1-Sinir Sisteminin Organizasyonu
Sinapsların Temel İşlevleri
Prof.Dr.Sacit Karamürsel
nöron
Duysal yol
Motor sinir yolu
Ön motor nöron
sinaps
İkincil haberci sistemi
Sodyum, potasyum ve klor iyonlarının dağılımı
Nöronun 3
durumu
Download

Sinir Sisteminin Organizasyonu, Sinapsların Temel İşlevleri