2014 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
Ö.D.A. NO:9
05.03.2014 17:49:37
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Adres
Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR
Telefon
232 - 6161240
Faks
232 - 6161248
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
232 - 6166127
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
232 - 6164764
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Kar dağıtımı hk.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.03.2014
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul
Tarihi
28.03.2014
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme
Şekli
Peşin
Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi
Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi
Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
A
Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E
0
0,0470000
0,0399500
B Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00027
0,0470000
0,0470000
C Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00019
0,0470000
0,0399500
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme
Tarihi
01.07.2014
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar
Payı Tutarı (TL)
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif
Edilen Kar Payı (%)
A
Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E
0
0,000
0,00000
B Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00027
0,000
0,00000
C Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00019
0,000
0,00000
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi için
düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında 48.896.680 TL "Net Dönem Karı" elde etmiştir.
SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde yönetim kurulumuzca; 44.400.000 TL'si şirketin yasal kayıtlarından
hesaplanan 84.412.674,28 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârından, 2.600.000 TL'si ise dağıtılması öngörülen Olağanüstü
Yedeklerden karşılanmak üzere toplam 47.000.000 TL temettünün 01.07.2014 tarihinde dağıtılmasına,
Temettü dağıtım teklifinin 28.03.2014 tarihinde yapılacak Genel Kurulca kabulü halinde;
- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum
ortaklarımıza, %4.70 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,047 kr brüt=net nakit temettü
ödenmesine,
- Diğer hissedarlarımıza %4,70 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,047 kr brüt, 0,03995 kr net
nakit temettü ödenmesine,
Bu kararın 2013 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
Kar dağıtım tablosu Ek'te yer almaktadır.
Ö.D.A. NO:8
03.03.2014 08:20:27
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağaİzmir
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48
(Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64
(Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Hk.
AÇIKLAMA:
20.08.2013 tarihinde, Şirketimizin 2013 yılı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu 8,91 olarak kamuya duyurmuştuk.
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi
Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate) tarafından, Şirketimizin 3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumu ölçümlenmiştir. Kobirate, anılan ilkeler çerçevesinde oluşturduğu yeni
metodolojiyi kullanılarak bu kez Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notunu 10 üzerinden 8,97 olarak güncellemiştir.
Kobirate tarafından hazırlanan çalışmada Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde
ağırlıklandırılmış dört ana başlık altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ana başlıklar itibarıyla;
Pay Sahipleri bölümünde 8.94, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünde 9.46, Menfaat Sahipleri bölümünde 9.56 ve Yönetim Kurulu bölümünde
8.40 olarak güncellenmiştir.
Ö.D.A. NO:7
28.02.2014 18:11:02
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 35800 Aliağa
İZMİR
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
2013 yılı faaliyet sonuçları açıklaması
AÇIKLAMA:
Şirketimizin 2013 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin basın açıklaması ektedir.
Bilgilerinizi rica ederiz.
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
BASIN BÜLTENİ
(28.02.2014)
PETKİM, PAZARA ODAKLANIP BRÜT KÂRINI YÜZDE 232 ARTTIRDI

Türkiye’nin petrokimyada tek hammadde üreticisi konumundaki Petkim, 2013 yılını 270
milyon TL brüt, 49 milyon TL net kâr rakamlarıyla tamamladı. Şirketin net satış rakamı 4
milyar 159 milyon TL ile bir önceki yıla yaklaşırken 2012 yılına göre brüt kâr artışı yüzde
232’ye ulaştı.

Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, müşterilerle daha yakın ilişki kurma temeline dayalı
pazar odaklı dinamik planlama stratejisinin sonuçlarını almaya başladıklarını söyledi. 2014
yılında ekonomide bir miktar kırılganlık beklendiğini kaydeden Korkut, “Yerli üretici olarak
bu ortamda sanayicilerimiz için önemli bir iş ortağı olmaya devam edeceğiz. Döviz
hareketleri bizim güvenli liman olma özelliğimizi arttırıyor.” dedi.
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 2013 yılında brüt kârını bir önceki yıla göre yüzde 232 arttırarak 270 milyon
TL’ye çıkardı. Şirketin yıllık finansal sonuçlarına göre; gerçekleşen 4 milyar 159 milyon TL net satışlar üzerinden 235
milyon TL FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kâr) değeri ortaya çıkarken net kâr rakamı da 2012’ye göre iki kat
artışla 49 milyon TL’ye ulaştı. Rakamlardaki değişim kâr marjlarına olumlu olarak yansıdı ve brüt kâr marjı artarak yüzde
6.5 olarak gerçekleşti. İç piyasanın yanısıra 38 ülkeye 816 milyon ABD doları değerinde ihracat yapan Petkim’in kapasite
kullanım oranı da yüzde 81.4 düzeyinde gerçekleşti.
Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, piyasa koşullarını yakından takip ederek müşterilerle daha yakın ilişki
kurma temelinde pazar odaklı dinamik planlama politikasının başarılı olduğunu söyledi. Talepteki daralmaya bağlı olarak
önceki yıla göre daha düşük ciro gerçekleştiğini belirten Korkut, Türk Lirası’nın ABD doları ve Euro karşısındaki değer
kaybının olumsuz etkisine rağmen kâr marjlarının yükseldiğini kaydetti. Sürdürülebilir kârlılık hedefi kapsamında son dört
çeyrekte iyi bir trend yakalandığını vurgulayan Korkut, “Ciro ve pazar payından ziyade, kâr üretmeye odaklandık.
Üretimden lojistiğe kadar tüm süreçlerde operasyonel verimliliği ön planda tutarak ve kontrol edilebilen değişkenlere
ağırlık vererek karlılığı sürekli hale getirmek istiyoruz. Etkin bütçeleme ile satışta da verimlilik ön plana çıkıyor.” dedi.
Türkiye’nin tek petrokimya hammadde üretim tesisi olan Petkim’de geçen yıl, kapasite kullanım oranında yüzde
1.6 gibi bir azalma yaşandığını ifade eden Sadettin Korkut, bunun pazar odaklı yaklaşıma bağlı olarak satışı azalan
ürünlerden uzaklaşılırken satışı artan ürünlere ağırlık verilmesinden kaynaklandığını dile getirdi. Korkut, 2013 yılında enerji
tasarrufuna yönelik bir çok projeyi hayata geçirdiklerini bu sayede maliyetlerde önemli iyileşmeler gerçekleştiğini belirtti.
Kapasite artışı ve verimlilik artışına yönelik geçen yıl 112 milyon ABD doları yatırım yapıldığını aktaran Korkut, stratejik
yatırım teşvik belgesine sahip Etilen ve PTA fabrikalarındaki kapasite artışı yatırımlarının bu yıl içinde tamamlanacağını
söyledi.
İÇ PİYASADA DÖVİZ HASSASİYETİ ARTACAK
2013 yılında yükselen döviz kurlarının piyasalarda belirsizliğe yol açtığını, bu belirsizliğin talepte dalgalanmalara neden
olduğunu ve şirketler için kur zararlarının gündeme geldiğini belirten Korkut, şu değerlendirmeyi yaptı: “Petrokimyada
nafta ve doğalgaz yani temel hammadde fiyatlarımız çok yükseldi. Dövizdeki dalgalanmalarla birlikte bu durum üretim
maliyetlerinin artmasına yol açtı. Kimya sektörü ise özellikle son çeyrekte pozitif bir dönem yaşadı; talep ve fiyatların seyri
güçlü oldu. Yaşanan kırılganlıklar yerli üretimin gücünü ve önemini bir kez daha ortaya koydu. Ekonomik ve sosyal alandaki
gelişmelere aşırı duyarlı olan petrokimya sektörü yeniden yapılanma stratejisini 2013 yılında da başarıyla sürdürdü.”
2014 yılı beklentilerini de dile getiren Sadettin Korkut, “Bu yıl petrokimya açısından uluslararası piyasalar iyi
görünüyor. Buna bağlı olarak biz de ihracat pazarlarını ve ihracat tutarını artıracağız. İç piyasada daha kırılgan, yüksek
döviz hassasiyetinin öne çıkacağı bir yıl bekliyoruz. İç piyasadaki kırılganlık yerli üretici olarak bizim sanayiciler için
kesintisiz ve güvenilir hammadde kaynağı olarak öne çıkmamızı sağlayacak. Döviz hareketleri bizim güvenli liman olma
özelliğimizi öne çıkarıyor. Dalgalı kur ihracat potansiyelimizi arttıracak.” ifadelerini kullandı.
KURUMSAL İLETİŞİM:
Memduh Taşlıcalı
0232 616 32 40 (3520)/0555 969 13 55
Serkan Aksüyek
0232 616 32 40 (2232)/0555 969 13 08
e-posta: [email protected]
Ö.D.A. NO:6
25.02.2014 19:21:35
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa
İZMİR
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Bilgilendirme politikası revizyonu hk.
AÇIKLAMA:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz Bilgilendirme Politikasının, ekte yer aldığı şekilde
güncellenmesine ve 28.03.2014 tarihinde yapılacak olan 2013 yılı Olağan Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.
Revize edilmiş Bilgilendirme Politikasına şirket web sitesinden (www.petkim.com.tr) ulaşılabilir.
Ö.D.A. NO:5
25.02.2014 19:02:10
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa
İZMİR
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
2014 yılı için denetçi seçimi hk.
AÇIKLAMA:
Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirketimizin 2014 faaliyet dönemi denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi adayı olarak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Ö.D.A. NO:4
25.02.2014 18:58:12
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa
İZMİR
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Kar dağıtım politikası revizyonu hk.
AÇIKLAMA:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca; Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasının, ekte yer aldığı şekilde güncellenmesi için
28.03.2014 tarihinde yapılacak olan 2013 yılı Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Revize edilmiş Kar Dağıtım Politikasına şirket web sitesinden (www.petkim.com.tr) ulaşılabilir.
Ö.D.A. NO:3
25.02.2014 18:48:16
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Adres
Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR
Telefon
232 - 6161240
Faks
232 - 6161248
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
232 - 6166127
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
232 - 6164764
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk
Karar Tarihi
25.02.2014
Genel Kurul Türü
Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2013
Tarihi ve Saati
28.03.2014 13:30
Adresi
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa İZMİR
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2013 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
müzakeresi ve onaylanması,
3. 2013 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,
4. 2013 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden
dolayı ibra edilmeleri,
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında
yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına
sunulması,
7. 2013 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç
payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin
görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara
bağlanması,
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı
"Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ
gereği 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden
Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız
Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği
kapsamında yeniden düzenlenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel
Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında
pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından
2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i
ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen
kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi
verilmesi,
15. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve
396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim
Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş
olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya
menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. Temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari
Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet
Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket
Merkezine İlişkin Ana Sözleşme
Tadili Hususu Var mı?
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuz, 25.02.2014 tarihinde yapılan toplantısında Şirketimiz 2013 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul
Toplantısının 28 Mart 2014 tarihinde saat 13:30'da İzmir Aliağa'daki Şirket Merkezinde yapılmasına ve toplantı gündeminin
aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar vermiştir.
Söz konusu Olağan Genel Kurul vekaletname örneği ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.
Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2013 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2013 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,
4. 2013 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın
Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. 2013 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim
Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları"
hakkındaki tebliğ gereği 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine
Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Bilgilendirme Politikası"
hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara
bağlanması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6)
maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin
verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler
lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi
verilmesi,
17. Temenniler ve kapanış.
Ö.D.A. NO:2
17.02.2014 14:14:41
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Mali Tablonun Hesap Dönemi
:
01.01.2013-31.12.2013
Mali Tablonun Verildiği
Otorite
:
VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
:
GEÇİCİ VERGİ
BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
:
17.02.2014
EK AÇIKLAMALAR:
ŞİRKETİMİZİN 01.01.2013 - 31.12.2013 DÖNEMİNE AİT GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULAN VE SERMAYE
PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEYEN GELİR TABLOSU EKTE SUNULMUŞTUR.
Ö.D.A. NO:1
03.02.2014 08:42:11
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağaİzmir
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48
(Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64
(Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
İştirakimiz Petlim Limancılık AŞ hk.
AÇIKLAMA:
21.11.2013 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz; %100 iştirakimiz olan Petlim Limancılık AŞ ("Petlim") ile ilgili olarak, hisse devri de dahil
olmak üzere stratejik finansal opsiyonların değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Goldman Sachs International ve SOCAR Turkey
Enerji A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır.
Download

Resmi Yazı ve Açıklama - Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü