MINISTERSTVO VNITRA
ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
Č. j. : MV- 21376-2/IAK-2014
Praha dne 26. srpna 2014
Změna ročního plánu odboru interního auditu a kontroly na rok 2014
Schvaluji:* ……………………………………
Milan Chovanec
ministr vnitra
* Ministrem vnitra bylo schváleno dne 28. 8. 2014
Změna ročního plánu oddělení interního auditu OIAK na rok 2014
Poř. číslo Číslo
v předešl. auditu
plánu
Název auditu
Auditovaný
subjekt
Plánovaný termín
vykonání auditu
Auditované Typ auditu
období
Cíl auditu
I.
1/14
Audit
ekonomických
činností
PP ČR
13. 1. 2014 – 15. 11. 2014
rok 2013
a období
související
Ověření nastavení systému
ekonomických činností
Policejního prezidia.
II.
2/14
Audit nastavení
systému řízení a
kontroly v oblasti
dodavatelského
zajišťování
právních a jiných
poradenských
služeb
odbor Právní
a další vybrané
útvary
13. 1. 2014 – 30. 9. 2014
rok 2011 –
2013
a období
související
nově
zařazeno
3/14
Identifikace rizik
MV
OSS MV
15. 8. 2014 – 15. 10. 2014
rok 2014
--
nově
zařazeno
Konzultační
činnost
Revize VKS
OSS MV
1. 5. 2014 – 15. 08. 2014
rok 2014
Informační zpráva
bez čísla
Konzultační
činnost
Program
Solidarita
samost. oddělení
pro fondy EU
v oblasti vnitřních
věcí
1. 9. 2014 – 31. 12. 2014
rok 2014
Informační zpráva
Audit
kombinovaný
(tj. audit systému
a výkonu)
Audit systému
s ověřením na
vzorku operací
Ověření nastavení systému
kontroly vynaložených
výdajů v oblasti uzavírání
smluv s externími firmami
v oblasti právních a dalších
poradenských služeb.
Ověření aplikace kritérií 3E.
Nastavení systému řízení
rizik napříč OSS MV
Sestavení jednotné mapy
rizik OSS MV
Nastavení provádění řídící
kontroly
Nastavování implementační
sktruktury programu
Solidarita
Download

MINISTERSTVO VNITRA ODBOR INTERNÍHO AUDITU A