T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
2015 YILI REKLAM İHALESİ
BİLGİLENDİRME RAPORU
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
I.
TURKEY HOME KAMPANYA KONSEPTİ
II.
DÜNYADA TURİZMİN MEVCUT DURUMU
III.
TURİZM EĞİLİMLERİ
IV.
TÜRKİYE TURİZM PAZARI
V.
TÜRKİYE TURİZM ÜRÜNLERİ
VI.
HEDEF PAZARLARDA GENEL TÜRKİYE İMAJI
VII.
TÜRKİYE TANITIM STRATEJİSİ VE HEDEFLERİ
GİRİŞ
Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 2014 yılında, ülkemizin son on yılda ekonomik, sosyal
ve kültürel alanda yakaladığı ivmeyi dünyaya anlatmak için gerçekleştirilen turizm ve
kültür fuarları, ortak kültürel projeler, halkla ilişkiler faaliyetleri gibi etkin tanıtım
faaliyetlerinin yanında, ülkemizde yıllardır eksikliği hissedilen “ülke markalaşması”
sürecine ilişkin olarak ilk kez bir stratejik yaklaşım uygulanmaya başlanmıştır. Bu
kapsamda hedef pazarlarda global bir imaj kampanyası ile uzun soluklu ve tek sesli bir
iletişim yaratmak, daha profesyonel ve entegre bir kampanya gerçekleştirmek amacı ile
kapsamlı bir reklam kampanyası yürütülmüştür.
Türkiye’nin yalnızca “turizm tanıtımı” ile sınırlı kalmayarak, dinamik yapısını ve
potansiyelini vurgulayan Turkey Home kampanyası ile ilk kez sürdürülebilir bir yaratıcı
çalışma konsepti uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizin tüm değerlerini temsil edebilme
kabiliyetine sahip, güçlü, farklı ve dinamik yapısı ile kampanya konseptimizi ülkemizin
ve turizm endüstrimizin hizmetine 2014 yılının başından itibaren sunmuş bulunuyoruz.
Tüm hedef pazarlarda global bir yaklaşım ile entegre pazarlama stratejisi ışığında
uygulanan söz konusu konsepte Türkiye marka kimliğini geliştirmek ve güçlendirmek,
tanıtımda süreklilik ve istikrarı sağlayarak sürdürülebilir marka değeri oluşturmak,
uzun soluklu ve tek sesli bir iletişim ortaya koymak amacıyla 2015 yılında da devam
edilecektir.
TUTUM VE ALGIYI DEĞİŞTİRMEK
SÜREKLİLİĞİ
OLAN KAMPANYALAR
İLE MÜMKÜNDÜR
Türkiye’nin çeşitliliğini, görsel bütünlüğe sahip bir anlayış ile tek konsept altında çözen
Turkey Home kampanyası örneğinde olduğu gibi, tanıtımda sürekli ve kapsayıcı bir
iletişim sağlanması hususu, gerek turizm sektörünün gerekse akademik ve entelektüel
camianın yıllardır yapılmasını talep ettiği konuların başında gelmektedir. Konsept,
Sayfa | 2
modüler yapısı sayesinde turizm tanıtımının yanında ülkemizin diğer sektörlerinin
tanıtılmasına da olanak sunan bir imaj kampanyası olarak değerlendirilmektedir.
Seyahat endüstrisinin tanıtım çalışmalarını gittikçe artan bir hız ile dijital pazarlama
üzerinde yoğunlaştırması nedeni ile 2014 yılında Bakanlığımızca ilk kez global çapta
sosyal ve dijital medya kampanyası gerçekleştirilmiştir. Kampanyamızın adını taşıyan
hometurkey.com/ adresinde yer alan tüm sosyal medya kanallarımız ile hikayelerimizi
tüm dünyaya daha hızlı aktarabildiğimiz bir dijital platform inşa edilmiştir.
Hikayelerimizi aktarma becerisine sahip bu sosyal mecraların imkan verdiği farklı
reklam türlerinin hedefleme yeteneği sayesinde ulaşmak istediğimiz hedef kitleye daha
kısa yoldan ulaşma fırsatı yakalanmış, ayrıca dünyanın en güçlü dijital ve sosyal
platformlarıyla ilk kez stratejik ortaklıklar geliştirilerek yıllardır hissedilen bir başka
eksiklik de giderilmiştir. Başarılı hesap ve içerik yönetimimiz sayesinde, yıllardır sosyal
medya kampanyaları yürüten diğer turizm ofisleri ve rakiplerimiz ile var olan açık hızla
kapatılmıştır.
2014 yılında gerçekleştirilen söz konusu çalışmalar sonucunda birçok farklı ürün elde
edilmiştir. Türk Kahvesi’nden Kapalı Çarşı’ya, Baklava’dan Peri Bacaları’na kadar,
ülkemizin en önemli değerlerini, turizm ürünlerini ve destinasyonlarını anlatan video
serileri, Türk Mutfağını ön plana çıkarmak için gerçekleştirilmiş olan, sosyal medya
mecralarımıza organik katılımcı trafiği çekmiş olan GastroHunt projesi, GastroHunt
videoları, “Türkiye neyin Evi /Yurdu?” konulu fotoğraf yarışmasından elde edilen yeni
fotoğraflar bu ürünler arasında sayılabilecek bazı örneklerdir.
Turkey Home kampanyası 2014 yılında gerçekleştirilen tüm tanıtım faaliyetlerinde
tutarlı ve entegre bir şekilde kullanılmıştır. Örneğin bu sene ilk kez, dünya genelinde 55
ülkede katılım sağladığımız 120’den fazla turizm fuarında Turkey Home kampanya
konsepti kullanılmış ve tüm dünyada tek bir görsel dil ile konuşan özel tasarım
stantlarla yer alınmıştır.
Sayfa | 3
2015 yılında reklam faaliyetlerinin yanında global çapta ses getirecek özel halkla
ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve kültürel faaliyetlere ağırlık verilmesi
planlanmaktadır.
Bu kapsamda, elinizdeki Bilgilendirme Raporu ile “2015 Yılı Reklam İhalesi”ne
başvuruda bulunacak isteklilere, başarılı ve sürdürülebilir bir marka yönetimi için 2015
yılında da kullanılması planlanan Turkey Home kampanya konsepti çerçevesinde, bu
konsepti zenginleştirecek ve geliştirecek çalışmaların ortaya koyulmasında ışık tutması
hedeflenmiştir.
Sayfa | 4
I.
TURKEY HOME KAMPANYA KONSEPTİ
Turkey Home kampanya konsepti,
Bakanlığımızca 2013 yılında verilen stratejik
kararlar ışığında oluşturulan 2014 yılı reklam kampanyası bilgilendirme raporunda
kamuoyu ile paylaşılan strateji, hedef ve yaklaşımlara uygun olarak özenle seçilmiştir.
Ülkemizi uzun vadeli hedeflerine ulaştıracak ve sürdürülebilir marka yönetimi
ihtiyacımıza yanıt veren Turkey Home kampanya konsepti ile hedeflenen, stratejik bir
fikri sürekli ve tutarlı bir şekilde kullanarak insanların zihninde ülkemizi olumlu bir
kavramla eşleştirmektir.
Kampanyamız, tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve misafirperverliği
ile tanınan insanların vatanı olan ülkemizi “ev” ve “yurt” kavramları ile eşleştirmiştir.
Dünyanın her kültüründe olumlu, sıcak ve güvenli duygular oluşturan “ev” kavramı ile
ülkemizin yaratmak istediği imaj ile birebir örtüşmektedir.
Türkiye marka kimliğini geliştirmek ve güçlendirmek, Türkiye' nin gerçek vizyonunu ve
medeniyete katkısını anlatmak, uzun soluklu ve tek sesli bir iletişim yaratmak
amaçlarıyla hayata geçirilmiş olan Turkey Home kampanya konsepti dünya genelinde
öne çıkarmak istediğimiz değerlerimizi tanıtmamızı, farkındalık ve ilgi uyandırmamızı
sağlamaktadır. Kampanyamız, aynı zamanda, Anadolu’nun birlikte yaşama kültürünü,
kültürel mirasını ve zenginliklerini aktarma arzumuza cevap vermektedir.
Kampanyamız kapsamında kullanılan yaratıcı çalışmalar hedef pazarın yapısına göre
farklılaşabilmekte ancak çatı yapı hep aynı kalmaktadır. Örneğin Avrupa’daki bir gezgin
de, Uzak Doğu’da yaşayan bir işadamı da Türkiye’yi aynı sloganla tanımakta, ancak
görsel malzemeler ve mesajlar, kendi bölgelerine, ilgi alanlarına ve kültürlerine uygun
olarak değişebilmektedir.
Sayfa | 5
Kullandığımız yaratıcı çalışmalarda baş kısmı –TURKEY HOME OF- sabit, devamı ise
ülkemizin kültürel ve turistik çeşitliliğine, destinasyonlarına vb. göre değişen modüler
bir slogan yapısı kullanılmaktadır. Sloganımızın bu esnek yapısı son derece farklı ve yaratıcı
Sayfa | 6
mesajlar ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır.
Bir pergel gibi;
bir ayağı sabit
diğer ayağı değişen slogan yapısı ile
yaratıcı çalışmaların taslak
görünüşü
Örneğin, yüksek gelirli ve uzun saatler çalışan Amerikalı bir turiste “Home of Gulet” görseli ile
mesaj verirken, kültüre ilgi duyan Japon turiste “Home of the Antiquity” görseli ile hitap
edebilmekteyiz.
Kampanyaya ilişkin ayrıntılı bilgi ihale dokümanının bir eki olan Kampanya Tasarım
Kitinde yer almaktadır. Söz konusu kitte logoların vektörel halleri, font, uygulama ve
uyarlamalara ilişkin ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.
II.
DÜNYADA TURİZMİN MEVCUT DURUMU
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne (BMDTÖ) göre uluslararası turizm (seyahat
ve yolcu taşımacılığı) dünya hizmet ihracatında %29’luk, toplam mal ve hizmet
ihracatında ise % 6’lık bir paya sahiptir. Dünya ihracat kategorisinde ise turizm; petrol,
kimya, yiyecek ve otomotiv sektörlerinin ardından 5. sırada gelmektedir.
1.
2013 Yılı Değerlendirmesi
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, 2013 yılında dünya seyahat
pazarı % 5 büyümüş ve toplam 1 milyar 87 milyon uluslararası seyahat gerçekleşmiştir.
Bu seyahatlerin yarısından fazlası (563,4 milyon) Avrupa ülkelerine olmuştur.
Turist Sayısı (milyon)
Dünya
Avrupa
Büyüme Oranı
2013
2012
2013/2012
2012/2011
1.087
563,4
1.035
534,4
%5
% 5,4
%4
% 3,6
Kaynak: BMDTÖ (Tourism Highlights 2014 Edition)
Uluslararası turizm hareketlerinden kaynaklanan turizm geliri 1 trilyon 159 milyar
Dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerin 489 milyar Dolarını Avrupa Ülkeleri
elde etmiştir.
Turizm Geliri (milyar $)
Dünya
Avrupa
2.
2013
2012
1159
489,3
1078
454
Kaynak: BMDTÖ (Tourism Highlights 2014 Edition)
2014 Yılı Değerlendirmesi
Avrupa Seyahat Komisyonu (ETC) tarafından hazırlanan "Avrupa Turizmi 2014 Trendler & Beklentiler (3. çeyrek)" Raporu'nda Kuzey ve Güney Avrupa’da beklenenden
fazla büyüme yaşanmıştır. Avrupa çapında yabancı ziyaretçi sayısı % 4 büyüme
göstermiş ve Türkiye Avrupa’da en çok ziyaretçi ağırlayan 4. ülke olmuştur. Avrupa
turizminde 2014 yılı sonunda % 4, 2015 yılında ise % 2,5-3,5 arasında büyüme
beklenmektedir. (European Tourism 2014 - Trends & Prospects (Q3/2014))
IMF ekonomik büyüme öngörüleri önceki yılların öngörülerine kıyasla daha düşük
açıklanmıştır; dünya çapında 2014, 2015 ve 2019 büyüme öngörüleri aşağıdaki tabloda
yer almaktadır. Ekim ayında yayınlanan raporda Macaristan, Polonya ve Türkiye için
2013 yılı ve 2014 yılı ilk yarısında ekonomik toparlanmanın hızlandığı; Güneydoğu
Avrupa’da ise yavaşladığı belirtilmiştir. Ülkelerin ekonomik durumlarına ilişkin
beklentiler ve ülkelerin ekonomik durumları, turizm hareketlerine doğrudan ve dolaylı
olarak yansımaktadır. (World Economic Outlook; October 2014)
Sayfa | 7
3.
BMDTÖ 2030 Turizm Öngörüleri
BMDTÖ, turizmde 2030 yılına kadar yıllık ortalama % 3,3 büyüme yaşanacağını ve 2030
yılında 1,8 milyar uluslararası seyahat gerçekleşeceğini öngörmektedir. 2010-2020 ve Sayfa | 8
2020-2030 dönemleri için ortalama büyüme tahminlerine aşağıdaki tabloda yer
verilmiştir.
Seyahat Sayısı Öngörüsü (milyon)
Dünya
Afrika
Amerika
Asya&Pasifik
Avrupa
Ortadoğu
2020
2030
1.360
85
199
355
620
101
1.809
134
248
535
744
149
Yıllık Ortalama Büyüme
2010-2030 2010-2020 2020-2030
3,3
5,0
2,6
4,9
2,3
4,6
3,8
5,4
2,9
5,7
2,7
5,2
2,9
4,6
2,2
4,2
1,8
4,0
III.
TURİZM EĞİLİMLERİ
 2014 yılında, uluslararası seyahatlerde yaşanan % 4’lük artışla, dünyada seyahat
ve turizm endüstrisi, küresel ekonomiden daha hızlı büyümüştür.
 2014 yılının ilk yarısında yurtdışı seyahatler % 4,4 ve uluslararası havayolu yolcu Sayfa | 9
trafiği % 4,8; yurtiçi seyahatler % 2,9 iç hatlar hava trafiği % 3,1 artış göstermiş
olup, insanların seyahat etme istekliliği pozitiftir.
 Seyahat harcamaları artmaktadır. Maddi durumuna bakılmaksızın, dünyada %
22’lik bir oran senede en az bir defa seyahat etmektedir.
 Tatil rezervasyonu yaptıranların % 68’i mobil cihazlardan tatile ilişkin bilgi
edinip rezervasyonlarını bilgisayardan yapmışlardır.
 Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika pazarlarında seyahat eğilimleri hızla
artmaktadır.
 Dinlenme amaçlı seyahatler iş seyahatlerine göre daha yoğun gerçekleşmektedir.
Şehirlere yapılan seyahatler % 47 oranında artmış olup, kırsal bölgelere yapılan
seyahatler % 10 oranında düşmüştür.
 Genç insanlar daha fazla seyahat edip, daha fazla harcamaktadırlar.
 Dünya nüfusu hızla yaşlanmaktadır. 2000 ve 2050 yılları arasında 60 yaş üstü
nüfusun 605 milyondan 2 milyara ulaşması beklenmektedir.
 Dijital medyanın önemi artmaktadır. 2014 yılı verilerine göre Dünya üzerinde 2.5
milyar insan internet kullanıyor. Bu kullanıcıların 1,8 milyarının sosyal medya
ağlarında hesabı var.
 Avrupa Komisyonu tahminlerine göre 2017 yılı itibariyle BRIC ülkeleri (Brezilya,
Rusya, Hindistan, Çin) ile Güney Afrika’nın dünyada hızla büyüyen ekonomiler
olarak turizm talebini de yönlendirmeleri beklenmektedir.
Kaynaklar :Mintel Travel Trends Report, , Eylül 2014
ITB WORLD TRAVEL TRENDS REPORT, 2013/2014
http://www.who.int/ageing/about/facts/en/
IV.
TÜRKİYE TURİZM PAZARI
Türkiye, dünyanın 16. Avrupa’nın 6. büyük ekonomisidir. 2003–2012 döneminde OECD
Ülkeleri arasında en fazla ortalama büyüme (% 5,1) kaydeden ülkedir.
Sayfa | 10
OECD, Türkiye’nin 2023 yılına kadar ortalama % 4,3 büyüyerek OECD Ülkeleri arasında
büyüme şampiyonu olacağını öngörmektedir.
1.
Türkiye Turizmine Genel Bakış
2002 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısı 13,2 milyon iken, 2013 yılında bu rakam 37,8
milyona ulaşmıştır.
2002 yılında turizm gelirleri 12,4 milyar dolar iken, 2013 yılında bu rakam 32,3 milyar
dolar olarak gerçekleşmiştir.
Aşağıdaki tabloda 2002 yılından 2013 yılına kadar ülkemize gelen turist sayısı ve gelir
verileri yer almaktadır.
2014 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı
dönemine göre % 6,11 artış göstererek 30 milyon olarak gerçekleşmiştir.
Yıl
Turist Sayısı Turizm Geliri* (000 $)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
13.256.028
15.774.505
20.062.099
24.193.133
23.020.625
26.147.047
29.792.105
30.186.614
31.364.004
34.653.876
35.697.900
2013
37.794.908
12.420.519
13.854.868
17.076.609
20.322.111
18.593.950
20.942.501
25.415.067
25.064.481
24.930.996
28.115.694
29.007.003
32.308.991
*Ulaşım ve dolaşım gelirleri dahil.
Türkiye 37,8 milyon turist sayısı ile 2013 yılında en çok turist çeken ülkeler
sıralamasında 6. sıradaki yerini korumuştur.
2013 Yılı Uluslararası Turizm Varışları
(2013 ve 2012 sıralamaları ile birlikte)
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012
1
2
4
3
5
6
7
8
9
15
(milyon)
FRANSA
84,7
ABD
69,8
İSPANYA
60,7
ÇİN
55,7
İTALYA
47,7
TÜRKİYE
37,8
ALMANYA
31,5
BİRLEŞİK KRALLIK
31,2
RUSYA FED.
28,4
TAYLAND
26,5
Tüm Dünya
1087
Kaynak: UNTWO World Barometer, October,
2014
Türkiye 2013 yılında en çok turizm geliri elde eden ülkeler sıralamasında 12. sırada yer
almaktadır.
2013 Yılı Uluslararası Turizm Gelirleri
(2013 ve 2012 sıralamaları ile birlikte)
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2012
1
2
3
4
5
5
9
7
8
10
11
12
ABD
İSPANYA
FRANSA
ÇİN
Macao (ÇİN)
İTALYA
TAYLAND
ALMANYA
BİRLEŞİK KRALLIK
Hong Kong (ÇİN)
AVUSTRALYA
TÜRKİYE
Tüm Dünya
(milyar$)
173,1
62,6
56,7
51,7
51,6
43,9
42,1
41,2
41,0
38,9
31,2
28,0
1198
Kaynak: UNTWO World Barometer, October, 2014
Sayfa | 11
Türkiye’nin ana pazarları Almanya, Rusya, İngiltere gibi ülkeler iken, Ortadoğu Ülkeleri
ve Balkanlar gelişmekte olan pazarları; Çin, Japonya, Hindistan, Brezilya gibi ülkeler ise
yeni gelişen pazarları oluşturmaktadır.
Türkiye’ye En Çok Turist Gönderen Ülkeler (2011-2013)
2011
1
ALMANYA
4 826 315
2
RUSYA FED.
3 468 214
3
İNGİLTERE
2 582 054
4
GÜRCİSTAN
1 152 661
5
BULGARİSTAN 1 491 561
6
HOLLANDA
1 222 823
7
İRAN
1 879 304
8
FRANSA
1 140 459
9
ABD
757 143
10 UKRAYNA
602 404
2012
5 028 745
3 599 925
2 456 519
1 404 882
1 492 073
1 273 593
1 186 343
1 032 565
771 837
634 663
2013
5 041 323
4 269 306
2 509 357
1 769 447
1 582 912
1 312 466
1 196 801
1 046 010
785 971
756 187
Kaynak: YİGM
2. Ana Destinasyonlarımız
Ülkemizin en çok ziyaretçi ağırlayan turizm destinasyonları; Antalya (11,1 milyon),
İstanbul (10,5 milyon), Muğla (3,1 milyon) ve İzmir (1,4 milyon) dir.
Yabancı Ziyaretçi Sayıları
ANTALYA
İSTANBUL
MUĞLA
İZMİR
2012
10.298.769
9.383.054
2.986.629
1.368.251
2013
11.120.730
10.486.297
3.062.689
1.398.459
2013/2012
% 7,98
% 11,76
% 2,55
% 2,21
Kaynak: YİGM
Ocak-Eylül 2014 döneminde önceki yıla göre İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısında
yaklaşık % 13, Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısında yaklaşık % 5, Muğla’ya gelen
ziyaretçi sayısında yaklaşık % 4 ve İzmir’e gelen ziyaretçi sayısında ise yaklaşık -% 6
değişim oranı kaydedilmiştir.
Ocak-Eylül 2013
İSTANBUL
ANTALYA
MUĞLA
İZMİR
7.970.041
9.561.052
2.754.401
1.158.622
Ocak-Eylül 2014
Değişim
8.985.574
10.014.353
2.859.465
1.093.410
% 12,74
% 4,74
% 3,81
% -5,63
Kaynak: YİGM
Sayfa | 12
V.
1.
TÜRKİYE TURİZM ÜRÜNLERİ
Deniz Turizmi
 8,333 km sahil şeridi
 İklim koşulları
 Doğal güzellikler
 Mavi bayraklı plajlar ve yat limanları
 Yeni ve modern konaklama tesisleri
 Yüksek servis kalitesi
Sayfa | 13
Başlıca Deniz Turizmi Destinasyonları: Antalya, Alanya, İzmir, Çeşme, Bodrum,
Fethiye, Kuşadası, Marmaris, Didim, Side, Mersin, Belek, Aydın vb.
Mavi Bayraklı Plajlar: Türkiye’deki Mavi Bayraklı Plaj sayısı 397’dir, Ayrıca 22 marina
ve 12 yatımız Mavi Bayrak belgelidir. Türkiye, Mavi Bayrak sıralamasında İspanya ve
Yunanistan’ın ardından 3. Sırada yer almaktadır.
Kaynak: www.mavibayrak.org.tr
2.
Kültür/Şehir Turizmi
Tarihi ve kültürel zenginlik
 13 büyük uygarlık ve 3 büyük dine ait, tarihi ve kültürel değerler
 Devam eden 153 arkeolojik kazı
Başlıca Müzeler: Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya Müzesi, Zeugma Mozaik Müzesi,
Göreme Açıkhava Müzesi, Mevlana Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Anadolu
Medeniyetleri Müzesi, Etnografya Müzesi, Boğazköy Müzesi, Türk ve İslam Eserleri
Müzesi, Kariye Müzesi, Efes Müzesi vb.
UNESCO Dünya Miras Listesindeki Alanlarımız
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
İstanbul’un Tarihi Alanları
Göreme Milli Parkı ve Kapadokya
Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası
Hattuşa: Hitit Başkenti
Nemrut Dağı
Xanthos - Letoon
Pamukkale - Hierapolis
Safranbolu Şehri
Truva Arkeolojik Siti
Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi
Neolitik Dönem Çatalhöyük Kalıntıları
Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu
Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir)
Ayrıca ülkemizden 52 alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer almaktadır.
Antik Kentler
Türkiye’de 78 adet antik kent bulunmaktadır.
Başlıca Antik Kentler: Efes (İzmir), Perge (Antalya), Aspendos (Antalya), Sagalassos
(Burdur), Çatalhöyük (Konya), Boğazkale/Hattuşaş (Çorum), Bergama (İzmir), Sayfa | 14
Hierapolis (Pamukkale), Myra (Antalya), Laodikya (Denizli), Zeugma (Gaziantep),
Göbeklitepe (Şanlıurfa)
Sanatsal Etkinlikler
Sergiler, bienaller, festivaller, konserler, etkinlikler vb.
3.
İnanç Turizmi
Üç Semavi dine (Yahudilik, Hıristiyanlık, Müslümanlık ) ait eserler:
 Ayasofya Müzesi (İstanbul)
 Sultanahmet Camii (İstanbul)
 Süleymaniye Camii (İstanbul)
 Noel Baba Kilisesi (Demre/Antalya)
 Kapadokya
 Efes (İzmir)
 Azız Pierre Kilisesi (Antakya)
 Aya İrini (İstanbul )
 Selimiye Camii (Edirne)
 Meryem Ana Evi (İzmir)
 Mevlevi Dergahı (Konya)
 Devrulzafaran Manastırı (Mardin)
 Sümela Manastrı (Trabzon)
 Harran (Şanlı Urfa)
 Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası(Sivas)
4.
Sağlık Turizmi
 Türkiye jeotermal kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından Avrupa’da 1.
Dünya’da 7. sırada yer almaktadır.
 4 termal turizm bölgesi
 Güney Marmara, Frigya, Güney Ege ve Orta Anadolu termal turizm bölgeler
 46 ilde yaklaşık 200 kaplıca tesisi
 SPA olanakları
 Türk hamamları
 JCI alarak akredite olmuş 42 hastane
Kaynak: http://www.saglikturizmi.gov.tr/
5.
Kongre Turizmi
2013 Yılı Kongre Turizmi Şehir Sıralaması (ICCA)
1
Paris
204
2
Madrid
186
3
Viyana
182
4
Barcelona
179
5
Berlin
178
6
Singapur
175
7
Londra
166
8
İstanbul
146
9
Lizbon
125
Seul
125
10
İstanbul, uluslararası kongre şehir sıralamasında 2013 yılında 8. Sırada yer almaktadır.
500 delege ve üzeri katılımlı kongrelerde ise 1. Sıradadır.
6.
Golf Turizmi
Türkiye’de 14 şampiyona tesisinde 27 adet golf sahası bulunmaktadır.
Başlıca Golf Destinasyonları
 Belek
 İstanbul
 Bodrum
 Aydın
7.
Kış Turizmi
Başlıca Kış Destinasyonları
 Palandöken
 Uludağ
 Kartalkaya
 Erciyes
 Sarıkamış
 Davras vb, kış turizmi merkezleri
8.
Doğa Sporları
 Yayla turizmi
 Sörf/yelken
 Su altı sporları
 Rafting
 Dağcılık
Sayfa | 15
 Trekking
 Mağaracılık
 Kuş gözlemciliği
 Yamaç paraşütü
Başlıca Doğa Sporları Destinasyonları: Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Ege Sayfa | 16
Bölgesi
9.
Alışveriş Turizmi
 Tarihi alışveriş mekanları (İstanbul Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı, İzmir Kızlarağası
Hanı, Ankara Çıkrıkçılar Yokuşu, Gaziantep Bakırcılar Çarşısı vb,)
 Dünya markalarını sunan modern alışveriş merkezleri
10.
Gençlik Turizmi
 Kampçılık
 Eğlence
 Sportif faaliyetler
11.
Gastronomi Turizmi
 Geleneksel Osmanlı ve Türk mutfağı
VI.
HEDEF PAZARLARDA GENEL TÜRKİYE İMAJI
“Doğu ve Batının Buluşma Noktası”
Türkiye İmajının Bileşenleri
 Medeniyetlerin beşiği
 Tarihi ve doğal güzellikler
 Türk misafirperverliği
 Geleneksel Türk Mutfağı
 Turizm çeşitliliği
 Yüksek kalitede turistik tesisler
VII. TÜRKİYE TANITIM STRATEJİSİ VE HEDEFLERİ
1.
Hedef Kitle
 25–44, 44-64 ve 65+ yaş grupları
 Çocuklu aileler
 Eğitim ve gelir seviyesi orta ve üzeri kişiler





2.
Seyahat sıklığı yüksek kişiler
Çevreye duyarlı kişiler
Marka bilinci yüksek kişiler
Aktivitelere ve başka kültürlere merak duyan kişiler
Sosyal medyayı takip eden kişiler
Pazarlama Hedefleri
 Hedef pazarlarda Türkiye’nin pazar payının artırılması
 Ülkemize gelen üst gelir grubu ziyaretçi payının artırılması
 Kişi başı harcamanın ve kalış sürelerinin artırılması
 Mevsimselliğin azaltılarak turizm talebinin 12 aya yayılması
 Kültür, golf, kış, kongre, sağlık, yatçılık, şehir, gençlik, alışveriş, eko turizm gibi
turizm çeşitlerine yönelik talebin arttırılması
 Turizmin bölgelere dengeli dağılımının sağlanması
3.
İletişim Stratejisi ve Hedefleri
 Türkiye’nin dünya turizm pazarındaki imajının güçlendirilmesi,
 Yaratıcı, ilgi çekici ve özgün bir kimlik yaratılması
 Türkiye’nin köklü bir kültürel mirasa sahip, eşsiz bir seyahat deneyimi sunan,
modern ve konuksever bir ülke olarak konumlandırılması,
 Tanıtımlarda Türkiye’nin sunduğu seyahat deneyiminin çarpıcı bir biçimde
aktarılması
 Benzer vaatler sunan rakip ülkelerden farklılaştırılmış mesajlar ile tanıtılması,
 İstanbul, Antalya, İzmir, Muğla, Kapadokya, Karadeniz, Nemrut, Mardin,
Gaziantep, …vb başlıca destinasyonlarımızın ön plana çıkarılması
 Deniz-kum-güneşten farklı kültür, sağlık, golf, kongre, gastronomi, spor ve sanat
aktiviteleri, alışveriş gibi seyahat motivasyonlarına da odaklanılarak Türkiye’nin
ürün çeşitliliğinin vurgulanması
 Türk insanının misafirperverliğinin vurgulanması ve tanıtımlarda insan
unsuruna yer verilerek yaşamdan kesitler sunulması
4.
Hedef Kitlede Yaratılmak İstenen Etki
 Türkiye’yi ziyaret etmemiş kişilerde merak uyandırması, ziyaret etmiş olanlarda
tekrar gelme isteği yaratması,
 Hedef kitleyi, tatillerini Türkiye’de yapmaları için harekete geçirmesi,
 Hedef kitlenin Türkiye’yi ziyaret etmenin prestij unsuru olduğunu düşünmesi ve
ona değer katacağına inanması,
 Deniz-Kum-Güneş turizminin yanı sıra kültür-şehir, sağlık, golf, kongre, spor,
gençlik, alışveriş, kış vb, turizm çeşitlerine yönelik ilgi uyandırması.
Sayfa | 17
Download

2015_Reklam_Bilgilendirme _Raporu