POZ ÖZEL 10
GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ (TURNİKE)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
GENEL ÖZELLİKLER:
 Sistem, giriş ve/veya çıkış yapılacak olan turnike ve kapıların giriş ve çıkış yönünde
monte edilen yaklaşım tip kart okuyucuların, personele veya ziyaretçilere verilmiş
çeşitli seviyelerde yetkilendirilmiş yaklaşım tip kartlardan okuduğu bilgilere göre
turnikelerin/kapıların açılmasını sağlayacaktır. Geçiş yetkisi verilen personelin veya
ziyaretçinin geçişi tamamlamasından sonra turnike ve kapı, programlanabilir bir süre
sonunda kapalı konuma geçecektir.
 Teklif edilecek altyapı, yazılım ve sunucu ilerideki isteklere de ihtiyaç verecek yapıda
olmalıdır. Kontrollü kapı sayısı, kart sahipleri sayısı, yazılım erişim hakkı sahipleri
sayısı gibi herhangi bir sınırlama olmamalıdır.
 Sistem on-line çalışacaktır. Merkezle bağlantı kopması durumunda off-line çalışmalı,
bağlantı kurulur kurulmaz merkeze bilgiler kesintisiz aktarılmalıdır.
 Sistem giriş ve çıkış kayıtlarını belirleyeceğinden mükerrer geçişleri engellemek için
antipassback (giriş yapmadan çıkış yapamama/çıkış yapılmadan giriş yapılamaması
gibi) özelliğe sahip olacaktır.
 Geçiş okuyucuları, merkez ile okuyucular arasında olabilecek herhangi bir arıza
durumunda dahi yetkisiz geçişlere izin vermeyecek, yetkili geçişlere de izin verecek
şekilde kurulacaktır.
 Sisteme ait yetki tanımlaması belli bir zaman aralığı için yapılabilir olacaktır.
 Geçiş kontrol sistemi kayıtları kurumun ileride istemesi halinde ilave personel devam
kontrol yazılımına geçiş bilgilerini otomatik paylaşmalı ve Personel Devam Kontrol
Sistemi ile entegre çalışıyor olmalıdır.Teklif verecek firmalar bu koşulu sistemlerinin
sağladığını ve istenmesi durumunda ne kadarlık bir ücretle bu sistemin kurulacağını
teklif dosyasında yazılı olarak bildireceklerdir.
 Sistemde kullanılacak veritabanı SQL tabanlı olmalıdır.
 Firma tüm bilgilerin (personel ve geçiş) olduğu veritabanına okuma (read-only)
hakkını kuruma verecektir. Böylece, kurum ileride firmadan bağımsız olarak geçişler
ve personel bilgileri üzerinde kendi hazırladığı raporlama programını
kullanabilecektir. Kullanılacak veritabanı lisans gerektirmeyen yapıda olacaktır.
 Sisteme ait sunucu bilgisayar olmalıdır. Bu bilgisayar server (güvenlik) odasında
saklanacak ve sistemle ilgili tüm veriler bunun üzerinde tutulacaktır. Bu bilgisayara
giriş, şifre ve kullanıcı adı ile kontrol edilmelidir.
GEÇİŞ KONTROL PANELİ :
1. Kontrol panelleri, sistem sunucusuna seri hat üzerinden bağlanarak çalışacaktır.
2. Kontrol kartı 2 adet kart okuyucusunu destekleyecek ve birbirinden bağımsız 2 röle
çıkışını kontrol edecektir. Kontrol Kartı bir kapıyı iki yönlü yada iki kapıyı tek yönlü
olarak kontrol edebilecektir.
3. Kontrol ünitesi sunucuya bağlı olmadan da son yetki durumlarına göre işlevini
sürdürebilecektir. Sunucu ile bağlantısının koptuğu durumlarda, hiçbir işletme
bilgisini kaybetmeyecek, sunucu bağlantısı tekrar sağlanınca bu bilgileri sunucuya
gönderecektir.
4. Kontrol paneli her bir kart okuyucu için en az 14500 transactıon (olay) bilgisini
belleğinde tutabilecektir.
5. Kontrol paneli proximity tip kart okuyucu ile çalışabildiği gibi TOM ve barkot
okuyucularla da çalışabilecek şekilde optimum iletişim verimini sağlayacak şekilde
tasarlanmış olacaktır.
6. Kontrol panelleri, elektrik kesilmelerinden etkilenmeyen korumalı hafızaya sahip
olacaktır.
7. Kontrol panelleri teknolojilerine uyumlu olacaktır.
8. Çalışma sıcaklığı -20 C ile +40 C arasında olmalıdır.
GEÇİŞ KONTROL ÜNİTESİ YAZILIMI :
 Ana yazılımın çalışacağı ve veritabanının tutulacağı ayrı bir bilgisayar olacaktır.
Yazılımın çok fonksiyonlu, dağıtılmış işlemli, bilgisayar ağı üzerinde çalışan bir
sistem olacaktır.
 Yazılım web tabanlı bir yazılım olmalı, ağdan erişecek bilgisayarlara herhangi bir özel
program yüklenilmemelidir. Bu şekliyle yazılım sınırsız kullanıcı lisansı ile birlikte
geliyor olmalıdır.
 Yazılımla en az 128 kart okuyucu kontrol edilebilecektir.
 Yazılımın en az 8000 tanımlanmış kart kapasitesi olacaktır.
 Yazılımın güvenlik seviyeleri olacaktır.
 Yazılım ile sistemde gereken tüm geçiş kartlarının tanımlanması ve programa
girilmesi sağlanacaktır.
 Yazılım ile kapı ve turnikelerde oluşabilecek herhangi bir geçiş hareketinin dijital veri
gurubu izlenebilecektir.
 Yazılım ile kullanıcının istediği ve şekillendirdiği muhtelif tip özelliklerde Türkçe
başlıklar altında geçiş raporlarının monitörlerden, yazıcıdan alınması veya belirlenmiş
kişilerin e-mail adreslerine gönderilmesi mümkün olacaktır.
 Yazılım, girme teşebbüsü ve antipassback alarm fonksiyonlarının kontrolünü
yapacaktır.
 Yazılımın programlama yapısı esnek olacak ve bu yapıyla tespit edilen belli dilimleri
içerecek biçimde dakikalık, saatlik, aylık, yıllık ve kart kontrol işlevlerini, kart
numarası, kart tarihi, sicil numarası, görevi vs bazında rapor edilmesi mümkün
olacaktır.
 Giriş yetkileri sisteme ait her bir turnike/bariyer/kapı için ayrı ayrı verilecektir.
Turnikeler hem giriş hem de çıkışı kontrol edebilecek, bunun sayesinde binada
bulunan kartlı bir personelin hangi bölgede olduğu takip edilebilecektir.
 Yazılım ile her bir geçiş seviyesi için okuyucuların ne zaman kullanabileceği veya
kullanma komutlarının ne zaman verilebileceği açıkça gösteren zaman çizelgesi
oluşturulması mümkün olacaktır.
 Yazılımın sistemdeki tüm gerçek zamanla giriş / çıkışların toplanması ve saklanması
mümkün olacaktır.
 Yazılım, çalışanların bulundukları pozisyonlar ve görevler itibari ile girişler ve çıkışlar
konusunda ihtiyaç duyabilecek yetkilendirmeleri yapabilecektir.
 Yazılım bağlantılı olduğu sistem birimleriyle gerçek zamanlı olarak haberleşecektir.
 Yazılım ilgili kişilere kendilerine tahsis edilen şifrelerini girmeleri suretiyle
çalıştırabileceklerdir. Bu amaçla ilgili personel için yeteri kadar şifre verilmesi
mümkün olacaktır. Personel isterse kendi şifresini değiştirebilecektir.
 Yazılım kolay kullanılabilir olacaktır.
 Yazılım istenildiğinde geçiş yapan kişinin eş zamanlı olarak sistemde kayıtlı resmini
bilgisayar ekranına getirilmesini sağlayacaktır. Kart verilen kişilerle ilgili olarak en az
adı, soyadı, kimlik kartı numarası, verilen kartın numarası. Girilen bilgiler operatör
tarafından verilen komutla silinmedikleri sürece sistemde kayıtlı olacaklar ve
sorgulanabileceklerdir. Sistemde geçmişe dönük istenilen tarihler arasındaki bilgiler
istenmesi halinde ayrı bir dosya halinde saklanabilecek ve istenmesi halinde bu tip
dosyalar üzerinde sorgulama yapılabilecektir.
 Yazılım sisteme ait ihtiyaç duyulan sunucu üzerinde kurulu olarak gelecek ve
sorunsuz çalışacaktır. Bu sunucu bilgisayar üzerindeki tüm işletim sistemi ve kullanıcı
lisansları teklife dahil edilecektir. Sisteme uzaktan erişerek raporlama ve kontrol
faaliyetleri mümkün olmalıdır. Bu amaçla ilave kullanıcı lisansı fiyatı talep
edilmemelidir.
 Kullanılan veri yapılarını, haberleşme modüllerini ve genel mimariyi anlatan detaylı
bir dökümantasyon yazılım ile birlikte kullanıcıya teslim edilecektir.
 Geliştirilecek yazılımların bütün pencereleri kuruldukları bilgisayarların ekran
çözünürlüğüne uyumlu olacaktır.
 Yazılım için hazırlanan ve yazılımdaki bütün fonksiyonları ile bu fonksiyonların nasıl
kullanılacağı ayrıntıları ile anlatan bir kullanıcı kılavuzu hem elektronik hem de basılı
kopyaları sistem ile birlikte kullanıcıya teslim edilecektir.
 Her personel için zaman ve okuyucu sınırlamaları getirilmelidir.
 Tüm hareket bilgileri (geçerli, tanımsız kart, yetkisiz geçiş isteği vb.) hareketin tipi ile
birlikte saklanır ve daha sonra hareket tiplerine göre listelenebilir olmalıdır.
 On-line çalışma konumunda iken yapılan tüm hareketler kontrol bilgisayarından
izlenecektir.
 Off-line çalışma konumunda iken her kontrol kartı toplam geçişi hafızasında
saklayabilecek, bilgisayar haberleşmesi sağlandığında bu bilgiler bilgisayara
aktarılacaktır.
 Ziyaretçi kaydında; görüşmek istenilen kişinin adı ve soyadı bilgisayara girildiğinde
önce personelin içeride olup olmadığı mesajı gelecek, personel içeride ise bölümü,
görevi, telefon numarası gibi bilgiler ekrana otomatik olarak gelecek ve sistem
ziyaretçinin girişine izin verebilecektir. Ziyaretçiye verilen kartlarda otomatik olarak
son geçerlilik tarihi o günün mesai sonu olacaktır. Raporlama yazılımı ile gün içinde
gelen ziyaretçi sayısı ve kim, kime, ne zaman geldi, ne kadar kaldı, ne zaman gitti
listeleri ile içerideki ziyaretçi sayısı gibi raporlar alınabilecektir. Ziyaretçi kaydını
kolaylaştırmak için danışmadaki bilgisayara bir adet klavye tipi kart okuyucu
verilecektir. Bu cihazla eldeki ziyaretçi kartların dijital numaraları bilgisayara
kolaylıkla tanımlanabilecektir.
 Yazılımı kullanacak kullanıcı sayısında herhangi bir sınırlama olmamalıdır. Her
kullanıcıya verilecek yetki çerçevesinde sadece belli bir grup personelin raporunu
alabilecektir. Böylece, her personelin giriş-çıkış saatleri raporu bölümüne göre sadece
yetkilisi tarafından görülecektir.
PROXIMITY READER
1. Projelerde gösterilen kapılara ve turnike üzerilerine bağlanan kart okuyucuları, GKM
KONTROL kartına bağlanacaklardır. Bu okuyucular, proximity tipte kartları 5-10cm
mesafeden okuyabilecek karakterde olmalıdır.
PROXIMITY ACCESS CARD (CLAM SHELL)
1. Sistemde proximity tipte kartlar kullanılacaktır. Bu kartlar aynı zamanda kimlik kartı
olarak da kullanılabilecek karakterde olacaktır. Çalışanların kartları resimli olacaktır. Kart
boyutları uluslararası kredi kartı formatlarına uygun olacaktır.
MANYETİK KONTAK
1. Projede belirtilen kapılara monte edilecek magnetik kontaklarla kapının açık veya kapalı
olduğu kontrol edilecektir.
2. Magnetik kontak, mıknatıs ve kontak olmak üzere iki parçadan oluşacaktır. Mıknatıs kapı
üzerine, kontak ise kapı kasasına karşılıklı gelecek şekilde monte edilecektir.
ÜÇ KOLLU YARIM BOY TURNİKE ÖZELLİKLERİ
3. Turnike elektronik kontrol sistemi 24 Vdc güç ile çalışmalıdır. Sağlık emniyeti göz
önünde bulundurularak düşük gerilim (24V) kullanılacaktır.
4. Turnikelerin çektiklerin güç max. 30 W olacaktır.
5. Turnikeler 120 derece aralıkla yerleştirilerek kontrollü dönen tripod kolları ile geçişi
sağlayabilecek ve engelleyecektir.
6. Tripodlar 24 VDC selonoidler ile açık ve kilitli pozisyona gelecektir. Kilitleme selonoid
çekili değil iken olacaktır.
7. Güvenlik açısından sistem enerjisi kesildiği anda tripot kollar boşa dönecek konuma
gelecektir.
8. İki yönlü geçiş kontrolü sağlanabilecektir.
9. Turnike tripod kolları mikroswitch yardımı ile konumunu algılayacaktır.
10. Hareket kontrolü; Bir yöne geçiş hareketi başladığında ters yöne geçiş engellenerek , yarı
dönüşü geçtikten sonra bir sonraki konuma varış yaylı ve hidrolik amortisörlü yapı
sayesinde otomatik ve yumuşatılarak sağlanır özellikte olacaktır.
11. Özel kaidesi ile montaj basitçe yapılabilecektir.
12. Kullanılan montaj kaidesi en az 6mm kalınlığında olmalıdır.
13. Hava şartları –20, +70 C arasında çalışabilecektir.
14. Turnike Ana gövde ve tripod kolları 304 kalite 1,5 mm paslanmaz çelikten imal
edilecektir. Diğer aksam ve parçalar korozyona mukavim galvaniz kaplama yapılacaktır.
15. Kullanılan kolların tutturulduğu ayna çelik döküm olmalı ve nikel krom kaplı olmalıdır.
16. Kullanılacak paslanmaz kol kalınlıkları Çap 32-40 arası olmalıdır.
17. Kullanılan kol uçlarında koruma amaçlı plastik tıpalar kullanılacaktır.
18. Acil durum söz konusu olduğunda sistemin enerjisi kesilerek serbest geçiş imkanı
sağlanmaktadır.
19. Elektrik arızalarında veya kesilmelerinde ana mekanizma serbest ve kilitsiz kalacaktır.
20. Turnikeler toplu geçişe uygun olarak üretilmeli , mekanizma günlük devir sayısı 5.000
den fazla geçişe uygun olmalıdır.
21. Turnike mekanizmasında kullanılan malzemeler uzun ömürlü olması düşünülerekten
mekanizma parçaları ısıl işleme tabi tutularak sertlikleri artırılmış olmalıdır.
22. Mekanizma parçalarının yerleştirildiği platine mukavemet açısından ve darbelere dayanım
açısından en az 10mm kalınlığında olmalıdır.
23. Kullanılan 24V luk selenoidler altlarında ısıyı alıcı alüminyum parçalar bulunmalıdır.
24. Mekanizma üzerinde kullanılan bütün vida ve somun vb malzemeler paslanmaz olmalıdır.
25. Kullanılan turnike ebatları 280X95X1000mm altıda olmamalıdır.
26. Turnike giriş yönünde ön kısmında ve çıkış yönünde arka kısmında giriş çıkış göstergeleri
bulunmalıdır.
27. Göstergeler kesinlikle üst kapakta olmamalıdır.
28. Turnikeler hava şartları göz önünde bulundurulmak kaydı ile dış ortama da hizmet
verecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır.
GEREKLİ BELGELER
SANAYİ BAKANLIĞI GARANTİ BELGESİ
ISO 9001
CE
Ölçü;Uygulama yapılan adet.
Download

Geçiş Kontrol Sistemleri