DUYURU
MAK3009 Mühendislikte Proje Yönetimi ve MAK4001 Mühendislik
Sistem Tasarımı Proje Raporları Mühendislik Fakültesi Bitirme ödevi yazım
kuralarına uyularak hazırlanacaktır. Ciltlenmemiş raporlar bir kopya olarak
danışman öğretim elemanına teslim edilecektir. Danışman öğretim elemanının
değerlendirmesinin ardından uygun bulunan raporlar iki kopya ciltlenecektir.
Ciltlenmiş raporlardan biri CD ile birlikte bölüm sekreterliğine, diğeri ise danışman
öğretim elemanına teslim edilecektir. Öğrenci tarafından bölüm sekreterliğine teslim
edilen raporlarla birlikte danışman öğretim elemanı tarafından imzalanmış rapor
teslim formunun verilmesi zorunludur.
ÖNEMLİ TARİHLER:
1- Öğretim Elemanına ciltlenmemiş raporun teslimi için son tarih: 25 Ocak 2016
2- Bölüm sekreterliğine öğretim elemanı imzalı teslim formu ile ciltlenmiş raporların
teslimi için son tarih: 26 Ocak 2016
3- Öğretim Elemanının not protokolünün bölüm sekreterliğine teslimi için en son
tarih: 28 Ocak 2016
MAK4433 Proje Hazırlık Dersi raporları ciltlenmemiş ve 1 kopya halinde
danışman öğretim elemanına teslim edilecektir. Bu derse ait ders danışman öğretim
elemanı tarafından imzalanmış rapor teslim formunun verilmesi zorunludur. Bu
dersten başarısız olan öğrenciler Bahar döneminde Bitirme Ödevi dersine kayıt
yaptıramayacaktır.
ÖNEMLİ TARİHLER:
1- Öğretim Elemanına ciltlenmemiş raporun teslimi için son tarih: 25 Ocak 2016
2- Öğretim Elemanı tarafından bölüm sekreterliğine Rapor teslim formunu
ulaştırılması için son tarih: 26 Ocak 2016
3- Öğretim Elemanının not protokolünün bölüm sekreterliğine teslimi için en son
tarih: 28 Ocak 2016
MAK4004 Bitirme Ödevi dersinin raporları ciltlenmemiş ve 3 kopya halinde
danışman öğretim elemanına teslim edilecektir. Danışman öğretim elemanı Ön
değerlendirme yaptıktan sonra doldurduğu Bitirme Ödevi teslim formunu bölüm
sekreterliğine teslim edecektir. Uygun bulunan raporların sözlü sunumları daha
sonra açıklanacak programa göre yapılacaktır.
ÖNEMLİ TARİHLER:
1- Öğretim Elemanına ciltlenmemiş raporun teslimi için son tarih: 25 Ocak 2016
2- Öğretim Elemanı tarafından bölüm sekreterliğine Bitirme Ödevi teslim formunu
ulaştırılması için son tarih: 26 Ocak 2016
3- Bitirme Ödevi sözlü sunum tarihi: 28 Ocak 2016
Prof. Dr. Recep YAMANKARADENİZ
Bölüm Başkanı
Download

MAK3009 Mühendislikte Proje Yönetimi , MAK4001 Mühendislik