.com
artışla, bahsedilen ayda 5,9 milyon
metrik ton ham çelik üretimi bildiren
Güney Kore vardır.
Avrupa Birliği’nde, Almanya 2012
Ekim’ine nispeten 1,9 artışla Ekim
2013’te 3,8 milyon metrik ton ham
çelik üretmiş; İtalya geçen Ekim’e
göre yüzde 10,1’lik düşüşle 2,2
milyon metrik ton üretim yapmış;
İspanya’nın 1,4 milyon metrik tonluk üretimi geçen Ekim ayına göre
yüzde 23,9’luk artış göstermiş ve
Fransa’nın ham çelik üretimi olan 1,3
milyon metrik ton da geçen yılın aynı
döneminden yüzde 1,8 daha aşağıda
olmuştur.
Türkiye’nin Ekim 2013’te ham çelik
üretimi, Ekim 2012’nin yüzde 6,9 üstünde 3,1 milyon metrik ton olmuş;
Rusya 2012’nin aynı ayına oranla
MJL EàāàāMF NJMZPO NFUSJL
ton ham çelik üretmiş ve Ukrayna
Ekim 2012’den yüzde 1,2 artışla Ekim
2013’te 2,6 milyon metrik tonluk üretim gerçekleştirmiştir.
Birleşik Devletler, Ekim 2012 ile karşılaştırıldığında, Ekim 2013’te yüzde
8,7 artışla 7,5 milyon metrik ton ham
çelik üretmiştir.
Bu ayki veriler geçtiğimiz ayın yüzde
1,8 altında olmasında rağmen, 65 ülkenin Ekim 2013’teki ham çelik kapasite kullanım oranı Ekim 2012’ye göre
yüzde 2,5 gelişme göstererek yüzde
77,5 olmuştur.
www.recyclingdergisi.com
untries of note include Japan, which
produced 9.5 million metric tons of
crude steel in October, a 7.7 percent
increase over October 2012; and South Korea, which posted crude steel
production of 5.9 million metric tons
for the month, a 5.2 percent from
the same time last year.
In the European Union, Germany
produced 3.8 million metric tons
of crude steel in October 2013, an
increase of 1.9 percent compared
to October 2012; Italy produced 2.2
million metric tons, a drop of 10.1
percent from last October; Spain’s
1.4 million metric tons was a 23.9
percent increase from last October;
and France’s crude steel production
of 1.3 million metric tons was down
1.8 percent from the same time last
year.
Turkey’s crude steel production for
October 2013 was 3.1 million metric tons, up by 6.9 percent from
October 2012; Russia produced 5.7
million metric tons of crude steel, a
decrease of 1.5 percent compared to
the same month 2012; and Ukraine’s
production was 2.6 million metric
tons in October 2013, an increase of
1.2 percent on October 2012.
The United States produced 7.4 million metric tons of crude steel in October 2013, an 8.7 percent increase
compared to October 2012.
The crude steel capacity utilization
ratio for the 65 countries in October
2013 was 77.5 percent, a 2.5 percent
improvement from October 2012,
although the figures for the month
are down 1.8 percent from the prior
month.
Avrupa Birliği’nde,
Almanya 2012 Ekim’ine
nispeten 1,9 artışla Ekim
2013’te 3,8 milyon metrik
ton ham çelik üretmiş.
European Union, Germany
produced 3.8 million
metric tons of crude
steel in October 2013, an
increase of 1.9 percent
compared to October 2012
ARALIK / DECEMBER 2013 • 37
sektör
sector
ALBA da 2013’te
umduğunu bulamadı...
ALBA could not obtain what it expected in 2013
Avrupalı çelik üreticileri
bu yıl çoğunlukla zararda.
Bu durum çelik ve metal
geri dönüşüm sektörünün
işlerini de etkiledi.
European steel makers
are largely in the red. This
situation has affected the
business of the steel and
metals recycling segment.
38 • ARALIK / DECEMBER 2013
lmanya – Köln merkezli,
çevreyi koruma hizmetleri şirketi olan ALBA
Grup, 3 aylık rakamsal
verilerini
açıklarken,
ALBA SE’nin, kendi çelik ve metal
geri dönüşüm departmanları ile ALBA
Grup’un atık yönetim ve geri dönüşüm kolu arasındaki işbirliğini geliştirecek adımlar atacağını duyurdu.
Bunu başarmak için her iki iş kolu da,
"-#"(SVQ:ÚOFUJN,VSVMVÃZFTJWF
şu andan itibaren geçerli olmak üzere
ALBA SE Kuzey ve Güney bölgeleri
yetkili müdürü Joachim Wagner tarafından yönetilecek.
ALBA Grup Başkanı Axel Schweitzer
“Amacımız müşterilerimize tüm hizmetleri tek bir kaynaktan sunmak.
A
During its announcement on its quarterly figures, the environmental
services firm ALBA Group, based in
Cologne, Germany, has announced
that its ALBA SE division will take
steps to improve the collaboration
between its steel and metals recycling division and the waste management and recycling business of
the ALBA Group. To accomplish this,
both business areas are to be managed by Joachim Wagner, a member
of ALBA Group’s board of directors
and executive director of ALBA SE,
with immediate effect, for the national regions of North and South.
“Our goal is to offer our customers
all services from a single source. We
will therefore increasingly present
www.recyclingdergisi.com
Bu nedenle, bünyemizdeki her iki iş
alanından kapsamlı hizmet yelpazesini gittikçe artan şekilde sunacağız
ve yeterli lojistiği sağlayacağız” diyor.
Şirket böylelikle Avrupa çelik endüstrisinin yetersiz pazar gelişimine tepki
gösteriyor.
Schweitzer; “Avrupa çelik endüstrisinde 2013’ün ikinci yarısı için öngörülen
ılımlı pozitif büyüme gerçekleşmedi.
Dolayısıyla içinde bulunduğumuz iş
yılı, 90’ların başından bu yana tüm
hurda metal endüstrisinin en kötü dönemlerinden biridir. Çelik endüstrisi,
fazla kapasite, düşük talep ve yüksek fiyat baskısı ile mücadele ediyor.
Avrupalı çelik üreticileri çoğunlukla
zararda. Bu durum çelik ve metal
geri dönüşüm sektörünün işlerini de
etkiledi. Hizmetler sektörü ayrıca Paketleme Yönetmeliği’nin düzenleyici
hükümlerinin kolluk kuvvetlerince oldukça yetersiz denetiminden de zarar
görmekte” demektedir.
ALBA, iki birimini daha yakın bir bir-
www.recyclingdergisi.com
a comprehensive range of services
from both business areas at our sites
and coordinate logistics efficiently,”
says Axel Schweitzer, ALBA Group’s
chairman. In doing so, the company
is responding to the continued poor
market development of the European steel industry.
“The mildly positive development
of the European steel industry projected for the second half of 2013
has failed to materialize. The current
business year is therefore one of
the worst in the entire scrap metal
industry since the start of the 90s,”
says Schweitzer. The steel industry
is struggling with overcapacities,
subdued demand and high pricing
pressure. European steel makers are
largely in the red. This situation has
affected the business of the steel
and metals recycling segment. The
services segment also suffered the
ever inadequate supervision of regulatory statutes of the Packaging
ALBA Grup Başkanı Axel Schweitzer
“Çelik endüstrisi, fazla
kapasite, düşük talep ve
yüksek fiyat baskısı ile
mücadele ediyor.”
“The steel industry
is struggling with
overcapacities, subdued
demand and high pricing
pressure.”
ARALIK / DECEMBER 2013 • 39
sektör
sector
Avrupa Birliği üyesi 27 ülke ve Türkiye’de hurda çelik
talebi 2013’te ciddi oranda düştü.
ALBA çeşitli atık türleri konusunda
faaliyet gösteriyor. Bunların başında
ambalaj atıkları bulunuyor.
liktelikte çalıştırmaya karar vererek,
çelik ve metal geri dönüşüm sektörünün, düşük talep ve 2012’nin ilk
dokuz ayından daha düşük fiyatlarla,
mevcut mali yılın ilk üç çeyreğinde
zor pazar piyasasında faaliyet yürüttüğüne işaret etmektedir. Buna materyallerin artan kıtlığı da eklendi. Bu
durum, satışlar ve gelirlerde net bir
düşüşle kendini gösterdi.
Aslında, ALBA Grup, Almanya’da çelik
üretiminin geçen yılın aynı dönemine
oranla bu yılın ilk üç çeyreği boyunca
yüzde 3,3 düştüğünü belirtmektedir.
Buna ek olarak, Avrupa Birliği üyesi
27 ülke ve Türkiye’de hurda çelik talebi düşmüştür. Avronun güçlü oluşu da
ihracatı daha zor hale getirmektedir.
Hurda çeliğe olan düşük talep düşük fiyatlara yol açmaktadır. Önde
gelen ikinci tip hurdanın ortalama fiyatı 2012’nin ilk dokuz ayında 324,52
Avro iken, 2013’ün ilk üç çeyreğinde
297,00 Avro olmuştur.
Demir içermeyen metallerin fiyatları,
geçici bir düzelmeye rağmen Şubat
ortasından bu yana düşmektedir ve
bu yıl Haziran sonu itibariyle en düşük noktasındaydı. Bakır fiyatları da
Haziran’da son üç yılın en düşük seviZFTJOEFZEJ ÃÎàODà ÎFZSFLUF mZBUMBS
biraz daha toparlandı. Demir içermeyen metallere talep geçen yılın aynı
döneminin altındaydı.
Çelik ve metal geri dönüşüm sektö-
Ordinance determined by law enforcement agencies.”
In deciding to have the two divisions
work more closely together, ALBA
notes that its steel and metals recycling segment has been operating in
a persistently difficult market environment in the first three quarters of
the current financial year with subdued demand and lower prices than in
the first nine months of 2012. An increased scarcity of materials added to
this. This situation was reflected in a
clear decline in sales and earnings.
In fact, ALBA Group notes, the production of steel in Germany declined
by 3.3 percent during the third quarter of the year, compared to the same
time last year. Additionally, demand
for steel scrap in the EU 27 and Turkey was subdued. A strong euro also
rendered exports more difficult.
The low demand for steel scrap lead
to low prices. The average price for
leading scrap type 2 amounted to
EUR 297.00 in the first three quarters
of 2013, in comparison with EUR
324.52 in the first nine months of
2012. The prices of nonferrous metals have been decreasing since the
middle of February in spite of a short
interim recovery and were at their
lowest point this year at the end of
June. The price of copper was even
at its lowest point for three years in
Additionally, demand for steel scrap in the EU 27 and
Turkey was subdued.
40 • ARALIK / DECEMBER 2013
www.recyclingdergisi.com
rü duyurulan portföy iyileştirme sürecine üçüncü çeyrekte devam etti.
Daha ileri uluslararasılaşma için en
iyi şekilde konumlanabilmek adına
Amsterdam limanında çelik hurda ve
demir içermeyen metaller için yeni
ihracat imkanları yaratan yeni bir ihracat terminali edinildi. Amsterdam,
Dordrecht’teki eski ihracat terminalinin yerini alacak ve Amsterdam’ın
2014 Ocak ayında hizmete girmesi
bekleniyor.
Bu süre içerisinde, şirketin Interseroh
ikili sistem iş biriminin atık yönetim
maliyetleri, lisanslardaki düşüşler nedeniyle arttı ve bu maliyetler üreticiler
ve ithalatçılar tarafından ödendi.
Geri kazanılmış kağıt ve plastik fiyatlarındaki gelişmeler, her birinin pazar
gelirleri vasıtasıyla işletme birimlerinin işlerini doğrudan etkiledi. Düşük
ham madde satış gelirleri, yüksek
miktarda piyasaya mal sürmüş işletme birimlerinin beklentilerini saptırdı.
www.recyclingdergisi.com
June. Prices recovered somewhat
in the third quarter. The demand for
nonferrous metals was below that
of the same period in the previous
year.
The steel and metals recycling segment continued the announced process of portfolio optimization in the
third quarter. In order to be best positioned for further internationalization, a new export terminal was acquired in the port of Amsterdam, which
created new export opportunities for
steel scrap and non-ferrous metals.
Amsterdam will replace the previous export terminal in Dordrecht and
is expected to be in operation as of
January 2014.
Meanwhile, the waste management
costs of the company’s Interseroh
dual system business unit increased
due to the decline in licenses, and
therefore paid by manufacturers and
importers, quantities of sales packa-
ALBA alanında dünyanın önde
gelen şirketlerinden biri olarak kabul
ediliyor. Firmanın Türkiye’de de
çalışmaları bulunuyor.
ARALIK / DECEMBER 2013 • 41
sektör
“Tedarik piyasasının
durumu gergin kalacak.
İdare 2013 mali yılı için
önceki yıla oranla vergi
öncesi kazançlardaki
bariz düşüşün yanı sıra
satışlarda da bir düşüş
öngörüyor.”
“The situation of the
procurement market
will remain tense. The
management is assuming
a decline in sales as
well as a clear decline
in pre-tax earnings for
the 2013 financial year
in comparison with the
previous year. “
42 • ARALIK / DECEMBER 2013
sector
İdare, çelik ve metal geri dönüşüm
sektörü için zorlu ekonomik sistem
koşullar beklemeye devam ediyor.
Demir içermeyen metallerin, taleplerin aynı kalması yanında, düşük fiyat
seviyesinde devam etmesi beklenmekteyken, çelik hurda fiyatlarının,
talep bu seviyelerde kalmakla birlikte
dördüncü çeyrekte de çok az düşmesi bekleniyor. Tedarik piyasasının durumu gergin kalacak. İdare 2013 mali
yılı için önceki yıla oranla vergi öncesi
kazançlardaki bariz düşüşün yanı sıra
satışlarda da bir düşüş öngörüyor.
Hizmetler sektöründeki marj/kar baskısı gelecekte de devam edecek.
Bunların tamamını hesaba katarak
yönetim, vergi öncesi kazançlarda
bir düşüş ve satışlarda kontrolsüz iş
alanları lehine bir yön değişimi beklemektedir.
Sonuçta, ALBA SE önceki yıla kıyasla
2013 mali yılında vergi öncesi kazançlarda gözle görülür bir düşüşün yanında, satışlarda da bir azalma bekliyor.
ging of competitors.
competitors
Developments in recovered paper
and plastic prices have a direct influence on the course of business of
business units through the marketing revenues of these individually.
Low raw material sales revenues
strained the results of highly marketed business units.The management
is continuing to expect difficult economic framework conditions for the
steel and metals recycling segment.
Prices of steel scrap are expected to
decline slightly with demand remaining constant in the fourth quarter,
while non-ferrous metals are expected to be at a continued low price
level with demand also remaining
constant. The situation of the procurement market will remain tense.
The management is assuming a decline in sales as well as a clear decline in pre-tax earnings for the 2013
financial year in comparison with the
previous year. Margin pressure in the
services segment will also continue
in the future. All in all, the management is expecting a reduction in pretax earnings and a shift in sales to
the benefit of unregulated business
areas.
On the whole, ALBA SE is expecting
a decline in sales as well as a clear
reduction in pre-tax earnings for the
2013 financial year in comparison
with the previous year. Source: Recyclingtoday
www.recyclingdergisi.com
Haber
Teneke deyip geçme !
ekonomiye doping yapıyor...
Metal geri dönüşüm
tesisinde külçe
alüminyum haline
getirilen atıklar işlenerek
araba yedek parçası,
beyaz eşya parçası,
korniş gibi ürünlere
dönüştürülebiliyor.
44 • ARALIK / DECEMBER 2013
Ç
evre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda 9
bin 444 ton teneke atığı
toplandı. 15 metal geri
dönüşüm tesisinde külçe alüminyum haline getirilen atıklar
işlenerek araba yedek parçası, beyaz
eşya parçası, korniş gibi ürünlere dönüştürüldü. Teneke kola ve biraların
dönüşümüyle ekonomiye 23 milyon
610 bin TL katkı sağlandı.
Dünyada en fazla kullanılan demir dışı
metal olan meşrubat kutularının geri
kazanılması Türkiye’de 1980’li yıllarda
başladı. Günlük hayatta kullandığımız
teneke
kolalar, teneke biralar geri döt
nüşüm tesislerinde islenerek külçe
alüminyum
haline getiriliyor.
a
İşçilik ve yatırım maliyeti en az olan
bu atıklar Türkiye’de 15 metal geri dönüşüm tesisinde işleniyor.
Türkiye
genelinde 2013 yılında 37 Bin
T
8 ton metal ambalaj üretildi. 8 Bin
835
228 kg metal ambalaj ise ithal edildi.
2013 Yılı Ekim ayı sonuna ka-
dar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Koordinasyonu’nda 9 bin 444 ton
meşrubat kutusu atığı toplandı.
Meşrubat kutularının toplanması ile
2013 yılı içerisinde ekonomiye 23
milyon 610 bin TL kazanç sağlandı.
Toplanan 9 bin 444 ton meşrubat kutusu külçe alüminyum haline dönüştürüldükten sonra diğer sektörlerde
araba yedek parçaları beyaz eşya
parçaları korniş olarak kullanıldı.
Geri dönüşümü sağlanan atık alüminyumlar parlak ve şık görüntüsünden
yararlanılarak dekoratif amaçlı süs ve
ev eşyaları yapımında da kullanılıyor.
Alüminyum hafif bir metal olduğu
için uçak ve uzay araçları dahil bütün
taşıt araçlarında ve inşaat sektöründe; iletkenlik özelliği ile elektrikelektronik araçların yapımında (elektrik kablosu, elektrik nakil hatları vb.)
tercih ediliyor.
t#JOUPOQFZOJSUFOFLFTJZBþ
tenekesi, konserve kutusu toplandı.
Öte yandan Türkiye genelinde 2013
www.recyclingdergisi.com
TENEKE KOLALAR,
TENEKE BİRALAR;
ARABA YEDEK PARÇASI,
BEYAZ EŞYA PARÇASI
KORNİŞ OLDU...
yılı içerisinde 29 bin 043 ton peynir
tenekesi, yağ tenekesi, konserve
kutusu boya kutusu toplandı. Çelik
Teneke ambalaj atığı olarak geçen
bu atıkların geri dönüşümü ile ekonomiye 14 milyon 521 bin TL kazanç
sağlandı. Çelik kutular demir-çelik
fabrikalarında tekrar eritilerek, hammadde haline getiriliyor. 2013 Yılı’nda
Ekim Ayı’na kadar geçen sürede toplamda teneke kola, teneke bira, peynir tenekesi, yağ tenekesi, konserve
gibi metal ambalaj atığından toplam
38 milyon 131 bin TL’ lik kazanç sağlandı. Konuya ilişkin açıklama yapan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre
Yönetimi Genel Müdür Vekili Muhammet Ecel “Bir ton kullanılmış
alüminyumun yani meşrubat kutularının geri dönüşümü sağlanırsa; 15 Bin
litre soğutma suyu, 860 litre proses
suyu, 2 bin kg Karbondioksit (CO2)
ve 11 kg Kükürtdioksit (SO2) emisyonu daha az kullanılmış oluyor” dedi.
www.recyclingdergisi.com
"MàNJOZVNBU‘LMBS‘OàOàOHFSJ
kazanılabildiğini belirten Ecel “Teneke kola, teneke bira gibi atıkların geri
kazanımıyla boksit madeni doğal kaynağı ve enerji korunmuş oluyor.Bir
kilogram alüminyum kutu geri kazanıldığında; 4 kg kimyasal madde, 14
kWh elektrik enerjisi kullanımı korunmuş oluyor” şeklinde konuştu.
Ambalaj atıkları insan sağlığını
olumsuz etkiliyor!...
Meşrubat kutuları gelişigüzel dışarıya atıldığında hayvan ve bitkilere zarar veriyor. Bu atıklar yüzeysel ve yer
altı sularını kirletiyor, hava kalitesini
bozuyor ve gürültü kirliliğine de neden oluyor. İklim değişikliğine neden
olan sera gazı emisyonunu azaltmak
için meşrubat atıklarının toplanması
gerekiyor. Ancak toplama ve geri dönüşüm miktarı hala düşük seviyede.
Türkiye’de sistem hala oturmuş değil. Toplanamayan büyük bir oran var.
29 BİN TON
PEYNİR TENEKESİ,
YAĞ TENEKESİ,
KONSERVE KUTUSU
TOPLANDI
ARALIK / DECEMBER 2013 • 45
İnceleme
examinNews
examination
Atıktan Enerji Üretimi
mi Vaka Çalışması:
Bakü Kenti
Sürdürülebilir Atık
Yönetiminin Ayrılmaz bir
Parçası olarak Atıktan
Enerji Üretimi
Stefano Danieli, CNIM AZERBAIJAN
Bakü Atıktan Enerji Tesisi Direktörü
46 • ARALIK / DECEMBER 2013
zerbaycan Cumhuriyeti’nin
başkenti olan Bakü, Kafkasya bölgesinin en büyük kentidir. En büyük
endüstriyel, bilimsel ve
kültürel merkez olarak Hazar Denizi
havzasında önemli bir limandır da.
Bakü 2130 km2’lik bir alan üzerinde
kurulmuş olup, AbşeronYarımadası’nın
temel kısmını teşkil etmektedir.
Büyük ve modern bir endüstriyel kentte, petrol ve gaz endüstrisi, petrol ve
gaz kimyası, makine mühendisliği ve
gıda endüstrileri geliştirilmiştir. Bakü,
11 idari-bölgesel birime –ilçeye- bö-
A
Baku, the capital of the Republic
of Azerbaijan, is the biggest city of
the Caucasus region. Being the biggest industrial, scientific and cultural center, it is also a big port in the
Caspian Sea basin. Baku is situated
in about 2130 km2 territory and almost occupies the main part of the
Absheron Peninsula. Being a big
modern industrial city, there have
been developed oil and gas industry,
oil and chemistry, mechanical engineering and food industries. The
territory of Baku is divided into 11
administrative-territorial units – dist-
www.recyclingdergisi.com
WTE Case Study: The City of Baku
lünmüştür. Bunlar Sebail, Sabunçu,
Yasamal, Nerimanov, Nesimi, Hatai, Bineqedi, Surahanı, Azizbeyov
ve Karadağ’dır. Abşeron kırsal yöresi
de, coğrafi olarak Bakü sınırlarındadır. Kamusal alanda reformlar yapma
gerekliliği, Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı’nın 24 Kasım 2003
tarihli “Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki
Sosyo-Ekonomik Gelişimi Hızlandırma
Önlemleri” Kararında vurgulanmış ve
bunun ardından, uluslararası finans
kurumları ve tanınmış yabancı şirketlerin katılımıyla uygun araştırma ve
izleme çalışmaları yürütülmüştür. İzle-
www.recyclingdergisi.com
ricts. These are Sabayil, Sabunchu,
Yasamal, Narimanov, Nasimi, Khatai,
Binagadi, Surakhani, Azizbayov and
Garadagh districts. Geographically
Absheron rural district is within Baku
boundary. The necessity of carrying
out reforms in the communal sphere has been stressed in the Decree
as of November 24, 2003 of the President of the Republic of Azerbaijan
“On Measures for Acceleration of
Socio-Economic Development in the
Republic of Azerbaijan” and from this
time on the appropriate researches
and monitoring have been conducted
Waste to Energy as an
Integral Part of Sustainable
Waste Management
Mr. Stefano Danieli, CNIM AZERBAIJAN
Director of Baku Waste to Energy Plant
ARALIK / DECEMBER 2013 • 47
İnceleme
Evsel katı atıkların
depolandığı atık sahaları
büyük miktarda alanın
doğal ve tarımsal
döngüden çıkmasına
neden olabilir. Aynı
zamanda, bileşimi
yeniden işlemeye uygun
atık bileşenlerinin
kaybına da neden olur.
Evsel katı atıkların atık
sahalarına taşınmasından
kaynaklanan sevkıyat
masrafları son derece
yüksektir.
48 • ARALIK / DECEMBER 2013
examination
me, özellikle Bakü’deki atıklar, atık nötralizasyonuyla ilgili durumun yetersiz
olduğunu ve bu alanda acil reformlar
yapılması gerektiğini bir kez daha tasdik etmiştir. Mevcut çevre durumunun
tatmin edici olmadığı dikkate alınarak,
Dünya Bankası uzmanları tarafından
bağımsız bir şekilde yürütülen değerlendirme sırasında “katı evsel atıkların
entegre yönetimi” projesi taslağı hazırlanmış ve Azerbaycan Hükümeti’ne
sunulmuştur.
Uluslararası uygulamalara göre, atıkların toplanması, sınıflandırılması, taşınması, yerleştirilmesi, kullanımı, nötralizasyonu, işlenmesi ve gömülmesi
gibi atık yönetimi sisteminin temel
bileşenleri düzgün ve sistematik bir
şekilde yürütülmektedir ve bu sistemin verimli işleyişinin sağlanmasının
kendini kanıtlaması ve beklenen verimliliği sağlaması için reformlar gerçekleştirilmiştir.
Bu açıdan, ülkenin başkentinde çağdaş standartlara uygun atık toplama,
taşıma ve nötralizasyonu sistemini
oluşturmak ve yönetmek, bu prosesi
düzenli bir şekilde uygulamak, kentin
çevresel durumunu geliştirmek amacıyla, 6 Ağustos 2008 tarihinde, “Bakü
kentinde Atık Yönetimi Sisteminin Geliştirilmesi” Emri Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
tarafından imzalanmıştır.
Emirde yakın zamanda halka sağlanan
kamu hizmetlerini geliştirmeye yönelik
önemli çalışmalar yapıldığı belirtilmiştir. Fakat kamu hizmetlerini ve elde
edilen başarıları geliştirmek amacıyla
çalışmalar yürütülmesine rağmen,
atıkların toplanması, taşınması, yerleştirilmesi ve nötralizasyonu alanında
hala eksiklikler bulunmaktadır.
Atıkların taşınmasında tektip bir sistemin bulunmayışı, atıkların atık sahalarında toplanmaması, toplanan atıkları
işlemeden ve nötralizasyonsuz kullanma fırsatının bulunmaması istenmeyen sonuçlar doğurmuştur ve yetkisiz
katı atık sahalarının oluşturulması ve
çevre kirliliği ciddi endişelere neden
olmaktadır.
Sonuç olarak, Bakü kentindeki ve
banliyölerindeki atıkların durumu hala
iyi değildir. Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı’nın emrine uygun bir
şekilde, atıkların iki merkezden yönetimi sistemi belirlenmiştir. Bununla
bağlantılı olarak, Bakü kenti Yetkili
İcra Makamına kaynağına bakılmaksızın tüm evsel katı atıkları toplama ve
taşıma görevi verilmiştir. Bu amaçla,
atık toplama noktalarıyla, makine mekanizmalarıyla ve gerekli ekipmanlarla
with the participation of international
financial institutions and renowned
foreign companies.
Monitoring has once again confirmed the situation relating to wastes
in particular, waste neutralization in
Baku area to be unsatisfactory and
the necessity of carrying out urgent
reforms in this field. Taking into account a current environmental situation to be unsatisfactory a project
on “integrated management of solid
domestic wastes” has been drafted
during the assessment carried out
independently by the World Bank experts, and submitted to Azerbaijani
Government. According to the international practice, if the operations
relating to collection, sorting, transportation, placement, use, utilization,
neutralization, processing, and burial
of wastes being the basic components of waste management system
are carried out properly and systematically, the reforms carried out toward
ensuring an efficient functioning of
this system will prove itself and render the expected efficiency.
From this point of view, for the purpose of establishment and management of the system of collection,
transportation and neutralization of
wastes in the capital of the country
in the manner meeting the contemporary standards, implementation
of this process in an organized way,
improvement of environmental situation of the city on August 6, 2008 the
Instructive Order “On Improvement
of Waste Management System in
Baku city” was signed by Mr. Ilham
Aliyev, the President of the Republic
of Azerbaijan.
It is indicated in the Instructive Order that recently considerable works
have been done toward improvement of communal services rendered to the population. But though the
works conducted for the purpose of
improvement of communal services
and gained achievements, serious
shortcomings still exist in the field of
collection, transportation, placement
and neutralization of wastes.
Lack of a uniform system in transportation of wastes, gathering of wastes
on waste sanitary polygons the opportunity of use of collected wastes
without processing and neutralization
have been exhausted and generation
of unauthorized landfills and dump sites in many places and environmental pollution cause serious concerns.
As a result, the situation concerning
www.recyclingdergisi.com
bağımsız yerleşim fonu bulunan devlet makamlarından, şirketlerden ve kuruluşlardan katı evsel atık toplama ve
taşımayla ilgili işlevler, Bakü kenti İcra
Makamına devredilmelidir. Dolayısıyla
Bakü kenti İcra Makamı, Bakü kentinin
her noktasından atıkları toplamak ve
taşımaktan sorumludur. Söz konusu
Emre göre, başkentteki tüm katı evsel
atıklar Bakü kenti İcra Makamı tarafından toplanacak ve yeni Kurulmuş olan
Temiz Sherer OJSC’ye verilecektir.
Yani bu kuruluş atıkların yerleştirilmesi
ve nötralizasyonunu yürüterek eksiksiz hizmet sağlamalıdır.
Bu anlamda, Belediye Konut Ekonomisi Departmanı’nın hizmet kapsamındaki Balakhani atık poligonu,
Surakhani ve Garadagh bölgelerinde
bulunan evsel katı atıl yerleştirme ve
nötralizasyon sahaları tüm mülkleriyle
birlikte Temiz Sheher OJSC’ye devredilecektir.
Bakü’de kişi başı ortalama yıllık atık
üretimi 350 kg olarak bildirilmektedir.
Atık konteynırlarının ve özel motorlu
taşıtların yetersizliği, bazı bölgelerde
atıkların toplanmasında ciddi sorunlar
yaratmaktadır. Resmi bilgilere göre,
kentte 2540 atık toplama noktası ve
Sabunçu, Surahanı ve Garadagh ilçelerinde 3 atık poligonu bulunmaktadır.
Bunların en büyüğü, 1963’ten bu yana
kullanılan Balakhani atık nötralizasyon poligonu/sahasıdır. Araştırmalara
göre, mevcut atık sahalarında ciddi
problemler vardır. Tehlikeli maddelerin
toprakaltı sularıyla karışması, açık atık
tahliyesi, kendi kendine patlama ve
bunun sonucunda patlayıcı gazlar ve
farklı toksik maddeler içeren dumanların yayılması ve bu tür diğer olumsuz durumlar gibi hallerin giderilmesi
elzemdir. Kentsel atıkların çoğu bu
yerlere nakledilmesine rağmen, Bakü
kentinin banliyölerinde yetkisiz atık sahaları bulunmaktadır.
Atıklar sınıflandırılmadan toplama
noktalarına taşınmaktadır. Atıkların
kağıt, metal, plastik ve cam bileşenler
olarak kısmi sınıflandırılması, manüel
olarak çöplüklerde yürütülmektedir ve
yüksek bir enfeksiyon riski teşkil etmektedir. Bu nedenle, atık sahalarının
mevcut kapasitelerinin atıkların yerleştirilmesi için değerlendirilmesi önemli
nedenlerden biridir.
Azerbaycan Hükümeti’nin aldığı önlemler arasında, atıkların nakliyesinde
temel sorun olan motorlu taşıtların
yetersizliğiyle bağlantılı olarak, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
tarafından imzalanan 3 Ekim 2007
tarihli “Belediye Konut Ekonomilerinin
www.recyclingdergisi.com
wastes in Baku city and its suburbs
still remains in a bad state.
In accordance with the Instructive
Order of President of the Republic
of Azerbaijan the system of management of wastes from two centers
has been determined. In connection
therewith, the Executive Power Authority of Baku city has been entrusted with the collection and transportation of all solid domestic wastes
regardless of a generation source.
For this purpose, the functions related to collection and transportation
of solid domestic wastes of the state
authorities, enterprises and organizations having independent residential
fund and waste collection points,
machinery-mechanisms and equipment needed for performance of
these functions being in their balance must be handed over to the Executive Power Authority of Baku city.
So, the Executive Power Authority of
Baku city will be responsible for collection and transportation of wastes
from any point of Baku city.
According to the said Instructive Order, all solid domestic wastes generated on the territory of capital shall
be collected by the Executive Power
Authority of Baku city and handed
over to the newly established Temiz
Sheher OJSC.
In its turn, this enterprise must ensure complete utilization by carrying out
placement and neutralization of wastes. To this effect, Balakhani waste
polygon being on the balance and
scope of service of the Department
of Municipal Housing Economy, the
fields of placement and neutralization
of solid domestic wastes located at
the territory of Surakhani and Garadagh districts shall be handed over
to Temiz Sheher OJSC together with
their properties. Reportedly, on average the annual waste generation per
capita in Baku is 350 kg. The shortage
of waste containers and specialized
motor vehicles creates serious problems in collection of wastes in some
areas. According to official information, 2540 waste collection points are
functioning in the city and 3 waste
polygons on the territory of Sabunchu, Surakhani and Garadagh districts.
The biggest of them is Balakhani
waste neutralization polygon/ground
which has been functioning since
1963. According to surveys, there
are several serious problems in the
existing waste grounds. There is a
serious need for elimination of cases
The waste landfills where
solid domestic wastes are
sited could cause removal
of vast areas from natural
and agricultural rotation.
At the same time, it causes
a loss of waste components
in their composition
suitable for reprocessing.
The transportation costs
borne for delivery of solid
domestic wastes to the
waste landfills are high.
ARALIK / DECEMBER 2013 • 49
İnceleme
Toksin
Kontrol
Altında
Atıklar, yakma işlemine yönelik
teknik ve teknolojik çözümünün
gerçekleştirilmesinin, ekolojik
verimlilik açısından yeterli seviyeye uygun bir sıcaklık rejiminin
yönetiminin, yüksek etkili gaz
arıtma tesisinin uygulanmasının
ve daha sonra kimyasal temizlik
yapılmasının bir sonucu olarak en
katı normları ve standartları karşılamaktadır. Yakma işlemi atıkların atık sahalarına taşınması ve
boşaltılmasına kıyasla daha tercih edilen bir yöntemdir. Atıkların
atık sahalarında depolanması ya
da poligonlarda gömülmesinin
aksine, bunların tesislerde yakılmasıyla ortaya çıkan toksin miktarını kontrol altında tutmakla
kalmaz aynı zamanda çevre üzerindeki etkisini de kontrol altında
tutar, ve önemli bir husus olarak
bu süreçleri de yönetir.
Toxins
control
Wastes meet the strictest
norms and standards as a result
of realization of technical and
technological solution of the
incineration process, management of a temperature regime
in consistent with the required
level of ecological efficiency,
application of high effective gas
purifying plant followed by a
chemical cleaning. Incineration
is more preferred method than
transportation and discharge of
wastes onto waste dump sites.
Unlike warehousing of wastes
on waste dump sites or burial
at polygons, it makes possible
not only to control the quantity
of discharged toxins generated
from their incineration at plants,
but also impact on the environment, as well as manage these
processes and this is a very significant issue.
50 • ARALIK / DECEMBER 2013
examination
Materyallerini ve Teknik Tabanını Geliştirme” Emrine göre, 25 milyon AZN,
devlet bütçesinden Bakü kenti İcra
Makamı’na, özel yerin mühendisliğinin alımı için tahsis edilmiştir.
Almanya, Rusya ve Japonya tarafından üretilen özel makineler Bakü’ye
getirilmiştir. Yeni teknoloji, atıkların düzenli toplanmasını sağlayacak olan dar
sokaklarda hareket etme kapasitesine
sahiptir.
Emir’de anılan Temiz Sherer OJSC’nin
kuruluşu ve açılmasıyla birlikte,
Balakhani’de (Sabunçu ilçesinde) katı
evsel atık yakma tesisinin (atıktan
enerji üretimi tesisi) inşası, Ekonomik
Gelişim Bakanlığı tarafından alınması
planlanan önlemler arasındadır.
Mevcut durum
19 Aralık 2012 tarihinde Azerbaycan
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev’in yaptığı konuşmayla açılan
Balakhani’deki katı evsel atıkların tasfiyesi için atıktan enerji üretimi tesisi
Bakü kenti için son derece önemli bir
olaydı. ”Bu tesise çok ihtiyaç vardı
çünkü Balakhani bölgesi bir çevre felaketiydi. Bakülüler burada on yıllardır
biriken atıkların kentteki çevreye büyük bir zarar verdiğini çok iyi biliyordu.
Çoğu sonradan yakılan evsel atık yoğunluğu, durumu daha da ağırlaştırdı.
Bu bölge hep bir duman örtüsüyle
kaplıydı. Duman Bakü’yü sardı ve
kentimizdeki insanların sağlığı ve
çevrenin durumu üzerinde olumsuz
bir etki yarattı. Birkaç yıl önce, Azerbaycan Hükümeti Bakü’de çevrenin
durumunu iyileştirmek için kapsamlı
önlemler almaya başladı ve bunlar arasında özellikle önemli olanı Absheron
Yarımadası’nda atıktan enerji üretimi
tesisinin inşasıydı.” [İlham Aliyev’in
Bakü atıktan enerji üretimi tesisinin
açılışında yaptığı konuşmadan]
such as mixing of hazardous substances with subsoil waters, open waste
discharge, self-combustion, and in
consequence of this spread of smokes containing combustion gases
and different toxic substances and
other negative cases of this kind.
Though the majority of urban wastes
are transported to those grounds,
there are numerous unauthorized
waste dumps in suburban areas of
Baku city. The wastes are transported to the collection points without
sorting. Since, partial sorting of wastes according to paper, metal scraps,
plastic and glass components is carried out manually in refuse dumps,
it creates a high risk for various infections. Therefore, assessment of
current capacities of waste grounds
for placement of wastes is one of the
important measures. In connection
with the shortage of motor vehicles
which is the main problem transportation of wastes among the measures taken by Azerbaijani Government,
according to the Instructive Order as
of October 3, 2007, “On Improvement
of Material and Technical Base of Municipal Housing Economies” signed
by the President of the Republic of
Azerbaijan, AZN 25 million has been
allocated from the state budget to
the Executive Power Authority of
Baku city for purchase of municipal
engineering of special destination.
The specialized machinery manufactured by Germany, Russia, and Japan have already been brought into
Baku. As the new technology has
the capability of moving across the
narrow streets will provide a regular collection of wastes. Along with
the establishment and launch of Temiz Sheher OJSC mentioned in the
Instructive Order, the construction of
www.recyclingdergisi.com
Atıktan enerji üretimi tesisinin tasarımı, inşası ve yönetimine yönelik uluslararası ihaleyi, Fransa merkezli CNIM
S.A.’nın (Construction Industriales de
le Mediterranee S.A.) kazandığı açıklanmıştır. CNIM S.A., çevre, enerji ve
makine mühendisliği alanlarında lider
bir şirkettir. Şirketin 50 yılı aşkın deneyimine dayanarak, Fransa, İngiltere,
Belçika, Rusya, İspanya, Portekiz ve
diğer ülkelerde gerçekleştirilen çoğu
proje katı evsel atıkların yakılmasından
doğan konvansiyonel olmayan yakıtla
çalışan elektrik santrallerinin inşası ve
işletimiyle ilgilidir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomik
Gelişim Bakanlığı ile imzalanan sözleşme, 500000 ton/yıl kapasiteli Katı
Evsel Atık Yakma Tesisinin tasarımı, inşası ve 20 yıllık (10 yıl daha uzatılabilir)
yönetimini içermektedir.
Bakü Belediyesi Atık Yakma Tesisi, 10
hektarlık bir alanda inşa edilmiştir ve
her birinin yakma kapasitesi 250000
ton olan iki teknoloji hattı ve elektrik
enerjisi üreten bir türbinden oluşmaktadır. “Atıktan enerji üretimi tesisinde
37 MW kapasiteli bir elektrik santrali
bulunmaktadır. Yalnızca 4MW tesis
tarafından kullanılırken, kalanı kent şebekesine verilmektedir ki, bu yenilenebilir enerji dengesi için çok önemlidir.
Buna rağmen, hükümet yenilenebilir
enerji kaynaklarını geliştirmektedir.
Fizuli’de 25 megawatt kapasiteli bir
hidroelektrik santralinin inşaatı henüz
tamamlanmıştır. Tesisin inşası elbette
yenilenebilir enerji kurulumu için çok
önemlidir.” [İlham Aliyev’in Bakü atıktan enerji üretimi tesisinin açılışında
yaptığı konuşmadan.
Aynı zamanda, “kapsamlı kamu sağlığı önlemleri alınmıştır. Son yıllarda,
Azerbaycan’da, özellikle de Bakü’de üç
ağaçlandırma kampanyası hız kazanmıştır. Bu, artık bir kampanyadan çok
www.recyclingdergisi.com
solid domestic wastes combustion
plant (WtE plant) in Balakhani (in Sabunchu district) has been envisaged
among the measures planned to be
taken by the Ministry of Economic
Development.
The present
The inauguration, at the presence
of Mr. Ilham Aliyev, the President of
the Republic of Azerbaijan, on December 19th, 2012 of the waste to
energy plant for the disposal of solid
domestic wastes in Balakhani was a
great event for Baku city.
”There was a great need for this
plant because the area of Balakhani
was an environmental disaster
Baku residents know very well that
the wastes which had accumulated
here for decades were causing great
damage to the environmental situation in the city. The concentration of
domestic waste most of which was
burned further exacerbated the situation. This territory was constantly
shrouded in smoke. The smoke enveloped Baku and had a negative
impact on people’s health and the
environmental situation in our city.
A few years ago, the Azerbaijani government began to carry out comprehensive measures to improve the
environmental situation in Baku and
the Absheron Peninsula as a whole
Particularly important among them
has been the construction of the
WtE plant.” [from the speech of Mr.
Ilhham Aliyev at the opening of Baku
WtE plant]
The France-based CNIM S.A. (Construction Industriales de le Mediterranee S.A.) company, has been the
winner of the announced international tender on designing, construction
and managing of the WtE plant.
CNIM S.A. is a leading company in
environmental, energy and mechanical engineering fields. On the basis
of more than 50 years’ experience
of the company, the most project
realized in France, England, Belgium,
Russia, Spain, Portugal and other countries are connected with the construction and operation of the electric
power plants working on the nonconventional fuel generated from the
incineration of the solid household
waste.
The contract concluded with the Ministry of Economic Development of
the Republic of Azerbaijan envisages
the designing, construction and 20
year (may be prolonged for 10 years
Alternatif
Enerji
Alternatif enerji kaynağı olarak
evsel katı atıklar - halihazırda,
Avrupa mevzuatı kentsel atıkları oyçokluğuyla alternatif enerji
kaynağı olarak ilk sırada göstermektedir. Petrol, gaz, kömür gibi
doğal kaynakların azalmasına
rağmen enerji tüketimi giderek
artmaktadır. Bu kaynakların aksine, atıklar yenilenebilir ve azalmaz enerji türü olarak tanımlanmaktadır.
Bakü’de inşa edilen tesis 230
milyon kWh elektrik enerjisi
üretmektedir. Üretilen enerjinin
% 85’inin yerel elektrik ağına
aktarılması sayesinde ekonomik
verimlilik sağlanmaktadır.
Alternative
Energy
Solid domestic wastes as an alternative energy source – at present, the European legislation
as an alternative energy source
unanimously puts urban waste
to the first place. Being natural resources the oil, gas, coal
are exhausted, on the contrary
energy consumption is growing.
Unlike these recourses, the waste is deemed to be a renewable
and inexhaustible energy type.
230 million kWh of electric
energy are generated from the
plant constructed in Baku. The
economic efficiency is achieved
by rendering 85% of the generated energy to the local power
network.
ARALIK / DECEMBER 2013 • 51
İnceleme
Evsel atık işleme tesisinin
yıllık işletimi sırasında
alternatif bir inşaat
malzemesi olan ve evsel
atıkların ön ağırlığının
%23’üne kadar ağırlık
teşkil eden yanma
külü ayrıştırılmaktadır.
Bu atık (dip külü) yol
inşaatı çalışmalarında
kullanılabilmektedir.
Incineration ash as an
alternative construction
material – up to 23% of
the preliminary weight
of domestic wastes
is separated during
the annual operation
of domestic wastes
processing plant.
Teknolojik atık yakma işleminin kontrolü ile risk
azaltılması sağlanmakta ve yardımcı tesislerin
yönetimi ve kontrolü Otomatik Kontrol Sistemi
aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
A reduction of risk is ensured as the control of
technological process of waste incineration,
management and control of auxiliary facilities
are carried out via Automated Control System.
52 • ARALIK / DECEMBER 2013
examination
bir politikadır. 10 milyondan fazla ağaç
dikilmiştir.” [İlham Aliyev’in Bakü atıktan enerji üretimi tesisinin açılışında
yaptığı konuşmadan]. Hükümet “Bakü
ve diğer kentlere içme suyu sağlamak
üzere çeşitli projeler uygulamaktadır.
Bu projelerin büyük çoğunluğu gelecek yılın sonuna dek tamamlanacaktır.
Dolayısıyla her kent ve her ilçe merkezine Dünya Sağlık Örgütü’nün ilgili
standartlarına uygun kaliteli içme suyu
sağlanacaktır ki, bu tarihi bir başarıdır.
Balakhani’ye içme suyu sağlama projesi başlamıştır ve yakın gelecekte tamamlanacaktır.” [İlham Aliyev’in Bakü
atıktan enerji üretimi tesisinin açılışında yaptığı konuşmadan].
Bu proje Hükümet’in hedeflerine ulaşmak için tüm hususlara kapsamlı ve
başarılı bir şekilde yaklaştığını göstermektedir. “Dolayısıyla tesisin inşası,
önemli bir politik ve de sosyal hususun
bir parçasıdır.” [İlham Aliyev’in Bakü
atıktan enerji üretimi tesisinin açılışında yaptığı konuşmadan]. Atıktan enerji
üretimi tesisinde Avrupa’da bulunan
en katı çevre standartları ve kriterleri
uygulanmaktadır. Çevresel açıdan bu
tesisin dünyadaki lider yerlerden biri
olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda,
CNIM S.A. en ileri prosesleri devreye
sokmuştur. İleri teknoloji ekipmanlar
sağlanmış ve kurulmuştur ve proses
tam otomatiktir.
İşletmeye almadan ötürü ve bundan önce, tesisin inşasında etrafında
başka tesisler oluşturmak için somut
adımlar atılmıştır. Yakında bulunan ,Temiz Sheher OJSC tarafından yönetilen sınıflandırma tesisi de CNIM S.A.
tarafından inşa edilen bu işletmenin
sonucudur ve önemli bir işlevi bulunmaktadır.
Aynı zamanda, Balakhani’de bir endüstriyel park kurmak için inşaat sırasında inisiyatif kullanılmıştır.
Şu anda, temel mesele evsel atıkların
toplanması, sınıflandırılması, tahliyesi
ve geri dönüşümüdür. Şu anda, Hükümet son aşamayı –sınıflandırma,
tahliye ve geri dönüşüm- çözmüştür.
Fakat prosesin ilk aşaması, henüz tüm
gereksinimleri karşılamamaktadır. Evsel atıkların yönetimi, taşınması, toplanması ve imha için teslimi, tek bir
proses olarak düzenlenmelidir.
"U‘LUBO&OFSKJÃSFUJNJ5FTJTJ
Tesis toplam kapasitesi, elektrik üretimi
500000 ton/yıl (1400 ton/gün @ 8500
kJ/kg) belediye atığı ve 10000 ton/yıl
klinik atık olan iki hattı içermektedir.
Atıktan enerji üretimi tesisi özellikle
şu temel ekipmanlara odaklanmaktadır: Dünyada birkaç yüz atıktan enerji
more) management of the Solid Household Waste Incineration Plant with
the capacity of 500000 tons/year.
Baku Municipal Waste Incineration
Plant has been constructed in the
area of 10 hectares and consists of
two technological lines, incinerating
capacity of each - 250000 tons and
one turbine generating the electric
power. “The WtE plant also has a
power station with a capacity of 37
MW. Only 4 MW are consumed
by the plant, while the remaining is
supplied into the city network, which
is very important for the renewable
energy balance.
Despite this, the government is developing renewable energy sources.
The construction of a hydroelectric
power plant with a capacity of 25 megawatts has just been completed in
Fizuli. The construction of the plant,
of course, is great for the establishment of renewable energy.” [from
the speech of Mr. Ilhham Aliyev at
the opening of Baku WtE plant].
In the same time, “comprehensive
public health measures are taken.
Tree planting campaigns have gained
momentum in Azerbaijan in recent years, especially in Baku. It is no longer
a campaign but a public policy. Over
10 million trees have been planted.”
[from the speech of Mr. Ilhham Aliyev
at the opening of Baku WtE plant].
The Government is implementing
“specific projects to supply Baku and
all other cities with drinking water.
The vast majority of these projects
will be completed by the end of next
year. Thus, every city and district
center will be provided with high quality drinking water meeting relevant
standards of the World Health Organization, which will also be a historic
achievement.
A project to provide drinking water
to Balakhani has been launched and
will be completed in the near future.”
[from the speech of Mr. Ilhham Aliyev
at the opening of Baku WtE plant].
This project shows that the Government is approaching all issues comprehensively and successfully will achieve his goals.
“So the construction of the plant is
part of a major political and at the
same time social aspect.” [from the
speech of Mr. Ilhham Aliyev at the
opening of Baku WtE plant].
The WtE plant applies the most stringent environmental standards and
criteria that exist in Europe. We can
say that in environmental terms this
www.recyclingdergisi.com
üretimi birimine kurulan ve menşe atığın evrimsel özelliklerine uyarlanacağı
için tasarlanan MARTIN ızgara Dikey
tek kazan gövdesi, asma tipi, ızgaraya
tam entegre bir kurulum verir Ya yalnızca elektrik enerjisi üretimiyle ya da
gelecekte, gerekirse, kombine bir ısı
ve elektrik enerjisiyle yapılabilen optimize enerjik valorizasyon Optimizasyon elektrik güç beslemesi için yapılsa
da, gelecekteki kombine ısı ve elektrik
üretimi olasılığı, gelecekte tüketicilerin
potansiyel değişken ihtiyaçlarına göre,
tesisin enerji verimliliğini azami düzeye çıkarmayı olanaklı kılmaktadır.Kanıtlanmış bir SNCR teknolojisine dayalı
olarak verimli bir NOx redüksiyonuyla
tamamlanan yarı kuru tip duman gazı.
Atık alma ve işleme
Bakü’deki mevcut atık toplama sistemine göre, tesise teslim edilecek olan
atığın yapısı tamamen düzensiz ve sınıflandırılmamış olmalıdır.
Bu nedenle, tesisteki atık alım prosesi, atık toplamanın modernizasyonuna
göre aşamalı gelişim ve özellikle de
seçmeli bir atık toplamanın kurulumu
olasılığı bu mevcut koşula cevap vermek üzere tasarlanmıştır.
Atık alım prosesi, bu nedenle atık alımına, büyük boyutlu atık yönetimine
ve işlemeden önce atık depolamaya
adapte edilmiştir. Uzun vadeli bir deneyimin ürünü olan tasarım, atık alımı
ve depolaması için aşağıdaki prosese
dayanmaktadır.
t5FTJTFHJSFOUPQMBNBUBā‘UMBS‘UFTJTJO
girişi ve çıkışında iki kantarda tartılmaktadır.
t"U‘LLBNZPOMBS‘BāBþ‘EBLJMFSJPMBOBLM‘
kılmak üzere genişletilmiş olan boşaltma katına girmektedir:
_ Yalnızca normal boyutlu atıklar içeren kamyonlar için doğrudan çukura
boşaltma;
_ Mobil vinçli kamyon tarafından toplanan ve bir parçalayıcıya boşaltılan
www.recyclingdergisi.com
plant is in one of the leading places in
the world. At the same time, CNIM
S.A. has put in place the most advanced process. High-tech equipment
has been delivered and installed and
the process is fully automated.
Due to the commissioning and, prior to that, construction of the plant,
concrete steps were taken to create
other facilities around it. The nearby
sorting plant, managed by Temiz Sheher OJSC, which is also the result of
this enterprise built by CNIM S.A.,
also has an important function.
At the same time, the initiative was
made during construction to establish an industrial park in Balakhani.
The main issue now is to coordinate
collection, sorting, disposal and recycling of domestic waste. At present,
the Government has resolved the
final stage – sorting, disposal and
recycling. But the initial stage of the
process does not meet all requirements yet. The management, transportation, collection and delivery of
domestic waste for disposal should
be organized as a single process.
İnşa edilen atık arıtma tesisi çevresel olarak
programlanmıştır ve dünyanın en doğru
uygulamasına göre tasarlanmıştır. Tesis,
evsel katı atıkların nötralizasyonu açısından
modern anlamda mükemmel bir teknik gelişim
oranına ilişkin gereklilikleri karşılamakta ve
yüksek temizleme etkilerine sahip bir şekilde
çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasını
sağlamaktadır.
The WtE plant constructed is environmentally
programmed and designed on the best world
practice. The plant meets the requirements
corresponding to the modern perfect technical
development rate for neutralization of solid
domestic wastes, minimization of negative
impacts on the environment having high
cleaning effects.
The Waste to Energy Plant
The plant includes 2 lines giving a total capacity of 500000 tons/y (1400
tons/day @ 8500 kJ/kg) of municipal
waste and 10000 tons/y of clinical
waste with electric production.
The technology of the WtE plant focuses in particular onto the following
main equipment:
t5IF."35*/HSBUFJOTUBMMFEPOTFveral hundred WtE units in the world,
and designed since the origin to be
adapted to the evolutionary characteristics of the waste
t5IFWFSUJDBMTJOHMFESVNCPJMFSPGUIF
suspended type, giving an assembly
fully integrated with the grate
ARALIK / DECEMBER 2013 • 53
İnceleme
examination
CNIM
ısı geri
kazanımlı
kazan
Atığın yakılmasıyla üretilen ısının
geri kazanımı ızgara ile entegre
bir ünite teşkil eden bir boru tip
su kazanı ile sağlanır. Her kazan
90 ton/saat kapasitesinde kızdırılmış buhar üretir.
Kazan dikey tiptir, üstten desteklemelidir ve bir buhar tamburu ile
dört adet dikey gaz geçişi içerir:
˾͒˛ÑÏûÓŬ˝ÜËÎãËØÞãËØ×ËÙÎËÝě
˾͓˛ ÑÏûÓŬ˝ ÌßÒËÜÖËŬÞěÜ×Ë ÚËØÏÖÖÓ
radyant oda
˾͔˛ ÑÏûÓŬ˝ ÏàËÚÙÜËÞŊÜ Õŷ×ÏÝÓ àÏ
kızdırıcı
˾͕˛ÑÏûÓŬ˝ÕěäÎěÜěÍěàÏÏÕÙØÙ×ÓäŊÜ
Kazanın tasarımı atık yakmaya
özellikle uygundur.
Ana özellikleri şunlardır:
˾ŷŬŷÕÑËäÒěäě
˾äßØÞßÞ×ËÝŷÜÏÝÓ
˾ÙÜß Õŷ×ÏÖÏÜÓØÎÏÕÓ ÌÙÜßÖËÜěØ
geniş aralıklı olması
˾ËäËØěØ ÌËÝěØûÖě ÚËÜûËÖËÜěØěØ
tasarıma iyi şekilde uyarlanmış
şekilde sıralı temizliği
İlk 2 gaz geçişi boştur, yalnızca
duman yolu gaz akışını kızdırıcı
kümelerine girmeden önce soğutmayı sağlayan buharlaşmalı
radyant panellerden meydana
gelir.
3. gaz geçişinde kızdırıcının ters
akış yönünde bulunan bir buharlaşma bankı sayesinde gaz sıcaklığı kızdırıcı girişinden önce daha
da fazla azaltılır, bu sayede bu
eşanjörde meydana gelebilecek
asit korozyonu riski daha da fazla
azaltılır.
Böylesi bir tasarım sayesinde
kızdırıcı son derece güvenilir ve
uzun ömürlü bir hizmet sunar;
bu sayede bakım işlemlerinin
azaltılması ve sonuç olarak genel işletim maliyetinde tasarruf
sağlanır.
Yukarıdan destekli kazan, kompakt olma özelliği ve geleneksel
yapısı sayesinde son derece verimli ve güvenilir bir donanımdır.
54 • ARALIK / DECEMBER 2013
“büyük boyutlu” öğeler içeren atık
katına boşaltma.
t"U‘L ÎVLVSVOVO LBQBTJUFTJ JTUJnFNF
olmaksızın, yaklaşık 15000 m3’tür
(hidrolik hacim) ve gelecek bir 3. hat
operasyonuna olanak tanımak üzere
tasarlanmıştır. Böylesi bir kapasite,
operasyonda 2 katla istiflemeyle 7
günlük depolama süresi özerkliği vermektedir ve gelecekte operasyondaki
3 katla 4 ila 5 gün depolama süresi
verecektir. Sağlık atıkları ise, insanların
bu tür atıklara temasını önlemek için,
tesisin atanmış bir alanında bulunan
atanmış konteynırlara boşaltılacaktır.
Sağlık atıkları atanmış konteynırlara
boşaltılır boşaltılmaz, bu konteynırlar
bir gezici vinç tarafından kaldırılacak,
taşınacak ve doğrudan bu hatların birinin atık hunisine boşaltılacaktır. Ardından boş konteynırlar, sağlık atığı alım
alanına geri gönderilmeden önce, bir
yıkama alanına gönderilmektedir.
Gezici vinçler atık çukuruna hizmet
sağlayacaktır. Her iki vincin aynı zamanda işletilmesi için düzenlemeler
yapılmaktadır. Vinçler manüel ya da
yarı otomatik moda işletilebilir.
İşletimdeki gezici vinç atığı çukurda
karıştırmak ve bu şekilde huniye yüklenen atığın mümkün olduğunca sabit
bir ısıl değerde olmasını sağlamak
üzere de kullanılmaktadır.
Vinç merkezi kumanda odasından işletilmektedir. Her huni bir video kamera
tarafından izlenmektedir. Huninin ötesindeki besleme oluğu, atığın ateşleme odasıyla hava sızdırmaz bir mühür
oluşturmasına olanak tanıyacak yüksekliktedir.
Besleme oluğunun dibinde, besleme
pistonları atığı ızgaranın ön ucundaki
besleme köşesi üzerine itmektedir.
t 5IF PQUJNJTFE FOFSHFUJD WBMPSJTBtion, which can be done either by
electric energy production only or, if
required in the future, by a combined
heat and power supply. Although the
optimisation is done for the electrical
power supply, this future possibility
of combined heat and power production allows to maximise the energetic efficiency of the plant, according
to the potential variable needs of the
consumers in the future.
t5IFnVFHBTUSFBUNFOUPGUIFTFNJ
dry type, completed by an efficient
NOx reduction treatment based on a
proven SNCR technology.
Waste reception and handling
According to the existing waste collection system in Baku, the nature
of the waste which will be delivered
to the plant should be totally uneven
and unsorted.
For this reason, the waste reception
process in the plant has been designed to answer this existing constraint, with a possibility of progressive
evolution according to the modernisation of the waste collection and in
particular the installation of a selective waste collection.
The waste reception process has
therefore been adapted concerning
the waste reception, the oversized
waste management and the storage
of the waste before treatment.
The design, founded on a long term
experience, is based on the following
process for the waste reception and
storage:
t $PMMFDUJPO WFIJDMFT FOUFSJOH UIF
plant are weighed on two automatic
weighbridges at inlet and outlet of
the plant.
www.recyclingdergisi.com
CNIM heat
recovery
boiler
MARTIN ızgara
MARTIN geri hareketli ateşçi, ızgaranın yaklaşık 26° olan eğimi nedeniyle
atığın aşağı doğru olan hareketinin aksine, yukarı yönde yavaş karıştırma ya
da harmanlama hareketleri gerçekleştiren sabit ve hareketli ızgara çubuğu
sıralarına sahip ardışık basamaklardan
meydana gelmektedir.
Ayrıca, her seyir, her çubuğun kendini
çevreleyen diğer çubuklara göre hareket ettiği “bağıl hareket” ile tamamlanır. Bu sayede çubuklar arasındaki
hava boşluklarının temizlenmesi sağlanır ve atık tabakası biraz daha karıştırılmış olur.
Izgara toplu yakma işlemi için tasarlanmıştır ve özgün bir konsepte, tasarıma
ve yapıya sahiptir. Aşağıdaki önemli
özellikleri içerisinde barındırır:
t )BSFLFUMJ ‘[HBSB ÎVCVLMBS‘ JZJ CJS LBrışım, yanma ve alev pozisyonu kontrolü sağlamak için “ters hareketli”
özelliktedir.
t *[HBSB ÎVCVLMBS‘ JMFSJ EFSFDF BMBā‘N
malzemeden sıkı tolerans değerleriyle
üretilmiştir.
t *[HBSB ÎVCVLMBS‘ DàSVG PMVāVNVOV
azaltmak için özel olarak şekillendirilmiştir ve özel bir hareket sergilerler.
Kontrol için tamamı ayarlanabilen bu
özellikler sayesinde MARTIN ızgara çok çeşitli atık tiplerinde tutarlı bir
performans sergilemekte; sorunsuz
ve uzun ömürlü bir kullanım sunmaktadırlar.
Bu özellikler sayesinde nitelik ve alev
pozisyonu açısından yanma kontrolü
sağlanır ve bu durum tutarlı kazan performansı için esas teşkil eder.
Atık yakmanın tamamlanması ateşçi
boyunun yaklaşık 2/3’ünde tamamlanır. Ateşçinin son bölümüne, kalıntı
(dip külü) ateş (birincil) havası altında
www.recyclingdergisi.com
t5IFXBTUFUSVDLTFOUFSUIFUJQQJOH
floor, which is widened to allow:
_ the tipping directly into the pit for
the trucks which only contain normal
sized waste;
_ the tipping on a floor of the waste which contains “oversized” items,
which are collected and discharged by a mobile crane-truck into a a
shredder.
t 5IF XBTUF QJU IBT B DBQBDJUZ PG
about 15000 m3 (hydraulic volume)
without stacking, this capacity being
designed to allow a future 3rd line
operation. Such a capacity gives an
autonomy of 7 days storage time
with stacking with 2 lines in operation, and will give 4 to 5 days storage time in the future with 3 lines in
operation.
Concerning healthcare waste, they
will be discharged into dedicated containers located in a dedicated area of
the plant, to avoid any further human
contact with such a type of waste.
Once the healthcare waste has been
put into dedicated containers, these
containers are lifted by a travelling
crane, transported and directly discharged into the waste hopper of any
of both lines. The empty containers
are then sent to a washing area, before being sent back to the reception
area of the healthcare waste. Two
overhead travelling cranes serve the
waste pit. Provisions are made for
preventing both cranes to be operated at the same time. The cranes
are capable of operating in manual or
semi-automatic mode. The travelling
crane in operation is also used to mix
the waste in the pit, so as to ensure
that the waste loaded in the hopper
has a constant calorific value, insofar
The heat released from the
combustion of waste is recovered in a water tube boiler
which forms an integrated unit
with the grate. Each boiler produces 90 tons/h of superheated steam. The boiler is of the
vertical type, top-supported,
and includes one steam drum
and four vertical gas passes:
tTUQBTTSBEJBOUDPNCVTUJPO
chamber
t OE QBTT SBEJBOU DIBNCFS
with vaporising panels
t SE QBTT FWBQPSBUPS CBOL
and superheater
t UI QBTT TVQFSIFBUFS BOE
economiser
The design of the boiler makes
it particularly suitable for waste incineration.
The main features are :
t-PXHBTWFMPDJUZ
t-POHSFTJEFODFUJNF
t8JEFTQBDJOHPGUVCFTJOUIF
tube banks
t#PJMFSQSFTTVSFQBSUTXJUIJO
line cleaning well adapted to
the design. The 2 first gas passes are empty, only composed
of vaporising radiant panels
allowing to cool down the flue
gas flow before it enters the
superheater banks. In the 3rd
gas pass, a vaporising bank located upstream the superheater allows to further reduce
the gas temperature before
superheater inlet, to decrease
even more the risk of acid corrosion of this exchanger. Such
a design gives a very high
reliability and long lifetime of
the superheater, therefore
minimizing the maintenance
operations, and consequently
reducing the global operational cost. With its compactness
and its conservative design,
the vertical top-supported boiler is in short a very efficient
and reliable equipment.
ARALIK / DECEMBER 2013 • 55
İnceleme
examination
Yeni konsept, projenin özünde yatmaktadır:
Tesis yalnızca evsel katı atıkların
işlenmesini ve imhasını sağlamakla
kalmayıp aynı zamanda atıkların yakılması
yoluyla üretilen elektrik enerjisinin tam
olarak kullanılmasını olanaklı kılmaktadır.
Evsel atıkların ve ayrıca bileşimindeki çevresel
açıdan tehlikeli maddelerin yakılmasından
ayrıştırılan gazların miktarının azaltılması için
termik bir işleme yönlendirilecek atıkların
önceden kaynağında ya da atık karşılama
noktalarında tasnif edilmesi, evsel katı atıkların
yönetimi alanında ekonomik-ulusal politikanın
bir bölümünü oluşturmaktadır.
Sorting of wastes conveyed to a thermal
processing for reduction of the quantity of
gases separated from incineration of household
wastes and also environmentally hazardous
substances in their composition in advance at
the place of their generation or at waste receiving points is constituting part of the economicnational policy in the field of management of
solid domestic wastes.
56 • ARALIK / DECEMBER 2013
The new concept lies in the base of the
project: The plant provides not only
processing and destruction of solid
domestic wastes, but also complete
use of electric energy generated from
incineration of wastes.
kademeli olarak soğutulur.
Ayrıca, MARTIN sisteminin yanma
kontrolü sayesinde ızgaradan dökülen
elek altı miktarı çok az olur ve bu sayede olası yanmamış malzeme nedeniyle kaynaklanan verim kaybı azaltılarak
yüksek enerji geri kazanımı sağlanır.
t #JSJODJM IBWB GBO FNJāJ BU‘L ÎVLVSVnun üstünde gerçekleştirilir. Bu sayede kokular ve tozlar yakma akışına
çekilerek boşaltma odasından çevreye
salınmaları engellenmiş olur.
Birincil hava, bağımsız kontrollü hidrolik damperler aracılığıyla ateşçi ızgarası
altına üflenir. Bu hava atık özelliklerine
göre ideal sıcaklığa ulaşacak şekilde
ısıtılır.
tĀLJODJMIBWBGBO‘IBWBZ‘LB[BOEBJSFTJnin üstünden çekerek bu sıcak alanın
soğutulmasını ve aynı zamanda ikincil
yanma havasının doğal olarak ısıtılmasını sağlar.
İkincil hava, dikkatli bir şekilde konumlandırılmış nozullardan yanma
gazlarının türbülansla karışması, tam
bir yanma gerçekleşmesi ve kontrollü
yükseklikte istikrarlı bir alev elde edilmesi sağlanacak şekilde yanma odasına enjekte edilir.
Yanma ızgarası daldırma tip bir dip külü
boşaltıcıya. Dip külü çıkarıcısı sabit su
seviyesi tipindedir, hidrolik sistemle
tahrik edilir ve kalıntıları kül dökücünün çıkışına doğru iter ve yanma odası
A için bir conta görevi üstlenir.
Dip külünün tahliyesi ve arıtılması
Her kül boşaltıcının çıkışında dip külleSJ ZBL‘MN‘ā LàMàO J
UJUSFāJNMJ CJS
konveyör üstüne bırakılır.
Titreşimli konveyörlerin çıkışında dip
külü 2 adet bantlı konveyöre bırakılarak buradan depolama ve olgunlaştır-
this is possible. The crane in service is
operated from the centralised control
room. Each hopper is surveyed by a
video camera. The feed chute beyond
the hopper is sufficiently high to allow for the waste to form an airtight
seal with the combustion chamber.
At the bottom of the feed chute, the
feeder rams push the waste over the
feeding edge on to the front end of
the grate.
The MARTIN grate
The MARTIN reverse acting stoker
itself is made up of alternate steps
of fixed and moving grate bar rows
which perform slow stirring or mixing
stokes in an upward direction, opposite to the downward movement of
the waste due to the inclination of
the grate at approximately 26°.
In addition, each stroke is completed by a “relative movement” whereby each bar moves relative to the
other bars surrounding it. This ensures cleaning of the air gaps between
the bars plus a further poking of the
waste layer. The grate is designed for
mass burning and is unique in its concept, design and construction. It incorporates the following very significant
features:
t5IFNPWJOHHSBUFCBSTBSFiSFWFSTF
acting” to ensure good mixing, combustion and flame position control.
t5IFHSBUFCBSTBSFNBEFGSPNIJHI
grade alloy material to close tolerances.
t5IFHSBUFCBSTBSFTIBQFEBOEIBWF
a special movement to reduce clinker
formation.
These features, all of which can
www.recyclingdergisi.com
ma alanına taşınır.
Yaklaşık 20000 m² yüzölçümüne sahip
bu depolama ve olgunlaştırma alanı
aşağıdaki bölümlerden meydana gelir:
t "MU L‘T‘NEB ZFS BMBO ZBLMBā‘L m3 kapasiteli karşılama alanı, yaklaşık
4 ila 55 günlük depolama sağlar, dip
külü burada manüel işleme gerek duyulmadan otomatik olarak çıkarılır.
t "S‘U‘MNBN‘ā EJQ LàMà JÎJO ZBLMBā‘L
2100 m3 kapasiteli ikincil depolama
alanı, önceki dip külü buldozerler aracılığıyla bu bölüme aktarılır.
Dip külü bu depolama alanından 50
ton/saat kapasitesinde kül arıtımı (demirli ve büyük boyutlu malzemelerin
tasnifi) sağlamak için tasarlanmış işleme alanına taşınır. Arıtma sonrasında
dip külü olgunlaştırma alanında depolanır ve bundan sonra yol alt temeli
için geri dönüşüm işleminden geçirilir.
Elektrik gücü üretimi
Her kazan tarafından üretilen kızdırılmış buhar, her iki hat için ortak olan
yoğuşmalı tip bir turbo jeneratör setini
besler.
Azami elektriksel güç çıkışı elde etmek için türbinde 3 buhar çıkarıcı (tahliye) bulunmaktadır:
tCVIBSLPOUSPMTà[ΑLBSUNBCJSJODJM
hava ısıtıcısının yüksek sıcaklık kademesini besler.
t CVIBS LPOUSPMTà[ ΑLBSUNB IBWB
alıcıyı ve hava ısıtıcısının düşük sıcaklık
kademesini besler.
tCVIBSLPOUSPMTà[ΑLBSUNBZPþVāma ürünleri düşük basınçlı ısıtıcısını
besler. Türbin egzoz buharı vakum
havası soğutmalı bir kondansatör içinde yoğunlaştırılır. Elektrik üretimi (37
MW) tesisin normal ihtiyacının çok
à[FSJOEFEJS ÃSFUJN GB[MBT‘ .8
belirli bir yükseltici trafoyla elektrik şebekesine ihraç edilir.
www.recyclingdergisi.com
be adjusted for control, enable the
MARTIN grate to give consistent performance with a wide range of waste
types, and to have a long trouble-free
life.
These features also provide combustion control, which, in terms of quality and flame position, is so essential
for consistent boiler performance.
The combustion of the waste is
completed on about 2/3 of the stoker
length. On the last part of the stoker,
the residue (bottom ash) is progressively cooled by the under fire (primary) air.
In addition, as a result of the MARTIN
system for combustion control, the
amount of sifting which falls through
the grate is very small, hence producing reduced loss by possible unburned material and giving a high energy
recovery.
t5IFQSJNBSZBJSGBOTVDUJPOJTEPOF
above the waste pit. This ensures
that odours and dusts are drawn into
the incineration stream, hence prevented from escaping from the tipping hall into the environment.
The primary air is blown under the
stoker grate through independently
controlled hydraulic dampers. This air
is heated to the optimum temperature according to the waste characteristics.
t5IFTFDPOEBSZBJSGBOESBXTUIFBJS
from the top of the boiler house, allowing to cool this hot area and also
to ensure a natural heating of the secondary combustion air.
The secondary air is injected into the
combustion chamber from carefully
located nozzles to achieve a turbulent mixing of the combustion gases
and a complete combustion, together with a stable flame of controlled
height.
The combustion grate is fitted with
a submerged bottom ash ram type
extractor. The bottom ash discharger
is of the constant water level type
and acts as a seal to the combustion
chamber A reciprocating ram, with
hydraulic drive, pushes the residue
towards the outlet of the ash discharger.
At the outlet of each ash discharger,
UIF CPUUPN BTIFT PG UIF JODJnerated waste) fall onto a vibrating
conveyor.
At the outlet of the vibrating conveyors, the bottom ash falls into 2 belt
conveyors, which convey it up to the
storage and maturation area.
This storage and maturation area of
approx. 20000 m² surface includes
the following parts:
t B SFDFQUJPO BSFB PG UIF CPUUPN PG
around 1400 m3 capacity, ensuring
about 4 to 5 days of storage, where
the bottom ash is automatically discharged without manual operation.
tBTFDPOETUPSBHFBSFBPGUIFVOUSFated bottom ash, of approx. 2100 m3
capacity, where the previous bottom
ash is transferred manually with bulldozers.
From this storage area, the bottom
ash is conveyed up to the process
area, designed for a treatment (sorting of ferrous and oversize materials)
capacity of 50 tons/h of ash. After
treatment, the bottom ash is stored
in the maturation area and after recycled for road sub-base.
Electric power production
The superheated steam produced by
each boiler feeds a condensing type
turbo generator set common to both
lines.
In order to achieve the maximum
electrical power output, the turbine
includes 3 steam extractions (bleeds) :
t5IFTUTUFBNVODPOUSPMMFEFYUSBDtion feeds the high temperature stage of the primary air heater
t5IFOETUFBNVODPOUSPMMFEFYUSBDtion feeds the deaerator and the low
temperature stage of the air heater
t5IFSETUFBNVODPOUSPMMFEFYUSBDtion feeds the condensates low pressure heater.
The turbine exhaust steam is condensed in a vacuum air-cooled condenser.
The electrical production (37 MW) is
much higher than the proper needs
of the plant. The extra production (33
MW) is exported to the electric grid
through a specific step-up transformer.
ARALIK / DECEMBER 2013 • 57
Röportaj
Atık florasan lamba tesisi kurduk
IŞIĞIMIZ SÖNDÜ!
Exitcom atık florasan lambaların içerdiği tehlikeye
dikkat çekerek çarpıcı uyarılarda bulundu. Firma
tarafından gerek üreticilerin gerekse tüketicilerin
sorumluluklarının farkında olmadığına vurgu yapıldı.
Exitcom
Yönetim Kurulu
Başkanı
Murat Ilgar
vrupa’daki yatırımlarını
bu yıl yavaşlatan Exitcom, Türki Cumhuriyetlere ve Ortedoğuya
açıldı. Öte yandan firma Türkiye’deki çalışmalarına da hız
vererek bir dizi yatırım yaptı. 2013’ün
değerlendirmesini de yaptığımız röportajda firma Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ilgar çarpıcı açıklamalarda
bulundu. “Almanya’da çalışmalar yapıyoruz. Bir ülkeye yatırım yapacağımız
zaman ilk önce gidip o ülkenin dev-
A
58 • ARALIK / DECEMBER 2013
letiyle konuşuyoruz. Bu Suudi Arabistan için de, Azerbeycan için de geçerli. 2003 yılında Türkiye’ye geldiğimiz
zaman devlete dedik ki bakın bizim
projelerimiz var. Geri dönüşümle ekonomiye katkımız var, bununla alakalı
teknolojileri de getireceğiz, yatırımları
artıracağız!... Onlar da bize tabi ki sizi
görmek isteriz, faydalanmak isteriz
dediler. Türkiye’ye geldiğimiz zaman
Türkiye’nin elektronik atık geri dönüşüm noktasında hiç tecrübesi yoktu.
Atığın a’sı yokken milyonlarca Euro-
www.recyclingdergisi.com
luk bu tesisi kurup yatırımımızı yaptık.
Çevre Bakanlığı’yla, belediyelerle,
üniversitelerle birçok çalışmalar yaptık. Bakanlık değişti, tekrar sıfırdan bir
çalışma yaptık!...
Lamba tesisini kurduk, bize bir tane
lamba gelmedi. Bugün Türkiye’de 300
bin ton elektronik atık olduğu söyleniyorsa bunun 20 bin tonu geri dönüştürülüyor...
Bakanlık değişince sıfırdan bir
çalışma yapıldı dediniz, açar
mısınız?
Bakanlık değişince görevliler de değişiyor. Bu sefer sizi tanımıyorlar. Ne
oldu bizi merdiven altıyla aynı sınıfa
koymaya başladılar. Sonra zamanla lisanslandırma çalışmaları oldu, taslak
yönetmelik yapıldı en sonunda bir yönetmelik oluşturuldu. Şu anda toplama konusunda içler acısı bir durumla
karşı karşıyayız. Biz Türkiye’de standartlarımızı yükseltiyoruz. Türkiye’deki
ilk elektronik atık tesisini kurduk.
Sektörün büyümesi için çalışmalar
yaptık. İlk monitör kesim makinaları
getirdik ki; çoğu tesis yönetmelikten
dolayı şu anda alıyor. Biz getirdiğimiz
halde bize bir tane monitör gelmedi.
Elektronik atık geri dönüşümünün
iki boyutu var o halde. Birincisi
çevresel boyutu. İkincisi ekonomik
boyutu. Ekonomik boyutunda zaten bir geri dönüşüm söz konusu.
Ancak burada da bir kayıt dışılık,
illegalite söz konusu. Bu da haksız
rekabete yol açıyor, diyorsunuz!...
Hem de nasıl. İhaleye gidiyorsunuz
karşınıza firmalar çıkıyor, bu firmaların
hiçbir tesisini duymamışsınız, daha
önce hiçbir projede yer almamışlar.
İhalede sizden yüksek fiyat veriyorlar.
Peki bu firmaların ihaleye girme şartlarına baktınız mı? Şartları nasıl yerine
getiriyorlar? Bakanlığın vermiş olduğu
liste yeterli. Bakanlıktan kod almışlar.
O kodla ihaleye gidiyorsunuz. O kod
Exitcom
dünyanın pek
çok ülkesinde
yatırıma
yönelmiş
bulunuyor.
Exitcom, elektronik
atık’ta Türkiye’nin öncü
firmalarından birisi.
Firma sektörde çürük
elmaların ayıklanmasını ve
Bakanlığın illegal faaliyet
içerisinde olan firmaları
yakın takibe almasını
istiyor.
“ Biz Türkiye’de sağlıklı ve yasalara
uygun bir sistemi oluşturulup
yürütülmesinden yanayız.
Eleştirilerimizin temelinde bu var...”
www.recyclingdergisi.com
ARALIK / DECEMBER 2013 • 59
Röportaj
Bakanlık her
aradığında
koştuk...
ÓäãÙÜßÖÎßÕËÜÞěÕ˛͓͕͑͑˪ÞÏØÌÏÜÓ
bakanlık her aradığında işimizi
gücümüzü bıraktık, toplantılara
seve seve katıldık. Bu gün işini
ciddiyetle yapanların yanındayız. Bütün belediyelere, marketlere sistem kurulumlarında destek olduk. Teknik araştırmalar
yaptık, üniversitelerle çalıştık.
Avrupada bu işi yapıyorsunuz.
Geçen sene Sanayi Odası’ndan
Sürdürülebilirlik Ödülü, ondan öncesinde de yine Sanayi
Odası’ndan Girişimcilik Ödülü
aldık. Yeşil Kamera’da gençlere
destek verdik. Bu ödüller, plaketler kadrona, argene bakılarak
veriliyor. Bakanlık demiyor ki senin müthiş bir kadron var, üniversitelerle teknik araştırmaların
var, uluslar arası tecrüben var.
Daha bakanlıktan kapımızı çalan olmadı, olmasın ama sistem
yürümüyor, buna bakılsın. Ben
Almanya’dan gelirken sorarak
geldim, danışarak geldim. Bana
dediler ki gelin önünüzü açacağız... Bu Almanya da olacak iş
değil. Azerbeycan’da Araplar’da
bize kapılarını açtı. Ben Alman
vatandaşıyım, AB vatandaşıyım.
İlla gidip AB’ye mi şikayet edeyim. Ben Türkiye’ye yatırım çekmek için mücadele ediyorum.
Bana yurt dışında Türkiyede ne
işin var dedikleri zaman ‘Türkiye
senin bildiğin gibi bir ülke değil’
dediklerinde, posta koydum
ben. Dünyanın en büyük elektronik atıkları konferansında biz
Türkiye’yi temsil ettik.
Mit devletin hurdalarının satıldığını tespit etmiş. Bu Mit’in
açıklaması benim açıklamam
değil. Ben de bunu yıllardır söylüyorum, her yerde vurguladım.
Devletin önemli bilgilerinin olduğu hard disklerinin satıldığını
ben söylüyordum, Mit’te söyledi.
Hala neden bizim üstümüze geliniyor. Akıl ve mantığım almıyor...
60 • ARALIK / DECEMBER 2013
“Türkiye’de elektronik atığın tehlikeli kısmı ne kadar geri dönüştürülüyor. Bunun bir adını koymak
lazım. Özellikle monitörler, yazıcı kartuşları ve florasan lambalar hem toplanamıyor hem de geri
dönüştürülemiyor. Oysa elektronik atıkta tehlike burada, yani atıkların tehlikeli olanları ortada yok.”
bende de var, Sarı Çizmeli Mehmet
Ağa’da da var. Böyle olmamalı...
Yani kod almak çok basit?
Çok basit. Giderim alakasız bir yerde
derim ki ben burada istihdam edeceğim. Alırım. Bugün geri dönüşüm firmalarını araştırın. Şunu göreceksiniz.
Bir çok firmanın lisans aldıkları yerle,
atıkları dönüştürdükleri yer bir değildir.
Bir çok firmanın bir tane lisanslı firması varken birkaç tane de hurdacı mahiyetinde ve ya lisanssız ara depolama
veya büro adı altında depolama yerleri
vardır. Buralarda atık toplamaktadırlar.
Ayrıca çoğu firmanın işçilerinin kaçak olmasının yanında yurt dışından
Türkmenistan’dan, Özbekistan’dan insanları da çalıştırıyorlar sigortasız.
O zaman elektronik atık dediğimiz zaman kullanılamaz hale gelen elektroniklerin dönüştürülmesi anlamı çıkıyor
basit haliyle. Bununla ilgili yönetmelik
de yapıldı ama işin içine girdiğimizde
çevre boyutu, kaçak boyutu, vergi
boyutu, ekonomik boyutu vb. pek
çok sorun karşımıza çıkıyor. Sektörün
kendi içinde sorunu var, bu işe talip
olanların yarattığı bir sorun var. Bir de
àSFUJDJmSNBTPSVOVWBSÃSFUJDJmSNB
da sizinle çalışmaya başladığı zaman
parayı esas alıyor. Kesinlikle. Senin istediğin kadar teknolojin olsun, firmalar buna bakmıyorlar. Biz hiçbir ihaleyi
kazanamıyoruz. En ileri teknoloji bizde
olduğu halde, en çok elektronik atık
grubunu işleyen yapı bizde olduğu
halde bir tane ihaleyi kazanamıyoruz.
Birisi çıkıp 600 liralık demire bin lira
veriyorsa bunu sorgulamak lazım!...
Biraz açar mısınız?
Nasıl oluyor bu iş?
İhalede ilk üçe bile giremiyoruz. Niye?
Çünkü ilk firma, ikinci firma, üçüncü
firma anlaşmalı. Otomatik olarak
elendiniz zaten. Türkiye’de bazı firmalar var. Naylon firma diyorum ben
bunlara. Hiçbir iş yapmıyor, ihalelere
gidiyor ve denetimi yapılmıyor. Devlet
bizim o kadar üstümüze geliyor ki. Siz
bu işlere girin diyor. Bu gidişle mecbur kalıp üç kağıtçılığa soyunacağız!
Bunun dışında çok şeyler duyuyoruz.
Büyük ihalelerde mesela diyelim tartıya girilecek, gidip kantardaki adamı
satın alıyorlar, kantar fişleri bastırıyorlar fazladan. Akla gelmeyecek hileler
yapılıyor. Bizim lugatımızda bile var
artık ‘’hile hurda’’.
Yani ‘hile hurda’ deyimi buradan
geliyor?
Tabiî ki. Bugün hurdacılarla da konuşun, size aynı şeyi söyleyecekler.
Yani Türkiye’de hurdacılığın sicili
temiz değil?
Değil. Biz bu ihalelerde usülsüzlük
yapanların kaç tanesini yakalattık
ama biz bıktık artık. Biz polis değiliz
ki. Biz sesimizi çıkarttığımız zaman
da bizim üzerimize geliniyor. Yönetmeliğe bakıyorsunuz Belli şartlar var
bu şartların hiç biri hiçbir firmadan
istenmiyor fakat bizden kısa sürede bu şartları istiyorlar. Biz şikayet
ediyoruz çünkü canımıza tak ediyor.
Bu sefer de şikayet edildiğimiz için
üzerimize geliniyor. Şikayet ettiğimiz
firmaların sicillerine bakıyorsunuz ka-
www.recyclingdergisi.com
Üreticiler
atıklarını ne
yaptı...
barık ama onlarla aynı kefede tutuluyoruz. Bütün ilkleri biz yapmışız ama
biz para kazanamıyoruz. Monitörde
de ilk biziz. Onu Almanya’da teknoMPKJ NBSLFUJZMF CJSMJLUF ZBQU‘L Ā5à JMF
akademik düzeyde çalışmalar yaptık.
Pillerin hepsini biz topluyoruz. Bakanlıkla çalışmalarımız var. Şu an da bir
çok alakasız firma iklimlendirmeyle
alakalı lisanslarını alırken biz Tübitak’ın
ve Çevre Bakanlığı’nın da içinde bulunduğu projede büyütücü firmayız
ama Çevre Müdürlüğü iklimlendirme
cihazları için bize izin vermiyor!
Yani bir çifte standart var. Devlet
içinde devlet gibi bir durum mu
söz konusu. İzin vermemesinin
gerekçesi ne?
Diyor ki yönetmelikte böyle. Peki ötekine niye veriyorsun diyorum. O bizi
ilgilendirir diyor. Bakanlığa yazdım.
Firma bizimle çalışmak istiyor dedim.
Büyük bir marka firmayla olan bir senelik anlaşmamızı iki aya indirdiler.
Çünkü gfb’mizi alamadık. Firma diyor
ki gfb’niz yok, sizinle çalışamayız.
Peki GFB neden alamıyorsunuz?
Kapalı alan için; elektronik atıkların dışarıdaki alanların kapalı olması gerekiyor, deniyor. Bakanlık diyor ki üstünde
branda varsa geçici olarak verin. Bu
arada diğer firmaların on binlerce alanları dışarıda. Bizim sadece 300 metSFMJL CJS BU‘L BMBO‘N‘[ E‘āBS‘EB Ã[FSJ
de brandayla kaplı ve etrafı taşlarla
çevrili. Bakanlık kabul ediyor diyoruz.
Bu sefer bakanlık yazılı versin diyorlar. Çevre Bakanlığı’ndan yazılı şekilde
izini alıyoruz. Bu sefer de kapalı alana çevireceğimiz zaman bize sıkıntı
yaşatılıyor. 2, 5 ayda kapatın diyor.
Neye göre karar verdiniz dedim. Biz
aramızda konuştuk öyle olması gerekiyor diyor. Peki öteki firmanın 15 bin
“Biz polis değiliz ki. Biz sesimizi çıkarttığımız zaman da bizim üzerimize geliniyor. Yönetmeliğe
bakıyorsunuz belli şartlar var bu şartların hiç biri hiçbir firmadan istenmiyor fakat bizden kısa sürede bu
şartları istiyorlar. Öte yandan üretici firmalar atıklarını ne yapıyor soran yok, söylüyoruz duyan yok!”
www.recyclingdergisi.com
Biz yanlışları söyledik. AB kanunlarını söylüyorum bedava
danışmanlık yapıyorum. Kimse
beni dinlemiyor. Müdürlükten
bir adam geliyor. Konuya vakıf
değil. Biz şunu böyle kararlaştırdık, anlattıklarını da bilmiyoruz,
dediğimizi yap diyor...
Çevre boyutu iki türlü. 1 buzdolabı tasarrufla çalışır firmalar bu
şekilde ödül alır. Peki bu firmalar
son 5 sene içerisinde ellerinden
çıkan atıkları nereye verdiler
nasıl dönüştürdüler açıklasınlar.
Topladıkları televizyon ve monitörleri kimlere verdiler açıklasınlar.
Geçen gün Arabistan’a gidiyorlar. Bizim orda bir firmamız var
diyorlar. O firma benim dedim.
Benim firmam olduğundan haberleri yok Türkiye’dekilerin.
Türkiye’de çevre sektörü geliştiği zaman makine teknolojileri
gelişecek. İstihdam sağlanacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
elemanlarının hepsini toplayıp
atık yönetimi konusunda günün
gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun eğitim vermeli.
Alman geliyor ne sorması gerekiyorsa onu sorup gidiyor.
Almanya’dan ülkemize geleceğiz
Avrupa’da görmediğimiz zulmü
göreceğiz. Bir yerden sonra caØě×ěäËÍěãÙ͕͖͖ܲ̋͑ÓØÝËØûËÖěŬěyor ve yarısından fazlası mühendis bu insanların hepsi İngilizce
biliyor Almanca biliyor yüksek
lisans Amerika’da yapmışlar hazır bir beyin var. Gelip bu beyni
kullanmıyorlar. Haksız rekabet
yapılmasın. Ben bir ayrıcalık istemiyorum. Elmalarla armutlar
ayrıştırılsın. Kanunlara aykırılık
yapılmasın. Biz eleştirilerimizi
dile getirince de ceza alıyoruz!..
ARALIK / DECEMBER 2013 • 61
Röportaj
“Haksız rekabet
yapılmasın. Elmalarla
armutlar ayrıştırılsın.
Kanunlara aykırılık
yapılmasın. Biz
eleştirilerimizi dile
getirince de ceza alıyoruz!
Oysa tüm derdimiz
sistemin işlemesi...”
metrekaresi açık onu napıcaksın diyorum. O bizi ilgilendirir diyor. O seni ilgilendirmez. O beni ilgilendirir. Benim
rekabet şansımı yok ediyorsun çünkü. Birileri korunuyor yani. Şaka gibi
değil mi? Exitcomun’da tek suçu var.
Almanya’dan gelmesi ve burada kimseyi tanımaması. Ben Almanya’dan
geldim ve şu anda Türkiye’yi bütün
uluslararası fuarlarda temsil ediyorum. Arabistan’a, Azerbeycan’a,
Kazakistan’a, Makedonya’ya Türk firması olarak gidiyoruz, Alman firması
olarak değil. Biz Ahmet’i Mehmet’i
tanımıyoruz diye Türkiye’de bu bizim
suçumuz mu? Biz ne yapacağız dediysek yaptık. Herkes hata yapar hata
yapmış olabiliriz ki hatalarımızı bir
seferde düzeltiyoruz. Ayrıca müdürlüğe gidiyoruz. CFS nedir Pentan nedir? adama ben anlatıyorum. Bunları
bilmeyen adam bana izin vermiyor.
Bugün Alman Çevre Bakanlığı geldiği zaman bize diyorki buralarda hata
var, bunları düzeltin ve işinize devam
edin. Buradaki geliyor bir hata görüyor tamam, bütün işini bitiriyor!...
Son bir yıldır basında elektronik
atıklarda başarılı çalışmalara imza
atıldığıyla ilgili haberler görüyoruz.
Sizin açıklamalarınızla bakanlıktan
yapılan açıklamalar birbiriyle örtüşmüyor. Reel durum sizce nedir?
Yönetmeliği kimse bize anlatmasın.
Yönetmelik Türkiye de işlemez. Bu
yönetmelikle Türkiye’de atık toplayaNB[T‘O‘[ÃSFUJDJMFSFZBQU‘S‘N‘O‘[OF
Sebep?
Siz bütün yükü belediyelerin üzerine
yıkarsınız olmaz. Ambalaj bile toplayamayan bir belediye. Ambalajı sokak toplayıcıları topluyor. Elektronik
atıkları da mı onlar toplayacak. Tüm
sektör kan ağlıyor. Legal sektör oluşturulmalı. İllegal kurallar hakim oldukça sağlıklı bir sistem kuramayız.
Türkiye’deki elektronik atık sektörü
legal değil mi diyorsunuz?
Kesinlikle değil. Vergi olayı var, atıkların uygun şartlarda geri dönüştürülmesi olayı var, hiçbir teknolojisi olmadığı halde atık kodu almış binlerce
firma var. Elektronimk atık toplamada
ve geri dönüşümde Bulgaristan’dan
ilerde olduğumuz kesin. Ama
bir
Hırvatistan’dan,
Polonya’dan,
Romanya’dan ileride değiliz. Kaç kere
değişti kadrolar. Türkiye çok hızlı yaşıyor. Bayındırlık kökenli arkadaşlarımız
bu işi bilmiyor. Çevre Bakanlığı’ndaki
LBESPZFUFSTJ[ÃÎLFSF±FWSF#BLBOlığı Atık Yönetimi’nde değişiklik oldu...
Bakın AB İlerleme Raporu’na; benim
söylediklerimi onlar’da söylüyor. İstikrara ihtiyaç var. İşimiz zor!...
Azerbaycan, Kazakistan, Suudi Arabistan, Almanya ve Türkiye’den sonra Makedonya’da da yatırıma yönelik çalışmalar içerisindeyiz.
62 • ARALIK / DECEMBER 2013
www.recyclingdergisi.com
firma
firm
Alüminyumu geri
dönüştürmek çok karlı...
e business.
bl
ita
of
pr
ry
ve
is
m
iu
in
um
Recycling the al
Eğer işletmeler ve
tüketiciler, her şeyin
bir kere kullanıldıktan
sonra başka bir şeye
dönüştürüldüğü ve hiçbir
şeyin çöpe gitmediği
bir döngüsel ekonomi
yaratmak istiyorlarsa
alüminyum başlangıç için
ideal.
64 • ARALIK / DECEMBER 2013
lüminyum içecek kutularını, boksit çıkararak
ve külçeler imal ederek
üretmek yerine geri
dönüştürülmüş hurdadan üretmek enerji, karbon emilimi
ve para tasarrufu sağlar. Aynı durum
araba, uçak, elektronik ve binalarda
kullanılan alüminyum için de geçerlidir.
Eğer işletmeler ve tüketiciler, her şeyin bir kere kullanıldıktan sonra başka bir şeye dönüştürüldüğü ve hiçbir
şeyin çöpe gitmediği bir döngüsel
ekonomi yaratmak istiyorlarsa alüminyum başlangıç için ideal.
Birleşik Devletler’deki alüminyum kutuların geri dönüştürülme oranı sade-
A
Producing aluminum beverage cans
out of recycled scrap, instead of by
mining bauxite and manufacturing
new ingots, saves energy, carbon
emissions and money. The same is
true for the aluminum that goes into
cars, planes, electronics and buildings.
If businesses and consumers want
to get serious about creating a circular economy – where everything,
once used, is made into something
else and nothing goes to waste –
aluminum is a very good place to
start.
Yet the recycling rate for aluminum
DBOTJOUIF64JTBNFSF5IBUT
below the global average of about
www.recyclingdergisi.com
DFUJS#VEàOZBPSUBMBNBT‘PMBO
ZBLMBā‘L JO BMU‘OEBE‘S 5BCJ CV
PSBO EBO EBIB JZJ PSBOMBSB TBhip olan İskandinav ülkelerinin veya
#SF[JMZBO‘O MJL HFSJ EÚOàāàN
oranının çok altındadır.
ABD’deki bu düşük oran devasa bir
materyal ve enerji israfını ve büyük
bir fırsatı gözler önüne seriyor. Atlanta merkezli Novelis bu fırsatı sonuna
kadar kullanıyor.
9,8 milyar dolarlık firma alüminyumu,
çoğu daha sonra içecek ve yiyecek
kutusu haline gelen düz levhalara
dönüştürüyor. Novelis hali hazırda
dünyanın en büyük alüminyum geri
dönüştürücüsüdür ve daha fazlasını
hedeflemektedir. Başkan Phil Martens şirketin “tüm iş modelini geleneksel çizgisel modelden, kapalı
döngü modele” dönüştürmek istediğini söylüyor.
Bu maksatla Novelis bu yıl ‘evercan’
adlı oldukça yenilikçi bir ürünü tanıttı.
&WFSDBOFOB[HFSJEÚOàāUàSàMmüş malzeme içerdiği garanti edilen
içecek kutuları yapımında kullanılan
alüminyum levhalardır.
Daha fazlasını öğrenmek için, bana
Novelis’in alüminyumda döngüsel
ekonominin nasıl işleyeceğini göstermek için iyi konumlanmış olmasının nedenini açıklayan Novelis’in
sürdürülebilirlik kurulu başkanı John
Gardner ile buluştum.
Novelis, Kanadalı bir firma olan Alcan
isimli bir entegre madencilik ve üretim şirketinin satışa dönük işletmelerini ayırması ile 2005 yılında kuruldu.
www.recyclingdergisi.com
BOEXFMMCFMPXSBUFTPGCFUUFS
UIBOUIBO4DBOEJOBWJBODPVOUSJFTDBOCPBTUoPS#SB[JMTSFDZcling rate.
The low US rate represents an enormous waste of materials and energy
– and a big opportunity. Atlantabased Novelis is aggressively seizing that opportunity.
The $9.8bn firm converts aluminum
into flat sheets, most of which is
then turned into beverage and food
cans. Novelis is already the world’s
biggest aluminum recycler, and it
aims to do more. Its chief executive, Phil Martens, says the company
wants to turn its “whole business
model from a traditional linear one
to a closed-loop one”.
To that end, Novelis this year introduced a breakthrough product called
the evercan, an aluminum sheet for
beverage cans that’s guaranteed to
DPOUBJO BU MFBTU SFDZDMFE DPOtent.
To learn more, I met with John Gardner, Novelis’s chief sustainability
officer, who explained to me why
Novelis is well positioned to demonstrate, with aluminum, how a
circular economy could work.
Novelis was created in 2005 when
a Canadian firm then called Alcan,
an integrated mining and production
company, spun off its downstream
operations. (In case you’re wondering, as I did, Novelis is a made up
word that incorporates the ideas of
innovation (novel), speed (velocity)
If businesses and
consumers want to get
serious about creating a
circular economy – where
everything, once used, is
made into something else
and nothing goes to waste
aluminum is a very good
place to start.
ARALIK / DECEMBER 2013 • 65
firma
Gardner:
“Alüminyumu geri
dönüştürmek şahane bir
şey çünkü tamamen aynı
ürünü tekrar ve tekrar
yapabiliyorsunuz. Mali
açıdan mantıklı. Çevresel
olarak da mantıklı. Kaynak
kullanımı açısından da...”
Gardner says:
“Recycling aluminm is a
fantastic thing because you
can make exactly the same
product again and again.
Economically, it makes
sense. Environmentally,
it makes sense. In terms
of resource use, it makes
sense...”
66 • ARALIK / DECEMBER 2013
firm
(Benim gibi merak ediyorsanız eğer,
Novelis yenilik (novel), hız (velocity)
ve kalite (precision) fikirlerini bir araya getiren uydurma bir kelimedir.)
Şirketin tamamı Bombay merkezli 40
milyar dolarlık bir holding olan Aditya
Birla Grup’a aittir.
Novelis, mesela alüminyum devi
Alcoa’nın aksine maden sahibi olmadığı için geri dönüşüm bazlı bir strateji takip etmekte özgürdür. Gardner:
“Alüminyumu geri dönüştürmek şahane bir şey çünkü tamamen aynı
ürünü tekrar ve tekrar yapabiliyorsunuz. Mali açıdan mantıklı. Çevresel
olarak da mantıklı. Kaynak kullanımı
açısından da” diyor. Dahası bir geri
dönüşüm tesisi kurmanın yatırım
maliyeti, ana izabe ocağı inşa etme
maliyetinin çok altındadır.
Şimdiye kadar Novelis’in global işleri, üçte bir geri dönüşümlü malzeme
ve üçte iki yeni alüminyumdan bes-
and quality (precision). The company
is wholly owned by the Aditya Birla
Group, a $40bn conglomerate based
in Mumbai.
Because Novelis owns no mines –
unlike, say, aluminum giant Alcoa –
it’s free to pursue a strategy driven
by recycling. Gardner says:
“Recycling aluminm is a fantastic
thing because you can make exactly
the same product again and again.
Economically, it makes sense. Environmentally, it makes sense. In
terms of resource use, it makes sense.” What’s more, the capital costs
of building a recycling plant are a
fraction of the cost of building a primary smelter.
Historically, Novelis’s global business had been fed by about one-third
recycled content and two-thirds new
aluminum. It’s up to approximately
www.recyclingdergisi.com
MFOEJEFHFSJEÚOàāàNMà
malzemeye ulaşma hedefinin iki yıl
önce cesurca konması ardından bu
Z‘M PSBO ZBLMBā‘L HFSJ EÚOàāUàrülmüş alüminyuma kadar çıkmıştır.
Şirket geri dönüşüm kapasitesini
neredeyse iki katına çıkarmak için
kabaca 500 milyon dolar yatırım
yaptı. Mart ayında biten 2013 bütçe
yılında Novelis, Asya’daki en büyük
tamamen entegre içecek kutusu
geri dönüşüm sistemi olan yeni tesisini Güney Kore’de faaliyete soktu.
Ayrıca dünyanın en büyük alüminyum geri dönüşüm tesisinin temelini
Almanya’da attı ve Vietnam’daki ilk
teneke geri dönüşüm merkezini açtı.
Taahhütlerinin ne kadar ciddi olduğu
açık. Şirketin sürdürülebilirlik da
SFDZDMFE BMVNJOVN UIJT ZFBS
after setting an audacious goal, two
ZFBST BHP UP SFBDI SFDZDMFE
content by 2020.
The company is investing roughly
$500m to nearly double its recycling
capacity. In its 2013 fiscal year, which
ended in March, Novelis began operations at a new facility in South Korea, which is the largest fully integrated beverage can recycling system
in Asia. It also broke ground in Germany for what will be the world’s largest aluminum recycling facility and
opened the first can-recycling center
in Vietnam.
So the seriousness of its commitment is evident. Novelis is pursuing
its sustainability strategy “with
Şirket geri dönüşüm
kapasitesini neredeyse
iki katına çıkarmak
için kabaca 500 milyon
dolar yatırım yaptı. Mart
ayında biten 2013 bütçe
yılında Novelis, Asya’daki
en büyük, (tamamen
entegre) içecek kutusu
geri dönüşüm sistemi olan
yeni tesisini Güney Kore’de
faaliyete soktu.
The company is investing
roughly $500 m to nearly
double its recycling
capacity. In its 2013 fiscal
year, which ended in
March, Novelis began
operations at a new facility
in South Korea, which is
the largest fully integrated
beverage can recycling
system in Asia.
www.recyclingdergisi.com
ARALIK / DECEMBER 2013 • 67
firma
Amerika’daki evlerden
sadece yol kenarındaki
geri dönüşüm kutularına
erişebiliyor ve geri
dönüştürülebilir atık
toplanma imkanına sahip
insanların çoğu da her şeyi
çöpe atıyor.
Only approximately
half of the homes in US
have access to curbside
recycling, and many
people with curbside
pickup still toss everything
into the trash.
68 • ARALIK / DECEMBER 2013
firm
nışma kurulu üyesi olan ve Birleşik
Krallık merkezli kar amaçsız Gelecek
İçin Forumu (Forum for the Future)
yöneticisi Jonathan Porritt, Novelis
sürdürülebilirlik stratejisini “rakiplerinden çok daha coşkuyla, amaçla ve
yaratıcılıkla” sürdürüyor diyor. “’Biraz
daha az müsrif’ ve ‘biraz daha idareli’
olmaktan zarar gelmez; gereken ardı
ardına kademe atlamaktır.
Sorun şu ki Novelis’in yardıma ihtiyacı var hem de çok. Örneğin ABD’deki
ortalamanın altındaki geri dönüşüm
oranları, geri dönüşümlü alüminyum
malzemeye olan talebin kaynağı aştığı anlamına gelir. Bu boşluğu doldurmak için, kullanılmış teneke kutular
Meksika’dan ABD’ye getirtiliyor. Bu
hiç de akıllıca olamaz.
Amerika’daki evlerden sadece yaklaşık yarısı yol kenarındaki geri dönüşüm kutularına erişebiliyor ve geri
dönüştürülebilir atık toplanma imkanına sahip insanların çoğu da her
şeyi çöpe atıyor. Daha çok hurda toplamak için, yerel yönetimlerin daha
çok geri dönüşüm altyapısı inşa etmesi ve tüketicilerin de davranışlarını
değiştirmesi gerekecek.
Gelinen aşamada evercan’i kimin
alacağı belirsiz. Gardner’ın bana dediğine göre Novelis bu ürünü önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi hedefliyor fakat iki çok önemli alıcı olan ne
Coca-Cola ve ne de PepsiCo talep
etmemiş. Aslında, Novelis projeyi
hiçbir tüketiciye duyurmadı.
PepsiCo şişelerini inceltmiş ve geri
dönüşümü teşvik etmekteyken,
Coca-Cola kaynaklarını, kısmen bitkiden yapılan bir Pet şişe olan Bitkisel
Şişe’ye (Plant Bottle) yatırmıştır. Her
iki şirket de evercan ile ilgili kayda alınacak bir görüşmeyi kabul etmedi.
Novelis’in ilk müşterisi belki de sürdürülebilirlik taahhüdü vermiş olan
butik bira (craft bira) şirketlerinden
biri olacaktır.
Gardner’ın tüm söylediği “markalarla
görüşmelere başladık” oldu. “Avrupa
ve ABD’de gelecek yılın başlarında
evercan’leri raflara koyacağız.”
Mali zorunluluklar ve çevresel gerekliliklerin alüminyum etrafında ne
kadar güzel yan yana geldiği göz
önünde tutulacak olursa döngüyü
kapatmak o kadar da zor olmamalı.
ÃTUFMJL (BSEOFS Z‘M ÚODF āJSLFUF
katıldığından bu yana önemli bir ilerleme de görmüş. Kendisi 1990’da
Warrington, İngiltere’de şirketin ilk
geri dönüşüm tesisini kurduğunda
Avrupa’daki geri dönüşüm oranı saEFDFTFWJZFMFSJOEFZEJ
a great deal more vigor, purpose
and creativity than any of its competitors,” says Jonathan Porritt, the
director of the UK-based nonprofit
Forum for the Future, who serves
on the company’s sustainability advisory council. Says Porritt: “Being
‘a little less wasteful’ and ‘a little
more efficient’ doesn’t hack it; one
step-change after another is what’s
required.”
The problem is, Novelis needs help
– and lots of it. In the US, for example, the subpar recycling rates mean
that demand for recycled aluminum
content exceeds the supply. To fill
the gap, used cans are shipped
from Mexico to the US. That can’t be
smart.
Only approximately half of the homes in US have access to curbside
recycling, and many people with
curbside pickup still toss everything
into the trash. To capture more scrap,
local governments will need to build
more recycling infrastructure and
consumers will need to change their
behavior.
And it’s unclear, at this point, who
will buy the evercan. Novelis expect
to bring the product to market next
year, Gardner told me, but neither
Coca-Cola nor PepsiCo – the two
most obvious buyers – have signed
up. In fact, Novelis hasn’t announced
any customers for the project.
Coke has put its resources behind
the Plant Bottle, a PET plastic beverage bottle made partly from plants,
while PepsiCo has lightweighted its
bottles and promoted recycling. Neither company agreed to an on-therecord interview about evercan.
It may be that Novelis’ first customer will be one of the craft beer
companies that has made sustainability commitments.
“We’ve started a dialogue with the
brands,” is all Gardner would say.
“We’ll have some [evercans] on the
shelves early next year in Europe
and the US.”
Give the fact that the economic imperative and the environmental needs align so nicely around aluminum,
closing the loop shouldn’t be all that
hard. Then again, Gardner has already seen a great deal of progress
since he joined the company 27
years ago. When he built the firm’s
first recycling plant in Warrington,
England, in 1990, the recycling rate
JO&VSPQFXBTPOMZBSPVOE
www.recyclingdergisi.com
Haber
LASTİK KAPLAMA’DA
yeni bir dönem başlatıyor...
Continental, Almanya’nın
Hannover kentinde inşa
ettiği lastik kaplama
tesisini yeni fabrikasında
faaliyete soktu.
70 • ARALIK / DECEMBER 2013
tobüs ve kamyon lastiklerinin kaplanmasına
yönelik teknolojik altyapı
ve kauçuk geri dönüşüm
birimini bir araya getiren
ContiLifeCycle isimli tesis, bu yönüyle dünyada bir ilki temsil ediyor.
yanı sıra, kauçuk geri dönüşümüne
odaklı bir birim de yer alan fabrika,
bu alanda dünyada bir ilk olma niteliği taşıyor. Yıllık 180.000 adet lastik
kaplama kapasitesine sahip fabrikada
atık oluşumunun yüzde 80 oranından
fazla azalmak hedefleniyor.
Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Continental, dünyada bir ilk olan
otobüs ve kamyon lastiklerinin kaplanmasına yönelik son teknolojinin kullanıldığı ContiLifeCycle isimli fabrikasını
Almanya’nın Hannover kentinde açtı.
Yapısında otobüs ve kamyon lastiklerinin kaplanmasına yönelik tesisin
ContiLifeCycle ile lastik kaplama alanında yeni bir dönem başlattıklarını
belirten Continental A.G. Yönetim KuSVMVÃZFTJWF-BTUJL#ÚMàNà#BāLBO‘
Nikolai Setzer, “Continental olarak
yıllardır LifeCycle uygulamamıza büyük önem veriyoruz. LifeCycle; büyük
maliyetlerden tasarruf sağlanmasının
O
www.recyclingdergisi.com
Continental Ticari Araç Lastikleri Ürün
Geliştirme ve Sanayileştirme Departmanı
Başkan Yardımcısı Dr. Boris Mergel
Continental A.G.
Yönetim Kurulu Üyesi ve Lastik Bölümü
Başkanı Nikolai Setzer
yanı sıra, doğal kauçuğu bir hammadde ve değerli bir kaynak haline
getirerek, taşıma şirketlerinin ekolojik etkilerini de önemli ölçüde iyileştiriyor. Bu uygulamamız paralelinde;
18 aydan kısa bir zamanda üretim
ve geri dönüşümde yeni bir dönemi
başlatacağımız bir fabrika kurduk. Bu
fabrikanın gücü; Continental’in lastik
kaplama teknolojisindeki bilgi birikimi
ve uzmanlığına dayanıyor” dedi.
altyapı da yer alıyor. Konuya ilişkin
$POUJOFOUBM5JDBSJ"SBÎ-BTUJLMFSJÃSàO
Geliştirme ve Sanayileştirme Departmanı Başkan Yardımcısı Dr. Boris
Mergel “Yeni fabrikamız ile lastik üretim ve kaplama sırasındaki parça ve
atıkların tamamını kullanarak atık oluşumunu yüzde 80’in üzerinde bir seviyede azaltmayı hedefliyoruz. Çevre
dostu üretim teknikleri, hammadde
kullanımı ve lastiklerindeki düşük yuvarlanma direnci sayesinde Continental tüketicilerine ekonomik ve ekolojik
sürdürülebilir bir ürün portföyü sunmaya devam edeceğiz” dedi.
ContiLifeCycle bünyesinde lastik
kaplama sırasında ortaya çıkan tozların geri dönüştürülmesini sağlayan
Continental, dünyada bir ilk olan otobüs ve kamyon
lastiklerinin kaplanmasına yönelik son teknolojinin
kullanıldığı ContiLifeCycle isimli fabrikasını Almanya’nın
Hannover kentinde açtı.
www.recyclingdergisi.com
Continental
hakkında
Continental, 2012 yılında 32.7 milyar Euro’luk bir ciro ile dünyanın
önde gelen otomotiv tedarikçilerindendir. Fren sistemleri, motor
ve şasi sistemleri ve elemanları,
aletle donatım, infotainment (bilgilendirmeli eğlence) çözümleri,
araç elektroniği, lastik ve teknik
elastomer ürünleri sunucusu
olarak Continental; daha fazla
sürüş emniyeti sağlamaya ve
küresel iklimi korumaya önemli
katkılarda bulunmaktadır. Bunun
ötesinde, Continental otomotiv
iletişiminde yetkin bir iş ortağıÎěܲ ÙØÞÓØÏØÞËÖ ͕͗ ŷÖÕÏÎÏ ãËÕlaşık 177.000 çalışanıyla faaliyet
ÑŊÝÞÏÜ×ÏÕÞÏÎÓܲ ͕͓˛͑͑͑˪ÎÏØ
fazla çalışanıyla dünyanın önde
gelen lastik üreticilerinden
Continental’in lastik bölümünün satışları, 2012’de 9.7 milyar
Euro‘ya ulaşmıştır. Dünya çapında 22 üretim ve ürün geliştirme
noktasına sahip olan Continental
Lastik Bölümü, geniş çaplı üretim ve Ar-Ge yatırımları ile uygun
fiyatlı ve çevreye duyarlı ürünlerin oluşturulmasına büyük katkı
sağlamaktadır. Continental Ticari Araç Lastiği bölümü dünya çapında en büyük kamyon, otobüs
ve özel nitelikli ticari lastik üreticilerinden biridir. Continental’in
Lastik bölümü Almanya Kupası
(German DFB Cup), Brezilya’da
ÎŷäÏØÖÏØÏÍÏÕ ÙÖËØ ͓͕͑͒ Dünya Kupası ve Fransa’da düzenlenecek olan UEFA EURO
͓͑͒͗˪ØěØÜÏÝ×ÓÝÚÙØÝÙÜßÎßܲ
ARALIK / DECEMBER 2013 • 71
Rapor
AB İlerleme Raporu’nda
Türkiye’ye çevre baskısı...
AB İlerleme Raporu’nda
“Ayırma ve geri dönüşüm
alanında daha fazla kayda
değer ilerleme sağlanması
gerekmektedir” görüşüne
yer verildi...
A
B tarafından yayımlanan
İlerleme
Raporu’nda
Eski Çevre ve Orman
Bakanlığı’nın 2011 yılında iki yeni bakanlığa
ayrılması ve yeni kurulan Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı bünyesinde devam eden yeniden yapılanma çalışmalarının, Türkiye’nin güçlü bir çevre
ve iklim değişikliği politikası izlemeye
yönelik idari kapasitesini önemli ölçüde zayıflattığı idiaları yer aldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda,
çevre ve kalkınma gündemleri arasında hâlâ bir denge kurulmadığı. Çok
sık yaşanan personel değişiklikleri,
uzmanlaşmış birimlerde yetkinlik kaybına yol açması nedeniyle endişe verici olduğu; özellikle denetim, izleme
ve izinler olmak üzere, çevre yönetimi
alanında il bazındaki yetkinliğin kaybedilmesine ilişkin bazı kaygılar söz
konusu bulunduğu idiaa edilerek vurgulanıyor. Ayrıca çevre ve iklim deği-
72 • ARALIK / DECEMBER 2013
şikliği alanlarında sorumlulukları olan
çeşitli kurumlar arasında işbirliği ve
koordinasyonun güçlendirilmesi için
daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği
ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda
son dönemde yapılan değişiklikle yeni
Büyükşehir Belediyeleri kurulmuş
ve Büyükşehir Belediyeleri’nin sayısı
arttırılmış olup, bunun kentsel atıksu
direktifi gibi bazı çevre direktiflerinin
uygulanmasını geliştirmesi beklendiği, belirtilmiş.
Raporun girişinde şu değerlendirimelere yer verilmiş; Türkiye’nin AB
üyeliğine hazırlık sürecinde kaydettiği
ilerleme hakkındaki bu Rapor büyük
ölçüde, Komisyonun Konseye ve Avrupa Parlamentosu’na düzenli olarak
sunduğu önceki raporlardaki yapıyı
takip etmektedir.
Rapor; Türkiye ve AB arasındaki ilişkilere kısaca değinmekte; üyelik için
karşılanması gereken siyasi kriterler
açısından Türkiye’deki durumu in-
www.recyclingdergisi.com
DFMFNFLUF ÃZFMJL JÎJO LBSā‘MBONBT‘
gereken ekonomik kriterler açısından
Türkiye’deki durumu incelemekte;
Türkiye’nin üyelik yükümlülüklerini,
diğer bir ifadeyle, Antlaşmalar, ikincil
mevzuat ve Birlik politikalarından oluşan AB müktesebatını üstlenme kapasitesini gözden geçirmektedir.
Bu Rapor, Ekim 2012’den Eylül 2013’e
kadar olan dönemi kapsamaktadır.
İlerleme, alınan kararlar, kabul edilen
mevzuat ve uygulanan tedbirler temelinde değerlendirilmektedir. Kural
olarak, hazırlık aşamasında olan veya
Parlamento tarafından kabul edilmeyi
bekleyen mevzuat ve tedbirler dikkate alınmamıştır. Bu yaklaşım sayesinde tüm raporlar eşit biçimde ele alınmakta ve objektif bir değerlendirme
yapılabilmektedir.
Rapor, Komisyon tarafından toplanan
ve analiz edilen bilgilere dayanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin
ve üye devletlerin katkıları, Avrupa
Parlamentosu raporları1 ile çeşitli
uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum
kuruluşlarından gelen bilgiler de dâhil
olmak üzere, pek çok kaynaktan faydalanılmıştır.
www.recyclingdergisi.com
Komisyon, bu Rapordaki teknik incelemeye dayanarak, genişlemeye ilişkin ayrı bir Bildirimde2, Türkiye hakkında ayrıntılı sonuçlara ulaşmaktadır.
Türkiye’nin münferit fasıllarda katılım
müzakerelerine hazır olma durumu
tarama raporları temelinde değerlendirilmiştir. Toplam 33 tarama raporundan sekizi Konseyde görüşülmekte
olup, bunlardan bir tanesi henüz
,POTFZF TVOVMNBN‘āU‘S ÃZF EFWletler arasında mutabakat olmaması
nedeniyle çalışmalar bir dizi müzakere faslında yıllar içerisinde kesintiye
uğramıştır.
Bugüne kadar, 13 fasıl (Bilim ve Araştırma, İşletme ve Sanayi Politikası,
İstatistik, Mali Kontrol, Trans-Avrupa
Ağları, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması, Fikri Mülkiyet Hukuku, Şirketler Hukuku, Bilgi Toplumu ve Medya,
Sermayenin Serbest Dolaşımı, Vergilendirme, Çevre, Gıda Güvenliği,
Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası)
müzakereye açılmış olup bunlardan
biri (Bilim ve Araştırma) geçici olarak
kapatılmıştır. Haziran 2013’te Konsey,
22 No’lu Bölgesel Politika ve Yapısal
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, çevre ve
kalkınma gündemleri arasında hâlâ bir denge
kurulmamıştır. Çok sık yaşanan personel
değişiklikleri, uzmanlaşmış birimlerde yetkinlik
kaybına yol açması nedeniyle endişe vericidir.”
ifadesi raporda çevre başlığında yer alan
önemli iddialardan biri olarak öne çıkıyor.
Raporda: “Kurumsal
yeniden yapılanmanın
devam etmesi idari
kapasiteyi ciddi şekilde
sekteye uğratmıştır.
Tüm düzeylerdeki ilgili
makamlar arasında
koordinasyon ve
işbirliğinin yanı sıra,
daha güçlü bir siyasi
irade, AB müktesebatına
uyumun ve müktesebatın
uygulanmasının
hızlandırılmasına yardımcı
olacaktır” deniliyor.
ARALIK / DECEMBER 2013 • 73
Rapor
AB ile
Türkiye
arasındaki
ilişkiler
2012’de
başlatılan
Pozitif
Gündem; siyasi reformlar, AB
müktesebatına uyum, dış politika konusunda diyalog, vize,
hareketlilik ve göç, ticaret, enerji, terörizmle mücadele ve AB
programlarına katılım gibi ortak
menfaatleri ilgilendiren bir dizi
alanda güçlendirilmiş işbirliği
vasıtasıyla katılım müzakerelerini desteklemeye ve tamamlamaya devam etmiştir. Komisyon,
çalışma grupları çerçevesinde
kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmiş ve hangi kriterlerin karşılanacağı ile ilgili olarak Türkiye’yi
ve üye devletleri bilgilendirmiştir. Komisyon ayrıca, yargı ve
temel haklar alanı ile ilgili önemli
gerekliliklerin yerine getirilmesinde kaydedilen ilerlemeyi kabul etmiştir.
Türkiye ile AB arasındaki geri
kabul anlaşmasının imzalanmasına paralel olarak aşamalı ve
uzun vadeli hedef doğrultusunda, vize muafiyeti sağlanmasına
yönelik olarak, Konseyin Komisyonu adım atmaya davet ettiği
21 Haziran 2012 tarihli Zirve sonuçları çerçevesinde Komisyon,
vize muafiyetine yönelik bir yol
haritası hazırlamıştır. TürkiyeAB ilişkilerindeki bu kilit konuda
işbirliğinin ilerletilmesi ve süreci
etkili bir şekilde başlatacak olan
geri kabul anlaşmasının imzalanması önemini korumaktadır.
Komisyon, başta elektrik ve
gaz olmak üzere enerji alanında
işbirliğini arttırmaya yönelik çabalarını devam ettirmişlerdir.
74 • ARALIK / DECEMBER 2013
Rapor: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde devam
eden yeniden yapılanma çalışmaları, Türkiye’nin güçlü
bir çevre ve iklim değişikliği politikası izlemeye yönelik
idari kapasitesini önemli ölçüde zayıflatmıştır” diyor...
Araçların Koordinasyonu faslını müzakereye açma kararı almıştır ve söz
konusu fasılla ilgili müzakereler sonbaharda başlayacaktır.
11 Aralık 2006’da Konsey (Genel İşler
ve Dış İlişkiler Konseyi) tarafından kabul edilen ve 14- 15 Aralık 2006 tarihlerinde AB Zirvesinde onaylanan
Türkiye’ye ilişkin kararlar hâlâ yürürlüktedir. Söz konusu karar, Türkiye’nin
Ortaklık Anlaşmasına Ek Protokol’ü tamamen uyguladığı Komisyon tarafından teyit edilinceye kadar, Türkiye’nin
Güney Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik
kısıtlamalarıyla bağlantılı sekiz fasılda3 müzakerelerin açılmamasını ve
hiçbir faslın geçici olarak kapatılmamasını şart koşmaktadır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne kayıtlı olan ya da
son uğradığı liman Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi’nde olan gemiler ve uçaklara yönelik bu kısıtlamalar yürürlükte
kaldığı sürece, Türkiye bu sekiz fasla
ilişkin AB müktesebatını tam olarak
uygulama konumunda olmayacaktır.
AB ile Türkiye arasındaki güçlendirilmiş siyasi diyalog devam etmiştir.
Ocak 2013’te siyasi direktörler seviyesinde bir siyasi diyalog toplantısı
yapılmıştır. Dış politika diyaloğunun
daha fazla yoğunlaştırılmasına ilişkin
Aralık ayı Zirve sonuçlarındaki çağrıya
uygun olarak, diğerleri yanında, Batı
Balkanlar, Suriye, Kuzey Afrika, Orta
Doğu, Afganistan, Pakistan, Rusya,
Güney Kafkasya, Orta Asya ve terörle
mücadele ile silahsızlanma konularında düzenli görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Türkiye, komşusu olduğu
geniş coğrafyada etkinliğini sürdür-
AB Bakanı Egemen Bağış Türkiye’nin AB ilerleme sürecini başarıyla yürüttüğünü söyledi.
www.recyclingdergisi.com
Personel
Değişikliğine
Vurgu
Yapıldı...
mekte olup, önde gelen bir bölgesel
aktördür. Konsey, sınırdaki şiddetten
kaçan Suriyelilere verilen destek başta olmak üzere, Suriye konusunda
Türkiye’nin üstlendiği rolü kabul etmiştir. Rapor döneminde, Türkiye’den
Avrupa kurumlarına bir dizi üst düzey
ziyaret gerçekleştirilmiştir.AB ile Türkiye arasındaki ikili ticaret 2012 yılında
toplam 123 milyar avro olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, AB’nin altıncı en büyük ticari ortağı olmaya devam ederken, AB Türkiye’nin en büyük ticari
ortağıdır. Türkiye’nin toplam ticaretiOJO J"# JMF HFSÎFLMFāNFLUF WF
ileri teknoloji bileşeninin büyük bir bölümünü oluşturduğu doğrudan yabanD‘ ZBU‘S‘NMBS‘O ZBLMBā‘L J "#EFO
gelmektedir. Ancak, Türkiye’de hâlâ
gümrük birliği kapsamındaki taahhüt-
lerine aykırı mevzuat mevcuttur ve
Türkiye’nin ticaretin önündeki teknik
engellerin kaldırılması ile ilgili olarak
verdiği bir dizi taahhüt hâlâ yerine
getirilmemiştir. AB, Türkiye’den, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik
taşımacılık alanındaki kısıtlamalar da
dâhil, malların serbest dolaşımı ile ilgili süregelen tüm kısıtlamaları kaldırmasını ve gümrük birliğini tam olarak
uygulamasını talep etmiştir. Türkiye
ayrıca, diğerlerinin yanında, AB’nin
serbest ticaret anlaşması imzaladığı
veya müzakere ettiği bazı ülkelerle
serbest ticaret anlaşmaları akdedilmesinde karşılaşılan ciddi zorluklara
işaret ederek ve ortaya çıkan asimetrinin gümrük birliğinin düzgün bir şekilde işlemesini aksattığını vurgulayarak endişelerini dile getirmiştir.
Raporda: “Kurumsal yeniden yapılanmanın devam
etmesi idari kapasiteyi ciddi şekilde sekteye uğratmıştır.”
deniliyor.
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda,
çevre ve kalkınma gündemleri
arasında hâlâ bir denge kurulmamıştır. Çok sık yaşanan personel
değişiklikleri, uzmanlaşmış birimlerde yetkinlik kaybına yol
açması nedeniyle endişe vericidir. Özellikle denetim, izleme ve
izinler olmak üzere, çevre yönetimi alanında il bazındaki yetkinliğin kaybedilmesine ilişkin bazı
kaygılar söz konusudur. Çevre
ve iklim değişikliği alanlarında
sorumlulukları olan çeşitli kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi için
daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir. Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda son dönemde
yapılan değişiklikle yeni Büyükşehir Belediyeleri kurulmuş ve
Büyükşehir Belediyelerinin sayısı arttırılmış olup, bunun kentsel
atıksu direktifi gibi bazı çevre
direktiflerinin
uygulanmasını
geliştirmesi beklenmektedir.”
Sonuç
“Çevre ve iklim değişikliği alanlarında, AB müktesebatı ile daha
fazla uyum konusunda sınırlı
ilerleme kaydedilmiştir. Su kalitesi konusunda bazı ilerlemeler
kaydedilmiştir.
Kurumsal yeniden yapılanmanın
devam etmesi idari kapasiteyi
ciddi şekilde sekteye uğratmıştır. Tüm düzeylerdeki ilgili makamlar arasında koordinasyon
ve işbirliğinin yanı sıra, daha
güçlü bir siyasi irade, AB müktesebatına uyumun ve müktesebatın uygulanmasının hızlandırılmasına yardımcı olacaktır. Genel
olarak, bu alanlardaki hazırlıklar
erken aşamadadır.”
www.recyclingdergisi.com
ARALIK / DECEMBER 2013 • 75
Rapor
Türkiye
İlişkileri
2012’de
Dondurdu!..
2012 yılının ikinci yarısında Türkiye, AB Dönem Başkanlığı ile
ilişkilerini dondurmuş ve bu süre
zarfında, uluslararası forumda
AB pozisyonlarına veya açıklamalarına katılmamıştır. Konsey,
9 Aralık 2011 tarihli AB Zirvesi
sonuçlarını hatırlatarak, AB Dönem Başkanlığının AB Antlaşması uyarınca öngörüldüğünün
altını çizmiş ve bu role saygı duyulması çağrısında bulunmuştur.
Reform önceliklerindeki ilerleme, Ortaklık Anlaşması uyarınca
oluşturulan yapılar aracılığıyla
teşvik edilmekte ve izlenmektedir. Ortaklık Komitesi Nisan
2013’te, Ortaklık Konse yi ise
Mayıs 2013’te toplanmıştır.
AB’nin Ekonomik ve Parasal Birliği kapsamında, çok taraflı izleme
ve ekonomik politika koordinasyonuna katılım için hazırlanmak
amacıyla Türkiye, Komisyon ve
üye devletlerle olan çok taraflı
ekonomik diyaloğa katılım sağlamaktadır.
3 Malların Serbest Dolaşımı, İş
Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu
Serbestisi, Mali Hizmetler, Tarım
ve Kırsal Kalkınma, Balıkçılık, Taşımacılık Politikası, Gümrük BirÖÓđÓàÏěŬ]ÖÓŬÕÓÖÏÜ͕
Ù×ÓÝãÙØ ËãÜě͢ ͚͚͒͗ ãěÖěØÎË
yürürlüğe girmesinden 18 yıl sonra, Türkiye-AB Gümrük Birliği’ne
ilişkin bir değerlendirme başlatmıştır. Söz konusu değerlendirmenin amacı gümrük birliğinin
her iki taraf üzerindeki etkisini
değerlendirmek olup, bu bağlamda ortaya çıkan fırsatların
güncellenmesi gerekmektedir.
Değerlendirmeye ilişkin nihai
rapor 2013 yılı sonunda beklenmektedir.
76 • ARALIK / DECEMBER 2013
Mali yardım konusunda, Türkiye’ye
2013 yılında Katılım Öncesi Yardım
Aracından (IPA) yaklaşık olarak 903
milyon avro tahsis edilmiştir. Bir
sonraki Çok Yıllı Mali Çerçeve (2014
– 2020) göz önünde bulundurularak,
sektörel olarak daha bütüncül bir yaklaşıma geçiş doğrultusunda IPA mali
yardımının programlamasına bazı
değişiklikler getirilmiştir. IPA 2013 1.
Bileşeninin önemli bir kısmı sektörel
müdahaleler yoluyla; adalet, içişleri
ve temel haklar ile enerji ve tarımın
öncelikli sektörlerinde programlanmıştır. Hükümet ile Komisyon, yeni
Katılım Öncesi Yardım Aracı’ndan
(IPA II) yapılacak mali yardımlara ilişkin tutarlı ve stratejik bir çerçeve sağlamak amacıyla, 2014 – 2020 dönemi
JÎJOLBQTBNM‘CJSÃMLF4USBUFKJ#FMHFTJ
hazırlamaktadır. Türkiye’nin, 2014 –
2020 döneminde IPA fonlarını en iyi
şekilde kullanabilmek için idari kapasitesini güçlendirmeye devam etmesi
gerekmektedir.
Türkiye’nin, etkin bir şekilde katılım
sağladığı AB Programları şunlardır:
Yedinci Araştırma Çerçeve Programı, Gümrük 2013, Fiscalis 2013, Girişimcilik ve Yenilik Programı ile Bilgi
İletişim Teknolojileri Politika Destek
Programı’nı da içeren Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı, Progress,
Kültür 2007 – 2013, Hayatboyu Öğrenme Programı ve Gençlik Programı.
Bu programların birçoğunun katılım
maliyetleri kısmen IPA fonlarından
karşılanmaktadır. Türkiye, Avrupa
Çevre Ajansı ile de aktif işbirliği içindedir. Türkiye’nin Avrupa Uyuşturucu
ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme
Merkezi’ne (EMCDDA) katılımına
ilişkin anlaşma onaylanmış olmakla
beraber, AB’ye resmi bildirimin yapılması gerekmektedir. Türkiye’nin AB
Programlarına katılımı hem Türkiye
hem AB açısından önem arz etmektedir.
Çevre ve İklim Değişikliği
Atık yönetimi konusunda, düzenli depolama tesislerinin AB standartlarına
getirilmesine yönelik çabalar devam
etmiştir. Ayırma ve geri dönüşüm
kapasitesi artmıştır, ancak bu alanda
daha fazla kayda değer ilerleme sağlanması gerekmektedir. Türkiye’nin,
atık yönetimi planlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin AB Atık
Çerçeve Direktifi gerekliliklerini hâlâ
yerine getirmesi gerekmektedir. Maden Atıkları Direktifi’nin uyumlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam
etmektedir. Su kalitesi konusunda,
nehir havzası yönetimi ve yüzey sularının yönetimine ilişkin mevzuat kabul
edilmiştir. Nehir havzası koruma eylem planlarının nehir havzası yönetim
planlarına dönüştürülmesine yönelik
teknik yardım projesi için ihale süreci devam etmektedir. Orman ve Su
İşleri Bakanlığı, Havza Yönetimi Heyetlerinin görev ve sorumluluklarını
tanımlamıştır. Su sektörünün, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığından Orman ve
Su İşleri Bakanlığına aktarılmasının
ardından, sorumlulukların net bir şekilde paylaşılmamış olması nedeniyle
kurumsal koordinasyon konusunda
sorunlar yaşanmıştır. Su konularıyla
ilgili sınır ötesi istişareler ilerlemekle
birlikte, hâlâ erken bir aşamadadır.
Son dönemdeki yatırımlara bağlı olarak atık su arıtımı kapasitesi artmıştır.
Doğa koruması ile ilgili çerçeve mevzuatı ve ulusal biyo-çeşitlilik stratejisi
ve eylem planı henüz kabul edilmemiştir. Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği
Koruma Kanunu Tasarısı AB müktesebatı ile uyumlu değildir. İkincil mevzuat olmaksızın kabul edilmesi halinde, söz konusu tasarı, Milli Parklar
www.recyclingdergisi.com
Kanunu’nu yürürlükten kaldıracak ve
yasal bir boşluk meydana getirecektir.
Potansiyel Natura 2000 alanları henüz
belirlenmemiştir.
Endüstriyel kirlenmenin kontrolü ve
risk yönetimi konusunda, Endüstriyel Emisyonlar Direktifi ve Seveso II
Direktifi’nin uygulanmasına yönelik
AB teknik yardımı devam etmektedir. Kimyasallar konusunda, REACH
Tüzüğü’nün uyumlaştırılmasını hedefleyen taslak mevzuatTR71TR hazırlanmış, ancak henüz kabul edilmemiştir.
Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü’nün
uyumlaştırılmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Gürültü konusundaki
mevzuat uyumu ileri düzeydedir. Gürültü haritalarının ve eylem planlarının
oluşturulmasına yönelik pilot çalışmalar için hazırlıklar devam etmektedir.
Türkiye, AB’ye aday ve potansiyel
aday ülkelerle sivil koruma alanında
işbirliğine yönelik IPA programına
katılım düzeyini düşürmüştür. Türkiye
henüz AB Sivil Koruma Mekanizmasının üyesi değildir. Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki
yeni Kanun, kentsel dönüşüm yoluyla
kentsel alanlardaki yaşam kalitesinin
artırılmasını ve afet riski altındaki alanlarda veya riskli yapıların bulunduğu
yerlerde güvenli ve sağlıklı yaşama
çevrelerinin oluşturulmasını hedeflemektedir.
Türkiye’nin ulusal iklim değişikliği
eylem planında genel bir ulusal sera
gazı emisyon hedefi yer almamaktadır. Son dönemde kabul edilen Katılım Öncesi Ekonomik Programı (20132015) çerçevesinde, iklim ve enerji
verimliliği önceliklerinin ulusal gelir
politikasında dikkate alınması gerekmektedir. Yenilenebilir enerji kanununun, enerji verimliliği stratejisinin ve
bazı farkındalık yaratma projelerinin
kabul edilmesiyle, enerji verimliliği ve
www.recyclingdergisi.com
yenilenebilir enerji yatırımları artmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadeleye
ve özellikle iklim değişikliğine uyum
sağlamaya ilişkin olarak tüm düzeylerde farkındalık yaratılması gerekmektedir.
Türkiye’nin özel koşulları, uluslararası düzeyde, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
(BMİDÇS) ve Kyoto Protokolü çerçevesinde tanınmıştır. Türkiye, en büyük
sera gazı emisyonu gerçekleştiren ülkelerden biri olmakla birlikte, henüz
bir sera gazı emisyon azaltım hedefi
belirlememiştir ve BMİDÇS kapsamında ikinci ulusal bildirimini henüz
sunmamıştır. Bununla birlikte, Türkiye, sera gazı envanterlerini gerektiği
şekilde yıllık bazda sunmaktadır. Türkiye, AB’nin bazı resmi tutumlarını
benimsemiştir. Türkiye, artık Katılım
İçin Bölgesel Çevre Ağı (RENA) kapsamındaki iklim ile ilgili çalışmalara
düzenli katılım sağlamamaktadır.
İklim değişikliği alanında, AB müktesebatına uyum konusunda ilerleme
kaydedilmemiştir. Genel bir sera gazı
emisyon hedefinin mevcut olmaması Türkiye’de karbon piyasası mekanizmalarının daha da gelişmesinin
önünde bir engel oluşturmaktadır.
Bir izleme, raporlama ve doğrulama
(MRV) sisteminin oluşturulmasına ve
uygulanmasına, AB iklim politikasına
ilişkin düzenleyici etki ve sektörel
etki analizleri ile arazi kullanımı, arazi
kullanımında değişiklik ve ormancılık
(LULUCF) ve florlu gazlar konularında
kapasite artırımına yönelik hazırlıklar
devam etmektedir. Türkiye, 2030 iklim ve enerji çerçevesini AB tarafından yayımlanan “2030 İklim ve Enerji
Politikaları Çerçevesi” başlıklı Yeşil
Kitap ile uyumlaştırmaya davet edilmektedir.
ÇED’e
ilave
muafiyetler
eleştiriliyor!
Türkiye Nisan ayında, Çevresel
Etki Değerlendirmesine (ÇED)
ilave muafiyetler getirmek suretiyle, çevre alanındaki yatay
mevzuatını, ÇED Direktifi’nin
gereklilikleriyle tutarlı olmayan
bir şekilde değiştirmiştir. Bunun sonucu olarak, Karadeniz ve
Akdeniz bölgesindeki nükleer
santraller, mikro ölçekli hidroelektrik santraller, İstanbul’daki
üçüncü köprü ve yeni havaalanı
da dâhil olmak üzere, büyük çaplı birçok altyapı projesi ÇED’in
kapsamı dışında tutulmaktadır.
Sınır ötesi istişareler yapılmasına yönelik usuller uyumlu hale
getirilmemiştir ve Türkiye, ÇED
konusunda sınır ötesi işbirliğine
yönelik genel ikili anlaşmalar
taslağını henüz ilgili üye ülkelere göndermemiştir. Stratejik
Çevresel Değerlendirme (SÇD)
Direktifinin uyumlaştırılmasına
henüz başlanmamıştır.
Hava kalitesi konusunda, Ulusal
Emisyon Tavanları Direktifi ile
Avrupa İçin Daha Temiz Hava
ve Dış Ortam Hava Kalitesine
İlişkin (CAFE) Direktif’e uyumu
ve bu direktiflerin uygulanmasını hedefleyen taslak mevzuat
hazırlanmış, ancak henüz kabul
edilmemiştir. Planlanan yedi
merkezden ilki olan Marmara
Temiz Hava Merkezi, 11 ilde 39
istasyonu ile hâlihazırda işlevsel
durumdadır. Birleşmiş Milletler
Avrupa Ekonomik Komisyonu
(BMAEK) Uzun Menzilli Sınırötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi çerçevesinde yürütülmesi gerekli
olan faaliyetlerin farklı kurumlar arasında koordine edilmesi
amacıyla Hava Emisyonları Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.
ARALIK / DECEMBER 2013 • 77
ÖTA Geri Dönüşümü...
Mehmet Ertan ŞENER
Anadolu ISUZU Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ÖTA Sorumlusu
T
ürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Emniyet Genel
Müdürlüğü’nden (EGM) elde ettiği bilgilere dayanarak her yıl düzenli olarak hazırladığı “Motorlu
Kara Taşıt Sayısı” araştırmasının verilerine göre,
Türkiye’de 2013 yılının başından, Eylül ayının sonuna kadar
toplam 17,7 milyon adet araç tescil olmuştur. Yine bu yıl traÐÓđÏ ÞÏÝÍÓÖ ÙÖËØ ËÜËûÖËÜěØ ãËÕÖËŬěÕ ÙÖËÜËÕ ϯ͙͗˪ÓØÓ ͒ àÏ ͒
kategorisi araçlar oluşturmaktadır.
***
ËÖÌßÕÓ ͓͕͑͑ ãěÖěØÎË ÞÜËÐÓđÏ ÞÏÝÍÓÖ ÙÖËØ ÞÙÚÖË× ËÜËû ÝËãěÝě
10,2 milyon adet ile sınırlıydı. 2013’ün geri kalanında trafiğe
tescil olacak araçlar da dahil, 2013 yılında üretilen toplam
araç adedi, 10 yıl önceki yıllık üretimin yaklaşık olarak iki
ÕËÞěÎěܲËÌÖÙ͒˪ÎϘ͓͕͑͑ãěÖěØÎËØÌßãËØË͒͑ãěÖÖěÕäË×ËØËÜËlığında yıllara göre toplam ve M1+N1 kategorisi taşıt tescil
adetleri gösterilmektedir.
***
Tablo 1: Yıllara göre, tescil edilen toplam (mavi) ve M1+N1 kategorisi (kırmızı) taşıt adedi
Tüm bu veriler Türkiye ve dünyadaki araç imalatçılarının,
üretim adetlerini her yıl önemli miktarlarda arttırdığını gösteriyor. Araç sayısındaki bu belirgin artış, hükümetlerin ve
sivil toplum kuruluşlarının araçlardan kaynaklanan çevresel
kaygılarını da tetikliyor. Günümüzde araçların sadece imalatı ve ömür döngüsü boyunca çevrsel etkileri değil, araçların
ömrünü tamamladıktan sonraki çevresel etkileri de araştırma konusu olmaktadır.
***
Bu amaçla, çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü
Konuk Yazar
tamamlamış araçlar (ÖTA) ve bunlara ait parçaların yeniden
kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf
edilecek atık miktarını azaltmak, ekonomik operatörlerin ve
geçici depolama alanlarının tâbi olacakları standartları ve
yükümlülükleri belirlemek için Avrupa’da ve ülkemizde “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü” hakkında bir yönetmelik (ÖTA Yönetmeliği) yayınlanmıştır. Bu yönetmelik M1 ve
N1 kategorisi araçlar ile 3 Tekerlekli Araçları (Motorsiklet ve
motorlu bisiklet hariç) kapsamaktadır.
***
ÖTA Yönetmeliğinin araç imalatçılarına yüklediği sorumluluklardan biri; ÖTA toplama sistemini kurmak veya mevcut
bir toplama sistemi içinde yer almaktır. Bu amaç ile özel
iştirakler sonucu kurulan “Otokumbara” sistemi 1 Ocak 2011
tarihinden beri, yerli motorlu taşıt imalatçılarına, tersine
tedarik “Hurda Otomobil Lojistik Sistemi” olarak hizmet vermektedir.
***
Bu makalede, ÖTA’ların geri dönüşüm sürecine ilişkin genel
bir bakış için sunulmaktadır.
ÖTA nedir? Bir araç ne zaman kullanım ömrünün sonuna
gelir?
Bir aracın kullanım ömrünü, belirli bir zaman dilimi ile sınırlayan herhangi bir yasal mevzuat mevcut değildir. Aracın en
son sahibinin, aracının kullanım ömrünün sonuna geldiğine
kanaat getirerek aracını herhangi bir ÖTA teslim noktasına
bırakıp, yasal olarak trafikten çektiği zaman aracın kullanım
ömrü son bulmuş olur.
***
ÖTA geri dönüşüm sürecinin aşamaları nelerdir?
ÖTA Geri dönüşüm süreci; ÖTA’nın teslimi ile başlar, daha sonra sırası ile ön işlem, söküm, öğütme işlemi, oluşan atıkların
ayrıştırılması işlemi ile devam eder ve ayrıştırılan atıkların
geri dönüşüm zincirine dahil olması ile son bulur.
ÖTA’nın Geri Dönüşüm Tesisine Teslim Aşaması
Bir ÖTA’nın geri dönüşüm tesisine bırakılarak, trafikten çekilmesi ile aracın geri dönüşüm süreci başlamış olur. ÖTA teslim
noktasına getirilen araçlar herhangi bir ücret talep edilmeksizin teslim alınır ( ).
***
Ön işlem aşaması...
Ön işlem, ÖTA’nın akü, lastik ve hava yastıklarının çıkarıldığı,
klima ve soğutma sıvılarının, cam silecek suyunun, yakıt, fren
1
M1 Kategorisi: Sürücü dışında en fazla sekiz kişilik oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik motorlu araçlar.
2
N1 Kategorisi: Azami kütlesi 3,5 tonu aşmayan, motorlu yük taşıyan araçlar.
78 • ARALIK / DECEMBER 2013
www.recyclingdergisi.com
Enerji geri kazanımında kullanılır.
Hammadde imalatı için kullanılır
ve süspansiyon yağlarının arındırıldığı aşamadır.
Söküm Aşaması...
Söküm işlemi, araç imalatçısının hazırladığı söküm kılavuzunda tanımlanmış geri dönüştürülebilir parçalar ile tekrar
kullanılabilir parçaların araçtan söküldüğü aşamadır. Bu aşamada aracın camları, iç ve dış trim parçaları ile geri dönüştürülebilir malzemeden imal edilmiş ve söküm kılavuzunda yer
alan diğer parçalar sökülür.
***
Öğütme Aşaması...
ÖTA’nın, ön işlem ve söküm aşamaları sonrası kalan araç bir
bütün olarak öğütücüye atılır. Ayrıştırma işlemini kolaylaştırmak için ÖTA küçük parçalara ayrılır. Bu parçalar ayrıştırma
tesislerine yollanır.
***
Ayrıştırma Aşaması...
Öğütücüden çıkan parçalar ilk olarak manyetik ayrıştırıcıya
ulaşır. Burada demir içeren metaller diğer atıklardan ayrılır.
Daha sonra çeşitli yöntemler kullanılarak demir içermeyen
metaller ayrıştırılır. Ayrıştırılan metaller, hammadde imalatı
için geri dönüşüm tesislerine gönderilir. Geriye kalan metal
dışı atıklar, enerji geri kazanım tesislerinde yakılarak enerji
elde edilir veya gömülerek bertaraf edilir ve ÖTA geri dönüşüm süreci son bulur.
***
Devletin hurda araç teşvikleri ve araç teknolojisindeki sürekli gelişim nedeni ile kullanıcı ihtiyaçlarının değişimine bağlı
olarak hurdaya çıkan araç sayısının artması, bu hurda araçların çevre üzerindeki olumsuz etkileri ve doğal kaynakların
giderek azalması gibi sebepler ÖTA geri dönüşümünün önemini her geçen gün daha da arttırmaktadır.
***
Hurda araçların çevreye verdikleri zararın asgariye indirilebilmesi için, ÖTA’ların yetkili tesislere teslimi ile ilgili bilincin
gelişmesi gerekmektedir. Bu bilincin oluşması için gerek araç
imalatçıları, gerekse de devlet ve sivil toplum kuruluşlarına
önemli görevler düşmektedir.
3
Bedelsiz geri alma zorunluluğu aşağıdaki nedenlerle ortadan kalkar;
a) Mevcut aracın, Karayolları Trafik Kanununa göre tescil işleminin yapılmamış olması,
b) Aracın; şanzıman, diferansiyel, katalizatör, motor, elektronik kontrol üniteleri, lastik, üstyapı gibi önemli parçalarının bulunmaması,
c) Araca ait olmayan atık veya hurda malzemenin bulunması,
ç) Aracın bu Yönetmeliğin kapsamı dışındaki bir araç sınıfına dönüştürülmesi.
www.recyclingdergisi.com
ARALIK / DECEMBER 2013 • 79
2014
5.ULUSLARARASI YEŞİL KAMERA ÜNİVERSİTELER ARARASI KISA
FİLM YARIŞMASI 2014 ‘’ÇEVRE SINIR TANIMIYOR”
Başvuru ve Filmlerin Teslim Tarihi: 1 Aralık 2013 - 28 Mart 2014
Telefon: 0 216 360 46 36 Faks: 0 216 360 46 65
Web: www.yesilkamera.com E-Mail: [email protected]
Organizasyon: Grup E
Sensörlü Tasnif 2014
11 Mart 2014 - 13 Mart 2014
Aachen (Almanya)
İşleme ve Geri Dönüşüm Bölümü, RWTH
Aachen Üniversitesi
Tel: +49 241 80 95 967
Faks: +49 241 8092 232
[email protected]
www.ifa.rwth-aachen.de
***
17. Uluslararası Atık ve
Geri Dönüşüm Fuarı Messe Münih
İfat 2014
5-9 Mayıs 2014
Münih Almanya
Tel: +49 89 9491 1358
Faks: +49 89 9491 1359
Web: www.ifat.de
***
Geri dönüşüm süreçleri ve teknolojileri
fuarı 2014
21-22 .05.2014 Münih / Almanya
Messe Westfalenhallen Dortmund
Rheinlanddamm 200 44139 Dortmund
Tel +49 (0) 89 127 165 0
Faks +49 (0) 89 127 165 111
***
Güneydoğu Avrupa Atık Yönetimi ve
Geri Dönüşümü Fuarı 2014
5-7 Mart 2014
Sofya - Bulgaristan
Tel: +359 32 912 900
www.viaexpo.com
office@ viaexpo.com
***
RWM Geri Dönüşüm ve
Atık Yönetimi Fuarı Birmingham
Tarih: 16.09.2014 - 18.09.2014
Fuar İletişim:
www.rwmexhibition.com
Fuar yeri: NEC Ulusal Fuar Merkezi
West Midlands B40 1NT,
Birmingham,
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda
80 • ARALIK / DECEMBER 2013
IFAT Hindistan Mumbai
Su, kanalizasyon, çöp ve geri dönüşüm
için Uluslararası fuar
09.10.2014 - 11.10.2014
Fuar yeri: Istanbul Fuar Merkezi’nde (BEC)
Batı Ekspres Yolu 400063 Mumbai,
Maharashtra, Hindistan
***
Ekotech Kielce
Atık yönetimi, geri dönüşüm ve ekoloji
için Ticaret fuarı
18.03.2014 - 20.03.2014
www.ekotech.targikielce.pl
Fuar yeri: Kielce Fuarları Zakladowa 1
25672 Kielce, Polonya
***
Geri dönüşüm Technik Dortmund
Geri dönüşüm teknolojileri fuarı
21.05.2014 - 22.05.2014
www.easyfairs.com
Fuar yeri: Westfalenhallen
Rheinlanddamm 200 44139
Dortmund, Kuzey Ren-Vestfalya, Almanya
***
Entech Pollutech Asya Bangkok
Çevre teknolojileri için Uluslararası
fuar
04.06.2014 - 07.06.2014
www.entechpollutec-asia.com
Fuar yeri: Bangkok
Uluslararası Ticaret ve
Fuar Merkezi BITEC
88 Bangna-Trad Road,
Bangna 10260Bangkok,
Bangkok, Tayland
***
Indo Atık Surabaya
Atık yönetim teknolojileri
ve çözümleri fuarı
21.03.2014 - 23.03.2014
www.indowaste.com
Fuar yeri: Grand City Expo
Jl Gubeng Pojok Dalam Surabaya
Surabaya, Doğu Java, Endonezya
Hamburg TREND Hamburg
Fuar ve teknoloji, geri dönüşüm, atık
yönetimi ve sürdürülebilirlik konusunda
konferans
07.10.2014 - 08.10.2014
www.hamburgtrend.info
Fuar yeri: Handelskam Adolphsplatz 1
20457 Hamburg, Hamburg, Almanya
***
TerraTec Leipzig
Çevre Teknolojisi ve Hizmetleri Fuarı
27.01.2015 - 29.01.2015
www.terratec-leipzig.de
Fuar yeri: Messe Leipzig
Messe-Allee 1
04356 Leipzig, Saksonya, Almanya
***
IFAT Entsorga
Su, kanalizasyon, çöp ve geri dönüşüm
için Uluslararası fuar
05.05.2014 - 09.05.2014
www.ifat.de
Fuar yeri: Messe München
Messegelände 81823 Münih, Bavaria,
Almanya
***
REW İSTANBUL / HAZİRAN 2014
İstanbul TÜRKİYE
Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre
Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı
Tel: +90 212 275 75 79
Faks: +90 212 288 36 11
E-mail: [email protected]
Web: www.rewistanbul.com
***
IREMCON
Uluslararası Çevre Kongresi
5-6-7 Haziran 2014 İstanbul / Türkiye
www.iremcon.com
***
TÜRKTAY 2014 Ekim / Ankara
Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi
Paneli
www.turktay.net
www.recyclingdergisi.com
2014
5TH INTERNATIONAL GREEN CAMERA WORLD INTERUNIVERSITY
SHORT MOVIE COMPETITION “THE ENVIRONMENT HAS NO LIMITS”
Date of application: 1 December 2013
Deadline for delivery of movies: 28 March 2014
Phone: 0 216 360 46 36 Fax: 0 216 360 46 65
Web: www.yesilkamera.com E-Mail: [email protected] Organization: Grup E
Sensor - Based Sorting 2014
11 March 2014 - 13 March 2014
Aachen (Germany)
Department for Processing and
Recycling, RWTH Aachen University
Phone: +49 241 80 95 967
Fax: +49 241 8092 232
[email protected]
www.ifa.rwth-aachen.de
***
17th ınternational waste and recycling
fair messe münchen
İfat 2014
May 5-9 th, 2014
Munich Germany
Phone: +49 89 9491 1358
Fax: +49 89 9491 1359
Web: www.ifat.de
[email protected]
***
Recycling Processes and Technologies Fair
Dortmund / Germany
21.05.2014-22.05.2014
Place of the Fair : Messe Westfalenhallen
Dortmund Rheinlanddamm 200 44139
Dortmund
Phone +49 (0)89 127 165 0
Fax +49 (0)89 127 165 111
***
WASTE MANAGEMENT & RECYCLING
Exhibition & Conference for South-East
Europe
5-7 March 2014, Sofia, Bulgaria
T +359 32 912 900 offi[email protected]
www.viaexpo.com
***
RWM Recycling & Waste Management
Exhibition Birmingham
16.09.2014 - 18.09.2014
Trade Show Contact:
www.rwmexhibition.com
Fair location: NEC National Exhibition Center
West Midlands B40 1NT Birmingham, Birmingham, Great Britain & Northern Ireland
www.recyclingdergisi.com
IFAT India Mumbai
International trade fair for water,
sewage, refuse and recycling
Date: 09.10.2014 - 11.10.2014
Fair location: Bombay Exhibition Center (BEC)
Western Express Highway
400063 Mumbai, Maharashtra, India
***
Ekotech Kielce
Trade fair for waste management, recycling and ecology
18.03.2014 - 20.03.2014
www.ekotech.targikielce.pl
Fair location: Kielce Trade Fairs
Zakladowa 1 25672
Kielce, Poland
***
Recycling Technik Dortmund
Trade fair of recycling technologies
Date: 21.05.2014 - 22.05.2014
www.easyfairs.com
Fair location: Westfalenhallen
Rheinlanddamm 200 44139
Dortmund, North Rhine-Westphalia,
Germany
***
Entech Pollutech Asia Bangkok
International trade fair for environmental technologies
Date: 04.06.2014 - 07.06.2014
www.entechpollutec-asia.com
Fair location: Bangkok International Trade
& Exhibition Center BITEC 88 Bangna-Trad
Road, Bangna 10260 Bangkok,
Bangkok , Thailand
***
İndo Waste Surabaya
Trade fair for waste management
technologies and solutions
21.03.2014 - 23.03.2014
www.indowaste.com
Fair location: Grand City Expo
Jl Gubeng Pojok Dalam Surabaya
Surabaya, East Java, Indonesia
Hamburg TREND
Trade fair and conference on technology, recycling, waste management and
sustainability
07.10.2014 - 08.10.2014
www.hamburgtrend.info
Fair location: Handelskammer Adolphsplatz 1
20457 Hamburg, Hamburg, Germany
***
TerraTec
International Trade Fair for Environmental Technology and Services
27.01.2015 - 29.01.2015
www.terratec-leipzig.de
Fair location: Messe Leipzig
Messe-Allee 1 04356 Leipzig, Germany
***
IFAT Entsorga Munich
International trade fair for water, sewage, refuse and recycling
05.05.2014 - 09.05.2014
www.ifat.de
Fair location: Messe München
Messegelände
81823 Munich, Bavaria, Germany
***
REW ISTANBUL / JUNE 2014
Istanbul TURKEY
International Recycling, Environmental
Technologies & Waste Management Fair
Phone: +90 212 275 75 79
Fax: +90 212 288 36 11
E-mail: [email protected]
Web: www.rewistanbul.com
***
IREMCON
International Environmental Congress
5-6-7 June 2014 İstanbul/ Turkey
www.iremcon.com
***
TÜRKTAY 2014-October / Ankara
All Aspects of Waste Management
Panel in Turkey
www.turktay.com
ARALIK / DECEMBER 2013 • 81
GRUP E YAYINCILIK DANIŞMANLIK TURİZM VE ORGANİZASYON TİC.LTD.ŞTİ
Kozyatağı 19 Mayıs Mah. İnönü Cad. No: 85/12 Erenköy-İstanbul / TÜRKİYE
Tel & Phone : 0216 360 46 36 - 0216 360 43 33 - 0216 360 31 95 - Fax : 0216 360 46 65
Web: www.recyclingdergisi.com / www.grupe.com.tr
E-mail: [email protected] / [email protected]
Abonelik formu
◗ 1 Yıllık Abonelik 120 TL (Kdv Dahil) Toplu aboneliklerde (10 ve üzeri) yüzde 10 indirim uygulanır
Firma
Adı / Soyadı
Görevi
Adres
:
:
:
:
Tel
:
Vergi Dairesi :
❏
❏
Faks:
Vergi No:
E-mail:
Web:
Abone bedelinizi bankanıza yatırdım. Makbuz ilişiktedir .... / .../20... - .... / .../20...
Aboneliğimin her yıl otomatik olarak yenilenmesini istiyorum.
Kaşe:
İmza:
Abone Yapan Yetkili
Subscription form
◗ Subscription for 1 year 140 Euro, 10 or over subscriptions, reduce the price by %15
Company Name
Name/Surname
Occupation
Address
:
:
:
:
Phone
Tax Office
:
:
Fax:
Tax Number:
❏ Subscription price is paid, receipt is attached
❏ I want my subscription to be renewed.
Seal:
E-mail:
Web:
..../..../20.... - ..../..../20....
Signature:
VAKIFBANK
Hesap Numaraları / Account Numbers
Şube: Yakacık Kodu: 124
GARANTİ BANKASI
Hesap Numaraları / Account Numbers
Şube: İnönü Caddesi Kodu: 799
AKBANK
Hesap Numaraları / Account Numbers
Şube: Sahrayıcedid Kodu: 218
IBAN No:
TL
: TR730001500 158007294511827
IBAN No:
TL : TR81 0006 2000 7990 0006 2978 43
EURO : TR51 0006 2000 7990 0009 0905 28
IBAN No:
TL : TR23 0004 6002 1888 8000 0424 67
82 • ARALIK / DECEMBER 2013
www.recyclingdergisi.com
Download

2 - aXmag