İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA
YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş.
2011
Yıllık Faaliyet Raporu
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
0
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
1
Foto: Eyüp Okan Kılmanoğlu – İzmit Körfezi - Laleler
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
2
Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına
sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre
kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.
(T.C. ANAYASASI- MADDE 56)
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
3
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
4
Sevgili hemşehrilerim,
Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin önemli kuruluşlarından birisi olan İZAYDAŞ’ın 2011 yılı
faaliyetlerini ele alan bu rapor; aslında arkasında yüzlerce kişinin emeğinin, alın terinin ve fedakârca
çalışmasının kâğıda yansımış halidir. Bu raporla İZAYDAŞ’ın son yıllarda kat ettiği büyük mesafe, gözler
önüne serilmektedir. Yaptığımız çalışmalarla, vahşi depolamanın yerini modern çöp deponî alanları
almış, daha önceki dönemlerde yaşanan ve büyük bir çevre felâketi olan çöplük yangınları son
bulmuştur. Yapılan yenileme çalışmaları ve yatırımlar ile İZAYDAŞ, büyük bir atılım yaparak; yakılan
atık miktarı ve atıklardan üretilen enerji gibi kalemlerde rekor rakamlara ulaşmıştır. Bu başarı, çalışma
arkadaşlarımın olduğu kadar; bizleri her konuda destekleyen değerli hemşehrilerimizin de eseridir.
Kurulduğu günden bu yana en verimli dönemini yaşayan İZAYDAŞ’ın öncelikle Kocaeli’ne ve tüm
Türkiye’ye karşı sorumlulukları vardır. Bugüne kadar yakma ve depolama olmak üzere toplamda 465
bin 646 ton tehlikeli atık kabul etmişiz. En başta Kocaeli’miz olmak üzere, ülke topraklarımıza bu
kadar zararlı maddenin karışmasını engellemiş, çevreye çok büyük katkılar sağlamışız. İmha ettiğimiz
atıklardan ise 147 milyon 342 bin 800 kWh elektrik enerjisi üreterek, yurt ekonomisine de büyük bir
artı değer sağlamışız. Ürettiğimiz enerjinin 57 milyon 324 bin kWh saatlik kısmını ulusal sisteme verip,
kalanını ise tesis işleyişi içerisinde kullanmışız.
Sadece 2011 yılında 29 bin 900 ton atığı yakarak bertaraf ettik. Bunun neticesinde 20 milyon 733
bin kWh elektrik ürettik. Bunun da 11 milyon 696 bin kWh’sını satarak gelir elde ettik. Bütün bunların
dışında, evsel atıkların ve hafriyat atıklarının depolanmasında da büyük başarılar elde ettik. Ayrıca
tıbbi atıkların toplanması ve imhası ile gemi atıklarının imhası konusunda da yine İZAYDAŞ’ımızın
büyük başarıları oldu.
Sevgili hemşehrilerim,
Bütün bunları özveriyle gerçekleştiren, İZAYDAŞ’taki en alt kadrodaki personelimizden en üstteki
yöneticisine kadar hepsini tek tek tebrik ediyorum. Yaptığımız yatırımlarla, Türkiye’ye öncü ve örnek
bir tesis haline gelen İZAYDAŞ’ın, yeni projelerle 2012 yılında da yine adından söz ettireceğini
müjdeliyor; sizleri sevgi ve saygıyla selâmlıyorum…
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı
İZAYDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
5
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
6
Merhaba,
2011 yılı büyük bir heyecan ve çalışma içinde, önemli başarıları elde ettiğimiz bir yıl oldu.
Takdir aldık, beğenildik, alkışlandık. Bu başarılar tüm çalışanlarımızın özverili gayretleri
neticesinde gerçekleşti. Bu maksatla sözlerimin başında onlara inandıkları ve başardıkları için
teşekkür ediyorum.
İZAYDAŞ olarak sürdürülebilir büyüme konusundaki istikrarımız dikkat çekicidir. İZAYDAŞ
müşterilerine, çalışanlarına ve topluma vizyonu çerçevesinde standartlarına değer katarak,
önümüzdeki dönemde de hedeflerine ulaşma taahhüdünü güçlendirecek ve yine müşterileri
için en yaratıcı çözümleri geliştirmeye odaklanacaktır. 2012 yılında da başarılı çalışmalarını
aynı kararlılıkta sürdürecektir.
En fazla atığı bu yıl aldık, en fazla enerjiyi bu yıl ürettik. 2012 yılına, 2011 yılının getirdiği
başarılarla iddialı bir giriş yaptık. Özellikle bu yıl şirketimizin farklı bir aşamaya yükseleceğini
düşünüyorum. Çalışanlarımızın da desteği ile İZAYDAŞ‘ı şu ana kadar koruduğu pozisyonunu
kaybettirmeden her adımda daha yükseğe taşımak önümüzdeki yılların ilk hedefi olacaktır.
Ayrıca bahsetmeden geçemeyeceğim. İZAYDAŞ 2010 yılı müşteri memnuniyeti oranı % 80,6
iken 2011 yılında yapılan anket sonuçlarına göre müşteri memnuniyeti oranı % 83,7 olarak
gerçekleşmiştir. 2009 yılında başladığımız ve sonuçlarını aldığımız müşteri memnuniyeti
odaklı çalışmalarımız meyvelerini vermeye devam etmektedir.
Çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile her zaman uyum içinde olduğumuzu hissettik, bu uyum
eminim ki bu sene de devam edecektir. Şu ana kadar bu birliktelikle yükselmiş olan İZAYDAŞ
bundan sonrada aynı şekilde ilerleyecektir.
Desteğini ve katkısını esirgemeyen başta müşterilerimiz olmak üzere, Yönetim Kurulu
Başkanımız Sn. İbrahim KARAOSMANOĞLU, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi yetkililerine ve tüm paydaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim.
Muhammet SARAÇ
Genel Müdür
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
7
VİZYONUMUZ
“Tecrübemizle teknolojiyi birleştirerek, kendini sürekli
yenileyen, çevre ve sanayi dostu, müşteri odaklı, sektöre
öncülük eden lider atık değerlendirme kuruluşu olmaktır.”
MİSYONUMUZ
“Sürdürülebilir çevre ve sağlıklı toplum için, atık
değerlendirme ve bertaraf konusunda etkin uygulamalar ve
çözümler üretmek, toplumsal çevre bilincini artırmaktır.”
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
8
KALİTE POLİTİKAMIZ







Atık bertarafı konusunda ülkemizde liderlik konumunu sürdürmek.
Atık ve artıkların çevreye zararını önlemek için, en uygun şekilde değerlendirmek, bertarafını
sağlamak ve bu faaliyetlerle birlikte enerji üretmek.
Gelişen çevre teknolojilerini takip ederek en düşük maliyetle, en uygun atık bertarafını sağlamak.
Katılımcı bir yönetim anlayışı ve ilgili taraflarla olan iletişimi güçlendirerek müşteri beklenti ve
ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak.
Tüm çalışmalarımızda, ilgili mevzuat ve standartların gereklilikleri ile bağlı olduğumuz kuruluşlara
karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek.
Kalite Yönetim Sistemimizde ve hizmetlerimizde sürekli gelişmeyi sağlamak.
Çevre bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmak.
ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Kuruluş amacı, atık ve artıkların çevreye zararını önleyerek, hizmet verdiği bölgede üretimin
devamlılığını ve yaşanabilir ortamları sağlamak olan İZAYDAŞ, aşağıdaki Çevre Politika ilkelerini
benimsemiştir:
 Faaliyetlerimiz esnasında oluşan emisyon, gürültü vb. çevresel etkileri olan değerlerin ölçüm ve
takibini yaparak, bağlı olduğumuz uluslar arası kriterler ile yasalarda belirtilmiş minimum
değerlerin altında tutmak.
 Yeni çevre teknolojilerini ve sistemlerini takip ederek, faaliyetlerimiz sonucu oluşan çevresel
riskleri en aza indirmek.
 Faaliyetlerimizde, doğal kaynakların tüketimini en düşük seviyede tutmak ve atık
minimizasyonunu sağlamak.
 Başta eğitimler olmak üzere, sosyal sorumluluk projeleri yaparak, çevre projelerini destekleyerek
çevre bilincini geliştirmek.
 Çevre için risk oluşturacak durumlara karşı acil durum planları yapmak.
 Tüm çalışmalarımızda, yürürlükteki çevre mevzuatları ve standardın gerekliliklerini yerine
getirmek.
 Çevre için belirlenmiş amaç ve hedefleri düzenli olarak gözden geçirerek, iyileştirmenin
sürekliliğini sağlamak.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
9
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ






Tüm faaliyetlerimizde çalışan sağlığını ve iş güvenliğini ön planda tutmak, eğitimlerle çalışanların
İSG bilincini arttırmak.
Faaliyetlerimiz esnasında İSG açısından risk teşkil eden durumları analiz ederek, riskleri minimize
etmek, çalışanlarımıza, taşeronlarımıza ve ziyaretçilerimize emniyetli ortamlar sağlayarak kaza ve
yaralanmaları önlemek.
İSG açısından oluşabilecek risklere karşı önceden tedbir almak ve bu riskleri ortadan kaldırmak
için çalışanlar ile yönetim arasında gerekli iletişim kanallarını kurmak ve bu kanalları sürekli açık
tutmak.
Tüm faaliyetlerimizi İSG mevzuatına ve standardına uygun olarak yapmak.
Çalışanların periyodik sağlık kontrollerini yaparak hastalıkların önlenmesini sağlamak.
Katılımcı bir anlayışla İSG performansında sürekli iyileşmeyi sağlamak.
LABORATUVAR KALİTE POLİTİKAMIZ
İZAYDAŞ olarak, kendini sürekli yenileyen, çevre ve sanayi dostu, müşteri odaklı hizmet anlayışımız
çerçevesinde, İZAYDAŞ bünyesinde faaliyet gösteren Laboratuvarımızın, sektöründe örnek alınan ve
tercih edilen bir laboratuvar olarak faaliyet göstermesini hedeflemekteyiz. Bu amaçla;

Verdiğimiz hizmeti çevre mevzuatı ile uyumlu, ulusal ve uluslararası standardlara uygun metod ve
cihazlar kullanarak; sürekli eğitimi sağlanan uzman personelimiz ile iyi mesleki ve teknik
uygulama şartları sağlanarak gerçekleştirmeyi,
 Verdiğimiz hizmetin kalitesini, her zaman belirttiğimiz metodlarla, müşteri şartlarına uygun,
müşterilerimizin taleplerini memnuniyete dönüştüren, müşteri odaklı bir çalışma ile sağlamayı,
 Tedarikçilerimiz ile çalışmalarımızda sistematik bir değerlendirme yaparak karşılıklı ilişkilerimizde
sürekliliği sağlamayı,
 Günün değişen koşullarına ayak uydurabilen, yasalar ve etik değerlere saygılı; güvenilirlik,
dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik ve bağımsızlık ilkelerine bağlı yönetim anlayışı ile prensiplerinden
ödün vermeden rekabet edebilen bir kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmeyi,
 TS EN ISO/IEC 17025 standartlarının gereklerine göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sistemimizi,
tüm personelimizin katılımı ve katkısı ile etkinliğini sürekli iyileştirerek uygulayacağımızı ve bu
kapsamda tüm kaynakları temin edeceğimizi
taahhüt ederiz.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
10
Organizasyon Yapısı
(31.01.2012 tarihi itibariyle)
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
11
İZAYDAŞ – İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.
İZAYDAŞ, İzmit Entegre Çevre Projesi kapsamında projeleri işletmek üzere Büyükşehir Belediyesi
tarafından Mayıs 1996 yılında kurulmuştur.
İZAYDAŞ, Entegre Çevre Projesi bünyesinde yer alan;
 Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi ile
 Düzenli Depolama Alanları’nın işletmeciliğini yapmakla birlikte,
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz sınırları dahilinde gemilerden atık alma işi ve
 Hafriyat sahalarının işletmeciliğini de yapmaktadır.
İZAYDAŞ, Türkiye’deki ilk atık bertaraf tesisi olarak bir taraftan atıkların bertarafını sağlarken diğer
taraftan elektrik enerjisi üreterek ülke ekonomisine fayda sağlamaktadır.
1997-2011 yılları arasında yakma tesisine toplam 253.613.833 kg tehlikeli atık kabul edilmiş, bunun
246.183.186 kg’ı yakılarak bertaraf edilmiştir. Bu atıkların yakılarak bertaraf edilmesi sırasında
147.342.800 kWh elektrik üretilmiş ve 57.324.000 kWh’ı TEİAŞ’a satılmıştır.
2011 yılında yakma tesisinde 29.900 ton atık yakılarak bertaraf edilmiş ve bunun karşılığında
20.733.800 kWh elektrik enerjisi üretilmiştir. Üretilen elektriğin 11.695.600 kWh’ı TEİAŞ’a satılmıştır.
1997-2011 yılları arasında Solaklar Evsel Atık Depolama sahalarına 3.106.028 ton evsel nitelik atık,
297.485 ton evsel nitelikli endüstriyel atık ve Tehlikeli atık depolama sahasına 203.064 ton tehlikeli
atık kabul edilmiştir.
2011 yılında Solaklar Düzenli depolama sahalarında 20.174 ton tehlikeli atık, 441.004 ton evsel atık,
48.704 ton endüstriyel atık depolanarak bertaraf edilmiştir.
Dilovası düzenli depolama sahasında ise 88.488 ton evsel atık, 22.070 ton da endüstriyel atık
depolanarak bertaraf edilmiştir.
İZAYDAŞ, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS
18001:2007 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO/IEC 17025 Laboratuvar Kalite Yönetim
Sistemi belgelerine sahiptir.
İZAYDAŞ;
 Avrupa Yakma Tesisleri Birliği (EURITS),
 Türkiye Kalite Deneği (KALDER),
 Kocaeli Sanayi Odası (KSO,)
 Kocaeli Ticaret Odası (KOTO),
 Deniz Ticaret Odası – (DTO),
 Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği (TÜRKOTED)
üyesidir.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
12
İZAYDAŞ Yakma Tesisi
YAKMA TESİSİ
BİRİM
Yakma Tesisine Gelen Atık Miktarı
Yakma Tesisinde Yakılan Atık Mik.
ton
ton
Üretilen Elektrik Miktarı
Alınan Elektrik Miktarı
2010 YILI
2011 YILI
22.042
21.334
35.113
29.900
kWh
kWh
13.384.100
1.332.270
20.733.800
976.000
Tüketilen Elektrik Miktarı
kWh
9.227.580
10.316.600
Satılan Elektrik Miktarı
Çıkan Cüruf Miktarı
kWh
ton
5.951.790
6.217
11.695.600
10.092
Çıkan Filtre Pres Kek Miktarı
ton
1.582
1.797
Çıkan Kül Miktarı
ton
350
317
SOLAKLAR DEPOLAMA SAHASI
BİRİM
2010 YILI
2011 YILI
Tehlikeli Atık Miktarı
ton
22.286
20.174
Evsel Nitelikli Endüstriyel Atık Mik.
ton
54.259
48.704
Evsel Atık Miktarı
ton
442.633
441.004
DİLOVASI DEPOLAMA SAHASI
BİRİM
2010 YILI
2011 YILI
Evsel Nitelikli Endüstriyel Atık Mik.
ton
21.041
22.070
Evsel Atık Miktarı
ton
42.970
88.488
NAKLİYESİ YAPILAN ATIKLAR
BİRİM
2010 YILI
2011 YILI
Tehlikeli Atık
ton
1.620
2.981
Atık Yağ
ton
812
934
KBB Deniz Ulaşım Sintine/Slaç
ton
108
112
Derince Limanı Sintine/Slaç
ton
577
579
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
13
GENEL MÜDÜRLÜK
Entegre Yönetim Sistemi Yönetim Temsilciliği
Yönetim Sistemleri Revizyonu
Entegre Yönetim Sistemlerimize, ISO/IEC 17025 Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi dahil edilmiştir.
Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında revizyonu planlanan entegre yönetim sistemi dokümantasyon
yapısında genel düzenleme yapıldı. Süreçler haritalandırıldıktan sonra tepe dokümanlardan EYS El
kitabı başta olmak üzere prosedürler ISO/IEC 17025 Standardı şartlarını da karşılayacak şekilde
yeniden düzenlendi ve süreçler tanımlandı. Prosedür, talimat şablonları özellikle değişiklik
durumlarında kolaylık sağlayacak şekilde yeniden oluşturuldu.
Dış Denetimler
İZAYDAŞ Entegre Yönetim Sistemi ikinci kez 2009 yılında belgelendirme kurumu KALİTEST tarafından
denetlenerek ilgili standartlara uygunluğu belgelendirilmişti. Eylül 2011 ayında da sistemin sürekliliği
açısından yine KALİTEST tarafından Gözetim Denetimi yapılmıştır. Denetleme sonucunda uygunsuzluk
tespit edilmemiş olup, ürün/hizmet için belirlenmiş şartların sistematik karşılanmasında organizasyon
yeterlilik göstergesi yüksek bulunarak belgelerin devamına karar verilmiştir.
21-23 Eylül 2011 tarihleri arasında ISO 17025 Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi TÜRKAK tarafından
denetlenmiştir. ISO 17025 Standardı şartlarını karşılayacak şekilde yeniden oluşturulan EYS
dokümantasyonu ve iş akışları bu denetimde de TÜRKAK denetçileri tarafından irdelenmiş olup bu
denetimde de önemli bir uygunsuzluğa rastlanmamış olup, sistem gayet başarılı bulunmuştur.
Çevre Ölçüm Analizleri Ön Yeterlilik Belgesi Başvurusu ve İZAYDAŞ Laboratuvarı Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Laboratuvar Yeterlik Denetimi
Çevre mevzuatı kapsamında izleme, denetim ve izinlere yönelik analiz hizmetlerinin yapılabilmesi
amacıyla Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği gereği Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi almak üzere
yapılan başvuru üzerine, İZAYDAŞ Laboratuvarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü Laboratuvar Yeterlik Değerlendirme Komisyonu tarafından 30- 31 Mayıs 2011 tarihleri
arasında denetlenmiştir.
Yapılan inceleme neticesinde kurulan sistem başarılı bulunmuş ve belirlenen parametrelerde
22.07.2013 tarihine kadar geçerli olmak üzere İZAYDAŞ Laboratuvarına Çevre Ölçüm Analizleri Ön
Yeterlilik Belgesi verilmiştir.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
14
İkinci Taraf Denetimler
2011 yılında müşterilerimiz tarafından tedarikçi denetimleri kapsamında daha fazla denetlendik.
Özellikle çevre, İSG uygulamaları başta olmak üzere yönetim sistemleri gereklilikleri sorgulandı, iyi
uygulamalar paylaşılarak karşılıklı kazanç sağlandı.
AKKİM tedarikçi denetimi 28.06.2011
Dow Corning Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. uluslararası atık yöneticisi tedarikçi denetimi 26.10.2011
Corning Kablo Sistemleri adına Amerika kökenli bağımsız denetim kuruluşu 31.10.2011
Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı
EYS Kapsamında, 2010 yılı ikinci Yönetimin Gözden Geçirme toplantısı İZAYDAŞ Genel Müdürlük
Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. Gündem dahilinde, EYS politikaları, 2010 yılı hedefleri
gerçekleşme durumu, DÖF’ler, bir önceki YGG kararları, gerçekleşen faaliyetler, kaynak ihtiyacı,
eğitimler ve iyileştirme alanları değerlendirilmiştir.
2011 yılının birinci Y.G.G. Toplantısı 30.07.2011 tarihinde üst yönetimin, müdürlerin, şeflerin ve
sorumluların katılımıyla İZAYDAŞ Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.
Eğitim Faaliyetleri
Çalışanlarımızın işe girdikleri andan itibaren çalışmalarının her aşamasında ortaya çıkan eğitim
ihtiyaçlarını karşılayarak yetkinliklerini artırarak, sürekli ve sürdürülebilir gelişime katkı sağlıyoruz.
2011 yılında kalite, çevre, İSG, mesleki eğitimler olmak üzere çalışanlara 51 başlık altında 4683 saat
eğitim verilmiş olup çalışan başına ortalama 18 saat eğitim verilmiştir.
Başlıca Eğitim Konuları









Mesleki Eğitimler
Uygulamalı İç Denetçi Eğitimi
Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
Pazarlama Stratejileri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi
Eğitimcinin Eğitimi
Hedeflerle Yönetim Eğitimi
17025 İç Denetçi Eğitimi
İ.S.G. Kurul Üyeliği-İ.S.G. Genel Kurallar
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
15






Temel Pompa Bilgisi ve Pompa Seçimi
Çevre İzin ve Lisans Eğitimi
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
Kimyasal Maddeler ile Çalışma ve Riskler
KKD Kullanımı Eğitimi
EKED Uygulamaları
Çevre Yönetim Sistem Sorumluluğu
Çevre İzin/Lisans Eğitimi
30 Ocak- 02 Şubat 2011 Tarihlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Antalya’ da düzenlenen
Çevre İzin/ Lisans Eğitimine Çevre Görevlisi Belgesine sahip dört personel ile katılım sağlamıştır.
İZAYDAŞ Dilovası Şubesi
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Dilovası
Düzenli Depolama Tesisi için 28 Mart 2011 tarihinde şube açılış işlemleri tamamlanarak İZAYDAŞ
Dilovası Şubesi açılmıştır.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
16
Geçici Faaliyet Belgesi
Çevrimiçi Çevre İzin/lisan başvurusu kapsamında Emisyon, Atık Yakma ve Birlikte Yakma ve I. Sınıf
Düzenli Depolama ile ilgili Geçici Faaliyet Belgesi için gerekli olan ‘‘İl Müdürlük Uygunluk Yazıları’’ ile
ilgili İl Müdürlüğü tarafından 08 Temmuz 2011 tarihinde bir denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim
sonrasında söz konusu faaliyetler için tesislerin uygunluğuna dair yazılar düzenlenmiştir.
19 Temmuz 2011 tarihi itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Çevre İzin/ Lisans Başvuru
kapsamında Geçici Faaliyet Belgesi almak üzere gerekli işlemler tamamlanarak başvuru elektronik
ortamda yapılmıştır.
Başvurunun incelenmesi sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 22 Ağustos 2012 tarihine
kadar geçerli olan Geçici Faaliyet Belgesi verilmesi uygun bulunmuştur.
Geçici Faaliyet Belgesi izni çerçevesinde lisans yenileme için gerekli olan çalışmalar başlatılmış olup,
lisans başvurusu süreç içerisinde gerçekleştirilecektir.
2011/13 Sayılı Genelge Kapsamı Denetim
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın 2011/13 sayılı Düzenli Depolama Tesisleri Denetim Talimatnamesi
Genelgesi kapsamında 11 Ekim 2011 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü başkanlığında sekiz
kişilik denetim ekibi ile Solaklar ve Dilovası Depolama sahalarımızın genelge kapsamında denetimi
gerçekleştirilmiştir. Denetim sonucunda istenen bilgi ve belgelerin dosyası hazırlanarak teslim
edilmiştir. Denetim sonuç raporu gönderilmiş olup, herhangi bir olumsuzluk çıkmamıştır.
İZAYDAŞ Derince Şubesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz yetki alanında yer alan gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan
MARPOL 73/78 EK-I, EK-II, EK-IV ve EK-V kapsamındaki atıkların yönetimine ilişkin işlemler yetki devri
ile İZAYDAŞ tarafından yürütülmektedir. Derince Atık Kabul Tesisi’ nin, Çevre Kanununca Alınması
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
17
Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında lisanslı bir işletme olması gerekliliği
nedeniyle yönetmelik kapsamında çalışmalar başlatıldı. Şube niteliği taşıması gereken Derince Atık
Kabul Tesisi ile ilgili 17 Ekim 2011 tarihinde şube açılış işlemleri tamamlanarak İZAYDAŞ Derince
Şubesi tescil edilmiştir.
KSO 27. Meslek Komitesi Eğitimleri
Kocaeli Sanayi Odası 27. Meslek Komitesi katkı ve koordinasyonunda KOSGEB destekli hazırlanan
eğitim programı çerçevesinde Kasım ayından itibaren her ay düzenli olarak yapılan ve sanayicinin atık
yönetim sistemi kurarken dikkat etmesi gereken genel kurallar ve örnek uygulamalar içerikli ‘‘ Atık
Yönetim Sistemi Oluşturulması’’ başlıklı eğitim programı çerçevesinde, uygulama örneği kapsamında
katılımcılara tesislerimiz gezdirilerek, atık yönetiminde uyulması gereken kurallar hakkında bilgi
verilmiştir.
PROJE ŞEFLİĞİ
Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Çalışmaları
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ambalaj Atıkları Değerlendirme Komisyonu’nda görev alınarak
Kocaeli’de ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmalarına destek sağlandı. Bu çalışma
kapsamında 12 ilçe belediyesi ziyaret edilerek çalışmaları hakkında bilgi alındı. Yapılan komisyon
toplantılarında belediyelerden alınan veriler incelendi ve belediyelere ait çalışma performansları
değerlendirildi.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
18
Kocaeli Kent Konseyi – Çevre Çalışma Grubu
2010 yılında kurulan Kocaeli Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu çalışmalarına devam etmektedir.
Kocaeli Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu Başkanlığı’nı Mustafa Görgün (TÜPRAŞ), Başkan
Yardımcılığı’nı Onur Uludağ (İZAYDAŞ) ve yazmanlığı Ömer Talha Zengin (Karamürsel Belediyesi)
sürdürmektedir.
Kocaeli Kent Konseyi ve Kocaeli Üniversitesi ile birlikte “Evsel Atıkların Bertarafına yönelik bertaraf
yöntemi ve yer seçimi” konulu geniş katılımlı toplantılar yapılmıştır.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na (MARKA) sunulmak üzere «Bilinçli Nesiller İçin Elele» isimli bir
proje yazılmıştır. Yazılan proje MARKA’dan hibe desteği almıştır.
Seminerler – Sempozyumlar


TÜBİTAK Ulusal Meteoroloji Enstitüsünde gerçekleştirilen III. Enerji Verimliliği Kongresi’nde
“Atıktan Enerji’ye” konulu sunum yapılmıştır.
Aksaray Üniversitesi’nde İZAYDAŞ ve Atık Yönetimi konusunda seminer verildi.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin Kocaeli Üniversitesi ve Sakarya
Üniversitesi desteği ile bu sene dördüncüsünü gerçekleştirdiği Enerji Verimliliği ve Kalitesi
Sempozyumu’nda “Dünya’da ve Türkiye’de Atıktan Enerji Üretimi” konusunda sunum yapılmıştır.

Türkiye Patent Enstitüsü (TPE) tarafından hazırlanan Hezarfen Projesi kapsamında TÜBİTAK
Uzmanlarından Dr. Suat GENÇ tarafından verilen Ar-Ge Uzmanlığı Eğitimi’ne katılım gösterildi.

16 Eylül Uluslararası Ozon Tabakası’nın Korunması Günü nedeniyle İstanbul Taksim Elite World
Hotel’de düzenlenen “Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Sonlandırılması Yönetim Planı
(HPMP), Soğutma ve İklimlendirme Sektörü (RAC) Çalıştayı”’na katılım gösterildi.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
19

Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2011), Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk
Milli Komitesinin işbirliği ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi tarafından 7-10 Eylül 2011 tarihlerinde
Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde gerçekleştirildi.

Samsun Çevre Mühendisleri Kongresi’ne «Tehlikeli Atık Bertarafında Yakma Teknolojilerinin
Uygulanması: İZAYDAŞ Örneği» başlıklı bildiri ile katılım gösterilmiştir. Dinleyicilerin soruları
cevaplandırılmıştır.

Sivas Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrencileri Platformu tarafından düzenlenen sempozyumda 300
kişiye «Atık Yönetimi ve İZAYDAŞ Uygulamaları» anlatılmıştır. Öğrencilerin soruları
cevaplandırılmıştır.
 02-03 Kasım 2011 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen 3. Atık Teknolojileri
Sempozyumu ve Sergisi’nde “Tehlikeli Endüstriyel Atıkların İZAYDAŞ’ta Bertarafı” konulu bildiri
sunulmuştur.
LABORATUVAR ŞEFLİĞİ
İZAYDAŞ Laboratuvarı, 1996 yılında kurularak faaliyetlerine başlamış olup, TS EN ISO/IEC 17025
standartlarının gereklerine göre kurulmuş olan Kalite yönetim sistemimizin tüm personelimizin
katılımı ve katkısı ile etkinliğini sürekli iyileştirerek, günün değişen koşullarına ayak uydurabilen yasal
etik değerlere saygılı güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık gizlilik ve bağımsızlık ilkelerine bağlı yönetim
anlayışı ile çalışmalarını gerçekleştirmeye devam etmektedir.
2011 yılında, başlatılan akreditasyon çalışmaları için tüm Laboratuvar Prosedürleri ve Laboratuvar
Kalite El Kitabı hazırlanarak QDMS’e aktarılmıştır. Başvuru kapsamı dahilinde personel teorik ve pratik
anlamda yoğun bir eğitim sürecinden geçirilerek seçilen metotların laboratuvarda uygulanabilirliğinin
teyidi amacıyla oldukça kapsamlı metot validasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
2011 yılında, başlatılan akreditasyon çalışmaları 08.03.2011 tarihinde Türkak ve Çevre Orman
Bakanlığına dosya teslim edilmiştir. 13-14 Nisan 2011 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından
düzenlenen Atık, Arıtma Çamuru ve Topraktan Numune Alma eğitimine laboratuvardan 2 kişi olarak
katılım ve Su Atıksu konulu eğitime de 3 kişi olarak katılım sağlanmıştır. Eğitim sonunda
değerlendirme sınavı yapılmış olup sınav sonuçlarına göre Bakanlık tarafından numune alma
konusunda yetki belgesi alınmıştır.
Bakanlık yeterliliği ile ile ilgili yapılan başvuru neticesinde denetleme için Çevre ve Orman Bakanlığı
/Çevre Referans Laboratuvarı tarafından 30 - 31 Mayıs 2011 tarihlerinde denetimler
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
20
gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler başarılı bir şekilde sonuçlanmış olup, denetleme esnasında
denetim ekibinin tavsiyesi üzerine kapsama yeni parametreler ilave edilmiştir. İlave edilen bu
parametreler için metot validasyon ve ölçüm belirsizlikleri çalışmaları yapılarak 22.07.2011 tarihinde
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NDAN ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ ÖN YETERLİLİK BELGESİ
alınmıştır.
Kapsam genişletmeden dolayı TÜRKAK denetim ekibi tarafından denetim tarihi 3 ay ertelenmiş ve
denetim tarihi, 21-22-23 Eylül 2011 olarak belirlenmiştir. TÜRKAK tarafından 21-22-23 Eylül 2011
tarihlerinde yapılan denetim başarı ile tamamlanmıştır. Laboratuvarımız 22 Aralık 2011 tarihinde
TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası almış olup kapsamdaki analiz parametrelerimiz www.turkak.org.tr
TÜRKAK sitesinde ve www.izaydas.com.tr İZAYDAŞ web sitesinde yayınlanmıştır.
2011 yılı Aralık Ayı sonu itibariyle laboratuvarda;

391 adet Deklarasyon analizi,

3814 adet Atık kabul analizi,

3982 adet İşletme analizi,
olmak üzere toplam 8187 adet analiz yapılmıştır.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
21
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
22
MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
İZAYDAŞ, 2011/12 dönemi itibariyle 9.288.086,73 TL vergi öncesi kara ulaşmıştır. Yıl sonu net kârı
7.425.017,72 TL olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılına istinaden 1.863.069,01 TL vergi ödenmiştir.
MUHASEBE ŞEFLİĞİ


2010 Yılı Olağan Genel Kurul’u 22.03.2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
2010 Yılından devreden vadesi geçmiş alacakların takibi yapılarak icra takip işlemi başlatılmış
ve karşılık ayrılmıştır.
 28.03.2011 Tarihinde Dilovası, 17.10.2011 Tarihinde Derince şube açılışları
gerçekleştirilmiştir.
İZAYDAŞ’ın gelir kaynakları şu şekilde sıralanmaktadır:
 Yakma Gelirleri
 Endüstriyel Atık Depolama Gelirleri
 Tehlikeli Atık Depolama Gelirleri
 İnert Atık Depolama Geliri
 Özel İşlem Geliri
 Belediye Evsel Atık Gelirleri
 Sanayi Evsel Atık Gelirleri
 Hafriyat Gelirleri
 Enerji Gelirleri
 Gemi Gelirleri
 Laboratuvar Gelirleri
 Diğer Gelirler
31.12.2011 Tarih itibariyle Yönetim Kurulu Yapımız:
Yönetim Kurulu Başkanı: İbrahim KARAOSMANOĞLU
Yön.Kur.Bşk.Vekili : M.Zekeriya ÖZAK
YönKur.Üyesi : Ömer POLAT
Yön.Kur.Üyesi : Taha Erdinç BÜLBÜL
Yön.Kur.Üyesi : Hikmet KARAASLAN
Yön.Kur.Üyesi : Ergün BERDAN
Yön.Kur.Üyesi : Doğan EROL
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
23
İZAYDAŞ 2007 - 2011 KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLARI
AKTİF (VARLIKLAR)
2007
A-HAZIR DEĞERLER
2008
969.608,16
2009
1.270.579,56
2010
117.228.681,77
2011
14.877.405,21
4.794.363,75
B-MENKUL KIYMETLER
114,73
0,00
0,00
0,00
0,00
C- TICARI ALACAKLAR
3.865.276,48
3.811.577,90
7.877.891,79
6.701.764,81
10.964.059,06
D-DİĞER ALACAKLAR
5.800,00
1.574.562,71
0,00
68.655,67
0,00
1.376.643,95
1.146.924,78
1.983.549,72
1.779.017,53
2.095.403,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E-STOKLAR
F-GELECEK AYLR.AİT GDR.VE GELİR TAH.
G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
12.596,73
37.533,73
9.762,12
458.548,28
12.058,36
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
6.230.040,05
7.841.178,68
127.099.885,40
23.885.391,50
17.865.884,81
AKTİF (VARLIKLAR)
2007
B- DİĞER ALACAKLAR
2008
2009
2010
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.411.532,64
12.161.532,64
12.156.313,55
12.156.313,55
12.156.313,55
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR
3.595.294,79
5.096.872,97
5.063.513,96
7.578.626,27
7.990.590,19
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1.270.641,79
1.450.965,77
1.824.566,83
2.206.985,83
2.727.663,72
C- MALİ DURAN VARLIKLAR
F-GELECEK YIL.AİT GDR.VE GELİR TAH.
455.298,34
534.125,14
19.337,02
40.985,19
6.602.173,71
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
16.732.767,56
19.243.496,52
19.063.731,36
21.982.910,84
29.476.741,17
AKTİF TOPLAM
22.962.807,61
27.084.675,20
146.163.616,76
45.868.302,34
47.342.625,98
IV-NAZIM HESAPLAR
GENEL TOPLAM
3.277.183,85
3.467.151,33
3.343.504,33
4.509.238,49
5.550.377,69
26.239.991,46
30.551.826,53
149.507.121,09
50.377.540,83
52.893.003,67
PASİF
2007
A-MALİ BORÇLAR
2008
2009
2010
2011
0,00
229.393,68
0,00
0,00
0,00
B-TİCARİ BORÇLAR
1.460.675,03
2.118.964,15
1.757.187,57
4.223.292,74
9.793.229,50
C-DİĞER BORÇLAR
2.363.884,81
1.086.188,45
115.917.182,41
13.984.391,73
22.095,53
223.644,34
7.332,43
9.456,37
527.526,54
2.909.160,27
1.079.180,23
977.260,36
1.701.717,89
1.623.682,77
1.394.555,69
297.643,76
-83.737,21
117.442,82
0,00
289.158,71
5.425.028,17
4.335.401,86
119.502.987,06
20.358.893,78
14.408.199,70
D-ALINAN AVANSLAR
E-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜM.
F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
KISA VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI
PASİF
2007
C-DİĞER BORÇLAR
2008
2009
2010
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4-Ertelenmiş Vergi S.S.K.Borçları
E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
146.972,00
146.972,00
97.000,00
317.000,00
537.000,00
732.600,00
732.600,00
2.037.189,48
6.220.779,44
11.212.273,34
14.781.057,70
14.781.057,70
4.403.589,96
5.211.493,90
3.911.356,36
-1.151.221,14
7.425.017,72
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI
17.537.779,44
22.749.273,34
26.660.629,70
25.509.408,56
32.934.426,28
PASİF TOPLAM
22.962.807,61
27.084.675,20
146.163.616,76
45.868.302,34
47.342.625,98
IV- NAZIM HESAPLAR
3.277.183,85
3.467.151,33
3.343.504,33
4.509.238,49
5.550.377,69
GENEL TOPLAM
26.239.991,46
30.551.826,53
149.507.121,09
50.377.540,83
52.893.003,67
A-ÖDENMİŞ SERMAYE
B-SERMAYE YEDEKLERİ
C-KAR YEDEKLERİ
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0,00
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
F-DÖNEM NET KARI
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
1.151.221,14
24
İZAYDAŞ 2007-2011 KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU
A- BRÜT SATIġLAR
1- Yurtiçi SatıĢlar
2- YurtdıĢı SatıĢlar
2007 CARİ
DÖNEM
(TL)
2008 CARİ
DÖNEM
(TL)
2009 CARİ
DÖNEM
(TL)
2010 CARİ
DÖNEM
(TL)
2011CARİ
DÖNEM
(TL)
38.105.644,74
44.511.204,13
47.422.413,22
44.169.214,89
60.321.863,72
38.044.917,29
44.511.204,13
47.422.413,22
44.169.214,89
60.321.863,72
60.727,45
3- Diğer Gelirler
B- SATIġ ĠNDĠRĠMLERĠ (-)
126.599,88
53.094,81
31.974,98
105.237,02
76.796,50
1- SatıĢtan Ġadeler(-)
126.599,88
53.094,81
31.974,98
33.074,45
76.796,50
2- SatıĢ Ġskontoları(-)
72.162,57
3- Diğer Ġndirimler(-)
C- NET SATIġLAR
37.979.044,86
44.458.109,32
47.390.438,24
44.063.977,87
60.245.067,22
D- SATIġLARIN MALĠYETĠ (-)
22.629.928,19
31.133.262,96
35.972.493,85
40.000.459,87
45.732.536,01
22.629.928,19
31.133.262,96
35.972.493,85
40.000.459,87
45.732.536,01
15.349.116,67
13.324.846,36
11.417.944,39
4.063.518,00
14.512.531,21
5.823.751,38
5.566.822,82
6.849.343,24
4.930.613,51
5.208.171,55
682.075,71
991.408,71
3- Genel Yönetim Giderleri(-)
5.823.751,38
5.566.822,82
6.849.343,24
4.248.537,80
4.216.762,84
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
9.525.365,29
7.758.023,54
4.568.601,15
-867.095,51
9.304.359,66
206.437,34
190.944,61
6.761.631,36
3.210.705,82
762.544,57
131.875,28
83.057,22
5.791.939,29
3.021.790,98
242.997,41
41.279,57
725.194,92
135.941,52
192.598,82
1- Satılan Mamuller Maliyeti(-)
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
3- Satılan Hizmet Maliyeti(-)
4- Diğer SatıĢların Maliyeti(-)
5- Direk ĠĢçilik Gideri (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
E- FAALĠYET GĠDERLERĠ (-)
1- AraĢtırma Ve GeliĢtirme Giderleri(-)
2-Genel Üretim Giderleri (-)
F- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GELĠR VE KARLAR
1- ĠĢtiraklerden Temettü Gelirleri
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3- Faiz Gelirleri
4- Komisyon Gelirleri
5- Konusu Kalmayan KarĢılıklar
6- Menkul Kıymet SatıĢ Karları
7- Kambiyo Karları
195.962,03
4.659,16
1.552,20
1.040,84
68,62
8- Reeskont Faiz Gelirleri
9- Diğer Olağan Gelir Ve Karlar
G- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GĠDER VE ZA.
69.902,90
65.055,62
48.466,50
52.973,32
325.907,50
127.754,37
913.726,16
860.395,49
435.127,77
176.615,43
112.243,10
911.831,18
850.667,94
431.030,09
176.454,41
15.511,27
1.894,98
2.132,55
4.097,68
161,02
120.051,36
22.617,17
2.832.496,21
2.253.560,47
235.833,82
120.051,36
22.617,17
2.832.496,21
2.253.560,47
235.833,82
9.483.996,90
7.012.624,82
7.637.340,81
-345.077,93
9.654.454,98
0
0
57.980,20
5.950,00
0
57.980,20
5.950,00
0
3.183.607,56
422.772,43
2.274.294,85
812.093,21
366.368,25
1- Komisyon Giderleri
2- KarĢılık Giderleri
3- Menkul Kıymet SatıĢ Zararı
4- Kambiyo Zararları
5- Reeskont Faiz Giderleri
6- Enflasyon Düzeltme Giderleri
7- Diğer Olağan Gider Ve Zararlar
H- FĠNANSMAN GĠDERLERĠ (-)
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
7.595,00
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I- OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR
1- Önceki Dönem Gelir Ve Karları
2- Diğer OlağandıĢı Gelir Ve Karlar
J- OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR (-)
1- ÇalıĢmayan Kısım Gider Ve Zararlar(-)
2- Önceki Dönem Gider Ve Zararlar(-)
3- Diğer OlağandıĢı Gider Ve Zararlar(-)
3.183.607,56
422.772,43
2.274.294,85
812.093,21
366.368,25
DÖNEM KARI VE ZARARI
6.300.389,34
6.589.852,39
5.421.026,16
-1.151.221,14
9.288.086,73
KARġILIKLARI (-)
1.896.799,38
1.378.358,49
1.509.669,80
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.403.589,96
5.211.493,90
3.911.356,36
K- DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜRÜMLÜLÜK
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
1.863.069,01
-1.151.221,14
7.425.017,72
25
İNSAN KAYNAKLARI ŞEFLİĞİ
Personel İstatistiklerimiz
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle kurumumuzda çalışan sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
BÖLÜM
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
Genel Müdürlük
9
9
9
Gen. Müd. Yrd (idari)
6
6
1
Mali ve İdari İşler Müd.
50
42
36
-
12
20
Pazarlama Müd.
Satınalma Müd.
-
11
11
24
-
-
Gen.Müd.Yrd. (Teknik)
1
12
19
(İşletme Müdürlüğü)
65
62
62
41
41
Ticaret ve Pazarlama Müd.
Yakma Tesisi Müdürlüğü
-
Deponi Alanları Müd.
39
34
60
Teknik Hizmetler Müd.
56
45
50
Danışmanlar
4
4
4
Dış Görev
19
17
14
Toplam
273
254
265
İşten Ayrılan
25
21
3
İşe Giren
19
2
14
2011 yılında organizasyon yapısında değişiklik yapılarak İşletme Müdürlüğü; Yakma Tesisi Müdürlüğü
olarak değiştirilmiştir.
İdari İşler Şefliği
Sosyal bina ek yapım işi tamamlandı. Sosyal bina ek inşaatının bitirilmesi neticesinde soyunma odası
genişletildi.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
26
1 yıl içerisinde İZAYDAŞ Yemekhanesinde 118165 tabldot yemek üretimi yapıldı.
Ara depolama alanına İZAYDAŞ Akademi ekibi tarafından yapılması istenene örnek kabul tesisinin
inşaat işi yapıldı.
Destek Hizmetleri Şefliği
Tehlikeli Atık Taşımacılığı
Çevre Kanunu, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği gereği; atıklar, ilgili valilikten taşıma lisansı almış kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından
taşınması gerekmektedir.
İZAYDAŞ sahip olduğu 8 lisanslı araç ve 10 sertifikalı sürücü ile tehlikeli atık taşıma hizmeti de
vermektedir. 2011 Aralık ayı sonu itibariyle İZAYDAŞ lisanslı araçlarıyla müşterilerine 933 ton atık yağ,
3.020 ton tehlikeli atık olmak üzere toplam 3.953 ton tehlikeli atık için taşıma hizmeti vermiştir.
Ayrıca Derince Limanı’ndan tesisimize toplam 46 sefer ile taşınan sintine ve slaç miktarı 578 ton,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi – Ulaşım’dan taşınan ise toplam 10 sefer ile 112 ton’dur.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
27
Firmalardan taşınan:
Atık Yağ
Tehlikeli Atık
Firmalardan Sefer Sayısı
Derince Limanı Sintine/Slaç (Sefer Sayısı)
KBB Deniz Ulaşım Sintine (Sefer Sayısı)
Birim
ton
ton
sefer
sefer
ton
sefer
ton
2010
811,69
1.619,70
348
42
577,50
11
107,74
2011
933,62
2.981,10
535
46
578,60
10
112,00
2011 yılında lisanslı araçlarımıza bir yenisi eklenip, 3,5 ton taşıma kapasiteli tehlikeli atık taşıma aracı
alınmıştır.
Yakma Tesisinden çıkan cürufların düzenli depolama sahasına taşınması işleminde kullanılan araca bir
yenisi eklenmiş, yeni bir kamyon daha alınmıştır. Yeni cüruf taşıma kamyonu, 6 metreküp ve 15
metreküp konteynırları kaldırabilecek kapasitede üst yapı yaptırılıp hizmete alınmıştır.
Evsel Atık Taşımacılığı
Düzenli depolama sahalarına uzak mesafede olan Kandıra ve Karamürsel ilçe belediyelerinden
kaynaklanan evsel atıkların taşıma maliyetlerini düşürebilmek amacıyla aktarma istasyonları
kurulmuştur. Bu aktarma istasyonlarından evsel atık taşıma işini yüksek atık taşıma kapasiteli özel
araçlarımızla yapmaktayız. 2010 Eylül ayından itibaren taşıma işlemi yüklenici firma tarafından
yapılmaktadır. 2010 yılı Ocak ile Eylül ayları arasında depolama sahamıza Kandıra aktarma
istasyonundan toplam 420 sefer ile 6.201 ton, 2011 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Karamürsel aktarma
istasyonundan toplam 51 sefer ile 784 ton evsel atık taşındı.
İhbarlı Atık Uygulaması
Sahibi ve niteliği bilinmeyen atıklara uygulanan işlemleri kapsamaktadır. Yazılı ya da sözlü ihbarla
ilgili, atığın bulunduğu ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile bağlı bulunduğu Belediye,
bilgilendirilerek konuyla ilgili yazılı talep istenir.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı’ndan ve 1 adet olmak üzere Düzce
Valiliği İl Çevre Orman Müdürlüğü’nden gelen yazılı bildirim ile 2011 yılı içerisinde 16 adet ihbarlı atık
bildirimi yapılmıştır.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
28
İZAYDAŞ bildirilen bu ihbarlı atıkların taşımacılık ve ön işlemlerini de yaparak bertarafını sağlamıştır.
2010 yılının son aylarında Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Çerkeşli Mevkiinde bulunan taşocağına bırakılan
sahipsiz 905.240 kg tehlikeli atık, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve
İZAYDAŞ’ın birlikte yürüttüğü çalışma ile kaldırılarak tesisimizde bertaraf edilmiştir.
SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Satınalma Şefliği
2011 yılında toplam sözleşme bedeli 35.511.287,46 TL + KDV olan toplam 35 adet ihale
gerçekleştirilmiştir.
2011 yılı içerisinde doğrudan temin yöntemiyle;
 2.506.120,05 TL'lik Mal Alımı,
 2.515.410,62 TL'lik Hizmet Alımı,
 180.866,52 TL'lik Yapım İşi,
 44.902,80 TL'lik Danışmanlık Hizmeti satın alınmıştır.
Pazarlama Müdürlüğü
Pazarlama Şefliği
Fuarlara Katılım







2. OSBÜK Çevre Zirvesi (24-25 Şubat 2011)
Farmavizyon İlaç ve Eczacılık Fuarı (08-10 Nisan 2011)
OHSAD Sağlıkta Ortak Çözüm (20-24 Nisan 2011)
Bursa TÜYAP Ambalaj-Otomotiv-Güvenlik Fuarı (12-15 Mayıs 2011)
7.Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslar arası Fuarı (8-11 Haziran 2011)
17. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı (15-18 Eylül 2011)
Kimya Fuarı (30 Ekim 2011)
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
29
Müşteri Değerlendirme Toplantıları
Adana-Mersin- Gaziantep- Eskişehir Organizasyonu



09-13/05/2011 tarihleri arasında;
– Adana,
– Mersin
– Gaziantep
– Sanayici ve Sağlıkçılarına
– Ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi akademisyenlerine,
Ayrı ayrı atık yönetimi eğitimi verilmiştir.
Eğitim sonunda atık üreticilerinin soruları da cevaplandırılmıştır.
GOSB Organizasyonu
Kocaeli ve çevre illerde üretim yapan firmalar ile, atık yönetiminde gelinen noktayı değerlendirmek ve
atık üreticileriyle işbirliği potansiyelini arttırmak amacıyla GOSB Yönetim Merkezi’nde bir toplantı
organize edilmiştir. Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Vali
Yardımcısı Mustafa Pekdemir, İl Çevre ve Orman Müdürü Mustafa Yılmaz ve KSO, GOSB, TOSB, DOSB,
GEPOSB ve Güzeller OSB yetkilileriyle birlikte yaklaşık 150 kişi katıldı.
İlaç ve Kozmetik Firmaları Organizasyonu
Ana gündem maddesi, ilaç ve kozmetik sektörü atıklarının resmi imha süreçlerinde yaşanan
sıkıntıların tespit edilmesi ve çözümüne yönelik toplantı düzenlenmiştir. Toplantının, oturum
başkanlığını İ.Üniversitesi Ecz. Fak. Dekanı Prof. Dr. Ahmet Oğul Araman’ın yaptığı toplantıya, Maliye,
Sağlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra, İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası (İEİS),
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TİSD) başta olmak üzere 120
civarında sektör firmalarının temsilcisi katılım göstermiştir.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
30
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Organizasyonu
07.12.2011 tarihinde Ege Bölgesi Sanayi Odası( EBSO) tarafından koordine edilen ve EBSO üyesi
yaklaşık 120 firma temsilcisinin yanı sıra, bölgesinde atık sektöründe faaliyette bulunan SÜREKO,
BATIÇİM, PETKİM ve İzmir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün de katıldığı, Atık Kodlarının
Belirlenmesi ve Tehlikeli Atıkların Bertarafı Hakkında Bilgilendirme toplantısına katılım sağlanmıştır.
Müşteri Bilgilendirme Programları
Kocaeli Çevre Danışmalık Firmaları Ziyareti
04.05.2011 Çarşamba günü İstanbul’da faaliyet gösteren Çevre Danışmanlık Firmaları ile
İZAYDAŞ’da toplantı düzenledi.
İstanbul Çevre Danışmanlık Firmaları Ziyareti
Kocaeli’de faaliyet gösteren Çevre Danışmanlık Firmaları ile İZAYDAŞ’ da bilgi alışverişi yapıldı.
Organizasyona 11 Çevre Danışmanlık firması adına 24 kişi katılım sağladı. Toplantıda; önce İZAYDAŞ’ın
rutin faaliyetlerinin yanı sıra, yeni uygulamaya koyduğu ve planladığı projeler hakkında sunum yapıldı.
Genel olarak atık yönetimi ile ilgili karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileriyle mevzuat üzerinde görüş
alışverişinde bulunuldu.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
31
Gelen Atık Miktarları
Yakma Tesisine Gelen Atık Miktarları
AY
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
2010 (kg)
2011 (kg)
1.411.982
1.629.481
1.940.268
1.954.260
1.972.246
1.544.694
1.554.588
1.641.197
1.680.723
1.928.179
2.171.830
3.426.498
22.855.946
2.433.948
2.897.247
3.346.577
2.873.767
3.151.361
2.997.170
3.267.283
3.456.121
2.070.168
2.422.014
2.789.296
3.407.698
35.112.650
Düzenli Depolama Alanlarına Gelen Atık Miktarları (kg)
SOLAKLAR DEPOLAMA SAHASI
BİRİM
2010 YILI
2011 YILI
Tehlikeli Atık Miktarı
Ton
22.286
20.174
Evsel Nitelikli Endüstriyel Atık Mik.
Ton
54.259
48.704
Evsel Atık Miktarı
Ton
442.633
441.004
DİLOVASI DEPOLAMA SAHASI
BİRİM
2010 YILI
2011 YILI
Evsel Nitelikli Endüstriyel Atık Mik.
Ton
21.041
22.070
Evsel Atık Miktarı
Ton
42.970
88.488
AKTARMA İST. TAŞ.ÇÖP MİKTARI
BİRİM
2010 YILI
2011 YILI
Karamürsel
Ton
3.180
-
Kandıra
Ton
6.201
10.458
Gebze
Ton
129.334
121.209
Körfez/Derince
Ton
34.473
72.736
Tablo ile ilgili açıklamalar:

2011 yılı verileri Aralık ayı sonu itibari ile olan verilerdir.

Aktarma istasyonlarından taşınan atıklar, Solaklar evsel atık miktarları içerisindedir.

Rakamların son hanesi yuvarlanmıştır.

2010 yılından itibaren Gebze bölgesinin evsel atıkları Solaklar tesisimize alınmaya
başlanmıştır.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
32
İZAYDAŞ Akademi
1.Grup Eğitimi
Sektöre öncülük eden bir kamu kuruluşu olarak, çalışanlarımızın bilgi ve birikimlerini sahip olduğumuz
tesisleri de kullanarak, atık üreticilerine ve diğer ilgili paydaşlara aktarmak için “İZAYDAŞ AKADEMİ”
isminde bir eğitim programı oluşturulmuş ve gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır.
İZAYDAŞ AKADEMİ ile atık üreticilerinin çevre birimlerinde çalışanlara ve çevre mühendisliği son sınıf
öğrencilerine “Atık Yönetimi” konusunda teorik ve pratik eğitimler verilmektedir.
İZAYDAŞ Akademi aracılığı ile 23-24 Aralık 2011 tarihlerinde 20 kişiden oluşan Kocaeli Üniversitesi
Çevre Mühendisliği 4. sınıf öğrencilerine eğitim verilmişir.
Atık Miktarının ve Müşteri Memnuniyetinin Artırılması Amacıyla Yapılan İyileştirmeler
2011 yılı için, yılda 200 ton ve üzeri yakılarak bertaraf edilecek tehlikeli atıkları olan firmalara,
yakılarak bertaraf edilecek tüm tehlikeli atıklarını İZAYDAŞ’a gönderme taahhüdü vermeleri halinde
indirimli fiyatlar uygulanmıştır.
2011 yılı için, ilaç ve kozmetik üretimi yapan firmalara, yakılarak bertaraf edilecek tüm tehlikeli
atıklarını İZAYDAŞ’a gönderme taahhüdü vermeleri halinde indirimli fiyatlar uygulanmıştır.
Atık üreticileri için bir yazılım geliştirilmiş olup yıllık atık envanter talepleri, randevu revizyonları,
bertaraf talepleri gibi bir çok işlem sistem üzerinden yapılabilmektedir. Sisteme www.izaydas.com.tr
anasayfası üzerinden “Envanter Formu” bağlantısı takip edilerek ulaşılabilmektedir.
Deniz Hizmetleri
Deniz Atıkları Yönetim Planın Onaylanması
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yer alan; Liman, Tersane, Balıkçı barınakları, ve Yat
limanlarını, kullanan deniz araçlarının normal faaliyetleri sonucu ortaya çıkan MARPOL 73/78
kapsamındaki atıkların tek elden yönetilmesi için hazırladığımız plan bakanlıktan tarafında 12.01.2011
tarihinde onaylanmıştır.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
33
Hizmet Verilen Gemiler
Ay
Kabotaj Durumuna Göre Ücret Alınan Gemiler (Adet)
Kabotaj İçi
Kabotaj Dışı
Toplam
354
5487
5841
2011 TOPLAM
Atık Alınan Gemi
Sayısı (Adet)
2196
Gemilerden Alınan Atık Cins ve Miktarları
YIL
SİNTİNE
SLAÇ
SLOP
ATIK YAĞ
ÇÖP
PİS SU
TOPLAM
2010
798,77
851,634
0
85,68
246,58
0
1982,674
2011
1705,784
2882,995
0
195,36
1885,347
423,963
7093,447
2011GENEL
TOPLAMLAR
1705,784
2882,995
0
195,36
1885,347
423,963
7093,447
Atık Kabul Tesisi İyileştirilmesi

Gemilerden Toplanan petrol türevli atıklar atık alma gemilerinde fiziki olarak
susuzlaştırılmakta ve atık sular atık kabul tesisine atık yağlar ise bertarafa
gönderilmektedir.

Ayrılan atık suların arıtılabilir hale getirilmesi için, atık kabul tesisine lamellalı yağ
tutucu ve 130 m3’lük tank ilave edilmiştir.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
34
İşletme Müdürlüğü
Yakma Şefliği
Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi
35.000 ton/yıl yakma kapasiteli tesisin çalışma prensibi, endüstriden kaynaklanan yanabilir nitelikteki
plastik atıklar, kullanılmış yağlar, ilaç ve kozmetik atıkları, petrokimya atıkları, PVC, solvent, boya
atıkları, yapıştırıcı ve yapışkanlar, arıtma çamurları v.b. tehlikeli atıklar ile klinik atıkların yakılarak
bertaraf edilmesine dayanır.
Tesise kabul edilen Tehlikeli Atıklar’ın beyanı, etiketlenmesi, taşınması ve bertarafı T.C. Çevre ve
Orman Bakanlığı’nın ilgili yönetmelikleri çerçevesinde yapılmaktadır.
Yakma Tesisi Lisans Parametreleri
Atık Menüsü
Bunker
Fıçı Besleme
Besleme Miktarı
(2010)
2.200 kg/saat
Besleme Miktarı
(2011)
3.300 kg/saat
400 kg/saat
400 kg/saat
Tıbbi Atık
100 kg/saat
100 kg/saat
Yanabilir Sıvı
1000 kg/saat
1000 kg/saat
Sulu Sıvı
500 kg/saat
500 kg/saat
Özel Sıvı
100 kg/saat
100 kg/saat
Yakılan Atıklar
2011 yılı sonu itibariyle atık kabul kriterleri doğrultusunda yakma tesisinde yakılarak bertaraf edilmek
üzere kabul edilen atıklardan;
 Katı atık / Bunker : 20.188 ton,
 Fıçı Besleme: 1.203 ton,
 Klinik Atık: 13 ton,
 Özel Sıvı: 453 ton,
 Sulu Sıvı: 2.009 ton,
 Yanabilir Sıvı: 6.034 ton
olmak üzere toplam 29.900 ton atık yakılarak bertaraf edilmiştir. 2011 yılında yakma tesisinde ek
yakıt olarak 227 ton fuel-oil kullanılmıştır.
Fıçı
besleme
Özel sıvı
Sulu sıvı
Yanabilir
sıvı
467
427
827
4691
20.142
1.402
448
390
1.284
3.994
21.038
14.682
1.127
291
336
1.194
5.077
22.707
ton
13.441
1.023
13
291
1.369
5.196
21.333
ton
20.188
1.203
14
453
2.009
6.034
29.901
Yıl
Birim
2007
ton
12.572
1.158
2008
ton
13.520
2009
ton
2010
2011
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
Katı atık
Klinik
atık
Toplam
35
Çıkan Atıklar
Yakma işlemi sonucunda tesisimizden çıkan atık miktarları ise 2011 yılı sonu itibariyle şu şekildedir:
 Cüruf : 10.092 Ton
 Islak Kül : 317 Ton
 Filtre Pres Keki : 1.797 Ton
Atıkların analizleri yapıldıktan sonra tehlikeli atık depolama sahasında depolanarak bertaraf
edilmiştir.
Performans
Tesisin 2011 yılı sonu itibariyle toplam çalışma saati 7.335 saat, duruş saati 369 saat ve planlı bakım
duruş saati 1.056 saat olmuştur.
Enerji Üretimi
2011 yılı içerisinde 29.900 ton yakılan bu atıklardan sahip olunan 49 yıllık üretim lisansı çerçevesinde,
20.733.800 kWh elektrik enerjisi üretilmiştir. Bunun 10.016.720 kWh’ı tesiste kullanılmış, 11.699.740
kWh’ı TEİAŞ’a satılmış ve 982.660 kWh elektrik satın alınmıştır.
Rüzgar Türbini
İZAYDAŞ yenilenebilir enerji kaynakları konusunda da öncülük yapıyor. İzmit Solaklar ile Gebze’de
Gaziler Dağı’na monte edilen 132 kW kapasiteli rüzgar türbinleri, kentimizde rüzgar enerjisinden de
elektrik üretilebileceğini göstermiştir. Her biri yılda ortalama 100.000 kWh enerji üretebilmektedir.
Geri Kazanım Şefliği
Sterilizasyon Tesisi
Kocaeli ili sınırları içerisindeki tüm sağlık kuruluşlarından çıkan tıbbi atıklar İZAYDAŞ tarafından
bertaraf edilmektedir. Sağlık kuruluşlarından çıkan patolojik ve tehlikeli atıklar yakılarak enfeksiyöz
atıklar ise sterilize edildikten sonra nihai depolaması yapılarak bertarafı sağlanmaktadır. Tıbbi atıklar
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
36
Sterilizasyon Tesisinde ortalama 1500C sıcaklıktaki buhar, ortalama 5 bar basınç ve 45 dakika
süresince sterilizasyonu sağlanmaktadır.
2011 yılı içinde Kocaeli ilinde toplanan tıbbi atık miktarı tabloda görülmektedir.
2011 YILI İZAYDAŞ'A KABUL EDİLEN TIBBİ ATIK MİKTARLARI
AYLAR
Toplam Gelen Tıbbi
atık Miktarı (kg)
Patolojik atık (kg)
OCAK
129.012
1.189
ŞUBAT
119.745
854
MART
137.151
1.346
NİSAN
128.994
1.223
MAYIS
128.105
934
HAZİRAN
135.296
1.120
TEMMUZ
128.461
1.005
AĞUSTOS
126.366
821
EYLÜL
125.983
928
EKİM
134.792
1.369
KASIM
131.427
980
ARALIK
150.198
1.367
TOPLAM
1.575.530
13.136
Sağlık kuruluşları çalışanlara yönelik tıbbi atık yönetimi konusunda eğitim faaliyetleri yapılmaktadır.
Biyogaz’dan Enerji
Biyogaz Tesisi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK MAM ve araştırmacı kurum olarak dört üniversite tarafından
2007 yılında başlatılan “Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Entegre Enerji Üretim
Sistemlerinde Kullanımı” projesi çerçevesinde İZAYDAŞ sahasında Biyogaz ve enerji üretim tesisinin
yapımı tamamlanmıştır. Tesis 14 Nisan 2011 tarihinde devreye alma çalışmaları başlamış olup halen
tesiste gaz ve gübre üretimi devam etmektedir.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
37
Biyogaz Tesisi’nde çim, hal atığı, işkembe içi atığı, tavuk ve büyükbaş gübresi kullanılarak anaerobik
çürütme sonucu biyogaz elde edilmektedir. Tesise Nisan ayı itibari ile alınan atık ve çıkan gübre
miktarı tabloda görülmektedir.
BİYOGAZ TESİSİNE GELEN ATIK MİKTARLARI VE GÜBRE ÜRETİMİ
AY
AŞI
MALZEMESİ
(kg)
ÇİM (kg)
TAVUK
GÜBRESİ
(kg)
BÜYÜKBAŞ
GÜBRE (kg)
HAL ATIĞI
(kg)
İŞKEMBE İÇİ
ATIK (kg)
TOPLAM
(kg)
GÜBRE
ÇIKIŞI (kg)
NİSAN
1.037.280
45.400
0
0
0
0
1.082.680
0
MAYIS
624.580
99.140
0
287.540
2.100
0
1.013.360
0
HAZİRAN
0
35.420
35.240
388.520
15.500
18.520
493.200
0
TEMMUZ
0
47.340
15.600
522.200
6.780
21.920
613.840
0
AĞUSTOS
0
89.000
63.960
497.570
60.740
45.500
756.770
0
EYLÜL
0
94.660
66.820
470.560
67.700
21.200
720.940
980.300
EKİM
0
57.340
76.220
693.440
68.220
8.500
903.720
679.440
KASIM
0
0
72.980
562.760
0
0
635.740
697.220
ARALIK
0
0
49.200
397.880
74.220
20.640
541.940
474.500
1.661.860
488.520
380.020
3.820.470
332.040
150.620
6.833.530
2.831.460
TOPLAM
Tesisten sıvı ve katı gübre halen civar köy arazilerine deneme amacıyla verilmektedir.
Biyogaz Proje Çalışmaları
Bitkisel ve hayvansal atıklardan biyogaz üretimi ve entegre enerji sistemlerinde kullanımı projesi
çerçevesinde İZAYDAŞ tesislerinde devreye alınan biyogaz tesisi :
 Tesis devrede olup gaz ve gübre üretimi yapılmaktadır.
 Mart 2012 de elektrik bağlantıları da tamamlanıp tesiste enerji üretimine başlanacaktır.
 Tesisten çıkan gübrenin ticarileştirilmesi sağlanacaktır.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
38
Biyogaz Tesisi
Biyogaz tesisi tam yükleme yapılıp çalıştığında ;
 155 m3/h biyogaz
 350 kwh Elektrik Enerjisi
 350KWh Isı Enerjisi
 12 ton/gün sıvı gübre
 14 ton/gün katı gübre elde edilecektir.
DAF Arıtma Tesisi
Düzenli depolama sahalarının geçirimsizlik tabakası üzerinde yer alan drenaj sistemi ile toplanan çöp
sızıntı suları DAF (Ön Arıtım Tesisi) ünitesine gönderilerek ön arıtımı yapılmaktadır. Arıtma sonrasında
çıkan atık su kollektör hattı ile İSU’ya ait 42 Evler Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi’ne
gönderilmektedir.
Dilovası ve Gebze Katı Atık Depolama sahaları çöp sızıntı suları İZAYDAŞ DAF tesisine taşınmıştır.
Atıksu Arıtılabilirlik Çalışmaları
İZAYDAŞ atıksularının İSU deşarj kriterlerine uygun olarak arıtılması için yapılması planlanan arıtma
tesisisin proje ve teknik şartnameleri Yüklenici firmadan teslim alındı.
Tesisi yapımı için ihale hazırlığı çalışmaları başlatılmıştır. 2012 yılında yapımına başlanılacaktır.
Deponi Alanları Müdürlüğü
Deponi Şefliği
Solaklar Düzenli Depolama Alanları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tahsis edilen 800.000 m2’lik alanın 363.007 m2’lik
bölümünde, Solaklar Evsel ve Tehlikeli Katı Atık Düzenli Depolama Alanları 1997 yılında inşa
edilmiştir. Düzenli depolama sahasına kabul edilen evsel ve tehlikeli atıklar, atığın cinsine göre uygun
olan lottaki çalışma alanına aktarılır. Evsel atıklar için 3.163.000 m3 kapasiteli altı lot, tehlikeli atıklar
için 969.919 m3 kapasiteli bir lot bulunmaktadır. İş makineleri yardımı ile serme/sıkıştırma işlemleri
uygulanarak üstüne koku ve olumsuz çevre şartlarını önlemek için ara örtü toprağı ile kapatılır.
25-32 yıl arasında tahmin edilen depolama işlemi tamamlanınca yeşillendirilecek olan bu alan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iade edilecektir.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
39
Tehlikeli Atık Lotu Lisans Süresi Uzatımı
05.04.2011 tarihinde Tehlikeli Atık Lotu İşletme Planı ve gerekli belgeler revize edilerek yeniden
hazırlanmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaat edilmiştir. 18.07.2011 tarihinde bakanlık
tarafından Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar kapsamında kullanılmak üzere
“Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi” verilmiştir.
İZAYDAŞ Solaklar depolama alanlarında 2011 yılında 48.704 ton endüstriyel atık, 20.174 ton tehlikeli
atık düzenli depolama alanlarında depolanarak bertaraf edilmiştir.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
40
Depo Gazı (LFG)/ Enerji Üretimi Projesi
İZAYDAŞ Solaklar ve Dilovası Evsel Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Çöp Gazından (LFG) Elektrik
Üretim Santrali Yapımı ve İşletilmesi ile ilgili 23.06.2010 tarihinde ihalesi yapıldı. Sözleşme yapıldı.
Yüklenici firma Solaklar ve Dilovası sahalarının mevcut durum haritalarını çıkarmak için ölçümler
yaptı. Lisans ve projelendirme çalışmaları tamamlandı. Tesis alt yapı düzenlemeleri bitirildi. Manifolt
çevre Hattı bağlantıları tamamlandı. Kuyu başı montajları devam etmektedir. Enerji nakil hattı geçişi
tamamlandı. SEDAŞ ‘a enerji nakil hattı projesi teslim edilerek onayı alındı.
(Şubat 2011)
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
41
(Aralık 2011)
Atık Karakterizasyon Çalışması
Solaklar ve Dilovası sahalarında 12 ilçe belediyesine ait 2011 yılı yaz ve kış dönemi atık
karakterizasyon çalışması yapıldı.
Yeraltı Suyu Sondaj Çalışmaları
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliği gereği depolanacak atığın yer altı suyuna etkilerini
belirlemek amacıyla yer altı suyunun menbasında en az bir noktada, mansabında en az iki noktanda
ölçümlerin yapılması gerekliliği nedeniyle Dilovası ve Solaklarda toplam altı adet yer altı kuyusu
açılmak üzere sondaj çalışmaları yapılmıştır. Kuyu etrafında düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
42
Deponi Sahasında Koku Giderimi Çalışmaları
Koku ile ilgili yerleşim bölgelerine doğru koku gidebilecek güzergahlara koku bariyerlerinin kurulması
ile ilgili teknik şartname hazırlanarak satın alma talebi yapıldı. Aşağıda belirlenen güzergahta koku
bariyeri yapıldı. 09/08/2011 tarihinde sistem devreye alındı.
Karamürsel Aktarma İstasyonu Saha Revizyonu
Aktarma İstasyonuna gelen atıkların Karamürsel Belediyesine ait araçlarla taşınması için bunker
boşaltma ağzına kapalı kanal yapıldı. 27.06.2011 tarihinden itibaren aktarma istasyonuna gelen
çöpler Karamürsel belediyesine ait araçlarla taşınıyor.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
43
Dilovası Evsel Atık Düzenli Depolama Alanı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 32.000 m2’lik lot, 2007 yılı itibari ile işletim için
İZAYDAŞ’a verilmiştir. Tesise kabul edilen evsel nitelikli endüstriyel atıklara, iş makineleri yardımı ile
serme/sıkıştırma işlemleri uygulanıp, üstüne koku ve olumsuz çevre şartlarını önlemek için ara örtü
toprağı ile kapatılmaktadır.
Sabit Radyoaktif Materyal Bulma Cihazı
26 Ekim 2011 tarihinde kantar girişi önüne sabit radyoaktif materyal bulma cihazı ilave edildi.
2011 yılında Dilovası düzenli depolama sahasında 88.488 ton evsel, 22.069 ton endüstriyel atık
depolanarak bertaraf edilmiştir.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
44
Dilovası Çöp Suyu Miktarları
2007-2011 yılları arasındaki çöp suyu miktarları aşağıdaki gibidir.
Kandıra Aktarma İstasyonu Çöp Taşınması
Taşıma maliyetlerinin azaltılması için çöp taşıma ihalesi yapıldı.
01 Eylül 2010 tarihi itibari ile taşıma işlemi yüklenici firma ile sözleşme yapılarak başlanmış olup, 2011
yılında da devam etmektedir.
Körfez Aktarma İstasyonu
01 Temmuz 2010 tarihi itibari ile tesis devreye alınmıştır.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
45
Hafriyat Şefliği
İZAYDAŞ, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yetkilendirmesiyle hafriyat sahalarının işletimini de
bünyesine katmıştır. Çayırova, Sarp Deresi, Gebze, Hereke, Üçtepeler ve Doğantepe bölgelerindeki
hafriyat sahalarını işleten İZAYDAŞ yeni alanlar oluşturmak için çalışmalarına devam etmektedir.
Çayırova hafriyat sahası Mart ayı, Doğantepe Kirazdere hafriyat sahası Ekim ayı itibariyle dolması
nedeniyle bu alanlardaki çalışmalar tamamlanmıştır. Bu sahaların doldurulmasından sonra
ağaçlandırma ve spor alanları olarak halkın hizmetine sunulacaktır.
2011 yılı sonu itibariyle hafriyat sahalarımıza alınan hafriyat miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Hafriyat Sahası
Araç Sayısı
Muallimköy
104.000
Sarp Deresi
7.000
Gebze
11.000
Hereke
13.000
Üçtepeler
82.500
Çayırova
400
Tavşanlıköyü
740
Doğantepe Kirazdere
İlimtepe
1.600
13.600
Atık Kabul Planlama Şefliği
Yakma ve düzenli depolama tesislerine bertaraf edilmek üzere gönderilen atıklar İZAYDAŞ atık kabul
kriterleri çerçevesinde kabulü yapılmaktadır.
2011 yılı sonu itibariyle Atık Kabul/Planlama birimi tarafından yapılan ön işlem verileri aşağıdaki
gibidir:
 Ambalajlı Sıvı Atık Presleme Miktarı 83.645 kg,
 Fıçı Bölme İşlemi Yapılan Atık Miktarı 162.252 kg,
 Geri Dönüşüme Gönderilen Plastik Ambalaj Miktarı 44.900 kg,
 Geri Dönüşüme Gönderilen Metal Fıçı Miktarı 295.160 kg,
 Yıkama İşlemi Yapılan İzosiyanat Varili Miktarı 37.500 kg,
 Ön İşlem Sahasında Kullanılan Plastik Fıçı sayısı 4.525 adet,
 Tel Kafes Ayırma işlemi 2.784 adet,
 Yıkama İşlemi Yapılan İzosiyanat Varili 1.875 adet
2011 yılı sonu itibariyle tesisimize atık kabul kriterleri dışında atık gönderen 110 firmaya uyarı
yazısı yazıldı. Atık Kabul kriterlerine uygun olmayan 63 araç ise tesise kabul edilmeyerek atık üreticisi
firmaya geri gönderildi.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
46
Teknik Hizmetler Müdürlüğü
İSG Şefliği
İş Kazaları
2011 Aralık ayı sonu itibariyle minör İş kazası sayısı 28 adet olarak kayıtlarımıza geçmiştir. İş
kazaları sonucu oluşan kayıplı iş günü sayısı müteahhit firma personelinin geçirdiği kaza sonucu 2 gün
olarak tutulmuş olup, diğer 27 kaza sonucu kayıplı iş günü oluşmamıştır.
Tesisimizde kazasız iş günü sayımızı vardiya amirliği üzerinde bulunan panomuzda tutmaktayız.
Panomuzda İZAYDAŞ personelinin geçirdiği kazalar sonucu 2 gün ve daha fazla kayıplı iş günü olması
durumunda panomuzu sıfırlamaktayız. Rekorumuz olan 466 gün sayısı yıl içerisinde yapılan birçok
iyileştirmeler ve iş güvenliği bilincinin hızla artmasından dolayı 27.12.2011 tarihinde aşılmıştır.
Yıl bitiminde İş kazasız geçen gün sayımız 470 olarak kayıtlarımıza geçmiştir.
İSG Faaliyetleri
2011 yılında Müteahhit firma işbaşı çalışma izinleri sayısı 310‘dur.
2011 yılı içerisinde toplamda çalışma izin sayısı dağılımı;
 30 adet kazı çalışması,
 103 adet tank ve kapalı alanlarda çalışma,
 308 sıcak iş çalışması,
 302 adet yüksek çalışma
yapılmıştır.
İSG birimi 2011 yılı içerisinde Ekim ayına kadar 9 kişi Aralık ayı itibari ile toplamda 10 kişi ile
çalışmalarını sürdürmüştür.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
47
Diğer İSG Faaliyetleri
13 Nisan 2011 ve 11 Ekim 2011 tarihlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Grup
Başkanlığına bağlı İş müfettişleri tarafından denetlenmiştir. Denetimler başarılı geçmiş olup ilk
denetimde tespit edilen hususlar iyileştirilerek çalışmalara devam edilmektedir.
05 Mayıs 2011 tarihinde 25. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe katılım sağlanmıştır.
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kuruluşundan
bu yana İZAYDAŞ Solaklar Merkez, Dilovası Depolama Alanı Şubesi ve Derince Atık Kabul Liman
Tesisine ait Yangın emniyet Raporları yapılan iyileştirmelerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığı’nın onayı da alınarak alınmıştır.
Çalışanların, olası acil durumlara hazırlıklı olmasının sağlanması, yapılması gerekenleri ortaya koymak
ve acil müdahale ekiplerinde yer alan çalışanların etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla tahliye ve
yangın tatbikatı 05.07.2011 tarihinde tesisimizde gerçekleştirilmiştir.
Tatbikat sonunda değerlendirme toplantısı yapılarak; tatbikatın etkinliği ve bir sonraki tatbikat ile ilgili
değerlendirme yapıldı.
05.07.2011 tarihli Tatbikat Değerlendirme Toplantısı
İSG Kurul Toplantıları
4857 sayılı “İş Kanunu”nun 80. maddesi ve buna bağlı olarak çıkarılan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
Hakkında Yönetmelik” gereği her ayın III. Çarşamba günleri saat 09:30’da İZAYDAŞ İş Sağlığı ve
Güvenliği Kurulu toplantıları gerçekleştirildi. Kurul toplantıları 48 saat önce kurul üyelerine toplantı
tarih, saati ve yeri belirtilen davet ile duyuru yapıldı. Toplantı gündemi kurul üyelerinin önerileri de
dikkate alınarak hazırlandı. Kurul toplantılarına kurul üyelerinin yanı sıra her ay farklı birimde çalışan
personelin katılımı sağlandı.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
48
21.12.2011 tarihinde gerçekleştirilen Aralık Ayı İSG Kurul Toplantısı
İZAYDAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu her ayın üçüncü haftası Çarşamba günü olağan toplantılarını
gerçekleştirmektedir. Bu toplantılarda ilk gündem maddesi bir önceki ay alınan kurul kararlarının
uygulamaları gözden geçirilmektedir. Toplantıya ait gündem maddeleri aşağıda yer almaktadır.
İSG Kurul Toplantı Gündemi;
1. Bir önceki ayın İSG Kurul Toplantı Tutanağının değerlendirilmesi
2. İş kazaları
3. Gerçekleştirilen çalışmalar
4. İşyeri hekimi tarafından sunum
5. Risk ve ramak kala kartlarının değerlendirilmesi
6. Ayın personelinin değerlendirilmesi (Kasım ayı Kurul kararı ile uygulama değişmiştir.)
7. Sendika Temsilcisinin görüş ve önerileri
8. Misafir Katılımcı görüş ve önerileri
9. Alınan kararların değerlendirilmesi ve öneriler
İSG Alanında Gerçekleşen Eğitimler
 KKD Solunum Koruyucular
 EKED Uygulamaları Eğitimi
 Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları Eğitimi
 İSG Kurul Üyeliği Eğitimi
 Kimyasal Maddelerle Çalışmalar ve İşyerindeki Riskler
 Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimleri
olmak üzere toplam 193 personele eğitim verilmiştir.
Bakım Şefliği
Teknik Hizmetler Bakım Birimi tarafından 2011 yılı içerisinde;
 828 adet Mekanik Arıza Bakım İşi,
 123 adet Elektrik Arıza Bakım İşi,
 205 adet Enstrüman Arıza Bakım İşi,
 394 adet Araç Bakım Arıza İşi
olmak üzere 1550 adet genel iş, arızi bakım, imalat ve revizyon işi yapılmıştır.
 1014 adet Mekanik Bakım İşi,
 597 adet Elektrik Bakım İşi,
 353 adet Enstrüman Bakım İşi,
 963 adet Araç Bakım İşi
olmak üzere toplam 2927 adet periyodik ve planlı bakım işi yapılmıştır.
Bilgi İşlem Sorumluluğu






Hafriyat Yönetim Sistemi Programı devreye alındı.
Müşteri Hizmetleri Envanter Formu tasarlanarak Müşteri Bilgi Rapor ekranları hazırlandı,
kullanıma sunuldu.
Sharepoint Portal Projesi (intranet) devreye alındı. Uygulama geliştirme çalışmalarına devam
edildi.
Exchange Server 2007’den, Exchange Server 2010’a geçildi.
Laboratuvar Veri Yedekleme Projesi tamamlanarak Laboratuvar verilerinin hem merkezi hem de
birim içi yedeklerinin alınması sağlandı.
E-imza kullanımına başlandı.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
49








Faks server sunucusu yeni sanal sunucuya taşındı.
Ortak Yazıcı Projesi uygulamaya konularak ortak yazıcıların kullanımına başlandı.
Telefon Santralı Çağrı Kayıt Programı yeni versiyonu devreye alındı.
Dilovası Evsel Katı Atık Depolama Tesisi’ne Meteoroloji İstasyonu kurulumu gerçekleştirildi.
Tesiste bulunan fiber optik ağların bakımları yapılarak Atık Kabul Ofisi, Bakım Şefliği Ofisi, Nöbetçi
Amirlik Odası fiber optik sonlandırmaları ve dönüştürücüleri yenilendi.
Sistem Teknik Hizmeti olarak 442 adet,
Yazılım Teknik Hizmeti olarak 202 adet,
Bilgi Teknolojileri Teknik Destek Hizmeti olarak 442 adet olmak üzere toplamda 1085 adet hizmet
işi yapıldı.
Halkla İlişkiler Sorumluluğu
Katıldığımız Organizasyonlar
Türkiye’nin ilk ve hala en büyük kapasiteli atık
bertaraf tesisi olan İZAYDAŞ olarak, artan
kapasitemiz ve atık üreticilerinin lehine
uygulamaya konulan yeniliklerimizle her
fırsatta atık üreticileriyle buluşmaya gayret
ediyoruz.








III. Enerji Verimliliği Kongresi 31 Mart-2
Nisan
Atık Yönetimi Sempozyumu 16-21 Nisan
DOMİF'11 İstihdam Fuarı 5-6 Mayıs
Ergene Havzası Eylem Planı Toplantısı 6
Mayıs
IV. Enerji Verimliliği ve Kalitesi
Sempozyumu 12-13 Mayıs
Kocaeli Kültür Sanat Eğlence Fuarı 27
Mayıs-4 Eylül
Uluslararası Geri Dön. Çevre ve Atık Yön.
Fuarı 9-12 Haziran
Çevre Etkinlikleri 5 Haziran
 Ambalaj Fuarı 15-18 Eylül
 Kimya Avrasya Fuarı 27-30 Ekim
 Uluslararası Atıktan Enerji
Sempozyumu 3-4 Kasım
 EurAsia Waste Management
Symposium 14-16 Kasım
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
50
 İzmir Sanayicilerine Tehlikeli Atıkların
Bertarafı Bilgilendirme Toplantısı
 İSO Sürdürülebilir Çevre Dostu Ürün ve
Uygulama Ödülleri Töreni
Ziyaretçilerimiz
2011 yılında İZAYDAŞ’a belediyelerden,
okullardan,
yerli
yabancı
firmalardan,
derneklerden, vakıflardan, odalardan kabul
edilen ziyaretçi sayısı 3305 olmuştur.



Bilgiköprüsü
İZAYDAŞ’ta

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Yusuf
ÇALKAVUR incelemelerde bulunmak üzere
İZAYDAŞ’ı ziyaret etti.
Altı Nokta Körler Derneği Kocaeli Şubesi,
Genel Müdürümüz Muhammet SARAÇ’ı
makamında ziyaret etti.
Anaokulu
Öğrencileri
Durhasan Sakinleri İZAYDAŞ’ı Gezdi
 Şırnak’lı Kardeşlerimiz İZAYDAŞ’ı Gezdi
Derince Belediye ile Şırnak Belediyesi arasında
“Kardeş Aile” adı verilen proje kapsamında
ilimize gelen yaşları 12 ile 15 arasında değişen
Şırnaklı öğrenciler, yaşıtları olan Derince’li
kardeş öğrencilerle birlikte İZAYDAŞ’ı ziyaret
ettiler.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web

MERSİN TİCARET ve SANAYİ ODASI İZAYDAŞ
ZİYARETİ
51
öğrencilerine
tamamladı.
yönelik
eğitim
çalışmasını
İZAYDAŞ ATIK ÜRETİCİLERİYLE GOSB’DA
BULUŞTU

KOSOVA VE ALMANYA’DAN ZİYARETÇİLERİMİZ
Marmara Belediyeler Birliği uluslararası
işbirliği merkezi tarafından organize
edilen, Türkiye’de katı atık yönetimi ve
atık sektöründe hizmet veren prosesler
kapsamında
Kosova
ve
Almanya
ülkelerinden
gelen
misafirlerimizi
tesisimizde ağırladık.
Toplam 3.305 kişiye Atık Yönetimi ve İZAYDAŞ
hakkında teknik bilgi verildi.
İZAYDAŞ AKADEMİ KURULDU VE İLK
ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU
Atık yönetimi sektörünün lideri olan İZAYDAŞ,
bilgi ve tecrübesini paylaşma yolunda önemli
bir çalışmayı daha başlattı. 2011 yılı planlı
çalışmalarından “İZAYDAŞ Akademi” 23-24
Aralık 2011 tarihlerinde 20 kişiden oluşan
Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği 4. sınıf
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
Ülkemizin ilk ve atık alım miktar ve çeşitliliği
bakımından en büyük bertaraf tesisi olan
İZAYDAŞ, Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Merkezi’nde (GOSB) Kocaeli ve çevre
illerde üretim yapan firmalar ile, Kocaeli ve
genelde ülkemizde atık yönetiminde gelinen
noktayı değerlendirmek ve atık üreticileriyle
işbirliği potansiyelini arttırmak amacıyla bir
toplantı organize etti.
İZAYDAŞ
İLAÇ
VE
SEKTÖRÜYLE BULUŞTU
KOZMETİK
Türkiye atık bertaraf sektörünün lideri olan
İZAYDAŞ müşterileriyle her fırsatta buluşup
atık yönetimine ilişkin konuları paylaşmaya ve
sektör temsilcilerini buluşturmaya devam
devam ediyor.
52
YOKLUĞUNUN
ANDIK
73.YILINDA
ATAMIZI
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının
73.yıldönümü nedeniyle İZAYDAŞ Ailesi olarak
sosyal tesislerimizde düzenlenen bir törenle
andık.
Sosyal Etkinliklerimiz
Dünya Kadınlar Gününü Kutladık
Genel Müdürlük Toplantı salonunda bayan
personelimize kahvaltılı bir kutlama programı
düzenledik.
Hemşireler Gününü Kutladık.
ÖĞRETMENLERİMİZİN
KUTLADIK
GÜNÜNÜ
24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle
tesisimize yakın konumda bulunan Solaklar ve
Farabi İlköğretim Okulu öğretmenlerini iki
grup halinde Genel Müdürlük toplantı
salonumuzda ağırlayarak bir kutlama programı
düzenledik. Törene Genel Müdürümüz
Muhammet Saraç, Teknik Genel Müdür
Yardımcımız
İsmail
Uludağ
ile
bazı
yöneticilerimiz de iştirak ettiler.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
Tıp bayramını kutladık.
53
Sosyal İşler Talimatı
Diğer Çalışmalar
Ev Ziyaretleri
Yıl boyunca her ay bir çalışanımıza ev
ziyaretinde bulunulmuştur.
Bilgi İşlem Birimi ile ortaklaşa yapılan
çalışmalar ile web sitemiz güncellenmiş ve
yenileme işlemleri tamamlanmıştır. 2011
yılında 92 haber sitemizde yayımlanmıştır.
www.izaydas.com.tr
İZAYDAŞ’ta 5., 10. ve 15. Yılını Dolduran
Çalışanlarımıza Plaket Töreni
Basın Takibi ve Arşivlenmesi
AJANS PRESS ile 2011 yılında basın takibi
yapılmış ve arşivlenmiştir.
Çalışanlarımızın Düğün, Sünnet ve Bebek
Kutlamaları
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
İZAYCAN
İZAYCAN karakteri oluşturularak dört ayrı
hikaye ve bir adet boyamı kitabı
tamamlanarak basıma girdi. 2012 yılında
sosyal sorumluluk bilincimize dayalı
ilköğretim okullarında İZAYCAN hikaye
kitapçıkları
serisinin
dağıtılmasını
gerçekleştirmek,
54
Sosyal İşler Talimatı yıl boyunca uygulandı.
Basında İZAYDAŞ
www.izaycan.com internet sitesi yayına
hazırlanmaktadır.
2011 yılında medyada İZAYDAŞ ile ilgili 699
adet haber yayınlanmıştır.
Genel Müdürümüz TRT 1 HABER’e telefonla
canlı yayın bağlantısına, TRT RADYO 1 “Atık
Servettir” Programı canlı yayınına ve TRT
Arapça kanalına Yedi Renk Programına konuk
oldu.
Genel Müdürümüz tarafından Ulusal Basında
Milliyet, Sanayi Gazetesi ve Dünya gazetesine
İZAYDAŞ’ı tanıtan röportaj verilmiştir. Sektör
dergilerinden Recycling Teknoloji, Atık
Teknolojileri, Recycling Industry, Ekoloji
Teknik, Enerji Dünyası, Enerji Dergisi, EKO IQ,
Çevre Dünyası Dergisi, Odavizyon Dergisine
bilgilendirme röportaj verilmiştir.
İZAYDAŞ İÇ BÜLTEN
Yıllık 12 sayı olmak üzere, Aylık olarak İç
Bültenimizi geliştirilerek yayınlanmasına
devam etmekteyiz.
Reklam görsellerimiz yenilendi.
Yerel ve Ulusal basın ve dergilerde
kullanılmak üzere sektöre göre reklam
görsellerimiz yenilendi.
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
55
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
56
Temiz Çevre, Sağlıklı Toplum
Solaklar Köyü Mevkii, P.K. 66 41001 İzmit / Kocaeli
Tel: 0262 316 60 00 Faks: 0262 316 60 50
www.izaydas.com.tr
İZAYDAŞ2011YFR v13501web
57
Download

Dosyayı Bilgisayarınıza İndirebilirsiniz.