Download

PMR MKII Vysoko oscilačný systém, vyznačujúci sa tý