İzolatör / Insulator
Hava Hattı Mesnet İzolatörleri
Bu tip izolatörler, orta gerilim dağıtım enerji nakil hatlarında
iletkenin direğe tesbitinde kullanılır.
Bu izolatörler IEC 60383 de belirtilen A grubu yani delinmez
nitelikte HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ’dir.
Bu katalogda yer alan normal ve kirli bölgelerde kullanılan, en
yüksek servis gerilimi 36 kV olan tüm izolatörler üretim
programımızdadır.
Bu katalogda yer almayan diğer gerilim seviyelerinde ve daha
yüksek kaçak mesafeli izolatörler de müşteri isteğine uygun
olarak imal edilebilir.
Bu tip izolatörlerde kullanılan porselen hammadde, DIN 40685
standardına göre KER 110-1 veya KER 110.2’ ye uygundur.
Line Post Insulators
These insulators are used for medium voltage overhead distribution
lines to fix the conductors to the post.
These insulators are indicated as NON -PUNCTUREABLE (A
type) insulators in IEC 60383 standard and called LINE POST
INSULATORS.
Insulators covered by this catalogue with max. service voltage of 36
kV and suitable for normal and polluted areas are included in our
production programme.
Insulators which are not covered by this catalogue with different
service voltage levels and with higher creepage distances can also be
produced upon customer’s request. These insulators are made of
porcelain KER 110.1 or KER 110.2, according to DIN 40685.
3
Hava Hattı Mesnet İzolatörleri / Line Post Insulators
3
İZOLATÖR TİPİ / INSULATOR TYPE
VKS-35 VKS-35A
İmalat Numarası / Manufacture Number
500/721 500/901
Kaçak Mesafesi / Creepage Distance
mm
720
900
Eğilmede Kırılma Yükü /
Min. Bending Failing Load
kg
800
800
Kuruda Güç Frek. Ortalama Atlama
Gerilimi / Dry Power Freq. Averege Flashover kV
Voltage
110
120
Yaşta Güç Frek. Ortalama Atlama Gerilimi
/ Wet Power Freq. Averege Flashover Voltage
kV
90
100
%50 Pozitif Darbe Atlama Gerilimi /
50 % Positive Impulse Flashover Voltage
kV
200
200
%50 Negatif Darbe Atlama Gerilimi /
50 % Negative Impulse Flashover Voltage
kV
250
250
Kuruda Güç Frek. 1 Dak. Dayanma
Gerilimi/ Dry Power Freq. 1 Min. Withstand
Voltage
kV
100
100
Yaşta Güç Frek. 1 Dak. Dayanma Gerilimi /
Wet Power Freq. 1 Min. Withstand Voltage
kV
70
70
Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi /
Lightning Impulse Withstand Voltage
kV
170
170
Ortalama İzolatör Ağırlığı /
Average Weight Of Insulator
kg
10.500
11.300
Sandıktaki Adet /
Contents Of Each Package
pcs
3
3
Sandıklı Ağırlık / Packed Weight
kg
40.000
45.000
Sır rengi : Kahverengi
Glaze color : Brown
Boyutlar ve teknik özellikler : IEC 60720
Dimensions and specifications : IEC 60720
Test metodu : TS EN 60383-1, IEC 60383-1
Test method : TS EN 60383-1, IEC 60383-1
Bütün metal kısımlar sıcak daldırma galvanizlidir.
All metal parts are hot dip galvanized.
İzolatör / Insulator
Hava Hattı Mesnet İzolatörleri / Line Post Insulators
R 12.5
ET250L
İZOLATÖR TİPİ / INSULATOR TYPE
500/
1140
500/
1320
R 12.5
ET95L
500-1
500-2
mm 510±40 540+10
368
225
mm
200
200
178
165
ØD1 mm
128
128
114
114
ØD2 mm
120
102
100
100
ØD3 mm
80
73
73
73
İmalat Numarası / Manufacture Number
H
ØD
Ölçüler /
Dimensions
R 12.5 R 12.5
ET250P ET170L
D4
mm
M20
M20
M20
M20
h1
mm
70
70
70
70
Kaçak mesafesi / Creepage Distance
mm
1140
1320
825
350
Eğilmede Kırılma Yükü /
Min. Bending Failing Load
kg
1250
1250
1250
1250
Kuruda Güç Frek. Ortalama Atlama
Gerilimi / Dry Power Freq. Average
Flashover Voltage
kV
150
150
125
70
Yaşta Güç Frek. Ortalama Atlama
Gerilimi / Wet Power Freq. Average
Flashover Voltage
kV
110
110
85
55
%50 Pozitif Darbe Atlama Gerilimi /
50 % Positive Impulse Flashover Voltage
kV
270
270
220
135
%50 Negatif Darbe Atlama Gerilimi /
50 % Negative Impulse Flashover
Voltage
kV
330
330
250
145
Kuruda Güç Frek. 1 Dak. Dayanma
Gerilimi / Dry Power Freq. 1 Min.
Withstand Voltage
kV
125
125
110
60
Yaşta Güç Frek. 1 Dak. Dayanma
Gerilimi / Wet Power Freq. 1 Min.
Withstand Voltage
kV
95
95
70
38
Yıldırım Darbe Dayanma Gerilimi /
Lightning Impulse Withstand Voltage
kV
250
250
170
95
Ortalama İzolatör Ağırlığı /
Average Weight Of Insulator
kg
Sandıktaki Adet /
Contents Of Each Package
pcs
Sandıklı Ağırlık / Package Weight
kg
Sır rengi : Kahverengi
Glaze color : Brown
Boyutlar ve teknik özellikler : IEC 60720
Dimensions and specifications : IEC 60720
Test metodu : IEC 60383-1
Test method : IEC 60383-1
23.000 20.600 12.350 6.000
2
2
3
6
52.000 47.200 41.000 40.000
Bütün metal kısımlar sıcak daldırma galvanizlidir.
All metal parts are hot dip galvanized.
Not: h1 ve D4 boyutları müşterinin isteğine göre
değişebilir.
Note: Dimensions of h1 and D4 may change according to
customers demand.
3
Download

Teknik Özellikler