KARAR NO:2014/18
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Erasmus Programı kapsamında eğitim alan
Bölümümüz öğrencilerinin ekle-sil işlemleri görüşüldü.
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Erasmus Programı kapsamında yurt dışında
eğitim alan Bölümümüz öğrencilerinin ekle-sil haftasında yapmış oldukları ders değişikliklerinin aşağıda
tablolarda belirtildiği şekliyle kabulüne ve kararın Dekanlık Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.
100654067- Muhammet BOZKURT
Niğde Üniversitesi’ndeki Dersin
Kodu
Adı
University of West Bohemia, CZ PLZEN01
Üniversitesi’ndeki Dersin
AK
Adı
EC
TS
MAK4014
6
MAK3006
Solar Energy and Applications
(Technical Elective Course)
Makine Dinamiği
MAK3004
Machine Elements II
5
MAK3010
Measurement and Statistics in
Mechanical Engineering
CNC Programlama(Teknik Seçmeli
Ders)
Academic Writing (Sosyal Seçmeli
Ders)
TOTAL
5
MAK4088
MAK3072
5
5
4
TS
Solar and Wind Energy
5
Mechanics of Rotary Machines
Introduction to Modelling in
Mechanics
Machine Elements II
4
3
4
Metrology
6
NC Programming Laboratory
5
5
Tools for Quality Control
30
TOTAL
32
100604051- Mustafa Gökay ERGÖZEN
Niğde Üniversitesi’ndeki Dersin
Kodu
Adı
University of West Bohemia, CZ PLZEN01
Üniversitesi’ndeki Dersin
AK
Adı
EC
TS
MAK4014
6
MAK3006
Solar Energy and Applications
(Technical Elective Course)
Makine Dinamiği
MAK3004
Machine Elements II
5
MAK3010
Measurement and Statistics in
Mechanical Engineering
CNC Programlama(Teknik Seçmeli
Ders)
Academic Writing (Sosyal Seçmeli
Ders)
TOTAL
5
MAK4088
MAK3072
5
5
4
30
TS
Solar and Wind Energy
5
Mechanics of Rotary Machines
Introduction to Modelling in
Mechanics
Machine Elements II
4
3
4
Metrology
6
NC Programming Laboratory
5
5
Tools for Quality Control
TOTAL
32
100604011- Mustafa YILDIZ
Niğde Üniversitesi’ndeki Dersin
Kodu
Adı
University of West Bohemia, CZ PLZEN01
Üniversitesi’ndeki Dersin
AK
Adı
EC
TS
MAK4014
6
MAK3006
Solar Energy and Applications
(Technical Elective Course)
Makine Dinamiği
MAK3004
Machine Elements II
5
MAK3010
Measurement and Statistics in
Mechanical Engineering
CNC Programlama(Teknik Seçmeli
Ders)
Academic Writing (Sosyal Seçmeli
Ders)
TOTAL
5
MAK4088
MAK3072
5
5
4
TS
Solar and Wind Energy
5
Mechanics of Rotary Machines
Introduction to Modelling in
Mechanics
Machine Elements II
4
3
4
Metrology
6
NC Programming Laboratory
5
5
Tools for Quality Control
30
TOTAL
32
110654036- Hanife PEKTAŞ
Niğde Üniversitesi’ndeki Dersin
Kodu
Adı
Kecskemét College, (HU KECSKEM02)
Üniversitesi’ndeki Dersin
AK
Adı
TS
MAK2002
Mühendislik Matematiği
5
MAK2006
Manufacturing Processes
6
MAK2008
Fundamentals of Electrical
Engineering
Đş Güvenliği
Automatic Control
Đletişim (VI.Yarıyıl Sosyal Seç. Ders)
TOTAL
5
MAK2012
MAK3008
MAK3076
2
5
4
27
EC
TS
Optimization Methods
Topics in Mathematics
Material Engineering
Specialty Polymers
5
2
5
3
Introduction to Matlab programming
7
Location Factors
Control Systems
Cross-Cultural Communication
TOTAL
3
4
3
32
110604040- Mustafa Satılmış
Niğde Üniversitesi’ndeki Dersin
Kodu
Adı
Kecskemét College, (HU KECSKEM02)
Üniversitesi’ndeki Dersin
AK
Adı
TS
MAK2002
Mühendislik Matematiği
5
MAK2006
Manufacturing Processes
6
MAK2008
Fundamentals of Electrical
Engineering
Đş Güvenliği
Automatic Control
Đletişim (VI.Yarıyıl Sosyal Seç. Ders)
TOTAL
5
MAK2012
MAK3008
MAK3076
2
5
4
27
EC
TS
Optimization Methods
Topics in Mathematics
Material Engineering
Specialty Polymers
5
2
5
3
Introduction to Matlab programming
7
Location Factors
Control Systems
Cross-Cultural Communication
TOTAL
3
4
3
32
090604014- Eşref TATLI
Niğde Üniversitesi’ndeki Dersin
Kodu
Adı
Kecskemét College, (HU KECSKEM02)
Üniversitesi’ndeki Dersin
AK
Adı
EC
TS
MAK4001
MAK4014
MAK4030
MAK4046
MAK4060
MAK4096
Bitirme
Solar Energy and Applications (VIII.
Yarıyıl Technical Elective Course)
Aerodinamik Tasarım (VIII. Yarıyıl
Enerji Sistemleri Tasarım Seçmeli
Ders)
Kompozit Malzemeler (VIII. Yarıyıl
Mekanik Sistemler Seçmeli Dersler)
Endüstriyel Otomasyona Giriş (VIII.
Yarıyıl Teknik Seçmeli Ders)
Mekanik ve Makine Dinamiği
Laboratuvarı (VIII. Yarıyıl Makine
Laboratuvarı Seç. Ders)
TOTAL
5
6
TS
Optimization Methods
Cross-Cultural Communication
Topics in Maths
Introduction to Matlab programming
5
3
2
7
5
Specialty Polymers
Location Factors
Control Systems
3
3
4
5
Material Engineering
5
5
4
30
TOTAL
32
090604019- Kazım KARLIBÖLÜK
Niğde Üniversitesi’ndeki Dersin
Kodu
Adı
Kecskemét College, (HU KECSKEM02)
Üniversitesi’ndeki Dersin
AK
Adı
EC
TS
MAK4001
MAK4014
MAK4030
MAK4046
MAK4060
MAK4096
Bitirme
Solar Energy and Applications (VIII.
Yarıyıl Technical Elective Course)
Aerodinamik Tasarım (VIII. Yarıyıl
Enerji Sistemleri Tasarım Seçmeli
Ders)
Kompozit Malzemeler (VIII. Yarıyıl
Mekanik Sistemler Seçmeli Dersler)
Endüstriyel Otomasyona Giriş (VIII.
Yarıyıl Teknik Seçmeli Ders)
Mekanik ve Makine Dinamiği
Laboratuvarı (VIII. Yarıyıl Makine
Laboratuvarı Seç. Ders)
TOTAL
5
6
TS
Optimization Methods
Cross-Cultural Communication
Topics in Maths
Introduction to Matlab programming
5
3
2
7
5
Specialty Polymers
Location Factors
Control Systems
3
3
4
5
Material Engineering
5
5
4
30
TOTAL
32
090604009- Abdullah KILIÇ
Niğde Üniversitesi’ndeki Dersin
Kodu
University of Technology and Life
Science,PLBYDGOSZ02 Üniversitesi’ndeki
Dersin
Adı
AK
Adı
EC
TS
TS
MAK4064
Özel Đmalat Yöntemleri(Teknik
Seçmeli Ders,8.Dönem)
5
Machine Building Technology
4
MAK4001
MAK4006
Bitirme Tezi
5
6
CAD/CAM in MechanicalEngineering
Hydraulics and Pneumatics
4
3
5
Technologies of Plastics Processing
7
4
Jigs and Fixtures
Electrical Machines
3
4
Machine Design Optimization
Machine Orientation
2
3
MAK4030
MAK4042
MAK4096
Thermal System
Engineering(Technical Elective
Course,8.Dönem)
Aerodinamik Tasarım (Enerji
Sistemleri Tasarımı Seçmeli
Ders,8.Dönem)
Mekanik Titreşimler(Mekanik
Sistemler Seçmeli Ders, 8.Dönem)
Mekanik Ve Makina Dinamiği
Laboratuvarı(Makina Laboratuvarı
Seçmeli Ders,8.Dönem)
TOTAL
5
30
TOTAL
30
110604012- Mehmet YORULMAZ
Niğde Üniversitesi’ndeki Dersin
Kodu
University of Technology and Life
Science,PLBYDGOSZ02 Üniversitesi’ndeki
Dersin
Adı
AK
Adı
EC
TS
MAK2006
MAK2008
MAK3006
MAK3010
MAK2012
MAK2010
TS
Manufacturing Processes
Fundamentals of Electrical
Engineering
Makina Dinamiği
Measurement and Statistics in
Mechanical Engineering
6
5
Technologies of Plastics Processing
Machine Building Technology
7
4
4
5
Dynamics of Machines
Machine Orientation
Machine Design Optimization
4
3
Đş Güvenliği
Termodinamik
2
4
26
Jigs and Fixtures
Termodynamics
TOTAL
TOTAL
2
3
3
26
Download

18.03.2014 Bölüm Erasmus