BINEK LASTIKLERI
TÜRKIYE
OTOMOBIL / VAN / 4X4
Jan 30, 2015 | http://www.continental-lastikleri.com.tr/www/lastikleri_tr_tr/general/haberler/basin-bultenleri/2014_02_12_tti_odulleri_tr.html
Continental Yln Lastik Üreticisi Seçildi
Feb 12, 2014
Tire Technology International dergisi tarafndan lastik üreticilerini ödüllendirmek üzere bu yl altnc kez bir
araya gelen jüri, Continental’i “Yln Lastik Üreticisi” seçti
Continental’in otobüs ve kamyon lastiklerinin kaplanmasna yönelik teknolojik altyap ve kauçuk geri
dönüüm birimini bir araya getiren ContiLifeCycle tesisi ise “Yln En yi novasyonu” ödülüne layk görüldü
Dünyann en büyük lastik üreticilerinden Continental, “Tire Technology International” dergisinden iki ödül birden kazand. Dergininb
uzman jürisi tarafndan “Yln Lastik Üreticisi” ödülüne layk görülen Continental’in Hanover’da bulunan ContiLifeCycle kaplama
tesisi de “Yln En yi novasyonu” seçildi.
Jörg Nohl, Vice President Engineering Tires, and Christian Sass, Head of Continental Truck Tire Retreading EMEA, received
the awards for Continental at the ceremony in Cologne
Lastik Endüstrisi Aratrmalar Departmannda Aratrma Bakan olan jüri üyesi David Shaw ise: “Bana göre Continental, küresel
stratejik misyonu ile mükemmel ürünleri ve istikrarl bir gelecek vizyonunu bir araya getiriyor. Continental’in otomobil ve kamyon
lastikleri bamsz test uygulayclar ve filo sahiplerinden övgü almaya da devam ediyor.” eklinde sözlerini sürdürdü. Akron
Üniversitesi’nde öretim görevlisi olarak görev yapan bir dier jüri üyesi Joe Water, “Kullanm ömrü dolan kauçuk ürünleri kullanan
Continental çevre dostu bir tutumla yeniden kaplama lastikler üreterek, kurumsal karbon ayak izinin azaltlmasna önemli katklar
salyor. Bu yeniden kaplama uygulamas ile gerçekletirilen geri dönüüm sayesinde hem çevre hem tüketiciler maksimum fayda
salayacak” eklinde görülerini ifade etti.
Almanya’’nn Köln ehrindeki Lastik Teknolojileri Fuar’nda takdim edilen
ödüller hakknda “Lastik departmanmz, 2025 vizyonumuzu gerçekletirme
yolunun yarlamken, bu ödüllere layk görülmekten çok memnunuz” diyen
Continental A.G. Yönetim Kurulu Üyesi ve Lastik Bölümü Bakan
Nikolai Setzer; “Mevcut lastik fabrikalarmzn geniletilmesi ve yeni
fabrikalarmzn inas için yaptmz büyük çapl yatrmlar, lastik departmanmzn
baarl çalmalarn ispat ediyor. Continental olarak satn almalar kadar
franchise ortaklarmz araclyla lastik alm-satmlarmz güçlendiriyor, küresel sat
hacmini uzun vadeli artrmak için gerekli zemini hazrlamaya dikkat ediyoruz”
dedi. Setzer konumasnda ayrca test alanlar ve Premium segment ürünleri için
yaptklar yatrmlara verdikleri önemi vurgulad.
Nikolai Setzer, Head of the Tire Division and
Member of the Continental AG Executive Board
Continental Kamyon ve Otobüs Lastikleri Kaplama segmenti yöneticisi
Christian Sass “ContiLifeCycle ile lastik üretimi alannda ‘Yln En yi
novasyonu’ seçilmekten son derece mutluyuz. Kauçuk geri dönüümü ve
kamyon lastiklerinin yeniden kaplanmas ile gelitirdiimiz benzersiz uygulama
sayesinde sürdürülebilir bir çözüm bulduumuza inanyoruz” dedi.
Tire Technology International Ödülleri Hakknda:novasyon ve Baar
alanlarndaki Tire Technology International ödülleri, lastik geliimi ve üretimi
alannda gelecee yönelik çalmalarn karl olarak görülür. Tire Technology
International dergisi okuyucular ve derginin yayn ekibi tarafndan seçilen
adaylara göre belirlenen yarmac listesi, uluslararas lastik uzmanlarndan oluan
bamsz bir jüriye teslim edilmitir. Ödüller, her yl ubat aynda Almanya’nn
Köln ehrinde Lastik Teknolojileri Fuar’nda düzenlenen bir törenle
kazananlara takdim edilmektedir. Ayrntl bilgi için
www.tiretechnology-expo.com .
Basn bültenini buraya tklayarak indirebilirsiniz. (MS Word)
Christian Sass, Director Retread Business at
Continental
© Continental AG 2015
Download

Continental Yln Lastik Üreticisi Seçildi