FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ
• Doç. Dr. Şenol Beşoluk
1
SİNİR HÜCRELERİ
• Sinir Hücrelerinin (Nöronlar) Yapıları ve
Özellikleri
• Sinirsel Sinyallerin iletimi ve özellikleri
2
Dendiritler
Ranvier
düğümü
Hücre
gövdesi
Axon
Terminal
lifleri
3
Mitokondri
Çekirdek
Axon
Miyelin kılıf
Sinapslar
Endoplazmik
retikulum
4
5
Dendiritler
Çekirdek
Akson
Sinirsel
uyarı
Miyelin
kılıf
Akson
Vesikül (kese)
Sinaps
Akson
terminalleri
Neurotransmitters
Reseptör
moleküller
6
7
8
9
10
11
12
Download

Slayt 1