SU FESTİVALİ
SU KAŞİFİ PROGRAMI
ATAŞEHİR AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ
04.06.2015
Su pasaportu
Su Festivali
Değerlendirme
Formu
Su
festivali
programı
Su Pasaportlarının Sonuçlarının Değerlendirilmesi
• Su festivalimizde toplam 21 etkinlik yer almaktaydı.
• Etkinliklerin 21’i farkında olan nitelikteydi.
• Etkinliklerin 17’si katılan nitelikteydi.
• Etkinliklerin 9’u değiştiren nitelikteydi.
• Damlaları sayılan 90 pasaportun,
• Farkında olanların ortalama damla sayısı 17, toplam damla sayısı 1506’dır.
• Katılanların ortalama damla sayısı 13, toplam damla sayısı 1166’dır
• Değiştirenlerin ortalama damla sayısı 7, toplam damla sayısı 581’dir
• TÜM FESTİVAL BOYUNCA TOPLAM 3253 DAMLA KAYDEDİLMİŞTİR.
Su Festivali Değerlendirme Formunun Sonuçlarının Değerlendirilmesi
• Festival sonunda katılımcılardan okulumuzun internet sayfasında
bağlantısı olan Su Festivali Değerlendirme Formunu doldurmaları
istenmiştir. Katılımcılara göre, “Su Takası” etkinliği suyu korumamız
gerektiğini en çok hatırlatan ve dünyadaki saklı su konusunda en çok
bilgi veren çalışma olmuştur. “Temiz Suya İhtiyaç Var” etkinliği
dünyadaki temiz su konusunda en çok bilgilendiren çalışma olduğu
katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Etkinliğin adı bu durumu
etkilemiş olabilir. İkinci olarak en çok “Suyumuzu Koruyalım (Bilgisayar
Oyunu)”, “Saçımla Suyu Temizliyorum (Deney)”, “Suyunu Çiz Oyunu”
ve “Hunini Almadan Gitme” etkinlikleri cevabı olmuştur. Tüm
katılımcılar su tasarrufu konusunda daha dikkatli olacaklarına
inanmaktadırlar.
SU FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Öğrenci Konuşması:
Okulumuz 5B sınıfı
öğrencilerinden Umay Güneş
Köseoğlu su tasarrufu
konusundaki duygu ve
düşünceleriyle kendi yazdığı
hikayeyi katılımcılarla
paylaştı.
SU FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Su Şiirleri
Okulumuz 5A sınıfı
öğrencilerinden Zeren Safi
Türkçe, İdil Elif Yılmaz İngilizce,
Dilara Burçe Karakuş İspanyolca
olarak su şiirleri okudular
SU FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Yağmur Dansı
Okulumuz 7A sınıfı
öğrencilerinden
Bilge Doğan, Simge Yılmaz, İpek
Üstün, Defne Tuncer, Gülin
Kirman tüm katılımcıları da
danslarına dahil ettiler
SU FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Tiyatro
Okulumuz 6A sınıfı öğrenciler su
konulu bir tiyatro oyunu
sergilediler.
SU FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Hadi Geri Dönüştürelim
Festival katılımcıları arasında 3
aşamada gerçekleştirilen
yarışmada amaç ambalaj
atıklarından yeni ürünler ortaya
çıkarmaktır. Yarışmaya
öğrenciler velileri ile beraber
katıldılar.
SU FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Geleceği Dönüştürelim
Okulumuz 5A ve 5B sınıfı
öğrencileri kendi yazdıkları
şarkıyı seslendirdiler.
SU FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Temiz Suya İhtiyaç Var
Okulumuz 6A sınıf öğrencileri
12 dilde Temiz Suya İhtiyaç Var
cümlesini tüm katılımcılara
tekrar ettirdiler.
SU FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Saçımla Suyu Temizliyorum
Okulumuz 7A sınıfı
öğrencilerinden İpek Üstün fen
proje çalışmasındaki deneyi
olan saç atıklarını kullanarak
yakıt karışmış suları temizlemeyi
gerçekleştirdi.
SU FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Suyun Dili
Okulumuz Moda Tasarım ve
Yaratıcı Eller Kulüpleri
öğrencilerinin hazırladıkları
kıyafet ve aksesuarlar defile ile
sergilendi.
SU FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Suyla Rap
Okulumuz 7A sınıfı
öğrencilerinden Furkan İlgar’ın
yazıp söylediği, arkadaşları Eren
Kaygusuz, Ozan Ertürk, Deniz
Türköz’ün ritim ile eşlik ettiği
rap şarkısıdır.
SU FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Suyunu Çiz
Bu masa etkinliğinde
katılımcılar iki kişi halinde
yarıştılar. Yarışmacılardan biri
kendisine verilen su tasarrufu
cümlesini sadece çizerek bir
dakika içinde anlatmaya
çalışırken diğer yarışmacı da bu
cümleyi tahmin etmeye çalıştı.
SU FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Eşini Bulmaca Oyunu
Bu masa etkinliğinde
katılımcılar iki kişi halinde
yarıştılar. Üzerinde suyu
hatırlatan görsellerin bulduğu
kartların eşini bulmaya çalışarak
en çok kartı toplamaya çalıştılar.
SU FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Su Havzanı Doldur
Bu etkinlikte katılımcılar küçük
yapışkanlı kağıtlara kendi su
tasarrufu cümlelerini yazıp bu
kağıtları okulumuzun Su Kaşifi
Programındaki sanal su
havzamızın posteri üzerine
yapıştırdılar.
SU FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Su Takası
Su değiş tokuşu için öğrenciler
yanlarında getirdikleri kitap, CD,
DVD veya oyuncakları
değiştirdiler. Böylece saklı suyu
korumak için önemli bir adım
atmış oldular.
SU FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Su Kaşifi Çalışmaları
Waterangers ekibi ve diğer
öğrencilerin yıl içinde Su Kaşifi
Programında yaptıkları
çalışmalar panolarda sergilendi.
SU FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Barkovizyon
Hazırlanan barkovizyon
gösterisinde su kaşifi
çalışmalarımızın fotoğraf ve
videoları ile çevre konulu çeşitli
filmler izletildi.
SU FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Aşağı Yukarı Oyunu
Bu etkinlikte katılımcılar bireysel
olarak yarıştılar. Kendilerine
görseli gösterilen bir yiyeceğin
içindeki saklı suyun miktarını
tahmin etmeleri istendi.
Tahminlerinin doğru sonuca 3
kerede ulaşması için aşağı veya
yukarı diyerek yarışmacı
yönlendirilmeye çalışıldı.
SU FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Hunini Almadan Gitme
Katılımcılara atık yağların neden
lavaboya dökülmemesi gerektiği
ve bir şişede toplanın yetkili
kişilere teslim edilmesi gerektiği
anlatıldı. Biriktirme işini
kolaylaştırmak için atık
malzemelerden hazırlanan
hunilerimiz dağıtıldı.
SU FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Suyumuzu Koruyalım
Okulumuz 7A sınıfı
öğrencilerinden Eren
Kaygusuz’un Scratch
programında bir bilgisayar
programı hazırladı. Katılımcılar
bu bilgisayar oyunu ile suyu
tasarruflu kullanacak hamleler
yapmaya çalıştılar.
SU FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Suyumu Web’de Anlatıyorum
Okulumuzu 7A sınıfı
öğrencilerinden Ozan Ertürk
hazırladığı web sitesi ile
katılımcılara su tasarrufunu
anlattılar.
SU FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Geri Döndüm Geldim
Aslında çöp olamayan ambalaj
atık malzemelerini kullanarak
oluşturulan öğrenci ürünleri
sergilendi.
SU FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Su Kitapları
Su konulu ilkokul ve ortaokul
kitaplarının tanıtımının yapıldığı
bir kitap standı kuruldu.
Download

SU FEST*VAL* - Wasserforscher