ÖZEL ASRIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 – 2016 ÖĞRETİM YILI
ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI YÖNERGESİ
AMAÇ- KAPSAM:
Bir eğitim kurumu olarak;
 Velilerin çocuklarını, okulların da öğrencilerini akademik olarak nerede olduklarını görmelerine
yardımcı olmak,
 Okullardaki öğrenci başarısının yükselmesine katkıda bulunmak,
 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında ÖZEL ASRIN EĞİTİM KURUMLARI’NDA öğrenim görmek isteyen
öğrencilere başarıları doğrultusunda öğrenim görecek öğrencileri seçmek ve burs verebilmek
amacıyla hazırlanmıştır.
Bu yönerge, öğrenci seçme sınavına ilişkin esasları, öğrencilerin uyması gereken kuralları ve
diğer hususları kapsar.
ÖĞRENCİ SEÇME SINAVINA İLİŞKİN ESASLAR
28 Mart 2015 tarihinde uygulanacak ÖZEL ASRIN EĞİTİM KURUMLARI BURSLULUK
sınavı için yazılı ve görsel medya kullanılarak duyurular yapılacaktır.
BAŞVURU KOŞULLARI VE SINAV KAYDI
ilkokul 3 ve 4. Sınıflarında okumakta olan öğrenciler ile ortaokulların 5, 6 ve 7. Sınıflarında
okumakta olan öğrencilerinden yarışmaya katılacak olanların sınav tarihine kadar aşağıdaki
seçeneklerden biri ile kayıtlarını yaptırabileceklerdir.
Şahsen Özel Asrın Okulları nüfus cüzdan fotokopisi ile müracaat ederek,
www.ozelasrin.com adresindeki sınav başvuru formunu doldurarak, (online)
O318 212 71 71 nolu telefon numarasından başvuruda bulunarak.
Sınavda Sorumlu Olacakları Konular:
Öğrencilerimiz bu yıl okudukları sınıfın Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş
müfredatının 20 Mart 1015 tarihine kadar işlenmesi öngörülen konularından sorumludurlar.
Buna göre her sınıf için özgün sorulardan oluşmuş bir sınav hazırlanmıştır.
Sınav Tarih ve Saatleri:
3.sınıf öğrencileri için 28/03/2015 Cumartesi Saat 10:00
4.sınıf öğrencileri için 28/03/2015 Cumartesi Saat 10:00
5.sınıf öğrencileri için 28/03/2015 Cumartesi Saat 14:00
6.sınıf öğrencileri için 28/03/2015 Cumartesi Saat 14:00
7.sınıf öğrencileri için 28/03/2015 Cumartesi Saat 14:00
Not: Öğrencilerin sınavdan 20dk önce ÖZEL ASRIN EĞİTİM KURUMLARI ’nda hazır
bulunmaları gerekmektedir.
Sınav kaydını yaptıran öğrencilerimiz sınava gelirken;
*TC kimlik numarasını ibraz edebileceği bir resmi belge,
*Sınav için gerekli kırtasiye malzemesi (kalem,silgi,uç) bulunduracaktır.
Sınav esnası:
Sınava geç gelen öğrenciler ilk 15dk içerisinde sınava alınacaktır.
Öğrenciler sına salonlarını ilk 15dk içerisinde ve sınav bitimine 10dk kala terk
edemezler.
Sınav esnasında kopya çekmeye teşebbüs eden veya kopya çektiği belirlenen
öğrencilerimiz sınav salonundan çıkarılacak ve ailesine teslim edilecektir. Bu durumdaki
öğrencinin sınavı geçersiz sayılacak ve ÖZEL ASRIN EĞİTİM KURUMLARI ’na kayıt
yaptıramayacaktır.
Öğrenciler sınav bitiminde sınav kitapçığının ve optik formunu salon görevlisine
teslim etmekle yükümlüdürler. Herhangi bir şekilde sınav kitapçığını veya sınav optiğini
salon dışına çıkaran öğrencinin sınavı geçersiz sayılacak ve ÖZEL ASRIN EĞİTİM
KURUMLARI ’na kayıt yaptıramayacaktır.
Sınav Sonuçlarının Açıklanması:
28/03/2015 tarihinde uygulanacak olan ÖZEL ASRIN EĞİTİM KURUMLARI
BURSLULUK SINAV sonuçları 1 hafta içinde açıklanacaktır.
Velilerimize, sınav sonuçlarının açıklandığını bildirir kısa mesaj atılacaktır.
Sınav sonuçlarına ilişkin detayları, web adresimiz olan www.ozelasrin.com sitesindeki
ÖZEL ASRIN EĞİTİM KURUMLARI BURSLULUK SINAV SONUÇLARI linkinden
öğrenebilirsiniz.
Sınav Sonrası:
Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra belirtilen sıralamaya giren öğrenciler, eğitim
bursundan faydalanabileceklerdir. Kazanılan burstan ve erken kayıttan faydalanabilmek için
son kayıt tarihi 30 Nisan 2015’tir.
Burs hakkı elde eden öğrenciler, kesin kayıt süresi içinde kayıt yaptırmadığı durumlarda
bursluluk ve erken kayıt hakkını kaybeder. Yerine yeni öğrenci davet edilmez.
“Bursluluk Sınavı” puanları eşit olan öğrenciler için yapılacak işlemler:
1- Toplam net sayısının fazlalığına göre sıralama yapılır.
2- Eşitlik bozulmadığı takdirde sırasıyla Türkçe Matematik net sayılarına göre sıralama
yapılır.
3- Eşitlik bozulmadığı takdirde dönem sonu ağırlıklı not ortalamasına bakılır.
4- Eşitliğin devam etmesi durumunda eşitliği paylaşan öğrencilerden yaş sıralamasına göre en
küçük olan burstan yararlanır.
5-Bu takdirde eşitliğin bozulmaması durumunda burs alacak öğrenci, Sınav Yürütme
Komisyonu ile ilgili öğrenci velileri huzurunda kura ile belirlenir.
ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI
ÖZEL ASRIN EĞİTİM KURUMLARI ’nda öğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz,
kendi sınıf seviyesindeki ÖZEL ASRIN EĞİTİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVINA
katılan öğrencilerin aldığı ortalama puanı geçmek şartıyla, puan sıralamasına göre kontenjan
dahilinde 2015-2016 eğitim öğretim dönemi için kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır.
Her sınıftan 1’er öğrenci %100 Eğitim bursundan yararlanacaktır.
En yüksek puandan başlamak üzere yapılacak olan sıralamaya göre %100 %50 %25
ve %10 oranlarında eğitim bursu desteği sağlanacaktır.
Download

öğrenci seçme sınav yönergesini okumak için