YER TİPİ SERİSİ
48
www.termoakim.com
Cihazın Sıhhi Tesisat Bağlantısı
Tesisat bağlanırken öncelikle boruların tam tespit edilmesi gerekir, radyatör
gidiş (radyatör üst giriş) mutlaka tespit edilip cihazın gidiş çıkışına bağlanmalıdır. Yer Tipi Serisi cihazlarda mutlaka by-pass yapılmalıdır.
Tesisat bağlantıları yapılırken uygun boru çapı kullanılmalı, tüm giriş ve çıkışlara vana ve rekor konulmalıdır. Uygun yapılmayan tesisatlar servis tarafından
ücretli olarak yapılır.
Cihazın Elektrik Bağlantısı
Cihaza kablo çekilirken mutlaka çektiginiz kablo kalınlığında olan pano veya
ana şebeke panosundan çekiniz. Elektrik kabloları bağlanırken klemens kullanılmalıdır, kablolar bir birine sıkılarak bağlanmamalıdır. Bu tarz bağlantılar
zamanla gevşer ve tesisatınızın yanmasına ve cihazın bozulmasına neden olur.
Sigorta ve klemenslerin bağlantılarının iyice sıkılmasına çok dikkat edin. Elektrik
bağlantılarının her yıl kontrol edilmesi gerekmektedir.
Trifaze ( Üç Fazlı ) Bağlantı
Cihazınızı bağlarken sol ilk klemens 1, 2, 3 uçlarına r, s, t faz uçlarını; 4. uca
nötr ve 5. uca toprak hattını sıkıca bağlayınız. Aşağıdaki örnek resme bakınız.
Toprak hattı olmalıdır.
R
www.termoakim.com
S
T
T
N TOPRAK
HATTI
49
Cihaza Suyun Basılması
Cihaz kapalı genleşme sisteminde çalıştığı için suyun çok yavaş basılması, hatta ara ara basma işlemini durdurup hava tahliyeden havanın ve radyatörlerdeki
havanın tam alınması gerekir. Çok hızlı su basıldığında hava tahliyeden ve
radyatörlerden alacağınız hava yeterli olmayacağından sistemde hava kalabilir.
Bu durumun oluşmaması için çok yavaş su basınız. Cihazlarda bulunan kazanın üstünde hava tahliyesi için bir bölüm göreceksiniz. Bu bölümde bulunan çevirmeli kapak taşıma esnasında kaybolmaması için sıkılmış olabilir, su
basmadan önce lütfen bu kapağı gevşetiniz. Cihaza su basarken bu bölümden
hava tahliyesi durumunu kontrol ediniz eğer hava tahliyesi gerçekleşmiyorsa
su basmayı kesip kontrol ediniz. Bu kontrolleri yaptıktan sonra cihaza 1 veya
1,5 bar su basınız (Su basıncını cihazın altında bulunan manometreden kontrol edebilirsiniz). Eksik su basıncı durumunda cihaz size basınç hatası verecektir. Tesisatınızda kaçak kontrolü yapınız. Cihazınız belli periyotlarda su basınç
hatası veriyorsa tesisatınızı kontrol ettiriniz. Devamlı kaçak veren tesisat
cihazınıza zarar verir.
50
www.termoakim.com
Cihazın Çalıştırılması
Su basma, elektrik ve tüm kontroller yapıldıktan sonra cihazın elektriğini
açınız. Cihazın manuel termostatını sıfır (off ) konumuna alınız. Bu konumda
cihaz sirkülasyon pompasını çalıştıracaktır. Ekranda emniyet termostat arızası
verir. Bu konumdayken pompanın üstündeki hava alma vidasını açın, cıvatayı
açmaya başladığınızda su geleceği için kuru bir havlu veya bezle suyun cihazın
etrafına sıçramasını engellemek için altına diğer elinizle tutun. Havanın tam
atıldığından ve su dönüşünün sağlandığından emin olduktan sonra pompanın
hava alma vidasını sıkın, manuel termostatı 90 dereceye (sonuna kadar çevirin)
alın.
Cihazın set derecesini 40 dereceye alın ve çalıştırın. 37 dereceye kadar bekleyin. 37 derecede pompa devreye girecektir, pompa devreye girdikten sonra
cihazın çıkış borusunu elinizle kontrol edin, ısınma olacaktır. Isınma varsa
bu sıcaklıkta radyatörler ısınana kadar bekleyin. Radyatörler ısındıktan sonra
cihazı istediğiniz dereceye alın. Artık cihazınız çalışmaya hazırdır.
DİKKAT!!!!!!!!!!!!!
Not: Cihaz 37 dereceye geldiğinde pompa devreye girdiğinde eğer cihazın çıkış borusunda sıcaklık olmazsa kesinlikle cihazın derecesini yükseltmeyin. Bu
durumda su devir daimi olmadığı anlamına gelir. Sırasıyla pompanın calıştıgına
sistemde hava olmadığına ve vanaların açık olduğuna emin olun. Kesinlikle bir
yerde sorun olduğu için cihazın derecesini yükseltmeyin, derecenin yükseltilmesi
cihazın yoğun buhar vermesine neden olur ve cihaz rezistansları ve probları yakar. 37 derecede pompa devreye girdiğinde boruda sıcaklık olana kadar havasını
alınız.
www.termoakim.com
51
Yer Tipi Serisi
Cihazın Kontrol Panelinin Kullanımı
KIRAN GRUP
GALAXI-SILVER-2014
50°c
START
!
OFF
°C
16:35
Tuş Tanımları
START
BAŞLANGIÇ
TUŞU
GİRİŞ/ONAY
TUŞU
ON/OFF
TUŞU
YUKARI OK
/ARTTIRMA
TUŞU
MENÜ GİRİŞ
TUŞU
!
AŞAĞI OK/
EKSİLTME
TUŞU
KAZAN SICAKLIK
PROB.
TUŞU
ÇIKIŞ
TUŞU
ZAMAN SAATİ
DEVREYE ALMA
TUŞU
Ekran Konumları
CİHAZ
START KONUMU
BİLGİ
EKRANI
POMPA
KONUMU
OFF
50°c
52
°C
7. TUŞ
KAZAN SICAKLIK
PROB. TUŞU
Basılı tutulduğunda
kazanın sıcaklığını
gösterir
LOGO
16:35
AYARLANAN
CİHAZ
DERECE
DERECESİ
SAAT
www.termoakim.com
Menü Ve İçeriği
1. Radyatör Sıcaklık Ayarı
2. Timer (Zaman Saati)
3. Lisan Secimi
4. Cihaz Bilgileri
5. Tarih Ve Saat
6. Fabrika Ayarları
7. Servis
Cihazın Set (Sıcaklık) Ayarının Yapılması
Radyatör Sıcaklık Ayarı :
Menü tuşuna basın, radyatör sıcaklık ayarına gelin, enter tuşuna basın, ok işaretleriyle istenilen dereceye getirin ve enter tuşuna basın derece hafızaya alınmış olacaktır. Esc tuşuyla çıkın. Tekrar ayar yapılırken bu işlemi tekrarlayın.
Timer Ayarı (Zaman Saati)
Cihazda gün içinde beş farklı zaman diliminde ayar yapabilirsiniz. Aynı
zamanda haftalık çalışma günlerini de seçebilirsiniz. Timer ayarı yaparak
cihazınızı farklı saatlerde, istediğiniz derecede çalıştırabilirsiniz. Menü tuşuna
basınız, ok işaretleriyle timer konumuna gelin, enter tuşuna basın, program
1 gelecektir tekrar enter tuşuna basın timer sayfası açılacaktır on konumuna
cihazın çalışacağı saati giriniz.
On: 00-00
İlk rakamların altında bir çizgi göreceksiniz. Bu çizgi sizin menüde nerede olduğunuzu gösterecektir. 00-00 çizgisinin bulunduğu ayar yerinde enter tuşuna
basın konum aktif hale gelecektir. Ok işaretleriyle saati ayarlayın enter tuşuna
bastığınızda hafızaya alınır. Aşağı ok işaretiyle ilerleyin ikinci rakamlarda dakikayı ayarlayın enter tuşuna basın ok işaretiyle ilerleyin.
Off: 00-00
Konumunun ilk rakamlarına gelin, enter tuşuna basın, kapanma satini girin,
enter tuşuna basın, saati hafızaya alın. Ok işaretiyle ilerleyin, dakika rakamlarında enter tuşuna basın, dakikayı ayarlayın, enter tuşuna basın, derece
konumuna geleceksiniz enter tuşuna basın dereceyi ayarlayın, enter tuşuna
bastığınızda derece hafızaya alınacaktır. Haftalık günler konumuna geliniz,
tüm günlerin çalışmasını istiyorsanız enter tuşuna basarak kareyi dolu konuma alın, çalışmasını istemediğiniz günleri ok tuşuyla geçip boş kare bıraktığınızda cihaz boş kareli olan günde çalışmaz. Esc tuşuyla çıkın. Artık timer
ayarı hafızaya alınmış olur. Timer konumunda çalıştırmak için panelde timer
www.termoakim.com
53
tuşuna basın, cihaz timer konumuma geçer. Ekranda sol üst köşede mod bölümünde saat şekli çıkar ve stop zamanında bilgi köşesinde timer yazar. Çalışma saati geldiğinde bilgi bölümündeki timer silinir saat şeklinin yanında da
hangi programda olduğunuz rakam olarak çıkar. Timerı devreden çıkarmak ve
tekrar devreye almak için paneldeki timer tuşuna basmanız gerekir. Program
2-3-4-5 için aynı işlem yapılarak ayarlanır.
Not: Haftalık program olduğu için 00:00 - 23.59 saati arasında değer vermeniz
gerekir eğer timer programı ertesi güne geçiyorsa sistemi iki veya daha çok program yapmanız gerekir.
Örnek
Çihaz calıştırma zamanı 15:30 kapanma 02:00 olursa ertesi güne geçtigi için
program çalışmaz, iki program olarak yapabilirsiniz
Örnek
Çalışma zamanı 15:30 kapama 23:59 program 1
Çalışma zamanı 00:02 kapama 02:00 program 2
Seklinde yapıldıgı zaman ertesi gün olarak çalışır
Cihazın Lisan (Dil) Seçimi
Menü tuşuna basın, ok tuşuyla lisan şecimi konumuna gelin, enter tuşuna
basın istediğiniz lisanı seçin ve enter tuşuna basın. Hafızaya alınmıştır, Esc
tuşuyla çıkış yapın.
• İngilizce • Türkçe •Yunanca •Rusça
Cihaz bilgileri
Bu konum sistemdeki pompa ve arızaların kayıt altına alındığı hafıza bölümüdür. Cihazın çalıştığı sürede gördüğü tüm arıza ve olumsuzlukları kayıt eder,
cihazın reçetesi tutulur.
Hafızaya alınan kayıtlar
1. Id numarası; Cihazın bilgisayar işletim kodudur
2. Setup; İlk çalıştırma tarihi. Tarih cihaz devreye alındıktan sonra hafızaya
otomatik olarak alınan tarihtir.
3. Oda; Cihazın oda termostatı tarafından devreden çıkma sayısıdır.
4. Basınç; Cihazın su eksilmesini sayar.
5. Telefon; Cihazın telefonla kaç kez açıldığını sayar.
6. Akış; Cihazın kaç kere sıcak su kullanım konumuna geçtiğini sayar.
7. Özel; Bu mod cihaza başka bir cihazla kaç kere kontrol edildiğini sayar.
8. Yük. Sıc.; Cihazın kaç kez yüksek sıcaklık gördüğünü sayar.
54
www.termoakim.com
9. Emn. Trm.; Cihazın kaç kez limit termostat gördüğünü sayar.
10. Kz. Sns; Cihazın kazan sensör arızasını sayar.
11. Ak. Sns; Cihazın akış sensör arızasını sayar.
12. Pompa; Sirkülasyon pompasının çalışma saatini sayar.
Cihazın Tarih Ve Saat Ayarı
Menü tuşuna basınız, ok tuşuyla tarih ve saat konumuna geliniz, enter tuşuna
basınız, ok tuşuyla ayarlayarak enter tuşuna basınız tarih ve saat ayarı hafızaya
alınmış olur.
Fabrika Ayarları
Bu konum servis tarafından aktif hale getirilir müşteri tarafından ayar yapılamaz.
Servis Konumu
Menü tuşuna basınız, ok tuşuyla servis konumuna geliniz, enter tuşuna basınız, ekrana Termoakım® fabrika teknik destek telefonu çıkar. Yetkili servis
kısmında bölgenin servis numarası çıkar. Bu numara servis tarafından girilmişse görebilirsiniz.
Cihazın Arıza Bilgileri
1. Basınç Hatası: Cihazda otomatik olarak basınç kontrolü yapılmaktadır.
0,8-1,5 bar arası su olması gerekir. Basınç değerleri bu değerlerin altına düştüğünde cihaz basınç hatası verir.
Çözüm: Cihazın sol altındaki manometreye baktığınızda su basınç durumunu göreceksiniz. Sağ tarafında cihazın soğuk su girişinin yanında bulunan
mavi ufak bir valf göreceksiniz, burdan valfi açarak eksik olan su miktarını
manometreye bakarak 1.5 bara getiriniz. Valfi kapatınız, cihazı açıp kapatınız.
Ekranda çıkan arıza bilgisi silinecektir. Artık cihazınızı istediğiniz konumda
çalıştırabilirsiniz.
Not: ülkemizin suları çok kireçli olduğu için manometrenin girişi
tıkanabilir bu yüzden takılı kalmış olabilir su bastığınız halde hareket
etmiyorsa kesinlikle kontrol ediniz.
www.termoakim.com
55
2.Limit Termostat Hatası: Cihazınızda mekanik emniyet termostatı bu-
lunmaktadır. Cihazınızın kontrollerinde bir hata olduğunda devreye girerek
cihazınızı kapatır.
Çözüm:
A: Genelde servisler veya yetkili olmayan kişiler tarafından bu termostat dere-
cesi düşürülmüş olabilir. Kesinlikle 90 derecede olduğundan emin olun, eğer
ayar düşükse 90 dereceye getirin ve öyle bırakın.
B: Hava şıkışan veya uzun süre çalışmayıp pompası sıkışan cihazlarda devreye
girer. Cihazın havasının olup olmadığını ve pompa dönüşünü kontrol ediniz.
Pompanın üstündeki hava alma vidasını açın, cıvatayı açmaya başladığınızda
su geleceği icin kuru bir havlu veya bezle suyun cihazın etrafına sıçramasını
engellemek için altına diğer elinizle tutun. Söktüğünüz vida deliğinin içine düz
bir tornavidayı sokarak dönüş olduğunu kontrol edin. Dönüş yoksa motorun
milini tornavida yardımıyla çevirin eğer mil sıkıysa motor dönene kadar çevirin. Motor hareket aldığında döndürmeyi durdurup vidayı yerine sıkın. Tüm
kontrolleri yaptıktan sonra arıza geçmiyorsa sevise başvurunuz.
C: Bazı elektrik kesintilerinde de pompa çalışmadığı için arıza verebilir. Cihaz
biraz soğuduktan sonra cihazı açıp kapatınız. Arıza devam ederse servise başvurunuz.
D: Cihaz periyodik olarak eş zamanlı bu arızayı veriyorsa kesinlikle cihazın
elektriğini kesip servise başvurunuz. Cihazı kesinlikle çalıştırmayınız.
3. Kazan Sensör Hatası: Kazanın sıcaklığını ölçen probun hatasını verir.
Kablosu çıkmış veya klemens oksit yapmış olabilir. Kontrol paneli çıkışları
kısmına bakarak girişi kontrol ediniz. Hata hala devam ediyorsa servise başvurunuz.
4. Akış Sensör Arızası: Cihazın çıkış sıcaklığını ölçen probun hatasıdır. Kablosu çıkmış veya klemens oksit yapmış olabilir. Kontrol paneli çıkışları kısmına
bakarak girişi kontrol ediniz. Hata hala devam ediyorsa servise başvurunuz.
5. Aşırı Isı Hatası: Cihazınızın yüksek sıcaklıkta çalıştığının uyarısını verir.
Genelde çok yüksek seçilen derece ayarlarında görülür. Cihazınızın derecelerini kontrol ediniz, çok yüksek değer vermişseniz düşürünüz. Bunları yaptığınız
halde sorun devam ediyorsa servise başvurunuz.
56
www.termoakim.com
Panel Çıkış Bilgileri
1 nolu soket: Kazan prob girişi; kazanın rezistansının ortasından gelen ısı
ölçüm prob kablo girişi.
2 nolu soket: Akış prob girişi; kazan gidiş borusundan gelen ısı ölçer prob
kablo girişi.
3 nolu soket: Bu modelde kullanılmaz.
4 nolu soket: Kazanın su basınç switchinden gelen kablo girişi
5 nolu soket: Telefon veya uzaktan kumanda girişi.
6 nolu soket: Oda termostat bağlantı girişi.
7 nolu soket: Özel mod konumudur. Cihazı farklı bir şekilde kontrol etmek
için kullanılır.
8 nolu soket: Bu modelde kullanılmaz.
Oda Termostat Bağlantısı
Panel çıkışları resmindeki 6 nolu soketi çıkarın, birbirine köprü yapılmış
olduğunu göreceksiniz. Bu köprüyü sökün, oda termostatından gelen kabloyu
girin ve soketi yerine takın. Artık cihazınızı oda termostatıyla kontrol edebilir
konuma gelmiştir. Oda termostatı kapalı konumda olduğu zaman ekran bilgi
bölümünde oda yazısı çıkar. Bu uyarı cihazın oda termostatı tarafından kapatıldığını bildirir. Oda termostatı açıksa cihaz normal çalışmasına döner.
Telefon Kumandası Bağlantısı
Panel çıkışları resmindeki 5 nolu soket telefon kiti girişidir. Buraya telefon kiti
input girişini girin. Bu input anahtar mantığıyla çalışmaz, sinyal mantığıyla
çalışır. Bu input her geldiğinde kapalıysa açar açıksa kapatır. Kapalı açık mantığıyla çalışmaz dikkatli okuyunuz.
www.termoakim.com
57
Download

Vob Bülten - Turkborsa.net